25-01-18

4402

 

 IEDER VOLGELTJE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Het zal de lezer al wel zijn opgevallen dat ieder ‘kolommetje’ op voorliggend logboek doordesemd is met dezelfde rode draad. : zeggen wat uit het hart komt of op de tong ligt.

Zonder daarbij hoogmoedig te willen doen, een gevoel (als U mij dat toestaat) dat best te vergelijken valt met’

‘Een Mens Van Goede Wil’

van Gerard Walschap.

*

Tegen beter weten in, altijd maar strijden voor het goede in iedere mens: het is om er de kriebels van te krijgen.

Nog maar kort geleden hebben we de azijnpissers als Kaiser Willem II, Adolf Hitler en Vadertje Stalin mitsgaders nog ’n paar van die plezanterikken overleefd, of daar melden zich al, in de persoon van vooral Angelina Merkel, andere dreigende ongelukken aan. Haar anti-Trulop speech van gisteren namiddag in Davos is daar het begin van. Maar da’s voor straks! Eerst de lovende woorden hierover van de Officiële Media trachten te doorgronden!

En zeggen, dat ondergetekende Hemelrijker, bij manier van spreken, het geluk heeft om ter zake zonder enige uitvoerende verantwoordelijkheid te spreken. Uitereraad ook zonder het minste gevolg. Op z’n eentje is de Kleine Man inderdaad zo goed als machteloos.

Blijft over, toch ten aanzien van de lezer, het kloppen met steeds dezelfde hamer op steeds dezelfde nagel. Niet als bezigheidstherapie, maar als de Stem van het Geweten van een gans verknecht Volk.

*

Het Vierde Reich grijpt in: Eerste critici van regime Merkel gearresteerd’

*…

Duitsland heeft weer een gedachtenpolitie

zijn de nieuwe censuur-wetten van minister Heiko Maas van kracht geworden. Analisten in binnen- en buitenland hebben het over een ware ‘gedachtenpolitie’, over een ‘volk-opvoedings-programma’ en over ‘censuur door een staat, die in het verleden vreselijke ervaringen heeft met gedachtenpolities.’ Daarmee wordt gedoeld op de

*

Nazi tijd en op de DDR, de ‘Stasi’,

waar Angela Merkel zelf ook actief voor was, en wier totalitaire methodes ze stap voor stap in het verenigde Duitsland –i nmiddels cynisch DDR 2.0 genoemd - aan het invoeren is.

Gelukkig zijn er nog mensen die de werkelijke gebeurtenissen en informatie op het internet durven zetten. Het zijn degenen die nog goed het verschil weten tussen een echte democratie en een dictatuur. In de Tweede Wereldoorlog waren dat de makers van de verzetsblaadjes en de leden van verzetsgroepen, waarvan niet weinigen de strijd om de vrijheid met hun leven moesten bekopen.

 

Net als toen krijgt de nieuwe dictatuur volop steun van studenten, academici, media en bedrijven. Allemaal werken ze mee aan het onderdrukken van de ‘verkeerde’, niet-politiek correcte mensen en meningen. Negatieve berichten over het regime en het beleid, vooral ten aanzien van de massa immigratie, islam en de EU, worden niet langer getolereerd. Feiten doen er niet langer toe; de overheid bepaalt wat ‘waar’ is, en wat niet.

 

Vrijheidsactivist Sven Lieblich vreest voor zijn leven

*

 

Oliver Flesch en Sven Lieblich zijn twee van de eerste slachtoffers van de censuur van het regime Merkel. Lieblich is een criticus en activist uit Halle, en verwierf landelijke bekendheid door zijn geniale provocatieve satirische acties, zoals zijn optreden als islamitische haatprediker, werver voor de Bundeswehr, en ‘demonstrant’ voor ‘meer vluchtelingen’. Hij was spreker op 168 demonstraties, en had zijn eigen populaire kanaal ‘Svens Welt’.

 

Linkse activisten riepen al vaak op hem te vermoorden. YouTube verwijderde zijn video’s, en vervolgens zijn complete kanaal. Inmiddels zou Lieblich door de politie worden opgejaagd, en werd ook zijn woon- en werkomgeving op de korrel genomen en doorzocht. Er zou ook al een arrestatiebevel tegen hem klaar liggen. Lieblich vreest het ergste, zo stelde hij in een video op 16 januari. Hij sluit niet uit dat hij uit zijn huis wordt gehaald en wordt vermoord (en men het vervolgens op een zelfmoord of ongeluk doet lijken, zoals in de VS al meer dan 100 tegenstanders van de Clinton-Deep State is overkomen).

*

Lieblich benadrukte daarom dat hij niet suïcidaal is, en riep alle collega activisten, bloggers en verzetsstrijders op om standvastig te blijven vechten voor de waarheid en de vrijheid, en het regime Merkel met alle mogelijke middelen onder druk te blijven zetten. (1)

 

Staatscensuur DDR 2.0,

ook in Europa en Nederland

*

En als u denkt dat deze staatscensuur en –onderdrukking alleen voor Duitsland geldt: de Europese Unie heeft inmiddels besloten om zijn eigen ‘gedachtenpolitie’ afdeling op te zetten, die in de loop van dit jaar met ‘aanbevelingen’ zal komen om het zogenaamde ‘nepnieuws’ hard aan te gaan pakken. Dat betekent zonder twijfel dat critici van ‘Brussel’, van de islam(isering), de massa-immigratie en van het anti-Rusland beleid van het internet zullen worden verwijderd, zodat alleen nog de goedgekeurde propaganda-kanalen van de officiële media zullen overblijven.

 

DDR 2.0 – niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa, ook in Nederland, met

D66 minister Kathy Ollongren(*****)

als fervente voorstander en nationale uitvoerder van de nieuwe staatscensuur/propaganda (2). Het is daarom niet overdreven te stellen dat het Vierde Reich inderdaad is opgericht, en het vanaf nu nog veel sneller bergafwaarts zal gaan met onze vrijheid en democratie.

Xander

(1) Journalistenwatch
(2) The Post Online

*

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/01/Het-Vierde-Re...

*

Kathy Ollongren(*****): zie

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/wilders-motie...

waar uitgelegd wordt dat deze madam zowel de Zweedse als de NL-Nationaliteit heeft en volgens Wilders bijgevolg de post van vie-premier in de Regering Rutte III onwettig bezet. In Australië werd om dezelfde reden een Minister met ‘dubbele nationaliteit’ uit het Parlement gezet.

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM

*

Eerst alle andere meningen tegenwerken om die daarna buiten de Wet te stellen. Ordning muss sein!

De Nazi’s pasten in hun Strafwetboek heel sarcastisch de beginletters ‘N & N’ toe voor hun tegenstanders die ze, louter voor de schone schijn, voor de Rechter sleepten. Nog vóór de zitting begon, stond het vonnis reeds vast, omdat de Gestapo bovenaan het dossier in dikke rode stift deze letters had gezet, het code-woord voor ‘Nacht und Nebel’, zijnde de straf om helemaal te verdwijnen zonder het minste spoor na te laten.

*

Pas na de oorlog is de volledige betekenis hiervan doorgedrongen…

De uitschakeling van hun vijanden op deze manier was van meet-af aan de bedoeling van de Duitse Rode Nationalisten, maar dat hielden ze zoveel mogelijk verborgen. Adolf Hitler werd zelfs in zijn glorie-periode door de overgrote meerderheid der Duitsers toegejuicht.

Een succes dat Merkel nooit zal evenaren. Met alle gevolgen vandien Eenmaal aan de macht gekomen zal het dus nog sneller moeten gaan dan onder de Nazi’s. Vandaar haar streven om overal in Europa zoveel mogelijk mo-slimmerds om haar heen te hebben…’Verroklers’ zijn inderdaad de Kiezers voor de Nieuwe Wereld Orde.

Als gewezen leidster bij de Staci kent ze inderdaad de regels van het spel.

*

 


De commentaren zijn gesloten.