26-12-17

4357

 

 

 Dit is het eerste van drie elkaar aanvullende schrijfsels die ’n mens kinderlijk nieuwsgierig doen uitkijken naar het Nieuwe Jaar.

Hoop en zegen op al onze wegen.

 

1)          Vlaanderen Boven!!!!

2)          2018 technisch benaderd

3)          2018 hoopvol benaderd.

*

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Waar men geen kleinheid kan ontwaren”….

Dezee bevlogen woorden komen uit de geschriften van wijlen Priester-Dichter Cyriel Verschaeve, wiens helderzerkrje te bewonderen valt in Alveringem (Veurne). En neen, de poldergrond daar zal niet wegzinken onder Uw voeten, als U er loopt. Want de kist van de dode Vlaams Nationalist werd door de Belgische Staat bedacht met een dikke laag beton. Uit schrik dat daar door ons relikwieën zouden boven gehaald worden?

Eenmaal deze frontsoldaat voor Vlaanderen ’n standbeeld zal gekregen hebben, zal alles in een stroomversnelling komen. Dat komen die relikwieën wel    ls vanzelf naar boven…

Ja Ja, hieronder nog maar eens ons aller Pallieterke in de verf gezet! Het is sterker dan mezelf en ik hoop maar dar er lezers zullen zijn die eindelijk de weg vinden naar de Redactie van dit énige Vlaams tijdschrift dat geen blad voor de mond neemt.

Ja, inderdaad. Als de grote Donald Trump Amerika bovenop zijn werklijst plaatst (Amerika First), mag het kleien Vlaanderen dat toch ook wel doen zeker (Vlaanderen Boven)!!!!!

Over toekomst visioenen gesproken!!! I

n die grote internationale kermis-attracties die de EU wel is, vormt Vlaanderen a.h.w. voelbaar de band tussen het eigen volk ten Noorden (Nederland) en datzelfde eigen volk ten Zuiden (Frans Vlaanderen). Het reikt de hand uit zowel naar Geert Wilders als naar Marine La Plume. Meer daarover hieronder.

 

Deze keer geen Derde Rijk om zich aan te verbranden. “Wat we zelf doen, dioen we beter’!!!!!

Aan de horizon wenkt de vlag van de Repbliek der Vrije Herenigde Lage Landen.

*

Vlaanderen boven’ bij Europees rechhtts

Vraag de doorsnee Europese burger naar een naam die hij associeert met Europees nationalistisch rechts, en de kans is groot dat de namen Le Pen of Wilders zullen vallen. Logisch ook, want partijen als het Franse Front National of de Nederlandse PVV zijn de vaandeldragers van wat nogal eens ‘het Europese populisme’ genoemd wordt. Het is dan ook des te opmerkelijker dat in de internationale samenwerkingsverbanden Vlamingen mee de toon aangeven: Vlaams Belang‘er Philip Claeys is de nieuwe Eurorechtse fractiesecretaris in het Europese parlement, VB-Europees parlementslid Gerolf Annemans werd zopas verkozen tot voorzitter van de Europese rechtse koepelpartij MENL. Het getalsmatig bescheiden Vlaams Belang slaagt er zo in om ver boven het eigen gewicht te boksen

---

In het Europees parlement is niets eenvoudig, en dus is er een groot verschil tussen de Europese politieke fracties en de Europese politieke partijen. Een ‘fractie’ wordt gevormd door minstens 25 verkozenen uit 7 landen.

De rechtse en eurokritische Europese parlementsleden zitten verspreid over drie fracties: de eurokritische ECR rond de Britse Conservatives, de anti-Europese EFDD rond het UKIP van Nigel Farage, en de rechts-nationalistische ENF, opgebouwd rond een vijftal trouwe partners: Front National, PVV, Vlaams Belang, FPÖ (Oostenrijk) en Lega Nord.

Philip Claeys

De ENF-fractie werd de voorbije jaren politiek degelijk geleid door de Franse fractievoorzitster Marine Le Pen, maar administratief en financieel kwam de fractie in woelig water terecht. Pers en linkse tegenstanders beschuldigden Le Pen hardnekkig van (nog steeds niet-bewezen) malversaties. Le Pen vertrok na de recente verkiezingen in Frank rijk naar het Franse parlement, en dus werd de leiding van ENF overgenomen door twee co-voorzitters, een Nederlander en een Oostenrijker.

Voor de hoogste administratieve post, die van secretaris-generaal, werd gekozen voor een Vlaming: Philip Claeys. Als voormalig Europees Parlementslid kent hij het huis pefect; dat hij bekend staat om zijn correctheid, diplomatie en ruime talenkennis gaf de doorslag.

De Europese rechtsnationalistische fractie heeft de wind in de zeilen, en hoopt stilletjes op groei in 2019. De nieuwe Duitse partner, de AfD, gooit hoge ogen, en kan een groot aantal nieuwe verkozenen aanbrengen; ook

de Italiaanse Lega staat op groei. Bovendien ziet het ernaar uit, dat met het vertrek van de Britse Conservatieven en UKIP vanwege de Brexit, ook een einde zou kunnen komen aan de ‘concurrentie’ van de twee andere eurokritische fracties op rechts; dat zou tot een stevige hergroepering op rechts kunnen leiden. (En misschien een moeilijke vraag voor de N-VA: waar kan men aansluiten? Nu is de N-VA lid van de ECR) Na zovele jaren samenwerking weerstaat de ENF-fractie ook aan pogingen om haar uit

elkaar te spelen. Bij de recente Oostenrijkse regeringsvorming eiste de linkse president van het land dat de FPÖ de Europese fractie zou verlaten vooraleer in een regering te stappen. De FPÖ weigerde. Daarop stelde de linkse president zijn veto tegen FPO’er Harald Vilimsky als minister, omdat die in het Europees Parlement in de ENF zetelt.

Vilimsky haalde de schouders op, de Oostenrijkse regering werd gevormd en de FPÖ zetelt verder in de ENF-fractie.

Gerolf Annemans

Naast de Europese politieke fracties zijn er dan de Europese politieke partijen. Aan hen wordt geen minimumaantal leden opgelegd, maar wel een berg bureaucratische voorschriften, in ruil voor een enorme partijfinanciering die mag gebruikt worden voor politieke actie.

De partners uit de ENF zijn aangesloten bij de Europese koepelpartij MENL, het Franse letterwoord voor ‘beweging voor een

Europa van naties en vrijheid’. De koepelpartij heeft een nieuwe partner op het oog, de succesvolle Tsjechische nationalistische partij SPD van de charismatische leider Tomio Okamura, een man van Japans-Koreaanse afkomst. En dus werd naar Praag gegaan, waar meer dan 1.000 mensen verzamelden voor een congres van die partij.

Daar   werd   bekendgemaakt   dat   het bestuur van de Europese koepelpartij een Vlaming als voorzitter had gekozen: Gerolf Annemans, Europees parlementslid voor Vlaams Belang, oud-voorzitter van de partij en voormalig fractievoorzitter in de Kamer.

Ook Annemans maakte indruk met zijn ruime ervaring, talenkennis en aangename menselijke manier van samenwerken met de Europese partners.

Bij Europees rechts is het motto dus duidelijk: Vlaanderen boven!   En zo zien wij het graag.

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Alles goed begrepen? Neen? Ik ook niet. Maak U dus niet ongerust. Alles wat deze super EU-constructie betreft, is ingewikkeld en on-overzichtelijk in elkaar geknutseld. Het is gewoon het werk van de knutselaars uit 1830 in ’t Groot. Het is, zoals het functioneert, vooral goed voor de werkgelegenheid en de reputatie van zoveel mogelijk politiekers.

Er wordt overal elders strijd geleverd en overwinningen geboekt op vele fronten. Door ondernemers, door baggerbedrijven, door bierbrouwers, door culinaire toppers, door reders, door artiesten van alle slach en alle grootte,, door helden van het Witte doek, ja zelfs tot in de O’Nude gaarkeukens…

Het is een grootheid die – met enige fantasie - teruggrijpt naar 1.000 jaar geleden, toen als beloning voor de goede afloop, de Eerste Koning van Jeruzalem, ’n Vlaming was en de door Vlamingen uit het Verunse opgericte Tempeliers Orde, die in die verre landen zorgden voor God en Klein Pierke. Tot die Nobele Ridders tussen 1307 en 1309 uitgeroeid werden door de Franse Koning Filips de Schone, dezelfde die in 1302 bij Groeninge in het zand had moeten bijten.

Marine La Plume is ons dus wel, naast deze Koninklijke dieften, te verhogen met de in 1713 gestolen gebieden tot aan de Zoom (La Somme), een an ander verschuldigd... Zie Het Verdrag van Utrecht.

Ja, beste lezer! Als niemand anders dat zegt, moeten wij het wel zelf doen! Klein, maar dapper.

Zijn wij Vlamingen, trouwens altijd geweest. Arm, maar properZoals Godfried Bomans het ooit zei,

‘Aggge mô leut êt’.

*

Gezelle zei het nog anders, iets meer naar mijn smaak:

Ik jeune mij daarin, als ik ’n liedeke kan dichten..

Ik jeune mij daaran, als ik dat liedeken kan….

*

(Hemelreiker)

De commentaren zijn gesloten.