30-07-17

4235

OP DE IJTKIJK

 

*

Ikzelf sta voor gezegde wolkenkrabber, verteerd door claustrofobie en hoogtevrees. Al die heerlijkheden van daar binnen, van de kelder tot de zolder, heb ik dus maar ‘van horen zeggen’. Eten van de vruchten der Boom van Kennis van Goed en Kwaad, zoals Adam en Eva in het Aards Paradijs, is mij niet gegeven. En dus mag ik daar blijven alle dagen van mijn leven.

‘Gebeten om te weten’ heette dat vroeger. En daar is sedert een paar decennia de digitale dimensie bijgekomen die voorwaar meerdere van die wolkenkrabbers kan bevatten. Die kennis halen we thans zelfs uit onze broekzak, even simpel als wij die als schhooljeugd daar collecties “santjs’ uit de chocolade-repen in bewaarden. Om die te verzamelen om met de vriendjes onderling te verwisselen. Zo dat in de bijhorende ‘Album’ alle lege plekjes opgevuld geraakten.

Dab was ons doel bereikt. Met wat thans uit de broekzak komt, is super-de-grande-luxewaarvan het eigenlijk doel nooit biinnen het menselijk bereik komt. Vroeger was alleen God oneindig, nu is Tinternet dat ook.

Zo had ik hier na het werk een paar dagen geleden ’n jong koppel op bezoek dat naar Italië zouden afreizen om tuingerief mee te helpen ‘repatriëren’. Daar ter plaatse de juiste weg vinden is niet zo simpel. Omdat de man tuinarchitect is, legde ik hem uit uit te kijken naar een zekere ‘vivao’, ’n tuincdentrum waar ons baantje tot diep in de bergen aansluit op de ‘cassia’, de oude heerweg der Romeinse Legioenen van Rome naar het Noorden. Wat ‘vivaio’ in het West-Vlaams dan wel mocht zijn, was de vraag. Rapper dan ik had kunnen nadenken voor het juiste woord, was Heidi daar met hun wel zeer geavanceerde GSM waarop reeds het woord ‘Kwekerij’ prijkte. Meer bepaald stond er bij: Kwekerij van Planten

*

En ik, die alleen die kleine Heidi heb gekend van mijn kinderjaren uit ‘Heidi en het Hertejong’, de dreumes die in de Zwitserse bergen bij Opa in verlof mocht komen om daar schaapjes te hoeden.. Kennis Ook nog van de ‘santjes’ uit de ochocoladerepen uit lang vervlogen dagen.

Ziet U wel, dat er om ‘bij te leren’, helemaal geen snelle liften in de intelligentie-torens nodig zijn? En zo vrees ik met grote veze, dat de EU-Superstaat Tinternet zal in beslag nemen, zodat de Burger nog alleen de buitenkant zal kunnen zien van die wolkenkrabbers vaan de Kennis van Goed en Kwaad. Voorbeeld: de waarheid over die nu weer doodgestoken Hamburger.

*

Hamburg: Opnieuw een dodelijke ‘Allahu Akbar’ steekpartij

*

Media verwarren zoals gebruikelijk Allah met God

Eigenlijk hoeft het er helemaal niet meer bij gezegd te worden: de ‘onbekende man’ die vanmiddag in een supermarkt in Hamburg plotseling om zich heen begon te steken, en daarbij één winkelende Duitser vermoordde en vier anderen verwondde, schreeuwde ‘Allahu Akbar’. Dat wordt er deze keer door de meeste media zowaar bijgezet, ware het niet dat met de vertaling tussen haakjes (‘God is groot’) opnieuw valselijk de indruk wordt gewekt dat dit dezelfde ‘god’ zou zijn als van de Joden en christenen. Niets kan echter verder van de waarheid afstaan.

 

De steekpartij vond plaats in een Edeka-supermarkt in de Fuhlsbütteler Strasse, vlakbij het centrum van de stad. Na zijn terreurdaad vluchtte de man weg, maar voorbijgangers wisten hem te overmeesteren.

 

Aanvankelijk dacht de politie nog aan een tweede dader, maar dat werd al snel ‘definitief’ bijgesteld naar één. De hulpdiensten rukten massaal uit, inclusief een reddingshelikopter. (1)

 

Ooggetuigen, waaronder een Turkse man die de dader in zijn kladden greep (3), zeggen dat de dader plotseling ‘Allahu Akbar’ riep, de strijd/oorlogskreet van moslims, en met een kapmes lukraak op mensen in de supermarkt begon in te steken. (4)

 

Bijbel: Allah = Satan

De vertaling die de media tussen haakjes (‘God is groot’) erbij zetten, klopt echter van geen kant, want de Allah van de moslims is een totaal andere ‘god’ dan de God in de Bijbel. Sterker nog, in het Oude Testament van de Bijbel (Jesaja 14:12-13) staat een profetie waar (in het oud Hebreeuws) letterlijk voorzegd werd dat Satan, de duivel, zich in de toekomst ooit als Allah zou laten aanbidden, en daarbij zijn eigen ‘tempel’ op Tempelberg in Jeruzalem zou (laten) oprichten:

 

‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, O Lucifer* (* King James Version, American Edition (KJVA), zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel, Ik zal ten hemel opstijgen (Hebreeuws: alah, door moslims als Allah uitgesproken), boven de sterren Gods (engelen) mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst (Tempelberg in Jeruzalem) aan de noordflank (= letterlijke betekenis van de Hebreeuwse grondtekst, foutief in het Nederlands vertaald met ‘ver in het noorden’ – Het islamitische Rotskoepelgebouw staat op de ‘flank’ van het noorden van de berg, ca. 100 meter ten noorden van de Klaagmuur).

 

Samengevat: in deze profetie staat dat Lucifer / Satan zich ooit als de ‘god Allah’ zou laten aanbidden, en –als een opperste trotsering van God- zijn eigen ‘troon’ of 'tempel' op de plek waar ooit twee Joodse Tempels stonden zou oprichten. En dat is exact wat er is gebeurd.

 

De nietsvermoedende Duitser die vanmiddag even naar de winkel ging voor wat boodschappen, maar nooit meer naar huis terugkeerde, verloor dan ook feitelijk zijn leven in naam van Satan. Gezien deze zoveelste zinloze ‘Allahu Akbar’ terreurdaad zullen vermoedelijk weinig mensen daar iets tegenin willen brengen.

Xander

(1) Focus
(2) T-Online
(3) Larry Hagler / Twitter
(4) Focus
(5) Afbeelding: Zelf samengesteld uit (en bewerkt):
* Bleeding wound on finger, Crystal (Crystl) from Bloomington, USA / WikiMedia Commons, CCA 2.0 Generic
* Knife with wooden handle, onbekende auteur / Bron: Tropenmuseum, Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen / WikiMedia Commons, CCA 3.0
*TheTakbir"Allahuakbar"/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allahoakbar.png/ https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Saudahmed97/CC 1.0 universal public domain

*

NADER BEKEKEN

*

Naast de vele onhebbelijkheden van het leven, o.a. hoogtevrees en claustrofobie is daar de laatste jaren bijgekomen de zeer aanstekelijke islammrtij-fobie die men ons door de strtot wil rammen. Ik zie voortdurend allemaal dat soort beestjes op het skelet van de wolkenkrabber die gebouwd wordt voor het moslim-monster.

Vroeger kon men tegen dergelijke ongemakken ‘gaan dienen’ in de omgeving bij een of andere heilige. Maar nu zijn al hun beelden verdwenen uit onze kerken. Mee gegeven met het groot huisvuil. Zelfs de biechtstoelen en de kruisbeelden zijn weg uit het kerkje waar ik gedoopt ben. De ‘verantwoordelijke’ van die plaats die van zichzelf zegt dat hij ‘diaken’ zou zijn, legt mij heel geduldig uit, dat zo’n kleine gemeente ‘de middelen’ niet heeft om voor ‘andersgelovigen’ een ‘gebedshuis’ te voorzien. En dat die voortaan hier welkom zijn. Dat is ook duidelijk tezien op de vloer. De stoelen zijn verdwenen en op de grond liggen nu tapijten….

Wat ik zinnens ben te doen met de grafsteen van inze ouders die daar al vele jaren in vrede rusten?

Och, die gewijde man mag van geluk spreken, dat ik geen kapmes bij de hahd had….

*

Ach jan ik zou het gehad hebben over die andere afwijking bij mij: de verzamelwoede voor boeken.

Zo lang ik die kon lezen, waren dat mijn beste vrienden. Met hen nooit van z’n leven ’n woord discussie gehad. Ze stonden daar gewoon te staan en ik wist dat op blz elfendertig of tweeënzestig de uitdrukking zou staan die ik zocht. Sedert de exodus naar het Land waar de citroenen groeien is daar verandering in gekomen. En heb uik nu mijn vrienden uit het oog verloren. Of zij mij door mijn. Door m’n quasi blindheid is alle contact verbroken. En is alleen de on-zeggelijke capaciteit der digitale wereld overgebleven. Waarvoor ik den Here op beide blote knietjes wil bedanken

Zo ben ik Xander dankbaar dat hij mij meegenomen heeft naar een der hoofste verdiepen in de intelligentie-toren, om aan de wereld te tonen dart ‘Allah’ inderdaad.. niet nieuw is. En dus oud vuil.

Mij niet gelaten. Als die zijn slippendragers met hun poten maar kunnen afblijven van slagersmessen die nog ongebruikt en maagdelijk blank in de etalage liggen te blinken.

En dan denk ik: Lieven Heerke, wa doede Gij nu, door Uwen eigen aartsvijand zo maar ineens op ons los te laten? Waarom zijn al onze ‘Goede Herders’ o.a. onze oud-leraars Priesters uit het ‘Bischappelijk College’ met de Zuiderzon verdwenen? Is dat een vooruitgang, nu uitdagende jonge meisjes tussen de jongens op onze schoolbanken zitten? Jaren geleden werden wij zelfs weggestuurd omdat een Leraar beweerde dat hij ons geizne had in ’t stad, terwijl we keuvelden met een of andere Jongedame van het vrouwelijk gesacht, zelfs als dat onze eigen zuster was…

Later hen ik het slachtoffer beroepshalve ontmoet, als Directerur van de KB in een belangrijke kuststad. Maar hij had wel zijn laatste jaar humaniora moeten afmaken in een ander al even ‘bisschoppelijk’ college.

*

O jusist, ja. Begin de jaren ’50 van vorige Eeuw (!) heb ik nog als jong broekje Monseigneur Lamiraoy, Bisschop van Brugge, ons weten toespreken 50/50 in de taal van Molière. Toen, ter dier gelegenheid, liepen onze leraars rond in soutane, met ’n soort stoffen ‘lattenstoor’ op hun rutg. Dat was toen waarschijnlijk ’n teken van hovaardigheid.

 

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.