26-01-18

4403

 

 IEDER VOLGELTJE,ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Over demagogie en empathie.

Vandaag gaan we effe geleerd doen. Empathie isn reeds van op de schoolbanken verondersteld algemeen gekend, maar het begrip demagogie is een ander paar mouwen! Het is nu eenmaal politiek van de allerhoogste plank!

Vraag: wat is een demagoog?

Antwoord: een demagoog is iemand die nog nooit loog.

 

Allez, toch volgens mij. Maar ook volgens de Mechelse Catechismus van de politieke correctheid.. Ons aller Wiki-de-Wiek daarentegen weet beter. Die zegt dat demagogie het opdringen is van verkeerde meningen aan de hand van misleidende argumenten.

Voorbeeld: iedere dag komt de zon op, omdat het dag wordt. Dus niet het wordt dag omdat de zon opkomt.

 

Enfin, onze Ouaarde Oulfried Martens in illo tempore had het bijvoorbeeld over ‘geleide democratie’, die het allerbeste zou zijn, maar hij en was genen demagoog. Huh was Tsjeef. Wat, voortgaande op de feiten, in wezen hetzelfde is.

*

In deze bespreking op een artikel in DM wordt U nogmaals meegenomen, typisch voor Marx en Linx, in het omdraaien der argumenten. Precies alsof de kiezers allemaal automaten zijn. Op een demagogische manier verwijt men BDW demagogisch te zijn met niets anders dan demagogische stellinen. Maar om de schone schijn te redden, verschuilt men zich achter de rug van een Tilburgs Hoogleraar, die met veel woorden zijn cirkel-redenering besluit met de woorden dat hij gelijk heeft, zoals hi alls inleiding had gesteld.

Voorbeeld: onbeperkte immigratie vernietigt onze welvaart. Dus immigratie vernietigt onze welvaart. Zwart-wit. Inderdaad.

Diir de strot te duwen pil: immigratie is, net zoals zuurstof in de lucht, een onvervreemdbaar mensenrecht. En wie daaraan twijfelt is een vuile vieze populist….

In Gent zou men ‘op zijn muile sloan’!

De Chef heeft gelijk. Waarom heeft de Chef gelijk. De Chef heeft gelijk omdat hij altijd gelijk heeft. Zelfs al heeft hij ongelijk! De Chef heeft altijd gelijk omdat hij de Chef is.

*

De demagogie van De Wever

kent geen grenzen meer.

Volgens Ico Maly

gebruikt N-VA de erfenisvan filosofe Hannah Arendt om uitgerekend dat te verdedigen wat zij aanvocht

25-01-18, 06.00u - Ico Maly

*

Ico Maly. © Karel Duerinckx

Ico Maly is docent digitale media & politics aan de universiteit van Tilburg en hoofdredacteur van Diggit Magazine. Hij schreef het net gepubliceerde boek Nieuw Rechts (Epo).

*

Voorafgaande toelichting over de opgevoerde reeds in 1975 overleden fuguur:

Hannah Arendt (1906-1975)

**

Was als volbloed Joodse, ontsnapt aan Dachau, ee’n ver-Amerikaanste filosofe en denker. Nog vòòr de oorlog gevlucht voor het Hitler-Regime. Ddie zich verdiepte in totalitaire politieke systemen. In haar levensbeschrijving vindt U, naast een encyclopedie van mannen, o.a. ook Jaan Paul Sartre en Kafka terug. Zij was een veel bereisde Dame met heel wat levens achter zich.

Het is mij niet zeer duidelijk waarom BDW deze figuur voor het voetlicht zou brengen. Is dit uit loutere demagogie? Of gebruikt BDW voor de ‘Geleide Democratie’ van de Europese Naziestaat bij voorkeur een van haar meest illustere slachtoffers die aan de Holocaust is ontsnapt? Wat, in voorkomend geval, zou willen beduiden dat Linx, Groot Linx of Klein Linx, gelijk is aan, of eindigt met…. concentratiekampen….

*

N-VA krijgt de jongste weken klappen. Het wordt duidelijker dat onder het gematigd jasje een radicale politieke ideologie schuilgaat. Als N-VA in de hoek staat en de mindere goden het verknoeien, dan daalt de keizer van Antwerpen neer om de oppositie het zwijgen op te leggen. En zoals altijd is ‘het migratiedebat’ het strijdtoneel.

De val

De Wever wil het debat terugvoeren op eigen terrein. Hij tracht het frame uit te tekenen waarbinnen het debat de komende weken moet worden gevoerd. De val is doorzichtig. Zijn openingszet creëert een valse tegenstelling. Er zijn maar twee opties: open of gesloten grenzen. Partijgenoot Francken staat voor de bescherming van de welvaartsstaat; wie voor open grenzen kiest (het fictieve links in De Wevers wereld) helpt de welvaartsstaat naar de verdoemenis. Zwart-wit.

 

Dit discours heeft een lange staat van dienst. Het werd in dit land door zowel links als rechts gebezigd. Dat migratie de welvaartsstaat ondermijnt, is evenwel een mythe. Die sociale zekerheid wordt uitgekleed binnen de neoliberale wereld van eindeloze concurrentie. Het wordt onder andere georganiseerd door N-VA zelf. Niet de welvaartsstaat wordt verdedigd, maar een aanval op mensenrechten. In naam van de welvaartsstaat, van onze waarden, en godbetert filosofe Hannah Arendt, wordt opgeroepen om de rechten van anderen te schenden.

 

Het recept is bekend. Creëer een klimaat van angst, mobiliseer een massa en beschuldig de gutmensch ervan onze dierbare welvaartsstaat naar de knoppen te helpen. Overgiet dit demagogisch recept met een sausje van humanisme, empathie en intellectualisme. En, uiteraard, claim de verlichting; zeg dat je opkomt voor ‘onze manier van leven en onze waarden’.

Schaamteloze recuperatie

De Wever positioneert zich in het debat als de empathische intellectueel, de man die heroïsch opkomt voor zijn land en tegelijk links zijn denkers leert kennen op een volstrekt originele manier. Deze keer wordt dus Arendt voor de N-VA-kar gespannen. De intellectuele erfenis van de Duits-Amerikaanse filosofe gebruiken om uitgerekend dat te verdedigen wat zij aanvocht: schaamte kent geen grenzen meer. Alles voor de partij en de Vlaamse natie.

*

Hannah Arendts eerste bekommernis lag bij de strijd tegen totalitaire regimes en de strijd voor mensenrechten. Ze benadrukte dat mensenrechten het gevolg zijn van menselijke organisatie. Ze kunnen maar gegarandeerd worden als er daadkrachtige instellingen zijn die ze toepassen en bewaken. Het probleem, in het begin van de 20ste eeuw, was dat de (natie)staat de enige speler was om die mensenrechten te garanderen.

 

Arendt wijst erop dat de natie in het begin van de 20ste eeuw de staat had veroverd. 'Rechtvaardig' raakte verengd tot 'rechtvaardig voor het eigen volk'. Mensen die door denaturalisatie of migratie staatloos werden, verloren in een wereld van naties hun rechten. Ze werden illegaal verklaard. Arendt klaagt dus aan dat de staat niet meer functioneerde als een instrument om recht te spreken, maar om het nationaal belang voorrang te geven.

Het hemdje is altijd nader dan het rokje….

*

De Wevers partij is uitgerekend een illustratie van Arendts these: ze laat geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op het primaat van de natie. N-VA is een partij die over migratie spreekt in oorlogsmetaforen en pleit voor een bufferpolitiek. Een partij die de Conventie van Genève ondergraaft. Die prat gaat op de wet-Francken, die toelaat om mensen die hier geboren zijn uit te wijzen. Die inzet op denaturalisatie en uitwijzing als je de verkeerde overtuiging hebt of verdacht wordt van een crimineel feit.

 

N-VA realiseert dus wat Arendt pijnlijk illustreert: dat je als migrant in een wereld van naties geen rechten hebt als de staat ze niet toekent. Ze presenteerde die analyse als een probleem, niet als een goede zaak. De demagogie van De Wever is, kortom, grenzeloos.

Geen lessen te krijgen

Democraten hebben geen lessen te krijgen van De Wever, wiens partij humanisme en mensenrechten offert voor het nationaal belang, en die onze sociale zekerheid kapot wil besparen voor de economie.

 

Mensenrechten, sociale zekerheid en de welvaartsstaat moeten juist met vuur worden verdedigd. Migratie en diversiteit zijn de norm. Democraten moeten in tijden van globalisering en superdiversiteit zoeken naar structuren die de mensenrechten garanderen. De lessen van Arendt zijn leerzaam. Onvervreemdbare rechten zijn maar onvervreemdbaar als ze democratisch afdwingbaar zijn.

 

De eerste strijd ligt nog altijd op het niveau van de bestaande staten. De scheiding der machten moet daar gevrijwaard worden. Er moeten voldoende garanties zijn om de mensenrechten te waarborgen voor iedereen op ons grondgebied.

 

De tweede strijd ligt op Europees niveau. Zoals begin 20ste eeuw stelt migratie uitdagingen voor de universele mensenrechten en de relatie staat-burger. Het antwoord ligt nu, net zoals toen, niet in het primaat van de natie, maar in dat van de mensenrechten. Dat vraagt schaalvergroting: de creatie van een reële Europese democratie, die de mensenrechten niet alleen predikt, maar realiseert.

Handen uit de mouwen, links.

Ico Maly: "Mensenrechten, sociale zekerheid en de welvaartsstaat moeten juist met vuur worden verdedigd." © Karel Duerinckx

https://www.demorgen.be/opinie/de-demagogie-van-de-wever-...

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF KLEIN

KENT MEN DE BOOM

*

Ze werden illegaal verklaard. Arendt klaagt dus aan dat de staat niet meer functioneerde als een instrument om recht te spreken, maar om het nationaal belang voorrang te geven.’

 

Zoals deze Tilburgse Hoogleraar dat uitlegt, heeft een individu die het avontuur verkiest boven een goed of een slecht leven in het land waar hij geboren werd, voorrang op alle bestaande Wetten. Hij zoekt elders een beter leven (of vlucht vwegens allerlei redenen, vaak criminele) en heeft dus het RECHT om elders te gaan meeëten van een spoeling die met de dag dunner wordt….

Linxe logica, die bewijst wat bewezen wil worden….

*

De waarheid is veel eenvoudiger. Linx wil hetzij door het ook hedendaagse ‘Goddeloos communisme’, hetzij door de islammerij, de wereld, Staat of Natie, ordeloos door elkaar gooien. Om op de puinen een Nieuwe Wereld Orde uit het Grote Niets op te bouwen. Waar zj uiteraard de Bazen willen van zijn… Alle excuses om dit doel te bereiken zijn dus goed.

Van demagogie gesproken!

*

PS

Toch even gaan neuzen op Google over deze Ico Maly, de Tilburgse Hoogleraar. Daar lezen we o.a.

‘Ico Maly (1978) is doctor in de cultuurwetenschappen, licentiaat in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen en postlicentiaat in de Ontwikkelingssamenwerking, optie politiek en conflict (UGent). Hij is coördinator van Kif Kif en gastprofessor Politiek en Cultuur aan het Rits. Hij schreef o.a. 'N-VA | Analyse van een politieke ideologie' (EPO, 2012) en 'De beschavingsmachine. Wij en de islam' (EPO, 2009). Op 20 februari 2014 stelt hij samen met Jan Blommaert & Joachim Ben Yakoub het boek 'Superdiversiteit en Democratie' voor.

*

Ja Ja! Aan de vruchten kent men de boom!

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.