27-11-17

4354

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Homo Crfiticus in ‘tSCHELDT is een wijs man. Daar kolt niet één woord kritiek op. Zelfs niet één lettergreep! Maar wijze mannen kunnen zich (uit goedheid?) ook al ‘ns vergissen. De wereldwijde veroverings-oorlog der muzelmannen als ‘n ‘religie’ zoals een andere bestempelen, is een tragische vergissing met onmenselijke gevolgen.

Er wordt van op deze bescheiden stoelzitters-plaats dringend aangeraden om via Google bij de nagelaten geschriften van Arabist wijlen Hans Janssen langs te gaan. Om voor altijd van die sotternij genezen te geraken.

*

De feiten bewijzen het. Islam = oorlog. Oorlog in al zijn vormen… Oorlog zonder ooit ook maar één blijvend vredesverdrag te eerbiedigen…

Van wat de islam precies is in de islam-landen zelf, weten we alleen maar ‘van horen zeggen’ en van de klank der Kalasjnikovs die de wereld rondgaan. In onze landen beleven we dan ook slechts de voortekenen. Dood en vernieling zaaiende trucks, atio-bommen en messentrekkende ‘jongeren’ Om maar die paar te noemen. De rest speelt zich, onder de Hoge Bescherming van de Elite, ondergronds af.

Denk daarbij gewoon aan vulkanen, die zich eerst ondergronds versterken, vooraleer het tot uitbarstingen komt…

*

Een mooi voorbeeld van gespoeld en gekarnd nep-nieuws vindt U rondom het verhaal van de ‘volkerenmoord’ in Srebrenica en wat daar echt gebeurde met de beweerde maar nooit bewezen massa-moord op maar liefst 8.000 ‘onschuldige’ moslim-mannen. Lees het ware verhaal bij

http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/Mladic-veroor...

en huil de gewenste krokodillentranen. Huil vooralom de veke leugens die zelfs onlangs in het Straftribunaal van Den Haag door de Rechters als evangelie werden geloofd.

*

Salafist tot in de kist

*

Homo Criticus en Zuhal Demir zijn het er roerend over eens: de twee Neder-Marokkanen die in het Genkse stadhuis moslims drie uur lang kwamen toespreken over de do’s en don’ts van de ware islam zijn religieuze gekken.

 

Onder de titel ‘Van wieg tot graf’ kwam het olijke duo uitleggen waarom korte rokjes, muziek, alcohol (zelfs degene die je zelf niet drinkt) en ettelijke andere geneugten, des duivels zijn. Dat hadden ze al eerder gedaan voor een tot tranen toe bewogen publiek – mannen vooraan, kopvodden achteraan – tijdens een reportage van de Nederlandse televisie.

 

Nu heeft Homo Criticus, de mensgeworden achterdocht zelve, er enige bedenkingen bij waarom Abid, de ex-rapper, en Ali, de ex-voetbalinternational, hun jobs hebben ingeruild voor het vredevolle doel.

De ex-rapper legt uit dat hij plots besefte dat zijn teksten in het niet vallen bij de heerlijke vertellingen uit de koran. En om de plankenkoorts te bedwingen heeft hij nu ook geen joint meer nodig.

Tja, Allah is groot, Allah is machtig.

Hij heeft een… Het vervolg rijmt dan wel, maar is toch niet het grensoverschrijdende vers dat u wellicht ooit hebt gehoord. Iets met een meter tachtig. De versie van Homo Criticus: Hij heeft een spaarpot van een miljoen of tachtig.

 

Ruimschoots voldoende om de perfecte predikers te vergoeden voor hun missie. En anders zijn er nog de vrijgevige volgers die door Ali op het smoelenboek werden opgeroepen om een terrorist-ronselaar (die geregeld Antwerpen bezocht) geldelijk te steunen.

 

Burgemeester Wim Dries (CD&V) is zich van geen kwaad bewust. Hij had A & A toch laten screenen? Mijn gedacht: Genk wordt een stadje met een moslimburgemeester en alleen halal-eethuizen. Adieu Pizza Da Giovanni, basta la pasta con prosciutto vero!

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

 doorheen de eeuwen gerespecteerd blijft. Dat is het vriendschapsverdrag vab 1219 tussen ergens een beroemde sultan en de H. Franciscus van Assisi, over het bezoekrecht van Christenen aan de Heilige Plaatsen Nazareth en Bethlehem. Dat w   s tijdens de Vijfde Kruistocht (1213-1221) waar Franciscus ongewapend was meegetrokken en precies daardoor bij de sultan op audiëntie kon. “n Hint voor de huidige Argentijnse Paus om zich met open handen en blote keel aan te bieden bij de Groot-Moefti van Jeruzalem? ?

Ook op gelet dat de Euro’s voor de islamisering rijkelijk rollen? Hoeveel daarvan zouden er in de Zwarte Kas van Kawouter Weke zjn terecht gekomen? Geld heeft geen reuk. En vooral, het heeft geen smaak! Hoogstens zullen wij daarvan iets merken aan de grootte van de reclame-panelen tijdens de verkiezingsstrijd…

Het meest opvallende verschil met de indertijd opkomend Hitler-Regime in Duitsland is, dat de SA (Sturm Abteilung), alhoewel ter plaatse aanwezig, on-opvallend op de achtergrond bleef. Hoogstens werden daar de messen in de eigen rangen geplant.

*

(Hemelreiker)

24-11-17

5353

 

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Xander (lees hem verder) neemt nog maar ‘ns geen blad voor de mond. Zijn bescheiden wel zeer persoonlijke website is meer waard dan de hele rotzooi van de poco-pers. Bij Xander krijgt men en met bron-vermelding het échte nieuws heet van de naald. Bij de poco-hoernalisen krijgt men naald-nieuws zonder kop noch staart en al zeker zonder lijf.

Niets’, zo dichtte Gezelle ooit, is als een kous voeteloos en met geen r been daaraan…

*

Het Grote Niets! Het is daarnaar waar de Europese volkeren door de ‘Élite’ met de neus naartoe geleid worden… Maar de gewone Burger met gezond verstand is alert. In geen enkel van de ons omringende landen is er nog een normale ‘Regering’ mogelijk. De traditionele partijen hebben als opgewarmde kost, overal afgedaan.. Al klampen ze zich zoals de dompelaar Meneerke Peeters vast aan de postjes… De uitzondering is Frankrijk, waar een totaal nieuwe uitvinding van politiek overschot het voor mekaar gebokst heeft. Merkel moet alleen nog omvallen om totaal van de kaart te zijn, Rutte teert op één mager stemmetje voor zijn ‘Meerderheid’ en bij May in Engeland smelten de laatste loodjes onder haar voeten…

Europa is kapot geregeerd en zou dus in principe als de Burger niet oplet, als een rijpe appel in de schoot van Allahòe Hakbaar kunnen vallen…

Maar boven alles troont de EU leerling-tovenaar en Nazisetaat stevig in het zadel dat door al die tweedehands Nazi-imitatoren op de schouders wordt gedragen. Als Stoere Ridders ui teen horror-verhaal afkomstig van andere zonnestelsels…

*

OECD studie: Meeste Europese landen, ook Nederland, geen democratie meer

*

6 van 10 Nederlanders voelen zich genegeerd door tal van besluiten door politiek Den Haag - Dramatisch: Slechts 12% Fransen denkt nog serieus genomen te worden

Met een kanselier die volledig op eigen houtje, zelfs zonder instemming van het parlement, besloot om de grenzen van haar land en Europa open te zetten voor miljoenen moslimmigranten, is het niet vreemd dat nog maar 24% van de Duitsers denkt enige invloed op de politiek te hebben.

 

Uit een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat de meerderheid van de inwoners van de meeste Europese landen, inclusief Nederland, vinden dat ze geen invloed meer hebben op de regering, ook niet via vrije verkiezingen. Met andere woorden: deze landen zijn ondanks hun vaak hoge welvaart en parlementaire systeem niet langer democratisch, maar worden feitelijk totalitair geregeerd. Opvallend: de hetze van de politiek en massamedia ten spijt, is uitgerekend het Rusland van president Vladimir Putin één van de slechts 4 landen waar de meerderheid wèl de ervaring heeft dat de politiek naar hen luistert.

 

De in Parijs gevestigde OECD stelt iedere 2 jaar een ‘welzijnsindex’ op, waarin tal van terreinen worden onderzocht die het welbevinden van de bevolking tussen 16 en 65 jaar oud bepalen. De statistiek van 2017 laat een diepe kloof tussen de overheid en de burgers zien, die in de loop der jaren steeds groter wordt. Die kloof is in alle categorieën zichtbaar: rijk, arm, oud, jong, man, vrouw, hoog of laag opgeleid.

 

Hoewel veel mensen in de 35 onderzochte landen –zowel in als buiten Europa- zeggen een prettig en vervuld leven te hebben, voelen ze zich steeds verder verwijderd van de politieke besluitvormingsprocessen, die er eigenlijk voor en namens hen zouden moeten zijn.

 

Vertrouwen in overheid verder gedaald

 

Het inkomen, de levensverwachting en het aantal banen zijn sinds 2005 weliswaar verbeterd, maar toch zijn er teveel mensen die niet geprofiteerd hebben van het ‘lichte herstel’ van de economie. Sinds 2007 is de baanonzekerheid met een derde gestegen, en is de gemiddelde levenstevredenheid gedaald.

 

Vooral het vertrouwen in de publieke instituten zoals de overheid is diep gezonken. Een gemiddelde van slechts 38% heeft nog vertrouwen in hun regering, 4% minder dan het toch al lage percentage in 2006. Slechts één derde denkt nog dat burgers enige invloed hebben op de politiek.

 

Anti-democratische besluiten, ook in Nederland

 

Nederland scoort met 40% nog bovengemiddeld ‘goed’. Desondanks vinden 6 van de 10 Nederlanders dat om het even welke regering in Den Haag niet naar hen luistert, en niet langer hun belangen behartigt. Hoewel de OECD studie geen oorzaken noemt, wordt algemeen aangenomen dat het overdragen van steeds meer macht aan de EU, de almaar hoger wordende lasten, en daarnaast de massa immigratie uit islamitische landen drie van de voornaamste redenen van de toenemende ontevredenheid zijn.

 

Schrijnende anti-democratische voorbeelden uit ons eigen land zijn er te over; denk bijvoorbeeld aan de voor ons land extreem kostbare invoering van de euro (terwijl de meerderheid daarop tegen was), de genegeerde referenda over een Europese Grondwet (is er ondanks een duidelijk NEE toch gekomen middels het Verdrag van Lissabon) en Oekraïne, de gebroken ‘geen cent meer naar Griekenland’ beloftes, et cetera.. De regeringspartij met ‘Democraten’ in zijn naam, D66, wil zelfs helemaal van de volksraadpleging af, en dat terwijl de invoering hiervan ooit de belangrijkste reden van oprichting van deze inmiddels anti-democratische partij was.

 

Het voornemen van het nieuwe kabinet Rutte III om de belastingen voor grote bedrijven te verlagen, maar de lasten voor de gewone man opnieuw flink te verhogen (energie, zorg, vervoer), zal niet bepaald bijdragen aan een eventueel herstel van het vertrouwen in de politiek.

 

Wanneer is de kritieke ondergrens bereikt?

 

EU-kernlanden Duitsland (24%), Italië (17%) en Frankrijk (12%) scoren ronduit dramatisch op de OECD lijst. Het zijn mogelijk niet toevallig de landen met de hoogste immigratie- en islamiseringcijfers. De vraag is hoelang het duurt voordat een meerderheid van de Europese bevolking voelt door de huidige politici over een kritieke ondergrens te worden geduwd, en vooral of er dan nog tijd is om op democratische wijze het tij te keren. Van de EU hoeven ze niets te verwachten, die doet er juist alles aan om de democratie en soevereiniteit van de lidstaten stap voor stap geheel op te heffen.


Xander

(1) Anonymous

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Gewoon blijven pappen en nat houden, dan komt de rest wel vanzelf. Doen zoals de Grote Verlichte Verstanden dus. Of ’n heel klein beetje slimmer zijn…

Veel hoeft dat niet te zijn…Voordat die het zich echt zullen realiseren, liggen ze uitgeteld ergens in een hoekje van de Geschiedenis. Bij het ‘Klein Gevaarlijk Afval’.

De Nieuwe Leiders zijn al gekend. Ze moeten alleen nog in de juiste posities aan de knoppen geraken.

Carlos Puidemont van Spanje, Silvio Berlusconi van Italië, Marine La Plume in Frankrijk, Geert Wilders, de AfD en de Nieuwe Vlaams Allemaal Blokkers (de NV-A & B).

De vroegere Oostbloklanden die hun les hebben geleerd bij de Sovjets, zullen vanzelf volgen…

Vrede en welvaart, hand in hand.

Waar er minder ‘in debat wordt getreden’, maar on-afgezien van het weer, on-onderbroken dapper weer de hand aan de ploeg wordt geslagen. Misschien de vele multinationals van direct afstoten, om alleen voort te doen met eigen streek-genoten. Eigen Volk Eerst, die zeker niet moet onderdoen voor de vele vreemde Meesters in het Land.

Geen mooier kroon, dan eigen schoon…

*

En wat meer is: die eigen kronen dé-localiseren’ niet om de haverklap…

*

(Hemelreiker)

21-11-17

4352

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Als U via de hieronder aangeboden link de video van het Nederlandse programma Nieuwsuur niet zou openen, dan mist U de clou van Uw leven. Want zover is het reeds gevorderd met de islamisering, dat het abnormale normaal is geworden, en het normale (het onze) als abnormaal overkomt.

Na verloop van meer dan 1 maand, komen dan toch de togen los: al dat Salafisme is slecht, maa de islam qls geheel is goed…

*

Zuhal Demir stelt onderzoek in naar omstreden islam-lezing in stadhuis Genk

*

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) wil het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen laten onderzoeken of mannen en vrouwen gescheiden mogen worden tijdens lezingen over islam. Demir doet dit na 

de berichtgeving over de ondertussen omstreden lezing in het Genkse stadhuis

door het Nederlandse programma Nieuwsuur

*

"Ik was geshockeerd en bezorgd", zegt Demir over de lezing van de twee Nederlandse islampredikers

  & Ali Houri en Abid Tounssi.

Tijdens de lezing van 30 september in het Genkse stadhuis kon het  Nederlandse programma vastleggen hoe de predikers ervoor pleiten om geen alcohol te drinken en niet naar muziek te luisteren. 

In de uitzending van deze zondag is ook te zien hoe mannen en vrouwen gescheiden de lezing bijwonen. "Moet een stadshal daarvoor dienen?" vraagt Demir zich nog af. "Ik heb ook het het Instituut voor de Gelijkeheid van Mannen en Vrouwen gevraagd of de scheiding van mannen een vrouwen tijdens de lezing een inbreuk is op het Gelijkheidsbeginsel." 

Bovendien blijkt op de Facebookpagina van Ali Houri dat hij steun vraagt voor Tarik Ibn Ali, een veroordeelde haatprediker, die de spirituele leider was voor de terroristen die een aanslag pleegden op de Bataclan. Eerder op de dag heeft de staatssecretaris ook op Twitter verontwaardigd gereageerd. In een tweet over de uitzending had ze het over "religieuze gekken", die de bevolking tegen elkaar opzetten, en vrouwen "als vuil behandelen". 

Bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is te horen dat er geen commentaar gegeven wordt over deze zaak. "Onze juridische dienst zal onderzoeken of we in deze zaak bevoegd zijn of niet", aldus communicatiemedewerker Liesbet Vanhollebeke

Bron & Link

https://www.demorgen.be/binnenland/zuhal-demir-stelt-onde...

*

Nog nooit is in de poco-media iets doodwijgen zo wzlsprekend geweest. Bestaat daar de ‘Omèrrta’ (de zwijgplicht) even dodelijk als bij de Siciliaanse Maffia? Of is men er daar integendeel veel te beschaamd over?

*

Bedenk daarbij ook langs de kant van de Overweldigers de publicitaire waarde van al de Genker opnames die ‘all over the world’ zullen verspreid worden door de mo-slimmerds. Met de boodschap ‘How we won the West’…

Maar buiten die Zulma (van wie Sjarel Premier in de Kamers de ogen niet kan van afhouden!) kijken de Heren en vooral de Dames politici zedig de andere kant op. Om geen slechte gedachten te krijgen?

Geen kik door noch Tsjeef, noch Sosse noch van de Blauwe Konijntjes, over de Genker scheve schaats. Geen wonder, want Wereldwonder en Grote Baas Wim Dries (Tsjeef vanaf zijn geboorte) van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zwaait tot volgend jaar de plak over zowat 308 Vlaamse Steden en Gemeenten.

Kortom: Genk neemt het voortouw in de Vaart der Volkeren. Recht naar beneden en de totale islamisering.

Tenzij dat gerekend is zonder de Nieuwe Vlaamse Alimentatie…

 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171120_03196732

*

(Hemelreiker)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende