31-10-17

4316

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A NDANTE)

U leest vandaag hieronder een merkwaardige bijdrage uit ‘tSCHELDT die bijna een maand geleden is verschenen. Die dag is, zoals U reeds werd medegedeeld, toen in die schitterende na-zomer als ondergetekende het veel te druk had met de bloementjes en de bijtjes in de tuin van zijn nieuwe woning in de eigen streek. Geen tijd dus voor stom computerwerk. Zelfs al was dit voor de vele (?) teergeliefde eigen blog-lezers.

Zeg nu zelf: wat is belangrijker: het wereldgebeuren of de toekomst van de eigen tuin?

*

Deze uitleg, gewoon om beter te begrijpen waarom er vandaag (door o.a. de schuld van de EU-Nazistaat in gang gezette Madrileense vervolgingen) over actuele zaken wordt geschreven. Namelijk de netelige situatie van vrijheidslievende Spaanse Catalanen die hun (ook voor ons) hoopvolle strijd verder komen zetten in ons land. Want hoe meer er in Vlaanderen over onafhankelijkheid wordt gesproken of geschreven, hoe beter.

Idem dito (met reden)voor wat betreft het volk uit Koerdistan, doet om onder Erdogan geen Turkse staatsburgers meer willen zijn.

Kortom. Coburgia staat weer eens op het wereld-toneel in de rol van slechte stiefmoeder…

Als dat maar goed afloopt. Want het gevaar is groot dat de ‘communicatie’ faalt en dat het geweld de kop opsteekt. Net zoals het 100 jaar gleden het geval was na de moord in Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger die Willem II von Saxen-Coburg-Gotha in … Duitsland naar de wapens deed grijpen…..

Als U hier leest over ‘die arme Spaanse Vluchteling’, weet dan

1. dat de grote Pablo Picasso in dit verband zijn wereldberoemdr tableau ‘The Guernica’ hierover schilderde… en

2. dat ondergetekende in zijn prille jeugd de straatzanger (na de Hoogmis) zo dikwijls dit lied heeft horen zingen, dat na al die jaren flarden van het refreintje hem in het hoofd zijn blijven hangen

“…ziet mij aan,

arme Spaanse vluchteling”

*

Blatt Leser

 

Wat las Blatt nu weer, op een rustige zondagmiddag ?

In De Standaard (internetversie) 'zoveel wapens zijn er in omloop in België'.

Aldus de titel. Er staat een mooi staafdiagram onder. 'aantal wapens per 100 inwoners'. Leuk.

En van wanneer dateert deze statistiek? 2007 !

Tien jaar oud dus ! De Wapendienst van de FOD Justitie stelt (juli 2015) dat er welgeteld 426 939 wapens geregistreerd waren. Hoe De Standaard aan haar 1.8 miljoen wapens in België komt ? Uit een éénzijdige bron : Het Vlaamse Vredesinstituut.

Hoe die aan dat cijfer komt, 4.5 x hoger dan het officiële ? Geen flauw idee. Wie het weet mag het komen zeggen. Aan ons en aan De Standaard, naar Eigen zeggen een Kwaliteitskrant..

 

*

T E O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

*

Wereldwijd is, willen of niet, van Pool tot Pool, de islam in opmars. Dat is een feit. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Vooral dat laatste is muziek in de oren van zij die door de Duivel in hun derrière zijn gebeten. In casu de oliesjeiks….

*

Is daarenboven ook een feit, dat waar de islam vegeteert, er voortdurend bloed, galgen, kogels, kromzwaarden en geweld in de lucht hangen. Niet alleen verwoest , overwoekert en versmacht dat systeem alles wat voordien was. Tot zelfs de stenen van oer-oude ruïnes! Gewoon alles wat leeft of ooit geleefd heeft. Er heerst immers voortdurend geweld onder elkaar. Tot zelfs de stomste doofstomme goudvis in zijn bokaal de Koran uit het hoofd kan afdreunen. Moord en geweld zijn de eigenlijke boodschappen van die demente pedofiele klnderverkrachter Mphammed, die in zijn verwarde geest de Joodse Bijbel her-imiteerde volgens zijn eigen persoonlijke voorkeuren. Daar waar Liefde de boodschap was van de Christelijke Leer van de Zachtmoedige uit Nazareth. Die daarom terecht ‘de Zoon Gods’ mag genoemd worden. De islam is dan ook, bij mijn weten de enige‘religie’ ter wereld, waar (onverdoofd) SLACHTEN nog altijd als een (familie)FEEST wordt gevierd.

Fascisme en Nazisme zijn twee andere vormen met dezelfde ingesteldheid. Om via GEWELD de Macht in eigen handen te houden. Zelf wil ik daar het FANEURISME aan toevoegen. Dat is de échte bestaansreden van de FANATIEKE Verenigde Staten van Europa, zoals die iedere dag meer en meer tot uiting komt. En dat precies zijn de erge feiten die de EU-Nazistaat moedwillig en met volharding over het hoofd ziet.

Cfr de recente gebeurtenissen in Barcelona. Het zo geprezen zelfbeschikkingsrecht der volkeren wordt om de ‘eenheid’ van de EU niet te schaden, de nek omgewrongen. Noch Stalin, noch Hitler noch Mao Tsje Tung hadden het ooit beter kunnen bedenken!

Die EU-Junker mag fier zijn op de familienaam. De JU88 was dan ook Hitler beste STUKA, Sitekzmpfflugzeug’ uit WO II….

Tot slot nog deze pertinente opmerking. Dat de leugen, dat er in Europa ‘gedaan wordt’ aan de opbouw van een ‘gematigde’ islam, duidelijk ‘nep’ is.. Precies alsof het SLACHTEN gematigd kan worden be-oefend…

Het is inderdaad wel zò, dat er geen tweede alternatief bestaat en voor geval dat ‘gematigd’ zijn uit de hand loopt, onze Beschaving definitief om zeep zal zijn.

Er is inderdaad ‘religie’ en ‘religie’.    

Iedereen kan en moet zelfstandig oordelen. Maar doen alsof alleen van belang is wat het eigen verstand begrijpt e voor waarheid gelooft, hoort, ziet en ondervindt, is mens-onwaardig. En vooral: het is HYPOCRIET. Heet is hypocriet omdat het Godsbesef eigen is aan de Mens. Het is precies dat Godsbesef dat de mens onderscheidt van ee dieren…. Of het nu gaat om een boom, een dier of een Goede Vader in de Hemel; het onderscheid wordt vooral gemaakt via de menselijke intelligentie….

(Hemelreiker)

 

 

 

3415

Dinsdag 31 Oktober 2017

   

4315 - DE HEMEL BESTORMEN IS VOORTAAN ECHT GEEN BEELDSPRAAK MEER

    *

INHOUD: EU REBUILT ISLZM INVASIE: wie niet in de pas en op de maat loopt van Bruxellabad, tussenstation van de herboren fascistische As Rome-Berlijn wordt gestraft met dwangarbeid (in werkingtredingg even uitgesteld tot de kampen klaar zijn) maar nu voorlopig met een zware geldboete of desnoods, bij recidive, op water en droog brood gezet.

De volksmenners van die EU-landen mogen daarenboven elkaar geen politiek asiel aanbieden. Ist VERBOTEN, net zoals onder het Hitler-regime.… De gevluchte Catalaanse ‘opstandelingen’, alhoewel in de armen van Francken Theo gevlucht, dienen derhalve de woestijn te worden ingestuurd. Waar hun gebeente bloot gesteld aan de Arabische zon en de Turkse Halve Maan, voor eeuwig mag blijven verbleken. Dat, terwijl de JU88 van Zaan Cloot Juncker onder het goedkeurend geestelijk oog van Nonkel Dolf, in de lucht van opluchting de ene salto mortale maakt na de andere.

Nu a Kierden en Catalanen, straks misschien ook nog de Nederlmanders rond Geert Wilders…..

En laat de Vlaams-Nationalisten nu maar komen! Die zitten namelijk als ratten in de val! Of misschien juist niet?

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A NDANTE)

U kon het o.a. op deze blog al vele jaren lezen: de Europese Unie is in wezen bedoeld    als een tirannieke dictatuur, geschoeid o leest van het Stalinisme maar in eerste instantie gemilderd door een soort vriendelijk bedoeld Nazisme. Maar gebaseerd op de illusie van een zelf bedachte ‘gelarigde’ islam. Tot West-Europa en de rest van de wereld de pil geslikt hebben, want dan wordt de fuik (zoals hieronder beschreven) gewoon dichtgetrokken.

Een moooi voorbeeld daarvan is de hiouding van ‘Madrid’ ten opzichte van de Catalanen. Vrijheid mag, maar alleen op onze voorwaarden….

**


EU landen krijgen geen geld meer als migranten niet onbeperkt worden toegelaten

*

Hongarije: ‘Aanval op onze soevereiniteit door EU is bitterder dan ooit’ – Migranten mogen voortaan kiezen naar welk land ze gaan – Asielaanvraag migranten niet langer enkel individueel, maar ook in groepen – EU gaat 10-stappenplan van George Soros, inclusief toelaten van jaarlijks minstens 1 miljoen migranten, uitvoeren

 

De EU is officieel begonnen met het omzetten van het 10 puntenplan van George Soros (foto), waarmee alle lidstaten worden gedwongen om onbeperkte moslimimmigratie en de daaraan gekoppelde islamisering van onze samenleving te accepteren en jaarlijks met tientallen miljarden euro’s te financieren. (Foto: Getty Images (3)).

 

Enkele dagen geleden heeft de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europese Parlement (LIBE) met grote meerderheid besloten om de volgende stap te zetten in het afschaffen van het zelfbeschikkingsrecht van de oorspronkelijke Europeanen. Het Dublin verdrag, dat toch al massaal genegeerd werd, wordt officieel opgeheven, en lidstaten die weigeren onbeperkte aantallen moslimmigranten op te nemen, wordt de toegang tot EU-fondsen ontzegd. Tussen nu en 2020 wordt de islamisering van ons werelddeel dus in een nog hogere versnelling gezet, ongeacht wat de burgers daarvan vinden. Het grootste verzet komt zoals altijd uit Hongarije, een van de laatste voorvechters van onze vrijheid en democratie.

‘Het geweer staat niet alleen op scherp, maar is ook geladen: in de toekomst wordt in Europa een permanent en wettelijk bindend verdelingssysteem van migranten zonder bovengrens ingevoerd,’ reageerde de Hongaarse premier Viktor Orban. ‘Het klopt, we staan tot ons middel in de strijd om onze nationale soevereiniteit, maar tot nu toe zijn we succesvol geweest. We zijn altijd nog de enigen die bepalen wie op Hongaars grondgebied kan leven, en wie niet. Maar de aanval op onze soevereiniteit, die het EU-parlement nu heeft geopend, is bitterder dan alle eerdere gevechten.’

Verplicht en zonder bovengrens opnemen migranten

 

Het besluit van het LIBE comité wordt in november in Straatsburg officieel door het parlement aangenomen. In een overgangsperiode van 3 jaar

 

* wordt de regel dat het land waarin een migrant voor het eerst aankomt de asielaanvraag moet behandelen, opgeheven;

 

* mag iedere migrant kiezen tussen vier landen, die tot op dat moment het minste aantal migranten hebben opgenomen;

 

* worden asielzoekers die reeds familie of ‘andere relaties’ in een EU-staat hebben, onmiddellijk naar dat land gebracht, zogenaamd om de integratie te bevorderen;

 

* wordt een lidstaat verplicht om een migrant die er ooit eens heeft gestudeerd, of er voor een langere periode is geweest, gelijk permanent op te nemen;

 

* wordt de asielaanvraag van migranten niet langer enkel individueel beoordeeld, maar in groepen van tot 30 personen. Daarmee wil het parlement voorkomen dat een migrant zich ‘alleen voelt staan’;

 

* worden alle EU-landen verplicht om zonder bovengrens asielzoekers op te nemen en te verzorgen;

 

* wordt lidstaten die weigeren aan deze nieuwe regels mee te werken, de toegang tot EU-fondsen ontzegd.

 

De afgevaardigden van de christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D, de liberale Alde, de Groenen/EFA, en de verenigde linkse GUE/NGL namen het gedwongen immigratie/islamisering plan met 43 tegen 16 stemmen aan.

 

EU begint met uitvoeren Soros’ massa immigratie plan

 

De reguliere media vonden het niet nodig u en mij in te lichten over het definitief opheffen van ons zelfbeschikkingsrecht door de EU. Daarentegen worden Hongarije en de andere Oost Europese Visegrad landen door hen verketterd vanwege het feit dat zij weigeren te buigen voor het door multimiljardair en globalist George Soros opgestelde, en door Brussel uitgevoerde vernietigingsplan van de onafhankelijke Europese landen en hun culturen.

 

Premier Orban wijst regelmatig op het 10 puntenplan van Soros, wat door hem zelf openbaar werd gemaakt, maar door de mainstream media valselijk een ‘complottheorie’ of ‘nepnieuws’ wordt genoemd. Eén van de 10 punten van dit plan is dat de EU jaarlijks minimaal 1 miljoen migranten moet opnemen, en voor iedere migrant een (extra) bedrag van € 15.000 moet uittrekken om hem of haar te helpen hier een nieuw leven te beginnen. De astronomische sommen belastinggeld die hiervoor nodig zijn moeten met nieuwe schulden worden gefinancierd.

 

Daarnaast moet de EU jaarlijks tot € 10 miljard uitgeven voor de 4 miljoen vluchtelingen die in Libanon, Jordanië en Turkije leven. De andere benodigde € 10 miljard moet uit Amerika en de rest van de wereld komen. Migranten moeten voortaan veilig hierheen worden gehaald, en niet meer de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee hoeven maken.

 

Het Hongaarse initiatief om het beschermen van de eigen grenzen en veiligheid van het eigen volk voorop te stellen, moet volgens Soros onmiddellijk de kop in worden gedrukt, omdat ‘dit de EU dreigt te vernietigen’ (2). Kortom: de EU moet officieel een onbeperkt moslimimmigratie gebied worden. Het Europese Parlement heeft zojuist de eerste stappen van dit plan, dat ook ons land, onze cultuur en ook onze welvaart onherkenbaar zal veranderen, aangenomen.

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) MarketWatch
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

*

T E O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

*

Telkens ondergetekende Vriend Xander voor de lezer hier hernomen wordt, wordt met terecht fierheid zoveel mogelijk voldaan aan de authenticiteit. Bronvermelding en zo Toch is, zoals U weet, het origineel altijd beter dan de kopij. , Want dan mist U iedere keer de vele uiterst leerzame reacties van de lezers van het origineel. Daarbij vergeleken is de persoonlijke reactie van ondergetekende slechts peanuts….

U twijfelt? Neem dan gerust de tijd om beiden … tot U te nemen. De prijs blijft toch dezelfde….

(Hemelreiker)

 

30-10-17

4314

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A NDANTE)

 

*

En weer Xander! Met weeral nagels met koppen zo groot as een voetbalveld.

Het grote woord is er meteen uit. Al wie niet klakkeloos de Verkochte Overheid en haar slippendragers van de Media volgt, lijdt aan islamfobie.

Dat is tenminste duidelijke taal, want het wil meteen zeggen, dat die Overheid inderdaad reeds helemaal onderworpen is aan de islam. Want ze spreekt dezelfde taal!

Wij moeten dus absoluut tolerant wezen voor die reeds eeuwen achterhaalde bloeddorstige en wrede Kerk = Staat, maar die mag onze mensen ten allen tijde terroriseren en/of uitmoorden. Da’s gewoon hun non-cumtuur.

Bij nader toezien echter, vindt iedereenr dezelfde rednering terug in het Nazisme: de Nazipartij was ook overtuigd dat zij, en zij alleen, het bij het (linkse) rechte eind hadden. Al de rest en desnoods de hele wereld diende dat principe te worden ingeklopt tot er helemaal geen andere meningen meer overbleven.

Weet U, de 9de Symfonie van Beethoven, waarin gezongen wordt dat alle mensen broeders moeten zijn, of tenminste broeders moeten worden, huldigt datzelfde principe. Geen wonder dat dit het ‘Vaderlands Lied’ is geworden van de EU-Nazostaat…..

Paus Franciscus tenslotte verkondigt ongeveer hetzelfde, maar Hij voegt er tenminste aan toe ‘Broeders in Christus’ d.w.z. broeders en zusters volgens de Leer van de Zachtmoedige. Als schaapjes die naar de ware schaapstal van het ene en ware ‘Geloof’ terugkeren. Wat volgens de oude Overleveringen, gelijk staat met het einde van de wereld…

 

 

 

*

Totale staatscensuur: Duitsland sinds 1 oktober een tw

eede Noord Korea, EU zal volgen

*

Overheden richten zich vooral tegen islamofobie, maar nauwelijks tegen antisemitisme en Europeanenhaat – Haatcolumn van bekende linkse moslimschrijver ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ mag gewoon blijven staan

Journalist Michael Stürzenberger werd veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk omdat hij deze historische foto van het pact tussen de Nazi’s en de islam om de Joden uit te roeien op zijn Facebook had geplaatst.

 

Naar de korte periode waarin de mensheid vrij en onbeperkt zijn mening op het internet kon uiten, zal in de toekomst nog lang naar terugverlangd worden. Aan een tijdperk van een jaar of 25 met echt vrije digitale communicatie, open meningen en onverbloemde feiten wordt nu in snel tempo een definitief einde gemaakt. Op het Duitse internet heerst sinds 1 oktober een strenge staatscensuur die bijna te vergelijken valt met Noord Korea. In Berlijn maakt het regime Merkel er geen geheim van deze censuur in de hele EU te willen toepassen. Daarmee zal alle kritiek op de heersende politieke kaste in Europa keihard en permanent de mond worden gesnoerd.

Sinds 1 oktober zijn sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube verplicht om de nieuwe Duitse censuurwetten uit te voeren. Alle berichten en commentaren die de staat als laster, smaad, haat of opruiing beschouwt moeten binnen 24 uur worden verwijderd, ongeacht of de feiten nu kloppen of niet. Op weigeren mee te werken staat een maximale boete van € 50 miljoen.

Gedachtenpolitie: Straf voor plaatsen historische foto

 

De nieuwe gedachtenpolitie van de staat, geleid door extreemlinkse activisten, bepalen vanaf nu welke meningen politiek-correct genoeg zijn om op internet te mogen blijven staan. Journalist Michael Stürzenberger was één van de eerste slachtoffers: hij kreeg 6 maanden voorwaardelijk voor het plaatsen op zijn Facebook van de beruchte foto uit 1941 waarop de islamitische Grote Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, de hand schudt van een hoge Nazi officier. Tegenwoordig is het weergeven van onomstreden pijnlijke historische feiten –namelijk het pact tussen de Nazi’s en de moslims om de Joden uit te roeien- al voldoende om aangeklaagd te worden wegens ‘belediging van de islam’.

De EU heeft net als Duitsland vergelijkbare ‘gedragsregels’ voor het internet, maar die zijn nog vrijwillig.

 

 

EU-commissaris van Justitie Vera Jourova

verklaarde onlangs dat ze er mogelijk toe overgaat om deze regels, waarmee ‘haatspraak’ moet worden bestreden, verplicht te stellen.

EU geeft wel podium aan Arabische terroristen

 

Diezelfde EU had er vorige maand geen problemen mee om de veroordeelde Arabische terrorist Leila Khaled, lid van de Palestijnse terreurorganisatie PFLP, toe te laten op een conferentie over ‘de rol van vrouwen in de Palestijnse strijd’ (tegen Israël). Deze conferentie was onder andere georganiseerd door het linksgroene blok in het Europese Parlement.

 

Ook in Groot Brittannië kondigde premier Theresa May een keiharde aanpak van ‘alle extremistische ideologieën die haat prediken, verdeeldheid zaaien en onze gemeenschappelijke menselijkheid ondermijnen.’ In realiteit is virtueel al het terrorisme islamitisch, en is het vrijwel uitsluitend de islam die onder de eigen gelederen verdeeldheid en haat tegen het ongelovige Westen predikt.

 

Uitgerekend volgelingen van deze specifieke religieuze haatideologie lijken te zijn uitgezonderd van de nieuwe staatscensuur in Europa. Zo weigert de Britse regering de politieke tak van de islamitische terreurorganisatie Hezbollah, die openlijk heel Israël wil vernietigen, te verbannen. De Zuid Afrikaanse moslim haatprediker Ebrahim Bham, ooit werkzaam voor de Taliban, werd zelfs tot de koningin en het parlement toegelaten, en mocht zijn Jodenhaat vrijelijk op een grote ‘Palestina Expo’ in Londen uiten.

 

Net als de Duitsers treden de Britten steeds harder op tegen critici van de islam en de islamisering van Europa. Tegelijkertijd werd vorig jaar slechts 1,9% van alle geregistreerde haatmisdrijven tegen Joden vervolgd. Een duidelijkere uitnodiging om hiermee door te gaan kan een overheid nauwelijks geven.

 

‘Smerige aardappelcultuur, schaf jezelf af!’

 

In Duitsland is het nog erger. Daar kan de bekende extreemlinkse TAZ (Tageszeitung) columniste Hengameh Yaghoobifarah ongehinderd haar haat tegen de autochtone Duitse bevolking blijven verspreiden. In haar recente column getiteld ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ schold ze onze Oosterburen uit voor ‘aardappels’ met een ‘smerige cultuur’, en eiste ze de invoering van speciale islamitische feestdagen, halalvlees in alle kantines, en zelfs aparte toiletten voor moslims. ‘En als Duitsland over 4 jaar niet meer bestaat, is er ook geen AfD meer om op te stemmen.’ (2)

 

Alles wat in Duitsland niet op zijn minst ‘links van het midden is’, is tegenwoordig ‘extreem rechts’ en ‘racistisch’. ‘Merkel is weer thuis in haar stalinistische DDR,’ schrijft Hans Mundi op Jouwatch. ‘Getroffen door deze censuurgolf is bijna uitsluitend het groeiende leger regerings- en systeemcritici, dus iedereen die tegen de dictatuur van de politiek correcte mainstream, die door Merkel extreem werd versterkt, ingaat.’ (3)

 

Afgelopen weekend publiceerde Welt am Sonntag officiële cijfers waaruit bleek dat het aantal onderzochte, aan terrorisme verbonden zaken in 2016 één jaar tijd is gestegen van 240 naar 900. In 2013 ging het in totaal maar om 80 gevallen. De inlichtingendiensten schatten dat er al zeker 24.400 islamisten in het land zijn. (7)

 

Hard tegen islamofobie, amper tegen antisemitisme en jihadisten

 

De Duitse, Britse, Franse en Zweedse overheden richten zich dus vooral tegen ‘islamofobie’, maar doen amper iets aan het omgekeerde. Londen, dat zijn eerste moslim burgemeester heeft, is een campagne begonnen waarmee speciaal moslims worden aangemoedigd om ‘hate crimes’ te rapporteren.

 

Burgemeester Sadiq Khans politie- en misdaadafdeling trok vorig jaar bijna € 2 miljoen uit om ‘islamofobie’ te bestrijden. Tegelijkertijd verklaarde hij dat de gemeente ‘geen geld’ heeft om de 200 bekendste jihadisten in Londen –van de al 400 die uit Syrië en Irak naar de Britse hoofdstad zijn teruggekeerd- in de gaten te houden. (1)

 

Cultuurverrijking gaat eindeloos door...

 

Ondertussen blijven de vele islamitische cultuurverrijkende voorbeelden die we de afgelopen jaren al gaven zich opstapelen. Een 25 jarige illegale Soedanese migrant wist met 7 valse identiteiten € 21.700,- aan uitkeringen op te strijken. Gepakt, maar zijn straf? 200 uur maatschappelijke dienstverlening. Alleen al in Niedersachsen zijn er meer dan 300 asielzoekers betrapt op het op vergelijkbare wijze stelen van de samenleving. (4)

In Berlijn moest een speciale middelbare school voor migrantenkinderen al na 6 weken zijn deuren sluiten vanwege een totaal gebrek aan discipline, gewelds- en drugsdelicten, en zelfs prostitutie. De school was een idee van een immer naïeve sociaaldemocratische politicus, SPD ‘gezinssenator’ Sandra Scheeres, om de ‘integratie’ te bevorderen. Sowieso kwamen van de eerste 100 moslim’studenten’ er maar 50 opdagen. Kosten van het zoveelste grandioos mislukte integratieproject? Een half miljoen. (5)

 

Berichten over veel ergere zaken, zoals misdaden en moorden, zijn er inmiddels ook dagelijks. Hamburg reageerde geschokt toen een 25 jarige Pakistaanse moslimmigrant gisterenavond zijn 2 jarige dochtertje de keel doorsneed. Een rechercheur zei dat hij ‘een slachthuis’ aantrof. De nog altijd voortvluchtige man zou boos geweest zijn op zijn vrouw omdat die aangifte had gedaan vanwege bedreiging (6).

Xander

1) Gatestone Institute
(2) Journalistenwatch
(3) Journalistenwatch
(4) Anonymous
(5) Anonymous
(6) Anonymous
(7) Zero Hedge

*

NADER BEKEKEN

*

We leven nog altijd in een vrij land met door de Grondwet bevolen Vrijheid van meningsuitdrukking. Gelukkig maar. Want er is verandering op komst

U heeft er zich hier en nu blijkbaar geen rekenschap van gegeven dar U hier bij deze via deze blog terecht bent gekomen in een ‘staats-omringende valstrik. U had van bij de aanvang Uw lezing moeten onderbreken, want hier staat geschreven en gedrukt wat U binnenkort niet eens officieel mag weten. Ultra Secreet. Staatsgeheim, ziet U…..

Voorlopig echter is er nochtans nog geen gevaar. Alhoewel de Wet nu toelaat U op alle mogelijke uren van de nacht van Uw bed te lichten voor ‘medebrenging’. Bij wijlen de Gestapo onder de Bezetting kon dat niet tussen 22 uur van de avond en 05 uur in de morgen. Die vooruitgang hebben we zogezegd te danken aan de moslim terreur-bestrijding. Maar die Wet werkt in alle richtingen want ‘terreur-bestrijding’ werkt in alle richtingen. Zelfs, als het moet, tegen voetbal-hooligans… En dus al zeker tegen Vlaams Nationalisten die er op uit zijn de Belgica als Schip van Staat te kelderen.

Met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht kan er de volgende weken en maanden niet veel gebeuren. Vooral niet daar de Parti Scandale met haar adepten haast helemaal groggy tegen de vlakte ligt en dus in het Parlement zo goed als geen stem meer heeft.

Afhankelijk van de uitslag der verkiezingen, kunnen we in de blogwereld dus voorlopig op onze beide oren slapen. Of toch dat minstens proberen via een rond het hoofd gebonden dubbel gevouwen oorkussen.

Al kan het geen kwaad toch maar dag en nacht een reiskoffertje klaar te zetten met, naast Uw gewone nachtkledij, wat vers ondergoed en wat toiletgerief. Want de voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de porseleinwinkel.

Ook opletten voor kromzwaarden, dolken, vuurstoten it mitralleurs en achteloos naar U toegeworpen handgranaten. Die zullen voorlopig wel niet van de huidige Overheid komen , maar hun uitwerking is even nefast als ‘n ‘medebrenging’ midden in de nacht…

Dat is nu eenmaal de prijs die is overeengekomen voor de ontvangen ’verrijking’…

Moge de Hemel ons blijven bijstaan.

(Hemelreiker)