10-02-18

4419

 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

De ‘clou’ van de dag met Soedanese ‘Verrijkers’ op doorreis, is wel het eerherstel van onzen dapperen Theo. Die verdient ’n kus op z’n blinkende blote schedel van alle inlandse meisjes en vrouwen in Coburgia-Vlaams, en dat zijn er heel wat. De zogezegde ‘marteling’ in Khartum bij hun terugkeer blijken officieel gelogen, zwart op wit. Als die ooit bestaan hebben, dan is dat alleen in de verbeelding van enkele Slinx-Groene scharrelaars. Vertoning afgelopen.

Gordijn!!!

*

Er zou zelfs bloed aan zijn handen hebben gehangen – maar op z’n repliek zal wel geen regeringscrisis volgen, maar doe zat. Scharrelaars ook naar af!

’In de spiegel kijken’ is daarenboven geen inbreuk tegen de ‘mensenrechten’… Trans-migranten zijn niet transparant. Ze zijn echter wèl de spiegels waarover Fancken het had.

Het geweld aan deze zijde van Het Kanaal escaleert. Truckers weten waarom. Zowel langs onze eigen snelwegen nichting Engeland als op de Franse.

*

Waarom toch willen al die ‘Verrijkers’ dan niet in Europa blijven? Heeft de Brexit daar misschien iets mee te maken? Zijn die liever bij Moeke May dan bij Moeke Merkel? Of, denkend aan de reproductie, worstelt Engeland nog altijd met een tekort aan mannelijke inwoners, na die twee verschrikkelijke levens verslindende oorlogen? Te oordelen naar de vele honderdduizenden witte zerkjes ‘row on row’ op de ‘cimetries’ in de IJzervlakte kan dat er niet ver naast zijn.

Moesten die geraamten in onze Vlaamse bodems kunnen spreken, er zouden meer vervloekingen uit hun tandeloze mond komen, dan het geroep om hun moeder!

*

Bonze tongen beweren dat de aantrekkingskracht van Engeland daarin bestaat dat er daar geen identiteitsbewijzen bestaan. Iedereen kan daar ongestraft beweren dat hij Dickens heet. Charles Dickens. Of Charlotte Dickens, voor zij die toevallig nog belang hechten aan de uitwendige kenmerken van hun gender-bestaan.

To be or not to be, that’s the question!

Zonder paspoorten moet Engeland het Beloofde Land van hun dromen worden. Alleen nog die verdomde huidskleur! Die is al te opvallend zoals God die heeft geschapen. En ‘Wright or wrong’, het levenswerk van Willem de Veroveraar is voorgoed naar de vaantjes. Een idee misschien voor Macroni, zoals voor alle skeche fikms, voor ‘n ‘replay’? Om samen met Märkel ‘gegen Engeland zu fahren’…

*

Calais: vuurproef voor Macron?

Calais, waar de vuren branden…

*

De zware gevechten die op donderdag 1 februari 2018 in Calais uitbraken tussen Afghaanse en Afrikaanse migranten, konden wel eens een vuurproef zijn voor de regering-Macron. Bij de gevechten werden vuurwapens gebruikt, en vijf migranten raakten zwaargewond.

Ook nu probeerden de media te sussen: het was allemaal niet zo erg, een ‘accident de parcours’. Maar er blijkt meer aan de hand te zijn.

De problemen startten in de namiddag, rond halfvier. Aan de oorsprong lag een voedselbedeling, waarbij een honderdtal Afrikanen een twintigtal Afghanen aanpakte. In de loop van de namiddag waren er meerdere zware botsingen tussen die etnische groepen in Calais, waarbij uiteindelijk tweeëntwintig gewonden vielen.

Herhaalde rellen én vuurwapens

 

een, ook zij slaagden er niet in…

*

Het nieuws van deze zware rellen haalde alle nieuwspagina’s. Eerst probeerden de media de indruk te wekken dat het ging om een uitzonderlijk feit. Maar in het verleden bleken verschillende feiten al op zware spanningen te wijzen.

Zo waren er op 1 juli 2017 ook al zware confrontaties in Calais, met zestien gewonden. Op 25 november 2017 gingen twee Afghaanse bendes elkaar te lijf met onder meer vuurwapens, waarbij vijf gewonden vielen. In de pers had men het over een afrekening tussen mensensmokkelaars.

“De overheid heeft het onder controle”

(L) May met (R) Macroni

*

Nieuw en bijzonder verontrustend is het feit dat bij dergelijke conflicten steeds vaker vuurwapens worden gebruikt. Het is wachten op de eerste dodelijke slachtoffers. In een eerste reactie probeerde de minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, nog wat te sussen door te verklaren dat “de vuurwapens gebruikt werden door de mensensmokkelaars, niet de migranten, want die zijn niet gewapend”.

Nadien bleek dat een Afghaanse migrant die verdacht wordt schoten te hebben gelost, door de politie wordt opgespoord.

Het onmogelijke samenleven

Het samenleven tussen Afghanen en Afrikanen is gewoonweg onmogelijk. Even duidelijk is dat die micro- kosmos in Calais wel eens een voorafspiegeling zou kunnen zijn van de Franse multiculturele maatschappij, want de buiten-Europese migratie blijft aanhouden.

Hoe bevolkingsgroepen die elkaar naar het leven staan op hetzelfde kleine grondgebied doen samenleven? De spanning tussen Afghanen en Afrikanen is maar één voorbeeld van de vele etnische conflicten op het Franse grondgebied.

Bijkomend blijken de waarden die door steuncomités voor migranten en door overheden worden uitgedragen en als leefmodellen worden aangeprezen, geen énkele betekenis te hebben voor veel nieuwkomers in Frankrijk en elders in Europa. En een dringende vraag die steeds vaker wordt gesteld: hoe zal de overheid erin slagen haar autochtone bevolking te beschermen tegen die gewapende groepen?

Het ziet ernaar uit dat de Franse regeringsleider Emmanuel Macron nog heel wat werk op de plank heeft. Zal hij, de hoop van het EU-establishment, slagen waar anderen faalden?

Wordt dit een eerste ernstige vuurproef (verontschuldiging voor de flauwe woordspeling) voor de ploeg rond Macron?

Piet Van NieuwVliet

*

AAN DE VRUCHTEN GROOT OF LEINm

KENT MEN DE BOOM

*

Dit is het zoveelste vervolgverhaal over de verovering van dat Broedervolk. De traditionele banden die voor De Lage Landen ooit ziveel welvaart brachten, staan voor de zoveelste keer onder hoogspanning.

Verleden jaar hebben zij echter de keus gemaakt. Europa mag varen zoveel het wil, maar het zal zonder hen zijn. Zij verkiezen opnieuw de ‘Splendid Isolation’ die hen in het verleden groot heeft gemaakt.

Anders gezegd, net als Hitler, is Merkel grandioos mislukt in de annexatie!

Het Duiveltje op m’n LINKER schouder zit , bij al die miserie, guitig te grinniken, maar het Engeltje op m’n RECHTER schouder kijkt met de minuut somberder. Het fluistert mij in her rechteroor, dat die miserie misschien de weerbots is van dat koloniale verleden van het Gemenebest.

Brittania rules the waves.. Ja Ja, maar dat is een heel poosje geleden. De golfslag werkt u keeraafs: ebbe en vloed, zullen we maar zeggen. Al die ‘refugees’ zijn de restanten van al die ‘mandaat gebieden’ die de rekening komen presenteren.

Kortom: ondergetekende heeft de indruk dat er dreigend andere vrienden moeten gezicht worden. En die andere vrienden kan men te voet bereiken, daar kmt geen zwellen of bootje varen bij te pas.

Er is daar in Tsjechië een goede vriend die al een tijdje op ons zit te wachten. Het is iemand die beter geslaagd is dan de Catalanen om zijn Land onafhankelijk te maken. En dat zonder bloedvergieten, maar in onderling overleg. De man is zowat het levend bewijs dat de (doorWINTERDE) Vlaamse Beweging het bij het rechte eind heeft. Het loont meer dan de moeite alles over deze man te weten.


Vàclaf Klaus (°1941),

Organisator van

De Fluwelen Revolutie

*

U leest alles over dit waar gebeurd sprookje dat te mooi is om waar te zijn, op

https://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus

*

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.