15-01-18

4397

 

IEDER VOLGELTJE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

De Linxe Pers, met de van pure goesting bloed druipende rode VRT op kop, staan pal in ’t geweer, nu een van hun burchten dreigt onder de voet te worden gelopen. En het ziet er al zo somber uit!

VTM van de Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij echter was deze keer uitzonderlijk de uitzondering op de afgesproken regel. Die legden de nadruk, niet op eventueel gesjoemel met bouwvergunningen (heel normaal in Regeringskringen), maar op elke thuismatch om de 14 dagen op de gratis vertroeteling van

het voltallige Schepencollege

 

in een speciale daartoe bestemde geluiddichte ‘Loge’ met veiligheidsslot. Met ruime vensters van veiligheidsglas, knusse eethoek met zachte kussens en afzonderlijke discrete pees-ruimtes. Gratis paeking, gratis vreten, gratis zuipen (en de rest) in de besloten ruimtes van die speciale ere-tribune, hoog boven het klootjesvolk. Diep beneden drumt dat gepeupel samen, hoog daarboven troont Termont, de on-aantastbare Getnsche Meester-na-God in al zijn glorie.

*

Aan bereidwillig vrouwelijk schoon, open en bloot, op de loonlijsten van ’t Stad, geen gebrek, het is toch de Kiezer die betaalt.

Alleen spijtig dat er daarover zoveel geroddeld moet worden… Ja, zelfs boeken over geschreven moeten worden. In de straten van de Gentsche binnenstad doen aan de lopende band binnen gedrongen immigranten-bokken op 2 poten precies hetzelfde. Waarom dan zou de Linxe Elite de kansen laten voorbijgaan? Hebben is hebben en krijgen is de kunst!

Dat roddelen duurt immers toch maar tot binnenkort de pietrol-cultuur overheersend zal zijn. Dan zullen de broeksriemen voorgoed los gegooid worden, en de monden gesnoerd. Dan wordt die ‘Loge’ in het Ghelamco Stadium als peeskamertje specifiek voor het Stadsbestuur meteen erkend in de Gentsche cenakels. Met, als vuil van de straat, Herman Brusselmans als ‘Stadsdichter’…

*

AA Gent-fans bedreigen auteur Ghelamco-boek: boekvoorstelling afgelast

*

Bron: Het Laatste Nieuws

 

Voor de bouw van de Ghelamco Arena, het stadion van voetbalclub AA Gent, zou het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd hebben. © BELGA

AA Gent-supporters hebben Ignace Vandewalle, de auteur van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena', bedreigd. De man is zo onder de indruk, dat hij in samenspraak met Standaard Boekhandel de boekvoorstelling heeft afgelast. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

 

AUTEUR IGNACE VANDEWALLE

De voorpublicatie van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' in Het Laatste Nieuws maakt veel emoties los in Gent, zo blijkt. In het boek stelt auteur Ignace Vandewalle onder meer dat het stadsbestuur de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd heeft en dat de Ghelamco Arena daardoor illegaal gebouwd is. Iets wat het stadsbestuur tegenspreekt.

Verscheidene mensen - die zich identificeren als Gent-supporters - hebben de voorbije uren de auteur via email en sociale media belaagd. De teneur van de berichten is van die aard, dat Vandewalle beslist heeft om de boekvoorstelling komende woensdag af te gelasten.

"Er komen ook familie en vrienden, ik wil hen niet in gevaar brengen." In de berichten wordt ermee gedreigd om Vandewalle 'een lesje te leren' en er wordt ook aangekondigd dat er een manifestatie zou georganiseerd worden aan de winkel van Standaard Boekhandel. "Ik betreur dat er op zo'n manier op een boek wordt gereageerd", aldus Vandewalle.

https://www.demorgen.be/binnenland/aa-gent-fans-bedreigen...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM

*

Wat absoluut niet mocht bekend worden, is het aandeelhouderschap van ’t Stad van de NV Ghelamco, waardoor vrienden altijd zeer goed geplaatst zijn om elkaars ruggen (met andermans zeep) te wassen.

Een verhaal waar nog vele vervolgen op zullen gemaakt worden. Die kunnen doodeenvoudig niet vergeten worden, want die Balen Tempel is iedere avond tot een stuk in de morgen, verlicht als in de Hel. Of als U wilt, een schrijnend verwijt aan de Gentsche konkelfoezelarij…

 

Waarom doet heel deze geschiedenis mij denken aan Berten Rodenbachs ‘Fierheid’ ùet de onvergetelijke beginverzen als volgt

 

“ Sins lang bevocht de Grave

Gent de Vrije Stede.

En Graaf en Gentenaars verlangden

Naar de Vrede…

*

Ziede gij al Termontie, te paard in volle galop, de NV-A tegemoet rijden op kop van zijn rood Stadsbestuur genaamd ‘De Witte Kaproenen’ om de Stad Gent over te geven aan de Klauwaards? Daar zal zeker meer volk komen nar kijken dAn naar de marchen van den A.A.

KortOm. één pot nattigheid met vangarmen-uitlopers tot in Broekzèl, Parking C…

*

14-01-18

4396

 

IEDER VOLGELTJE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Voor wie het begrip ‘Zondvloed’ nu al niet (meer) beheerst, of die het integendeel verhekst, verwijs ik naar ‘De Ark van Noach’, d.i. naar de tijd toen er van ARCO nog bijlange geen sprake was. Dat soort oplichters moest toen nog geboren worden! In beide gevallen is er sprake van… koppeke ondergaan. Vandaar de voorliefde om Nieuwjaarsvieringen bij de Tsjeven te laten doorgaan rond het wateroppervlak van een of ander openbaar zwembad. Klaar voor de finale plons…

In voorgaand babbeltje (N°4395) hadden wij het over de mens-aap (noch mossel noch vis, maar toch gewerveld zoogdier). U hoeft daarvoor, om dit te zien, niet bij klaarlichte dag, bijgelicht door een lantaarn, op straat lopen zoals de Antieke Griek Diogenes…

*

Onderhavig stukje (N°4396) is, zoals de Lezer zal merken, gewoon het vervolg en de finale oplossing, de ‘Endlösung’ om eindelijk af te geraken van de regimenten ‘verrijkers’ die hier hun eigen islam-wetten komen stellen boven de onze.

Noem het ten gronde gewoon de triomf van de moderniteit zoals bedoeld door de Groen-Linxe wereldverbeteraars. Of beter gezegd, Het Ei van den goeden ouden Christofo Colombus. Gewoon (als hett ei) de theorie van de sekslozen in de wettelijke vorm gieten. VLAM!!!! Het is dezelfde remedie als die van de Duitse Nationaal Socialisten: de voorkeur-behandeling, die, tot schande der Sossen in alle eeuwen der eeuwen, als ‘Sonderhandlung’ in de Geschiedenisboeken vermeld staat.

*

De gender ‘Sonder’-behandeling zou voorbehouden moeten zijn aan alle nieuwelingen die zich aanbieden voor eeuwigdurend ‘asiel’. De medische ingreep zou zelfs probleemloos volledig terugbetaald kunnen worden foor de mutualiteit!

Mannelijke kandidaat ‘Vluchtelingen-Veroveraars’ zouden namelijk bij hun grensoverschrijdende voettocht naar bij ons van uit hun verre thuislanden, voor de keuze gesteld worden: zich neerleggen bij onze Wetten, waaronder deze medische ingreep, of teruggestuurd worden. Uit menslievendheid en om alle misverstanden bij Linx te voorkomen:  uitleg terzake voor deze vreemdelingen die onze taal niet spreken, uitsluitend via lichtbeelden…

De volgende dag reeds zou het immigratie-probleem door huiswaarts kerende asielzoekers, als bij wonder uit de voeten zijn. Daarna is het de beurt aan de opzij gezette Bestierders die ons dat gelapt hebben.

Evenwel is op-punt-stelling van dit scenario slechts te verwachten voor nà de eerstvolgende verkiezingen. Ondertussen kan de tam-tam reeds zijn werk doen….

*

U leest alles over (dat het gedaan moet zijn met de bevoorrading van de harems met onze vrouwen) in onderstaand futuristisch klinkende bijdrage. Deze getuigenis is gebaseerd op gebeurtenissen uit het nabije verleden… Het is het werk van

Taunuswolf Klaus Lelek

*

De wet van de veroveraars

Klaus Lelek – Vertaling: E.J. Bron

*

De groot- en overgrootvaders van de Noord-Afrikanen verkrachtten al in Duitsland – Hitler´s beste verkiezingshelper

 

Waarom zouden veroveraars, die gewelddadig een land zijn binnengedrongen, de taal van het onderworpen volk leren? Waarom zouden ze voor een volk, dat hen vrijwillig onthaalt, hen gratis woonruimte en zelfs de mogelijkheid van gratis transport ter beschikking stelt, inclusief de vakantiereis naar hun land van herkomst, werken? Waarom zouden ze parken schoonmaken, vuilnisbakken leegmaken, nestkastjes ophangen, met oude mensen in rolstoelen rondrijden, een beroep leren, verplichtingen op zich nemen voor het algemeen belang?

 

Daarvoor bestaat niet de geringste reden, want het onderworpen volk komt hen in alles tegemoet. Voor veel veroveraars is daarom nu het moment gekomen om echte eisen te stellen, want datgene wat men hen hiervoor gaf, vond immers op vrijwillige basis plaats, gebracht door vrijwillige helpers, die zich als slaven aan hen hebben onderworpen: ze hebben inmiddels een naam voor de vrouwelijke helpers: ze heten “bitch”. Dat betekent “hoer”. Want hun eigen moeder of zuster zou nooit een vreemd huis mogen betreden en vreemde mannen mogen bedienen, voor ze koken, wassen enz. Daarvoor heeft men in de landen van herkomst van de veroveraars “slaven”, die tegelijkertijd ook “hoeren” zijn. Vooral in Afrika.

 

De ongeschreven wet van de veroveraars luidt daarom: het onderworpen volk moet aan de veroveraars in voldoende mate vrouwen ter beschikking stellen. Behalve Duitsers en Engelsen – die in ander opzicht wreed waren, zich echter wijselijk inhielden op dit punt – hebben tot in het jongste verleden alle veroveraars zich aan deze regel gehouden. In de eerste plaats de Russen, aan wie tussen 1945 en 1947 meerdere miljoenen vrouwen in de zogenaamde Sovjet-Russische bezettingszone ten prooi zijn gevallen. Waaronder mijn moeder en haar tante. Op de tweede plaats de Fransen, die tijdens de Napoleontische periode massaal meisjes als seksslavinnen voor hun legerkampen rekruteerden, wat in de volksmond “Visite me tente” wordt genoemd. Een andere vreselijke golf van verkrachtingen overspoelde het Rijnland in 1920 en 1945/1946, toen een plunderende Marokkaanse groep krijgsvolk van Franse bezettingssoldaten de steden, maar ook de dorpen onveilig maakte. Ook veel Duitse mannen werden het slachtoffer van de Noord-Afrikaanse bestorming, die, zoals een vrijmetselaarsbroeder uit Höchst gewoon voor de lol werd vermoord, of als boswachter door de wilden uit de Maghreb doodgeschoten werden, zoals

een gedenkstee in et bos van Bingen

op indrukwekkende wijze bewijst.

*

Dat deze bloedige voorvallen de verkiezingsresultaten van de NSDAP de hoogte in deden schieten, behoeft geen verder commentaar.

 

Veroveraars nemen hetgeen ze willen hebben, en des te minder een onderworpen volk zich verzet, des te meer nemen ze. Zo hebben ook de Avaren Boheemse en Moravische vrouwen – ook getrouwde vrouwen – in hun bed gehaald en met hen daadwerkelijk zoiets als een “mengvolk”, namelijk de Tsjechen, verwekt. Dat de huidige Tsjechen héél allergisch op net zoals de Avaren agerende islamitische binnendringers reageren, ligt vooral aan hun “archetypische trauma” ooit een slavenvolk geweest te zijn. Iets dergelijks maakten de Hongaren tijdens de lange slavernij door de Turken mee, die doelgericht joegen op Hongaarse meisjes en vrouwen om hen via de slavenmarkt aan de harems in Istanboel of elders te verkopen. Overal waar de islam heerste, heeft hij de vrouw tot rechteloos fokvee gedegradeerd. Dit geldt tot op de dag van vandaag. Een vrouw heeft in de islam een vastgestelde prijs als een koe, een geit of een kameel. Terwijl een vrouw in het “racistische Avondland” na de dood van haar man de werkplaats kon voortzetten. Van de mogelijkheid om meerdere malen zelf een man uit te kiezen, maar helemaal te zwijgen.

 

Veroveraars kennen geen wetten. En het allerminst de wetten van het onderworpen volk. En des te meer, omdat zij daarbij door de 5e colonne zoals politici, rechters en media ondersteund worden. Ze kennen alleen hun eigen wet. De sharia. De wet van de woestijn en de steppe. De wet van de wredere, de snellere, de sterkere, de sluwere, de gemenere. De wet van de moslims. Als je links-groene onderwerpingsfascisten met zulke duizenden malen bewezen uitspraken confronteert, dan krijg je een cultuur-relativistische emmer stront over je heen gegooid, een aan Stockholm-syndroom lijdend hysterisch gebrabbel over racisme, kruistochten, heksenvervolging en foutief geïnterpreteerde Paulus-citaten.

 

Wat niet waar mag zijn, is niet waar. Ook als je het dagelijks kunt merken en meemaken. Als de effecten met bloed op de trottoirs gespoten worden. Honderd keer. Duizend keer. Links-groene elites zijn namelijk gestructureerd zoals de bevolking in de nazitijd, die niet wilde toegeven dat de rook die opsteeg uit de ovens van Dachau niet uit een grote bakkerij kwam.

Bron:
www.journalistenwatch.com
Auteur: Klaus Lelek

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/11/de-wet-van-de-ver...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM

*

Iemand die als pseudoniem ‘Wolf uit het Taunus-gebergte’ bedenkt, weet volgens mij waarover hij spreekt.

Zijn wrange taal is des te hallucinanter omdat Bingen-am-Rhein erbij betrokken wordt, de plaats die we normaliter kennen van

Hildegard van Bingen,

*

de Vroeg-Middeleeuwse mystica, die ons onvermijdelijk doet denken aan Hadewijch en vooral aan Jan van Ruusbroec. Hadewijch, onze eigen dichteres en mystica, leefde volop in de nare tijd der Inquisitie. Haar kenen we vooral door dat ene vers ‘Alle dinghe sijn mi te inghe’, die haar doen uitstijgen boven de alledaagsheid van het bestaan. Zij spreekt haast zintuigelijk in haar archaïsch Middel-Nederlands (1240) over haar liefdeservaringen met de Eeuwigheid…

Overf Hildegard van Bingen .(1098-1179 - in 2012 Heilig verklaard), van hoog in de Abdij van Rupertsberg weet Wikimedia:

“Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.

*

Over de persoon zelf van Hadewijch, (Antwerpen), ruim 100 jaar later op dezelfde golflengte als Hildegard van Bingen, weten we minder. Maar des te meer weten we over haar werken, o.a. de ‘Strofische Gedichten”. Met a. als uitloper de latere Beatrijs-legende (1374)… die deel uitmaken van ons glorierijkl literair verleden.

*

Het is bijna ondragelijk al deze beschouwingen te zien ondergesneeuwd worden door het belang dat opgeëist wordt door de massa-invasie van onze landen. Benieuwd hoe ‘Bingen’ vertaald wordt in het Arabees, het Swahili, het Turks of het Marochaans.

Misschien dat men teksten als deze van de Taunuswolf in een verzegelde capsule kan meegeven met het eerstvolgende ruimte-tuig naar Mars. Zodat tenminste daar de herinnering bewaard blijft hoe het einde van een Beschaving het best aangepakt wordt. Liefst, omdat men ook daar niet in slaap zou vallen lijk onze Bestierders, vergezeld van een apothekers-briefje SCHUDDEN VOOR GEBRUIK…

 

 

*12-01-18

4395

 

IEDER VOLGELTJE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Opnieuw, anders en beter afgewerkt, van kop tot teen her-geboren worden…. Bvb in een miljonairswieg…. Wie wil dat niet?! Ander voortplantingsmateriaal? Kan ook. De ‘moderniteit’ is in de plaats gekomen van de…

Straks moeten al onze ziekenhuizen verbouwd worden om te voldoen aan de eisen van de Tijd.

 

Neen, dit is geen goedkoop lachertje, maar bittere ernst. Serieus, het is erg. Zeer erg. Ernstig, dermate ernstig, idat het probleem zelfs voor het Grondwettelijk Hof moet opgeklaard worden. De Noch Mossel Noch Vis-mens. Kiezen tussen man zijn, of vrouw, is zware discriminatie van de derde (niet bestaande) soort.. Een soort die nonchalant fluitend door het leven gaat…

*

Er blijken inderdaad mensen te zijn die noch man noch vrouw (willen) zijn. In de polletiek zouden ze, noch Linx, noch Rechts, gewoon Besluitlozen (Tsjeven) genoemd worden.

Anatomisch geen enkel probleem. Daar het om een on-lichamelijk, ja zelfs ‘n on-stoffelijk gedachtengoed gaat. Janus-kpoppen, in ’t diepst van hun gedachten.

**

*

Dat is dus wel even anders met de tastbare buiken zelf. Verbouwen kan altijd, desnoods door de sanitaire voor-uitgang af te leiden naar de achterin uitgang. Zoiets opent zelfs enorme perspectieven voor een nu al goed draaiende onderbroeken-industrie.

Bijkomend voordeel is ook, dat boven- broeken achterste-voor kunnen gedragen worden zonder dat het opvalt. Vroeger waren dat blauwe werkbroeken, de moderniteit heeft van werken ’n Gemeente gemaakt (Werken, West-Vlaandderen) en de hondjes heffen de poot tegen de bewegwiojzering.

*

Naast achterste-voor gedragen petjes en pullovers met ritssluiting op de rug (de nieuwste mode voor mannen én vrouwen) krijgen we de nieuwe Homo Sapiens, de rechtop lopende rats verkeerde mens.

Nu nog de pet aan de voeten, en de sportschonen op het hoofd, dan kan die gewoon helemaal onderste-boen door het leven gaan…

*

Çavaria stapt naar Grondwettelijk Hof: "Nieuwe transgenderwet is discriminerend"

*

Holebi- en transgenderbeweging Çavaria vindt dat de nieuwe transgenderwet tekort schiet. "Het is gemakkelijker geworden om je geslacht op je identiteitskaart aan te passen, maar man of vrouw blijven de enige opties." De beweging stapt naar het Grondwettelijk Hof.

 

Sinds vorige week is het makkelijker om het geslacht op je identiteitskaart te laten aanpassen. Dat kan voortaan zonder attesten van dokters of psychiaters, en ook medische ingrepen zijn niet langer een vereiste om je geslacht op officiële documenten te wijzigen.

Çavaria kan zich wel vinden in de nieuwe regeling, maar deze is volgens de beweging nog niet optimaal. "De Belgische Staat erkent enerzijds non-binaire personen door in deze nieuwe wetgeving en de parlementaire voorbereiding te stellen dat genderidentiteit een persoonlijke en fluïde aangelegenheid is. Maar door anderzijds enkel M of V te erkennen, blijft een groep mensen echter uitgesloten van een juridische en sociale erkenning. Dat is discriminerend”, stelt woordvoerder van Çavaria Jeroen Borghs.

"Wie zich noch man noch vrouw noemt, wordt uitgesloten. Die discriminatie klagen we aan. Er moet worden nagedacht over een systeem voor non-binaire personen, al dan niet met het symbool X", vertelt Borghs tegen VRTNWS.

 

Çavaria heeft daarnaast moeite met de onherroepelijkheid van administratieve geslachtswijziging. Iemand kan slechts één keer de procedure kan doorlopen om de M of V te veranderen. "Dat druist in tegen het zelfbeschikkingsrecht en sluit personen uit voor wie genderidentiteit niet eenduidig is."

 

Borghs hoopt, samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels die mee naar het Grondwettelijk hof stappen, dat er tegen eind dit jaar een uitspraak ligt. Het Hof kan enkel oordelen of er sprake is van discriminatie of niet. "Of een eventuele X als volwaardige derde geslachtsoptie wordt toegevoegd, ligt in handen van de overheid."

https://www.demorgen.be/binnenland/cavaria-stapt-naar-gro...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM

*

UNISEx is al de naam van onder- of bovenkledij die er voor de medemens het raden naar geeft welk vlees men in de kuip heeft.

Het zal je kind maar wezen!

Misschien kan ik hier het Grondwettelijk Hof bij deze een goede voorzet geven? Dat men maar eens gaat opzoeken wat met het geleerde woord hemafrodiet’ bedoeit wordt. Volgens Wikipedia zijn dat tweeslachtigen, bi-seksuelen met zowel mannelijke als vrouwelijke organen die normaal functioneren. Die dus zichzelf gewoon kunnen voortplanten. En die dat doen zonder de knop te moeten verzetten. In de dierenwereld geeft men als voorbeeld Als voorbeeld de ‘wandelende tak’. Slakken en regenwormen bijvoorbeeld zijn man en vrouw tegelijk….

Zie

*

*https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweeslachtigheid

*

Veel geblaat om weinig wol. Maar men is wel in het Nieuws en op de TV fgekomen.

Mein Lebchen was willst du noch mehr?

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende