04-02-18

4114

 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Wat verdorie hebben de Maya’s te zien met de aan de gang zijne en bijna voltooide her-volking van ons Oude Avondland? Wel, omdat de gazetten er vol van staan, dat daar meer dan 500 jaar geleden precies hetzelfde is gebeurd als met de Indianen in Noord Amerika. Waar de oorspronkelijke bevolking zo goed als verdwenen is. Groot nieuws, want de moderne technologie heeft, verscholen onder het bladerdak van de jungle, uitgestrekte ruïnes ontdekt van steden van een nooit geziene omvang. Daar huist nu dus alleen nog ongedierte. En er is niemand meer die het kan na vertellen.

Na de Maya’s dus, straks ook de Europeanen? Iets om over na te denken. Over bvb het lot van onze Gothische Kathedralen die met kanten ranke torenspitsen als spitse vermanende vingers naar de hemel wijzen?

Vandaag worden hier op deze column twee totaal verschillende onderwerpen behandeld die echter verwijzen naar één en dezelfde problematiek waarvoor de mensen beginnen de slaap te laten.. De her-volking van ons Oude Avondland is inderdaad zijn tragisch laatste hoofdstuk begonnen. En Merkel weet ban geen ophouden.

Eerst wordt U vergast op een verslag ter plaatse van de wraakactie door ’n doodgewone Italiaan wiens stoppen waren doorgeslagen. De maat is niet alleen vol, ze loopt over. Nogal begrijpelijk, want vrienden daar in Centraal Italië signaleerden ons zo pas toevallig, dat het probleem van de (donker gekleurde) bedelaars op de parkings van bvb grootwarenhuizen zo opdringerig geworden zijn, dat de mensen er beginnen wegblijven. Binnen waren er al van in onze tijd daar, speciale gewapende bewakingsdiensten om de boel in de gaten te houden. Wat meebracht dat de gauwdieverij er zo goed als verdwenen is. Nu, horen we, wordt elk winkelwagentje belegerd door 4 à 5 uit de kluiten gewassen donker gekleurde ‘verrijkers’ die als om strijd bedelen om het muntstukje van de automaat te bemachtigen. De ogen alleen al naar al die begeerlijkheden die in de koffer gaan, spreken boekdelen.

En de politie? Die controleert voortdurend in de hele omgeving, de fout parkeerders…

 

De Italiaanse Carabinieri verspreidde deze foto van verdachte Luca Traini © Belga Image

*

Over het stadje Macerata kunnen we kort zijn. We kwamen er vaak langs, onderweg naar Ancona, de zeehaven aan de Adriatische Kust. Deze zeehaven was zeer belangrijk in WO II, want uitvalsbasis van de zi gevreesde Forza Navale. Even noordelijker liggen San Marino, het Vrij Staatje, en Rimini, weeral een militaire uitvalsbasis die (anekdotisch) onlosmakelijk verbonden is met Veldmaarschalk Erwin Rommel die deze naam slechts zeer moeizaam kon uitspreken.

Zo bezien heeft Macerata helemaalniets te zien met Maserati, de wereldberoemde Italiaanse bolide van de happy few. Daarvoor moet U in Mòdena zijn, een ander stadje waarvan ce naam altijd verkeerd beklemtoond wordt door onze hournalisten. U komt er voorbij op de A1 richting Rome, ongeveer in dezelfde streek als Macerata.

Tja, wat nu betreft die schietpartij. Het stond in de sterren geschreven dat dit ooit zou gebeuren. Als op afspraak getuigen onze Verkochte Media dat de schuld ‘uniquement’ bij de schutter ligt. Is niet te weerleggen, want het was hèm die de schoten afvuurde. Niks racisme. Gewoon wraak voor zijn vermoorde en in in stukken gesneden teruggevonden Dulcenea..   

U gelooft dat toch ook

Of vindt U dat niet kunnen, dat de ‘dader’ Luca Traini, ?(zie foto) na de feiten met de Italiaanse vlag om de schouders, de Vaderlandse Groet ging brengen bij het standbeeld van de Gesneuvelden? Deze symboliek moet als een mes gesneden hebben in de verwrongen geesten van de Europa bobo’s in Broeksèl… Als dàt geen populistische daad is geweest, dan weten ze ook niet meer!

Enfin, leest U wat hieronder (overgenomen) staat… Wikipedia staat er vol van…. Dan kunnen we nu overgaan tot belangrijker zaken: de Pöols-Hongaarse entente met Tjechië en Slowakije., die luistert naar de naam Visegrad4, afgekort tot V4. Onderstaand kaartje geeftr perfect de verhouding weer tot de Europese Unie….

Het is misschien toevallig, maar die V van ‘Victory’, de twee opgestoken vingers van wijlen Winston Churchill komt wel goed uit. Toen, eind 1940 waren de oorspronkelijke Nazi’s nog heer en meester in Europa. Niets of niemand kon voorzien dat dit niet in alle eeuwen der eeuwen zo zou blijven. Alleen die koppige Church (on the) Hill zag het even anders…

En we weten allemaal hoe het is afgelopen…

*

DE 1STE POPULAIRE SCHIETPARTIJ

OP “VERRIJKERS’

Maya-ruïnes na de doortocht van de Spaanse conquistadores.

*

Volgens Italiaanse media gaat het om een 28-jarige inwoner van Macerata die werd aangehouden nadat hij de fascistische groet had gebracht bij een monument in de stad voor gevallen militairen. Ook zou hij zich in een Italiaanse vlag hebben gehuld.

Moord op meisje

Na de schietpartij riep de burgemeester van de stad, Romano Carancini, de burgers op om hun huizen niet te verlaten. Het incident deed zich voor in een buurt waar deze week in twee reiskoffers de lichaamsdelen werden gevonden van een achttienjarig meisje. Hoofdverdachte in het onderzoek is een Nigeriaanse man. Volgens verschillende bronnen zou de dader de schietpartij hebben gepleegd omwille van racistische motieven.

Leider Matteo Salvini van de uiterst rechtse politieke partij Lega Nord legde de schuld voor de dood van de vrouw bij de centrumlinkse Italiaanse regering. Hij verklaarde op Facebook dat links door het toelaten van migranten “bloed aan de handen” heeft.

***

TWEEDE DEEL

*

Visegrad groep vormt gezamenlijke vuist tegen Brusselse immigratie en superstaat

*

V4 landen mordicus tegen door Duitsland en Frankrijk gewilde en geleide Verenigde Staten van Europa – Hongaarse premier: ‘Wij weigeren ons thuisland op te geven voor VN-plan voor wereldwijde (moslim)migratie (naar Europa)’

In oktober 2017 kwam de V4 groep al op lager niveau bij elkaar (afbeelding: Getty Images (2)).

*

De leiders van de Visegrad groep (V4), bestaande uit Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen, hebben besloten een gezamenlijke vuist te vormen tegen de door de EU geëiste moslim immigratie. Ook vinden deze Oost Europese landen, die tientallen jaren lang ervaring hebben met het moeten zuchten onder het juk van een totalitair bewind, dat Europa terug naar de tekentafels moet.

De leiders willen een tegenwicht tegen de door Duitsland en Frankrijke geleide EU, dat onder leiding van Merkel en Macron op een superstaat afstevent, waarin de soevereiniteit en culturele identiteit van de lidstaten definitief is opgeheven.

De M-Brigade…

*

Mordicus tegen geïslamiseerde Verenigde Staten van Europa

Met ‘terug naar de tekentafels,’ riep op de allereerste V4 topconferentie in Boedapest

de Hongaarse premier Viktor Orban

Europa op om een nieuwe start te maken. Hij wil dat de focus niet langer komt te liggen op massa immigratie en eenwording, maar op werk en technologische ontwikkeling. De in Brussel, Berlijn en Parijs gehate Orban wijst er keer op keer op dat de V4 groep de hoogste economische groei van de hele EU kent.

De V4 landen zijn daarnaast mordicus tegen de oprichting van een Verenigde Staten van Europa, een concept waar zowel de nieuwe Duitse GroKo coalitie (CDU/CSU en SPD) als de Franse president Macron openlijk naar streven. De Hongaren, Tsjechen, Polen en Slowaken willen de zeggenschap over hun eigen binnenlandse beleid houden. De basis van Europa moet niet langer integratie, maar nauwe samenwerking zijn.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki

is overigens wel voorstander van een Europees leger dat moet gaan optreden tegen terrorisme, de migrantencrisis, en de ‘agressie uit het Oosten’, waarmee hij Rusland bedoelde. Onduidelijk is naar welke agressie hij precies verwees, want het is nu juist de NAVO dat al geruime tijd steeds meer troepen en materieel naar de Russische grenzen verplaatst.

 

Brussel dreigt Hongarije en Polen vanwege afwijzen buitenlandse inmenging

 

Hongarije en Polen hebben vanuit Brussel al de nodige ernstige waarschuwingen gekregen vanwege het met wetten en maatregelen afweren van buitenlandse inmenging, en het proberen te behouden van de onafhankelijkheid en samenleving van hun landen. Zo probeert Hongarije enkele radicaal linkse NGO’s buiten de deur te houden, onder andere die van

globalist George Soros,

die al jaren nauw samenwerkt met Brussel bij het stapsgewijs vernietigen van de culturele verscheidenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de Europeanen.

De EU heeft in december zelfs de ‘nucleaire optie’ gelicht, waarmee Polen, dat zijn gerechtelijke macht weigert over te geven aan pro-Brusselse krachten, het stemrecht kan worden ontnomen. Hongarije heeft al aangekondigd zo’n besluit met een veto te zullen treffen. Omgekeerd heeft Polen aangekondigd een veto te zullen uitspreken na het tegen Hongarije in werking stellen van artikel 7 door het Europese Parlement, waarmee de EU de Hongaren wil dwingen hun grenzen te openen voor migranten en de genoemde NGO’s.

 

EU en VN willen Europa overspoelen met tientallen miljoenen moslims

 

Ook tegen Tsjechië zijn procedures opgestart vanwege het weigeren mee te werken aan het verdelen van (in eerste instantie) 160.000 moslimmigranten over Europa. De V4 landen willen daarentegen inzetten op versterkte grensbewaking, en wijzen erop dat er eerder was afgesproken dat er geen verplichte quota’s zouden worden opgelegd. Echter, ook in Oost Europa is het inmiddels duidelijk geworden dat men zich in Brussel niets aantrekt van de eigen wetten en regels, noch van eerder gemaakte afspraken, en reeds op dictatoriale wijze zijn wil aan de lidstaten probeert op te leggen.

 

De VN en de EU willen gezamenlijk heel Europa overspoelen met vele tientallen miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten. Premier Orban noemde het plan van VN secretaris-generaal Guterres voor een wereldwijde overeenkomst over migratie daarom ‘gevaarlijk... Wij staan op onze tolerante, christelijke manier van leven, en weigeren ons eigen thuis op te geven.’

 

Brussel is voornemens om de financiële steun aan landen die weigeren mee te werken aan deze massa immigratie, terug te draaien of zelfs stop te zetten. Ook dat wordt door de V4 groep als een ‘ondemocratische maatregel’ van de hand gewezen.

 

Van Oostzee tot Adriatische Zee weigert men onafhankelijkheid op te geven

 

Naast de V4 landen zijn overigens ook Oostenrijk, Slovenië en Kroatië bepaald geen voorstanders van de Europese Superstaat zoals die Brussel, Berlijn en Parijs voor ogen staat. Vanaf de Oostzee tot de Adriatische Zee tekent zich dan ook een sterk blok af, dat niet van plan is om net als Nederland zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid volledig over te geven aan een groepje ongekozen extreemlinkse totalitaire EU-technocraten, dat door middel van massale moslim immigratie en islamisering frontaal de aanval heeft geopend op de autochtone cultuur en bevolking van de lidstaten.

Xander

(1) Intellinews via Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Visegrad-groe...

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF KLEIN

KENT MEN DE BOOM

*

 

Soris!!!! Eens te meer weer die George Soros!

Is ’n in Amerika levende Joodse Hongaar, ‘ondernemer’ van beroep us in werkelijkheid geboren als György Schwartz (Boedapest, 12 augustus 1930), is de meest intieme vriend van The Clinton Wife. Daarover morgen meer in een aanrukkend nog groter schandaal in de States dan Watergate onder Nixon.

*

Van Oostzee tot Adriatiosche Zee’ : U las het hierboven   zeer goed bij Xander wie de tegenstanders zijn van Broekzèl. De M(elk)-Brigade van de 2 M’s, Merkel en Marconi is dus gewoon het Kleine Broertje van deV4 & C°….

Kijk, toeval bestaat niet. Daarover zijn we het eens. Noem het dan de goddelijke Voorzienigheid (!) dat in onderhavig kolommetje de schietpartij in Macerata aan de Adrriatische Zee samen behandeld worden met aan de Oostzee, de Visegrad4 Group…

Maar er hangt nog veel meer in de lucht.

Dat de Italianen de volgende keer (binnenkort) ook hun Centrum-Linkse Regering de laan zullen uitsturen, om die te vervangen door Berlusconi, Il Cavalière, saamen met de Lega Nord, staat wat mij betreft, als ’n paal boven water.

Komt daarbij de verzuchting onlangs van Macroni in Parijs, dat hij geen referendum durft te houden over de Franxit, uit vrees dat het dan ok daar zo laat zou zijn…

Kortim, de Europese Unie moet dringend andere prioriteiten stellen! Zrgen voor meer welvaart, bijvoorbeeld! Liefst in samenwerking met de States en ook met Ruisland, de overige 2 wereldmachten.Drie handels-partners die elkaar wederzijds rijk maken, en niet die elkaar bevechten.

De kansen liggen voor het grijpen! Met Trump en de Poet aan de knoppen, liggen die zelfs open en bloot voor de neus van Broekzèl!

*

Hemelrijker

 

De commentaren zijn gesloten.