15-12-17

4365

v

 

 O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Wie gaat er nu ISIS verslagen is, zo maar vrijwillig aan de galg gaan hangen?

2de Bedenking

Drugsgeld dat naar mosketen zou gaan? Waarom verwondert dat niet?

3de Bedenking

Wie is er baas in het doorsnee moslim-gezin: de slavin in de persoon van gekopdoekte meid-des-huizes of de zonen (zoontjes) die liever op straat hangen dan hun huiswerk te maken… Per maand daarbij (onder het onvermogend oog van de Overheid) € 10.000 verdienen - in ’t zwart - is niet niks.

4de Bedenking

Meer dan 20 jaar geleden kregen wij op TeeVee een ‘reportage’ opgediend, waarin dat soort jeugdige ‘verrijkers’ bluften, dat ze, eenmaal tot de leeftijd gekomen waarop ze konden worden ‘binnengedraaid’, hun jongere broertjes het vuile werk lieten opknappen. Uiteraard onder hun leiding en hun … gezag.

 

*

Natuurlijk weren BDW en de anderen dat ook. Ook zij hebben daarover nachtmerries. Ze weten zelfs veel meer. Over misdaden waar bloedgeld aan kleeft en dus in de doofpot blijven. Maar ‘mandaat-dragers’ zijn aan handen en voeten maar vooral met hun tong gebonden aan de ‘zwijgplichtt’ van Burgemeester of van Politieman.. Vooral in Coburgia zijn Burgemeesters er voor iedereen. Zelfs voor overgewaaide Maroc-haantjes die willen bovenkraaien in dit voor hen lui-lekkerland. Waar ze ‘dealen’     als in Allahs schoot.. In het heerlijke land Coburgia, waar de eigen Overheid de eigen oudjes die heel hun leven hard hebben gewerkt, in diepe armoe laten creperen omdat hun ‘leefloon’ minder dan de helft bedraagt van het kostgeld in de overleef-kazernes..…

*

Komt daarbij, dat ondergetekende, er helemaal niet zeker van is, of de partij die volgens de peilingen aan de winnende hand is, de Merkel doctrine om de halve wereldbevolking te adopteren, wel degelijk ongenegen is. Me dunkt dat de NVAërs voorlopig niet anders kunnen (willen) dan mee dansen op de golven van de tijdsgeest. Al is die uit de USA overgewaaide tijdsgeest alleen maar uit op zelfdestructie. Zie nogmaals dezelfde afbeelding hieronder.

*

Bart De Wever: "De oorlog tegen drugs kan je niet winnen"

*

In het één-programma Pano heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) enkele uitspraken gedaan over de cocaïnehandel in de stad. "De effecten van de cocaïnehandel voel je overal in Antwerpen", zegt De Wever. "We zien dat de gewelddadigheid van het drugsmilieu ook steeds toeneemt. Je kan de oorlog tegen drugs niet winnen, maar het is het wel waard om hem te voeren."

 

 

In de Antwerpse haven is dit jaar 29 ton cocaïne onderschept door de politie. Dat cijfer toont volgens de reportagemakers hoezeer de stad een internationale draaischijf is geworden voor de cocaïnehandel. 20 tot 25 procent van de cocaïne, bestemd voor Europa, zou langs de Antwerpse haven binnenkomen. Een getuige, die vroeger in het milieu zat, heeft aan de redactie verklaard dat hij 800.000 euro verdiend heeft door vier jaar lang te dealen.

De Wever heeft het verder nog over een "tegencultuur" die hele gemeenschappen in de stad in zijn greep houdt. "De opstootjes in onze stad zijn ook niet zo spontaan als ze lijken", zegt De Wever. "Op beelden van het laatste optstootje zien we dat 80 procent van de jongeren die daarbij betrokken waren, bekend zijn voor drugsfeiten. Er is dus een link tussen de drugswereld en het geweld tegen de politie. We zijn het perspectief op een volledige generatie jongeren aan het verliezen."

*

https://www.demorgen.be/binnenland/bart-de-wever-de-oorlo...

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Zoals U ziet en vaststelt samen met mij, is de Grote Politiek, zoals naar gewoonte, bezig met zoeken … om te zoeken. Ze breken zich allemaal het hoofd in het zoeken en blijven zoeken naar de oplossing van de gevolgen van altijd wel iets anders, maar nooit naar de oorzaken daarvan. Doe zijn maar al te duidelijk voor de gewone Burger, maar worden voorgewend als totaal onbekend bij de Centrum-Linkse Overheid. Die volgt daarin blindelings de tentakels van de USA-Poliep met de Clinton kop.

De drugs-sluikhandel is er, net lals de oplopende Staatsschuld, niet vanzelf gekomen. Ze is de schuld van de overbevolking gepaard aan de destabiliserende bandeloosheid van de ‘verrijkers’. Dat zijn 2 zaken die volgens de Mäekel Doctrine onbespreekbaar zijn. Het gebeurt onder de neus van onze Verlichte Grote Verstanden, maar ze zien het niet. Want ze kijken verder….

Criminaliteit, drugs, verloedering, zedenverwildering: allemaal toevallige maar meestal opzettelijke gevolgen van iets. Die worden, omwille van het zoete smeer, behandeld door te ‘kurieren am Symptonen’.

 

Brutaliteit tegen het Gezag wordt beantwoord met het bouwen van almaar meer ‘penitentiaire inrichtingen’. Geen ‘gevangenissen’ want dat zou een schande zijn voor heel de familie in Marocco.

Dat later iedere keer die dingen weer te klein blijken te zijn, is dan mooi meegenomen voor de tewerkstelling….

Aan de oorzaken zelf roert men niet, want de ‘verrijkers’ zouden zich wel eens beledigd kunnen voelen en in opstand komen. Dus worden die behandeld met een fluweelzachte hand in een fluwelen handschoen… Ze groeien op zoals een spreekwoord zegt, voor galg en rad. Het valt alleen te bezien of later aan die galg en dat rad eervollle dealers zullen hangen, of ‘ongelovige honden’.

**

(Hemelreiker)

14-12-17

4364

 

 O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Het begrip ‘Deep State’ in de USA wil vrij vertaald zeggen, ‘De Verborgen Tegen-Staat’. Deze is het waard om er een Shakesperaiaans Drama over te fantaseren, met de sluwe Clinton-slang in de hoofddrol…

De hoofd-drol (****)

*

Het is weeral Xander die met dit artikel de kat de bel aanbindt. De tekst hiervan is zoveel mogelijk door te geven, na gewaarschuwd te hebben dat het de gezondheid kan schaden. Want het opent zoveel vreemde horizonten dat de niet-gewaarschuwde lezers er duizelig zouden kunnen van worden.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/12/Oud-CIA-direc...

*

(****) Schrijven over een hofddrol is de Clintons teveel eer aandoen. De doordeweekse platte drol van ’n vulgaire straathond zou al volstaan. Maar dan zou de bijeen gestolen luxe waarin dat soort mensen leeft, niet tot uiting komen. Het is dus beter over een luxe-uitdraai te spreken, die omwille van de Wereld Volksgezondheid en het Klimaat, best zo spoedig mogelijk dient opgeruimd te worden…

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

En toch duimen de Media hier te lande, in stomme bewondering voor hun (verkochte) Amerikaanse collega’s, den Donald de ene drol na de andere in de broekzakken.

In de hoop op bijval, doen ze dat zelfs niet in ’t geniep, maar in de volle glorie van hun door het gewone Volk betaalde eigen schijnwerpers. In de hoop van ‘return on investments’?

 

Laat hen dat dan duidelijk zijn: dat is een valse hoop. Want wie recht in zijn schoenen loopt, wordt niet door hondendrillen, koe-vlaaien noch door kiekenstronten geremd. Integendeel zelfs. Het kan zelfs niet beter gesmeerd lopen….

 

Net als Hitler-Duitsland na Mei ’45 van de Nazi’s diende te worden gezuiverd met o.a. het Proces van Nürnberg, dient de USA te worden gezuiverd van de na-oorlogse achterdoenders van de Nationaal Socialisten. Wat toen, in de vroegere jaren vele tientallen jaren vergde, vóór het Internet, moet heden ten dage in een mum van tijd kunnen worden opgelost.

*

De zaak ten gronde aanhangig maken voor de Hoogste Rechtbank moet volstaan. Ratten verlaten altijd haastig het zinkend schip!

Net als in de winter de bladeren vanzelf van de bomen dwarrelen, zo zal de aanhang van de criminele Clinton Clan Club (C.C.C.) wegsmelten als sneeuw in de zon….

*

Met als ‘collaeral damage’, het terug in zijn hol kruipen van het moslim-monter dat, in afwachting ooit volwassen te worden, de Vrije Wereld bedreigt.

*

(Hemelreiker)

13-12-17

4363

see!                                                                                        

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Ze draaien gelukkig in Madrid hun plaat nog niet helemaal op de golflengte als iHitler-Duitsland in de jaren ’30. Maar dat komt nog. Vooral als we hen overal aan de Macht laten. En meer zeg ik niet.

Madrid draait inderdaad dezelfde melodie als voorgezongen door de Broekzèlse lapzwanzers van de EU Verenigde Natie-Staten. Want daar weet men zeer goed (want Nazi-Globalisten aan de top), waar eerst, na Catalonia, de poppeetjes aan het dansen zullen gaan.

*

De krant ABC-XYZ zou dus het Begin van de Wijsheid zijn, moest het Spaanse graan de orkaan hebben kunnen weerstaan. In onze Lage Landen weten seedert De Spaanse Furie (1576 en volgende) daar alles van. Het begon met Keizer Karel, notabene een der onzen, zogezegd, en het eindigde met Bloedhond Alva. Al was de latere ‘remake’ met in de hoofddrol Fabiola di Mora y Aragon heel wat genuanceerder. Geen onthoofdingen meer op de Brusselse Grote Markt, maar in de persoon van de H. Boudewijn, ontmanning van der Coburger Voortplant-obsessie op vreemde bodem.

Deze meest recente Spaanse Furie, had, zoals algemeen bekend, had een ongewenste koningszoon met Italiaanse rots als neef. Deze bedacht voor haar het koosnaampje De Spaanse Heks.

Erg, hé! En wij, we zitten er maar mee

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Spaanse krant: "'Vlaams-nationalisten met heimwee naar Hitler beschermen Puigdemont" De Spaanse krant ABC brandt in een artikel dat gisteren verscheen de N-VA helemaal af. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) atie deelt het bewuste stuk vandaag op zijn twitterpagina en zegt in het Spaans als een neonazi te worden geportretteerd. Hij herinnert de krant eraan dat er nog steeds Catalaanse politieke gevangenen in Spaanse gevangenissen zitten opgesloten.”

 

Di korte citaat ut het openings-artikel van De Morgen, moge duidelijk zijn: de inktzwarte Spaanse ABC-pot verwijt de lelieblanke Vlaamse leiding dat die zwart ziet. Zelfs ‘n krant als DM vindt dit… van de pot gerukt. Want die brengt alleen de feiten, zonder deze keer de minste commentaar. Wat uitzonderlijk is.

M.a.w. zelfs al mislukt Catalonia om met vreedzame middelen zijn Vrijheid te bevechten, in Vlaanderen houdt het in tegendeel de rijzende ster van Francken Theo niet tegen. Meer zelfs: diens ‘ster” is als de zon in het sterrenstelsel van de anders al zo bekwame Weversgilde.

Ja, U las dat goed, want het is de mening van een overtuigde traditionalist-realist, die met boekhoudersverstand heeft vastgesteld dat in dit on-land, op een zucht van de ontknoping, de Vrijheid moet bevochten worden met de voorhanden zijnde wapens personen. Te midden van de uit onmacht in de modder wegzinkende politieke stromingen, staan de leden van die Weversgilde als bakens in de riviermonding van de IJzer.(****).

*

(****) Dit soort meerpalen in de monding van de IJzer in Nieuwpoort zijn in de volksmond de ‘duc d’albes’, omdat die daar oorspronkelijk op bevel van de Hertog van Alva (Alba) werden geplaatst. Zo ziet U andermaal dat elk nadeel (de Spaanse terreur) se voordeel heb (een veiliger scheepvaart) ….

Die ‘scheepvaart’ d.i. het ’s Lands Bestuur, kan ‘veiliger’ met sterke mannen die zowel de in- als de uitstroom zo veilig mogelijk loodsen naar de open zee, ttz naar de Welvaart.

(Hemelreiker)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende