01-02-15

2357

*

Zondag 1 februari 2015

Sprokkelmaand

Zon 8u19-17u34

H Brigida, patrones van Ierland

.

*

.

*

INLEIDING

 

Een Bremer Dominee heeft de IS-lammerij in een preek in een negatief daglicht gesteld door te preken dat Allah onmogelijk dezelfde God als Die der Christenen  kan zijn. Wat best kan, maar niemand weet dat met enige zekerheid te zeggen….

Wat wel degelijk als een paal boven water steekt, is dat de IS-lammerij tot het Christendom staat als vuur tegenover het leven brengende water… Over de godenwereld wil ik liefst stilletjes zwijgen, maar niet over de grondleggers van beide godsdiensten, waar die ene   meer een wereld veroverende militair aandoende ideologie is dan een spirituele leidraad voor de ziel. De Ene, die we de Mensenzoon noemen, eindigde als de Zachtmoedige aan het kruis. De andere, 600 jaar later, een vulgaire achterdoender, was een oude dementerende woestijnrover die leefde van plunderen en verkrachten. Heeft hijzelf toevertrouwd aan de Koran, het heilig boek der Moslimmers.

Net zoals de Evangeliën het leven en de dood van de Zachtmoedige beschrijven, zo beschrijven de heilige boeken van de Islammerij hun ‘Profeet’. Maar, daar de nadruk op leggen, is ‘haat zaaien’, is ‘racisme’, is ‘vreemdelingenhaat’. Ales is goed om de IS-lammerij in bescherming te nemen.

Precies. En hoe zou dat komen, denkt U? Hebben Christenen problemen met elke andere godsdienst ter wereld? Zou dat misschien komen, doordat die de Christenen niet stelseatig om zeep helpen? Dat die hun eigen wetten willen invoeren, boven de onze?   

Is het onze schuld, dat het Joodse volk nog nooit een ‘progrom’ tegen ons heeft uitgevoerd, maar wij, Westerlingen wel tegen hen? Moeten wij daarom het Joodse Volk haten? En mogen de IS-lammerds ons daarvoor haten, omdat wij de Joden niet haten?

*

 

MIDDENSTUK

Onder voorname dankzegging

overgenomen door Digitalia bij

http://xandernieuws.punt.nl/

*

Evangelische dominee gerechtelijk vervolgd vanwege kritiek op islam

*

Olaf Latzel, dominee van een kerk in Bremen. Openlijk preken dat de God van het christendom niet dezelfde is als de god van de islam, wordt in Duitsland inmiddels niet meer getolereerd.

We waarschuwden u dat de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs door de Westerse gevestigde orde niet zullen worden aangegrepen om de islam aan te pakken, maar juist alle critici van de islam monddood te maken. In Duitsland is het opnieuw zover, nu een officier van justitie een gerechtelijk onderzoek heeft ingesteld tegen een evangelische dominee, enkel omdat hij zijn gemeente in een preek uitlegde dat de God van het christendom niet dezelfde is als de god van de islam.

 

Olaf Latzel is dominee van de evangelische St. Martini gemeente in Bremen. Op 18 januari waarschuwde hij in een preek dat christenen de verschillen tussen het christendom en de islam niet moeten uitwissen.

‘Er is maar één ware God. Wij kunnen niet eensgezind zijn met de islam.’ Latzel uitte daarom kritiek op gemeenschappelijke gebeden van christenen en moslims, zogenaamd tot dezelfde God. ‘Dat is een zonde, en mag niet gebeuren. Daar moeten wij ons van reinigen.’ Tevens moeten christenen niet ingaan op uitnodigingen van moslims om mee te doen met het suikerfeest.

Tegenover de onafhankelijke evangelische nieuwsbrenger Idea verdedigde Latzel zijn preek. ‘Als ik vanwege de verkondiging van het evangelie in een slecht daglicht wordt gesteld, moet ik daarmee leven; ook dat maakt deel uit van mijn beroep.’ Wie Jezus verkondigt, moet op tegenstand rekenen. ‘Dan moet men ook dan volhouden.’

 

Op 3 februari heeft de voorganger een gesprek met de kerkenraad. De Breemse Evangelische Kerk heeft inmiddels scherp afstand genomen van Latzels preek. Woordvoerder Jeanette Querfurt verklaarde tegen Radio Bremen dat ‘hier haat wordt gepredikt.’ Secretaris Renke Brahms had het over ‘geestelijke brandstichting’ die ‘geweld tegen vreemden, andersgelovigen of asielzoekers kan bevorderen’. Brahms plaatsvervanger, dominee Bernd Kuschnerus, zei ‘zeer geschokt en treurig te zijn dat iemand zo’n verkeerde toon aanslaat.’

 

Ook de politiek bemoeit zich er inmiddels mee. De socialistische burgemeester van Bremen, Jens Böhrnsen, beschuldigde Latzel ervan ‘op te roepen tot een religieuze strijd... Wat wij nodig hebben voor de sociale vrede in onze stad is een dialoog tussen religies en culturen.’

 

De hoofdredacteur van Radio Bremen, Jochen Grabler, roept de christenen in Bremen op tot een ‘opstand’ tegen ‘haatpredikers’ zoals Latzel, die volgens hem ‘geen plaats meer in de Breemse Evangelische Kerk hebben.’

 

Latzel reageerde door te stellen dat hij ook in de toekomst niet in zijn schulp zal kruipen, en dat hij ‘een taak voor mijn Heer en Heiland Jezus Christus heb. Voor Hem moet ik mij rechtvaardigen.’

Xander

*

UITLEIDING

 

Aan de vruchten kent men de boom. Een boom die in hoofdzaak slechte vruchten voortbrengt, is een kwaad op zich. Die is alleen goed om te worden opgestookt. Niet om gepamperd te worden, in de valse hoop dat hij door al die pampers op zijn schors, ondergronds betere wortels zou kweken.  

Erger is ook, dat slechte bomen de rechtmatige plaats innemen van bomen die goede vruchten voortbrengen. Zo’n ‘Herder’ als die Bremer Dominee, zouden er meer moeten zijn.

*

Op een eeuwig zwijgen en nergens en door niemand verder te vertellen.

(Get) Digitalia

.

*

EINDE

*

 

Commentaren

er is maar 1 God !Jezus christus !bewijs zijn her opstandig aan het kruis!!!!

Bij de terugkomst van Jezus ZAL jezus zeggen IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN ! de enige weg van vrede !(ja jezus zo is dat! maar men is hier zo verblind!)ze hebben de duisternis meer lief.
want ieder die niet in hem is ,en weigert te geloven dat jezus de zoon van God is ,is de antichrist !
(moslims eren een God die ontkent een zoon te hebben)en dit is een zware belediging voor Jezus christus .

Gepost door: babs | 04-02-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.