19-03-18

4453

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Bovenstaande afbeelding van de grafzerk met kiespotloden geeft perfect weer, hoe er in Coburgia wordt omgesprongen met ‘cordons’ die het effect hebben van grafkelders voor Vlaamse Belagen van allerlei aard. Met dank aan Jos Goebbels van Agalev. We zullen hem gedenken in onze gebeden.

*

De hiernavolgende overgenomen tekst in ‘tSCHELDT van de hand van Karel Anthonissen, Inspecteur-Directeur Geet Bijzondere Belasting Inspectie, slaat nagelkoppen met een voorhamer..

Deze persoon en ondergetekende waren destijds beroepsmatig (op respectabele afstand) elkaars opponenten en daarom stel ik zelfs vandaag nog zijn woorden des te meer op prijs.

Ook ‘de plaats delict’, zijnde het Gentse Hof van Beroep valt netjes op zijn plaats. Typisch Coburgsiaans! En geloof men ook ik spreek uit ervaring! ‘Nous nous connons is trouwens een spreuk die daar thuishoort. In alle eeuwen der eeuwen. Amen.

U zult lezen over de Arresten die daar tegen het Vlaams Blok (9/11/2004), werden uitgesproken, waar ondergetekende, zoals trouwens de meesten van de ‘zwijgende meerderheid’ toen de kant kozen van Filip DeWinter en tegen Konijnentand, dat Gentse Liegebeest dat tot op heden nog altijd dezelfde kuren vertoont.

Ga tezelfdertijd ook naam.maar eens na hoe en waar die man gehuisvest is in de Stad van Jacob van Artevelde en van Daniël Termont. En let in ’t passant op waar en hoe de naam Jeroen Piqueur voorkomt, de man met de voorbestemde familie-naam. Maar kijk goed uit Uw diooen, want Skinx en Slechts vindt U ook Ethias-struikelblokken.

Ja, Walter, waar is der Vaad’ren fierheid nu gevaren…

*

Sedert begin 2002 woonden we al aan de (warmere) overkant der Alpen, meer dan 1.000 Km verwijderd van de praktijk in dat verre Vlaanderen. Dank zij de anonimiteit van het Internet kon dan eindelijk openlijk e vooral vrijelijk de Coburger politiek op de korrel worden geenomen. Al die tijd kreeg ik op mijn persoonlijk adres (via tussenpersoon) ’t Pallieterke en daar kreeg ik toevallig kennis van het bestaan van ‘tSHELDT. En ook van ‘Kort Manifest’, dat op bovenste beste wijze Vlaamse & Christelijke standpunten verdedigt. ‘Peper & Zout’ van Alexandra Colen, echtgenote Paul Beliën, was ondertussen gestopt.

Het was de tijd dat we dikke vrienden werden met MRM, waardoor we trouwens zelfs (ten onrechte), tijdelijk geschrapt werden van de lezerslijsten van ’t Pallieterke.

*

U zult zeggen: toeval bestaat niet. Maar deze ‘biecht’ van een eerlijk man sluit als een peperbus aan bij mijn persoonlijke commentaar op het Chinese Big Brothr-verhaal.

Feitelijk is dit hetzelfde verhaal als mijn (Voltooid Verleden Tijd) standpunt tegenover de BBI: wie recht in zijn schoenen staat, hoeft (buiten het tijdverlies) niet bang te zijn van grondige controles. Integendeel, men kan er altijd wat van opsteken.

Anders gezegd: eerlijk duurt niet alleen het langst, het duurt tot lang na elk mensenleven. Bewijs: de aarde (zoals deze hieronder), is rond en klokvast…. Ook daar zijn geen verborgen hoeken of kanten te vinden!

*

**

*

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

Het nut van ’t Scheldt

*

In het nummer 560 van 19 november 2004 schreef ik mijn allereerste stukje voor 't Scheldt onder de titel 'Het nut van België'. Het was eigenlijk een lezersbrief en dus stond mijn naam eronder, wat in het blad niet gebruikelijk is.

 

Het Hof van Cassatie had even voordien, op 9 november 2004, precies op de dag dat in Nederland Theo van Gogh begraven werd, een arrest geveld waarmee het doek viel over drie vzw's van het Vlaams Blok. Die waren door het hof van beroep in Gent veroordeeld voor een paar onnozele uitspraken. Iedereen weet dat ik niets met het Blok te maken heb maar die veroordeling was een paar stappen te ver.

Met de moord op Van Gogh kwam een eind aan het nut van Nederland en met het cassatiearrest kwam een einde aan het nut van België. Hoewel het een kunstmatige staat mag genoemd worden, had België sinds zijn ontstaan in 1830 een grote waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting. Uit de buurlanden waren onder vele anderen Victor Hugo, Multatuli en Karl Marx naar Brussel gekomen om vrijuit te schrijven en te publiceren. Dat was het nut van België geweest, in de voltooid verleden tijd.

