24-02-18

5537

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Liegen, halve waarheden en hele leugen, het is opperbest vast te leggen in het woord ‘bedotten’. ’n Dotje hier, en ’n dotje daar, de wond is gedept. Een watje doet wonderen en de pijn is weg…

*

Ik ben overtuigd Flamigant en bedot niemand. Gij hebt ’n andere mening, maar ook gij bedot niemand. Hij is Linx Progressief en gaat bedottend door het leven. Zij, de islammerij doen dat in de overtreffende trap. Wij, onbezoldigde free-lancers van de Vrije en Ongebonden Media, bedotten niemand, noch vriend noch vijand. Zij, de Slixe Machthebbers, bedotten zelfs hun eigen persoontje..          

Al die ij ons binnengedrongen bedotters spannen samen om zich van onze Vrouwen, onze Beschaving, ons Land en onze Welvaart meester te maken. En als lammeren worden wij ter slachtbank geleid…. En onze Leiders, de Verlichte Grote Vertstanden, doen hu mondd niet open.

Toen onze verre voorouders, in de jaren 1.000 onder leiding van de Graven van Vlaanderen, vernamen dat de Heilige Plaatsen in Jeruzalem, helemaal in handen gekomen waren van Moslim-Broders die de Christenen overal te lande hadden uitgeùoord, schoten zij saen met de Frankische Koningen, in ’n Fran se colère en trokken ter Kruisvaart. In een wip was de klus gekllard (1095-1096) en de Ridderorde der Tempeliers zorgde lange tijd voor de rest, de rsust en de vrede.

Daar kwam slechts een einde aan na de nederlaag van de Schone Frankische Koning, Phulippe, die in 1302 de Vlamingen, wier geld hij voortdurend en met hardere hand wilde aftroggelen, hel in de modder van de Kortrijkse Groeningekouter deden bijten. Niet hij liet daar het leven, maar zijn bevelhebber, de wrede de Châiloon, samen met zijn marionet, Robert D’Artois di o zo graag de plaats had ingenomen van Gwijde van Dampierre (1226-1305), Oom en bijzonderste Raadgever van Schone Filip.

Groeninge Park - Kortrijk

*

Nu nog over De Slag van 1302 spreken is de dag van vandaag niet politiek correct meer. De Maagd van Vlaanderen in dat Kortrijks binnenparkje wordt geschuwd als de pest. Het is er zelfs, bij politie bevel verboden toegang bij donkeren. Wegens de niet in te tomen drughandel, de criminaliteit e, de vele gender-verdwaalden die daar tussen de struiken op zoek zijjn naar dierenplezier

Hierna is het tijd om verstandige mensen aan het woord te laten. Wilders in Hongarije: het is bijna de Zending van Pieter de Kluizenaar, die ten tijde van de 1ste Kruisvaart, onze landen afdweilde om de mensen op te roepen om in beweging te komen.

Verzamelen geblazen, om eindelijk de koe bij de horens te vatten.

*

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

*

Geen moskeeën in Hongarije

Nieuwsbrief - Partij Voor de Vrijheid

*

Afgelopen maand was ik in Hongarije om er de Hongaarse vertaling van mijn eerder in Amerika uitgegeven boek Marked for Death voor te stellen. Een bezoek aan Hongarije is een fantastische ervaring voor wie met eigen ogen wil zien hoe Europa er zonder islam uit ziet. Maar het meest fantastische is wel het feit dat de Hongaren er geen geheim van maken dat ze het zo willen houden.

 

In Hongarije, en in Centraal-Europa in het algemeen, vind je bijna geen moskeeën, geen islamitische scholen, geen halal-zaken en geen islamitische hoofddoekjes die het straatbeeld domineren. Mijn boek staat er open en bloot in de rekken van de boekhandels.

*

In Hongarije en Centraal-Europa kan je veel vrijer over de islam praten dan hier. Ze beseffen er veel meer wat er op het spel staat. Ze bouwen er hekkens om immigranten tegen te houden. De Hongaarse premier Viktor Orban, die me uitnodigde voor de lunch, doet op zijn eentje meer voor onze veiligheid dan Mark Rutte.

Net als de Poolse, Tsjechische en Slovaakse leiders herhaalt hij voortdurend dat zijn land christelijk is en dat dit zo moet blijven. In tegenstelling tot de Europeanen in het Oosten durven die in het Westen hun eigen identiteit, gestoeld op de joods-christelijke en humanistische waarden, niet meer verdedigen.

 

Het Pew Research Center waarschuwde recent dat Nederland als de massa-immigratie doorgaat in 2050 meer dan 15% islamitisch kan zijn. Ons land zal dan buren hebben zoals België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die bijna 20% islamitisch zijn, terwijl Zweden zelfs meer dan 30% islamitisch zal zijn. Dit is enorm gevaarlijk. Want de islam – niet het “islamisme” maar de islam zelf – predikt de politieke onderwerping van de hele wereld aan Allah. Mohammed liet er geen twijfel bestaan in zijn afscheidstoespraak: “Ik heb het bevel gekregen om alle mensen te bestrijden tot ze zeggen: ‘Er is geen god dan Allah’.”

Die opdracht nemen sommige van zijn volgelingen heel ernstig. Afgelopen maand nog wees een onderzoek in de aan ons land grenzende Duitse deelstaat Nedersaksen uit dat 30% van de islamitische schooljeugd er zich “goed kan voorstellen persoonlijk voor de islam te vechten en mijn leven te riskeren.”

 

Hoe komt het dat je in Hongarije en de andere Visegrad-landen zoveel vrijer over de gevaren van de islam kon praten dan hier? Lijden de elites in Nederland en West-Europa in zijn geheel aan een Stockholmsyndroom waarbij ze kritiek op de islam uit de weg gaan omdat ze bang zijn voor de hier reeds zo massaal aanwezige islam? Dat onze elites laf zijn is zeker, maar ik denk dat de oorzaak nog dieper zit.

Vijftig jaar geleden brak overal in West-Europa de “weg met ons”-beweging van de zelfverklaarde “progressieven” door. In Nederland ging dat gepaard met de doorbraak van de D66. Westerse zelfhaat werd de nieuwe mode. Cultureel relativisme werd hip. Dát is het grote verschil tussen een land als Nederland en Hongarije. Bij ons kwam een generatie aan de macht die de islam op minstens drie manieren heeft gefaciliteerd.

 

Ten eerste door te weigeren om van immigranten te eisen dat zij zich aan ons zouden aanpassen. Daardoor zou men immers toegeven dat onze cultuur beter is dan de hunne. En dat mocht niet. Ten tweede door al wie het niet met de progressieve gekkigheid eens is te intimideren en op die manier de mond te snoeren. En als het volk in zijn geheel het met de linkse gekkigheid niet eens is, dan schaffen we gewoon het referendum af. En ten derde door meningen bij wet te criminaliseren en vervolgens mensen voor de rechter te slepen omdat ze “foute” dingen hebben gezegd.

 

Geen van deze drie dingen gebeurt in landen zoals Hongarije. De Hongaren worden niet dag in dag uit geïndoctrineerd met de boodschap dat ze schuldig zijn aan het onrecht in de wereld, zoals bijvoorbeeld de slavernij. Het eigen cultureel erfgoed wordt er niet stelselmatig ondermijnd, zoals bij ons gebeurt met Zwarte Piet. Het eigen verleden wordt er niet verdacht gemaakt door beroepsactivisten en andere zuurpruimen. Hongaren zijn trots op het eigen land en volk. In Nederland wordt ons alleen maar schaamte aangepraat.

 

Het is aan deze schaamte dat wij ten onder gaan. Als we willen overleven, als we de existentiële crisis waaraan we lijden willen overwinnen, dan moeten we de schaamte vervangen door de trots. Dat is de belangrijkste les die Centraal-Europa ons vandaag kan leren. Een volk dat zich schaamt verdwijnt, een land dat trots is op zichzelf blijft bestaan.

 

Dit opiniestuk van Geert Wilders is vrijdag 16 februari 2018 gepubliceerd in de Volkskrant.

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Vreemd, dat nostalgie bijna onmiddellijk het verwijt oplevert van onfatsoenlijk conservatisme. En met conservatisme wordt dan zekerlijk niet de nadruk gelegd op de positieve kanten er van. Ik noem het heimwee baar betere tijden. Liefst naar ‘Het Licht van vroeger Dagen’…

Vernieuwing is inderdaad van alle tijden en alleen het beste daarvan is waard om te worden gerespecteerd. Het minder goede of het ronduit slechte van vernieuwingen is vooral dat wat niet t overeenkomt met onze opvoeding. En vooral dàt soort ‘vernieuwingen’ die ons andere culturen opdringt. Waar de waarheid altijd is wat er verteld wordt, en niet wat er zoch voor Uw ogen afspeelt. Een van onze meisjes verkrachten omdat de hunnevolgens de voorschriften van hun ‘Geloof’ verborgen lopen onder vodden en vellen. Of had U liever gelezen, datdeze gang van zaken het natuurrecht is van elke overwinnaar?

Dan waren de ‘Feldgrauen’ in Mei ’40 van ’n ander kaliber. Woe ook maar één vingger had uitgestoken naar andermans vrouwelijk schoon, die kwam voor de eigen Krijgsraad en stond 12 uu later tegen de muur. Vastgebonden aan een paal, de handen op de rug.

Trouwens, dat waren ‘vijanden’ die goed herkenbaar en n uniform, geweer aan de riem, op straat rondiepen. Nu lopen de nieuwe bezetters onherkenbaar als een der onzen op straat en zelfs ongestraft in onze huizen. Ze zijn soms tewerk gesteld in onze Gemeentehuizen zoals in Mool’nbèk. Waar ze ‘van horen zeggen’ inside informatie lekten naar hun kompanen in het misdaadmileu. Da’s ietts voor maandag of zo, als Terzake het Licht heeft laten schuinen op deze onvergefelijke blunder. Maar ach, het was zone brave gast! Hij zou niet eens ’n appel stelen die niet de zijne was… En die video-opname van een bewakingscamera, waar hij ’n gokautomaat openbreekt, ja daarvoor werd die gestraft en dus mag er oer dit misdrijf niets meer worden gezegd.

**

*

Maar genoeg over deze Mohammed en alle andere Mohammetten. Er zijn ook nog andersoortige katjes te geselen. De idealen van Marx, Engels en het hele zootje daarrond, inbegrepen alle soorten rats van de YSA democRATS. Ze zijn een utopie gebleken en moeten uitgeveegd worden uit ons collectief geheugen.

*

Zelfs het woord ‘democratie’ is gerat in zijn oorspronkelijke betekenis. Want wat we nu kennen en verplicht zijn te waarderen, is …dirigisme. Wilfried Martens had ooit de pretentie het begrip ‘Geleide Democratie’ in het leven te roepen. Hij had beter gekozen voor Het ‘Verlichhte Despotisme’ want de essentie van de ideale vorm van ‘samanleven’ is juist de volkswil. Regeerders zijn machtshebbers die de wil van het Volk moeten concretiseren en uitvoeren.

Voorbeeld: onlangs wist Emmanuel Macaroni, de democratisch verkozen President van Frank rijk arm, te vertellen, dat hij geen referendum over een eventuele Franxit durfde uit te schrijven, omdat hij voordien al vreesde voor de uitslag. De meerderheid wil naar RECHTS, en de Elite Potentaten sturen naar LINKLS.

De nooit verkozen EU Elite Potentaten doen hun eigen ‘goesting’, of hoogstens de goesting van een nog hoger échelon Allesweters, die als het erop aankomt, dienen te worden teruggefloten en uiteindelijk te worden bestraft door een Volkstribunaal. Denk aan Nürnberg, waar de Nazikopstukken berecht werden. En dat is juist wat niet gebeurt. Afgedankte of overtollig geworden mini-despoten genre Verhofstadt of Ivo Belet, worden opgevist en elders op onze kosten aan het werk gezet. Zonder ooit bestraft te worden De politiek is een goed betaalde job geworden, zonder de minste verantwoordelijkheid en met uitzicht op een repectvolle fin-de-carrière.

Als er in ons apenland uitzonderingen zijn, dan zijn die uitsluitend te zoeken bij idealisten die luisteren naar de Stem van het Volk. Niet naar De Stem uit Amerika, Rusland of China. En al zeker niet naar de Stem uit de Pietrol-landen, die beter dan wie ook beseffen dat hun ondergrondse voorraden òp geraken, en zij zich dus moeten haasten om in de tijd de hen nog rest, Meesters van de wereld te worden….

Nog méé leegpompen, en ze vallen op Het Hellevuur..


*

Hemelrijkerµ

De commentaren zijn gesloten.