29-07-17

4233

OP DE IJTKIJK

 

*

Het AECI-verhaal leest als een misdaadverhaal van Agatha Christie. Eerst hun trouwste supporters een poot uitdraaien door hun als rijke aandeelhouders-coöperanten een pak centjes af te luizen en als dat uitkomt, het gestolene willen vergoeden door op grotere schaal het geld te stelen uit de Staatskas. Einde goed, alles goed zullen we maar zeggen. De goocheltruck is gelukt en de betrokken verantwoordelijken krijgen opslag.

 

Ja, dat is ‘Staatsmanskunst’ van de bovenste plank. D.i. de plank waarop de bokalen staan met op sterk water de gewetens van datzelfde kaliber van de andere Coburger criminelen.

Begrijp me niet verkeerd: voor de eventueel schadeloos gestelden heeft dat geld geen enkele reuk. Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Hopelijk beseffen die nu luid en klaar met wie ze verkeren. En trekken ze daar de gevolgen uit…. Want met wie men verkeert, wordt men vereerd.

Maar er zitten, voor wie goed toekijkt, voetangels en schietgeweren voor het zove ris. De schuldigen geven de indruk heel zeker te zijn van hun zaak. Wat dus zou willen zeggen dat met ‘Europa’ om welke redenen dan ook (Schrik voor de Vlexit?) akkoordjes achter gesloten deuren zijn overeengekomen.

*

En wie zijn de eersten niet alleen om dat alles goed te praten, maar om het goede nieuws bij hun lezers van de daken te schreeuwen om dat goed te praten? U leest het hieronder.

*

U stelt het mij vast, dat niet alle criminelen voorzien van beenhouwersmessen er uitzien als bodybuilders…

Aandacht: net als alle beroepscriminelen hebben die van het A.C.W. met toestemming van de Minister van Justitie, een andere identiteit aangenomen. Dat zootje ongeregeld is dus, met de dood in het hart maar uitsluitend in ’s Lands belang, hoogst waarschijnlijk, onschendbaar.

Wie trouwens zou hun zonden nog kunnen vergeven? Er zijn geen pastoors meer.

*

Arco-factuur voor Beweging.net kleiner dan gedacht

*

Beweging.net, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, moet veel minder neertellen voor het vergoeden van de Arco-gedupeerden dan gedacht. Allicht landt de eindfactuur op slechts 30 miljoen euro, berekende De Tijd.

 

Het zomerakkoord dat de federale regering vorige week sloot, bevat ook een oplossing voor het Arco-dossier. De Arco-coöperanten zullen kunnen rekenen op 600 miljoen euro. Daarvan moet 400 miljoen euro van de staatsbank Belfius komen.

Het resterende bedrag wordt bij Beweging.net en uit de vereffening van Arco gehaald. Omdat die vereffening niet veel zal opbrengen, leek het erop dat de arbeidsorganisatie 200 miljoen op tafel zou moeten leggen.

De boete, 146 miljoen euro, die Arco van Europa moest betalen wegens illegale staatssteun wordt afgetrokken van de 200 miljoen. Met de vereffening van Arco die 24 miljoen euro moet opleveren, zal de uiteindelijke rekening voor Beweging.net, de opvolger van ACW, nog 30 miljoen euro bedragen. Dat komt neer op slechts 5 procent, en dus geen derde, van de Arco-factuur.

Bron http://www.standaard.be/cnt/dmf20170729_02993361

*

NADER BEKEKEN

*

Niets is volmaakt op deze wereld. Zelfs DS niet, al beweren die van wel. In al hun voortvarendheid laten ze ook deze keer toch wel zeeer duidelijk in hun kaarten kijken. De voorgehouden oplossing is die van ‘spaarders’, die ook bij ARO van de Staatswaarborg moeten kunnen genieten. Maar DS verspreekt zich,n en spreekt van ARCO coöperanten, aandeelhouders dus. En aandeelhouders zijn wettelijk gezien kapitalisten en die vallen buiten de prijzen... Het Wetboek van Koophandel is terzake zeer duidelijk. Dat weet het kleinste kind.En voor wie twijfelt kan altijd ‘ns te rade gaan bij de gedupeerden van L & H…

Om kort te gaan: prijzen worden toegekend aan de meet. Het vel van de beer verkopen als die nog niet geschoten is, betekent risico’s nemen. De dierenbescherming is daar achie tegen.

Maar als Coburgia dat toestaat, is niets of niemand nog veilig in dit on-land. Want er zal lukraak mogen in de licht geschoten worden, in de hoop dat daar beren zijn…

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.