Mijn stuk was niet alleen voor 't Scheldt bedoeld maar was als lezersbrief naar alle 'serieuze gazetten' gestuurd. Maar die namen dat niet op en die bewezen daarmee ook hoezeer het nut van België verdwenen was en hoe groot het nut van 't Scheldt geworden was.

Sinds die eerste keer heb ik precies geteld 210 stukjes voor 't Scheldt geschreven, een heel boek dus.

Ere wie ere toekomt: de eerste die mijn stukjes in bredere kring bekend maakte, was Karel de Gucht (Open VLD). Hij signaleerde het aan mijn bazen, aan zijn vriend Yves Desmet en zo wellicht ook aan het Antifascistisch Front. Die wisten er niet goed raad mee. In 2012 verschijnt op hun site een stukje onder de titel "directeur belastinginspectie in raar vaarwater". (Het staat er nog steeds: http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/02/08/belastinginspectie-in-raar-vaarwate.html ). "In vergelijking met 't Scheldt is 't Pallieterke een links blaadje" schrijft de commentator en dan bespreekt hij met nogal wat instemming mijn stukje van die week over de intrestsprong (nummer 1035 van 7 februari 2012). Ik moet toegeven, dat was inderdaad nogal een 'links' stuk. Ik pleitte ervoor dat het kapitaal een intrestsprong van 2 procent zou inleveren telkens als de loontrekkenden een indexsprong van 2 procent moesten laten vallen.

Karel de Gucht heeft in 2015 al mijn stukjes neergelegd in zijn fiscaal dossier voor het hof van beroep in Gent. Hij wilde daarmee aantonen dat ik partijdig was. Op het proces bleek dat de raadsheren ze allemaal gelezen hadden en ik heb dan maar bekend dat ik niet van dezelfde partij was als de appellanten. Ik heb aan de hoge rechters gevraagd of zij dat misschien wel waren, want dan zouden zij wellicht ook de enige rechters zijn die de Europees commissaris onpartijdig zou vinden. In hun arrest van 17 december 2015 schreven zij deze prachtige overweging:

 

"Op basis van de stukken uit het dossier kan het hof slechts besluiten dat de appellanten (KDG en zijn echtgenote) niet bewijzen dat de beslissing van de gewestelijke directeur zou ingegeven zijn door enige vooringenomenheid of partijdigheid. Het is onmiskenbaar en niet betwist dat de betrokken ambtenaar een forum heeft in 't Scheldt, maar in wezen moet daarvan worden vastgesteld dat de betrokkene er, weze het met een sarcastische ondertoon, zeer uiteenlopende opvattingen in kwijt geraakt en daarbij in het algemeen van leer trekt tegen het Belgische politieke en gerechtelijke establishment. De keer dat de betreffende ambtenaar daarin de naam van de appellant liet vallen, richtte hij zich duidelijk niet alleen tegen de persoon van de applellant, maar tegen een bepaalde attitude in de Belgische politiek en tegen verschillende politici die zich namens hun partij op uitdrukkelijke wijze hadden uitgelaten over een kwestie waarvan de ambtenaar in vraag stelde hoe één en ander te rijmen was met de democratische principes zoals hij ze zag."

 

Die kwestie ging met name over het cordon, waar ik de heer De Gucht geassocieerd had met 'cordon bleu', maar anderen evenzeer met 'cordon vert' of 'cordon rouge'. Voor één keer waren in dit prachtig arrest het nut van België en het nut van 't Scheldt in één overweging verenigd. Het Gentse hof heeft zijn vergissing van het Vlaams Blok-arrest een klein beetje kunnen goedmaken.

 

Veruit het nuttigste financiële stuk schreef ik in nummer 1084 van 5 maart 2013 onder de titel 'Streng voor de vrienden'. Naar aanleiding van een klacht van Peter Dedecker (N-VA) ging het over de vrienden van het ACW en hun abnormaal fiscaal gerommel met de vzw Sociaal Engagement. Dit stuk heeft mij een blaam van Hans D'Hondt en John Crombez opgeleverd maar wat er in stond is later precies uitgekomen: de vzw betaalde 9,5 miljoen euro aan de fiscus. Die stond toen onder beheer van Koen Geens, de vroegere advocaat van het ACW. Van hem moet gezegd worden dat hij als minister van Financiën en later als minister van Justitie nooit erg happig was om zijn vrienden en vroegere klanten aan te pakken. Daarmee was het nut van 't Scheldt nog eens extra aangetoond: de vrienden betaalden dan toch 9,5 miljoen.

 

Een dikke merci Bert, voor alles.

 

De Belgische, vooral Vlaamse belastingbetaler dankt u.

 

En vooral, ik heb me geamuseerd.

Karel Anthonissen

**

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Ook ‘toeval’ dat een eerlijk man in Rusland meer dan ¾ van de stemmen haalt om aldus voor de vierde leer tot President verkozen te worden? Of is dit eerder, zoals in de USA en in China, het werk van de Voorzienigheid? Stel dat die even zou terug zijn van nooit weggeweest?!

Deze samenloop van omstandigheden lijkt mij eerder te wijzen op een Nieuwe Koers richting Oude Normen & Waarden. Waar, in onze Beschaving, het voorvaderlijk Christelijk Geloof een der vaste pijlers van is.

Niet de zeemzoeterigheid van onze kinderjaren, maar de harde realiteit van elke dag. ‘Eigen Volk Eerst’. Voor het volle pond.

*

En daarom is ‘aanpassen’ of opkrassen’ een misdaad tegen de eigen Menselijkheid. Want zo helpt men in het nest van het zich dood wroetend vogel ouerpaar, alle rondfladderende vreemde koekoeksjongen re slapen e leggen.

*

Ja, Walter, ‘k weet het. Het klinkt hondsbrutaal. Maar om alleen maar op Afrika terecht te komen: die arme negertjes hebben dus blijkbaar niets opgestoken van wat onze voorouders hen geleerd hebben?

En bij uitbreiding. In de pietrol-landen zijn wij nooit in de gelegenheid geweest (want verjaagd) om daar ook maar iets aan te leren.

En dus zouden de consequenties zijn dat wij ad vitam aeternam die koekoeksjongen in ons eigen veilige nest zouden moeten onderhouden?

In welk Evangelie staat dat, dat wij moeten opdraaien voor andermans fouten?!

*

Hemelrijker4452

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Vóór U overgaat tot het degusteren van de hoofschotel, even zeggen dat er bij de geboorte voorlopig geen vaste schijf in de Chinese babyhoofdhes komt. Er zijn zelfs niet eens proefnemingen in die zin geweest. En toch werkt het. Wordt gezegd.

‘Vasste schijven’ , zo hoor ik, zijn de dag van vandaag niet groter dan mini-camera’s. Er gaan er van elk van die dingetjes tientallen op één enkele speldenkop… Een gouden tijd voor alle soorten ‘voyeurs’…

*

Stel U even voor: Uw eigen dorp of stad. Als voetganger nog vlug door het oranje licht gelopen. Niemand heeft het gezien. Geen enkele flik in de buurt! Maar je GSM begint te rinkelen, dat U voor de 17de keer gezien en genoteerd bent … Schuldig aan Misdrijf N° 126… BPost brengt morgen de rekening.

Of als Vrije Burger heb je op de hoek van de steeg wat ‘spul’ ingekocht, en weer gaat Uw GSM, dat U voor de 2de keer gezien en genoteerd bent voor druggebruik … Schuldig aan Misdrijf N°3… Gevolgd door de vraag U binnen het uur aan te melden op het Politiekantoor in de buurt, waar U geconfronteerd wordt met een opgetrommelde Rechter in volle ornaat, die U zegent met een zware boete, maar U ook meteen stevig geboeid voor jaren meegeeft met de dievenwagen naar de Staatsgevangenis. Op water en droog brood.

Op ’t Schoon Verdiep bij BDW moet men, bij de gedachte alleen al, aan het kwijlen zijn geslagen.. Een paar duizend ‘slimme camera’s’ met gezichtsherkenning, en klaar is Kees Chinees.

Of nog anders. Niemand weet het, maar U bent als politieker ’n vulgaire graaier. Camera-herkenning, rood knipperlicht in Uw persoonlijke database en 10 meter verder nemen twee in burger geklede mannen U bij de schouders, en klikken U in de beien.

Verdraaid handig op dat gebied en dus nooit van toepasding in Coburgia.


*

  1. Niemand mag helemaal niks meer mispeuteren of die krijgt op staande voet lik op stuk. Met bewijzen op papier. Het is net alsof de Chinezen zich gebaseerd hebben op… de Mechelse Catechismus. Zou best hebben gekund, maar dan werd de Biecht en de Vergiffenis daarbij opzettelijk weggelaten. Iets dat zelfs voorkomt bij de Christelijke volks Partijn dat ook daar het Geloof “vergeten’ wordt… Ha ja, als moslim-partij mag er niet gediscrimineerd worden tegenover de islammerij… Dus is ‘niets zeggen’ gelijk aan….zwijgen.

Eigenlijk zou dat huidig Chinees systeem best opperbest kunnen zijn voor een perfect gezonde samenleving. ‘God ziet en hoort alles’. ‘God is overal, in de hemel, op de Aarde en op alle plaatsen’. ‘God ziet mij. Hier vloekt men niet’.

Het hing vroeger in al onze huiskamers

*

Zo’n wereld, waar er weer respect heerst en zin voor orde en regelmaat: die mag er best zijn. Waren daar niet, zoals met alles, de vele misbruiken. Zie de voornoemde Leer van de Zachtmoedige. Zie het Socialisme als georganiseerde zorg voor elkander. Zie die zovele ‘Volkspartijen’ die na korte tijd alleen nog voor zichzelf en hun eigen kandeleer, bestaan. Zie de economie, zo broodnodig voor de welvaart van iedereen, waar er maar al te dikwijls meer misbruiken zijn, dan goede kanten. Net alleen het vlees voor menselijke consumptie degenreert, maar ook de Overeidscontrole daar op.

 

Is nog niet vermeld de vraag, of ‘immuniteit’ ook in dergelijke databasen kan ingebouwd worden, zodanig dat minstens de gedachten vrij blijven. En dat onze privé binnenshuis niet mag geschonden worden…

*

**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

China rangschikt alle inwoners: wie slecht scoort, mag trein of vliegtuig niet meer op

(en dat is nog maar het begin)

*      

China voert in mei een systeem in dat inwoners kan verhinderen trein- of vliegtuigtickets te kopen. Het gaat dan om mensen die slecht scoren in het zogenaamde ‘sociaalkrediet-systeem’ van de overheid, een obscure ranglijst waarbij je score zelfs zou zakken als je je fiets op de stoep parkeert. Aan de grondslag ligt het adagium ’Eens onbetrouwbaar, altijd ingeperkt’ van president Xi Jinping.

 

Met het sociaalkrediet-systeem stopt de Chinese overheid alle burgers in een gigantische database. Daar worden ze gerangschikt volgens criteria als crimineel gedrag of financieel gesjoemel, maar ook op basis van wat ze zeggen, kopen of doen. De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming zet enkele voorbeelden van dergelijk gedrag online, meldt Reuters.

De dienst vermeldt mensen die valse informatie verspreiden over terrorisme, heisa veroorzaken op vluchten, mensen die vervallen tickets gebruiken of roken op treinen. Het gaat bijvoorbeeld ook om werkgevers die nalaten sociale zekerheid te betalen of mensen die hun boetes links laten liggen.

Bureaucratische bekrompenheid

Het systeem is echter niet transparant, meldt The Verge. Mensen krijgen net zo goed slechte punten voor kleine inbreuken, zoals het plaatsen van fietsen op het trottoir, of het aanbieden van verontschuldigingen die als “niet oprecht” worden bestempeld. Het zou vaak niet eens duidelijk zijn waarom iemand überhaupt op een zwarte lijst terechtkomt, laat staan wat eraan te doen valt.

 

“De Chinese overheids-instanties hopen duidelijk een realiteit te ontwerpen waarin bureaucratische bekrompenheid de rechten van mensen aanzienlijk kan inperken”, schreef Maya Wang van de non-profitorganisatie en ngo Human Rights Watch in december.

 

Hoewel op de website van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming staat dat de nieuwe regeling pas ingaat op 1 mei, zijn er aanwijzingen dat het gebruik van sociaalkrediet-scores op binnenlands transport al jaren geleden begon. Begin 2017 liet het Volks-hooggerechtshof van China weten dat 6,15 miljoen Chinese burgers werden geweerd van vliegtuigen omwille van sociaal wangedrag.

Technologie

Het sociaalkrediet-systeem dat president Xi Jinping wil opzetten is gebaseerd op het principe “eens onbetrouwbaar, altijd ingeperkt”, meldt Reuters. Vorige maand schafte de regerende Communistische Partij in China de beperking op het aantal ambtstermijnen voor de president overigens af, waardoor Jinping langer aan de macht kan blijven dan de oorspronkelijke twee termijnen in de grondwet. Volgens critici wil hij zich ontpoppen tot de nieuwe Mao Zedong, die meer dan twintig jaar over het land regeerde. En hij heeft iets wat Mao niet had: hypermoderne technologie.

De Chinese President Xi Jinping.

Met artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data wil China al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop indrukken. China telt nu al zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers.

In de provincie Xinjiang maakt de overheid al een tijd gebruik van gezichtsherkennings-camera’s. Bijna de helft van de bevolking daar zijn Oeigoeren, een moslimminderheid die gewantrouwd wordt. Van de inwoners verzamelde de overheid, zonder hun medeweten, al persoonlijke gegevens als irisscans, vingerafdrukken en bloedtypes. In 2016 werd ook gestart met een database van stemmen, handig voor het afluisteren van telefoon-gesprekken. Enkele weken geleden raakte bekend dat in Xinjiang burgers preventief werden opgepakt omdat het systeem hen aanduidde als staatsgevaarlijk of niet aangepast aan de maatschappij.

Een bewakingscamera hangt voor een portret van voormalig leider Mao Zedong op het Tiananmen-plein in Peking.

Orwelliaans

 

Vorige week testte de Chinese politie nog een slimme AI-bril uit waarmee agenten gezichten en nummerplaten screenden die in realtime door een database van verdachte figuren gehaald werd. Op termijn wil China technologisch in staat zijn om elke burger binnen de drie seconden te identificeren.

De Nederlandse documentaire-maker Ruben Terlou zag in de miljoenenstad Shenzhen onlangs ook een toepassing met gezichtsherkennings-software in het verkeer. Wie zelfs te voet (!) een rood licht negeert, krijgt een slechte score. Wie vijf keer een rood licht negeert, komt op een zwarte lijst. En wie op die zwarte lijst staat, kan niets meer doen in de stad in kwestie. “Je kan geen lening meer krijgen, niet meer reizen met bus of trein, je kinderen kunnen niet meer naar de goeie privéscholen en je kunt geen baan meer krijgen bij de overheid”, zei Terlou eind januari in De Afspraak. Terlou noemde het “een Orwelliaanse maatschappij” en verwees naar George Orwells boek 1984, waarin de auteur een totalitaire maatschappij beschrijft onder het goedkeurende oog van een big brother.

