07-07-17

4205

*

OP DE IJTKIJK

 

*

Geen islam meer in het openbaar onderwijs

*

Nee, dit is geen grap, geen nieuws uit de politiek correcte ‘dictatuur Europa’, noch vals nieuws, maar rechtspraak van het hoogste gerechtshof in de VS, “the land of the free” en “the home of the brave”.

*

Neil Gorsuch werd begin april 2017 als opperrechter benoemd. Gedaan met kinderen islam door de strot te duwen!Alle negen rechters bij het hooggerechtshof kwamen samen om te beslissen over het lot van de islam die onderwezen wordt in de openbare scholen. Onder Obama’s leiding leerden die scholen aan dat de islam een vreedzame godsdienst is, hoewel al onze voorbeelden uit het echte leven dat tegenspreken.

Treddify meldde dat de stem van rechter Neil Gorsuch de doorslaggevende was. De beslissing van 5 tegen 4 was dat het enige deel van de geschiedenis van de islam die in de openbare scholen wordt onderwezen, Radicale islam zal zijn en wat de leerlingen kunnen doen om die te stoppen.

Rechter Gorsuch schreef: “De regering heeft zich zeker niet te bemoeien met religie, maar dit is geen overheidsprobleem noch een religieuze kwestie. Dit gaat over de rechterlijke verantwoordelijkheid die de wetten interpreteert zoals ze van toepassing zijn op het onderwijs over religie. We zouden in dit land geen andere godsdiensten moeten onderwijzen behalve het standaard judeo-christendom, zoals onze stichters dat wilden, en we zouden zeker de kinderen niet met leugens moeten vullen over de islam die een ‘religie van vrede’ zou zijn, wanneer ze bijna elke dag het bloedbad op het nieuws zien.”

Gorsuch vervolgde: “Het is onze taak als Amerikanen en als rechters, om onze kinderen te beschermen tegen de manier waarop ze werden geïndoctrineerd.”

Dit is een aanvullende uitspraak op die van vorige week, die ook het onderwijs van islamitische beginselen of sharia verbiedt als onderdeel van de wereldgeschiedenis. De administratie van Obama heeft klaarblijkelijk geen macht of invloed meer in de opperste gerechtshof.

 

Ons land (de VS) en het christendom behaalde een grote overwinning. Dankzij onze president (Trump) kunnen we terugkeren naar het respecteren van onze echte waarden en het normale dagelijkse aanbidden van de enige echte God.

 

bron

 

N.v.d.r.: Dit is natuurlijk een kleiner succes dan het op het eerste gezicht lijkt omdat het openbaar (lager en middelbaar) onderwijs in de Verenigde staten kleiner is dan het vrij onderwijs aldaar. Maar in ieder geval is dit arrest een niet mis te verstaan en krachtig signaal naar alle Amerikaanse (meestal christelijke) onderwijsnetten en hopelijk ook voor de vele linkse universiteiten.

Het openbaar onderwijs heeft er het quasi monopolie voor kinderen uit arme en kansarme gezinnen. En laat het nu net die gezinnen zijn die zich onmogelijk toch relatief dure islamkritische boeken kunnen aanschaffen. Daarom is dit arrest een formidabele overwinning en een nederlaag voor de islamofilie van de democraten en de multiculturele dementerende globalisten wereldwijd. De indoctrinatie van weerloze kinderen wordt eindelijk ergens gestopt.

 

Nu staat Hillary Clinton voor het alternatief: haar giftige smoel dicht houden of de islamitische swastika, heuh kopvod, ombinden. Ondanks de hulp van onze aartsleugenaar Björn Soenens voor de VRT (aka 0000) maakt deze bitch geen enkele kans meer om het Amerikaanse volk te bedriegen. Waarin kleine details toch groots kunnen zijn!

 

De hele menselijke, inclusief seculiere, beschaving behaalde een schitterende overwinning op de al dan niet bewuste barbaarsheid van alle mohammedanen. Laat ons niet versagen en alle islamitische slavenhouders verjagen van op ons territorium. Of heeft U misschien geen idee van wat slavernij inhoudt?

Ons grootste probleem is onze eigen uiterst corrupte politieke elite. Wanneer gaan Homans, Francken, Jambon en De Wever een wetsvoorstel laten goedkeuren dat er eindelijk voor zorgt dat het openbaar onderwijs in Vlaanderen geen barbaarse islam meer pompt in de hersenen van weerloze Vlaamse kinderen?

http://nageltjes.be/wp/

*

NADER BEKEKEN

**

Eerst heb ik me de ogen uitgewreven. Dan in de beide armen geknepen. En ja: het stond er nog altijd.

’n Mens zou moedte verwonderd zijn, dat de Vaderlandsche Pers daarover nits weet te vertellen.enzij er in de eerstvlgene dagen, weken en maanden meer en meer aanslagen gebeuren waarvan de daders onvindbaar zullen zijn.

Want het is zo klaar als een klont je dat ook de His Lasters Vouces hun steentje moeten bijdragen om onze Westelijke Cultuur er onder te krijgen.

 

Nu begrijp ik ook, waarom President Trump in Polen, dat bij uitstek Christelijk lnad, zo wild enthousiast werd ontvangen, en waarom ndien Mutti tegen hem in Hamburg zo chagrijnig deed.

*

Och, egt de kleine teen van m’n rechter voet, ‘ snapte dat ps nu waarom zowel Poetin als Trump Kop van Jut zijn o, de Westerse ^pc-wereld en waarom het janhagel op de Top van de G20 zo geweldig tekeer gaat? Beide figuren zijn niet alleen geslaagde zalenmensen, maar ze staan effenaf en zonder tierelantijntjes behoudsgezond tegenover onze Joos-Christelijk-Humanistische tradities.

*

Uit de reactie-module:

Een wet die zowel voor Amerika als voor Europa zou gelden zou ± 1.500.000.000 mensen heel gelukkig maken….

Mijn reactie?

Dit is het beste nieuws va     n de laatste 50 jaar. Graag aanhoudend nadere informatie. Maar ondertussen alvast één goede raad: doe lijk Geert Wilders en vraag politiebescherming.

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.