03-01-18

4386

 

IEDER VOLGELTJE ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

Slechte karakters zijn er in dit ondermaanse tranendal altijd al en overal geweest. Maar ze zijn des te slechter, eenmaal op een voetstuk verkozen en aan de Macht geraakt. Denk daarbij (met in het achterhoofd The Clinton Wife) aan de Boze Heks uit Wit Sneetje. Volgens haar spiegeltje aan de wand was ze niet langer de schoonste van het land want overtroffen door de jeugd van haar opgroeiend huisgenootje. Vandaar dat doodvonnis en de twee daarbij horende moordpogingen. Eerst door omkoping van een boswachter (de ledia whatcher) met een groot kapmes, en daarna door die bllinkende rode appel.

U kunt het geloven of niet, maar dromerige sprookjes zijn in feite een soort met ballonnen versierd spiegelbeeld van de rauwe werkelijkheid.

Waarmee ik maar bedoel, dat Ridder Donald toch beter goed uit zijn doppen zou kijken voor het gevaar van rood fruit in het mandje. Waarbij Turks Fruit uit de moslimlanden nog het gevaarlijkste is.

Ach, ja. Eerst was het, in de beginjaren van Moh-Bama de ozon, daarna CO² en zo kan dat nog even doorgaan. De Tafel van Mendeljef telt veel mogelijkheden, maar die hangen niet zomaar allemaal in de lucht.

Groene elite zet in 2018 volgende stap naar afbraak welvaart gewone man

*

De linksgroen-liberale elite maakt heel handig gebruik van de onkunde, onbenulligheid en slaafse volgzaamheid van dit soort actiegroepen, om de gewone man zover te krijgen zijn welvaart en toekomst op te geven voor een in realiteit niet-bestaand CO2/klimaatprobleem.

Naast een opkomende EU-superstaat met nog meer massa immigratie en islamisering is er nog een ander groot gevaar dat ons in 2018 bedreigt: de groene elite, die inmiddels ook een voormalige rechtse partij als de Nederlandse VVD in zijn greep heeft gekregen. Dit jaar worden namelijk de volgende grote stappen gezet om de welvaart van de burgers, de gewone man, u en ik, uit te hollen en uiteindelijk compleet af te breken – en dat onder het mom van de grootste wetenschappelijke en financiële hoax die ooit werd verzonnen: door mensen veroorzaakte ‘global warming’.

Onlangs beloofden 225 grote financiële instellingen om het ‘klimaat’akkoord van Parijs af te gaan dwingen door de veronderstelde grootste vervuilers in de industrie verantwoordelijk te houden voor hun emissies. Dit ‘Climate Action 100+’ blok beheert zo’n € 22 biljoen aan ‘assets’, wat het equivalent is van iets meer dan één derde van de gehele wereldeconomie.

Daar zit ’s werelds grootste asset manager BlackRock –met nog eens € 5 biljoen onder beheer- nog niet eens bij. BlackRock nam de rol van ‘Eco Stasi’ op zich door zo’n 120 bedrijven in de energie-, transport- en industriële sector op te dragen om de ‘gevaren voor het klimaat’ die zij veroorzaken, te rapporteren (en in hun prijzen te gaan verwerken).

CO2 hoax doet uw energierekening exploderen

Je zou zeggen dat al deze bedrijven iets bijzonder schadelijks voor de mensheid en de planeet moeten produceren: giftig afval, schadelijke chemische gassen, kankerverwekkende deeltjes. Maar nee, de almaar strengere regels die het Westen invoert tegen ‘vervuiling’ zijn vrijwel uitsluitend gericht tegen CO2, niet alleen een volkomen onschadelijk gas, maar ook nog eens cruciale brandstof voor de meeste gewassen.

Na zoveel jaren dezelfde hoax te hebben verspreid is er echter nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies. Meer dan 31.000 klimaat- en energie experts hebben zich inmiddels verenigd in hun verzet tegen de schaamteloze opwarmingsleugen van de groene elite in het Westen (2).

*

Tegelijkertijd zien we dat de honderden miljarden kostende Duitse ‘Energiewende’ totaal is mislukt, dat Spanje geen geld meer heeft voor ‘duurzame’ subsidies, en de Amerikaanse president Trump zich uit ‘Parijs’ heeft teruggetrokken, waarmee hij de Amerikaanse industrie en bevolking een last van biljoenen dollars bespaart. De tendens is dus dat bepalende landen de CO2-reductiedoelen beginnen los te laten – maar natuurlijk niet Nederland, altijd het braafste jongetje van de linksgroen-liberale klas, die zijn zinnen lijkt te hebben gezet op de ontmanteling en vernietiging van de Westerse welvaart en beschaving.