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/china-rangschikt-all...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Stel U voor dat de Wife Clinton en Frau Merkel op de huidige dag al zover zouden zijn als Xi Jinping. Ik hoef het U niet voor te zeggen, U weet het ook evengoed als ik.

Niet één Republikeir waar ook ter wereld zou nog op vrije voeten zijn, en bij Merkel zou vooral de AfD al lang in vernietigingskampen zijn ondergebracht. Marine La Plume zou al lang als ’n kieken zijn kaalgeplukt. Geert Wilders en Filip DeWinter zouden al alng verbannen zijn naar de maan, en er zouden splinternieuwe 3-vaks autosnelwegen in beide richtingen voor voetgangers worden aangelegd tussen de pietrol-landen en de onze. Een richting voor de ‘Verrijkers’, en een richting voor de ‘autochtonen’ die het eigen land ontvluchten. Zoals in Syrië..

Wel bestaat het gevaar, als het syssteem eenmaal ‘werkt’, dat uiteindelijk de koppen van die twee Wijven zelf tot gehakt zullen verwerkt zijn.

Want, net als God, zou dat systeem toch rechtvaardig moeten zijn…

*

Hemelrijker

18-03-18

4451

 

 

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Als puntje bij paaltje komt, kunnen de puntjes op de ‘i’ gezet worden.

Wat U hieronder met veel woorden bij Xander leest, is als de stukjes van een weeld opvattende grote puzzel die als vanzelf in elkaar schuiven. Dee vergiftigde warme luchtballon van de blaajes-blazers is aan het leeglopen. En dat maakt ded ‘kwaliteitspers’ radeloos. Zodat hun verbeelding op hol slaat.

Het Oude Avondland blijft verward en verweesd achter. Bij President Trump in Amerika is de Grote Schoonmaak goed aan de gang. Die pakt zijn Pappenheimers een voor een aan.

China, in volle volksontwikkeling en economische expansie, is met de vandaag voor het leven aangestelde President Xi Jinping aan een nieuw hoofdstuk begonnen, en in Rusland regeert er na de Romanov’s, eindelijk met President Poetin weer een stabiel (volksgeliefd) bestuur, dat maar al te graag bewijst dat het Oude Tsarenrijk deel uit maakt van dit ons eigen continent en dus van onze beschaving die begint bij de Oude Grieken..

Alleen Macroni kan tégen de Russen zijn omdat niet één Fransman de nederlaag van Waterloo kan verteren. Want daar streden, naast de Britten onder Generaal Wellington, voornamelijk de Russen tegen Napoleon Bonaparte.

Zelf is dat Avondland nog altijd in de greep van de (uit de koker van Moh Bama overgewaaide) Nieuwe Wereld Orde. Een Avondland dat jammer genoeg zijn grenzen wijd-open heeft gezet voor de foute instroom. Met in Coburgia als de beklemmendste illustratie daarvan de eigen ‘beleidspartijen’, die alle drie noch mossel noch vis zijn geworden. Niet Links, niet Rechts, zelfs niet Rechtdoor, maar ‘Entre les deux, mon coeur balance’. Allen samen op het podium, in wankel evenwicht met de Vernieuwers, maar wel onbeperkt smijtend met geld.

S’il il n’y en a plus, il en a encore.

*

Als puntje bij paaltje komt, kunnen de puntjes op de ‘i’ gezet worden.

Wat U hieronder met veel woorden bij Xander leest, is als de stukjes van een weeld opvattende grote puzzel die als vanzelf in elkaar schuiven. Dee vergiftigde warme luchtballon van de blaajes-blazers is aan het leeglopen. En dat maakt ded ‘kwaliteitspers’ radeloos. Zodat hun verbeelding op hol slaat.

Het Oude Avondland blijft verward en verweesd achter. Bij President Trump in Amerika is de Grote Schoonmaak goed aan de gang. Die pakt zijn Pappenheimers een voor een aan.

China, in volle volksontwikkeling en economische expansie, is met de vandaag voor het leven aangestelde President Xi Jinping aan een nieuw hoofdstuk begonnen, en in Rusland regeert er na de Romanov’s, eindelijk met President Poetin weer een stabiel (volksgeliefd) bestuur, dat maar al te graag bewijst dat het Oude Tsarenrijk deel uit maakt van dit ons eigen continent en dus van onze beschaving die begint bij de Oude Grieken..

Alleen Macroni kan tégen de Russen zijn omdat niet één Fransman de nederlaag van Waterloo kan verteren. Want daar streden, naast de Britten onder Generaal Wellington, voornamelijk de Russen tegen Napoleon Bonaparte.

