29-01-14

1753 - OFFICIELE JODENHAAT IN BELGIE CONNSCIENCE LEERDE ZIJN VOLK LEZEN. DUCAL LEERT HEN JODEN TE HATEN

 

*

Woensdag 29 januari

Zon 8u23-17u29

H Poppo van Deinze

 

 

Gedichten uit de varkensstal

 

Door de Belgische “Dichter des Vaderlands”….

*

WAAROVER HET GAAT

Meestal kunnen de symptomen van een venijnige ziekte herkend worden, lang voor deze toeslaat. Dokters hebben daarvoor het begrip ‘diagnose’ bedacht, maar in het vaststellen van Jodenhaat drijvend op de verering voor de Islam via het niet eens bestaande land Palestina, ligt er geen zweem van heling, zoals bij Esculapen, verborgen. Esculapen diagnosticeren en gaan vervolgens over tot heling. Aan Jodenhaat  past geen enkele remedie: men moet die uitroeien met wortel en tak. Niet de Joden, zotteke, maar de Jodenhaat.

Want stel dat wij burchtheren waren (wat we in zekere zin ook zijn) en de slippendragers van de vijand binnen de poort, rumoeren dat ze de poort die ons beschermt, haten, tja, dan hebben wij een probleem, niet met de poort, maar met dat rumoer.

Dit On-Land echter speelt met vuur, ze stelt de rumoerders op een piedestal, om de vijand buiten de poort te plezieren. Dat dit leidt, als we er met z’n allen niets tegen doen, tot inname van gans onze burcht, onze zekerheid, onze eigenheid en ons welzijn, is een zekerheid die slechts zal aangepakt worden, als het probleem zich stelt….

Dat is de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, waarmee de Kwibussen zoals J.L. DeJaene ook Dexia in onze maag hebben gesplitst. Zij weten alles beter, en, om het met de woorden van de hoerenloper uit Hasselt te zeggen, ‘zij weten wat goed is voor de mensen’.

.

BASIS v/d INSPIRATIE

België benoemt Israëlbasher Charles Ducal als eerste ‘Dichter des Vaderlands’

Geplaatst door Brabosh.com

*

Charles Ducal nam hier deel aan een betoging van de Belgische Maoïstische partij PVDA (foto Solidair, Lusn Van den Heede – bron)

Ik dacht eerst dat het weer zo’n flauwe Belgische mop was maar dat is het niet, integendeel: het lijkt meer op een Belgische farce. Het linkse dagblad De Morgen berichtte dat marxistische ‘dichter’ Charles Ducal, officieel tot ‘Dichter des Vaderlands‘ werd uitgeroepen. Ducal gaat vanaf 29 januari 2014 het Belgenland voor de volgende twee jaren ‘verblijden’ met minstens zes gedichten jaarlijks.

Charles Ducal is het schrijversalias van Frans Dumortier (°1952) en een voormalige varkenskweker uit Leuven. De stank van stalmest die rondom zijn gedichten en verdacht veel naar aloude Jodenhaat stinkt, zullen we er helaas moet bijnemen maar wennen doet antisemitisme natuurlijk nooit. Vermits België een land is dat al 100 jaar verscheurd wordt door de taalstrijd, zal het werk van Ducal in de drie officiële landstalen worden uitgegeven: Nederlands, Frans en Duits. Als het van Ducal afhangt komt daar wellicht ook nog het Arabisch bij, kwestie van de Palestijnen, zijn troetelvolk, niet te vergeten.

Gezien de bedenkelijke anti-Israël reputatie van België, dat in Europa algemeen beschouwd wordt als voortrekker van de boycot van de Joodse staat binnen de Europese Unie, kijkt natuurlijk niemand nog op van de benoeming van mijn leeftijdsgenoot Charles Ducal, die geheel past in de lijn van het Israëlbashingsbeleid van de Belgische staat met premier Elio Di Rupo op kop.

Gaza – Geschiedenis van de Palestijnse tragedie. Ik herinner me nog hoe ik op zondag 4 oktober 2009 in Antwerpen een debat bijwoonde met als titel: ‘61 jaar, 4 maanden en 20 dagen Israël’. Israëlbasher Lucas Catherine, auteur van o.a. de antisemitische boeken De Zonen van Godfried van Bouillon, de Zionistische Lobby in België (1980) en De Israël Lobby (2011), en de varkensboer zelfbenoemde dichter Charles Ducal, kwamen er hun gezamelijk boek voorstellen dat werd uitgebracht onder de titel: ‘Gaza – Geschiedenis van de Palestijnse tragedie‘, verschenen bij uitgeverij EPO – Antwerpen in 2009

Op die debatavond beweerde Lucas Catherine zo bijvoorbeeld over de nakba “dat de Palestijnen uit hun land van oorsprong werden verdreven door het Israëlische leger.” Dat waren om te beginnen al drie leugens op een rij: ‘Palestijnen’ – ‘land van oorsprong’ en ‘verdreven door het Israëlische leger’. Bovendien had ik het ‘ongeluk’ dat Ducal ook nog eens wat voorlas uit zijn eigen gedichten.

Hieronder enkel gedichten van Charles Ducal zoals bv. ‘Tel Aviv 1948-2008‘. Blijkbaar weet Ducal niet eens dat Tel Aviv werd gesticht in 1909 en niet in 1948 zoals de titel suggereert. Bovendien werd die stad in de duinen naast Jaffa gebouwd, waar geen sprietje gras groeide. Echter, Ducal zegt in dit gedicht dat de Israëliërs twintig eeuwen oude beschaving heeft vernietigd die op dat duinenstrand zou bestaan hebben en schrijft ‘wat daarop stond werd weggeblazen.’ Dat Ducal maar eerst probeert te bewijzen wat daar dan voordien op de plaats van Tel Aviv heeft bestaan, behalve enkele hopen kamelenkeutels, vooraleer hij dergelijke onzin uitkraamt.

Idem dito met het gedicht ‘Nakba‘. Ducal kan dit jaar misschien eens een gedicht produceren over de verdrijving van ca. 850.000 Arabische Joden uit hun heimat. Kwestie van het niveau van zijn ‘poëzie’ wat op te krikken. Zelfs het zo met duizenden raketten en mortiergranaten door Hamas belaagde Sderot moet het ontgelden in ‘Een dichter in Sderot - voorheen Najd‘. Er al helemààl over zijn de misselijk makende wangedichrochten ‘Na Auschwitz 1‘ en ‘Na Auschwitz 2‘.

 

PERSOONLIJKE BENADERING

Zoals U ziet, heb ik U deze gedichten bespaard. Laat U dit tot voorbeeld strekken, om de eerste twee jaar zekerlijk DM …links te laten liggen, want die verheven rijmelarij zal er wel regelmatig in afgedrukt staan. Hoedt U voor de contaminatie.

Ga liever voor een beetje berijmd tegengif, te rade bij een der onzen http://blog.seniorennet.be/johan1944/. De man s maar een gewoon verzenschrijverke, maar hij heeft in zijn pink alleen vee meer capaciteiten dan de hele varkensstal van Ducal samen. Wat hij echter niet heeft, is een uithangbord zoals Ducal: hij is gewoon Johan1944 gebleven.

Geschreven door AABEE via Digitalia

*

 

*

 

 

Commentaren

Wat is het verschil tussen u en Ducal?! Oh ja, de verdraagzaamheid...grinnik!

Gepost door: Mikah | 03-03-14

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.