14-10-16

3784

7/1060 * -Associatieverdrag CETA met Canada – Waalse 186 jaar oude klassieke ‘Non’ -

.

 

ZATERDAG 15 OKTOBER 2016

 Theresa van Avila

*

“een schoon nazomerken

is, trezia’s zomerken,

vijf dagen zonneschijn

om elkeen te verblij’n”

*

Copyright ‘t Pallieterke

Ben deze morgen wat vroeger uit de veren gekomen, om aan de lezer in extremis nog een merkwaardig artikel te kunnen aanbieden.

Er valt vooral op te merken dat op de Francofone pretentie van onder de taal- armoe en stakersgrens, geen enkele maat staat. Zelfs niet ten aanzien van de hele wereld. ‘Non’ is ‘Non’ altijd tot net zo lang ze hun zin krijgen. Dat is bijna 200 jaar van ’t zelfde liedje in dat Coburgia van ons. Denk maar terug aan het ene ‘bindend referendum’ dat we ooit kenden met de Koningskwestie: De Vlamingen stemden 54% voor, de Walen 46% tegen. Maar die sloegen de boel kort en klein, ze sloegen vnl in Vlaanderen, alles kapot, en er vielen doden. Tot de Vlamingen omwille van de eenheid van het Land, dan maar toegaven…

Denk aan Madame ‘Non’ van de CDH. Een kwalijke Waalse gewoonte die nu ook blijkbaar door de Linkx geworden Tsjeven is overgenomen. Die ‘meerwaardebelasting’ van cris-IS Peters moet en zal er komen, al begrijpt niemand waar zoiets naartoe leidt. Kapitaalvlucht en verarming in ieder geval. Hé Hé, grapt ‘t Pallieterke, CV&Pee wordt nu CD en Nee…

Madame ‘Non’

*

Aandacht: dit is een hoofdartikel in De Morgen, de Linkxe krant van De Kleine Man….. Ik vond het gisteren nog, heet van de naald, maar moest toch even mijn valies afwerken om deze morgen vroeg scheep te kunnen gaan.

*

Men is daar in al die Regeringen die onze noodlijdende Zuiderburen, dus stekeblind, om dus met des te meer ijver verder te kunnen leven op kap van die domme Vlamingen….

De Vlaamse burger

GEPLUKT BIJ

Magnette legt bom onder handelsverdrag CETA

Bron: Belga

Twee dagen na het parlement van de Franse Gemeenschap heeft ook het parlement van het Waalse Gewest een motie gestemd waarin ze de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA verwerpen. Minister-president Paul Magnette (PS) geeft de federale regering dan ook geen toestemming. "Het is de hele filosofie van de handelsrelaties voor de komende twintig, dertig jaar die hier op het spel staat", lichtte de Waalse regeringsleider toe. Werkgevers- en ondernemers-organisaties reageren vol onbegrip.

 

De Europese ministers van Handel worden dinsdag in Luxemburg verwacht om Europees president Donald Tusk de toestemming te geven om het verdrag te ondertekenen op een Europees-Canadese top op 27 oktober. De Franstalige weigering om minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nodige bevoegdheden te verlenen, brengen België dan ook in een heel lastig parket.

Tijdens het debat in Namen, dat vrijdagochtend ook door verscheidene buitenlandse journalisten werd gevolgd, verdedigde Magnette het Waalse veto tegen het vrijhandelsverdrag. De zeven jaar durende onderhandelingen daarover waren niet transparant en het resultaat biedt te weinig garanties voor het milieu en voor sociaaleconomische rechten, aldus de regeringsleider.

Hij wees erop dat Wallonië al meer dan een jaar geleden zijn bezorgdheden op tafel had gelegd, maar dat die niet in rekening werden gebracht.

Magnette verzekerde niettemin dat hij het verdrag niet definitief wil verwerpen, maar de in allerijl toegevoegde interpretatieve verklaring biedt volgens hem "te weinig garanties en heeft niet dezelfde juridische waarde als het akkoord zelf". "Laat ons dit op tafel leggen en er opnieuw over discussiëren", stelde de socialist. "Verschillende andere Europese landen hebben ook bedenkingen en zullen ons steunen."

Rampzalig

 

Na het betoog van de minister-president stemde het parlement opnieuw een motie tegen de overdracht van de bevoegdheid naar het federale niveau. Dat gebeurde door de leden van de PS-cdH-coalitie en door de oppositieleden van Ecolo en PTB. Enkel de liberale MR stemde tegen de motie. Fractieleider Pierre-Yves Jeholet laakte "het terugplooien op onszelf" en waarschuwde voor "een economisch en diplomatiek isolement".

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) had de Waalse regeringspartijen gisteren nog opgeroepen om hun mening te herzien. "Indien we het vrijhandelsakkoord met Canada niet ondertekenen, met welk land dan wel?", stelde de buitenlandminister, die waarschuwde voor "het totale isolement van België in Europa". Het Franstalige verzet wekt ook de woede op van de Vlaamse regering, die eveneens gewonnen is voor het verdrag. Het Brusselse Gewest en de Duitse Gemeenschap hebben formeel nog geen standpunt ingenomen in het debat.

 

Onverantwoordelijk, onbegrijpelijk en rampzalig. Dat is de teneur in een gemeenschappelijk persbericht van een reeks werkgevers- en ondernemersorganisaties na de verklaring van Magnette.

"Een Belgische blokkering van de ondertekening van CETA op Europees niveau is rampzalig voor het internationale imago en de geloofwaardigheid van België ten aanzien van zijn Canadese, Europese en internationale partners", zo staat in het persbericht. "Daarbij komt nog dat de geloofwaardigheid van het Europese handelsbeleid een zware deuk zal krijgen, terwijl de EU tegelijkertijd onderhandelingen voert met andere internationale partners zoals de VS, Japan en China."

 

Volgens de werkgevers is CETA "een ambitieus en evenwichtig akkoord, dat de handel en de investeringen in beide richtingen zal stimuleren en nieuwe commerciële kansen zal creëren voor de ondernemingen - waaronder de kmo's - van de drie gewesten".

    

VBO, Unizo, Boerenbond, Voka, Beci, UWE en AVED roepen de gezamenlijke Belgische overheden op om zo snel mogelijk overleg te plegen, opdat België het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada zou kunnen ondertekenen.

Nu moet ik er echt van door. Straks moet onze ezel 800 km rijden, om dan morgen kort na de middag daar op stal te kunnen gaan. Onze gewone pleisterplaats is Le Cheval blanc ergens in den Elzas?

Het ziet er naar uit, dat er weer grenscontroles zijn. Een beetje vervelend, maar o zo bekend. Dat we onderweg zijn om ter plaatse deel te nemen aan een staatsgreep, dat staat toch niet op ons gezicht geschreven? Het tegendeel is zelfs waar, zo te bewijzen aan de hand van onze identiteitspapieren. Desnoods zingen we als bewijs, en dat zonder te haperen, de Bravezeun. De muziek klopt, maar de woorden zijn nog uit onze studententijd. Maar dit zal men wel niet verstaan in de 6 landen waar we doorheen moeten. Tot we in D’Oude Schuure’ zijn aangekomen, ons stamcafé in het Land van Adriaan Brouwer.

AUB niet verklappen aan mijn Dokter…

*

*

3783

6/1091 * - Twee weken afwezigheid – Ondertussen sukkelen Hitlery en Sjarel Michel, de twee niet meer te redden kamikazes, zonder mijn deskundige begeleiding moedermens alleen op het veld - -

.

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016

H. DONATIAAN (BRUGGE), H. CALLISTUS I PAUS

*

De lokroep naar het Vaderland….

*

 

Ja, inderdaad, dit wordt een voorlopig afscheid

*

De volgende 14 dagen zullen de lezers van mijn gezaag af zijn. We moeten even met 2 man en een paardenkop (de auto) naar Coburgia over en weer, voor een grondig nazicht. Twee, dat zijn zij die mijn zorgen niet deelt, maar wegneemt, en ik. De 3 Duitse Herders blijven deze keer thuis onder de goede zorgen van onze Oekraïense vriend-klusjesman. Dat zijn inderdaad dan 4 handen op één buik, die dag en nacht met hand en tand de belangen van de Baasjes verdedigen.

We zullen er dus op tijd zijn, om het glas te heffen op de val niet alleen van Sjarel Permier, maar – als het even kan - van heel de gammele constructie Coburgia waar de vroegere ‘beleidspartijen’ dit zowel enerzijds als anderzijds naar de duivel hebben geregeerd.

‘Nooit gedagt’ was bij Wijlen Godfried Bomans (God hebbe zijn luimige ziel) ooit het merk van schaatsen die aan enen boerenlummel toelieten op het ijs de jet-set te pakken in snelheid. Een pracht van een slogan voor TVG, de Jonge God op het Vlaams front.

Ja ja, de zwaar slagzij makende ‘Belgica’ van ons. Net als de beul in Amerika de veroordeelde troost, voor hij de stroom van de elektrische stoel inschakelt: ‘Het kietelt een beetje maar het duurt niet lang’.

Mijn vrouw, realist als altijd, troost mij dat het maar best is, heel die lange tijd niets op het Internet te kunnen zetten. Vreest zij misschien de fameuze klop op de deur ’s morgens om 05 uur? Ja, zo’n held is Digitalia: dagelijks heel de wereld gemakkelijk kunnen uitkafferen, maar thuis kruipen waar hij wil. Zelfs onder de tafel…..

Tja, dat is nu eenmaal het lot van ieder ouder wordende half blinde mens: de gepelde digitale wereld en de gapende verveling. Met daarnaast om van uit een nietige positie, de onweerstaanbare dwang om altijd voort te presteren ten bate van het Eigen Volk. Zoals U weet, ben ik opgegroeid met het moto ‘Wie niet werkt, moet ook niet eten’. Ik moet dus iets doen, om mijn mager pensioentje te verdienen…..

Dat volk, ach dat volk dat niet afgeeft om de rattenvangers van Hamelen gedwee te blijven volgen, ieder zijn eigen kleurtje achterna. Om den brode zal het wel niet zijn. Maar gewoon omdat men het zo gewoon is…

Naast de volkerenrechte verzuchtingen waaraan straks met mathematische zekerheid een einde komt, willen of niet, zijn er nog de vijandelijke invasietroepen die heel Het Avondland zijn binnen gevallen. Erger dan de Hunden (5de Eeuw) of de Noormannen (8ste tot 11de Eeuw) uit onze Geschiedenisboeken. Remember? Wikipedia geeft U meer details, waaruit U best zelf de conclusies trekt. Want tussendoor, tussen de Hunnen en de Noormannen, waren er vanaf de 6de Eeuw ook op regelmatige tijdstippen aanvallen door de volgelingen van Mohammed, de woestijn roverhoofdman uit wat nu Saoedi-Arabië is. Die konden regelmatig teruggedreven worden, met o.a. de Kruisvaarten in de jaren 1096 tot circa 1250. Waarna de volkeren van Europa het te druk kregen met het bevechten van elkaar. Waren hoogtepunten in het verdrijven van de binnenvallende moslim legers: Poitiers (bij Bordeaux), Lepanto (Griekse Zee waart de complete Turkse vloot werd gekelderd door Jan van Oostenrijk, de al even onwettige zoon van Keizer Karel V als Margrietje Vande Ghinste, Landvoogdes der Nederlanden), Wenen (Oostenrijk), om nog maar te zwijgen van de inname die meer dan 1.000 jaar duurde van gans het Iberisch Schiereiland tot aan de voet der Pyreneeën. Heel de Geschiedenis druipt van het bloed der Christenen die vielen onder het kromzwaard.

Sedert het einde van WO II wordt er nu uit een ander vaatje getipt: geen geweld, maar de bolle buiken van hun vrouwen onder de bescherming van de bajonetten der minaretten. Europa is verzwakt, leeft onder de knoet van de zwarte non-beschaving uit Amerika en overal zijn de eigen Kerken zodanig van de Staat gescheiden, dat er geen kat meer wil naartoe gaan.

Een totaal nieuwe woordenschat wordt ons opgedrongen: politiek-correct denken en schrijven, de Nieuwe Wereld Orde, globalisatie, opwarming der aarde, integratie, vluchtelingencrisis, enz. En de burger buigt het hoofd en zwijgt.

Kijk, we zien in ons collectief geheugen reeds de gekende voortekenen. De Vrije Meningsuiting wordt aan banden gelegd. Of afgedwongen voor de Straf Rechtbanken. De grenslijn tussen het Establishment en de Media met de Burger wordt steeds scherper gesteld. Net als onder de USSR, het Nazi-dom of de Noord-Koreaanse Heilsstaat. De strafkampen worden in gedachten reeds voorbereid om andersdenkenden in op te bergen. De rest laat ik aan ieders persoonlijke verbeelding over. In Mei ’45 ging er over de ganse vrije wereld een kreet van afschuw op over lijkverbranding. Nu heeft iedere Stad of Gemeente zijn of haar eigen verbrandingsinstallatie, crematoria geheten. Met daarrond een circus van nieuw soortige neringen. Men gelooft immers al lang niet meer aan God noch Zijn gebod. Dood is dood, het leven gaat verder. Maar ze kunnen het niet laten, op een belachelijke manier de Pastoor in zijn (lege) kerk na te doen. Net geen wierook, maar wel kaarsjes en vele buigingen baar de dure kist of nog duurder urne.

Wanneer komt er eindelijk iemand op de idee, om net als op de vele ‘festivals’, iedereen de ‘Regendans’ der primitieve volkeren na te doen? Eerbied voor het dode lichaam van een Geliefde? Allez, toe zeg. Da’s niet propgressief, hé. Want ‘opstoken’, da’s veel beter voor het milieu en het zal niet lang meer duren, of de vrijgekomen hitte zal gebruikt worden om er de huizen van de buren mee te verwarmen.

Als er hier en daar nog ’n vereenzaamde Profeet Jeremias zou overgebleven zijn om deze gang van zaken te bewenen, dan is er begot nergens nog ’n mestvaalt te vinden om daar op uit te huilen.

 

 

Kom, we moeten afsluiten. Die reis zelf? Twee dagen heen en twee dagen terug. Van voordeur naar voordeur. Met tussenin: de voordeuren van dokters, apothekers en mekaniekers. Familie in voor- en tegenspoed terugzien, een paar afspraakjes nakomen en dan terug naar de Zon. Ondertussen sukkelen Hitlery en Sjarel Michel, de twee niet meer te redden kamikazes, zonder mijn deskundige begeleiding moedermens alleen op het veld van eer.

Tot binnenkort. ’n Dikke knuffel.

*

3782

7/1097 * - Coburger Troonprinses: voor wat staat die? –Euro Millions – Villa Politica -

.

VRIJDAG 14 OKTOBER 2016

H. DONATIAAN (BRUGGE), H. CALLISTUS I PAUS

 

Albert van Le Chateau du Bon vivant dineert op zondag nog eens uitzonderlijk met zijn vrouw de gravin.

“Ma chérie, ‘t is iek moet zeg da we bijna pleite zijn en onze chateau zullen moeten verkoop. Iek heb pensé over een paar solutions. Leer zelf te kook, dan kunnen we de kok ontslage. Leer zelf te kuisen, dan kunnen we de kuisvrouw ontslage….” De gravin onderbreekt hem en zegt: “Mon chérie, leer zelf met de auto te rijd dan kunnen we de chauffeur ontslaan. Leer zelf te tuinier, dan kunnen we de tuinman ontsla. En leer zelf ’s avonds weer bij in het hemelbed te slaap da kan ik de butler ontsla.”

Voortgaande op bovenstaande afbeelding van ons Prinses Liz-a-bed, is die eerder dapper onderweg om als Liz Taylor eerder dan als Miss Piggy aan de kost te komen.

Voortgaande op de moederlijke kant van haar ouders zit dat eerste er dik in. Grootmoeder langs moeders kant was een dame van Hoge Poolse Adel. Grootmoeder langs vaders kant (Rufo di Calabria) was een dito dame van Italiaanse Hoge Adel, in zijn bed gelokt door onze Prins Albeir van Sexen Coburg Gotha, haar Opa. Diens tante Josée, ook ’n Sexen-Hamburgster, was ooit (voor een paar dagen maar) Koningin van Italië. Want in den echt verbonden met Koning Umberto van Savoye. Wat niet belet heeft als tijdverdrijf de maîtresse van Benito Mussolini te zijn. Of ze dat als een opstapje bedoelde om bij A.H. diens maîtresse Eva Braun te doen vergeten, wordt zedig gezwegen.

Nonkel Dolf met Eva Braun, het boekenmeisje, op het Zuiderterras van de Berghof in Berchtesgaden.

Rechts is Blondie, de trouwe herdershond van de Führer. Blondie en Eva werden in de schuilkelder in Berlijn op het einde van de oorlog door hem vergiftigd, waarna de man zichzelf voor de kop schoot…..

*

Of Josée, het kleine zusje van Leopold III ooit slaagde in haar bedoelingen, is niet bekend. Want A.H., zo staat in al zijn biografieën, rookte niet, hij dronk geen alcohol en hij liep niet achter de meisjes. Hij had dus (in onze dagen) de perfecte Presidentskandidaat kunnen geweest in de USA. Dezelfde USA die hem vanaf 1943-44 en 78 de grond in boorde om te kunnen in zijn plaats komen… En wij in Europa zitten er maar lekker mee.

Met dat boekje opendoen over ons Prinsesje, bedoel ik daar niets verkeerds mee. Het gaat tenslotte allemaal over Duitsers ondereen, zowel kleine korporaals zoals A.H., of verarmde leden van den Hogen Oremus, zoals de Coburgers zelf. Alle Duitsers, zei ons Ma altijd, zijn net duiven. Ze komen ook altijd terug. Als ze aan de grond zitten komen ze uit Uw hand eten, maar als ze op de kerktoren zitten dan doen ze hun gevoeg op Uw hoofd.

 

Of de kleine Liz-a-Bed later op hoge hakken als een diva van Het Witte doek door het leven zal gaan, of als kuisvrouw in een grootwarenhuis: mij om het even. Het kind, zoals elk mensenkind,- en hoe - verdient een eerlijke kans, en meer dan een. Als ze tenminste de pretentie van op onze kosten – en hoe - als Vorstin te regeren maar laat varen. Ten ander, zoals we bij Villa Politica hoorden, over de kapotte nationale spreuk: als er geen Eendracht meer is, is er ook geen Macht meer, en zonder Macht bestaat er gelukkig geen Coburgia meer.

De kwestie is vooral door het bos de bomen te blijven zien.

 

GEPLUKT BIJ


Herman De Croo verdedigt dotatie van 2.500 euro per dag voor Elisabeth: "Redelijk bedrag om kosten te dekken"

In Nederland is er heel wat controverse over de dotatie van 1,5 miljoen euro, die kroonprinses Amalia jaarlijks zal ontvangen vanaf haar 18e. In ons land zal kroonprinses Elisabeth zodra ze meerderjarig is een dotatie krijgen van 900.000 euro per jaar, dat komt neer op zo'n 2.500 euro per dag. Sven Ornelis en Anke Buckinx vroegen zich af of dat voor een studente niet overdreven is, maar Minister van Staat Herman De Croo verdedigde deze dotatie, omdat het volgens hem een redelijk bedrag is waarmee ze veel kosten moet dekken.

Het kind (U weet wel: het was een vrouwtje) had er beter aan gedaan die 168 miljoen Euro te winnen. Dan had ze haar verder leven kunnen doorbrengen als De Schone Slaapster, zonder op onze portemonnee beroep te willen doen. Die som wordt nu uitbetaald aan een Franstalige ‘man’ uit Schaarbeek. Wil dat nu zeggen, dat die op z’n eentje het werk van I.S. zal kunnen afmaken?

Heb gisteren namiddag in mijn luie zetel bij Villa Politica zo’n beetje de ramptoerist uitgehangen bij de afgang van Sjarle Premier. Heb er krokodillen, hyena’s en haaien op het droge aan het werk gezien. Vooral de tussenkomst van – nog vulgairder dan ooit - de Heer Kalf-O. Die was echt geestig toen hij bezwoer dat de Premier zijn klus zo rap mogelijk diende te klaren. Precies of die dat niet zelf wist. Top of the bill als billenkletser was toen BDW als een betrapte pedofiel uit het halfrond naar buiten glipte. Was het omdat zijn plan lukte, of juist omwille van het tegendeel? Een probleem even groot zo niet groter dan het aanslepen van de bi-laterale gesprekken rond dezelfde tafel. Bi-lateraal zijn (niet te verwarren met bi-seksueel) wordt de volgende stap in de uni-laterale communautaire oplossing van alle probleem van dit ape-land.

Maar dan moeten alle belgicisten, inclusief de verstokte Menapiër De Croo, vader van, van hierboven, met vooral die Laurette Mitraillette, samen met het hele PS-gedoe, geketend op de neus van een drietrapsraket, eerst in een baan om de aarde worden gestuurd. Zodat die daarna terug met beide voeten op de aarde zou staan. ’t Is toch waar! Ze blokkeren met dat ene woordje ‘non’ van hen, reeds het Associatie Verdrag met Canada en de rest van Europa, ze hebben Les Diables Rouges van ons afgepakt om die in de vernieling te rijden, en zouden dus ook nog Coburgia opblazen? Forget it.

Daar zeggen wij nu eens ‘non’ tegen, heel eenvoudig omdat zoiets een verworven voorrecht is dat aan de Vlamingen toebehoort.

 

Ook gelezen dat men nu, na meer dan 100 jaar meerdere soldatengraven op de IJzerweide in Diksmuide heeft blootgelegd? Zij, de belgicisten, hebben in 1946 onze IJzertoren opgeblazen, nu blazen wij terug!

 

*

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende