08-12-16

3903

9/1693 * - ITALIË – universele band tussen verleden en toekomst – VLAAMS BEWUSTZIJN – door de Linxe Elite stelselmatig geweerd en bespot.

.

DONDERDAG   8 DECEMBER 2016

O.-L.-VROUW-ONBEVLEKT-ONTVANGEN, HH. MARTELARESSEN van KAASTER

Sven zet op de voetbalclub zijn fiets tegen een paal maar zijn coach zegt: “Sven dat mag niet.” – “Hoezo nie?”” vraagt Sven. Coach Wouter legt het uit: “Er komt vanmiddag belangrijk bezoek. Er komen twee ministers langs.” Sven haalt zijn schouder op. “En dan” zegt hij, “ik doe mijn fiets toch op slot!”

*

  

 

Enig verband met onze gewezen ’Berg van Barmhartigheid’, de voorganger van de C.O.O. (Commissie Openbare Onderstand), op zijn beurt deel van de ‘Verzorgingsstaat’, opgevolgd door het O.C.M.W.? ? ?

*

Twee vaderlanden : een mens heeft het er soms moeilijk mee….

Entre les deux,

mon coeur balance????

Dat is (volgens mij) eerder een retorische bevlieging die kant noch wal raakt, omdat iedereen altijd blijft zoals hij geboren werd. Of beter gezegd, zoals de wereld er nu bij draait, sedert elk individu tot de jaren van verstand is gekomen.

Nergens beter dan bij

http://blog.seniorennet.be/guvaal/

Vindt U een juistere diagnose over dit fenomeen van een zeer leerrijk dubbel vaderlandsgevoel. Het is een beetje lijk bij het heengaan van een Geliefde: pas als die er niet meer is, beseft men wat men kwijt is.

Deze laatste vaststelling, is gebaseerd op de dagdagelijkse realiteit rond ons. Ze biedt ‘speelruimte’ waarvan het einde nog niet in zicht is. De aardbol draait maar door precies alsof alles zou draaien lijk een schroef in vermolmd hout. Die zot-gedraaide wereld noemt men dan maar de ‘globalisatie’: alles van de samenleving in de soep gedraaid en even vlot gemixt door de moslim terreur en het geluid van ontplofte bommen. Gesmoord in bloed en tranen, trillend van opgekropte woede.

En dit is wel ’n goeie die het zegt. Want zelf leven we, als overtuigde Vlamingen, al bijna 15 opeenvolgende jaren in Italië, een land dat overvloeit van melk en honing voor onze gekwetste zielen. (*)

Want inderdaad, hier in dit ‘almachtig mooie land der Vaadr’en’, zijn we van in het begin al thuis. Of beter. Onze vrienden zijn hier levende Polen, Oekraïners, Oezbekistani, Duitsers, ingeburgerd d’enen al beter dan d’anderen. Maar iedereen gaat op tijd en stond voor korte tijd terug naar daar zijn/haar ‘thuisland’. Maar quasi dagelijks mogen we vaststellen, dat er tussen Italianen en Vlamingen een spontane band van herkenning bestaat. En dat die stelselmatig en opzettelijk door het Coburger Establishment onder tafel wordt geduwd. Het is hoogt uitzonderlijk, als de TEEVEE ooit ‘ns een woordje lof heeft over dit wondermooie land. Altijd moet het de Costa del Sol, de Kastelen van de Loire, de stranden van Antalya of de Piramiden van Cheops zijn. De Vissers van Capri? de Scheve Toren van Pisa? de ‘Eeuwige Stad’? Ha, neen, hé, toch weer niet beginnen met de Pauzen, hé!!! We zijn progressief en willen ons zelf een Nog Nieuwere Wereld ineen knutselen. Een wereld die we zelf organiseren en niet deze die ons in de schoot werd geworpen als ‘kindsdeel’ van onze voorouders. Wij willen zulk erfdeel niets eens. Wij willen ons eigen Gouden Kalf om te aanbidden…

Hierna onderaan leest U in de PS hoe wij uit een nachtmerrie zijn ontwaakt, om hier als in een droom op onze pootjes terecht te komen. In zoverre zelfs, dat we blij zijn twee vaderlanden te hebben. Eén die we niet kunnen vergeten, en één die ons iedere dag doet denken in de Hemel te zijn terecht gekomen….

**

(*) Na een procedure-slag van 9 jaar, door de ‘Ruimtelijke Wanorde-Zaaiers’ tijdens de gloriedagen van Steve Stevaert, door uitzichtloze investeringen, zo goed als tot de bedelstaf gedwongen. Een zekere Kelchtermans, medeplichtige van de Tsjeven, heeft toen dat KB ondertekend…. Op vakantie in Italië konden we zeer toevallig terecht in een klaarstaande ruwbouw (zonder ook maar één woord Italiaans te spreken), zoals wij deze hadden gewild in de Vlaamse Ardennen….

Als hier ooit een partijlid van die gangsters ook maar één voet op den hof durft zetten, hits ik onze 3 Duitse Herders op tot er alleen nog maar een paar beentjes overblijven.

** **

Italiaanse bank Monte Paschi

wil meer tijd van ECB voor steun

De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft de Europese Centrale Bank (ECB) meer tijd gevraagd om haar geplande kapitaalinjectie van 5 miljard euro afgerond te krijgen. Monte Paschi wil dat de deadline voor de kapitaalverhoging door de ECB wordt verschoven van 31 december naar 20 januari.

Door de politieke onzekerheid in Italië na het referendum op zondag is het reddingsplan voor de bank op losse schroeven komen te staan. Diverse belangrijke investeerders zouden eerst willen afwachten hoe de politieke situatie in Italië zich ontwikkelt voordat ze Monte Paschi te hulp schieten.

Overheidssteun

Inmiddels zou de Italiaanse overheid overwegen om Monte Paschi te redden, mocht steun van private investeerders uitblijven. Het aandeel schoot daardoor woensdag omhoog op de beurs in Milaan.

** **

Overal vinden we raakpunten terug? De wereldberoemde voorgevel van de Dom van Milaan? = Werk van een Bruggeling. De Vredesengel die het zwaard terug in de schede steekt boven op het Castel Sant’Angelo in Rome? = Werk van een Vlaming. In de musea, naast de werken van Michelangelo of van FraAgelico; werken van Van Dijcke, weer ’n Vlaming. Aan de Italiaanse Universiteiten wordt de muziek van onze Vlaamse componisten bestudeerd of van onze dichters en filosofen. Alleen spreekt men in Ambassade in Rome geen Vlaams, maar Frans. En Het Kerkje der Vlamingen, dat als hospitaal dateert uit de dagen van de 1ste Kruistocht, heet nu de Chiesa del Belgio met die ellendige driekleur boven de toegangsdeur.

En de Vlaming, hij ploegde voort….

Wij wonen hier op de zuid-flank van een berg(je), waar onze Italiaanse (koningsgezinde) buurman ons ooit vertelde, dat het leger der rebbelen van Garibaldi rond 1870 daar zijn enige nederlaag had geleden tegen de Pauselijke Zouaven, die samengesteld waren uit Zwitserse Wachten, gekleed zoals die nog altijd rondlopen in Vaticaanstad. Dat Pauselijk Leger was verder samengesteld uit Duitse en… Vlaamse vrijwilligers. Italianen weten dat: ze leren het op de schoolbanken. Vlamingen mogen het niet weten. Want dat is veel te ouderwets.

Toen we hier nog niet lang waren en bij ‘di Belgio’ steevast als repliek kregen ‘het pedo-land van Dutroux’, hebben we rap geleerd te spreken over dat wij ‘Fiaminghi di Belgio’ waren. Waarbij we direct ontdekten, dat er 2 soorten Italianen waren. De ene soort die ‘Merckx’ kende en de ‘Giro di Fiandra’, en de andere soort die wist wie Rubens was, Pieter Breughel en al die andere beroemdheden. En dan kwamen al de ‘Vlaamse Primitieven boven, van Jan Van Eyck, over Adriaan Brouwer tot Roger Raveel. Wat maakte dat we ons wederzijds direct thuis voelden. Vrienden van ons konden zelfs de conservator van een museum schaakmat zetten, toen die enkele zeldzame Oudenaardse wandtapijten versleet voor Brusselse…. Door eenvoudig op een hoekje te wijzen en op de ... uilenbrillen kon wijzen… Die man is nu nog iedere dag fier om de bezoekers aan de hand van dit ‘fabrieksmerk’ over… Oudenaarde te kunnen spreken…

En ja, als we op een koele zomeravond al eens ’n terrasje doen tussen allemaal andere Italianen, dan is het een kakofonie en een handenbeweging rond ons van alle duivels. Vandaar dat we onze oren te pletter luisteren als we in Vlaanderen datzelfde doen. Dan is de luidruchtigste conversatie in ons zoet-gevooisd dialect als muziek in onze oren. Wat ook komt omdat hedendaagse Italianen geen besef hebben van akoestiek. Gordijnen aan de vensters en tapijten op de vloer vindt men alleen in de betere en dus veel te dure horeca-zaken…

‘Dan is goed’

zuchten we dan alle twee, in navolging van De Poolse Bruid’ uit de gelijknamige DVD over een Poolse verschoppelinge die onderdak (en het geluk) vindt bij die Hollandse boerenzoon die haar die nacht uit de goot redde.

 

*

PS:

Generaal Garibaldi trok rond om in opdracht van de Hertog van Turijn alle andere landstreken, waaronder de Pauselijke Staten tot één Koninkrijk te verenigen, waarvan deze Hertog dan, onder de naam van Victor-Emanuel I van Savoye de koning werd. Met ‘Pauselijke Staten’ wordt bedoeld dat wat de Paus nog restte van de dichtste en trouwste gebieden rond Rome. Het duurde tot de tijd van Mussolini (Verdrag van Lateranen: 1929) voor de Pausen zich noodgedwongen neerlegden bij deze gebiedsroof, waar zij er alleen nog Vaticaanstad en 4 beroemde kerken in Rome zelf uit konden redden.

De gloriedagen van toen met Mussolini waren meteen ook de gloriedagen voor onze bloedeigen Coburgers, want der Coburger Prinses Marie-Josée (1906-2001) kon Umberto van Savoye, de kleinzoon van de 1ste Italiaanse Vorst aan de haak slaan. Op 8 januari 1930 trouwde dat koppel, wat niet belette dat zij de gelegenheidsminnares van de Duce werd. Die Marie-Josée di Belgio was de dochter van Albert I de Belofteschenner, en zus van Leopold III, die ooit (reeds op 19 november 1940, helemaal in ’t begin van de oorlog) op haar voorspraak bij Hitler in zijn privé op Obersalzberg op de koffie mocht. Hij werd daarbij begeleid en gesteund door Hendrik De Man, de Leider der B.S.P.N de toen enige bestaande Belgische Werklieden Partij en dus nauw bevriend met de Nazi-Partij van Hitler. De anglofiele Oranjes in Nederland waren gelukkig gevlucht, en met grote hoop, hoopte Leopold er op, gezien ook Frans-Vlaanderen onder de Bezetting reeds vanuit Bruxelles werd bestuurd, dat hij als Prins van Duytschen Bloede en trouwe bondgenoot der Duitse Socialistische Arbeiter Partei, dat allemaal ging erven. Na de oorlog werd dat allemaal wel even anders uitgelegd…

PS II

Tja, over die Beloftenbreker Albert Premier wordt ook nooit meer gerept, noch over diens Koninklijke Belofte bij het begin van WO I, voor gelijke Rechten voor de Vlamingen als die maar dapper wilden vechten voor hem. Toen hij ‘in ’s aldus belang’ zijn Oom Leopold-met-den-Baarde diende op te volgen, die al lang niet had willen weten van zijn eigen kinderen, had die aan zijn vertrouwelingen toevertrouwd, dat hij voor de socialisten een boontje apart zou hebben, omdat zij de toekomst waren voor zijn Troon…

.

 

07-12-16

3901

5/865 * - KOERDEN: De Genocide zet zich door -

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 2016

H. AMBROOS: patroon van de bijenmelkers en politiemensen, H. MARIA-JOZEFA ROSSELLO

         

 

*

Zoek de zonnekant in ’t leven, de schaduw komt vanzelf. En zie, daar was het al zo ver. En dan nog op grote schaal, waarvan de Paus zegt dat het een Derde Wereld Oorlog is, wat Hollande al maanden uitkraamt zonder daarbij ook maar één keer de vijand bij naam te noemen. ‘Nous sommes en guerre’: ik zie het wijlen Generaal de Gaulle al zeggen…. Maar die wist dan ook waarvan hij sprak.

Kijk, zei mijn een innerlijke stem – misschien wel een op zijn stappen teruggekeerde Engel Bewaarder – Groen is de kleur van de Islam. Dus geven we aan de islam wat aan de Islam toebehoort. Islam, zegt mijn computer op de vaste schijf, is GROEN. Is de evidentie zelf, zoals dat heet. Groen is internationaal de kleur van de haat. Haat tegen ons allemaal. De inspiratie gebeurt zonder de minste achterdocht i.v.m het om het even welke daarmee gelinkte politieke stroming, valt de naam GROEN zodoende niet meer op. Want de HAAT zit verweven in het straatbeeld. Tot op de parkings van onze snelwegen. De ongewilde link tussen Groen! En Groen pleziert me wel. Omdat groen meteen ook de kleur is van de sluier. Temeer daar Tatergat-Trolea Almaçy dan twee keer in het vizier komt.

 

Een wesp kan nooit bij worden, zelfs al is ze nog zo goed geïntegreerd….

Onderstaand artikel, los en zonder enige aandacht zo maar tussen de Krantenkoppen, deed een belletje rinkelen. Kijk, kijk, dacht ik: en ’n zekere Erdogan namens alle Turken maar loochenen dat er ooit een ‘genocide’ zou geweest zijn op hun Armeense medeburgers: ze zijn er verdorie nog altijd mee bezig. De Media hebben altijd de mond vol van ‘de Koerden’ en de wrede Koerdische PKk: koren op de Turkse molen. Maar wat we niet mogen weten, is de verbanden tussen Koerden en Armeniërs, en vooral niet dat Armeniërs grotendeels… Christelijk zijn/waren. De streek daar rond de Tigris was, toen de Islam in de 7de Eeuw opdook, een bloeiende Christelijke Provincie. De belaagde stad, Diyarbakır, bestond toen al meer dan 2.000 jaar…

Dat stadsdeel SUR (Chur?) dat nu compleet ‘gezuiverd’ wordt, komt zelfs voor in de oudste Bijbelteksten. Maar de Turken houden vol, dat het land als geheel sedert het begin der Tijden, aan de Islam toebehoort, ook de huizen van de burgers. En net zoals Renzi dat hier in Italië heeft gewild, gaan Burgers die de Overheid niet gunstig gezind is, er uit, om toegekend te worden aan Moslims. Het enige verschil is, dat Erdogan dat doet met brutaal geweld, daar waar Renzi, als echte Socialist het spel veel subtieler speelt. Maar het resultaat blijft wel hertzelfde….

** **

*

Amnesty: Turkije zet half miljoen Koerden uit hun huizen

De Turkse autoriteiten hebben in het zuidoosten van het land ongeveer een half miljoen mensen gedwongen om hun huizen te verlaten. Die operatie wordt door Amnesty International bestempeld als een "collectieve bestraffing".

Het grootste deel van de gedwongen uitzettingen vond plaats in Sur, een door Unesco beschermde historische wijk in de stad Diyarbakir. Daar werden volgens Amnesty minstens 24.000 mensen uit hun huizen verdreven.

Sur is het strijdtoneel voor de gevechten tussen gewapende militanten van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en het Turkse leger sinds in 2015 een twee jaar durend staakt-het-vuren afsprong.

Veel woningen zijn vernield door beschietingen of door bulldozers platgewalst om baan te ruimen voor nieuwbouwprojecten, waar Koerden geen aanspraak op mogen maken. Ook is er al twee jaar een permanent uitgaansverbod van kracht, waardoor de wijk onleefbaar wordt. Wie er achterblijft, heeft een chronisch gebrek aan voedsel en water.

Woningnood

   Enkel de gelukkigen slagen erin om bij vrienden of familie in te trekken, of een ander verblijf te huren. Het grootste deel van de gevluchte burgers verloor zijn baan en verkeert in acute woningnood. "Duizenden mensen blijven ontheemd uit hun huizen, worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen en kijken aan tegen een onzekere toekomst in een toenemende repressieve atmosfeer", zegt John Dalhuisen, de Europa-directeur van Amnesty International. "Onder het mom van veiligheid werden de levens van gewone burgers vernield."

 

In het rapport haalt Amnesty een aantal voorbeelden aan van gezinnen waarbij ook kinderen geconfronteerd werden met bruut geweld. "Ik was in het huis met twee kinderen, we dronken gedurende één week geen water en hadden twintig dagen lang geen elektriciteit", getuigde een moeder. "Op een dag werd een traangasgranaat in onze woning gevuurd. Ik wou vertrekken maar kon nergens naar toe."

Bij het conflict tussen de PKK en de autoriteiten zijn sinds 1984 al meer dan 40.000 doden gevallen.

** **

Waarom ik dit schijnbaar onbeduidend verhaaltje naar voor breng? Gewoon om te wijzen op de realiteit. Alsde islam ergens een vinger krijgt, om welke reden dan ook, dan is dat in hun ogen niet alleen de gehele arm, maar het gehele lichaam, tot in de haarwortels.

En dat Mijne Dierbaren, is de dagdagelijkse realiteit waarin wij dreigen onder te gaan.

 

 

3901

7/1270 * - CHRISTENDOM – Tertio bij Franciscus – VLAAMS VERLEDEN: Brugge en Franciscus

.

WOENSDAG 7 DECEMBER 2016

H. AMBROOS: patroon van de bijenmelkers en politiemensen, H. MARIA-JOZEFA ROSSELLO

     

 

Met zo’n Leiders is er geen Scheiding tussen Kerk en Staat meer nodig….

*

Eerst moet ik iets rechtzetten. Gisteren had ik het over ‘Je sème à tout vent’ en het embleem van de Kleine Rosse. Neen, zegt een attente lezer, da’s geen distelpluim waaruit het zaad zo maar wegvliegt, maar iets anders. Een ‘paardenbloem’ of zoiets. De man heeft gelijk ook, maar ‘paardenbloemen’ in ’t West-Vlaams is… ‘pissebloem’ en die heeft inderdaad meer dan één medische gave. Guido Gezelle heeft daar een wondermooi gedicht over geschreven, maar die was wel zo kies om te spreken over ‘Beeksla’ ipv... ’Zeeksla’ (Zeiksla) vanwege zijn water afdrijvende kracht.

De ‘Beeksla’ van G.G. vertelde gewoon hoe een soort Pallieter goed geld verdiende, door zo’n dingen in het voorjaar als ‘verse sla’ met hele manden aan huis en van deur tot deur te gaan verkopen aan de stadsmensen. Hij was die ‘s morgens in de vroegte gaan plukken langs beek- en waterkant, maar dat vertelde hij hun dat lekker niet bij. Want iedereen was verzot zowel op die flinke kerel als op z’n geurige marchandise. ‘Puur natuur’ en misschien wel biologisch gekweekt…. Het verhaal speelde zich af in … Brugge, zijn vaderstad waar G.G. toen verbleef, en zo kom ik terug op de kern van dit stukske: Brugge en de Paus van Rome…

De Paus is 80 jaar geworden. En, wie er toe komt iemand van 80 jaar gelukwensen voor diens verjaardag aan te bieden, en Hem aanspreekt als iemand van 4 x 20: daar moet U Silvio Berlusconi voor heten. Ik kon mijn ogen wel niet geloven, dat DS deze ‘story’ bracht, helemaal zonder schamperen (maar wel met een enorm tikkeltje afgunst…), zomaar Tertio in een bijna lovend artikel zou roemen. Om er bijna een goede oude bekende van te maken. Ineens zijn zij, met Tertio ‘in the picture’ beste maatjes. Men herinnert er zich daar blijkbaar ineens dat ze vroeger een Christelijk geïnspireerde gazet waren. Maar nu hebben ze eieren voor hun geld gekozen.

Maar over dat interview van Tertio met Paus Franciscus: daar wordt noch de Coburgers noch Coburgia mee bedoeld maar steden uit het ooit machtige Vlaanderen, en ook ’n beetje uit het vroegere Walenland, uit de tijd van vòòr de PS en misschien wel van vòòr 1830. Want deze Paus is iemand die met z’n twee voeten op de grond staat. Geloof me: het zal Goe Kermis zijn bij ons, de dag van Hij bij Hem op de thé komt, of Hèm bij Hèm. Ik zie het al staan in de gazetten, de foto van Trump bij Franciscus. Met een lachende Berlusconi op de achtergrond, die samen met de Poet het glas heffen op elkaars gezondheid.

** **

 

*

Paus: 'Zo ben ik van België beginnen te houden'

*

Het christelijke opinieweekblad Tertio is erin geslaagd paus Franciscus te strikken voor een interview. Daarin zegt de kerkvorst onder meer dat hij van de Belgische steden het meest van Brugge houdt en geeft hij jongeren de boodschap niet bang te zijn voor hun geloof.

Tertio kon de paus op 16 november in Vaticaanstad 40 minuten lang interviewen. Het gesprek verliep volgens het weekblad in een gemoedelijke sfeer, met de nodige humor en zonder enig teken van gejaagdheid. ‘Van protocol of formalisme was geen sprake. Geen monsignori in de buurt, alleen enkele veiligheidsmensen en persmedewerkers. (...) Tertio vergat haast dat het de bisschop van Rome, Petrus’ rechtstreekse opvolger, interviewde, zo gewoon en vertrouwd komt Franciscus over’, klinkt het.

Derde Wereldoorlog

De paus zegt in het interview onder meer in dat hij niet naar België komt voor de herdenking van de Groote Oorlog in 2018. Volgens Franciscus woedt momenteel een Derde Wereldoorlog. ‘”Nooit meer oorlog” werd nooit ernstig genomen en het ontbreekt aan leiders die vooruitgaan,’ meent hij.

Paus Franciscus bezocht van 1973 tot 1979 elk anderhalf jaar ons land. ‘Omdat er in België een vereniging van vrienden bestond van de Katholieke Universiteit van Córdoba. Ik was er de grootkanselier van. Vandaar dat ik hen bezocht om met hen te praten. En ik kwam ook om hen te bedanken. En zo ben ik van België beginnen te houden. Maar voor mij is de mooiste stad van België niet Gent of Antwerpen, maar Brugge.’

‘Verspeel leven niet aan oppervlakkigheden’

Het weekblad stelde paus Franciscus daarnaast vragen over de relatie tussen kerk en staat, terrorisme, barmhartigheid, een synodale kerk, media, jongeren en priesters vandaag.

Voor die jongeren had de paus in het interview een boodschap. ‘Wees niet bang, wees niet beschaamd over uw geloof, kom ervoor uit, en wees ook niet bang nieuwe wegen op te zoeken. Maak u geen zorgen: zoek de zin van het leven. Aan de jongeren geef ik twee adviezen mee: zoek nieuwe horizonten op en verspeel uw leven als twintiger niet aan oppervlakkigheden. Kijk vooruit en werk aan uw menselijke roeping.’

Het volledige interview is woensdag te lezen in het weekblad.

** **

Och Tertio! Dat is toch een soort ‘levensbeschouwelijke’ zwaar op de hand liggende pastoorsgazet? Dus allemaal samen naar de voetbal of de cyclo-cross. Of naar een van die dwazen TEEVEE-dinges, die ‘only in Belgium’ kunnen gemaakt worden. De Champions in de pietluttigheid, die torenhoog uitsteken buiten de meeste buitenlandse zenders. Die al eens een beklemmende reportage durven uitzenden over hoe het heden ten dage verloopt met de ‘Koloniale Rijken’ van vroeger. Hoe het gras en de struiken weer in de spoorbeddingen woekeren. Hoe van stations alleen nog maar de naakte muren rechtstaan, de rest stukje bij beetje gerobberd. Spoorwegen dwars door de jungle, vele honderden kilometer lang, van de ene dode stad naar de andere… Hoe ‘zendelingen’ daar werden uitgemoord, zodat die hun taak niet hebben kunnen afmaken. En de mensen uit hun rimboe, via een paar decennia van kennismaking met de Beschaving, weer naar hun rimboe zijn teruggekeerd. Omdat zo te zeggen de ‘Beschaving’ hebben opgestoken, maar dan alleen de uitwassen ervan.

Zo iemand is Tertio, die de vinger op de wonde durft te leggen. Wat uiteraard geen pluim is op de hoed van al die zelf benoemde ‘wereldverbeteraars’. Ze schuilen allemaal onder dezelfde hoed van de N.G.O.’s, wat een ander woord is subsidie-slikkers.

Maar de echte nood moet ter plaatse gelenigd worden, desnoods met varende of vliegende ziekenhuizen. Met daarbij indachtig, dat de mens niet leeft van brood alleen. In al die landen leeft er een enorm menselijk potentieel aan vernuft. Net zoals de daar voor handen liggende natuurlijke rijkdommen zoals water en ertsen. Maar verban daar AUB de Linxe allesweters, die altijd zeggen de wereld te willen verbeteren, maar dan pas als ze er zelf… eerst beter van zijn geworden.

‘Gaat en onderwijst de volkeren’ was eens de Blijde Boodschap. Die was niet ‘Gaat en rooft ze leeg’, maar leer hen vissen zonder Uw eigen overschot-vis als aalmoes uit te delen. Waarbij het werkwoord ‘doen’ de nadruk krijgt, en niet ‘er over zwanzen’.

Ja, Ja, af en toe ‘ns bladeren in een Tertio, kan de horizon verruimen. Maar dan met Waarheden van de Oude Stempel. Die nochtans nog altijd hun frisheid hebben bewaard. Een frisheid zoals de Paus zegt, waarop we fier moeten zijn. Net zoals onze voorouders in het verleden, die kathedralen bouwden die tot in de Hemel reikten.

PS:

Voor de paar nog loslopende schismatieken onder mijn lezers, verwijs ik, om die te kalmeren, naar de mogelijkheid om een digitaal abonnement te nemen op http://www.tertio.be/

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende