11-07-17

4213

 

OP DE IJTKIJK

 

*

Trouw: Terreur eigen schuld

*

Geplaatst op 11 juli 2017    

https://ejbron.wordpress.com/2017/07/11/trouw-terreur-eig...

*

Na het lezen van dit artikel in Trouw over hoe het eigenlijk de schuld van onze eigen maatschappij is dat moslims terroristen worden, zijn mijn ogen ineens opengegaan en ben ik in één klap van rechts naar links overgestapt. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Als je geen baan kunt krijgen of geen verblijfsvergunning krijgt, dan is moord en terreur een heel normale reactie; aldus Trouw. Dus als mijn verblijfsvergunning in Amerika wordt ingetrokken, mag ik best een paar mensen ombrengen, zonder dat Trouw mij dat kwalijk neemt. Prachtig.

Ook wordt er beweerd door links dat het door de bombardementen in het Midden-Oosten komt dat ISIS en de Taliban enz. überhaupt bestaan. Dat begrijp ik nu ook. In feite begrijp ik nu waarom Mohammed al 1400 jaar geleden bevel gaf om alle christenen af te slachten, en hoe sinds 1400 jaar moslims oorlog voeren en systematisch landen veroveren. Dat komt ook door Amerika zeker, dat toen niet bestond.

Toch zijn er dingen die mij niet duidelijk zijn. Waarom plegen de christenen die geen baan of geen verblijfsvergunning krijgen dan geen terroristisch misdaden? Waarom hebben de moslims er een monopolie op? Zeker niets met islam te maken. En waarom schreeuwen ze dan niet “Visum-u-Akbar” als ze zichzelf opblazen?

Door:

“Landerdoek”

(voor www.ejbron.wordpress.com)

**

NADER BEKEKEN

*

Het valt mezelf ook op dat mijn verrekijker in hoofdzaak maar de Islam-invasie meer opmerkt. Meestal in combinatie hoe Vlaanderen zou moeten herboren worden. ‘Rebult’ heet dat dan, om dat in ’n woord te zeggen die de ver-amerikaanste jeugd ook begrijpt.

‘Built in’ stond vroeger ook op de voorkant van onze inbouw-over in de ‘Amerikaanse Keken’, zoals die dingen toen heetten. Built in, zei men jongste zoon dan, die pas had leren lezen bij de Juffrouw. En het ws verdorie nog waar op de koop toe: het ding was ’n kruidje-roer-mij-niet. ‘Made in the USA’ en inderdaad in de plastic doorkijk zaten er precies lijk …. maden in.

*

Zich teweer sellen. Terugslaan. Terugschieten. Allemaal zo ingewikkeld. Het is natuurlijk veel gemakkelijker zich met de stroom te laten meedrijven. Huisje-tuintje en de rest gaat ons net aan. Tot op zekere morgen de deur wordt ingestampt door ’n figuur uit wat verder in de straat die zo te zien leeft van de krijg. Wat die wil? Mijn auto en mijn vrouw, want hij heeft daar recht op. Dat staat zo metveel woorden in de ‘Regeringsverklaring’ van de zo juist herkozen Vlaamse Marionetten Regering.

*

Honds brutaal, zegt U, om dat precies op 11 Juli, de dag die bol staat van de stoere taal, te willen voor de voeten smijten van de bijna ingedommelde Vlaming?. Van twee zaken een: ofwel er over zwijgen, ofwel de Revolutie preken. Er over blijven lamenteren helt niet.

Op straat komen ook niet. Dus zijn we aangewezen op het stemhokje. Waar we altijd maar dezelfde kandidaten-lijsten voor de neus krijgen. Nieuwe en betere zijn er niet.Want die houden zich gedeisd. En kijken toe achter het hoekje.

De Kieswet in Coburgia is al jaren een vodje papier geworden die men straffeloos kan negeren. Dus wegblijven, zegt U? Of ongeldig/blanco stemmen?

Ze zouden lachen!

Het beste dat we kunnen doen, is massaal van bij ’t begin tot het einde de stemlokalen vereren met onze aanwezigheid. Desnoods met de boterhammetjes mee. Zo ongeveer lijk de massa’s Mama’s de wacht optrekken om hun kind op school ingeschreven te krijgen. Wegens overbevlking. Geen twistgesprekken. Geen lawaai. Geen spandoeken. Hoogstens met zwarte plkaband kruiselings de mond dicht gekleefd.

Met ’n beetje ruchtbaarheid zal CNN ter plaatse komen filmen en op de TV en in de bladen zal er schande gesproken worden over het gebrek aan ‘democratie’.

Waarop we alleen maar moeten repliceren met de woorden van wijlen onze Leraar ‘Algebra’ die zijn wiskundige stellingen altijd besloot met ‘w.w.m.b’, wat toen en ook nu nog staat voor ‘Wat We Moesten Bewijzen’.

Een kat die in huis heeft gedaan, wrijven we toch ook met het neusje in dat plasje?!

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.