 

Banken en grote bedrijven profiteren, burgers betalen

 

Waarom zoveel grote bedrijven, banken en financiële instellingen dan toch achter de klimaatagenda staan? Het antwoord is even simpel als voor de hand liggend: geld.(Her)verzekeraars kunnen onder het mom van klimaat’gevaar’ hun premies verhogen; de industrie kijkt verlekkerd naar de miljardenorders en –subsidies die regeringen met het belastinggeld van de burgers financieren om de ‘energie transitie’ te bewerkstelligen, en investeringsfondsen veranderen de klimaatnonsens in het zoveelste pyramide schema waarmee enorme winsten kunnen worden gemaakt.

 

Degenen die de rekening van dit met afstand kostbaarste bedrog ooit moeten betalen zijn u en ik. De komende jaren gaat de energiebelasting fors omhoog, waardoor onze energierekening over een paar jaar vele honderden euro’s hoger zal uitvallen. Waarschijnlijk is dat echter nog maar het begin, want we krijgen nu al te horen dat de ‘klimaatdoelstellingen’ hiermee niet gehaald kunnen worden. Dat betekent vermoedelijk al op de korte termijn nog veel forsere belastingen op energie, brandstof en consumptie. Hierdoor zal er een grote maatschappelijke onderklasse ontstaan met energie- en vervoer armoede.

 

‘Laatste kans om van de groene elite af te komen’

 

Vaste Breitbart klimaatjournalist James Delingpole ziet de verkiezing van Donald Trump dan ook als de ‘laatste en enige kans om de stevig zetelende links-liberale elite omver te werpen, omdat die helemaal niets geeft om de levens en aspiraties van gewone mensen; een links-liberale elite die zijn positie gewoonweg misbruikt om zichzelf vet te mesten.’

 

Net als de megabanken die ‘too big to fail’ waren, die ten koste van de samenleving met honderden miljarden belastingeuro’s en –dollars werden ‘gered’, zo is ook het klimaat-industriële complex een manifestatie van de zoveelste aanval van deze elite op de welvaart en toekomst van de gewone man.

 

De massa-media manipulatie, de ‘wetenschappelijke’ leugens, de oneerlijke –om niet te zeggen illegale- belastingen, zijn allemaal meer dan genoeg reden om de verantwoordelijken achter slot en grendel op te bergen, maar omdat het in de naam van ‘het klimaat’ wordt gedaan, met steun van de overheid, wordt dit gedrag niet alleen goedgekeurd, maar ook nog eens op de hoogste politieke en financiële niveaus gepromoot.

Delingpole besluit: ‘Het Groene Blok (lett. ‘Vlek’ of ‘Klodder’) is de essentie van het moeras dat Donald Trump beloofde droog te leggen, en moet in 2018 totaal worden vernietigd.’ (1) Helaas hebben wij Nederlanders vorig jaar in het stemhokje een grote kans laten liggen om voor onze eigen toekomst hetzelfde te doen.

Xander

(1) Breitbart
(2) Natural News

*

AAB DE VRUCHTEN KENT MEN DE BOOM

Bij nader toezien denk ik dat zowel

de Gebroeders Gromm (1863)

als de filmstudio Walt Disney, in verband met die appel, kleurenblind moeten zijn geweest. Want die appel was/is niet ROOD, maar BLAUW met zware HEL-RODE strepen die langs binnen doorlopen tot i jet klokhuis..

*

Vooral ook niet te vergeten, dat er in het verhaal van die lelijke toverheks, verkleed ‘as the old small Clinton Wife’, er ook nog Zeven Dwergen in het verhaal voorkomen. Zeven is ’n Heilig Getal, dat in faite geldt als ‘oneindig veel’. Waarvan de ene al meer dan de andere razend is op de gifmengster die hun schitterende toekomst in gezelschap van dat mooie Sneeuwwitje bijna vergald had. Gelukkig kwam daar dan Prins Donald op weg naar Het Witte Huis, in volle galop aan op zijn sneeuwwitte schimmel.

Maar omdat sprookjes alleen maar verzinsels zijn en helemaal geen aarde aan de dijk brengen, dus even met beiede voeten op de grond komen.

Niet alleen bij de Noorderburen, ook in Coburgia had onze voorkauwende pers door zuurstofgebrek en fijn stof bijna geen adem genoeg om voor de voeten van den The Donald hun gal uit te spuwen. In de valse overtuiging dat die keikop daarin zou koppeke ondergaan. Van zo’n grote omvang was hun haat dat diens ganse leefwereld daarin zou kunnen verdrinken.

Maar wie een put graaft om voor een ander met gal te worden gevuld, valt daar meestal zelf in. Komt daarbij, dat de rood-groen/blauwe elite het gewoonlijk niet houdt bij maar één put maken Putten maken, namelijk, is nu eenmaal de voornaamste bezigheid van al wat Slinx, Schots en Scheef is.

*

 

 





De commentaren zijn gesloten.