14-06-16

3465

*

*

Roekeloos?

Het kan ook anders….

*

*

Brexit si/no? Wait and see. In ieder geval is er nu al op voorhand iets gebroken. En dat is niet op de eerste plaats het eventuele vertrek van ‘Dear Old England’ uit de illusie, de begoocheling van de Samenzwering voor de Eenheidswereld, maar het is vooral de rots van het vertrouwen dat nu wel definitief gebroken is. Stel U voor: er zijn mensen die twijfelen de Zegeningen van de Nieuwe Linkxe Marxse Wereld Orde. Mensen dus met de beide voeten op de grond. Waar halen die dat toch uit!

De Brexit, de Grexit, de Zweexit, de gevreesde doodsvogels fladderen boven hun hoofden. Al jaren iedere morgen ontwaken ze, sidderend in hun angstzweet. Niet zozeer omwille van het wankele gebouw dat ze vruchteloos proberen overeind te houden, maar omwille van de vette brokjes die hen zullen ontvallen. En neen, gewetenswroeging kennen dat soort avonturiers niet. Daarvoor achten ze zichzelf veel te hoog.

Het Vogelkoppeke bijvoorbeeld vreest zelf zeer binnenkort zijn riant overlevingspensioen te zullen moeten missen. Want geen Europa is foetsie, weg, hun enige bestaanszekerheid. Een C4 met uiteraard een (belastingvrije) ontslagvergoeding op maat van hun pretentie. Daarvoor bidden ze de Hemel plat.

Dat ze hun eigen schepping om zeep hebben geholpen, zal wel nooit in hun hersentjes doordringen. Snik.

(Heb me even moeten afzonderen om ongezien een traan te kunnen plengen).

*

Bon. Revenons à nos moutons.

De periode van rouw voorbij zijnde, nu even een blik op de uitwerpselen van de zelf benoemde President van de Verenigde Staten van Europa. Opgelet! Naar het vogeltje kijken en ‘chees’ zeggen.

*

*

GEPLUKT BIJ

*

Tusk: 'Brexit begin van het einde voor westerse beschaving'

*

Europees president Donald Tusk heeft in een interview met de Duitse tabloid Bild in hoogst alarmerende bewoordingen gewaarschuwd voor de gevolgen van een Brits vertrek uit de Europese Unie. 'Als geschiedkundige ben ik bang dat dit niet enkel het begin van de vernietiging van de Europese Unie zou kunnen zijn, maar ook van de westerse politieke beschaving.'

De opvallende uitspraak van Tusk kreeg maandag meteen bijval bij de Europese Commissie. 'Voorzitter Juncker heeft in zijn eigen bewoordingen exact dezelfde boodschap verkondigd, bijvoorbeeld onlangs in Berlijn', zo reageerde een woordvoerster maandag. Juncker waarschuwde in de Duitse hoofdstad voor een 'ramp' die het startschot zou kunnen betekenen voor een vertrek van andere lidstaten.

Schade op economisch en politiek vlak

Op korte termijn situeert Tusk de schade vooral op economisch en politiek vlak. Economisch zou iedereen in de klappen delen, maar toch vooral Groot-Brittannië zelf. Politiek zouden opnieuw de anti-Europese stromingen de verschillende lidstaten garen spinnen bij een brexit. Maar ook op geopolitiek vlak heeft Europa niets te winnen bij een brexit, aldus Tusk. 'Onze vijanden zullen een fles champagne openen op de dag dat de Britten de Europese Unie zouden verlaten', meent de Europees president.

Tusk denkt ook dat het een hele tijd zou duren vooraleer de relaties tussen Europa en Groot-Brittannië opnieuw in een plooi zullen vallen. Het beëindigen van de verdragsverplichtingen zou ongeveer twee jaar in beslag nemen, maar de onderhandelingen over de nieuwe betrekkingen en de daaropvolgende ratificaties zouden volgens de Pool nog eens vijf jaar kunnen aanslepen. 'En zonder enige garantie op succes.'

 

In Groot-Brittannië vindt op 23 juni een referendum over het EU-lidmaatschap plaats. De opiniepeilingen voorspellen een nek-aan-nekrace tussen voor- en tegenstanders van het lidmaatschap. Vijf dagen na het referendum komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen in Brussel.

*

*

Zoals U ziet, is die soort veredelde Euro-Aristocratie Elite niet eens in staat om zich op de borst te kloppen voor een algemeen Mea Culpa. Ontslag wegens incompetentie dringt zich dus op. Want het Verenigd Europa dat ze geërfd hebben van de Vroede Vaderen is in ieder geval fundamenteel het beste dat Volksmenners ooit bedacht hebben. Zoals U ziet, heeft ook deze Waarheid haar rechten. Als ze zich tenminste met de hoofdzaken en niet beuzelarijen hadden bezig gehouden. Het ware inderdaad beter geweest bijvoorbeeld eerst een ‘stappenplan’ uit te werken, zodat ze niet, onder druk van de USA, wilden lopen daar waar ze nog niet eens konden gaan. Op elkaar afgestemde arbeid- en sociale wetgeving? Neen, liever het labyrint der Dwazen. Een belastingwetgeving waar zelfs een kat haar jongen niet zou terugvinden: een paradijs voor belastingfraude. Duidelijke eenvormige verkeerswetten? Conver-gerende verkeerstekens? Eenvormige simpele snelheidsregels? Ja, volgend jaar, als de uilen spreken. Alle databanken aan elkaar gelinkt? Dakanie, want de Misdaad Syndicaten zijn daar tegen. Strenge controle aan alle buitengrenzen zonder de Zeemacht als ferry’s in te zetten? Zorgen dat al die vluchteling het goed hebben in eigen land? Ook dakanie, want de wapenlobby is daar tegen. En vanwege die wapenlobby komt hun eigen (zwart) inkomen.

