29-06-17

4187

 

 

 

OP DE IJTKIJK

*

Meisje verkracht op strand terwijl vriend moest toekijken

*

Een meisje van achttien is gisternacht op het strand, vlak bij het casino van Oostende, verkracht door twee mannen. Haar vriend werd door een derde kompaan op afstand gehouden, onder bedreiging van een mes. Hij werd ­gedwongen toe te kijken hoe ze zijn vriendin misbruikten.

 

Het duo woonde dinsdagavond in het casino van Oostende het galabal van hun middelbare school ­SIGO uit Gistel bij. Ze vormen geen koppel, maar waren die avond wel samen naar het feest gegaan. Toen ze later op de avond besloten om samen een luchtje te gaan scheppen en het strand opgingen, werden ze plots aangesproken door drie mannen “van vreemde origine”, zo verklaarden de slachtoffers later aan de politie. Twee jongere mannen en een oudere die hen ­meteen begonnen lastig te vallen.

De drie eisten eerst geld. De jongen gaf alles dat hij nog bij zich had, in totaal zeventig euro. Maar daar stopte het niet. Een van de drie haalde een mes boven en bedreigde de jongen terwijl de twee anderen zijn vriendin lastigvielen. Het slachtoffer, een meisje van 18 uit Gistel, zou verkracht zijn voor de ogen van haar vriend die met het mes op afstand ­gehouden werd.

Het afschuwelijke tafereel zou in totaal twintig minuten geduurd hebben. De jongeman kon niet tussenbeide komen. “Hij was verstijfd van angst”, zegt een familielid. “Hij was de vrijdag ervoor ook al in die buurt lastiggevallen door enkele mannen. Nu werd hij bedreigd met een mes. Hij heeft moeten toekijken hoe de twee zich vergrepen aan zijn vriendin.”

 

Na de feiten liepen de drie aanranders weg, ze zijn spoorloos. De twee tieners haastten zich naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om er aangifte te doen. Ondertussen waren de ouders ook naar Oostende afgezakt om hun kinderen bij te staan.

Naar ziekenhuis

Politie en parket bevestigen dat er een aangifte gedaan is voor verkrachting. “Het onderzoek is volop bezig. Er worden verschillende sporen onderzocht. Nog niemand is opgepakt”, klonk het bij de politie. “Het meisje is naar het ziekenhuis van Brugge begeleid voor een onderzoek naar seksuele agressie”, klinkt het nog. Het slachtoffer zou het al bij al goed stellen.

Bron http://www.gva.be/cnt/dmf20170629_02947674/meisje-verkrac...

*

NADER BEKEKEN

*

Waarom toch al dat lawijt, denkt Van de La Liere, zoiets zat toch ingebakken in onze Bloedrode Polletiek: pakken wat ge krijgen kunt . Zijn het geen Euro’s (zoals bij onze Brusselse vrienden), geen goud of geen juwelen, scheer dan desnoods met de blote hand, alle vrouwen vast waar en hoe ge ze maar te pakken krijgt. En wie weet, brengt dat na 9 maanden geen klein socialistje meer op deze wereld.

Ik neem aan, dat bij de ouders van beide tieners nu de stoppen doorslaan. Ge zoudt voor minder. Geef de daders gewoon in hun handen en gerechtigheid is zò geschied. En laat hen het afgesneden misdadig lichaamsdeel gerust in het openbaar per Amerikaans opbod verkopen… Het kan alleen de Mohamedhanen van klein tot groot doen nadenken.

Ja Ja, wat van Overheidswege volgt is nu veel bla-bla-bla, geblaat maar weinig wol. Buiten wat goede raad om vooral binnen te blijven, komt er niet. Er wordt immers voorrang gegeven aan de geruchten over et (niet bewezen) ‘kindermisbrui’ van meer dan 30 jaar geleden van een totaal onbekende Zuid Amerikaanse Kardinaal. Christenen namelijk zijn bij de Media, net als bij de Mohamedhanen, het hoofddoel dat moet vernietigd worden. Waarom dan nog inkt verkwisten voor zo’n bagatel als verkrachting in duistrere omstandigheden van malse jonge buiken?

Stel dat de daders gevat worden: dan is het immers woord tegen woord. Zelfs al liggen de DNA-bewijzen voor: die zottin heeft er zelf om gesmeekt.

Verder uit de pleidooi van de pro deo Advocaat, dat het meisje moest blij zijn eventueel het kind van een Mohamedhaan te mogen dragen. In de dierenwereld valt er zelfs te betalebn voor elke vreemde raszuivere inseminatie.

Ach kom, beste mensen Wat deze nacht is gebeurd, is slechts een kleon miniem voorsmaakje van wat ons nog te wachten staat. Het staat zelfs tientallen keren herhaald in hun Heilig Boek dat Geert Wilders wil laten verbieden in Nederland: dood aan alle Christene honden en aan Joden. Een Mohamedhaan die zou durven anders handelen dan de Koran voorschrijft, stelt immers zichzelve buiten de Wet en is dus ten dode opgeschreven door de hand van een Getrouwe Aanhanger.

En daar is verkrachting van onderworpen volkeren maar een klein onderdeeltje vaqn.

(Digitalia)

 

5286

OP DE IJTKIJK

*

Uitheemse godsdienst bepaalt aanvangsdatum nieuw schooljaar in katholiek onderwijs

 

Is het door de aanhoudende hitte dat de nog niet aangetaste hersencellen van de directeur van het Antwerpse Sint-Lievenscollege verworden zijn tot een slappe brij die geen heldere gedachten meer toelaat?

Of is het een zoveelste knieval voor de verfoeilijke veroveringsgodsdienst die de islam is?

Feit is dat Johan Wagemans directeur van het onderwijsinstituut - opgericht door Lieven Gevaert en ooit de verzamelplaats voor de kinderen van de Antwerpse ‘elite’ van advocaten, dokters, deurwaarders en fabrieksdirecteuren - zich meent te moeten richten naar de verzuchtingen van een minderheid van de bevolking.

*

Het katholieke Sint-Lievenscollege heeft immers besloten haar eerste schooldag pas op 4 september te organiseren. Ze doen dit om de leerlingen met een moslimachtergrond toe te laten op 1 september het barbaarse offerfeest te vieren.

Hierdoor kan de meerderheid van de leerlingen - die tot nader order - nog geen islamaanhangers zijn, het nieuwe schooljaar niet beginnen op 1 september.

Minister Hilde Crevits (van de moslimpartij CD&V) laat weten vast te houden aan 1 september. Maar Crevits zou geen tsjeef zijn wanneer ze geen achterpoortje open zou laten. De minister laat in één vlotte beweging weten: ‘Scholen die op 4 september willen beginnen door het offerfeest, kunnen op 1 september een facultatieve verlofdag inzetten’. Haar lijfspreuk is dan ook: ‘Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden’ .

Rots in de branding en lichtend voorbeeld is de Antwerps VLD schepen bevoegd voor het stedelijk onderwijs: Claude Marinower . Deze boezemvriend van de hoofdredacteur van dit blad houdt het semitisch been stijf. Hij heeft lijzig laten weten dat in het Antwerps stadsonderwijs het schooljaar zal starten op 1 september!

Door de gangen van de redactielokalen van 't Scheldt weerklinkt dan ook in canon: Leve onze Kloot, pardon Claude, zo'ne goeie hebbe wij nog niet gehad...

(*) Zie Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmitude

*

NADER BEKEKEN

 

*

Dat er iets niet klopte met de Tsjeven, wisten we al lang. Maar niet dat het zo erg was, ja zelfs dat er niet veel meer bij kon, neen, dat klopt niet meer. Die o zo Christelijke ‘Volkspartij’, de partij van de achterpoortjes enerzijds en anderzijds, zet al jaren (sinds de oliecrisis van ’73) alle deuren en vensters, alle poorten, alle spleten en spleetjes wagenwijd open om die barbaarse veroveringsgodsdienst in huis te halen. Dat ze daarbij haar eigen ‘achterban’ via ARCO en B.A.C. in de zak zet, is bijzaak. Rond de jaren van De Brugse Metten zou dat gene waar zijn geweest. ‘Schild of Vriend’ en al op een en dezelfde nacht zou de klus geklaard geweest zijn.

Helaas, waar is der oud’ren fierheid nu gevaren….

 

…en er werd gehouden een groot banket,

Met het hoofd op de tafel gezet

*

Helaas, zelfs dàt kan al niet meer. Want van de minaret moet eerst het Mohamedaans morgengebed.

*

Het is dus meer dan tijd om de handen uit de mouwen te steken. Als de Kerkelijke Overheden er het zwijgen toe doet en De Staat andere dingen aan het hoofd heeft, moet het morrend volk overgaan tot de actie. Geen woorden, maar daden. In de Mohamedaanse wereld is dood en vernieling schering en inslag. Iemand naar de andere wereld sturen wordt ons daar dagelijks voor getoond.

En later kan er nog altijd berouw getoond worden. Eenmaal de boodschap zou aangekomen zijn.

Bloed moet er niet vloeien. De verantwoordelijke verraders een dozijn keren ‘scharminkelen’ is een Christus-oud typisch Vlaams volksvermaak dat tot nieuw leven zou kunnen gewekt worden. Daartoe verzamele men zowel bij klaarlichte dag als bij nachte, een bonte menigte als harlekijnen uitgedoste gelijkgezinden die rammelen met allerlei potten en pannen dat horen en zien vergaat. De juiste term daarvoor is ketelmuziek. Kan zich gewoon zonder woorden of beledigingen voordoen op alle soorten openbaar domein, op straten, op pleinen, op markten. Of voor de deur van de geviseerde persoon. De ‘Sociale Media’ doen dan wel de rest.

Zie

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/toon/13361

*

Om het publiek volop van de grap te laten genieten, kan men zelfs politiebescherming inroepen, want Mohamedanenvriendjes hebben hééééél lange tenen en zouden wel eens stiekem beroep kunnen doen op ‘jongerengeweld’ om op die manier herrie te schoppen.

*

(Digitalia)

 

4185

 

OP DE IJTKIJK

*

Hoofd migratiebureau in Bayern: Uiterlijk in november begint het

*

Particuliere militaire site Deagel voorspelt op basis van informatie van de CIA, het IMF en de VN dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten – Roergebied: Gratis nieuwbouwwoningen voor migranten, alleenstaande Duitse moeder moet huis uit en met 2 jonge kinderen, waarvan één baby, in AZC gaan wonen

Op 23 juni troffen lezers van de Landshuter Zeitung een tamelijk onthutsende waarschuwing van het hoofd van het Bureau voor Migratie en Integratie (AMI) in de stad Landshut (Bayern) aan. Volgens deze man, Thomas Link, heeft hij van een hoge regeringsvertegenwoordiger te horen gekregen dat een aantal dramatische besluiten en ontwikkelingen bewust over de verkiezingen heen worden getild. Zodra bondskanselier Angela Merkel en haar CDU in september herkozen zijn, ‘begint het in uiterlijk november’. De overheidsofficial gaf Link daarom het advies ‘om nog één keer echt van de Landshuter Hochzeit’ (een 4 jarig historisch volksfeest) te genieten. Daarna wordt alles anders, en zal Duitsland definitief onherkenbaar veranderen – maar bepaald niet ten goede.

Volgens Link zijn de regering en de media erin geslaagd om een volledig verkeerd beeld van de migrantencrisis bij de Duitse bevolking neer te leggen. Hoewel er lang zo intensief niet meer over wordt bericht, stromen nog dagelijks grote aantallen nieuwe migranten het land binnen. Het zijn er zóveel, dat nog dit jaar een fataal keerpunt zal worden bereikt.

 

Dreiging omvat vermoedelijk enorme nieuwe vloedgolf migranten

 

Wat de ‘dreiging’ in de herfst precies inhoudt, wordt vooralsnog niet precies duidelijk gemaakt. Een aspect zou te maken kunnen hebben met veranderde wetgeving, waarmee na de verkiezingen alle (1,5 tot 2 miljoen) migranten alsnog het recht krijgen om hun complete families te laten overkomen.

Bovendien zal de immigratie fors eenvoudiger worden gemaakt doordat ‘Syriërs’ al in Turkije een vliegticket in de handen krijgen gedrukt, waarmee ze rechtstreeks naar Duitsland kunnen vliegen – dezelfde methode die in ons eigen land door GroenLinks wordt voorgestaan, en die tot tweemaal toe de reden was dat de vorming van een kabinet met de extreemlinkse islamiseringsglobalisten mislukte.

 

Ook vanuit Italië komt een enorme mensenmassa uit met name Noord Afrika op centraal Europa af. Oostenrijk heeft weliswaar maatregelen getroffen om de Brennerpas af te sluiten, maar zal de migranten wel doorlaten indien ze slechts op doorreis zijn naar Duitsland. (1) Wat de komst van nog eens miljoenen moslimmigranten voor onze Oosterburen, die de laatste jaren worden getroffen door een enorme criminaliteitsexplosie, zal betekenen, laat zich makkelijk raden.

Gratis nieuwe woningen voor migranten, Duitse moeder moet in AZC gaan wonen

Voorbeelden van wat de Duitsers te wachten staat zijn er nu al te over. Zo worden er in Korschenbroich (Mönchengladbach, net over de grens bij Venlo) nieuwe huizen gebouwd, compleet met uitzicht op de vrije natuur, waar migranten gratis in mogen trekken. Een jonge Duitse moeder met twee kleine kinderen –waarvan een baby van een half jaar oud-, die slechts 11 kilometer verder haar huis uit moet vanwege een ziekmakend schimmelprobleem, kreeg echter nul op het rekest bij haar vraag naar een andere woning, en werd te verstaan gegeven dat ze in het AZC kan gaan wonen, ‘met het risico te worden verkracht, en maar moet wennen aan het vuil, de uitwerpselen en de smerige gemeenschappelijke toiletten en doucheruimtes.’ (2)

 

Kortom: ruim baan voor de islamitische kolonisten, het nieuwe ‘Herrenvolk’, zoals critici het op steeds meer sites en blogs ze noemen. En ‘weg met ons, weg met de Duitsers’.

Militaire site: Binnen nu en 8 jaar 50 miljoen omgekomen Duitsers

 

Enkele jaren geleden besteedden we aandacht aan de Amerikaanse particuliere militaire website Deagel, die op basis van informatie van onder andere het CIA, het IMF en de VN een voorspelling heeft gemaakt van de maatschappelijke, economische en financiële situatie van alle landen op de wereld in het jaar 2025.

 

Duitsland, dat vorig jaar nog op de 4e plaats in de lijst stond, is daarin gezakt naar plek 14. Onthutsend is dat er wordt gerekend met een daling van het inwonertal met bijna 50 miljoen. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren dringt met name één voorname oorzaak van de aanstaande totale instorting van Duitsland zich op: de migrantencrisis, en de door steeds meer analisten voorspelde islamitische terreuroorlog en instorting van de sociale zekerheid en gezondheidszorg, omdat die onbetaalbaar zullen worden.

 

Tevens is te zien dat het BNP van de exportkampioen zal dalen van bijna $ 3,5 biljoen naar $ 800 miljard, en de gemiddelde koopkracht van de Duitsers zal instorten van $ 48.200,- naar $ 17.002.

 

Verenigde Staten: 280 miljoen mensen zullen verdwijnen

 

Een vergelijkbare enorme teruggang van het aantal inwoners en de welvaart die zij nog zullen hebben, geldt voor bijna alle andere Europese landen, en ook voor de Verenigde Staten, waar na een enorme crisis slechts 54 miljoen van de 324 miljoen inwoners zullen zijn overgebleven. En de overlevenden zullen het moeten doen met een koopkracht van $ 11.304,- tegen $ 57.300 nu.

 

Ook voor Groot Brittannië wordt een Derde Wereldstatus voorspeld. Het land raakt net als Duitsland zo’n 50 miljoen mensen kwijt, en houdt er amper 14 miljoen over. De gemiddelde koopkracht daalt van $ 42.500 naar een krappe $ 8000,-, wat minder is dan landen zoals Sri Lanka, Botswana, Mongolië, Namibië en Guyana.

 

Nederland positieve uitzondering

 

Positieve uitzondering in Europa is... Nederland. Het aantal inwoners loopt met ‘slechts’ 180.000 terug, en het koopkrachtverlies blijft beperkt: van $ 50.800,- in 2016 naar $ 43.995 in 2025. Het is onduidelijk waarom ons land, dat op een eerdere versie van deze lijst nog zo’n 6 à 7 miljoen inwoners kwijtraakte, het nu ineens zoveel beter zou doen en zelfs het best presterende Europese land is. Focussen we ons op de grootste dreiging in onze tijd, de migrantencrisis, dan heeft dat mogelijk te maken met de strengere regels die hier worden gehanteerd. Ons BNP gaat zelfs omhoog van $ 770 miljard naar $ 851 miljard. (3)

 

We laten het aan u over om te gissen naar de redenen. Doet premier Mark Rutte het dan toch veel beter dan velen nu vinden? Of heeft PVV-leider Geert Wilders al jaren zó’n grote invloed op het beleid in Den Haag, dat hij –zonder zelfs maar aan een nieuwe regering te mogen deelnemen- min of meer heeft voorkomen dat ons land volgens Deagel hetzelfde duistere lot wacht als al onze buurlanden?

Xander

(1) Anonymous
(2) Anonymous
(3) Deagel 

*

Bron http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/Hoofd-migrati...

*

NADER BEKEKEN

**

Als lezer heeft U rustig kunnen genieten van het bijna 1700 woorden tellende artikel van Vriend Xander. En zoals gebruikelijk, maakt hij van bij de aanvang en ook op het einde zijn bronnen bekend. U koopt dus geen katten in zakken lijk bij de Leugenpers.

Och, ik wet het wel De soep wordt niet gegeten zoals die van het vuur komt. De meeste mensen denken dat die wel zal koelen zonder blazen…

Persoonlijk deed Xander mij nadenken over de desastreuze koers die ‘das Mädchen’ als gewezen DDR-politica in heel haar carrière aanhoudt, gekoppeld aan de wanhoopspoging van Frankrijk om met Macroni hun lot te verbinden met het na-oorlogse Duitsland. Wat ’n tegennatuurlijk verbond is, gezien de 3 (ja drie) invallen van op bloed beluste Duitsers in Frankrijk: 18710 – ’14-’18 – ’40-’45.

Mij, als Vlaming en dus Lijdend Voorwerp van beide onbetrouwbare buurstaten, schijnt het als een verbond tussen twee uitgeleefde ‘naties’ om als apotheose van hun politieke ambities, de rest van Europa toch weer in hun macht te krijgen.

Het tweede begrip bij Xandedr waarvoor deze blog al jaren waarschuwt is de Apocalyps van de ‘Gezinshereniging’. Iedere ‘Verfrijker’ heeft het mensenrecht om de naaste familieleden rond zich te verzamelen. Dat zjn er zo ongeveer tussen de 30 en de 30 per individu.

De grote vraag is natuurlijk of de ‘Verrijkers’ zich intussen zullen voegen naar de desiderata van de ‘Leiders’ van juist die landen waarop ze hun zinnen hebben gezet. We hebben zelf de ‘oliecrisis van de jaren ’73 meegemaakt en kunnen dus meespreken van de wurgpoging der Mohamedanen als die niet krijgen waarop hun zinnen staan.

Ondertussen blift President Trump de voddenpop van onze medeplichtige Elite en hun slippendragers van de Media, terwijl President Poetin, de tweede speler op het wereldforum als de baarlijke duivel wordt voorgesteld.

*

Hert gezond verstand, zegt U? Dat is op mini-schaal terug te vinden in de bewoordingen die we opgelepeld krijgen bij de schermutselingen der ‘jongeren’ die last verkopen aan de politie en aan de hulpdiensten als ‘voorsmaak’ van de ‘burgeroorlog’ zoals die uitbreekt overal waar Mohamedanen de Macht willen grijpen. .

Allemaal niet zo erg. Agge mô leut êt.

*

PS 1

Bewonderenswaardig hoe bij de Noorderburen de schaduw van Geert Wilders voorop loopt….

PS 2

Ga liefst vlug naar de site van Xander zelf

(http://xandernieuws.punt.nl/ )

Voor verder bergen heugelijk nieuws die ons verzwegen worden door de Verkochte Media. Het niet meer te stoppen debacle van de Eurozone, de strigente leugens over Donald Trump van CNN die dat nu zelf toegeeft. En laatst maar niet in ‘t minst, de machtsgreep van de Staat op de Kerk in Zwöden.

*

(Digitalia)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende