31-10-17

4316

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A NDANTE)

U leest vandaag hieronder een merkwaardige bijdrage uit ‘tSCHELDT die bijna een maand geleden is verschenen. Die dag is, zoals U reeds werd medegedeeld, toen in die schitterende na-zomer als ondergetekende het veel te druk had met de bloementjes en de bijtjes in de tuin van zijn nieuwe woning in de eigen streek. Geen tijd dus voor stom computerwerk. Zelfs al was dit voor de vele (?) teergeliefde eigen blog-lezers.

Zeg nu zelf: wat is belangrijker: het wereldgebeuren of de toekomst van de eigen tuin?

*

Deze uitleg, gewoon om beter te begrijpen waarom er vandaag (door o.a. de schuld van de EU-Nazistaat in gang gezette Madrileense vervolgingen) over actuele zaken wordt geschreven. Namelijk de netelige situatie van vrijheidslievende Spaanse Catalanen die hun (ook voor ons) hoopvolle strijd verder komen zetten in ons land. Want hoe meer er in Vlaanderen over onafhankelijkheid wordt gesproken of geschreven, hoe beter.

Idem dito (met reden)voor wat betreft het volk uit Koerdistan, doet om onder Erdogan geen Turkse staatsburgers meer willen zijn.

Kortom. Coburgia staat weer eens op het wereld-toneel in de rol van slechte stiefmoeder…

Als dat maar goed afloopt. Want het gevaar is groot dat de ‘communicatie’ faalt en dat het geweld de kop opsteekt. Net zoals het 100 jaar gleden het geval was na de moord in Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger die Willem II von Saxen-Coburg-Gotha in … Duitsland naar de wapens deed grijpen…..

Als U hier leest over ‘die arme Spaanse Vluchteling’, weet dan

1. dat de grote Pablo Picasso in dit verband zijn wereldberoemdr tableau ‘The Guernica’ hierover schilderde… en

2. dat ondergetekende in zijn prille jeugd de straatzanger (na de Hoogmis) zo dikwijls dit lied heeft horen zingen, dat na al die jaren flarden van het refreintje hem in het hoofd zijn blijven hangen

“…ziet mij aan,

arme Spaanse vluchteling”

*

Blatt Leser

 

Wat las Blatt nu weer, op een rustige zondagmiddag ?

In De Standaard (internetversie) 'zoveel wapens zijn er in omloop in België'.

Aldus de titel. Er staat een mooi staafdiagram onder. 'aantal wapens per 100 inwoners'. Leuk.

En van wanneer dateert deze statistiek? 2007 !

Tien jaar oud dus ! De Wapendienst van de FOD Justitie stelt (juli 2015) dat er welgeteld 426 939 wapens geregistreerd waren. Hoe De Standaard aan haar 1.8 miljoen wapens in België komt ? Uit een éénzijdige bron : Het Vlaamse Vredesinstituut.

Hoe die aan dat cijfer komt, 4.5 x hoger dan het officiële ? Geen flauw idee. Wie het weet mag het komen zeggen. Aan ons en aan De Standaard, naar Eigen zeggen een Kwaliteitskrant..

 

*

T E O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

*

Wereldwijd is, willen of niet, van Pool tot Pool, de islam in opmars. Dat is een feit. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Vooral dat laatste is muziek in de oren van zij die door de Duivel in hun derrière zijn gebeten. In casu de oliesjeiks….

*

Is daarenboven ook een feit, dat waar de islam vegeteert, er voortdurend bloed, galgen, kogels, kromzwaarden en geweld in de lucht hangen. Niet alleen verwoest , overwoekert en versmacht dat systeem alles wat voordien was. Tot zelfs de stenen van oer-oude ruïnes! Gewoon alles wat leeft of ooit geleefd heeft. Er heerst immers voortdurend geweld onder elkaar. Tot zelfs de stomste doofstomme goudvis in zijn bokaal de Koran uit het hoofd kan afdreunen. Moord en geweld zijn de eigenlijke boodschappen van die demente pedofiele klnderverkrachter Mphammed, die in zijn verwarde geest de Joodse Bijbel her-imiteerde volgens zijn eigen persoonlijke voorkeuren. Daar waar Liefde de boodschap was van de Christelijke Leer van de Zachtmoedige uit Nazareth. Die daarom terecht ‘de Zoon Gods’ mag genoemd worden. De islam is dan ook, bij mijn weten de enige‘religie’ ter wereld, waar (onverdoofd) SLACHTEN nog altijd als een (familie)FEEST wordt gevierd.

Fascisme en Nazisme zijn twee andere vormen met dezelfde ingesteldheid. Om via GEWELD de Macht in eigen handen te houden. Zelf wil ik daar het FANEURISME aan toevoegen. Dat is de échte bestaansreden van de FANATIEKE Verenigde Staten van Europa, zoals die iedere dag meer en meer tot uiting komt. En dat precies zijn de erge feiten die de EU-Nazistaat moedwillig en met volharding over het hoofd ziet.

Cfr de recente gebeurtenissen in Barcelona. Het zo geprezen zelfbeschikkingsrecht der volkeren wordt om de ‘eenheid’ van de EU niet te schaden, de nek omgewrongen. Noch Stalin, noch Hitler noch Mao Tsje Tung hadden het ooit beter kunnen bedenken!

Die EU-Junker mag fier zijn op de familienaam. De JU88 was dan ook Hitler beste STUKA, Sitekzmpfflugzeug’ uit WO II….

Tot slot nog deze pertinente opmerking. Dat de leugen, dat er in Europa ‘gedaan wordt’ aan de opbouw van een ‘gematigde’ islam, duidelijk ‘nep’ is.. Precies alsof het SLACHTEN gematigd kan worden be-oefend…

Het is inderdaad wel zò, dat er geen tweede alternatief bestaat en voor geval dat ‘gematigd’ zijn uit de hand loopt, onze Beschaving definitief om zeep zal zijn.

Er is inderdaad ‘religie’ en ‘religie’.    

Iedereen kan en moet zelfstandig oordelen. Maar doen alsof alleen van belang is wat het eigen verstand begrijpt e voor waarheid gelooft, hoort, ziet en ondervindt, is mens-onwaardig. En vooral: het is HYPOCRIET. Heet is hypocriet omdat het Godsbesef eigen is aan de Mens. Het is precies dat Godsbesef dat de mens onderscheidt van ee dieren…. Of het nu gaat om een boom, een dier of een Goede Vader in de Hemel; het onderscheid wordt vooral gemaakt via de menselijke intelligentie….

(Hemelreiker)

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.