14-07-17

4215

OP DE IJTKIJK

 

**

De mediastrategie tegen het ongenoegen in Nederland

Joost Niemöller en Esther van Fenema.

*

Sinds de overwinning van Trump is er een zielig stukje paniek in de gevestigde media gekomen. In de Verenigde Staten zijn zieltogende ‘nieuws’-zenders zoals CNN in continue campagnemood tegen Trump geraakt, wellustig op zoek naar fake schandaaltjes op basis van vage ‘bronnen’ uit de geheime diensten. Geholpen door ‘kwaliteitskranten’ als The Washington Post en The New York Times, de klassieke schildwachten van The Deep State.

In Nederland is er een niet aflatende agressie ontstaan tegen wat gezien wordt als de woordvoerders van een groeiend ongenoegen ten aanzien van de multiculturele samenleving en de massamigratie. Met name de Volkskrant en NRC Handelsblad zijn in die kramp geraakt met een onuitputtelijke stroom valse beschuldigingen met kernwoorden als ‘racist’, ‘complotdenkers’, ‘extreemrechts’ enzovoort. Woorden die op de keeper genomen geen enkele inhoudelijke betekenis hebben, maar die werken als uitsluitingsmechanismen, bedoeld om de ‘woordvoerders’ los te weken van de massa, die met de rug naar de bestuurselite is gaan staan. Zonder die ‘woordvoerders’, zo is kennelijk de strategische gedachte, is de massa weer even amorf en ongevaarlijk als voorheen.

https://youtu.be/MKWuiQLCIk0

(h/t “Wachteres”)

Joost Niemöller

Bron http://joostniemoller.nl/2017/07/mediastrategie-ongenoege...

*

NADER BEKEKEN

*

U herkent hem nog wel. Dr. Joseph Goebbels, Hilrers Minister van Propaganda en grote voortrekker van het wereld-socialisme. De figuur zelf is verdwenen, maar zijn theoriën werden gretig overgenomen door de na-oorlose Media van over de hele aardbol. De kern van die theorie is zowel Volaireïaaans als simpel, wat het geniale ervan is.

De waarheid doet meestal pijn, dus om de Burge te sparen, liegen we er maar op los. Al dat al vroeg of laat doorzien wordt, is dat niet erg. Er blijft altijd wel wat van hangen.

Zowel Voltaire als Dr. Goebbels waren daar meesters in. Maar wat erger is: dat systeem is, naast de graai-cultuur, zowat het kenmerk geworden van de huidige politiek en de afgeleiden hiervan, de Pers.

Zo zullen de morele erfgenamen van het Duitse Socialisme van Hitler, Himmler en Goebbels, waar ook ter wereld, anderen van Neo-Nazisme beschuldigen om de aandacht van zichzelf af te leiden.

‘Al wa dagge zegt van mij, da zijde zelve’. Iedereen herkent subiet het redeneertalent van uit de kleuterschool… Zo simpel als geniaal.

Even terzijde: naast liegen is ook een kenmerk van Slinx de voorbestemdheid die verscholen zit in hun namen. Heinrich Himmler, de SS-Minister van Uitroeiïng was de Chef van het Himmelfahrtcommando. Hendrik de De Hemelaar in schoon Vlaams…

Zo is Paul Magnette van de Parti Scandale de magneet die in Coburgia het uitgeteerde Francofonia aan het welvarende Vlaanderen wil vastklitten. Geert Bourgeois is dan weer zijn Vlaamse tegenhanger, die van de betere Vlamingen burgerlijke ondeugden wil maken. Minister Dewaele is dan het burgerlijk-slince Blauw-Rode Fabroekswerkertje die furore gemaakt heeft dank zij een grootvader die ziek geworden is in een KZ-Lager waar die in ‘Schutzhaft’ verplicht diende te verblijven.

Gevangenschap ter zijner bescherming. Echt iets voor onze Media om daarop voort te breien…

*

PS

Ter verduidelijking. Met ‘Pers’ wordt zekerlijk niet ’t Pallieterke bedoeld. Integendeel: dat weekblad (hoelang nog per week en niet iedere dag?) is qasi het enige bestaande tegengif dat rechts meedraait. Zoals trouwens de aardbol zelf, sedert het begin der tijden… En als bevestiging daarvan, zoals de wijzers van ons uurwerk.

Weet U trouwens, dat in de taal van Dabnte Alighieri het Italiaans voor Links, sinistra is? Net als dirupo, maar dat wist U al of anders heeft U dat al ondervonden, het Italiaans woord is voor afgrond.

Wat zei ik daarjuist over Slinx en de voorbestemdheid in iemands naam?

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.