30-11-16

3875

 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

H. ANDRIES, H. TUDUAL

*

Sint-Andries brengt den vries

Sint-Elooi de dooi

 

 

Echt een plezier om heden ten dage in de vroege morgen bij het krieken van de dag, ‘De Morgen’ te lezen. Als nog maar de helft waar is van wat die opiniërend hoofdredacteur daar schrijft (en waarom zou die man nog moeten liegen?) dan zal zijn gazet bonnenkort in de rechterbovenhoek het AVV-VVK van de vroegere De Standaard mogen zetten.

Ik kijk er naar uit.

Al denk ik dat de man geen ‘English spoken’ maar Russische spoken ziet, dat wij kunnen waarnemen, horen of zien. Want na Immam Martin Luther Obama vergaat zijn wereld. Kijk, kijk, schrijft hij: heel de wereld volgt begot die nieuwe trend uit Amerika. Is gewoon ziekelijk. Voor zover de hele wereld die niet al lang voorop liep. Donald Trump is inderdaad de grandioze confirmatie van de veranderede wereld…

‘Kaak, kaak’, zei men ooit in Gent: ‘nen twiedèkker’. En dat was niet omdat U naar omhoog zou kijken maar om U beter tegen de schenen te kunnen stampen.

Overal diene Poetin. Poetin voor en Poetin na. Poetin tussen de boterham, ja!

Momentje, Bart. Leg me nu toch ne keer uit waarom dat het bij jullie vroeger altijd en overal ’Moskou’ was wat de klok sloeg en nu ineens niet meer. ’t Is toch nooit omdat daar een andere wind waait? Ha ja, ik zie het al: jullie kunnen gewoon niet volgen. Het gaat te rap. Tja, de wereld draait door, hé. Seffens schrijven jullie nog vol bezieling over de Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen.

En als ik even mag verder gaan. Met Filip Dewinter als President voor het Leven van de Vrije Europese Unie, volmacht-drager van zowel Trump als Poetin. Ja, ik weet het, jullie zullen het lastig hebben. Maar moeilijk gaat ook.

PS:

De dode figuur van Fideel Castro: jullie hadden daar ook toch zo ‘n rabiate bewondering voor. En wat had die dat Dewinter niet heeft? Wat meer is: aan de handen van Filip Dewinter kleeft er geen bloed.

*

De Krolse krantse keikoppen.

*

Zelfs de klassieke tjeven klinken nu links. Zo ver is het dus al gekomen

*

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.

Zou Angela Merkel bij het afscheidsbezoek van Barack Obama zuchtend een stevige schnaps uitgeschonken hebben voor haar gast en zichzelf? Je zou er begrip voor kunnen opbrengen. Tot twee jaar geleden was mevrouw Merkel de machtige maar redelijk kleurloze Duitse regeringsleider. Vandaag is zij de last woman standing in de verdediging van de liberale democratie die wij, hier in het geprivilegieerde Westen, zo lang als vanzelfsprekend beschouwd hebben.

Merkel streeft een vierde ambtstermijn na als bondskanselier. Ga er maar aan staan. In eigen land krijgt ze felle kritiek. Daar is steeds rechtser populisme met Alternative für Deutschland voor het eerst weer een politieke factor van belang. De aanhang van Merkel lijkt stabiel genoeg, maar dat neemt niet weg dat ook in Duitsland de boze burger de toon zet. En ook daar gebeurt dat met instemming van Vladimir Poetin, de autocratische poppenspeler uit het Oosten die plotseling veel marionetten aan zijn touwtjes heeft hangen.

Neem Frankrijk. Als de presidentsstrijd uiteindelijk zou gaan tussen de rechtse François Fillon en de extreemrechtse Marine Le Pen, dan is de winnaar al zeker Poetin. Van bij beide politici vertrekt een rechtstreekse lijn naar Moskou.

Zoals twee jaar geleden niemand in Merkel de ultieme beschermvrouw van het Europese liberale samenlevingsmodel had vermoed, had niemand gedacht dat de autocraat Poetin nu de alomtegenwoordige uitdager van dat model zou worden. De Amerikaanse president elect Donald Trump bewondert Poetin, en het valt nog te onderzoeken in welke mate Rusland Trump op de troon geholpen heeft. Zoals het ook duister blijft hoe innig de banden zijn tussen het Poetin-regime en de vele rechts-populistische bewegingen die de Europese democratie komen binnengemarcheerd. Het gemeenschappelijke einddoel is wel helder: de vernietiging van de EU als democratisch, politiek project.

Dat de EU robuust genoeg is om die aanval af te weren, is onzeker. Met Groot-Brittannië is al een grote homp afgebrokkeld (opnieuw, met applaus van Poetin). Als de kiezer in Frankrijk (en Nederland, en Oostenrijk...) radicaal naar rechts draait, is het einde van de EU plots nabij.

En zo moeten vele vooruitstrevende burgers plots hopen dat een aarzelende domineesdochter uit Oost-Duitsland de vlag van de liberale democratie vast kan houden.

Misschien heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever wel gelijk en zijn de christendemocraten niet langer "de partij van het midden." Dat komt dan niet omdat zij fel naar links zijn opgeschoven, maar omdat de rest van Europa een zo stevige ruk naar rechts aan het maken is dat zelfs de klassieke tjeven al links klinken. Zo ver is het dus al gekomen.

En dan is er nog iets. Jullie ideologie van de linkerhand. Ik heb het daar moeilijk mee, sedert ik geleerd heb dat moslimmers dat hand gebruiken voor je weet wel. Aan U dus de keus in een zeer nabije toekomst. Mij is ’t om ’t even. Maar ik zou zeggen: hou het proper. Links lullen en rechts zakken vullen, allemaal goed en wel, maar dan de moslimmers er uit! Eerlijk gezegd: hun rol zal op dat ogenblik met Filip Dewinter aan het roer, toch uitgespeeld zijn.

 

 

3874

 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

H. ANDRIES, H. TUDUAL

*

Sint-Andries brengt den vries

Sint-Elooi de dooi

   

 

Toch nooit de rode kleur vergeten van al die vele druppels?

*

Hier volgt vanwege de schrijver Peter Derie, een bijdrage die de islam teveel eer aandoet…. Die veroverings-strategie die de islam is, op dezelfde hoogte van andere godsdiensten te verheffen, is een zonde tegen het Gezond Verstand.

Veel geleerde woorden vindt U in onderstaand artikel dat probeert Wim Van Rooy persoonlijk te treffen. Allez kom, de islam vergelijken met Nazisme, dat mogen we toch niet laten gebeuren, hé!

Ja, ik moet toegeven: de Waarheid kan soms hard aankomen. In niets te verschillen met A.H erg. Net zoals een drugsverslaafde van de dokter, verneemt dat hij ook nog Aids heeft.

Deze meneer, volbloed Nieuwe Atheïst pur sang, een zekere Peter Derie dus en daar nog fier over ook, denkt van zichzelf dat hij met in kringetjes te redenen, simpele geesten langs zijn kant zal kunnen krijgen. Maar hij loopt blindelings in de val van Mohammed, door de islam in een dimensie te plaatsen die dagelijks door de feiten weerlegd wordt. Islam is gewoon een ander woord voor imperialisme in zijn meest primair-barbaarse vorm. Zelfs het Nazisme was menselijker, want het doodde mensenmensen in het geniep. Om ze daarna te verbranden. Islam verbrandt ze levend….

Ge moet denken lijk ik, of ‘k sloan up joen mulle. Waar hebben we dat nog gehoord? Was dat niet bij de Gentse Socialisten toen die opkwamen?

Die redenering als ‘religie’ verslijten, is gewoon misdadige medeplichtigheid, want de zoetstof die de vergif-pil doet slikken.

Maar ja, het doel heiligt de middelen, nietwaar? Voor mij niet gelaten, maar zeg dat dan.

*

 

De krolse Krantse Keikoppen.

*

Verwar het nieuwe atheïsme niet met islamofobie

Peter Derie is arabist en publiceerde in 2016 Wat de Koran echt zegt bij het Davidsfonds, woont in Brussel.

2 Publicist en islamcriticus Wim Van Rooy liet zich in een interview met deze krant bijzonder kritisch uit over de islam: "U ziet dat niet, maar de islam is het nieuwe nazisme", zei hij. ©Eric de Mildt

 

Waarom krijgt Wim Van Rooy de zweep? Hij zegt niets anders dan Etienne Vermeersch, alleen past hij diens vertoog over God toe op de islam.

 

Wim Van Rooy ligt beter op de maag wanneer je islamofobie niet begrijpt als racisme (sociaal) maar wel als een doorgedreven vorm van atheïsme (religieus). Bij heel wat klassieke atheïsten was God een weg te verklaren misverstand. Nieuwe atheïsten vinden echter dat religie onwaar en ook slecht is, en willen die domme mythes zelfbewust bestrijden. En zo wordt de religie die in deze tijd aan marktsegment wint, dat wil zeggen de islam, het lijdend voorwerp van “het nieuwe atheïsme”. Van Rooy is vanuit dat perspectief een militante vrijdenker die de hort opgaat en de verderfelijke invloed van de islam uitschreeuwt. Van Rooy belijdt zijn non-religie als non-islam. Bijgevolg neemt hij ook zelf deel aan de levensbeschouwelijke markt.

Net als antropologen geen partij hoeven te kiezen tussen stammentwisten, komt het religiewetenschappers niet toe om een keuze te maken tussen deze of gene confessionele positie. We hoeven ons dus niet uit te spreken pro of contra Van Rooy, en ook niet voor of tegen de islam. Ik geef toe dat ik met enige sympathie naar religies kijk, omdat ik ze als een bijzondere manier van verbeelding begrijp. U kijkt er wellicht ook naar, want na het in elkaar zakken van de verzuiling beleeft Vlaanderen onverwacht een revitalisering van religie, onder andere door assertieve moslims. Het brengt een zekere onrust naar boven. Burgers stellen zich de vraag of dat voertuig richting andere zijde nog wel een plaats verdient in onze maatschappij.

 

Ik kan er dit over kwijt. Wie religie aan de voordeur buitenzet, krijgt het langs achteren wel weer binnen. Feitelijk is de wereld furieus religieus. Van oorkaarsen tot heilige boeken naar tantra en bedevaart: het zijn sociale fenomenen die je best maar begrijpt en waar je ook een wetenschappelijke taal voor moet ontwikkelen. Een kritisch apparaat is bovendien van nut om tot normen te komen die afbakenen wanneer een religie “goed” is. De vraag rijst politiek, omdat onze maatschappij van streek is door het geweld in naam van de islam, en zich moet organiseren op dat nieuwe fenomeen; maar ook historisch en filosofisch, door de genadeloze slagen van Wim Van Rooy.

Wat is een goede religie? Voor belijdende atheïsten is het antwoord: religies zijn niet goed. Ikzelf denk daarover: een goede religie bestaat, wanneer de groepsleden sociaal kunnen functioneren in een klimaat van religiekritiek. Het brengt gelovigen tot zelfkritiek, tot het besef van relativiteit dat je “een" speler op de markt bent. Non-religie dwingt gelovigen om over de muur te kijken. Het vermijdt een beweging naar sektarisme en triomfalisme. Goede religie heeft daarom non-religie nodig. In die zin zijn “de islam” (als laboterm) en Wim Van Rooy tot elkaar veroordeeld. Het nieuwe atheïsme leidt niet tot ongeloof, maar draagt bij tot de ontwikkeling van goede religie. Gelovigen zouden zeggen: goede religie, is ware religie.

Misschien heeft Van Rooy geen gelijk. Dat kan maar als die brave man ook in de feiten geen gelijk krijgt. Daarom een oproep aan gelovigen om te argumenteren. Met overtuigende publicaties, spiritualiteit en schoonheid. Dat zal vanuit een theologische techniciteit moeten gebeuren. Dus niet met morele verontwaardiging van sociaalwetenschappers die van hun religie-onkunde een deugd hebben gemaakt. De islamofobie die ze willen aankaarten, bestaat namelijk niet. Het is atheïsme.

*

Peter Derie schreef verhelderende boeken over de islam in het Davidsfonds. Dat het erg was met het Davidsfonds, weet ik al vele jaren. Maar zo erg, neen, dat is geen Davidfonds meer, maar een Davids-ramkraak. Het is trouwens al van eind de aren ’60 dat ik daar ben weggebleven, want het zijn er slangen in mensengedaante. Een beetje eenzelfde verhaal als met de CVP: binnen worden gelaten om dan als vulgaire ‘home-jackers’ met Uw ziel (en Uw geld) weg te lopen.

Mijn diepste overtuiging? Dat kwaliteit het altijd haalt op namaak. Dat is zo niet alleen zoals dat vroeger heette inzake ‘Geloof en Zeden’, maar ook in de dagelijkse loop der dingen, waaronder de politiek die ons leven bepaalt.

Heb ik gelijk, of heb ik gelijk?

 

 

3873

 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

H. ANDRIES, H. TUDUAL

*

Sint-Andries brengt den vries

Sint-Elooi de dooi

*

Peter De Roover in de studio van 'Terzake'. ©VRT

D’Één geeft zich bloot, d’Ander niet.

*

Vroeger herkende men de rovers aan de messen die ze tussen de tanden droegen. Is een slechte gewoonte die ze noodgedwongen hebben moeten afleren. Om die te vervangen door hun optredens voor den TeeVee. En geef toe: van klein tot groot, ze hebben er een handje van weg. Ons Ma zou daarvan gezegd hebben, dat ze van de soort zijn die hun gevoeg in de kerk doen, en de schuld daarna op de heiligenbeelden te steken. Geen centiem verschil meer met Wilfried Martens.

Meisjes en jongens: hebde da gezien hoe De Roover de show stal binst we d’er allemaal zaten op te kijken? In Terzake? Nikke nie, en da’s maar goed ook. Want dat scharminkel verpest continu mijn goed humeur zo gauw hij nog maar in m’n geburen komt. Vandaar onderhavige reactie. Om weer met mezelf in het reine te komen.

Want deze man is gewoon zijn eigen ondergang. Het is dus geen toeval dat hij in de politiek is terecht gekomen: het zal voor de samenleving geen groot verlies zijn als dergelijke figuren daar met een korte lichtflits aan hun eigen horizon verdwijnen. Want het is namelijk zo, dat zijn partij bulkt van dergelijke ik-elementen. Die besmetten er gewoon elkaar!

En ja, die denken zich zelfs alles te kunnen permitteren… Is een beetje eigen aan mensen zonder principes. Veel beloven en weinig geven, dat doet de zotten in vrede leven.

Enfin, de dag komt – is zelfs zeer nabij – dat konkelfoezerij op den TeeVee niet meer zal kunnen, omdat niemand nog naar die mensen luistert.. Het is een soort arbeidsgeraleteerde burn-out die op het lijf is geschreven van de kleurpartijen en hun derivaten.

*

Peter De Roover: "Geen samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang"

 

N-VA wil niet samenwerken met het Vlaams Belang. Dat heeft fractieleider in de Kamer Peter De Roover vanavond gezegd in Terzake. "De voorbije weken hebben we nog maar eens gezien waarom we een probleem hebben om met die partij een beleid te voeren", klinkt het.

Een eventuele samenwerking tussen beide partijen kwam vorige week ter sprake toen N-VA'er Theo Francken in De afspraak liet verstaan dat de N-VA tegen het cordon sanitair is maar dat besturen met Filip Dewinter onmogelijk is. Dewinter liet daarop meteen weten dat hij zijn partijkaart in dat geval gerust wou inleveren.

Niet nodig, vindt Peter De Roover. Een eventuele samenwerking is volgens hem vooral "een vraag die het Vlaams Belang heel graag oprakelt om zich weer in het middelpunt van het politieke debat te katapulteren. Ik kan me voorstellen dat ze dat leuker vinden dan discussies over Gouden Dageraad."

Maar besturen met de partij is op dit moment niet mogelijk, aldus De Roover. "Als je merkt dat zelfs Marine Le Pen in Frankrijk problemen heeft met Filip Dewinter, moet je niet vragen waarom wij een inhoudelijk probleem hebben met die partij."

 

Of samenwerken in de toekomst wel mogelijk wordt, kan De Roover niet zeggen. "Maar vandaag staan we waar we vandaag staan. Dat is klaar en duidelijk."

Het steekt natuurlijk als een lastige maagzweer dat het Vlaams Belang de appetijt van de gewone man heeft weggekaapt. Iedereen ziet dat Coburgia een land is dat niet ‘werkt’ omdat de ene kant van de Bevolking moet werken om de andere kant, die niet werkt, een zalig leven te kunnen geven.

Daar zwaait men met de Marchall-bloemkes die in Vlaanderen aan de bomen groeien.

Sè, daar gaan die NV Arroganten nu eens wat aan doen. Ja, heel zeker. Als ze ooit eens vijf minuten tijd hebben en niet constant zo moe zijn. Zeker weten: als de Vlaams Belangers toch eens konden stoppen met hen zo op te jagen. Coburgia die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee…

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende