29-01-18

4406

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Het artikel in DS ovr de 31 schuldigen in de zaak Optima is hallucinant.

Het is een omfloerste berichtgeving bijna met een fluisterstem en als ’n trompetsolo in sourdine. Met de volume-knop op de allerstilste stand. Precies alsof De Schandaard deze keer beschaamd is over andersmans schande…

Stel U even voor, dat er een 100ste daarvan in de (zeven mijls)laarzen van BDW, of God-beware-ons, of in de sandalen van het VB had kunnen geschoven worden: het kot zou te klein geweest zijn om dat in kasseistenen van letters te ‘koppen’

KRUSIG HEN

Maar in der Coburger Bananrepubliek, waar God helemaal aan de kant is geschoven

Zie Joël De Ceuleer, U wel bekend, die in een volgend ‘colommetje’ aan bod komt, waar die schrijft dat BDW in de les niet goed heeft opgelet over de Barmhartige Samaritaan, maar die daarbij de bal verschrikkelijk misslaat

zou het, met de repressie nog vers in het geheugen, nizr ‘Kruisig hen’ zijn, maar eerder ‘tegen de muur met hen’.

 

Over dat ‘item’ in de media. Vroeg in de morgen vermeldde de radio, waarschijnlijk op basis van een vergissing, even heel kort dat ook Zijne Hoogwaardige Excellentie Minister Luc Van den Bossche in beschuldiging werd gestemd financieel werd gedagvaard. Het klonnk zowaar (een beetje verontschuldigend), dat zoiets moest gevolgd worden met tweemaal het voorzetsel ‘ex’: Ex Spaër en ex-minister.

*

Onderstaand overgenomen artikel verdween na een paar uur van de ‘Krantenkoppen’, nadat waarschijnlijk uit bevriende hoek daarover gereclameerd werd. Het is me niet bekend of er bij DS deswegen op de redactie ontslagen zijn gevolgd, maar het zou mij niet verwonderen.

Temeer daar dit “aaitem” aai aai zo goed als nergens anders aan bod kwam…. Net als bij mos slim-brodcers zijn globalisten-broeders één gesloten gemeenschap. Tot het er op aan komt het eigen vel te redden. Iets dat in bij de afhandeling van de Optima rechtszaken de sterren staat geschreven. Maar Linx Gent zou Gent niet zijn, moesten die dingen niet met gesloten deuren worden afgehandeld…

*

Curatoren Optima dagvaarden vette vissen

De curatoren van Optima Bank zijn overgegaan tot een massale dagvaarding in de zaak van de failliete bank. Zowel toezichthouder, revisor, directie en bestuurders worden financieel gedagvaard.

De curatoren van Optima Bank gaan over tot een zelden geziene dagvaarding. Ze lanceren maar liefst drie gerechtelijke procedures voor de burgerlijke rechtbank waarvan twee voor de rechtbank van koophandel in Gent en één in Brussel. De drie procedures samen viseren zowel de bestuurders en directieleden van de Optima Bank, de Optima Group, de commissaris-revisor van de Optima Bank én de Nationale Bank van België.

 

In totaal worden meer dan 30 partijen gedagvaard. Daar zitten naast Jeroen Piqeur opvallende namen tussen zoals de liberaal Geert Versnick, Luc Van den Bossche (ex-SP.A) en Herman Verwilst (ex-Fortis) maar zelden gezien is dat ook de bedrijfsrevisor én de toezichthouder (de NBB) zich moeten verantwoorden. Inzet van de curatoren is om financiële compensatie te bekomen voor de burgerlijke rechtbank. Het betreft dus geen strafzaak. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar het faillissement van Optima Bank én daar hebben de curatoren volgens onze informatie zich burgerlijke partij gesteld.

 

De financiële inzet is groot. De eerste procedure in Gent is erop gericht om alle personen die vanaf 30 juni 2014 tot datum van het faillissement bestuurder of directielid waren, te laten aansprakelijk stellen voor het netto-passief van het faillissement omwille van kennelijk grove fouten. Die zouden bijgedragen hebben tot het faillissement van de bank. Het netto-passief bedraagt maximaal 72 miljoen maar zou nog kunnen zakken tot zo’n 50 miljoen. Maar het blijft een flink bedrag die een twaalftal personen (solidair) zouden moeten ophoesten bij een definitieve veroordeling.

 

Daar zitten onder meer Jeroen Piqueur en Luc Van den Bossche tussen, ex-directeuren Jan De Paepe en Jo Viaene, voormalig revisor Ludo Swolfs (ex-EY) en zijn vennootschap, voormalige KBC-directeuren Guido Segers en Danny Deraeymaeker (ex-KBC) en Ludwig Caluwé naast Koen Petit en Marc Debaets (ex-Electrabel).

 

De curatoren verwijten de voormalige top enkele betwistbare kapitaalverhogingen uit 2014 en aan Land Invest verstrekte kredieten. Dat laatste gebeurde nog terwijl de Nationale Bank de bank had opgelegd de bankactiviteit af te bouwen. Land Invest in Antwerpen ontwikkelde appartementen op het Antwerps eilandje en aan de tunnelplaats die door Optima Global Estate verkocht werden aan klanten van de bank. De top wordt ook verweten aan Jeroen Piqueur geld te hebben uitgekeerd voor niet geleverde prestaties. Ten slotte zouden ze gezorgd hebben voor een vertrouwensbreuk met de Nationale Bank.

 

Diezelfde Nationale Bank is samen met een aantal bestuurders en directieleden van Optima Bank uit 2015 gedagvaard in de zaak van onrechtmatige depositoverwerving voor de rechtbank in Brussel. De Nationale Bank wordt verweten van eerst de bank verboden te hebben nog funding aan te trekken maar in augustus 2015 toch de deur op een kier te hebben gezet door fondsenwerving bij professionele partijen toe te laten. De omschrijving was onduidelijk waar Optima Bank gebruik van maakte om bij Ocmw’s en gemeenten deposito’s op te halen. Gemeenten als Dentergem en Wijnegem leden daardoor verlies en willen compensatie. Wijnegem voert al een procedure terwijl Dentergem zich aansluit bij de procedure van de curatoren. Inzet is om 10 miljoen te recupereren.

 

Maar liefst 31 partijen zijn gedagvaard in een derde procedure in Gent voor de aankoop van de Spaanse dochter van Optima door de bank en het versluizen van geld van de bank naar Optima Group. De bank, de groep, bestuur en directie, bedrijfsrevisor Ernst & Young (EY) én commissaris Jean-François Hubin zijn gedagvaard. Andere namen zijn onder meer Geert Versnick, Herman Verwilst, Luc Van den Bossche, Philip De Hulsters (ex-Ethias), ondernemer Jos Sluys, Jeroen en Ruben Piqueur, Rik Donckels (ex-Cera) en Frank Vincent.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180126_03322971

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF KLEIN

KENT MEN DE BOOM

*

In bovenstaand verhaal ontbreekt voorlopig het Hoofdstuk (Ghelamco’. Maar geen erg. Het ding is zowel bij dag als bij nacht voor geheel de omgeving voldoende verlicht, dat het niet lucht zal vergeten worden….

De Ghelamco Arena, de kroon op het hoofd van Termont…

*

En neen, het is geen lacheding wat zich daar in Gent allemaal zo spreekwoordelijk afspeelt. De moraal van het verhaal voor die ene andere nieuw-opkomemde partij is, dat graaien vroeg of laat bestraft wordt.

Maar voortgaande op het grote overweldigende nieuws van gisteren, zondag, dat in Gent Mevr. Elke Schrers ’n stap opzij zet, en dat Siegfried Heil op z’n honger moet bllijven zitten, bewijst dat BDW zijn troepen stevig in de hand heeft.

Vergeten we daarbij vooral niet dat het Art.1 van zijn partij-programma nog altijd de Onafhankelijkheid i van Vlaanderen voorop stelt. Daar kan in geen 1.000 jaar ’n beetje geld of aanzien tegenop.

 

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.