Ja, meestal allemaal Heilige Huisjes die ze daarvoor hadden moeten doen sneuvelen… Vele ‘vrouwenrechten’ hadden moeten aangepakt worden. De Internationale Criminaliteit had degelijk moeten worden aangepakt. Met wetten en straffen die lik op stuk geven. La peur du Gendamre is nog altijd de beste verkeersregelaar. Ha, Meneer is veelpleger? Auto binnen de 24 uur inleveren en overschakelen naar het Openbaar Vervoer. Of anders: per pedes apostolorum.

Enfin: er is meer dan voldoende werk aan de winkel voor een nieuwe frisse aanpak. Te beginnen bijvoorbeeld met het afschaffen van alle subsidies, omdat subsidies voor de bedrijven alleen maar schoonmoederachtig zijn. Komt daarbij dat dit soort ‘schoon-moeders’ altijd met open hand om wederdienst vragen…. En kunstmatige maffia-bende onderhouden kost veel weggesmeten geld. Subsidies zijn concurrentie vervalsend en werken averechts voor de werk- en ondernemingslust van elk initiatief. Op termijn zijn de ongebreidelde subsidies… dodelijk voor mens en dier. Want de mens vergeet er zijn strijdvaardigheid door. Hij wordt lui, want waarom werken als het er zonder ook en zelfs beter gaat?!

Terug naar de Natuur? Kan perfect, als men dan ook de Natuurwetten volgt. En geen voorjaarsfruit op de markt wil brengen met Kerstmis. Als men geen moordende handels-instructies oplegt op vraag van een Machtige Buur, die op die manier zijn eigen economie wil opdringen. Gewoon de Wet van Vraag & Aanbod laten spelen, uiteraard gebaseerd op de goede oude principes die onze Beschaving groot hebben gemaakt. Leven en laten leven. Even doortastend als de Misdaad wordt bestreden, worden ook (streng gecontroleerd) de Zwakkeren beschermd, waarbij elk misbruik aangepakt wordt alsof het om echte criminaliteit gaat. Wat het ook is. ‘Gratis’ bestaat niet op deze wereld. Want het is altijd het geld van anderen dat aangewend wordt om persoonlijke sympathie te kopen.

Dikke Havana’s roken in Uw persoonlijke ziekenkamer: dat kunnen alleen socialisten. En die willen daar niet voor aangesproken worden. De Pa van de ‘goddelijke’ Freya Vanden Bossche (Socialist tot in de kist) weet er alles van.

 

Godsdienstvrijheid? Geen probleem, zolang de minste agressiviteit jegens andere meningen hard en definitief wordt aangepakt. Zou tenminste een goede stap zijn in de goede richting van vermeden aanslagen. Voorkomen is beter dan genezen.

*

Is deze, mijn mening, dan alleen zaligmakend? Ik denk het niet. Maar het zegt wel iets over de richting waarin de Verenigde Staten van Europa hadden moeten op de rails gezet worden. Waarbij ik een beetje denk aan de ‘zelfrijdende auto’s’ in het verkeer: een utopie of een opportuniteit?

En tenslotte: geef andere volkeren in verre landen de kans (en de tijd) om op te klimmen in de Universiteit der Kennis. Leer ze vissen en hou daar AUB toezicht op. Want ook daar is de Mens in de meeste gevallen gewoon een roofdier.

Dank voor Uw aandacht.

*

Belangrijk

De stad New York (12 miljoen inwoners) heeft, met slechts één enkele (1) politiezone op 10 jaar tijd de criminaliteit met 80% teruggedrongen. Jan Achterhesp is daar om de finesses ervan te leren. Coburgia heeft 189 politie-hoofdkwartieren, waarvan ZES voor Bruxellabla-bla alleen. Dat zijn 189 Middeleeuwse Dynastieën met een eigen zelfstandigheid, die slechts met tegenzijn naast elkaar bestaan. Hun slogan daar in New York?

‘We own the Right’

wat ik zou vertalen als ‘Wij beschermen alles wat Recht is’.

(Mosterd gehaald bij Guvaal, die als kers op de taart erbij verhaalt over de 19 Brusselse gemeentebesturen, met evenveel (19) burgemeesters, evenveel (19) schepencolleges, evenveel (19) gemeenteraden, die allemaal schrikkelijk veel geld kosten). Only in Belgium, zoals de Blauwen het zo mooi maar op andermans kosten, kunnen zeggen.

*

Toemaatje

Dat de Internationale Beurswereld in vrije val zou zijn? Ja, en dan. Hoe zou de zelf zijn als ballonvaarder met een leeglopende ballon boven U?

De vraag stelt zich alleen wie het kind van de rekening zal zijn. Honoré Gepluimd, waarschijnlijk, het is nog nooit anders geweest.

*

(Get) Digitalia

*

*

Commentaren

En alles nog heel beschaafd en op zijn zachtst uitgedrukt!
Perfecte analyse van "het avondland"!

Gepost door: verbeeck sylvain | 14-06-16

Reageren op dit commentaar

Beste,
Je reactie deed me veel genoegen. Zou er serieus, boven op al m’n andere gebreken, nog ’n dikke nek door krijgen ook.
Samengevat : ons eenmans-collectief doet goed z’n best om zoveel mogelijk de oude Vlaamse reputatie te doen herleven.
Den Dré

Gepost door: André Baert | 17-06-16

De commentaren zijn gesloten.