02-03-18

4431

 

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Ongeloof en bewondering: het is een rare combinatie die iedereen zal bijblijven na het in de geest verwerken van wat nu volgt.

De volautomatische Mens zonder Begin en zonder Einde, zonder lichaam en zonder ziel, die als gewichtloze stofdeeltjes leven voorkomen in het Heelal. Mooi toch! Het is nog mooier dan de natte droom van elke Godloochenaar….

Neen, daar bedank ik voor. Hoor in de maand Mei liever de bijen zoemen nabij de veldkapel.

Ja Ja, het ‘robotisme’ was al langer bezig de Mens op alle mogelijke gebieden behulpzaam te zijn, maar om hem compleet te vervangen, ja zelfs diens plaats in te nemen, dat zou toch de grootst denkbare stupiditeit zijn die ooit uitgedacht kon worden. Erger dan kannibalisme, want dan zou de Mens eindigen met zichzelf naar binnen te spelen.

Enfin, dit wel zeer modern sprookje begint, daar waar dat van Frankenstein eindigde… Maar als U het mij vraagt, dan verkies ik toch dat vertrouwde Bijbelse Verhaal van Lazarus, die uit de dood werd ‘opgewekt’, zijn bed oppakte en wegging, al prijzend en lovend den Here.

**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

 

Wetenschappers ontwikkelen intelligente robot kopieën van overleden mensen

*

Volgende stap?: Mensen krijgen harde schijf met kopie van hun bewustzijn en geheugen in hun hoofd, waarna deze na overlijden in ander lichaam wordt geplaatst

Zweedse wetenschappers zijn een project gestart waarmee wordt geprobeerd om kunstmatig intelligente robots – ook wel androïden genoemd - te ontwikkelen die exact op overleden mensen lijken. Mocht dit project succesvol zijn, dan lijkt de logische volgende stap het implanteren van mensen met een verwisselbare ‘harde schijf’ waarop je complete bewustzijn en geheugen wordt opgeslagen, zoals in de nieuwe Netflix cyberpunk serie ‘Altered Carbon’.

Op deze wijze zouden mensen eeuwig kunnen leven, aldus het concept, dat er duidelijk niet vanuit gaat dat mensen (ook) een onzichtbare ‘geest’ of ‘ziel’ hebben, die niet kan worden gekopieerd.

De wetenschappers gaan onderzoeken hoe er digitale kopieën kunnen worden gemaakt van mensen die reeds overleden zijn. De Zweedse uitvaartonderneming Phoenix zoekt daarom naar vrijwilligers die toestemming willen geven voor het maken van exacte robot kopieën van hun overleden geliefden. De AI (Artificial Intelligence – Kunstmatige Intelligentie) technologie zou ook de stem van een overleden persoon zo nauwkeurig mogelijk moeten gaan nabootsen, en gelijk in staat moeten zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden.

Tot nu toe hebben mensen enkel foto’s en filmpjes om de herinneringen aan overleden geliefden levend te houden. Met een kunstmatig intelligente robot zouden ze virtueel weer met hen kunnen praten, en mooie herinneringen uit het verleden kunnen ophalen en herbeleven.

Altered Carbon: ‘Eeuwig’ leven door harde schijf in je nek

 

In de nieuwe, indrukwekkend uitziende (en peperdure) Netflix sf-cyberpunk serie ‘Altered Carbon’ hebben de meeste mensen een harde schijf in hun nek, die na overlijden door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, misdaad of ouderdom in een ander lichaam kan worden geplaatst, waardoor de overleden persoon gewoon weer verder kan leven, in theorie zelfs eeuwig. In de serie hebben alleen de rijken de beschikking over klonen- dus exacte kopieën - van zichzelf. Anderen komen na hun dood in een ander, veel ouder of juist jonger lichaam terecht, dat ook nog eens van het andere geslacht kan zijn.

Interessant is dat er in de serie ook ‘neo-katholieken’ zijn die vasthouden aan het ‘oude geloof’ dat mensen een eeuwige ziel (of geest) hebben, en dat het laten plaatsen van zo’n harde schijf een mens voor eeuwig verdoemt. Ook een verzetsgroep strijdt er tegen, maar niet om religieuze redenen. De leden van deze groep constateren dat mensen die op deze wijze ‘eeuwig’ leven steeds minder menselijk worden, omdat ze almaar extremere –gruwelijke- vormen van vermaak opzoeken om hun leven enige ‘zin’ te geven, wat ten koste gaat van andere mensen.

Christenen en andere gelovigen in een ‘eeuwige ziel’ zouden in de toekomst wetenschappers de vraag kunnen stellen hoe mensen er absoluut zeker van kunnen zijn dat het daadwerkelijk hun ‘eigen ik’ is die in een ander lichaam verder leeft, en niet enkel een kopie. In dat geval lijkt en handelt deze robot-kopie weliswaar exact hetzelfde, maar ben ‘jij’ als persoon en onafhankelijk bewustzijn wel degelijk dood en verdwenen.

 

AI’s ‘existentiële bedreiging’ voor mensheid?

Wereldberoemde wetenschappers en techneuten zoals Stephen Hawking en Elon ‘Tesla’ Musk hebben al vaak gewaarschuwd voor de gevaren van het ontwikkelen van AI technologie. Hoewel AI’s in theorie grote menselijke vraagstukken zoals energie, armoede en ziekten zouden kunnen oplossen, zouden ze ook een groot gevaar voor de mensheid kunnen vormen, zo betoogde Hawking op een conferentie in Lissabon. (1)

Musk, niet bepaald een pessimist, noemde AI’s zelfs ‘de grootste existentiële bedreiging’ voor de mensheid, omdat het risico in zijn ogen heel groot is dat AI’s op zeker moment mensen als overbodig of als een bedreiging voor zichzelf gaan zien, en zouden kunnen besluiten dat wij moeten worden uitgeroeid (‘Terminator’ filmserie) of ons te dwingen als levende ‘batterijen’ te functioneren, terwijl ons brein in een virtual reality omgeving wordt gehouden (‘The Matrix’ filmserie).

Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Michael Coghlan, Flickr (CC BY-SA 2.0).

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Wetenschapper...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Met een beetje heel veel sarcasme, zou men kunnen besluiten, dat aan die vergeten Waarheid van de Mechelse Catechimus teveel eer wordt aangedaan.

Weet U nog? De Vier uitersten van de Mens?

De Dood, het Oordeel, de Hel of het Eeuwig Leven.

De technologie heeft er een hele klus aan gehad om op bijna a hetzelfde uit te komen. Bij mijn weten hebben ‘vaste schijven’ geen zelfstandige Geest. De Ziel o ontbreekt. End dus blijven het intelligente maar levenloze… stenen.

De oplossing van dit raadsel? De trendsettende crematie, ons bijgebracht door de Duitse Nationaal Socialisten. Daar blijft van het menselijk genie per omgaande gewoon helemaal niets meer dan stof en as over. Iets wat nadrukkelijk herdacht wordt op iedere Aswoensdag…

Crematie is beter dan in de grond stoppen. Het is vooral goed lijk bij de Oude Egyptenaren, voor de handel in urnen…

*

Hemelrijker

4433

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Vandaag, om het Heden en vooral de Toekomst beter te begrijpen, weer ’n diepe duik in de Geschiedenis. De zaak van de nieuwe Joodse Tempel in Jeruzalem, die zou herbouwd worden, is het definitieve sluitstuk op de ‘diaspora’, de eeuwenlange dooltocht door het Godsvolk over de ganse wereld. Dit gebeurt niet toevallig alleen omdat er in Washington, de Hoofdstad van het machtigste land ter wereld, ’n échte Staatsman de leiding heeft, maar omdat uiteindelijk altijd alles, lijk door de zwaartekracht, op z’n natuurlijke plaats valt.

Eerst werd na de onmenselijke Jodenvervolging door de Nazi’s, in 1948, spontaan een miniem deel van hun eeuwenoud Eigen Vaderland teruggegeven door de toenmalige Machthebbers van de Verenigde Naries. Toen bleek namelijk ook dat ‘Rome’ het ‘Godsvolk’ eindelijk kon vergeven wat het misdaan had door de Mensenzoon aan het kruis te hebben gewild. Ook dàt, die inkeer, is ’n voetnota in de Geschiedenis.

Historische figuren bepalen nu eenmaal de Geschiedenis. En dat President Trump daarvoor in aanmerking komt, wordt o.a. nogmaals bewezen, dat hij, als eerste President in de Amerikaanse Geschiedenis, de ‘onbespreekbare’ Wapenwet wil aanpakken die zou oud is als het land zelf. Van uit deze basis-sstelling is het gemakkelijk om de overstap te maken toot de oorsprong van onze bloedeigen Westerse Beschaving.

Toiut finit par s’arranger.

**

*

Het begon al met de Profeet Mozes, die zijn Volk wegleidde uit de Egyptische gevangenschap, om het na 30 jaar omzwermen in de woestijn, de Twee Stenen Tafelen te schenken met de Tien Geboden Gods. Dat was, zo leert ons de Bijbel, het begin van de Ark des Verbonds, die opgebaard werd in de Eerste Tempel, in het Heilige der Heligen. Zeg maar de Beste Kamer, die alleen toegankelijk was voor de Hogepriesters.

Bij de verwoesting van de eerste tempel begon de Babylonische ballingschap.

Bij de verwoesting van de tweede tempel begon de Joodse ‘diaspora’. Waaraan in 1948 een einde kwam met de Stichting van de Staat Israël als compensatie door de Grote Mogendheden voor de gruwelijkste Jodenvervolging aller tijden.

De Eerste Tempel mocht niet door Koning David worden gebouwd, omdat die teveel oorlogen had gevoerd, maar door diens zoon, Salomon die geen bloed aan zijn handen had….

Hallo, President Trump: ook al, net als ik, Wikipedia nagekeken?

Deze 1ste Tempel werd verwoest (586/585 vóór Chr) door de Babyloniërs, en alleen de huidige Westelijke muur van de funderingen bleef overeind: de Klaagmuur.

*

Deze Babylonische ballingschap duurde 46 jaar totdat de Perzen Babylon in 539 v.Chr. veroverden en de Joden van de Perzische koning Cyrus mochten terugkeren. Een soort Wetmatigheid van Meden en Perzen?

De bouw van de tweede tempel zou gestart zijn op 12 maart 515 v.Chr. Slechts zes jaar na de voltooiing ervan, in het jaar 64, werd in 70 de tempel door de Romeinen onder leiding van Keizer Titus opnieuw verwoest. In Rome staat nog altijd de triomfboog van Titus als herinnering hieraan.

*

Sommige fundamentalistische joodse en protestants-christelijke groeperingen streven er echter naar zelf een derde tempel te bouwen, al dan niet met verwijdering van de latere islamitische Al-Aqsamoskee en de Rotskoepel. De Israëlische regering en rechtbanken blokkeren, met het oog op de rechten van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël en de staatsveiligheid, regelmatig protestacties van organisaties die zich inzetten voor het oprichten van een tempel.

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

*

Joodse organisaties hopen dat Trump na ambassade ook bouw nieuwe Tempel opstart

*

Hoe waarschijnlijk is het dat er een nieuwe Joodse tempel in Jeruzalem wordt gebouwd?

Op een speciale munt wordt Trump op één lijn gesteld met de Perzische koning Cyrus, die in de oudheid het bevel gaf om de Joodse tempel te laten herbouwen.

‘Een geweldige dag voor het Israëlische volk,’ reageerde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu op het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade al in mei naar Jeruzalem te verplaatsen, en wel precies op de dag dat de herboren Joodse staat 70 jaar oud is. Joodse tempelorganisaties zijn dermate verheugd, dat ze een speciale ‘halve shekel’ munt hebben uitgegeven, met aan de ene zijde een dubbele afbeelding van Trump en de Perzische koning Cyrus, en aan de andere zijde een afbeelding van de door deze organisaties zo vurig gewenste herbouw van de tempel in Jeruzalem.

Tal van politici en kopstukken in Israël toonden zich erg ingenomen met Trumps besluit de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem al in mei te openen. ‘Dit besluit maakt de viering van de 70e onafhankelijkheidsdag van Israël tot een nog groter feest,’ vervolgde de premier. ‘Dank u voor uw leiderschap en vriendschap, president Trump.’

Danny Danon,

de Israëlische ambassadeur bij de VN, riep de andere landen van de wereld op om de VS te volgen, en Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. (1)

Speciale munt: ‘Proces gestart dat leidt tot bouw derde tempel’

 

De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) heeft naar aanleiding van Trumps besluit een speciale ‘halve shekel’ munt uitgegeven, met aan de ene kant de ‘kop’ van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ‘Cyrus – Balfour – Trump – Verklaring 2018’, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.

