18-02-18

4423


 

IEDER VOLGELTJE, ZELFS HET KLEINSTE

ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS

*

Uiteraard is een mensenleven lijk ‘n kinderhel: kort en vuil. Alleen het Katholicisme verversr     af zen toe de vuile luiers. De voorbije eeuw, de jaren 1900, is daar geen uitzondering op. Niet voor ons eigen Oude Avondland dat nu, alhoewel goed gestart als E.E.G., op weg is om niet de Verenigde Natiestaen van Europa te worden, maar de Verenigde Naziestatenn. Maar ook niet voor de vier andere Continenten van de (verwaterende) Blauwe Planeet. Twee daarvan (Azïe en Oceanië) vechten om in onze belangstelling te komen. Een Vierde (Afrika) viel voor onze verre Europese voorouders met hun besperkte verplaatsingsmiddelen, gemakkelijker te bereiken om ter worden ‘gekolonialiseerd’. Wat dat ook moge betekenen. Het midden tussen onze Beschaving brengen door de hunne uit te roeien, en daar de natuurlijke rijkdommen weg te slepen. Daarvoor betalen onze generaties nu (in ’t zwart) de rekening.

En neen, het zijn geen apen die uit hun bomen klimmen, om onze werelden te overspoelen0 Noch zijn het slavenkinderen die we verder kunnen blijven misbruiken. Maar mensen, net als wij, niet alleen ‘redelijke’ Schepsels Gods, maar ook onze ‘Evennassten’ Voortgaande op hun eigen Geschiedenis, stellen onze Wetenschappers nu zelfs vast, dat daar in ‘Donker Afrika’ misshiein wel de wieg van alle menselijk leven heeft gestaan.

Blijft over, het Vijfde Continent, Amerika, dat eigenlijk recht had om na Europa, eerst in beeld te komen. Ooit kwamen daar ‘de Indianen’ in the picure toen eenmaal onze Middeleeuwers hadden vastgsteld dat de Aarde geen vlakke plaat was, maar een soort van ronde bol. Even on-eindig als de hele Schepping, d.i zonder begin en zonder einde. Net zoals trouwens de Eeuwigheid zelf. Het is een verhaal zoals de Afrikaanse kolionisatie, ook zonder begin of einde. Maar ondertussen denken de Amerikanen, die bijna in exclusiviteit     llemaal Europese ‘roots’ hebben (Ja Ja, Hitler deelde het van geen vreemden), dat Amerikaanse Staatsburgers, Übermesnch zijn. Er os zo goed als niet één Indiaan overgebleven. Yankees denken allemaal on di ene grote meenselijke vijver, dat zij het neusje van de zalm zijn.


*

Geografisch bestaat Europa uit een Centraal Gedeelte (met hersenen), met onderaan het Zonnige Zuiden voor alle mogelijke verlofgangers, en bovenaan de oude patriarchale Koude Landen, met daar bovenop te paard, het onmetelijke Russische Rijk der Tsaren. Met uitlopers tot ver in het fossiele Oosten.

De gezamenlijke Geschiedenis is er een van eeuwenlange bloedige burenruzies, die na Napoleon ‘Wereldoorlogen’ genoemd worden. Vooral omdat, reeds in 1917, Amerika er – met goed gevolg - zicj mee kwam bemoeien. Daarvan getuigt in Waregem het Amerikaans Militair Kerkhof (zonder kerk), waar onlangs Zijne Goddelijke Majesteit Moh Bama de dans kwalm leiden…

Die ‘Grote Oorlog’ bracht ook, en dat voor het eerst sedert het ontstaan van de wereld, , strijders op de been uit de vier Windstreken. Die allemaal hun doden hebben achter gelaten in de boerenlandschappen van ‘Flanders Fields’. Pro memorie, in het Ieperse van mijn jeugdjaren. Een wel zeer leerrijke manier om als kind kennis te mogen maken met de wijde wereld.

Het is een waarheid als een kerk, dat de volgende oorlog besloten ligt in de nasleep van de vorige. En weer waren het de ‘Germanen’, de Jerry’s, die het vuur aan de lont staken. Uit onvrede over de hen opgelegde straffen voor de GBrote Oorlog. En aldus zat de wereld in een nog ‘Grotere Oorlog’.

Die zou zowel Engeland, als Frankrijk maar ook Duitsland niet alleen letterlijk doen leegbloeden, maar ook op de grens brengen van een totaal faillissement. De USA, die eerst tot Pearl Harbour (712/1941) de kat uit de boom had gekeken, bulkte van het geld, van de manschappen en van het meest moderne oorlogstuig, en kon dus relatief gemakkelijk de AS-Mogendheden Rome-Berlijn, de baas Via allerlei intriges (en beloften), maar vooral door bewapening, kon Stalin gemotiveerd worden om Hitler in de rug aan te vallen, zodat op 8 Mei 1945 diens Duizendjarig Rijk roemloos ten onder ging.

Op het wereldtoneel ging nu het gordijn open voor Amerika’s Genereuze Grootheid. De oorlogsindustrie, voornamelijk Hitlers ‘Wunderwaffe’ werden meteen met man en muis gestript en met hele scheepsladingen naar Amerika overgevaren. Inzake de industrie werden de geheime plannen en patenten tezelfdertijd meegenomen. Stalin ontmantelde op zijn beurt de machineparken om die maandenlang met volle treinladingen naar de U.S.S.R. te verslepen. Toen viel Het IJzeren Gordijn over Europa. Het tot puin herschapen Germany, gestript van al die verouderde oorlogsproductie, kon met een nieuwe lei starten,.

Dat leegzuigen van Duitsland duurde tot het Marcchallplan in werking trad, en de USA bankier speelde voor de heropbouw van het te, gronde verslagen en ge-dénazifïeerde West Duitsland, . Ja, U leest dat goed: West Duitsland. Want Stalin wilde de bezetting van Oost Duitsland niet opgeven..

 

 

*

Het doek viel slechts voorgoed eind 1989, met De Val van de Berlijnse Muur. Alle deemonen waren vermoeid of verpletterd en er ging een nieuwe wereld open. The sky is the limit.

De rest van het verhaal, inclusief een uitgebreide kijk achter de schermen, vindt onderstaande li,l.

*

HET NIEUWE RIJK VAN GELIJKTIJDIG

DE RIJZEZNDE ZON EN DE OPKOMENDE MAAN

*

Na het beluisteren van dit verhaal, zult U nooit meer de USA met dezelfde ogen bezien.

 

https://youtu.be/o6UHdGCXcdo

 

*

 

Ik verklap U lekker niets, moest U wat gemist hebben. Maar deze boodschap legt wel de wortels bloot van het oorlogsgestook door de Nato tegen Poetin in werkelijkheid betekent. Hopen maar dat President Trump niet te laat komt. Meer dan tijd dat de ‘Democrats’ als ordinaire ‘rats’ van het toneel zijn verdwenen. Nu nog het FBI en bepaaalde medeplichtige ‘Media’ uitkammen, en de wereld kan weer geruster ademen…

Onder de ‘Democaten’ was het al gebeurd. Het Amerika van the Clinton Wife kan maar kunnen overleven als Europa eens te meer had in brand gestaan. Gelukkig heeft President Poetin sterke zenuwen om al die uitdagingen te weerstaan.

 

 

AAN DE VRUCHTEN KENT MEN DE

*

Is het an allemaal geen goud, dat niet blinkt? Neen, ‘leiber Meinung nach’ zijn erf (minstens) twee schittterde sterren die twinkelen doorheen de donkere wolken. De ene (President Poetin), wiens stralen ns voorlopig nog niet kunnen verwarmen straalt als een Rode Ster boven het Kremlin. De andere (President Trump), is de Witte Ster van het onoverwinnelijk Amerikaans Leger in WO II, onder wiens hartverwarmende stralen Europa herleeft.

*

Intermezzo

Voor ik het vergeet. Al op gelet dat we de 18de   zijn van het Jaar ’18? Een jaar dat trouwens zo zot is als ’n achterdeur. Pasen valt straks op 1 Aril…

En om het helemaal goed te maken: het is het Jaar van de Hond…

Gedienstig. Hoffelijk. Trouw. Ze mogen het daar niet weten, maar van zo’n Beschaving kunnen we nig veel leren!

Hemelrijker

 

De commentaren zijn gesloten.