04-01-18

43887

 

 

IEDER VOLGELTJE ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

 

Mededeling v/d plaatselijke Redactie.

Via ’n binnengewaaid bericht van de H. Geest (verscholen in de clouds) werd mij gesuggereerd om als Vlaams traditionalist beter die zwarte merel met dat gele scherpe vogelbekje te gebruiken om mijn schrijfsels in te leiden.

Het moest mij zoals U ziet, geen tweemaal gezegd worden. Zo ziet U maar dat het stormweer van de voorbije nacht ook z’n goede klant enheeft gehad.

Ook gelet op de symboliek?

Zowel de leeuw als de merelaan hebben iets met Linx… De leeuw kijkt waardig, ja zelfs ’n beetje hautain, en de merel fluit er intussen rustig op los.

Enne, o ja, voor ik het vergeet: ’t Palliererke van deze week met nog oneindig veel meer Vlaams échrt nieuws ligt al twee dagen op U te wachten bij de krantenboer…

En nu, vooruiy met

de geit

*

Ja, Vlaming wezen dien God Vlaming heeft geschapen. Met open oog voor de Grote Wereld rondom.

Onnodig om U, net als ik ook een grote dierenliefhebber, op Vlaamsvoelend gebied, nog meer te overtuigen. Dat doet hetonderstaand artikel wel.

Verspreidt het gerust zoveel mogelijk door, want de nood is groot. Wat in Merkelland telt, telt ipso facto nog mer voor ons eigen land, het broeinest van het Briekseks hellegat.

 

 

Hallo Heer Minister van Landsverdediging, Uw Kerstverlof bijna voorbij? Er is dringend werk aan de winkel voor het repatriërino-probleem van de vele duizenden ogf-gevraagde gasten aan hus, die bij nader toezien, gewoon kamikazes zijn.

 

*

Steeds meer salafisten

 

*

Ondanks (dure) deradicaliserings programma’s, een zeer open en niet repressief migratiebeleid, véél middelen en een politiek correct woordgebruik stijgt het aantal salafisten, jaar na jaar. ‘Gutmenschen’ moeten stilaan moedeloos worden: “Zoveel moeite, en niks resultaat.”

 

Cijfers uit Duitsland

 

Het aantal salafisten in Duitsland is het afgelopen jaar tot een absoluut record gestegen. Volgens cijfers van het ‘Bundesamt für Verfassungsschutz’ leven er in Duitsland momenteel (einde 2017) 10.800 personen die tot de salafistische stroming behoren. In 2016 waren dat er 9.700, en in 2011 nog minder dan 4.000.

De chef van het Bundesamt, Hans-Georg Maassen, heeft het over “een aanhoudende aantrekkingskracht van de salafistische ideologie”. Eveneens verontrustend in het bericht van het Bundesamt is dat het in toenemende mate gaat om een radicalisering die zich in de privésfeer afspeelt, en slechts in mindere mate tijdens moskeebezoek of het bijwonen van grote politiek-religieuze meetings. Het gaat dus steeds meer om kleine samenzweerders kringen, om radicalisering via het internet. Vrij vertaald: fenomenen waar de overheid weinig vat op heeft.

Bijzonder alarmerend: Tsjetsjenen. Het Bundesamt ziet een bijzonder gevaar in de goedgeorganiseerde en zeer radicale Tsjetsjeense bevolkingsgroep in Duitsland.

Heel concreet gaat het om ongeveer 500

doorgewinterde strijders en hun achterban.

“Ze waren er al bij in de Tsjetsjeense oorlog

in Rusland, en vochten ook in Syrië en Irak”,

aldus overste Maassen. Ze hebben “een uit

gesproken voorkeur voor wapens, geweld en gevechtsporten”.  

“Wir schaffen das” wordt elke dag een beetje meer in vraag gesteld. Hoeft het te verbazen dat steeds meer Duitsers van Angela Merkel af willen.

Piet van Nieuwvliet

*

AAB DE VRUCHTEN KENT MEN DE BOOM

… leven er in Duitsland momenteel (einde 2017) 10.800 personen die tot de salafistische stroming behoren…

Het is een cijfer dat met chirurgische precisie is berekend. Als ’n ’n puntig taartstuk uit een immense koeienvlaai. Is gerust te vermenigvuldigen met twee, en te verhogen met eenzelfde cijfer voor de gelukkigen die ondertussen in de bajes zitten.

Anders gezegd met een uitdrukking waarop patent rust, we weten het niet, want ze dragen geen uniform zoals gebruikelijk in oorlogstijden En neen, het zijn zeker niet allemaal slechterikken. Daar zullen, net als er onder de oorlog ’40-‘45 ook brave Duitsers rondliepen, brave huisvaders die zorgden voor vrouw en kroost.

We hoeven dus gene bang te hebben… We leven maar één keer, en ons leven kan dan ook slechts één keer verkeerd aflopen.

Waarom zouden we ons ongerust maken? Die soort kweekt lijk wilde konijntjes en toch loopt ons geboortecijfer achteruit. Wij, autochtonen, met zegen van de Wet, transgenderen liever. En dus moet het nageslacht wel van elders komen…

*

 

De commentaren zijn gesloten.