07-02-18

4416

 

 IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Neen, ze zijn er in Duitsland nog altijd niet aan uit, zodat de Ideale Wereld daar nog niet voor morgen, Doderdag 8 Februari 2018, is. Deze coalitie , die uiteindelijk moet uitmonden in een VIERTES REiCH zou alsdan de laatste in de rij zijn na de val van Hitlers DRITTE REICH met de zp gevreesde REICHS ADler.R.

*

Verder is sedert deze middag, vandaag 12 uur, de kogel door de kerk van Zaventem BN. Er komt één Duitse CEA. De rest? Zou blijven. Net zoals in Mei ’40 beloven de Duitsers dat alles bij het oude mag blijven. En neen, er komt geen ‘Militärverwaltung’ in Brüssel Nord, alleen maar ’n soort be-volmachtigde uit Frankfurt am Main.

Is er dan werkelijk zo weinig verschil tussen de uitverkoop van het vroegere ‘Sa   bena’ en de visie van de BSP onder leiding van Hendrik de Man (Belgiche Werklieden Partij), die na de Duitse Inval onmiddellijk eeen vlotte samenwerking voorstelde tussen de Duitse en de Coburgse werkman? De Witte Brigade kwam pas tot leven na de Operatie Barbarossa half 1941, de Duitse laffe aanval op Kameraad Stalin…

Ja Ja, met geld koopt men de boter. Niets met tanks en kanon gebulder…

 

Het wezenlijke verschil is volgens mij, dat wie in de jaren ’40-’45 ‘de vaderlandse belangen’ verkwanselde aan de Duitsers (of zelfs niet!) er achteraf zwaar voor bestraft werd. Ja, er zelfs voor tegen de muur werd gezet. Denk daarbij vooral de kreupele Dr. August Borms, die toch nooit ‘de wapens had opgenomen’…… Maar wie datzelfde deed met de uitverkoop van Sabene én met Brussels Airlines als proef op de som, die gaat ad vitam aeternam – met felicitaties van de Jury – vrij-uit. Hij wordt daarbij zelfs in de adelstand verheven…

SABENA :

Such A Bad Experience Nver Again.

*

Maar nooit geen twee zonder drie. Op het midddag-nieuws kwm het ARCO-schandaal weer op de proppen. De slachtoffers van de ACW-oplichting dagen de Staat vor de Rechter. De polletiek eist zo rap mogelijk klare wijn. Notabene over de algehele terugbetaling Liefst met interest….

Mag ik bij deze nogmaals als troost, niet de wijn in de kelk, maar de droesem onderaan de lege fles aanbieden aan zij die straks op de kiesbiljetten de Tjeven de ezelsstamp gaan verkopen?

Het is nog klaarder dan een klontje: met Belastinggeld de vriendjes beurs-speculanten vergoeden, is gewoon crimineel. Maar ja, datt soort ‘Christen-Linx’ is al even Slinx als de Links-Linxen zelf, als het er om gaat het geld van anderen door deuren en vensters weg te wmijten.

*

Voilà. De gal is gespuwd en zelfs al weer opgeruimd. Alles wat op de lever lag, is weg gespoeld. Toch minstens tot 19uur, als de TeeVee ’n nieuwe lading frustraties brengt.

In afwachting nog even samen nagenieten van de sfeer bij Xander….

*

Duitsland: Nieuwe “grote coalitie” besluit kuisheidsgordel voor iedereen

(satire/sarcasme)

*

(Door: Jürgen Fritz – Vertaling: E.J. Bron)

*

Nadat er in de afgelopen twee en een half jaar steeds meer overvallen hebben plaatsgevonden, hebben de onderhandelaars van de CDU, de CSU en de SPD vandaag besloten dat vanaf 01-04-2018 alle meisjes en vrouwen tussen 9 en 90 een afsluitbare kuisheidsgordel moeten dragen zodra ze het huis verlaten. De nieuwe Duitse regering verwacht van deze maatregel een opleving van de economie. Maar ook Saoedi-Arabië en Turkije, waarmee al desbetreffende deals werden gesloten, zouden ervan kunnen profiteren.

 

Kuisheidsgordel voor iedereen komt en is van de belasting aftrekbaar

Zoals de chef-onderhandelaars van de nieuwe “grote coalitie” (GroKo) vandaag lieten mededelen, dienen meisjes en vrouwen tussen 9 en 90 jaar op grond van het vele aantal overvallen sinds de zomer van 2015 – zelfs 82-jarigen zijn niet meer veilig en moeten er rekening mee houden thuis overvallen en vijfmaal verkracht te worden – het huis alleen nog maar met een afsluitbare kuisheidsgordel te verlaten. Om het verwijt tegen te gaan dat de Duitse regering de veiligheid van de eigen bevolking niet zou interesseren, haar zelfs in de steek zou laten, zelfs haar vrouwelijke deel bijna volledig uit zou leveren, zoals de schaamteloze #120decibel-campagne zou insinueren, wil het kabinet dat de aanschaf van de belasting afgetrokken kan worden.

 

Politieke waarnemers en economische deskundigen denken weliswaar dat bij deze subsidie minder een zorgen-voor-de-eigen-bevolking op de voorgrond zou staan dan veelmeer een economisch motief, maar dat betwisten Merkel, Seehofer en Schulz heftig. Door de tussen de CDU, CSU en SPD unaniem tot stand gekomen maatregel zou men veelmeer de eenheid en handelingsbekwaamheid van de nieuwe regering op indrukwekkende wijze demonstreren. Het verwijt dat de eigen bevolking de CDU/CSU en SPD, afgezien van de periode kort voor de verkiezingen, helemaal niets zou interesseren, en dat men veelmeer eigen belangen zou volgen, zou daarmee duidelijk zijn weerlegd. Bovendien, zo gaf de demissionaire minister van Economische Zaken, Brigitte Zypries (SPD) toe, zou men erop hopen voor een extra economische opleving te kunnen zorgen, waardoor de Brexit-verliezen volledig gecompenseerd zouden worden.

 

Turkije en Saoedi-Arabië ook in het bootje

 

Omdat de productie in Duitsland in het begin de behoefte nog niet volledig zou kunnen dekken, dienen kuisheidsgordels eerst uit Turkije en uit Saoedi-Arabië, waar ze al langere tijd een hit zijn, geïmporteerd te worden. Desbetreffende handelsovereenkomsten werden al afgesloten. Daarvoor werden aan beide landen omvangrijke beloftes gedaan om in het vervolg (nog) meer invloed te kunnen uitoefenen op Duitse binnenlandse aangelegenheden. In het bijzonder zou aan Saoedi-Arabië zijn beloofd om nog eens tienduizend moskeeën in Duitsland te mogen bouwen, die volledig onder Saoedi-Arabische controle staan en die door Duitsers, ook de veiligheidsautoriteiten (!), niet mogen worden betreden.

 

In de nieuwe door de Saoedi´s gefinancierde moskeeën zou het in ieder geval streng verboden zijn om Duits te spreken, omdat volgens de nieuwste islamwetenschappelijke inzichten Allah nooit een cursus Duits of een integratiecursus gehad zou hebben, wat hij overigens, op dit punt waren de religiegeleerden van alle islamitische rechtsscholen het bij wijze van uitzondering allemaal eens, ook niet nodig zou hebben. Deze taal zou sowieso niet meer lang bestaan, was uit Saoedi-Arabië en andere landen van de islamitische cultuurkring te horen.

 

Aan Turkije daarentegen zou beloofd zijn dat men in het openbaar weliswaar zou doen alsof men de herinvoering van marteling en de doodstraf scherp zou veroordelen, maar dat het hier bij zou blijven en dat Turkije geen enkel nadeel te vrezen zou hebben. De EU-toetredingsonderhandelingen zou men weliswaar voor de schijn even afbreken, echter slechts enkele maanden, totdat bij de volgende crisis, die zeker weldra zou kunnen komen, iedereen weer afgeleid zou zijn respectievelijk de beelden en berichten van de laatste een tot twee jaar al vergeten zou zijn.

 

Kledingindustrie rekent op enorme opleving

 

De aanschafkosten van de kuisheidsgordel zullen, aldus het officiële standpunt van het ministerie van Financiën, tot 50%, verdeeld over een periode van 5 jaar, van de belasting aftrekbaar zijn. Aan mensen die weinig verdienen, huisvrouwen en werkelozen dient – dat heeft de SPD doorgedrukt – tegen een eigen bijdrage van € 10,- een ziekenfondsmodel, dat echter wel iets kan knellen, ter beschikking gesteld te worden.

 

De kledingindustrie was heel blij met deze maatregel, want die hoopt eveneens op een dringend noodzakelijke economische opleving en is al bezig om voor het komend zomerseizoen speciale bikini´s te ontwerpen, die zonder enige moeite over de kuisheidsgordel gedragen kunnen worden en uitgesproken sexy zouden zijn. Over enkele dagen zullen ze in de winkels verkrijgbaar zijn. Zodoende kunnen de Duitsers de lente en de zomer volledig ontspannen tegemoet zien en kan de zorgeloosheid weer naar Duitsland terugkeren.

Bron:

https://juergenfritz.com                                                                  

Auteur: Jürgen Fritz

 

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF KLEIN

KENT MEN DE BOOM

*

Wat voor het Merkeliaanse Hinterland normaal zou zijn, is het daarom nog niet voor Coburgia, en al zeker niet voor ons, in de Lage- of de Neder-maden van Friesland tover Zeeland, tot aan Ht Kanaal naar Engeland.

Wij zijn van een ander soort volk, dat niet wil gebonden zijn, niet aan de handen, de voeten of de tong, en zekerlijk nergens anders. Stel U voor, zeg!

Wij, we kunnen als het moet, ons poten thuishouden, omdat wij anders opgevoed zijn. Alleen showbeesten en TV-Vedetten denken daar anders over. Die staan daar boven, volgens hun eigen zeggen.. Al is dat eerder daar onder, volgens de algemeen geldende ,normen. Ja, kijk, zo zitten alle gevallen engelen nu eenmaal in elkaar. Blinkend als geen, recht naar de Hel.

*

Onss aller Maggy De Block, Minister van (Blakende) Gezondheid, is er trouwens ook niet mee klaar, met al dat ge-gordel. Gordelen is goed, zegt ze. Maar we mogen niet overdrijven.

*

Dioe Duitse gordelplicht is een zwaar geval’, zegt ze. De Ziekenkas zit nu al op zwart zaad en we mogen aan niemand daarvan de schuld geven. Zeker niet aan al die zwarte mannetjes die hier zijn komen rondhangen en die zonder Familie Hereniging en dus vrouw zitten.

Zwart zaad     als donorcellen invriezen is ook geen oplossing want zoveel invries-capaciteit is er niet beschikvaar. De nu al buitensporige staatsschuld laat geen uitbreiding toe.

Haar groot probleem, volgens de Minister, is de terugbetaling voor iedereen van al die intieme veiligheidsgordels. Het zou gaan over zowat 11.365.000 burgers M/V in Coburgia. Komt daarbij, dat Kristof Kalf-O er in het Parlement mee heft gedreigd, dat alle nieuwkomers ook van die gunstmaatregel zouden moete kunnen genieten. Vooral de Mos Slimmerds, die daar recht op hebben, al is dat nu niet precies ’n mensenrecht.

De (volgens zijn Partij) alom vereerde en geliefde Kris Peeters, ook al Minister van een en ander (zo ilang dat nog duurt), is dan in de Wetgevende Kamers de redding komen brengen. Wetsvoorstel ‘Gordel U’ op de middellange baan geschoven. Tot Één Aptil.

*

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.