08-02-18

4417

 

 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Hoe denkt U zekf hierover? Is deze doelloze maatregel niet het ultieme bewijs dat de Europese Unie niet werkt?

Bij de Oosterburen voert men de Kuisheid & Veilgheidsgordel in, en bij de Noorderburen zet men de kat bij de melk.

Niet alleen kan de Europese Mummie de verdere eenmaking niet meer aan, de Broekseelse Bobo’s laten ook deze kans voorbijgaan, om de ‘Lidstaten’ voor te schrijven, dat elk Leger, naar het voorbeeld van de Syrië-strijders die met vrouw en kinderen naar de oorlgo trekken, een ‘gemengd’ leger moet zjn.

Schudden voor gebruik is dan de regel, anders zakt het bezinksel naar de bodem van de met moedermelk gevulde zuigfles.

*

Nederlandse dienstplicht nu ook voor vrouwen

*

In Nederland zal de dienstplicht voor het leger voortaan ook voor vrouwen gelden. De wetswijziging gebeurt omwille van het belang van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

De Tweede Kamer in Nederland keurde dinsdag de wetswijziging goed. Hoewel de dienstplicht nog altijd geldt in Nederland, is de opkomstplicht al twintig jaar opgeschort. Nederland heeft een beroepsleger en zal de opkomstplicht niet afschaffen.

 

Gelijke behandeling

Nederland voert de wijziging door omwille van de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Vrouwen werden uitgesloten van de dienstplicht wegens hun achterstand op de arbeidsmarkt, maar volgens defensie zijn vrouwen ondertussen even hoog opgeleid als mannen. En het leger heeft hoogopgeleide specialisten nodig. Nederlandse Minister-president Mark Rutte (VVD) schrijft bij de toelichting van de wet: ‘bij gelijke rechten horen gelijke plichten’.

 

De verandering heeft praktische gevolgen, aangezien alle meisjes van 17 jaar, naast de jongens, nu ook een brief krijgen over de dienstplicht.

 

Nederland is niet het enige Europese land waar de dienstplicht zowel voor vrouwen als voor mannen geldt. In Zweden en Noorwegen worden de vrouwen ook opgeroepen.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180207_03343970

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF LEIN

KENT MEN DE BOOM

*

Het vroegere thuisland der Zwöden is nu precies niet het goede voorbeeld om na te apen: de ver-Mos Slimmerij is er het verst gevorderd, de economie draait er vierkant in rondjes, uitgenomen de industriële productie van de soort veiligheidsgordels die Martin Schulz (SPD) eerst als proef bij de Oosterburen wil invoeren.

Er wordt namelijk gevreesd dat leergierige (?!) ‘Verrijkers’ wel eens zouden wegblijven, omdat het leven alhier dan zo saai wordt. Maar als de proef meevalt, zal Broeksèl de maatregel, totale dienstplichtgepaard met de totale gordelplicht in een ‘Aanbeveling’ verplicht stellen voor alle Lidstaten. Kak of geen kak, de pot op!

*

‘bij gelijke rechten horen gelijke plichten’.

Die Mark Rutte is toch ’n rare Schalkse Rutter! Die neemt zijn gewone vocabulaire in verband met de ‘Verrijkers’ over naar het Koninklijke Nederlandse Leger.

Soldaatje spelen boven de Moerdijk brengt precies dezelfde verplichtingen mee die gelden voor de her-volking zoals die in détail door Brieksèl opgelegd wordt.


Wat mij intrigeert is: de reden waarom. Een dienstrooster voor de werkvloer als plicht in het leven roepen, wetende dat die, eens of   anders, ’opgeschort’ blijft: is dit om te lachen? Of is het een soort bezigheidstherapie? De proef op de sm als bewijs van onbekwaamheid?

Zijn er daar in NL echt geen andere prioriteiten? Moet de Emancipatie van de Vrouw daar echt zo spectaculair verlopen?!

Me dunkt dat iemand als ondergetekende, in al zijn kinderlijke onnozelheid, het beter zou doen. Minstens even goed als om het even welke Koning van de Jungle. Vooral gezien de ruim bemeten royale vergoedingen eigen aan het besturen van zo’n gewichtige Lidstaat.

*

Hemelrijke

De commentaren zijn gesloten.