16-08-17

4249

OP DE IJTKIJK

Fier als ’n gieter, helemaal op kop, de vraagstelling voor de laatste politieke peiling in Merkelland. Neem gerust Uw tijd om punt per punt U af te vragen waaarom in coburgia die vragen niet mogen gesteld worden.

Twee keer beter nieuws is nog niet hetzelfde als twee keer goed nieuws. Maar het gaat in de goede richting.

Het is wat kalmer geworden op het Wereldfront van WO 3. Maar over de konkelfoezerij van Kim-Kong-Fu Dictator in Noord Korea met de Sjiitische Ayatollahs van Iran, is het laatste woord nog niet gezegd. De directe oorlogsdreiging is inderdaad iets of wat afgewend. Voorlopig toch. Wat daarbij belangrijk is, is dat geen der partijen en zeker de USA niet, gezichtsverlies geleden heeft. Zeg maar gerust dat er een zakelijke oplossing uit de bus is gekomen, waartoe de Clinton Clan Club nooit zou in staat geweest zijn. Doodeenvoudig omdat elke oorlog, waar ook ter wereld, in hoofd- of als bijzaak als oorzakelijk gevolg heeft dat de Islam weer met sprongen vooruitgaat.

Dat Trump geen ervaren politicus is, brengt alleen maar mee dat niet de pretentie aan de Macht is, maar … het gezond koopmansverstand. Geloof me, die man daar is geen stommeling. Hij zal rap genoeg inzien waar het kalf gebonden ligt.

Een van de vele neven-verdiensten is dus, dat waar de C.C.C. achteruit boert, hun aanhang ‘all over the world’ ook afkalft. In Nederland geraakt men zonder Geert Wilders, al maanden niet meer aan een nieuwe Regering. Bij ons, in Coburgia, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk likken, bijna in stervensnood, de Socialisten hun wonden. Net aangeschoten wild dat wacht op de genadeklop. Belanfgrijker dan een klein rood knipperlichtje ergens in de Ruimte hoeven die nooit meer te worden.

Ja Ja.

Ik vraag mij in gemoede af, waarover de kranten straks, buiten uit menisnijd, Trump bekladden, gaan schrijven om hun kranten vol te krijgen. Veel meer dan prentjes zetten en uitgebreide kronieken bijhouden over Gebroken Armen en Benen zal dat niet meer zijn dan buikvulling. Rest: de Sport, de festivals en de Opwarming der Aarde. Drie onderwerpen waar vuurwerk achter zit. Zonder geweld (terreur, oorlog) en zonder de aan de gang zijnde volksverhuizingen (Afrika loopt leeg) dreigt voor hen dan ook het uitstervn. Net als een veld met allemaal verdorde distels die het sproeivliegtuig met herbicide ziet komen.

Klein maar goed begonnen is half gewonnen. Overal kiemen de zaadjes van het Verzet. De wereld ontwaakt uit een vieze nare droom…. Zelfs Merkel staat op het punt om pluimen te verlezen. Stilstaan is achteruitgaan. Zo begint het altijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alternative_f%C3%BCr_Deutsc...

*

AfD behaalt weer podiumplaats!

**

*

Natuurlijk, verkiezingspeilingen zijn iets voor de afvalbak, maar in dit geval zou de tendens in ieder geval kunnen kloppen. De “Welt” vermeldt dat de AfD volgens Insa weer op 10% staat en zodoende een podiumplaats bij de komende parlementsverkiezingen zou kunnen behalen.

Journalisten watch

“Die Linke verliest daarentegen een hele procent en komt op nog maar 9%. De FDP blijft onveranderd op 9% staan. De Groenen blijven onveranderd met 7% duidelijk achter bij de overige partijen die ambities hebben om in het parlement te komen.”

CDU/CSU staan op 37%, de SPD blijft met 25% de op een na grootste partij.

“Volgens de actuele peiling zou er geen meerderheid zijn voor CDU/CSU-FDP. Zij komen samen maar op 46%. Ook een coalitie met SPD/Die Linke/Groenen zou met 41% geen kans hebben om een regering te vormen. Omdat alle partijen een samenwerking met de AfD hebben uitgesloten, zou behalve een grote coalitie alleen maar een coalitie met CDU/CSU-FDP/Groenen mogelijk zijn.”

Het speelt eigenlijk geen rol wie met wie gaat, want alleen de AfD is het zout in de soep die men ons als eenheidsbrij verkoopt.

Bron:

www.journalistenwatch.com

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

*

NADER BEKEKEN

AfD. Met de provocerende slogan vol met nostalgie: een eerder ongelukkige situatie. Eurosceptisch en conservatief, meer moest dat niet zijn.

Reden te over om ook ‘Bei ins in Deutschland’ door de plaatselijke Verlichte Grote Verstanden in het verdomhoekje gezet te worden.

Net als in Frankrijk gaan de Socialisten er uit. Met als gevolg dat Merkel net als Hollande, bakzeil zal moete halen. Om tenslotte tussen de bladzijden van de Geschiedenisboek te belanden.

Het gaat traag. Tetraag. Veel trager da in Amerika, waar sedert 20 Januari 2017 met en Nieuw Hoofdstuk de kentering ten goede al definitief is ingezet. May God bless Amerca. Liefst in ons aller belang, zoals onderstaande cartoon uit ’t Pallieterke van vandaag laat uitschijnen….

*

(Digitalia)

15-08-17

4245

OP DE IJTKIJK

 

*

Petrus was de naam van de 1ste Paus inn het Oude Rome. En op deze steenrots zou de Her zijn Kerk bouwen. Franciscus zal dus de naam zijn van de Laatste Paus, want de rots wordt geglobaliseerd zand.. Het is een natuurwet, dart Rotsen vergaan tot zand. Waar zou immers al dat zand op onze stranden vandaan komen?

Dat is zo, als tenminste, we Vriend Xander volgen. Wie zijn wij om dat te doen? De tekenen zijn duidelijk genoeg. Zelfs de Amerikaanse President, de machtigste Man ter wereld, wort verguisd tot er niets meer van overblijft. Hij zei het vandaag zelf ‘we alll are euak

Volgens mij zijn die even duidelijk als de stalen deur die achter ons allemaal in het slot valt, als we in groep in deze ‘gaskmers-stortbaden zijn binnen geleid. Verzet was toen ook niet mogelijk en de rest ging vanzelf.

Vroeger kon U hier al herhaalde malen lezen over de Vlaming (Bruggeling) die dit beeld ontwierp die de overwinning van De Gesel Gods (de pest-epidemie, dezer dagen onder vele andere namen terug van weggeweest) moet voorstellen.

De strijd is gestreden, het zwaard mag terig in de schede.

Bij de vrienden van http://www.golfbrekers.be/ vind ik op deze 15 Augustus een prachtige link naar een muzikale begeleiding die past bij de verdere lezing van dit stukje….


https://youtu.be/7FGhZQR1qZA

*

Dat ‘ Castel Sant' Angelo”, op wandel- afstand van Vaticano, blijkt het (leeg gebleven) mausoleum te zijn geweest van Keizer Hadrianus (76-138) die dus door het opkomend Christendom zogezegd ‘gehack’t zou zijn. Het massieve gebouw was/is zo goed als on-inneembaar en bood de Middeleeuwse Pausen de gedroomde levensreddende zekerhei in geval van nood. Een verhoogde voetweg hoog boven de hoofden….

**

*

Een schitterende locatie om te worden omsingeld door oslamitische minaretten, waar moslims dus kunne rondjes lopen zoveel ze willen. De Zwarte Steen uit de Ruimte van de Ka’baa in Mekka splijten en de helft naar hier overbrengen is het enige probleemol om van eigenaar te veranderen. De Engel Michaël vervangen door een IS-Strijder die aan een onthoofding bezig is, mag geen probleem zijn. Er zijn als model levende voorbeelden genoeg.

De Sint Pieter met de wereldberoemde koepelkerk van Michelangelo zou kunnen verder gebruikt worden als voorheen. Als bewijs dat de huidige Paus gelijk had. Elk op zijn eigen manier, samen verder leven. In het besef dat dat er maar één God is. En laat ons AUB niet beginnen ruzie maken over de naam. Er zijn nu al 3 goddelijke personen in één God, dan komt er gewoon een 4de en 5de bij: de Goed van het Goede en de God van het Kwade.

*

resident Putin: ‘Paus Franciscus is geen man van God’

Leider Katholieke Kerk wil zo snel mogelijk federale EU-superstaat met onbeperkte islamitische immigratie, één-kind politiek voor de blanken, een Centrale Bank voor de wereld, en uiteindelijk een wereldregering.

President Vladimir Putin en paus Franciscus hebben hemelsbreed verschillende ideeën over de toekomst van de wereld.

De Russische president Vladimir Putin heeft als enige wereldleider hardop uitgesproken wat veel christenen, ook katholieken, eveneens denken: ‘Paus Franciscus is geen man van God, althans, niet van de christelijke God. Niet de God van de Bijbel. Hij droomt van een wereldregering en een wereldwijd communistisch onderdrukkend systeem.’

‘Paus Franciscus gebruikt zijn platform om overal ter wereld aan kwetsbare mensen een gevaarlijke extreem-linkse politieke ideologie op te dringen, mensen die hem vertrouwen vanwege zijn positie... Maar we hebben eerder in de communistische staten gezien (en nog steeds in bijv. Noord Korea) dat dit systeem niet verenigbaar is met het christendom.’

EU-superstaat en wereldregering

De eerste Jezuïtische leider van de Katholieke Kerk onderstreepte met tal van uitspraken dat hij één van de belangrijkste centrale figuren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ is. Zo pleitte hij voor de oprichting van een wereldwijde Centrale Bank en financiële autoriteit, en verklaarde hij later dat ‘de Amerikanen voor hun eigen bestwil zo snel mogelijk door een wereldregering moeten worden geleid.’

Franciscus riep de EU op om op korte termijn één federale Superstaat te vormen, met één centrale regering. Ook is hij een groot voorstander van de massale immigratie van miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten, en wil hij tegelijkertijd dat de blanke bevolking in het Westen -net als in het verleden in China- een één-kind beleid adopteert. Vorig jaar april vroeg hij vergeving aan alle moslimmigranten omdat Europa hen niet genoeg welkom zou heten, en hen niet meteen het recht op al onze welvaart en voorzieningen geeft.

Islamisering in gevaar, en moslim terrorisme ‘bestaat niet’

*

In juli waarschuwde de paus voor een ‘zeer gevaarlijke alliantie’ tussen Trump en Putin, omdat daarmee de enorme immigratiestroom naar Europa – letterlijk door hem toegejuicht als een ‘Arabische invasie’- en de islamisering van ons werelddeel in gevaar zou worden gebracht, en er een alliantie dreigde te ontstaan die de islam zou kunnen verslaan. De Europeanen moeten zich volgens hem geen zorgen maken over de islam, maar over de ‘ecologische crisis’, die weliswaar wetenschappelijk zeer omstreden is, maar ‘om ideologische standpunten en economische belangen niet ontkend mag worden’.

In februari beweerde Franciscus dat het moslim terrorisme ‘niet bestaat’, dat alle religies vrede promoten, en dat ook het christendom en Jodendom gewelddadige fundamentalisten herbergt. Hij kon echter niet één voorbeeld noemen van een dodelijke zelfmoordaanslag op burgers gepleegd door ‘Jezus is Heer’ schreeuwende christenen, of ‘HaShem is de grootste! krijsende Joden.

‘ISIS net als Jezus’

In het voorjaar van 2015 vergeleek Franciscus in een interview met de Franse krant La Croix ISIS zelfs rechtstreeks met Jezus: ‘Het klopt dat het veroveringsconcept inherent is aan de ziel van de islam. Het is echter ook mogelijk om dit doel uit het evangelie van Matteüs te halen, waar Jezus, in termen van hetzelfde idee van verovering*, zijn discipelen naar alle volken stuurt.’ Daarmee stelde hij de opdracht van Jezus om alle volken in Zijn naam de dopen (Matt.28:19) gelijk met het bevel van Allah en Mohammed om alle volken met misleiding, dwang, geweld, oorlog, moord en terreur te dwingen zich tot de islam te bekeren.

Idee van persoonlijke relatie met Jezus ‘gevaarlijk en schadelijk’

 

Tijdens een kerkdienst in Rome vertelde hij zijn toehoorders dat het idee van een ‘persoonlijke relatie’ met Jezus ‘gevaarlijk en schadelijk’ is.

Dat doet sterk denken aan een van de redenen waarom het christendom in (neo-) communistische staten zoals China en Noord Korea wordt onderdrukt: het concept dat een mens niet in alles onderdanig hoeft te zijn aan een (politieke en religieuze) menselijke autoriteit, maar dat daar een God boven staat. Ook Franciscus lijkt –overigens zoals de meeste van zijn voorgangers in de historie- te vinden dat gelovigen zich in eerste instantie moeten schikken naar wat hij zegt dat ze volgens God wel of niet zouden moeten doen.

Franciscus in select gezelschap van George Soros en Bill Gates

*

Putin, zelf een orthodoxe christen –en vermoedelijk mede daarom zo gehaat door de Westerse elite-, uit maar zelden rechtstreeks kritiek op buitenlandse leiders, en geeft doorgaans de voorkeur aan (stille) diplomatie. Paus Franciscus is naast de ultralinkse globalist en miljardair George Soros, die er dezelfde (waan)ideeën over Europa en de wereld op nahoudt, een ander die fel door de Russische president werd bekritiseerd. Hetzelfde geldt voor Jacob Rothschild en Bill Gates.

Katholieke lekenleiders: Extreemlinkse paus niet legitiem

*

Een groep katholieke lekenleiders heeft president Trump gevraagd om onderzoek te doen naar diverse bronnen en bewijzen – waaronder WikiLeaks emails- waaruit zou blijken dat president Obama, Hillary Clinton en multimiljardair annex globalist George Soros verantwoordelijk zijn voor een coup in het Vaticaan, waardoor ze paus Benedictus in 2013 tot aftreden dwongen, en hem vervingen door de extreemlinkse paus Franciscus. Die viel vervolgens vooral op door zijn afbraak van traditionele katholieke waarden, zijn knieval voor de islam, zijn Marxistische ideeën voor de wereldeconomie, zijn steun voor de oprichting van een VN-wereldregering, en het virulent promoten van de massale immigratie van miljoenen moslims naar Europa.

‘Benedictus is vervangen door een paus wiens duidelijke missie is een spirituele stem te geven aan de radicale ideologische agenda van internationaal links. Het pontificaat van paus Franciscus heeft daarna talloze keren zijn eigen legitimiteit in twijfel getrokken,’ aldus de bezorgde katholieke leiders in hun brief aan Trump.

 

‘Wij blijven verbijsterd door het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie lijkt de seculiere agenda’s van links te bevorderen, in plaats van het leiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie. Het is simpelweg niet de juiste rol van een paus om dermate met politiek bezig te zijn, dat hij nu wordt gezien als de leider van internationaal links.’

Xander

(1) YourNewsWire
(2) Afbeelding:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49681/photos / Auteur: Пресс-служба Президента Российской Федерации ; President of the Russian Federation / WikiMedia Creative Commons Attribution 4.0

*

NADER BEKEKEN

Wat de Paus wil, net zoals de Grote Baas, is gewoon de Hemel op Aarde. En in de hemel zijn alleen maar brave voorbeeldige engelen, en zeker geen duivels.

De Paus is, althans voor alle Rooms-Katholieken op het ondermaanse, het Hoogste geestelijk Gezag. Laat daar geen twijfel over bestaan. Katholieke ‘anders-gelovigen’, Luthersen, Anglicanen, Orthodoxen, enz, hebben daar misschien een andere maning over. Zij aanvaarden ‘Het Gezag’ van Rome niet. En gelijk hebben ze. Als ze maar de Christelijke basis-principen aanvaarden.

Maar vooraleer we zover zijn, dat het hier beneden een Hemel op Aarde is, moet er eerst overeenstemming in de geesten zijn op aarde tussen mensen van Goede Wil. Precies daar wringt het schoentje.

Met doornen gekroond….

*

Rooms-Katholieken zijn in principe allemaal mensen van Goede Wil Ze willen juist hetzelfde als de Grote Baas. Maar die kreeg van de Staat het deksel op Zijn neus en stierf, 33 jaar oud, op Goede Vrijdag om 15 uur, met handen en voeten genageld aan het Kruis. En met, als teken van zijn waardigheid, met doornen gekroond. Na amper drie jaar het land te hebben doortrokken, al goed doen…

Echt een leven om naar op te kijken? Voor de gewone sterveling echt niet om na te doen.

*

Kortom, ten gronde heeft deze Paus gelijk, maar, zei Christus tot Pilatus, zijn Romeinse Rechter: Zijn rijk was niet van deze wereld.

*

(Digitalia)

10/8/2017

14-08-17

4248

OP DE IJTKIJK

 

*

Als sterkhouder van Het Stokoud ‘Edel Land der Vaderen’ beschrijft mijn 80-jarige leeftijdgenoot Pee den Ouden zijn visie op deze hedendaagse wereld. Gewezen top-minister van de partij der Blauwe Geschelpten, is Herman De Croo, van geen haar veranderd. Hij was en is nog altijd een steunpilaar van ‘Het Koningshuis’. Een vertrouweling die in zijn glorietijd zelfs als grondwettelijk specialist, bij elke koninklijke geboorte officieel aangesteld om, desnoods met het vergrootglas in d’hand te controleren of het nu een bokske dan wel om en vrouwtje ging. Een onmenselijke verantwoordelijkheid, die voortaan in deze gezegende tijden van straatschenderij transgenderij, heel zeker uit de Grondwet moet geschrapt worden. En dan zit men daar met die afgeschafte ‘Salische Wet’, die voorheen aan ‘vrouwtjes’ verbood om op de Troon te klimmen. Een maatregel over gezegde seks-neitrale mensachtigen zal heel zeker in het Huis der Saxen-Coburgers met een zucht van verlichting toegejuicht worden. Omdat op die manier zij gerust ‘in de kast zullen mogen blijven zitten. Wat meteen het troonopvolgingsprobleem via K.I. uit beeld zal brengen.

Ere aan wie ere toekomt, beste Herman. Ool ondergetekende is zot van de Vlaamse Ardennen.

*

"De N-VA is niet meer dan een puistje"

*

Vandaag wordt hij 80, maar hij voelt zich 55. De benen zijn nog soepel, de geest snijdt nog scherp. Herman De Croo maakt zich zorgen over de wereld van morgen. "Ik zeg u: als wij Afrika niet helpen, zullen ze Europa overspoelen en onze beschaving onder de voet lopen, als in het oude Rome." En over de politiek van vandaag. "De N-VA is niet meer dan een puistje. Dat verdwijnt zoals het komt."

 

Zoals de zomer glooit in Michelbeke, glooit hij nergens. "Waarom zoudt ge naar Toscane gaan als ge in de Vlaamse Ardennen woont?" Vanop zijn terras schouwt Herman De Croo de beestenboel in zijn achtertuin.

*

"Nandou! Nandou!" Sinds zijn stembandkanker klinkt Herman De Croo wat rauwer dan tevoren. "Nandou! Kom!" Het duurt even voor de bordercollie zich aan de voeten van zijn baasje vlijt. Twee jaar geleden was Nandou plots spoorloos. De Croo deed een oproep op Facebook. Het leerde hem twee dingen. "Eén: hoe groot de impact van de sociale media is. Een kwart miljoen mensen hebben toen mijn oproep gezien. Twee: wat mensen echt raakt, los van de politiek. Ze hebben gelijk. Ik meet de beschaving van een mens af aan hoe hij met dieren omgaat."

Van die beschaving, en hoe wankel en fragiel die is nu ze onder druk staat in een snel migrerende wereld, ligt hij ook op zijn 80ste nog wel eens wakker, vertelt hij in een uitgesponnen verjaardagsgesprek, beklonken met een halfje champagne en een halfje bordeaux.

 

Jean-Luc Dehaene noemde zich een politicus van de vorige eeuw. Bent u dat ook?

 

"Nee. Hoe jonger een politicus, hoe meer hij naar de punten van zijn schoenen staart. Hoe ouder, hoe meer hij naar de horizon tuurt. Dat is wat ik nu doe: waarschuwen voor wat er morgen en overmorgen op ons afkomt als de politiek zo kortzichtig blijft navelstaren als vandaag. De samenleving digitaliseert, maar hoe rijmt ge dat met onze vrijheid, onze veiligheid en onze privacy? De resistentie tegen antibiotica neemt toe. Hoe vermijden we dat hier over twintig jaar opnieuw de pest uitbreekt en dat wij kwetsbaar worden voor ziektes als oorlogswapen? Dat zijn voor mij de grote vragen. En de belangrijkste van allemaal: vandaag zijn er 1,4 miljard Afrikanen, tegen 2050 zullen dat er 2,5 miljard zijn. Hoe voorkomen we dat al die mensen uit Nigeria, uit Libië, Eritrea, Soedan, Somalië, Congo, noem maar op, ons veel massaler dan vandaag zullen overspoelen? Onze samenleving verzekert zich tegen brand, diefstal, autopech, ziekte en hospitalisering, maar we weigeren obstinaat om ons te verzekeren tegen het einde van onze beschaving. Ik zeg u: als wij Afrika niet helpen door allemaal een deel van ons loon af te staan en hen op die manier daar te houden, dan loopt Afrika ons straks onder de voet."

Ik denk dat Theo Francken het niet oneens is met u.

"Ik zeg u: ge moogt Francken morgen premier maken en zelfs koning of paus, maar die vloedgolf zult ge niet tegenhouden. En dan dreigt het einde van de beschaving zoals we die kennen, net als vroeger in het oude Rome. We zitten op een smeltende ijsschots. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. En toch dreigen we ons straks weer bezig te houden met discussies over flamingante eisen en institutionele niemendalletjes. Hoe ouder, hoe opstandiger mij dat maakt. Het is simpel: als ge Afrika niet wilt helpen uit menselijkheid en generositeit, doe het dan uit eigenbelang en uit schrik."

 

Tien jaar geleden noemde u N-VA'ers mentaal gehandicapt.

 

"Dat klopt. Ik heb me toen verontschuldigd bij de gehandicapten."

 

Wat is erger: ontspoord of gehandicapt?

"Ontspoord. Gehandicapt, daar kunt ge zelf niets aan doen. Wat mij revolteert als liberaal is dat de N-VA mij voortdurend zegt hoe ik moet denken en wat ik moet doen om gelukkig te zijn. Preek toch niet uw Vlaamse evangelie! Zelfs voor zijn eigen mandatarissen maakt die partij een catechismus in vraag en antwoord. Ze worden gedrild om die op te dreunen. Mij ergert dat, maar bon, dat is een tijdelijk verschijnsel. N-VA is niet meer dan een puistje op de geschiedenis van Vlaanderen en België. Het zal verdwijnen zoals het is gekomen."

Bron http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/32...

*

NADER BEKEKEN

*

In de Vlaamse Ardennen mogen oud worden, en daarenboven nog dierenliefhebber zijn, zo iemand kan geen slecht mens zijn. Zelfs niet als hij daarbij een verstokt Belgicist is.

Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer. En geloof me, de Crootjes kunnen goed likken.


*

Over de Virga Jesse ‘Ommegang’

*

Deze zevenjaarlijkse traditie gaat terug op de bezetting van de stad door Hollandse troepen (1675), zodat gedurende zes jaar de processie niet kon doorgaan. Na de aftocht van de troepen werd de processie terug gehouden. Men besloot er een zevenjaarlijkse traditie van te maken. Slechts ter gelegenheid van de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw, en in 1940, werd deze turnus onderbroken. In 1867 werd het Mariabeeld gekroond naar aanleiding van de miraculeuse beëindiging van de veepest. De Hasseltse jeneverstokers financierden uit dankbaarheid de gouden kronen voor het beeld.

Virga Jesse is Latijn voor loot (aan de stam of boom) van Jesse, een uitdrukking die stamt uit de profetieën van Jesaja. In het christendom wordt de profetie gelezen als een aankondiging van Jezus van Nazareth, omdat hij afstamde van Jesse, de Latijnse naam voor Isaï. De genealogie van Jezus werd afgebeeld in de Boom van Jesse. Tijdens de vier ommegangen wordt er een 14e-eeuws gepolychromeerd gotisch mariabeeld, dat bewaard wordt in de Hasseltse Virga Jessebasiliek, doorheen de mooi versierde stad gevoerd.

Waarom De Croo linken aan de Hasseltse Ommegang, die herdenkt waarvoor Euirioa thans staat, namelijk alle Naties als één pot nat.?

Om maar te zeggen, dat moest het van de Riberalen afhangen, samen met Slinx-Groen onder de Wassende Rode Maan, zou dit wel eens de laatste ‘Ommegang’ kunnen zijn.

Hoe spreken we af, beste Herman? Een triootje met de textiel-tecjnieker van de Nieuwe vlaamse Arrogantie?

I am just singing in the rain…

*

(Digitalia)

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende