02-02-18

4411

 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Wat las ik vandaag bij ons aller vrienden van

http://nageltjes.be/wp/?

Dat er ook toiletten zoude bestaan voor transgenders. Aandacht! Dat zijn trangnders, en geen transcendenten. Een wereld van verschil. Want transcendenten kunnen ook transgenderen zijn of dat worden, maar trangenders en nakomelingen zijn zowat hetzelfde als vliegende vissen of zwemmende vogels. Pas op: in de natuur komen die voorkomen, soort per soort, maar toch niet gemengd, van elk wat wils onder de vleugels, maar niet in de onderbroek.

Voor wart betreft de naamgeving van die 3de soort, noch man, noch vrouw, vind ik persoonlijk meer gaven in het woord ‘Sansculotten’. Dat is een gekend woord dat een hele reputatie achter zich heeft staan. Wat meer is, in het straatbeeld zouden al deze figuren gemakkelijk traceerbaar zijn. Het zou zelfs veel verbouwereerde hezichten en gefronste wenkbrauwen voorkomen bij elke begroetong. Want hoe willen die mensen aangesproken worden? Wie wil er nu aangesproken worden met ‘Mietje’ ipv Mevrouw of Mijnheer.

Dat over die ‘Gemengde Toiletten’ wist ik niet. Maar als dàt waar is, opent er zich ’n oceaan van mogelijkheden voor installateurs van sanitaire installaties. De EU-Naziestaat in Broekzèl lanceert eerst (teneinde niemand te discrimineren) voor elke lidstaat ’n bindend advies dat in gans de EU er vanaf vandaag 2 Februari 2018 in alle openbare en private gelegenheden 3 (drie) soorten toiletten moeten voorzien zijn. Een voor rechtstaande plassers, een voor zittende plassers, en een voor gewoon op de hurken zittende plassers. Deze 3de soort is/was plusminus al bekend als de Franse W.C.-plaat, instap- en gebruiksklaar voor (gelijktijdig) de twee ‘boodschappen’ on der dezelfde noemer.

Iets oplossen ‘met de Franse slag’, heet toch zoiets?!

Deze laatste voor de Bô’s, maar vooral voor de Mo’s. Naar mos slimmerdse gewoonte is daar lijk in de woestijn, geen toiletpapier voorzien, maar wordt er gewerkt met de natte vinger.

Of had U liever een tekeningetje gehad?

*

Angeltjes echter hadden het meer over de Hidjra..

“de door de islamitische politieke doctrine ten zeerste aanbevolen Hidjra. Dat was de eerste migratie van het door alle mohammedanen nadien ten eeuwigen dage na te volgen rolmodel: Mohammed van Mekka naar Yatrib (Medina). Mohammedanen migreren niet om te kunnen overleven. Ze migreren uit ideologische overtuiging, om net zoals Mohammed te kunnen onderwerpen, te heersen, te roven, te stelen, te doden en te verkrachten. Dat heeft niets met een biologisch aangestuurde zoektocht naar voedsel te maken. Dit is een geschiedkundig en wetenschappelijk bewezen feit. Dat onze leiders EU zowel als BE deze immigratie en transmigratie van Mohammedanen toelaten, goedpraten en zelfs aanmoedigen en subsidiëren is zonder meer misdadig.

*

Ook dàt wist ik niet. Of liever, ik wist het wel, maar dan zonder te weten waar de klepel hing.

Wel, die klepel hangt zelfs niet in Toilet N_3 (zou te opvallend zijn), maar Wikipedia weet er alles over. Het wordt U als ‘plat consistent’ (hoofdartikel) hiernavolgend opgediend.

Als ‘dhimini’ (onderworpene) is het iedereen ten zeerste geraden deze kennis goed en overvloedig tot U te nemen.

Ikzelf voeg er nog dat tweede Arabisch woord bij, dat op deze blog al zo dikwijjls is besproken. Namelijk de verdomde goddelijke plicht voor elke mos slimmerd, de Taqyilla, om van de wieg tot het graf alles en iedereen in te luren te leggen ten einde de gebiedsuitbreiding van de islammerij geen strobreed in de weg teleggen. In de luren leggen is hetzelfde als bedotten, om de tuin leiden, beloegen en bedriegen. Kortom, het is

Appels voor citroenen verkopen

 

Hidjra

De hidjra (Arabisch: هِجْرَة) was de emigratie van de islamitische profeet Mohammed en zijn volgelingen van Mekka, waar hij veel met verzet te maken had, naar Jathrib (nu Medina) in 622.

 

De hidjra wordt binnen de Islam zo belangrijk geacht dat ze het begin van de islamitische jaartelling is en dat aan het begin van ieder hoofdstuk in de Koran staat aangegeven of het voor of na de hidjra werd geopenbaard. Het jaar waarin de hidjra plaatsvond werd in 638 (17 AH) door kalief Omar ibn al-Chattab uitgeroepen tot het eerste jaar van de islamitische jaartelling. De hidjra wordt meestal herdacht op 8 rabi' I, de dag dat Mohammed aankwam in Quba, een plaats nabij Medina (20 september 622).

 

Geschiedenis

Mohammeds openbaringen vonden in Mekka niet veel waardering. Zijn stam, de Qoeraisj, beheerde de Ka'aba, een bedevaartplaats voor de diverse Arabische polytheïsten. De Qoeraisj waren bang die positie, die voor hen een belangrijke bron van inkomsten betekende, te moeten opgeven, en kon de nieuwe religie ook om andere redenen niet waarderen.

 

In 620 en 621 ontving Mohammed delegaties uit Medina, waarvan de leden tot de islam overgingen en die de moslims uit Mekka hulp en bescherming aanboden. Dit stelde de moslims in de gelegenheid om successievelijk naar Jathrib uit te wijken. Op 26 safar AH 1 (9 september 622), nadat Mohammeds vijanden hadden besloten om hem gezamenlijk te vermoorden, vertrok hij uit Mekka. Samen met Aboe Bakr wist Mohammed aan zijn belagers te ontkomen en vertrok hij 's nachts in zuidelijke richting, om zijn achtervolgers op een dwaalspoor te zetten. Op 22 rabi' I (1 oktober) vestigde hij zich met zijn volgelingen in Jathrib, een stad 320 km noordelijker. Jathrib werd korte tijd later omgedoopt tot Madinat un-Nabi (de stad van de profeet), waarvan de Nederlandse naam Medina is afgelei

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF KLEIN

KENT MEN DE BOOM

*

Er gaat geen dag voorbij, dat we Hans Janssen (1942-2015), de veel te vroeg overleden Arabist, islamoloog, columnist-publicist en politicus, niet missen. Hij was een der onzen die beter was in de materie dan de geleerdste mos slimmerdse theoloog.

Het is, om nog ergens ’n tekst van hem te vinden, als zoeken als naar een naald in een hooiberg. Hoe zou dat toch komen?

Ja, wat weten we ten gronde in onze landen eigenlijk over de islammerij? Hun lettertekens zijn – slim gezien - als met de voeten geschreven kronkels en strepen in het woestijnzand. Dat is ook altijd in beweging. Heuvel op en heuvel af. Die leestekens zijn als met de zweep geschreven. Hun stem klinkt dan ook als het klappen van de zweep. Maar wat ze inhoudelijk zeggen is met geen woorden te beschrijven. Al verwacht men van achter de rug ten allen tijde het zoevenn van een of ander kromzwaard te horen.

Wij Vlamingen hebben eeuwenlang opeenvolgend Romeinen, Fransen, Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers, enz, over ons heen gekregen. Zelfs de Belgicisten en Belzieke-naars hebben we overleefd. Met als orgelpunt de bazuinstoot de strijd voor het behoud van onze eigen beschaafde taal. Wij moeten zelfs toegeven, dat al die vreemde talen onze genen hebben beïnvloed (!) zodat iedere Vlaming iets als een ‘talenknobbel’ heeft meegekregen van in de wieg.

En, na de gewonnen Taalstrijd, dank aan de ‘open grenzen’ staan we nu waar we staan.. Dank zij de immigratie van de halve wereldbevolking, worden er nu in Coburgia officieel bij de 200 talen gesproken. Is dat niet ’n beetje van het goede teveel?

Of die 200 verschillende talen ook geschreven worden? Moet dat?

Taalwetgeving? M’n voeten, Gerard!

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.