30-09-16

3731

7/860 * - 1939: Conferentie van München. Begin van WO II -

.

Deel 1.

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016

H. Hieronymus, H. Sofia, H. Simon van Perone

 

We sluiten de maand af met een tros toemaatjes:

  • Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken;
  • Een matroos over de andere boeg gooien;
  • Een tandarts die een kroon op zijn werk zet;
  • Luier dan een pamper zijn;
  • Achterin de kerk roepen dat je de kogel hebt gevonden.
  • In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben.

*

GESCHIEDENIS

30/9/1938:

CONFERENTIE VAN MÜNCHEN

*

*

Het was toendertijd, op aandringen van Beto Mussolini (It), de vredesconferentie van De Laatste kans.

Iedereen was bereid te vergaderen. Eerst Bla-bla-bla en dan Boem!- Boem! - Boem!...

Namen deel aan de besprekingen: Hitler ((D), Daladier (Fr) en Chamberlain (GB). Amerika had met alles niets te zien, want een ver land aan de overkant van de Grote Plas.

Onderwerp: het probleem Tsjechië Slowakije voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. Net als nu, werd het een akkoord waar iedereen iedereen bedroog, en daarbij deze historische woorden kwijt wilde: ‘Dit hier betekent vrede in onze dagen’.

Anders gezegd: ‘après nous les mouches’.

Met dank aan de toenmalige poenscheppers, de voorgangers van de EU Verenigde Nazies, nu onder leiding van Amerika.

Te noteren, dat minder dan 12 maand later, namelijk op 4 September1939, de Nazi’s Polen (Galicië) binnenvielen, waarbij Stalin vanzelfsprekend niet kon achterblijven, en de rest van Oost-Polen binnenviel. Daarop verklaarde Het Westen wel de oorlog aan Duitsland, maar… niet aan Stalin, die tot Operatie Barbarosso in 1941, de beste vriend van Hitler was.

Maar in onze dagen doen ze er niet meer toe, noch München noch Polen. Overal is Amerika aan zet en loopt Europa als een schoothondje er achteraan… Het gaat er nu om de islam vrij spel te geven, met als lokaas voor de volgende Wereldoorlog, het oproerige Oekraïne.

*

 

*

*

 

Over de stopzetting van alle procedures na 9/11 pleegde De Standaard twee artikels waarbij ze compleet in de mist gaan. In het eerste steunden ze zo goed openlijk het ‘veto’ van Obama, en in het tweede, (hieronder) klinkt dat al heel anders. Al is het verschil (of de gelijkenis) heel subtiel. Want een Leugengazet is bij definitie leugentaal en het is dus moeilijk om twee keer dezelfde leugen te verzinnen.

Enfin, de Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden zijn een show ver-van-mijn-bed, al moet ik zeggen, dat Obama’s nederlaag in deze veel besproken zaak, volgens mij ook het einde van de Presidentiële Kiescampagne betekent, want ook het einde van het laatste beetje glans dat aan die Hitlary kleeft.

*

*

De Moslim-Broeder Houssein Barack Obama, aan het hoofd van de Pro Saoedi-Arabië-clan in Amerika heeft daarmee de Kroon ontbloot, door openlijk de kant van de moslims te kiezen, tegen de belangen van de duizenden Amerikaanse Burgers te kiezen, die slachtoffer waren van de laffe met passagiersvliegtuigen uitgevoerde islam-aanvallen op burgerdoelen.

Dat van de 19 geïdentificeerde daders er waren 15 die in voortdurend contact stonden met de hoogste Saoedi-Arabische Regeringskringen is daarmee nu plots in het wereldnieuws gekomen.

*

*

Amaai, al die kontvegers en slippendragers van dit Amerika. Deze keer bestaat er namelijk zelfs geen schijn van kans dat ze de schuld kunnen afwentelen op Poetin.

*

 

GEPLUKT BIJ

*

VS zet deur open voor vervolging Saudi-Arabië, ondanks verzet Obama

Bron: BELGA

*

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag met overweldigende meerderheid het veto van president Barack Obama tegen de recente 9/11-wet naast zich neer gelegd. Die wet stipuleert dat slachtoffers van de aanslagen van 9/11 Saudi-Arabië gerechtelijk mogen vervolgen wegens de betrokkenheid van Riyad bij die aanslagenreeks.

Voor Obama is het ongedaan maken van een presidentieel veto een primeur. De door de Republikeinse oppositie beheerste Senaat stemde bijna unaniem voor het behoud van die wet. Ook het Huis van Afgevaardigden moet zich nog over het veto van Obama uitspreken. Ook daar wordt een grote meerderheid voor verzet tegen Obama verwacht.

Obama gebruikte zijn veto tegen die wet niet zozeer om de traditioneel uitstekende banden tussen de VS en het fundamentalistische koninkrijk te behouden, maar wel omdat die wet de deur kan openzetten voor rechtzaken tegen de VS.

*

*

*

Het is ondertussen wel voor de meeste mensen duidelijk zijn, dat dit Amerika iets is dat men liever kwijt dan rijk is. De Leiding ervan is door en door corrupt, kapitalistisch, islam-minded en dus in de overtuiging dat het de Wil van Allah is om de wereld te overheersen.

Nergens is er meer armoede en vernedering voor de gewone burger, dan in Amerika. Sociale vangnetten bestaan er niet maar er wordt geredeneerd zoals bij ons Olio di Poepo onlangs beweerde. Namelijk dat dank zij de socialisten de gewone arbeider recht hebben op Congé Payé. En dat, voegde hij er aan toe, al van vòòr WO II.

Juist? Heel correct. Maar hij vergat er wel bij te zeggen, dat dit in Hitler-Duitsland was geweest….

*

*

Kijk, dat is nu eens échte sossen-praat naar mijn hart. Meer is er niet nodig om z’n eigen graf te delen.

*

*

 

3730

6/834 * Jan Achterhesp gaat met de luizenkam door de Brusselse wildernis – Het Kanaalplan is lucht- en waterdicht -

.

DEEL 2.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

HH. Michaël, Gabriël, Rafaël: aartsengelen.

Jeroomke is aan ’t boffen in de schole. “Mijn grootmoeder hee,” zegt hij, “ze heeft zij ne zware gouden ketting rond heure hals” – “Awel”, zegt Mielke, “mijn grootmoeder, hee, awel ze loopt zie los.”

*

*

Zou de Heer Minister weten, dat het…

 

Goedkoper is per dozijn?

*

*

Wat zeg ik: het Molenbeeks Moeras? Dat is toch maar bij manier van spreken zeker, want héél de Brusselse omgeving tot heinde en ver in de omtrek, is één grote wildgroei van islamitische ondergrondse aanvalstroepen.

Langs het Kanaal daar, dat ooit werd aangelegd met de bedoeling van Brussel, diep in het binnenland, een échte diepzee-haven te maken, is daar langs beide kanten versierd met papieren windmolentjes, om het geheel een feestelijk aanzien te geven. Molentjes aan de beek…. Molenbeek! Waar haalt men het uit?!

Zelfs onze Verlichte Grote Verstanden zijn ineens (zeer laattijdig) tot datzelfde besluit gekomen. Molenbeek is een mierennest van corrupte Socialisten onder de beschermende hand van de PS. En de proppen subsidies die Jan Achterhesp van de Vlaams Nationalisten probeert in het gat te steken om de kloof te dichten, helpen niet. Hee die actie zijn kosten op het sterfhuis. En wat meer is: het is een herhaling van de valstrik, als tijdens de Bezetting. Toen moesten de Vlaamse Nationalisten de ‘oorlogsburgemeesters’ leveren omdat de belgicisten zich toen liever verstopten. Om na de oorlog al die ‘collaborateurs’ voor de Krijgsraad en de executiepaal te slepen.

*

Land of Hope and Glory

*

Maar allee, goed, als dat vuile jobke maar netjes opgekuist wordt. Zo dat ons Land eindelijk aan ons wordt teruggegeven, nadat de Rode Kameraden het decennia lang hebben laten verloederen.

Maar dat de Heer Minister van Binnenlandse Zaakjes maar goed uit zijn doppen kijkt. Eenmaal opgekuist zal die vliegen waar ook de borstels staan. En dan mag hij nog van geluk spreken ook, om daarbij niet vogelvrij verklaard te worden, zoals de Vlaams Nationalisten van destijds…

*

*

 

GEPLUKT BIJ

 

*

57 staatsgevaarlijke individuen geïdentificeerd in Molenbeek’

Bron: Belga

*

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de eerste resultaten van het Kanaalplan voorgesteld. Dat moet radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme in de Kanaalzone in en naast Brussel tegengaan. Het werd een half jaar geleden gestart en zal nog worden uitgebreid, zei de minister op Bruzz.

 

Dankzij het Kanaalplan zijn politie- en geheime diensten er volgens Jambon in geslaagd 57 staatsgevaarlijke mensen te identificeren in Sint-Jans-Molenbeek. Zij worden nu nauwgezet opgevolgd via de zogenaamde lijst van het OCAD, waarbij alle relevante diensten worden ingezet. Die groep van 57 is samengesteld uit vooral teruggekeerde Syriëstrijders, 27 onder hen zijn geradicaliseerden waarvan men denkt dat ze op het punt staan te vertrekken.

Daarnaast verrichtte de politie in het kader van het plan meer dan 5.000 huiszoekingen. ‘Want PS-burgemeester Schepmans (van Molenbeek) had geen helder idee van wie waar precies woonde’, aldus de minister. De huiszoekingen resulteerden in 600 registerschrappingen.

Uitbreiding

Naast individuen worden ook vzw’s, moskeeën en hele organisaties bestudeerd. ‘Vaak zijn het dekmantels voor criminele activiteiten zoals drugshandel en gokcircuits’, verklaarde Jambon. Ook die organisaties zijn geïdentificeerd en worden nu nauw in het oog gehouden.

De minister wil het Kanaalplan verder uitbreiden naar vijf andere gemeenten, omwille van het succes en om te voorkomen dat de criminaliteit zich nu verplaatst naar andere gemeenten. Gesprekken met de respectievelijke burgemeesters en korpschefs zijn al aan de gang. Tegen eind dit jaar komen er ook 120 extra politiemensen op het terrein. Ook de gerechtelijke politie wordt met 180 man versterkt, wat het totaal op 300 extra politiemensen brengt, besloot Jan Jambon.

*

 

*

*

Dat was/is dus het Kanaalplan, dat van IS-Molenbeek terug het oer-degelijk en vooral Christelijke Molenbeek van de H. Sint-Jan zal maken. Bourka-loos islam-vrij en dus vrij van Kalasjnikovs.

Althans, dat is de bedoeling.

Maar helaas, tussen de droom van Jan Jambon en de daad van de Gerechtelijke Politie staan Wetten in de weg, en praktische bezwaren.

Die ‘Kanaalzone’ moet uitgebreid worden tot en met het Schumanplein en het Euro- Parlement. U moet weten, dat Brussel voor niets of niemand staat, valt of halt houdt. Brussel, dat wenst op gelijke hoogte te staan en met gelijke égards te worden behandeld als Washington, waaraan het de hand reikt. Want via die denkbeeldige lijn, wordt de wereld beheerst.

Dat gezegd zijnde, wordt de perimeter van de Kanaalzone uitgebreid tot in de Polders. De manschappen snellen toe, en wonder boven wonder: de islam houdt zich koest.

*

*

Stilte voor de storm? Of zouden er geen luizen meer overgebleven zijn? Feit is wel, dat in Heusden-Zolder in de Kempen, een dodelijke schurft-ziekte in opgedoken. En dat is dichter bij het Albertkanaal en dus zoals we weten, beter geschikt om invallers af te slaan.

*

*

29-09-16

3729

9/1749 * - Geert Wilders over zijn Verloren Land - Brussels Airlines naar de Lufthansa – De Trump vuurtoren aan het Einde van de tunnel -

 

DEEL 1.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016

HH. Michaël, Gabriël, Rafaël: Aartsengelen.

Jeroomke is aan ’t boffen in de schole. “Mijn grootmoeder hee,” zegt hij, “ze heeft zij ne zware gouden ketting rond heure hals” – “Awel”, zegt Mielke, “mijn grootmoeder, hee, awel ze loopt zie los.”

*

*

*

*

https://youtu.be/m-dq2xy80cs

 

Heeft U deze video bekeken? Hij is helemaal gratis en bloedstollend. Daarin zult U er niets over vinden in de Media. Die houden zich namelijk uitsluitend bezig met frivoliteiten en politiek-correcte beeldvorming. Er bestaat dan ook geen enkel excuus om onderstaande speech van Geert Wilders in de Nederlandse Kamer over te slaan. En bedenk daarbij, dat alles wat geldt voor onze Noorderburen, ook ipso facto geldt voor Coburgia. Met dit ene grote verschil: in Coburgia mogen deze dingen niet luid-op gezegd worden. Tenzij, natuurlijk, door het Vlaams Belang, en die mensen worden stelselmatig gewoon weggehoond door het hele halfrond, door partij-leden der ‘Staatsdragende Partijen’, wier grootste verdienste is het Land naar de bliksem te hebben geregeerd. Nu weer met het vertrek uit Zaventem van de enige vliegtuigmaatschappij die we ooit gehad hebben.

Blijft nog over: de éne Treinmaatschappij met de pompeuze naam N.M.B.S. Die is ook het eigendom van Vadertje Staat, dus van niemand en van iedereen. Maar die draait al sinds haar ontstaan in 1835 met verlies. En dat verlies is met de jaren (dank zij de vakbonden) alleen maar groter geworden dan het Land zelf. Zonder miljarden-subsidies per jaar zouden de treinen al decennia lang hebben… stil gestaan. Iets dat natuurlijk onze reputatie ferm zou geschonden hebben.

Geef de laatste mogelijkheid om orde op zaken te stellen voor het Openbaar Vervoer, zowel Trein- Tram- als Busverbindingen in privé handen en daarna draait de boel als een lierke. De treinen zullen tot op de seconde op tijd rijden, de reizigers zullen gelukkig zijn en de Maatschappij zal winst maken. Maar er zal wel moeten gewerkt worden.

Voor de Vliegmaatschappij is het te laat om in te grijpen. Die is voor altijd zelf gaan vliegen. Naar Düsseldorf of Leipzig, de pakjesioenst DHL (13.000 jobs verloren) achterna. Onze Luchthaven, t.t.z. wat er van rest, zal nog ’n beetje draaien op ‘lowcost’ buitenlandse maatschappijen met bijna uitsluitend – wegens de lagere loonkosten – buitenlands personeel.

Maar de vakbonden zullen daar onmiddellijk zeer goed bij varen. Hun ledenlijsten zullen aangroeien tot in het oneindige. Kassa! Kassa! Kassa! Met daaraan gekoppeld de recht evenredige Staatssteun. Wat zorgt voor een veilige oude dag van de Syndicale Bobo’s.

Waarop, kort nadien hun klomp, samen met de kruik zal breken of barsten, uit reden dat beiden niet langer meer te water kunnen gaan.

*

*

Na deze volbrachte taak: einde van de Vakbonden. Einde van de werkgelegenheid, einde aan de welvaart en dus Einde van de Belgica. Alles kapot geregeerd door onze Staatsdragende Partijen die er meteen het loodje kunnen bij neerleggen.

*

Moet dat nu échte allemaal op die manier verlopen, voor dat Vlaanderen ofwel zelfstandig en onafhankelijk wordt, bevrijd van de aftroggelarij der ‘transfers’ naar Francofonia. Of beter nog, klaar gestoomd wordt voor de Vrije Herenigde Republiek der Nederlanden? Met Zaventem zowel als Bruxelalba-bla-bla in puin?

Het doet er mij trouwens aan denken (en voor vrezen) dat net als bij iedere geboorte van mens of dier, dat inderdaad gepaard gaat met veel zweet, bloed en tranen….

*

*

 

GEPLUKT BIJ

Mevrouw de Voorzitter,

We raken ons land kwijt. Voorgoed als we niet heel snel wakker worden. De open grenzen en de onwil om de identiteit van ons land te verdedigen hebben Nederland ziek gemaakt. Doodziek. De terreurdreiging is groter dan ooit. Nederland is geen veilig land meer. We hebben honderdduizenden mensen ons land binnengelaten zonder ze te vertellen dat het ons land is. En daar betalen we nu de prijs voor.
Maar Nederland is toch echt van ons. Veel mensen hebben naast hun Turkse of Marokkaanse paspoort ook nog een Nederlands paspoort. Maar een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlanders. We kunnen het elke dag zien. Ze respecteren ons land niet. Ze hebben lak aan onze waarden, aan onze identiteit, aan wie we zijn. Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs, ze halen het bloed onder onze nagels vandaan, ze tarten het gezag, dansen op politieauto’s, schelden ons uit, kijken op ons neer, spugen op ons en trekken zich nergens wat van aan. Ze hebben ons paspoort maar ze horen niet bij ons. Ze zijn geen Nederlander.

En ik zeg tegen al die mensen die zich misdragen: Nederland is ons land. Het is van ons. Niet van jullie. En als je je niet gedragen wil, als je ons terroriseren wil, als je hier een klein-Turkije of klein-Marokko van wil maken, dan zal je dat niet lukken. Want is dit is ons land. Waar we tolerant zijn maar niet tegen diegenen die ons land kapot maken. Waar we respect hebben voor ieder individu maar niet voor mensen die geweld gebruiken en ons terroriseren.

Wij zijn Nederland en dit is ons land. En dat we gaan terugveroveren. Vanaf vandaag. We gaan niet meer toestaan dat onze vrouwen en dochters door jullie worden lastiggevallen. Dat onze wijken worden geterroriseerd. Onze winkels bestolen. Dat ouderen ’s avonds geen ommetje meer durven te maken. Dat van balkons eieren en glazen naar ons worden gegooid. Dat onze uitkeringen worden misbruikt door gasten in dikke BMW’s. Dat Nederland wordt kapotgemaakt. Wij pikken dat niet meer.

Genoeg is genoeg. Vanaf vandaag vechten we terug. Keihard. Geen buurthuizen of uitkeringen meer, geen slachtofferrol en geen begrip meer. Wat mij betreft pakken we iedereen die twee paspoorten heeft en een misdrijf pleegt het Nederlandse paspoort af en zetten ze ons land – ja ons land – uit. Als het kan met hun hele familie. En waar nodig zetten we, als de politie het niet meer aankan, ook ons leger in om de straten van Nederland veilig te maken en jullie eruit te verjagen. Wij gaan winnen. Niet jullie maar wij, 100%. En waarom? Omdat dit land van ons is.

Mevrouw de Voorzitter,
Al twaalf jaar lang verkondig ik op de algemene beschouwingen, en tevens in vrijwel elk debat, buiten dit parlement en eigenlijk over de hele wereld dat het geïmporteerde probleem islam heet. En dat die islam door de massa-immigratie binnen onze poorten is gebracht. En dat de Westerse regeringen waaronder ook de onze daar de afgelopen decennia medeplichtig aan zijn geweest, met hun weerzinwekkende ideologie van open grenzen.

Al twaalf jaar lang plaats ik hoop en optimisme tegenover de naargeestige capitulatie-cultuur van de machthebbers. Die maar niet willen luisteren. Of in verkiezingstijd ineens gouden bergen beloven maar na de verkiezingen met hun aartsvijanden gaan regeren en voor nieuwe ellende, terreur en asielrecords zorgen. Die altijd kiezen voor hun eigen macht in plaats van voor Nederland. Dronken van hun eigen gelijk, overtuigd van hun eigen superioriteit. Wie kritiek heeft en de islamisering als probleem durft te benoemen noemen ze extreemrechts, of tokkies, populisten of nazi’s. De criticasters worden bedreigd, verketterd en als het even kan ook voor de rechter gebracht. Ook ik voorzitter. Overmorgen, op vrijdag, als de rest van de collega’s in hun bed liggen na te genieten van dit debat, sta ik weer in de rechtbank. Half Europa staat in brand, onze premier roept Pleur Op naar Turken, Europese regeringsleiders zoals de Slowaakse premier Fico zeggen gewoon dat ze niet meer moslims in hun land willen, het mag allemaal. Maar ik moet me vrijdag weer verantwoorden bij de strafrechter voor iets wat miljoenen mensen denken en vinden. Terwijl de terreurdreiging in Nederland nog nooit zo hoog is geweest als nu, terwijl bijna 80% van de Nederlandse Syriëgangers Marokkaan is, wordt een gekozen volksvertegenwoordiger vervolgd vanwege uitspraken over Marokkanen. Grote woorden hier over de vrijheid van meningsuiting, maar dat is de realiteit. Het is de wereld op zijn kop.

Vz, we zitten aan het einde van de zwarte zomer van de jihad. Voor het geval men vergeten was waar de aanhangers van Allah en Mohammed allemaal toe in staat zijn en waar onze open grenzen toe leiden zet de gebeurtenissen van afgelopen zomer nog even op een rijtje. Ik vind dat de slachtoffers dat verdienen. Ik vind ook dat de Kamer en Nederland dat moet horen. Ieder incident want het is een schokkende realiteit. De waarheid van deze zomer. Ieder week, soms iedere dag, soms twee keer in een dag, de jihad in Europa, de jihad in het Westen.

Voorzitter, wat gebeurde er allemaal…

*

 

*

*

De Geert loopt al jaren storm tegen een blinde muur van haat. Een muur, ook van misprijzen, omdat hij het niet met zoveel woorden zegt, dat zijn toehoorders, het hele parlement en de totaliteit der Regeringskringen, niet mogen, niet kunnen en niet willen luisteren naar de Stem van Het Volk, maar naar de Stem uit Amerika. Een stem van dictators, erger dan die van achter het IJzeren Gordijn die onbereikbaar ver, als een spook door de lucht waart.

Uit die richting komen, gefundeerd op de verbrande resten van ‘Mein Kampf’ komen de golven aangerukt die als een tsunami over onze landen razen. De Nederlandse, net zoals alle andere Nationaliteiten die al eeuwen ons Avondland bevolken, moeten aangelengd en vermengd worden met bruine, zwarte, gele en groene componenten, om aldus afgevlakt, de willoze massa te vormen die alleen nog met gebogen ruggen als werkslaven mogen dienen.

*

Als er aan het einde van de tunnel al een lichtje blinkt, zijn het de veel belovende lichtflitsen van een vuurtoren die nog moet tot President verkozen worden.

Als er daarvoor nog tijd zal zijn om dat ooit te beleven. Iedere dag, iedere minuut komt de Fatale Ontknoping dichterbij. Men maakt elkaar af lijk negers onderling, of zoals in Syrië, de ene moslim de andere, of onze samenleving wordt opgeschrikt door aanslagen, overvallen moorden en massa-slachtingen. Satan is razend, omdat zijn bedoelingen vallen als de raven op een galgenveld.

De aarde beeft en we houden allen de adem in. Nu moet het gaan gebeuren. De Drie Aartsengelen van Het Laatste Oordeel, Michaël, Gabriël en Rafaël, niet toevallig vandaag hun Naamfeest, steken de bazuinen en wachten alleen op een teken van Zijn hand.

We kunnen alleen nog stamelen, dat we onze geesten neerleggen met Zijn wil.

De profundis clamavi ad te Domine… Heer, redt ons, want wij vergaan.

 

*

*

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende