26-10-17

4312

n….

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(ANDANTE)

 

*

Na lezing van het hoofdartikel hieronder, zijnde een klein miniem onderdeel van het grote Vlaamse Weekblad ’t Pallieterke, denk ik er spontaan aan, dat wijlen Dr. Joseph Goebbels, Hitlers gehandicapte Voorlichter-Leugenaar en tevens diens Minister van Propaganda, bij onze Verkochte Media goede leerling-tovenaars telt. Ook die hebben met valse middelen iets in gang gezet dat ze niet meer kunnen terugdraaien. Namelijk op aanzetten van onze door onszelf verkozen van hun Macht bezeten politici, de islamisering tot de laatste man van het Europese Vastelmand. Onder het motto “Weg met deze onze Kiezers’…. Ander en beter!

Uiterst geslepen toch, hoe die met cijfers en percentjes goochelen om te voorkomen dat iemand nog iets zinnigs gelooft over de ‘verrijkers’ en wat die kosten aan Honoré Gepluimd. Als zijzelf al onderling zich zomaar kunnen vergissen over 30 of 70%, dat samen in ieder geval 100% is, wat kan er dan nog geloof gehecht worden aan de juiste cijfers waar de waarheidlievende ‘islamofoben’ over spreken?

*

DE MIGRATIE CIJFERS VAN BEA

De Standaard had het over het recordaantal Belgen op de Sociale Bijstand. Wat is er gaande? Professor Bea Cantillon, nooit te pakken op enige Vlaamsgezinde reflex en zelden op een regionale analyse van die thematiek, was dit keer wel duidelijk: “Er zijn structurele oorzaken zoals migratie - 70 procent van de leefloners is van niet-Belgische origine.” Achteraf werd in de krant wel rechtgezet dat het om 30 procent gaat. Die 70 procent kwam uit een boek dat Cantillon vorig jaar publiceerde, maar ze liet de krant weten dat het om een ‘drukfout’ ging.

Dat zal wel kloppen. Dertig procent vreemdelingen is veel. Dat het bijstandsprobleem zich vooral ook scherp stelt bij de Belg geworden migranten, vooral dan bij de niet-Europese migranten, kwam niet ter sprake. Als verklaring verwees ze naar het feit dat onze

economie steeds hogere kwalificaties verwacht. Dat hypermigratie van ongeschoolden derhalve ‘per definitie’ problematisch is en zou moeten worden beperkt, hoor je haar evenmin zeggen...

Nog iets opmerkelijks. Cantillon gaf voor een zeldzame keer toe dat er een communautaire kant zit aan het verhaal. Ze wees op de grote regionale verschillen. In Brussel zijn er in verhouding bijvoorbeeld zes keer meer leefloners dan in Vlaanderen, in Wallonië is dat ruim

drie keer zoveel.

We hadden het hier al vaak over dat onderwerp. Misschien nu en p. Misschien nu en dan eens ’t Pallieterke lezen, B

*

T E O N T H O U D E N

OP ONZE BASTE SCHIJF

Over het cijfermateriaal van de ‘Media’, de slippendragers van de deze Overheid kan men redetwisten tot in alle eeuwen der eeuwen Amen: alles wat ‘op tafel ligt’ is ofwel bijgekleurd, ofwel verdonkermaand. Maar wat vaststaat, is dat de schoolbevolking van onze grootsteden nu al voor 75% van vreemde origine is.

De rest laat zich raden. Daarvoor hooeft iemand niet eens te kunnen tellen tot tien.

*

En neen, er mag geen geloof worden gehecht aan de woorden van Geert Wilders, want die is toch maar de 2de partij van Nederland en die wordt dus, zoals goede ‘democraten’ past, omzeild door ‘coalities’ te sluiten met alle mogelijke verliezers, om hem, Wilders, och arme och God met één zetel in de ‘merderheid’ bij Rutte III, van de Macht af te houden. Die deelt, met andere woorden, hetzelfde lot als de Vlaams Nationalisten in Coburgia.

Te onthouden: ‘Extreem Rechts’ staat tegenwoordig voor alles en iedereen die niet uitdrukkelijk Slinx en islam-lover is.

Waar dat naartoe gaat?

Ergens las ik dat we onszelf stilaan mogen beginnen vergelijken als onder dezelfde dictatuur als Noord Korea.I Ik kom tot dezelfde vaststelling, maar neem daarbij ook rekening met de voorkeur van de USA voor het platbombarderen van ons beider landen. Eerst in ’14-’18 als voorsmaakje voor ’40-’45 bij ons in West-Europa en in de Koreaanse Oorlog (19500-1953) waar er volgens geheim gehouden informatie, maar liefst 600.000 ton bommen wrden gegooid.

Collega http://www.golfbrekers.be/ pleegde daar onlangs een mooie verhelderende bijdrage over. En wij ons nu maar laten wijsmaken dat Noord-Korea de baarlijke duivel zou zijn….

Is dat zo, of moet ik van de kant van de Media  weeral eerder denken aan Dr. Joseph Goebbels, de Nazi-Propaganda Minister die ook zo ten allen tijde van die kronkel-rrederelneringen klaar had, om de Bevolking wijs te maken dat de anderen de slechterikken waren?

U kiest maar. Om het even wat. Als U maar de bek houdt. En al zeker de nek niet uitsteekt. Want ’n ongeluk zit dikwijls in een klein (rond) gaatje…..

(Hemelreiker)

 

 De commentaren zijn gesloten.