24-01-18

4401

 

 IEDER VOLGELTJE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Ze, de Verlichte Grote Verstanden van de Grote Naziestaat zijn weer bezig!

Vooraleer verder te lezen, eerst en vooral de eis op tafel leggen van de Moslims ‘all over the world’ om van Jeruzalem hun hoofdstad te maken. Denk aan het lot van Constantinopel, dat nu al vele eeuwen Istanbul is moeten worden. De gestolen hoofdstad van dat gefingeerd land der Palestijnen. Daar is, vergeten we ook dàt niet, dat Servisch landsgedeelte, Kosovo, dat in de kortste keren ingevolge de vossenstreken van de EU, die onafhankelijkheid naar het hoofd gesmeten kreeg. Omdat Mo-Slimmerds overal ter wereld – met of zonder geweld - altijd en overal hun zijn krijgen.

Verla. U bet nu voldoende ont- gehersenspoeld, om samen op weg te gaan naar de belevenissen van een Spaans landsgedeelte, dat na eeuwen verslaving, eindelijk de ketenen wil afwerpen. En neen, spijtig genoeg, dat Volk zijn (nog) net de Vlamingen, maar de Catalanen. Die zijn op vandaag pas bevrijd van de dictatuur van Generalissimus Franco, maar kwamen daarna gewoon in een feitelijke nieuwe dictatuur terecht, die van Generalissimus Rajoy, de handpop van Broekzèl.

zelfstandig past niet in het concept van de Europese Naziestaat. Daarmee is alles gezegd. Enerzijds kan het totaal niet, maar anderzijds mag het zonlicht toch ook niet eeuwigdurend geloochend worden.

‘Entre les deux, mon coeur balance’ 

*

Ach ja! De Verenigde Staten van Europa zijn het nu eenmaal aan zichzelf verschuldigd om alle vermolmde artificiële constructies uit de tijd der Koloniale Waren in stand te houden. Zodat die als gebalsemde mummies het fundament kunnen vormen voor één en dezelfde stevige centraal bestuurde Natiestaat. Iets in de zin van ‘n moderne Icarus die in het tijdperk der intercontinentale raketten, te dicht bij de zon wil gaan vliegen.

****

Twee maten en twee gewichten.

 

*

Een echte circus-vertoning van de vulgaire hoogste plank. Zie het Eerste Nazi Rijk (1932-1945) van Gross Deutschland onder Hitler. Gebeurde gewoon onder het oog van ieder weldenkend mens. Is nu het werk van ’n kudde omhoog gevallen clowns van gebuisde nationale figuren van het niveau van het Gentse Liegebeest.

Dan is daar de evidentie van de feiten als het om de islammerij gaat.

De hele wereld (uitgenomen Onzen Donald) roept moord en brand om eindelijk!!! het Palestina van top-gangster

Yasser Arafath

te erkennen, ja misschien ineens welkom te heten als volwaardig Lid van de EU. Het is – ik val in herhaling - een landsgedeelte dat bij mensengeheugenis nooit heeft bestaan mar sedert vele eeuwen deel uitmaakt van wat wij in het Westen kennen als Het Heilig Land. Het Beloofde Land van het Godsvolk, de Joden. Die er in vrede en welstand leefden tot hun vijanden hen verdreven in ‘de diapora’, d.i. verspreid over de hele wereld. Vandaar naar de ’Holocaust’ is maar een kleine stap.

Even om het hoekje kijken naar Wikipedia…

“De Palestijnse Gebieden ontstonden na de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 toen op 14 mei 1948 een groot deel van het Britse Mandaatgebied Palestina (westelijk van de Jordaan) door zionisten als de 'staat Israël' werd uitgeroepen. Als reactie daarop werd het overgebleven deel, de later zo genoemde Westelijke Jordaanoever, door het toenmalige Transjordanië bezet en de Gazastrook door Egypte”.

Het weze dus duidelijk, dat na WO II, dank zij de Overwinnaars, eindelijk gerechtigheid geschiedde, zij het in zeer beperkte mate.

Het is toch wel bedenkelijk, dat geen ekele onderzoeks-hournalist de moeite doet om op Tinternet de ware ‘Geschiedenis’ (begonnen in 1988), van het ‘Land’ Palestina, na te gaan…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)

*

‘Retournons à nis moutons’.

*

Zal nodig zijn, want het gevaar bestaat dat de Yasser-Pest kortelings ook uitbreekt in Broekzèl, wat in feite de aanleiding is geweest voor onderhavig kolommetje.

Stel nooit uit tot morgen, wat ge vandaag kunt doen.

 

Mocht Broekzèl, Hoofdstad van Groot-Europa in de Madrileense vuurlinie komen te liggen voor Catalonië, zou het misschien lukken dat de vlam overslaat naar Berlijn, nu La Märkelina daar terug de lakens mag uitdelen.

Het uur ‘U’ voor Vlaanderen nadert.

****

De Catalaanse hoofdstad Brussel

19 januari 2018  Bart Maddens

*

De separatisten mogen dan wel de verkiezingen gewonnen hebben op 21 december, de vraag blijft of ze die overwinning zullen kunnen omzetten in politieke macht. Het helpt daarbij niet dat de twee grote onafhankelijkheidspartijen, Junts pel Catalunya en ERC, het grondig oneens zijn over de te volgen strategie. ERC kiest eerder voor een gematigde koers. De absolute prioriteit is het herstellen van de vroegere autonomie en het ongedaan maken van artikel 155. Junts pel Catalunya daarentegen wil een institutionele normalisering vermijden. De partij wil absoluut dat Carles Puigdemont wordt aangesteld tot president, ook al moet dat via delegatie en dus op een juridisch betwistbare wijze gebeuren, zoals al uitgelegd door Christophe Bostyn. In dat geval blijft Catalonië op ramkoers met Madrid. Rajoy kondigde al aan dat artikel 155 dan gewoon van kracht blijft. Maar ook dat zou juridisch al even betwistbaar zijn.

155 monedas de plata

 

De toenemende spanning tussen ERC en Junts pel Catalunya houdt ook verband met de gebeurtenissen van eind oktober. Toen was het Carles Puigdemont die wat gas terug wou nemen en een uitweg zocht uit de impasse via vervroegde verkiezingen. ERC daarentegen bleef toen de radicale lijn aanhouden en probeerde Puigdemont weg te zetten als de Judas van de onafhankelijkheidsbeweging. ‘155 monedas de plata’ tweette ERC-congreslid Gabriel Rufián toen op 26 oktober bekend raakte dat Puigdemont vervroegde verkiezingen zou aankondigen, in ruil voor het niet activeren van artikel 155 door Madrid. Mede onder druk daarvan is Puigdemont op het laatste moment van koers veranderd en heeft hij toch de onafhankelijkheid laten uitroepen. Hij wist daarbij goed genoeg dat dit een fiasco zou worden. Het is dan ook erg bitter voor Puigdemont en de zijnen dat uitgerekend ERC nu de matiging predikt.

Dubbele regering

 

Een compromis moet wellicht gezocht worden in de richting van een zogenaamde dubbele regering.

 

Enerzijds de legitieme regering in Brussel, onder leiding van president Puigdemont. Anderzijds een constitutionele regering van technocraten in Barcelona, onder leiding van een low profile separatistisch politicus. Het was voormalig CDC-minister Andreu Mas-Colell die dit scenario vorige week lanceerde. De technocratische regering zou alles volgens het boekje moeten doen, zodat Madrid geen enkele formeel-juridische reden meer heeft om artikel 155 aan te houden. Maar het politieke en symbolische leiderschap zou moeten berusten bij de legitieme regering in Brussel.

Semi-president Puigdemont

Je zou dit ook kunnen zien als een overstap naar een semi-presidentieel systeem, zoals in Frankrijk. Puigdemont wordt dan het staatshoofd van de Catalaanse Republiek. De volgens het Spaanse boekje aangestelde regeringsleider zou dan eerder een rol van eerste minister spelen. Die is dan de formele regeringsleider, maar politiek ondergeschikt aan de president. Het autonomiestatuut van Catalonië biedt daartoe trouwens een aanknopingspunt. In artikel 69 daarvan is sprake van de functie van eerste minister (‘conseller primer’) naast de functie van president. Maar dat bleef tot nu toe grotendeels dode letter. De nieuwe regeringsleider, ook al is die dan formeel gezien president, zou zich die rol van ‘conseller primer’ kunnen aanmeten.

Regeren per videoconferentie

Zo een constructie zou politiek enkel haalbaar zijn onder twee voorwaarden. Ten eerste moet de constitutionele regeringsleider (verplicht een parlementslid) echt bereid zijn om politiek een laag profiel aan te houden en in de schaduw te blijven van de legitieme president. Men moet erop kunnen vertrouwen dat dit effectief het geval zal zijn. De naam van Elsa Artadi doet hiervoor de ronde. Zij leidde de campagne van Puigdemont en zou zijn volledige vertrouwen genieten. Ten tweede moet de legitieme president echt de belangrijkste politieke rol kunnen blijven spelen. De feitelijke ministerraad zou dan via videoconferentie moeten plaatsvinden, onder het voorzitterschap van president Puigdemont. Vervolgens zou de formele ministerraad dan nog eventjes moeten vergaderen, onder het voorzitterschap van de constitutionele president. Daar bekrachtigen ze de eerder genomen beslissingen. Dat zou niet meer dan een formaliteit zijn, die ervoor zorgt dat Madrid juridisch gezien geen been heeft om op te staan.

Brussel tweede hoofdstad

Brussel wordt dan voor lange tijd de zetel van de feitelijke president van Catalonië.

 

Als het daarop zou uitdraaien, en die kans lijkt echt wel te bestaan, dan zou dat ook voor de Belgische politiek een aantal consequenties hebben. Brussel wordt dan voor lange tijd de zetel van de feitelijke president van Catalonië. Het wordt dan als het ware de tweede hoofdstad van de Catalaanse Republiek. Het is niet zeker dat iedereen in België zo een scenario met vreugde tegemoet zou zien.

**

Overgenomen bij DOORBRAAK.

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM

*

Voor de zeldzame lezer die deze zelfverzekerde stelling van Maddens nog kan volgen, even de ‘Heim ins Reich’ theorie van Nonkel Dolf in herinnering brengen. Die verschilt geen jota van die andere de inlijvingspolitiek van die andere manipulator Keizer Napoleon Buanaparte. Het is gewoon de aanbeden Oppergod Europese Superstaat die ter wille van het eigen profijt, wild graaiend om zich heen, de Vrijheidsgedachte wil de nek omwringen.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor, zij het op bescheidener schaal, bij de fusie van onze eeuwenoude als vanzelf gegroeide Gemeenten, die ook elke eigenheid de nek omwringt.

Het is de manier waarop elke geforceerde samenleving, groot of klein, zichzelf uiteindelijk ten gronde richt. Alleen gaat die vlieger niet op waar de islammerij bij het spel betrokken is. Dan gelden er, net zoals bij het Communisme, andere wetten.

Als den Donald zijn eigen Ambassade van locatie wil veranderen (van Tel Aviv naar Jeruzalem), dan dreigen de Palestijnse gangsters en dieven van Joodse eigendommen met oorlog.

*

Heb ik gelijk of heb ik gelijk, Walter?

Een traditionalist blijft traditionalist tot in de kist. Of anders gezegd met de woorden van Grootmeester Guido Gezelle::

Wees Vlaming dien God U Vlaming schiep!

*

 

 

De commentaren zijn gesloten.