19-12-17

4367

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Aai!! Dat (zie onderstaand artikel) moet pijn doen voor elke recht gehaarde wereldverbeteraar met stekkerhaar.! Na de Val van het Communisme in de door-en door verrotte Sovjet Unie, zijn nu de verwaterde uitvloeisels ervan, het Internationaal Socialisme, aan de beurt. Om, net als de ijskappen aan de Zuidpool door de opwarming der aarde , weg te smelten.

Vandaar door al wat Slinx is, de wereldwijde strijd tegen de CO²-uitdtoot.

De ultieme naamsverandering in ‘Sociale Democratie, de Clintons achterna, is er de laatste stuiptrekking van. Zelfs de gloriol van het verkapt Nazisme, het zogezegde Wereldwijde Globalisme is een wereldvreemde bedoening van willen en niet kunnen.

De teweeg gebrachte menselijke drama’s bij de gewone Burger zijn gewoon kosten op het sterfhuis.

*

Die 8 jaar Obama hebben de doorslag gegeven. Het Socialisme ligt op apegapen, maar heeft, in de vorm van de ons opgedrongen woestijn-ideologie, een monster gebaard

 

De gewone normale mens dient zich dus eindelijk af te vragen, of er ooit één Rechter ter wereld het juiste vonnis zal kunnen uitspreken. Zelfs het hellevuur zal nooit heet genoeg kunnen zijn. Niet omdat zij gedwaald hebben (want dat is des mensen) , maar omdat zij dat met taaie volharding in de boosheid, wetens en willens gedaan hebben.

AUB

Niet dat die nieuwbakken Franse politici per definitie kazakdraaiers zouden zijn. Van mening veranderen is, zoals het spreekwoord zegt, in de eerste plaats het bewijs van intelligentie.

Met deze woorden wil ik zeker geen beroep doen op wijsheid van de Hasseltse Parelvisser int het Albertkanaal. Die Rode Voorman, ondervraagd over de bijeen rijkdom der partijbonzen, verkondigde ooit op TV dit volstrekt normaal te vinden. Het was pas, zei die, als zijzelf rijkdom kenden, dat ze die ook konden uitdelen bij het volk

 

*

Opschudding in Frankrijk: vermogensaangifte onthult 'miljonairsregering'

*

In Frankrijk is er opschudding ontstaan over het vermogen van sommige ministers. Uit een rapport blijkt namelijk dat heel wat ministers uit de regering van premier Edouard Philippe miljonair zijn.

 

Frans president Emannuel Macron heeft al een reputatie als president van de rijken. Zo schafte hij eerder al de belasting op grote vermogens af. Macron werd toen de 'Held van de rijken' genoemd.

 

Het Franse transparantie-agentschap, voluit de Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), publiceerde gisteren de vermogensaangiftes van de Franse regeringsleden. Uit die gegevens blijkt dat de titel die Macron vaak toegedicht wordt vrij letterlijk kan genomen worden. In zijn ministersploeg zitten namelijk zo'n 10 politici die miljonair zijn.

 

Zo beschikt de minister van Werk Muriel Pénicaud bijvoorbeeld over een vermogen van zo'n 7,5 miljoen euro. Daarna volgt de minister van Milieu, Nicolas Hulot. Hij beschikt over zo'n 7,3 miljoen euro. Opmerkelijk bij Hulot: hij bezit negen gemotoriseerde voertuigen, en dat als minister van Milieu. Het gaat om zes auto’s, een boot, een motor en een elektrische scooter. Hij verklaarde dat hij ook nog een huis op Corsica heeft, met een geschatte waarde van 1 miljoen euro.

 

Françoise Nyssen, de minister van Cultuur, bezit volgens de gegevens van het HATVP over 600.000 euro aan vastgoed. En haar uitgeverij Actes Sud is nog eens 4 miljoen euro waard.

 

In totaal hebben 30 van de 32 ministers hebben hun vermogen aangegeven. Staatssecretarissen Olivier Dussopt en Delphine Gény-Stephann hebben nog wat uitstel gekregen.

*

https://www.demorgen.be/buitenland/opschudding-in-frankri...

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

vraagt iedereen zich misschien af, of er dan niets goed is/was aan het verdedigen van de Rechten van de Kleine Man. En die ‘Kleine Man’ dat zijn wij toch allemaal in ’t diepst van onze gedachten.

 

Op vandaag, dinsdag, stakingsdag, de zoveelste in de rij tegen deze Regering (tegen wie? of tegen wat?) heeft U al gedeeltelijk ‘n antwoord.

*

Lijk bij alle goede dingen, zoals het Godsbesef, de Democratie, het Respect voor het Gezag, de Welstand, het Gezinsgeluk, enz, enz, zijn het altijd daarvan de uitlopers-misbruiken die het halen op de goede bedoelingen. Van ‘n God (Allah) maakt men ’n Legeraanvoerder, van de geordende samenleving met een Ordentelijk Bestuur, maakt men ’n Dictatuur. Of van wat met veel mooie woorden op poten werd gezet, maakt men zelfs ’n bananenrepubliek zoals Coburgia.

*

Rijkdommen veranderen als vanzelf van het ene continent naar het andere en eeuwigdurende huwelijkstrouw wordt aan de lopende band verbroken en elders weer opgebouwd. Er wordt van ‘gender’ veranderd lijk van plastron. Naastenliefde wordt vervangen door wilde immigratie zonder einde noch begin. ‘Mijn’ wordt ‘dijn’. ‘Caritas’ is voortaan het werk van “n oneindig aantal vage NGO’s die als paddenstoelen uit de grond rijzen…

Denk daarbij ook ’n beetje aan het Leergezag van de Kerk: dat is zo oud als Mathusalem, maar het onderwijst vooral het onderscheid tussen wat Goed is, en wat Kwaad. Reden waarom andersdenkenden die Leer aanvallen…

Kwaad is dan, zo ouderwets gezegd als mogelijk, gewoon het werk van de Duivel. Maar duvels zijn allemaal afgeschaft: de huidige mens weet wel beter.

Al dat Kwade (Duivelswerk) vindt U terug in de Leerstelling over Goed en Kwaad: wat goed is voor de enen, is kwaad voor de anderen. En omgedraaid. Socialisme is/was goed voor zij die aan de Macht zijn/waren, maar slecht voor wie bestolen of onderdrukt werd/wordt.

Ook het islamisme is goed in dezelfde ziin. Denk daarbij aan het Lot van de Vrouw in dat systeem van onderdrukking…

Ja Ja, U kon het hier al zo dikwijls lezen! ‘n Aardappelmesje is een goed en nuttig ding, maar het kan voor hetzelfde geld ook op zeker ogenblik ‘n dodelijk wapen worden…

Stel U onze samenleving eens voor zonder aardappelmesjes, zonder God noch Gebod, of zonder Strijd voor de Kleine Man…..

*

(Hemelreiker)

 

De commentaren zijn gesloten.