18-08-17

4251

OP DE IJTKIJK

 

Aandacht AUB

Deze ‘bijdrage’ heeft een dubbel onderwerp, samen te vatten onder het begrip hoe bestrijden we ‘politieke graaicultuur’. Met het accent op ‘cultuur’. Cultuur met Hoofdletter en in de zin van serre-plantjes in een beschermde omgeving. Wat eigenlijk een lachwekkende vergelijking is voor heel die plejade zwaarwichtig blinkend welgedane Dames en Heren ‘mandaatdragers’. Hen te vergelijken met een lief klein zaaie-linkske in een glazen serre dat niet beter vraagt dan te worden vertroeteld…

*

Vooral het tweede deel (dat zich typisch afspeelt in Termontville) is flagrant. Daar werd het graaien doorgegeven naar maar liefst 508 stukd van de lagere echelons van de Bestuurlijke Elite… Alles op kosten van Honoré Gepluimd, dat spreekt vanelf!

*

*

Om goed te beginnen komen we van direct in direct contact met een overlevende doenderik, iemand van LDD (Lijst De Decker, weet U nog?) iemand die blijkbaar de politiek beziet met een vèr-ziende gewone bril. En dus niet bestuurtt via zijn achteruitkijkspiegel, zoals de 200-jarige traditie dat wilt in Coburgia. Peter Reekmans uit Glabbeke is de rekel die dat wil, en als volksvertegenwoordiger klaagde hij reeds negen jaar geleden de misgroei aan bij al die ontelbaar vele gedrochten van ‘Intercommunales’ die ons Land rijk is om het te verarmen. Nu schreef hij daar ’n heus boek over. Zie verder.

Ja Ja, JMDD, was/is ’n man naar mijn hart. Het is ’n West-Vlaamse realistische doorbijter, die net als zijn ‘volgelingen’, recht voor de raap is. En die juist daardoor bij alle andere politiekers kop van Jut zijn.

‘Scheef gegroeid’, een van zijn uitdrukkingen, is eigenlijk nog een veel te vriendelijke beschuldiging Want dat veronderstelt een vroegere correcte groei. Wat pertinent niet het geval is. Nooit geweest zelfs. D echte bestaansredenen voor al die zogezegde ‘Intercommunale’ is de mogelijkheden scheppen om officieel zo rap en zoveel mogelijk poen te pakken.

Oplossing: gewoon al die dingen privatiseren onder de vorm van reguliere vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. De aandeelhouders zijn dan niet meer de Overheid, maar zij die dik afgedokt hebben voor hun aandelen. Wat ‘en passant’ goedzou zijn voor de Staatsschuld. Zo komen bvb elektriciteit bedelers, watermaatschappijen, BPost, Ziekenkassen, enz tot gewone ondernemingen die gewoon aan de slag bestuurd worden door een gewone échte Raad van Bestuur, beperkt in aantal. ‘Bestuurders’ van een handekszaak worden gekozen louter op basis van hun bekwaamheid, en niet omdat ze ht vriendje zijn van een vriend die ‘jobs’ met gulle hand kan rondstrooien onder zijn getrouwen.. Eerste doel van zo’n normale onderneming: handel drijven ‘met het oogmerk om winst te verwezenlijken’, wat de eerste woorden zijn in elk handboek voor Economie.

‘Winst maken’ is dan het ene uiterste, die beperkt wordt door dat andere uiterste, namelijk de vrije concurrentie in een continentale zone van Vrij Verkeer van Kapitalen, Goederen en diensten.

Resultaat als resonantie: een gezonde dienstverlening met zo scherp mogelijke prijzen, de consument ten goede.

Denk gewoon aan dat serre-plantje dar eenmaal uitgeplant in volle natuur, reelmatig moet gesnoeid en bijgeknipt worden…

*

Boekvoorstelling Peter Reekmans - De Vlaamse ziekte

*

Burgemeester Reekmans' tweede boek gaat over de problematiek van de intercommunales. Hij was de eerste volksvertegenwoordiger die deze scheefgetrokken situatie van de intercommunales al in 2009 op de agenda van het Vlaamse parlement durfde te plaatsen, lang voor de talrijke schandalen de pers haalden in 2017. In dit boek gaat Reekmans dieper in op de graaicultuur en legt hij het web van de intercommunales bloot. Hij toont aan welke verpletterende verantwoordelijkheid de intercommunales hebben in de gigantische stijgingen van de prijzen voor water, energie en afval.

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de boekvoorstelling op 20 september in Glabbeek. Hieronder kan u zich daarvoor inschrijven.

*

DEEL II

Homans fluit Termont terug en vernietigt ruim 500 Gentse benoemingen

*

Minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigt 508 benoemingen van de stad Gent. Het gaat om contractuelen die recent tot statutaire ambtenaren zijn benoemd. "Gent leeft de wetgeving niet na", zegt Homans. Dat de bestuursploeg-Termont (sp.a) kort voor de verkiezingen nog een pak mensen opwaardeert, noemt ze "cliëntelisme".

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/32...

*

DEEL III BESLUIT

*

Intercommunales in opstand tegen schrappen van postjes

*

De lokale politici in intercommunales zijn boos. Ze willen dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) haar plannen om de raden van bestuur af te slanken herziet. Het protest gaat over alle partijgrenzen heen en legt groeiende spanningen binnen de partijen bloot.

Het is bijzonder onrustig aan de basis van onze politieke partijen. Veel lokale mandatarissen voelen zich na de Waalse en Vlaamse Publi-affaires in de wind gezet door hun nationale collega's. Vooral de maatregelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans voor de zomer aankondigde, zetten kwaad bloed.

Uw krant vroeg de brieven op die de voorbije weken naar het kabinet vertrokken en stelde vast dat de 'revolte' over alle partijgrenzen heen gedragen wordt. Van CD&V over Open VLD tot sp.a, Groen en N-VA: allemaal stemden ze binnen hun intercommunales in met het versturen van een brief waarin de afslanking van de bestuursraden op de korrel genomen wordt.

Homans wil dat alle intercommunales het voortaan met slechts 15 bestuursleden doen. Dat betekent dat veel gemeenten straks geen vertegenwoordiger meer zullen hebben in hun eigen intercommunales. "Dat is niet democratisch", stellen ze bezorgd.

 

Anderen geven ook grif toe dat de maatregel momenteel voor een zeer ongezond spanningsveld zorgt tussen de basis en de top van de partijen. In totaal protesteerden al meer dan 100 gemeenten via hun vertegenwoordigers in de intercommunales. Homans geeft voorlopig echter geen krimp. "Ik wil kleinere en meer transparante bestuursorganen. Ik zal dus niks aanpassen."

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/32...

*

NADER BEKEKEN

*

Vooral dat laatste artikel is zo goed als een Openbare Biecht en schuldbekentenis. De top laat de bsis in de brand. Waar hebben we dat ‘Sauv’qui peut’ nog gehoord?

Homans wil max 15 maandaatdragers in elke ‘onderneming’. Zou dat mens dan nie weten, dat zelfs wereldfirma’s ‘bestuurd’ worden, naast de Afgevaardigd Bestuurder (thans Chief Executive Officer) door een beperkt aantal bestuurders, waarvan drie het wettelijk minimum is.

Wat meer is: de boekhouding van een rechtspersoon is openbaar door het officieel neerleggen van de ‘Jaarrekening’, terwijl iedere belangstellende aandeelhouder vrije toegang heeft tot de Jaarlijkse Algemen Vergadering der Aandeelhouders, waar alle toelichtingen verstrekt moeten worden. Onder verantwoordelijkheid van een wettelijk voorziene ‘Commissaris’, al dan niet bijgestaan door een onafhankelijk beëdigd Bedrijfs Revisor.

Daar komt geen Burgemeester noch Schepene omtrent. Zodat die hun eigen ‘mandaat’ naar behoren kunnen vervullen…

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.