Zelf is dat Avondland nog altijd in de greep van de (uit de koker van Moh Bama overgewaaide) Nieuwe Wereld Orde. Een Avondland dat jammer genoeg zijn grenzen wijd-open heeft gezet voor de foute instroom. Met in Coburgia als de beklemmendste illustratie daarvan de eigen ‘beleidspartijen’, die alle drie noch mossel noch vis zijn geworden. Niet Links, niet Rechts, zelfs niet Rechtdoor, maar ‘Entre les deux, mon coeur balance’. Allen samen op het podium, in wankel evenwicht met de Vernieuwers, maar wel onbeperkt smijtend met geld.

S’il il n’y en a plus, il en a encore.

De Roden zijn Groen geworden of willen zo overkomen. De Blauwe Geschelpten zijn alles behalve libertijnen, en last but not least, de Tsjeven zijn er nog helemaal niet aan uit. Als opfrisbeurt voor de aanrukkende veerkiezingen van dit en volgend jaar, werden door Kawputer Beke op werkbezoek bij de Nederlandse Christen Democraten (!) De Vier ‘G’s gelanceerd. Gezin, Gezondheid, Geborgenheid, Geld, maar hun sterkste fundament, het Geloof, zijn ze daarin zogezegd – om Allahs wil - vergeten.

Of heeft men getracht de populariteit van de eerder vulgaire Drie G’s te imiteren? Het komt mij voor dat ze er in de komende kiescampagne nog dikwijls aan zullen herinnerd worden!

Maar het is en blijft ongelofelijk hoe men aan de essentie voorbijgaat!

*

Maar de Democrats met CNN op kop, stoppen het stoken niet. Trump blijft onder voortdurend vijandelijk vuur van zijn verslagen mededingers.. Eerst de Daily Mail, die Melanie, zijn echtgenote, wilde wegzetten als gewezen ‘escorte girl’. En nu weer, die niet ondertekende en dus niet bestaande ‘zwijggeld-overeenkomst met een of ander prostitué over een geheime relatie. Op HLN circuleert volgend briljant stukje proza, waar de feiten dermate door elkaar gehaspeld worden, dat het niet eer mooi is.

Fasten seatbells en lees mee op:

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-eist-20-miljoe...

*

Aleen al op zicht van deze foto spreek ook ik Trump meteen vrij. De man is zeker geen Doetje, maar over goede smaak kan er niet gediscussieerd worden.

Weet U wat mij in al die vrouwenzaken rond Trump, werkelijk verbaast? De man heeft twee echtscheidingen achter de rug en geen van beide Dames komt in het nieuws met wraak-voornemens. Zeg me niet dat de Democrats niet zouden geprobeerd hebben hen over de brug te krijgen. Maar ze vingen bot….


** ** ** **

 

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

*

False flag aanslag op spion in Engeland volgende stap naar WO-3 tegen Rusland

*

Koningin Elizabeth heeft toespraak voor uitbreken Derde Wereldoorlog al klaarliggen – Dubbelspion Skripal veeleer doelwit van Westerse geheime dienst, omdat hij kon bevestigen dat het Trump/Rusland dossier nep was

Met het vrijwel onmiddellijk uitzetten van 23 Russische diplomaten vanwege de ‘chemische’ moordaanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter hebben de globalisten in Washington, Brussel, Berlijn, Londen en Parijs – met de zegen van het Vaticaan - de volgende stap gezet naar de door hen geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland. ‘Ik heb simpelweg geen normale woorden om dit allemaal te beschrijven,’ was de reactie van de verbijsterde Russische minister van BuZa Sergei Lavrov op de waanzin die in het Westen is uitgebroken. En dat ook nog eens vanwege een aanslag die vrijwel zeker een ‘false flag’ operatie is geweest, net als de gifgasaanval in Ghouta in 2013, en vermoedelijk ook het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014, expliciet bedoeld waren om Rusland de schuld te geven.

 

Analist Tom Luongo noemt de reactie van de Britse premier Theresa May lachwekkend. ‘Deze vrouw kan tijdens de Brexit gesprekken niet op tegen de afpersartiesten van de EU, maar schreeuwt nu wel moord en brand over een incident waarvan geen enkel bewijs is dat Rusland hier achter zit (en het gebruikte middel Novichok is zeker niet alleen in Rusland te fabriceren, zoals de media beweren). Deze situatie is dan ook rechtstreeks uit het neoconservatieve draaiboek: creëer een vreselijk incident, en dwing een regering tot een confrontatie en een ingrijpend besluit.’

 

‘Dit is een false flag’

 

Skripal was een collega van zowel Pablo Miller als Christopher Steele, de voormalige MI6 agenten die betrokken waren bij het samenstellen van het fake Trump/Rusland dossier, waar de Clinton-kliek Democraten voor betaald hadden. ‘Dus wat voor motief kunnen de Russen hebben om -aan de vooravond van de presidentsverkiezingen- Skripal op zo’n slordige wijze uit te schakelen? Dat hebben ze niet.’

 

‘Net zoals de regering Assad in april alles te verliezen had met een chemische aanval op Khan Sheikan, heeft Rusland niets te winnen bij het vermoorden van Skripal en zijn dochter. Maar als hij de ergste vermoedens over het (Trump/Rusland) dossier had kunnen bevestigen, dan wordt het ineens logisch om een paar losse eindjes aan elkaar te knopen. Dit is een false flag. Dat is veel plausibeler dan de kletspraat die Theresa May aan het parlement verkocht. Iedereen met drie hersencellen beseft dit in zijn diepste binnenste.’

 

Neocon plan om Rusland te vernietigen gedwarsboomd

 

Ook nu geldt dat het antwoord op de vraag wie er het meeste van profiteert de meest waarschijnlijke dader(s) oplevert. En dat zijn ook nu zonder twijfel de ‘neocons’, wier plannen voor de vernietiging van Rusland door hun gewenste president Hillary Clinton werden gedwarsboomd toen niet zij, maar Donald Trump in het Witte Huis belandde.

 

Sindsdien zijn ze bijna overal aan de verliezende hand: in Syrië, waar Assad dankzij Rusland en Iran in het zadel kon blijven; in de EU, dat op een enorme politieke crisis afstevent; in het Verre Oosten, waar Trump bereid is om met Kim Jong-un te gaan praten, in plaats van het land plat te gooien. En natuurlijk in Rusland zelf, waar alle pogingen van de CIA voor een regimeverandering zijn mislukt.

 

Putin en Trump vs. het globalistische imperium

 

Ook in Amerika is Trump aan het winnen. Hij gooit ‘neocon’ getrouwen er één voor één uit, en is nu pas echt zijn eigen team aan het formeren. Hij wist belangrijke doorbraken te forceren op het gebied van immigratie en belastingen, en overleefde glansrijk het (nep)dossier over samenzwering met Rusland, die nooit plaatsvond.

 

In Rusland is Putin aan het winnen. De door het Westen gesteunde islamitische terroristen in Syrië zijn zo goed als verslagen; de Nordstream-2 pijpleiding naar Europa gaat door; het anti-Russische fascistische neonazi regime in het Oekraïense Kiev zou wel eens kunnen doodvriezen, en China koopt steeds meer Russische olie en gas, en investeert in de Russische uranium industrie.

 

Trump en Putin staan feitelijk gezamenlijk op tegen het Amerikaans-Europese globalistische imperium. De idiote vergiftiging van Skripal werd opzettelijk slordig uitgevoerd, zodat men in Londen alle frustraties (weer) op Moskou kon richten. In Brussel, Berlijn en Parijs huilt men gewillig met de Britten mee, terwijl iedereen die dit niet doet bedreigd wordt met represailles.

 

Chemisch bedrog in Syrië

 

In een recent bevrijd Syrische dorp werd een ISIS/Al-Qaeda chemische fabriek aangetroffen. Desalniettemin zullen veel Westerse burgers klakkeloos de media propaganda dat Rusland ook achter de volgende chemische aanval zit geloven – tenzij u wel uw gezonde verstand blijft gebruiken, en door heeft waar al deze ‘false flag’ aanvallen, aanslagen en operaties voor bedoeld zijn.

Assad en de Russen hebben namelijk helemaal geen chemische wapens nodig. Het is juist de VS dat de vele Russische en Syrische pogingen om humanitaire corridors op te zetten heeft geblokkeerd, om net zoals destijds in Aleppo opzettelijk een enorme humanitaire crisis te creëren, en tevens om de jihadisten te beschermen. Vervolgens vraagt Amerika – laatst vergeefs - de VN om een ‘wapenstilstand’, precies in de gebieden waar de islamitische terroristen dreigen te worden verslagen.

 

Neocon slang is aan het verliezen

 

‘Ze verliezen in Noord Korea, Syrië, Afghanistan en Oekraïne. De steun in Europa voor integratie (naar een EU-Superstaat) blijft afnemen. De meest waarschijnlijke, rationele conclusie is dat de in een hoek gedreven ‘neocon’ (=Nieuwe Wereld Orde) slang wanhopig uithaalt, in de hoop zoveel mogelijk van ons met hem mee te nemen,’ vervolgt Luongo.

 

Dat gebeurt op dit moment met het ‘straffen’ van Russische en met Rusland zaken doende bedrijven, banken en diplomaten. ‘Het echte doel is om de mogelijkheid voor Russen om zaken te doen in Groot Brittannië (en Europa) te blokkeren... Dit is duidelijk een hybride oorlogsaanval op het Russische zakenleven, en weer een volgende stap op het pad naar oorlog met Rusland, want hun vernietiging is het grote doel van de neocons.’

 

‘Ik blijf geloven dat Trump niet aan hun kant staat,’ besluit Luongo. ‘De neocons willen oorlog voor ‘de goede zaak’, en daarom zullen ze hem bij zelfs zijn kleinste overwinning overal en altijd ondermijnen en onder druk zetten.’ (1)

 

Kernoorlog dichterbij dan ooit?

Dat is vermoedelijk de reden dat het Australische News.Com berichtte dat sommige mensen inmiddels geloven dat een kernoorlog nu dichterbij is dan tijdens de Koude Oorlog. De Britse koningin Elizabeth heeft daar al sinds de jaren ’80 een officieuze toespraak –oorspronkelijk bedoeld voor een ‘war games’ simulatie - voor klaarliggen, zo werd in 2013 onthuld. Dat daar nu pas aandacht aan wordt besteed zegt veel over de buitengewoon gevaarlijke situatie waarin de wereld nu verkeert, ook al weigeren de meesten mensen dat onder ogen te zien. (2)

 

De grote vraag is of het de arrogante, krankzinnige Westerse globalisten –met de zegen van de huidige leider van het Vaticaan - inderdaad gaat lukken om die Derde Wereld(kern)oorlog tegen Rusland te ontketenen. Hun regimes in Brussel, Berlijn, Parijs en Londen, het neocon-schaduwregime in Washington, en de propagandamachine van de ‘progressieve’ massamedia en Hollywood zijn zo langzamerhand de grootste bedreiging geworden voor het voortbestaan van de mensheid (al zal daar over enkele jaren, als de Turkse dictator Erdogan eenmaal over kernwapens beschikt, een geduchte ‘concurrent’ voor bijkomen).

 

Gaat deze kop van de ‘Nieuwe Wereld Orde slang’ mogelijk al binnenkort inderdaad de halve planeet uitroeien, of kunnen ze nog tijdig worden gestopt? Durven er ergens in Europa nog politici met een restje gezond verstand op te staan tegen deze waanzin? Zijn die er eigenlijk nog wel?

Xander

(1) Tom Luongo via Zero Hedge
(2) SHTFplan via Zero Hedge
(3) Afbeelding achtergrond: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/03/False-flag-aa...

*

AAN DE VRUCHTEN

MEN DEN BOOM

*

Heeft U ook dat beklemmend buik-gevoel van herkenning van al deze verzonnen berichten met de manipulaties die vooraf gingen aan de laatste twee wereldoorlogen?

In Sarajewo (Bosnië-Herzegowina) wordt de Oostenrijkse troonopvolger vermoord, en als wraak valt Duitsland Frankrijk aan, met vrije doorgang door Coburgia. De Europese jeugd wordt vier lange jaren gedwongen elkaar met miljoenen uit te moorden. Dan slaat de vermoeidheid toe.

In Oktober 1938 komen op initiatief van Mussolini in München de Mogendheden en Hitler overeen dat een nieuwe oorlog zinloos zou zijn. En op 1 September het jaar daarop is het zover. Ribbentrop en Molotov zij onder elkaar afgesproken om elk voor de helft buurland Polen ‘over te nemen’. Heel even raaskallen de Mogendheden onder elkaar, en r wordt besloten Hitler op papier de oorlog te verklaren. Wat uitmondt in een maandenlange ‘Sitzkrieg’, waar iedereen met gebalde vuisten tegen de Duitse grenzen komt aankloppen. Hitler slaat dan toe, als het hem past, de volgende Lente. En dan herbegint het slachten. Erger dan ooit. En wat gebeurt? Moskou, ondertussen bij de ‘Geallieerden vreedzaam ‘aangesloten (van Polen wordt niet meer gesproken), valt Hitler in de rug aan. Einde verhaal. Wij, in Coburgia, zijn bij de goeden. Maar de Francofonie misbruikt de oorlogsomstandigheden om te proberen het eigen land volledig in hun greep te krijgen. Vlamingen zijn voor altijd tweederangsburgers. Denken ze..

*

U weet ook dat Hitler bleef vechten tot ver voorbij de redelijkheid? Hij was ervan overtuigd dat in hun poging om Duitsland te verpletteren, zij op zeker ogenblik oog in oog met elkaar zouden staan en elkaar te lijf zouden zijn gegaan. Waarop hij vanzelfsprekend zou aansluiten, om samen met de Geallieerden, Stalin en het ‘Goddeloos Communiqme’ in de pan te hakken.

Liep me dat even anders af. Vooral toen er – achteraf – ontdekt werd hoe de opgejaagde Nazi’s in de kampen, hun tegenstanders hadden behandeld.

*

En weer staan diezelfde ‘blokken’ tegenover elkaar. De vroegere ’Geallieerden’, gedecimeerd, machteloos en totaal verarmd, samen met datzelfde Duitsland, aan de ene kant en het machtige supersonische Rusland aan de andere kant.

Met China, die als een derde hond, graag bereid is om met de buit heen te lopen.

Met de moed er wanhoop, heet dat.

*

Zou het niet kunnen, nu de Amerikaanse Ratten zo goed als aan de kantzijn gezet, eventueel nog achter tralies zullen belanden, dat de Vier G’s (Grootmachten) elkaar vinden? China en Rusland zijn so wie so al op elkaar aangewezen, en Trump op z’n eentje kan die wel aan, aan de onderhandelingstafels. Europa, eenmaal terug bij zinnen , zal dan wel het hoofd in de schoot leggen. Om deze keer met ‘Open Grenzen’ de blikken te richten naar zijn gelijkgezinden. En om korte metten te maken met de vroegere verkeerde keuzen…

*

Hemelrijker

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende