11-07-17

4212

OP DE IJTKIJK

 

*

Paus Franciscus: ‘Gevaarlijke alliantie’ VS en Rusland bedreiging voor immigratie

Het Gezicht van de EU-Commissie….

*

Vaticaanse leider hamert op oprichting federaal Europa

*

Paus Franciscus, die samen met politici zoals Angela Merkel, Jean-Claude Juncker en Emanuel Macron de gevaarlijkste groep Nieuwe Wereld Orde Globalisten vormt die de vrije en welvarende Westerse samenleving zoals we die kennen tot op de grond toe wil afbreken.

Paus Franciscus heeft andermaal onderstreept dat hij één van de belangrijkste sleutelfiguren van de extreemlinkse, anti-Westerse globalistische Nieuwe Wereld Orde is.

*

In een nieuw interview waarschuwt hij namelijk voor een ‘zeer gevaarlijke alliantie’ tussen Trumps Amerika en Putins Rusland. Waarom? Omdat zo’n alliantie de massa immigratie naar (en daarmee islamisering van) Europa in gevaar kan brengen.

Stel je voor, geen Derde Wereldoorlog, maar vrede en samenwerking tussen de met afstand twee machtigste kernmachten ter wereld. En dan nog wel om het islamitische extremisme, de grootste bron van alle ellende in het Midden Oosten, grote delen van Azië en Afrika, en inmiddels ook Europa, te stoppen en te verslaan. Dat moeten we in de ogen van NWO-topfiguren zoals paus Franciscus beslist niet hebben.

In het kader van de inmiddels afgelopen G20 top in Hamburg, wat door linkse ‘antifa’ groepen in één groot gewelddadig slagveld werd veranderd, zei Franciscus tegen de Italiaanse journalist Eugenio Scalfari ‘bang te zijn voor gevaarlijke allianties die een verstoord wereldbeeld hebben: Amerika en Rusland, China en Noord Korea, Putin en Assad in de oorlog in Syrië.’ Zijn grootste zorg is dat een alliantie tussen Trump en Putin ‘een gevaar is voor de immigratie’ naar Europa.

 

‘Europa blijft belangrijkste doel migranten’

‘Vergis u niet, arme landen worden aangetrokken tot de continenten en landen van de oude welvaart, speciaal Europa,’ legde de paus uit. ‘Het kolonialisme begon in Europa. Daar waren positieve aspecten aan, maar ook negatieve. Niettemin werd Europa steeds rijker, het rijkste ter wereld. Daarom zal Europa het belangrijkste doel voor migrantenvolken zijn.’

De historische feiten zijn een tikje anders dan de paus doet overkomen. Vrijwel alle landen waar de voormalige Europese koloniale machten zich uit terugtrokken, stortten onder interne strijd, hebzucht, een totaal gebrek aan structuur, plan en discipline, en ‘last but not least’ grootschalige corruptie volledig in elkaar, waardoor de meeste gewone mensen het veel slechter kregen.

Franciscus erkent in ieder geval wel dat de allerbelangrijkste redenen voor de meeste migranten financiële en economische zijn. Hij moet ook wel, want ook volgens de officiële cijfers van de VN is het aandeel echte oorlogsvluchtelingen met gemiddeld 2,5% vrijwel te verwaarlozen.

 

Paus wil federaal Europa

 

De Europeanen moeten zich volgens de Vaticaanse leider ‘één waarheid realiseren, en dat is deze: óf Europa wordt een federale gemeenschap, óf het heeft helemaal niets meer te vertellen in de wereld.’

Daarmee zou de paus ook bij de grootste sceptici de laatste twijfels moeten hebben weggenomen dat hij zijn ambt, positie en macht voor puur (links-)politieke en ideologische (neomarxistische) doelstellingen gebruikt, en nauwelijks meer bezig is met zijn oorspronkelijke – binnen het christendom overigens zeer omstreden en fel betwiste- taken als ‘hoogste vertegenwoordiger’ van God op Aarde.

*

Bron http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/07/Paus-Francisc...

**

NADER BEKEKEN

*

Ach ja, ook de H. Franciscus (1181-1226) – Zijn grote voorbeeld - deelde in zijn korte leven van hooguit 35 jaar, de magazijnen én de stoffenwinkel van zijn vader helemaal uit aan de armen van Assisi en wijde omtrek van toen. Net als nu de ‘bootvluchtelingen’ vonden die dat enorm, maar niet zo zijn ouders…

Helemaal in de marge weze opgemerkt, dat bedodld linnen en lakenstof in hoofdzaak uit Vlaanderen afkomstig waren Want vader en zoon reisden minstens eenmaal per jaar naar hier om inkopen te doen. Het gezin kon er weelderig van leven en deze commerce bracht beide volkeren diochter bij elkaar.

Als Jezus Christus volgens sommigen de 1ste Communist was, dan is Franciscus de 1ste Socialist geweest: de zachtere versie de Communist, vlot in het uitdelen van andermans rijkdommen.

De man stierf aan onderkomen en melaatsheid, amper 35 jaar oud, predikte voor ‘de vogelen des Hemels’ als de eerste de beste anarchist en deed nog tal van andere wonderlijke mirakelen. Waarvan het grootste nog altijd tot op de dag van heden duurt, namelijk via de onophoudelijke stroom pelgrims de ganse streek een snelle en onloochenbare welstand te bezorgen. Merkwaardig hoe een ‘geestelijke’ dimensie gestalte kan geven aan het leven van elke dag.

Tot daar het grote voorbeeld van deze Paus. Waarbij dient opgemerkt te worden dat in die jaren Assisi en omgeving eer dun bevolkt gebied was. Terwijl in wat de Paus nu wil bereiken, de hele wereld mee is gemoeid.

*

Met mythische figuren als die simpele ziel van Assisi kan ik leven omdat ik doorheen het bos altijd de bomen dacht te hebben blijven zien. De man was een dweper, die deed wat hij zei, en zei wat die deed. Het geniale immers grenst aan de waanzin…. Zo liep die mee met een der mislukte Kruistochten, niet om Moslims te lijf te gaan, maar om te trachten ze te overtuigen..

Kortom, deze Heilige deed in ’t klein, wat deze Paus nu in ‘t groot wil doen.

We weten allemaal met welk succes dat avontuur toen is verlopen…De Val van Akko (1189) lag nog vers in het geheugen, waar de Vlaming Gerard de Rutterfort als 10de Grootmeester der Tempeliers het leven bij liet. Vader Franciscus zal er misschien nog de baten van hebben geplukt. Diens bovenste beste koopwaar kwam toch uit Vlaanderen, het thuisland van die Held? Franciscus heeft met die tocht naar het H. Land niet alleen zijn Hemel mee verdiend, maar ook de Onsterfelijkheid.

*

Zijn grootste zorg is dat een alliantie tussen Trump en Putin ‘een gevaar is voor de immigratie’ naar Europa.

Dat is tenminste duidelijke mensentaal maar die jammer genoeg meer bestemd is voor de vogelen des Hemels. Wie kan daar nu tegen zijn, dat iedereen in dit ondermaanse er beter van wordt? En jan ’jammer genoeg is ‘t waar: waar er gehakt wordt, vallen er spaanders.

Het is alleen spijtig dat er noch maat noch getal op staat. En nog spijtiger modten de ouders van de Heilige van Assisi zich gevoeld hebben, toen ze al die lege rekken zagen waar hun kostbare stoffen spoorloos uit verdwenen waren…

Besluit: het Westen staat gewoon aan de verkeerde kant. Het krijgt nu onder de vorm van dat ‘Globalisme’ de rekening gepresenteerd van vele eeuwen egoïsme en uitbuiting. Maar als naar gewoonte met dat soort zaken, wordt de man en de vrouw inde straat geconfronteerd met de oplossing. De ware schuldigen genieten ondertussen in Abrahams schoot van de Eeuwige rust.…

*

Het kolonialisme begon in Europa.

 

Juist, Heilige Vader. Heel juist. Al had U waarschijnlijk er niet aan gedacht, dat de toenmalige potentaten, waaronder Leopold II van het beruchte Geslacht der Sex & Coburgers die zich, onderwijl handen afkappend, rijk hebben geboerd. En nu komen de nazaten van al die arme negertjes met volle schepen afgezakt, neen, niet naar somptueuze paleizen in Laken of overal elders in Europa, maar naar al onze steden en dorpen. Of ze verstoppen zich in onze bossen. Of in onze achterbuurten. Wachtend op betere tijden. Voor hen. Niet voor ons….

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.