15-02-18

442

 

*

 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Heeft U dat goed gezien? De Onbevlekte Aartsengel en Maagd Angelina, eerbiedig buigend als voor God-de-Vader, vrouw zijnde en dus minder dan minderwaardig in het aanschijn van deze Arabische hovaardigheidsbekleder. De scène geeft perfect weer waar Amerika sinds de oliecrisis van de jaren ’73-74 voor staat. Ool for Dollars.

Het zijn niet langer les Idés qui gouvernent le monde, maar het zijn de pietrol-pompers. Pietrol trekt alles naar beneden. En wij maar opperwaards proberen te ewemmen!

*

Ja die pietrol. Zo’n stinkend goedje van net boven het deksel van de Hel! Tot ergens de late jren ’40 van vorige eeuw, sprak men over dat soort aardolie, niet over ‘oil’, maar over… pietrol. ‘Nafte’? Afte met nolie? Dat was voor d’otto’s en de motto’s. Maar daarvan liepen er niet veel. Pietrol, dat was voor de verlichting met ‘kinkee’s en voor de huisvrouwen om er op te koken. Dat waren toen trouwens nog de Moeders aan de Haard… Die kwamen alleen buitenshuis voor de Zondagse Vroegmis en om ‘commissies’ te doen. Hun ontspanning was de regelmatige babbel met de buurvrouwen..

Petrolle was dat stinkend goedje waarop ons Ma het eten miek, de dagen dat uit zuinigheid vroeg in het voorjaar en laat in het najaar, de Leuvense stoof uit bleef. Heel het gebuurte op den boerenbuiten werd wekelijks bediend door de ’pereolmarchand’ die, net als de melkboer, met paard en kar op straat kwal leveren. Hij bediende de kalanten met blote handen, Bah! tot dat ene platliggend vaatje uitverkocht was. Bijna ieder huisgezin beschikte over ’n soort kan van 5 Liter met teut, de ‘petrikkitte’ die bij ons in de Westhoek meestal nog afkomstig was van binst de oorlog ’14-’18. Waar ze hadden gediend, zei onze Pa, om “kortedrank’ (Jenever?) uit te delen in de loopgraven…

*

De enige olie die wij als kind kenden was de olie voor de Singer naaimachine van onze Moeders Die Singer was zowat het uithangbord voor ‘in beteren doen zijn’.

Die symboliek echter mest al rap plaats ruimen voor de eerste TV’s. Dat waren toen nog Barco’s uit het Kortrijkse. Of Philips uit het verre Eindhoven.

U vindt die dingen, oude maar stevige Singers en oude TV’s Barco nu meestal op de rommelmarkten. Waar die zld oude schonen trouwens blijven circuleren. De rommelmarkt! Dat is de weg van alle luxe en dus ook, binnen afzienbare tijd, alles wat nu nog op fossiele brandstof ‘draait’.

*

Enne, o ja. Voor ik het vergeet.

Vandaag ook tot vervelens toe op radio en TV gehoord of in de gazetten gelezen over ‘karnaval’? Die vond (en vindt nog altijd) plaats de Zondag drie dagen vóòr Aswoensdag, waar dan tot Pasen, he Feest van de Verrijzenis, de Grote Vasten begint. Ergens daarover iets gehoord of gelezen? Zotheid boven al, zal ’t gaan, ja, maar de link naar het ontstaan ervan, in ’n rapke even nog, voor het Vasten en Vleeserven opgelegd door Onze Moeder de H. Kerk?! Nooit van gehoord.

Neen, natuurlijk niet. Aswoensdag met dat kruisje op het voorhoofd van oud en jong, om er aan te herinneren dat wij stof en as zijn, en tot stof en as zullen wederkeren. Weetet nog?

Hoogstens (de omgekeerde wereld) zal men U uitleggen dat ‘Vasten’ en ‘Advent’ een soort Ram Madamen zijn voor de zeldzame nog overblijvende Christenen.

De vraag inzake Geloof en Zeden is: wat is berer, het origineel of de de koie?

 

Correctie. Op de VRT werd in het Journaal vzn 19 uur op een eerder afstandelijke manier, tekst en uitleg gegeven over dat Assekruisje van de jaren ’50 envoorj de huidige jeugd over   ’Vasten’ en zich snieo intzeggen.

Waar iets kopiëren goed voor is.

*

En wat hoort mijn lijzig oor daar juist? En dat nog op mijn favoriete zender Radio Klara!!! Reclame voor Velentijn, de Hoogdag voor Verliefden. Kijk, daar heeft U het weer.

Heb niets tegen Valentijn. Verre van. Even Amerikaans als Coca Cola en die lust ik ook graag. Ze zijn trouwens samen pas de Grote Plas overgezwommen na de ‘Bevrijding’ on ‘44. Voordien was er cola, maar ‘Limonade’..

En ik die dacht, dat het begrip ‘Hoogdag’ nog stamt uit de oertijd van de zegevierende Kerk. Is het dan wel kocher genoeg om in deze seculiere tijden gebruikt te worden, precies alsof we nog altijd leven tussen Pastoors en Nonnekes. ’n Hoogdag! Moet Groen-Rood te”gen dat soorft kerkelijke woorden niet tegenop komen? Liefst met een of ander modern progressief woord dat nog moet uitgevonden worden. Spreken van ‘Het Feest van de Liefde, zoals WTV, is dan weer een tikkeltje tè suggestief.

En trouwens, het doet er mij aan denken. Men is tegen al die Lerkelijke volksverlakkerij, maar het woord ‘Betaalde Feestdag’, daar moeten de Bazen van af blijven, hé! Waarom zijn he geen Feestdagen van de Arbeid? Men wil de koe niet hoeden, maar claimt wel haar melk!

*

En nu, als de bliksem en met kloeke moed, Vrouwe Merkel tegemoet!

***

Paleisrevolutie tegen Angela Merkel in de maak: Overleeft ze de komende weken?

 

*

Met schandalige coalitie akkoord met SPD lijkt grens voor veel CDU leden bereikt – Hoge officier leger: ‘Merkel heeft alles vernietigd waar ik mijn leven lang in heb geloofd en voor gevochten heb’

De twee, inmiddels door velen gehate partijleiders, die met hun nieuwe coalitie de vernietiging van het vrije en welvarende naoorlogse Duitsland gaan voltooien. (Afbeelding: Getty Images (2)).

*

Ze hebben veel geslikt, van het gedwongen, veel te gehaaste (en nauwelijks onderbouwde) afscheid nemen van kernenergie, het vernietigen van het klassieke huwelijk en gezin als bouwsteen van de samenleving, tot aan het eigenhandig en zonder parlementaire instemming openen van de grenzen voor miljoenen economische moslimmigranten annex sociale zekerheid toeristen. Het nieuwe regeerakkoord met de SPD lijkt veel CDU en CSU leden dan eindelijk een brug te ver. De woede over Merkel wordt almaar openlijker geuit – is er een paleisrevolutie aan het ontstaan? Overleeft ze de komende weken?

De meeste analisten zijn het erover eens dat het Angela Merkel in ruil voor het aan de macht kunnen blijven nu definitief alle standpunten en principes van haar partij verloochend heeft en heeft overgegeven aan de SPD, de partij van de inmiddels overal en door iedereen uitgekotste

**

Martin Schulz,

die voor de verkiezingen nog verzekerd had dat hij pertinent niet in een regering met Merkel zou gaan zitten.

 

Maar uitgerekend zijn partij, die bij de verkiezingen een historisch slecht resultaat boekte en nog maar één op de vijf Duitsers achter zich heeft staan, gaat dankzij Merkel de komende vier jaar op alle belangrijke punten het beleid van Duitsland bepalen. Dat betekent in de eerste plaats nog véél meer immigratie en islamisering, en daarnaast het toewerken naar een Verenigde Staten van Europa, met Duitsland (en in de tweede plaats Nederland) als grootste financier.

 

‘Onder Merkels koers is het gebeurd met de partij’

 

De voorzitter van een partijafdeling zegt dat hij niet langer op zijn eigen CDU kan stemmen. ‘Als de Unie Merkels koers blijft volgen, krijgen we aan de rechterkant een nieuwe 30% partij. En dat is goed zo. Keert de Unie naar haar klassieke waarden terug, geeft ze op de linkervleugel dat vrij wat naar de SPD is weggelopen. We zullen binnenkort een exodus van partijleden krijgen, of direct naar de AfD, of naar een nieuwe burgerlijk-democratische beweging. Voor een groot deel van de leden is Merkel namelijk niet meer te handhaven.’

 

Een vrouw die al lang actief is voor de CDU, eveneens afdelingsvoorzitter, ‘raadt iedereen af om nog lid te worden van de Unie. Het is gebeurd met de partij. Merkel heeft haar kapot gemaakt.’ Ze zegt dat talloze jarenlange leden hebben besloten om hun lidmaatschap op te zeggen. Sommigen van hen zijn van plan om te gaan demonstreren met grote borden met de tekst ‘Merkel moet weg!’

*

Merkel heeft alles vernietigd waar ik in geloofde’

 

Een hoge officier van het leger verklaart openlijk dat hij bij de partijleiding een schriftelijk protest ‘tegen Merkel en de vernietiging van Duitsland’ heeft ingediend. ‘Deze partij is niet de partij waarom ik lid van de Unie ben geworden. Merkel heeft alles vernietigd waar ik in geloofde, en waar ik mijn leven lang voor gevochten heb.’ Hij twijfelt nu aan het organiseren van een partijrevolutie, of er simpelweg uit te treden.

 

Een jong lid wijst erop dat onder Merkel een klein groepje mensen alle macht in Duitsland heeft gekregen, ‘een groep die alle waarde maatstaven heeft verloren. Het gaat hen er enkel nog om hun eigen positie zeker te stellen. De toekomst van het land en de partij zal hen een zorg zijn.’

 

De CDU lijkt dan ook op het punt te staan te exploderen of te imploderen. Het lijkt het laatste te worden, want christendemocraten zijn van nature niet geneigd tot een openlijke opstand of partijrevolutie. Dat zou echter kunnen veranderen zodra steeds meer leden hun carrière dreigen te verliezen door het feit dat de partij steeds minder populair wordt.

 

Ik sta op het punt een bomgordel om te doen’

 

In de Bundestag in Berlijn interesseert het vrijwel geen enkele parlementariër wat de inhoud van het regeerakkoord met de SPD is. Merkel en haar club van willoze jaknikkers hebben de partij en haar principes, en daarmee haar trouwe leden, volledig verraden. Van de basiswaarden van de christendemocratie is in de CDU niets meer te bespeuren, zeker niet nu Merkel als prijs voor haar volgende termijn als bondskanselier bijna alle belangrijke posten aan de SPD heeft gegeven.

 

‘Ik sta bijna op het punt om met een bomgordel het Konrad-Adenauer Huis te bestormen,’ reageerde een woedende midden-vijftiger, die al haar hele leven lid is. ‘Merkel en haar weergaloze boygroup moeten naar de maan worden geschoten,’ fulmineert een ander, die vindt dat de ruggengraatloze partijleiding alles heeft verraden waar hij altijd heilig in geloofd heeft.

 

De sfeer in de partij is ook dankzij regionale en plaatselijke partijleiders en gemeenteraadsleden totaal verziekt. Dat komt omdat ook zij iedere poging tot discussie onmiddellijk afbreken, omdat zij alles wat hun eigen positie kan bedreigen op voorhand de kop indrukken.

 

Bijna overal corrupte, graaiende egotrippers

 

De nieuwe coalitie met de SPD is voor veel CDU leden de druppel, en is voor hen het finale bewijs dat de heersende politieke partijen en politici de in 1949 opgerichte Bondsrepubliek hebben gecorrumpeerd, en wat daarvan is overgebleven op gewetenloze wijze onder elkaar aan het verdelen zijn. ‘Het is een zelfbedieningswinkel voor zich aanpassende mensen geworden, die zich net zo lang laten afschaven tot ze karakterloos aan de top zijn gekomen,’ schrijft Peter Altmaier. Overigens erg hypocriet, want Altmaier is zélf zo'n politiek-correcte politicus die een grote hand heeft gehad in de sterke verlinksing van het CDU, en ook het nodige graaiwerk voor zichzelf heeft verricht.*

 

Wat anno 2018 voor de CDU geldt, geldt ook voor de SPD en de andere ‘Altparteien’: macht corrumpeert. Waren er vroeger politici die nog de belangen van het volk dienden, zijn het nu corrupte, graaiende egotrippers geworden, die enkel hun eigenbelang op het oog hebben, en bereid zijn alles op te geven en weg te geven waar het volk tientallen jaren lang hard voor geknokt heeft. Kijken we naar onze eigen politieke leiders in Den Haag, moeten we op enkele uitzonderingen na helaas dezelfde trieste conclusie trekken.

 

De bom onder het volk zal barsten

 

De geschiedenis leert dat zij hier soms heel lang mee door kunnen gaan, maar nooit oneindig. Op zeker moment barst de bom onder het gewone volk, en dan gebeurt het niet zelden dat deze alles verkwanselende ‘leiders’ moeten vluchten als hazen om niet aan de hoogste bomen te worden opgeknoopt – als ze niet eerst door een woedende menigte uit elkaar zijn gerukt.

 

We kunnen alleen maar hopen dat zo’n catastrofe niet nodig is om het verstand in de regeringssteden te doen terugkeren, of beter gezegd: het luisterende oor naar de gewone man, de inspanningen om zich weer in de eerste plaats op de belangen van het eigen volk te richten. Gebeurt dat niet, dan zal de hele EU onherroepelijk op zeker moment opgaan in een serie interne opstanden en explosies, die met een beetje pech op complete revoluties en zelfs burgeroorlogen kunnen uitlopen.

 

De Duitsers in de oostelijke bondsstaten weten nog heel goed hoe men een totaal corrupt en verdorven systeem op hoofdzakelijk vreedzame wijze helpt weg te krijgen. Het is daarom goed mogelijk dat er nog velen zijn die dit niet zijn vergeten, en dat zij deze keer de hulp krijgen van hun medeburgers uit het westen, die mogelijk al kort voor het besluit staan dingen te gaan doen die zij tot voor enkele jaren geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Hoe dan ook: het tijdperk Merkel loopt op zijn einde, of dat nog maar 4 maanden, of toch nog 4 jaar gaat duren.


Xander

(1)      Anonymous
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel , niet-commercieel gebruik)

 *

AAN DE VRUCHTEN KENT MEN DE

*

Ach, dat geval Merkel! Het menns is de dochter van een Dominus Fabiscum en zijzelf bekleedde tijdens het Regnum Vocabularium DDR-um een belangrijke post bij Het Ministerium für Staatssicherheit, de STACI ofte de binnenlandse onderdrukkingdienstt van haar medeburgers.

Wat wilt U dan dat deze knoestige ongeluksboom, andere vruchten zou voortbrengen?!

Stasi of StaSSi?

*

Mij onbekend, waarom Merkel en dat woord STASi mij onmiddellijk aan Moh Bama en het Clin ton Wijf doet denken.

Is het het absolutimse op de achtergrond in zowel het Communisme als in de Isslammerij? Doe twee de,kwerfelden zijn naaste familie van elkaar en staan ddus lijnrecht tegenover de zo geprezen (‘Mensenrechten’ van Vrijheid en Vrede. Communisme = veroveren, en de Islam is daar de nog vbeel vresdelijker opvolger van.

Ja, Ma, zoals je spreekwoord vroeger was: die twee zouden elkaar de kop afbijten om zelf de strafste te zijn!

En dan moet ik mijne schoonmoeder second op latere leeftijd gelijk geven. SachSSsenCoburgia is toch ’n goed landje, hé. Maar als fervente Belgiciste en ARCO aandeelhoudster, sprak ze wel niet als ik over dat eedle land der fiere Belgen…

*

En Merkel? Die ploetert voort. Net zoals de boer die voort ploegt, zonder de minste aandacht voor het wereldgebeuren ringsomher dat zijn leven beheerst.

*

Heb altijd gedacht dat de Eva’s van dit Ondermaanse misschien wel de wereld beter zouden doen ronddraaien dan onder ons maanelijk eigen ‘patriarchaal’ bestuur. Maar als ik die twee hellevegen zie, Merkel in Germany en the Clinton wife in Amerika, laat ik alles maar liever bij het oude. Trump en Poetin: mein Liebchen, was wollst du noch mehr?

*

Hemelrijker

De commentaren zijn gesloten.