*

‘Het Joodse volk is Trump dankbaar voor zijn historische besluit,’ aldus professor Hillel Weiss, voorzitter van Hamikdash Betzion. Hij is ervan overtuigd dat hiermee tevens het proces is gestart dat zal leiden tot de bouw van die nieuwe tempel in Jeruzalem.

Hij wees er tevens op dat de munt tegelijkertijd een waarschuwing bevat voor degenen die terugkwamen op dit soort belangrijke besluiten. Koning Cyrus stuitte op zoveel verzet tegen zijn aankondiging om de tempel te laten herbouwen, dat hij de constructie ervan stopzette. Vervolgens moest hij al na 3 jaar het veld ruimen. Op vergelijkbare wijze stortte het Britse wereldrijk pijlsnel in elkaar nadat Londen terugkwam op de Balfour Declaratie, waarin het Joodse recht op de wederoprichting van hun eigen staat op zijn oorspronkelijke plaats werd erkend en aangekondigd.

 

‘De Trump Verklaring moet daarom een vervolg vinden met een verklaring over de rol van de Joden bij het oprichten van de tempel. Alleen dan zullen de internationale ambities van president Trump in het Midden Oosten realiteit worden,’ besloot Weiss, die in het verleden paus Benedictus tot ‘persona non grata’ verklaarde, en niet wilde dat de Katholieke leider – die hij vanwege diens verleden in de Duitse Wehrmacht in WO-2 een ‘nazi’ noemde- tot Israël zou worden toegelaten, omdat hij vindt dat het Vaticaan de spil vormt in een internationaal complot tegen het Joodse volk. (2)

Hoe waarschijnlijk?

Op enkele orthodoxe splintergroepen na wagen zelfs de meest rechtse politieke partijen in Israël het niet om over een nieuwe tempel te spreken, wetende dat alleen al het besluit tot de bouw ervan – laat staan het slaan van de eerste paal - zo goed als zeker een massale aanval van islamitische landen op Israël zal uitlokken, met vermoedelijk een nieuwe wereldoorlog als gevolg.

 

De herbouw van de tempel in de eindtijd is verder op niet één letterlijke Bijbeltekst terug te voeren. In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.

 

Xander

(1) Arutz 7
(2) Arutz 7

 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Joodse-organi...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Voortgaande op de wensmunt met President Trump op de voorgrond, lijkt het mij gepast te wijzen op (zie keerzijde) de voorziene colonnades, zo goed als dezelfde als gebouwd door Bernini op het Sint Pietersplein in Rome. Deze machtige zuilenrijen omarmen a.h.w. de hele wereld.

*

Ja, inderdaad, deze Derde en hopelijk definitieve Tempel zou de Tempelberg en meteen onze Westerse Beschaving in zijn oude glorie herstellen. Als eenmaal, na het verdwijnen van de usurpatoren, de archeologische opzoekingen kunnen starten…

De Tempelberg doet mij automatisch denken aan de Tempelridders van de Kruistochten, die hun hoofdzetel hadden gevestigd in de opgekalefaterde ruïnes. Zij beschermden de pelgrims met hun eigen leven en stonden onder het direct bevel van de Paus. De Tempeliers zijn een der roemvolste bladzijden uit onze Vlaamse Geschiedenis, die nauw aansluiten met 1302 en de eeuwigdurende vete met het inhalerige Frankrijk.

*

Koning David, goed om weten, was ooit de jonge knaap die met zijn slinger de reus Goliath in het stof deed bijten… En Koning Salomon was de persoon waarvan den Here Jezus ooit zei, dat die in al zijn heerlijkheid, niet gekleed ging als de vogelen des hemels…

 

Zolas U ziet, allemaal belend volk.

-

Ben nu toch even te rade geweest bij

*

En vond daar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zoals verwacht Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. Trump kreeg veel kritiek van vooral Arabische landen toen hij dinsdag al aankondigde dat te zullen gaan doen, maar hij zette vandaag door.

U krijgt 5 artikelen van Trouw cadeau. Dit is nummer 1 .

Onbeperkt onze artikelen lezen? Digitaal Basis € 2.50 per week.

 

Volgens de Jerusalem Embassy Act uit 1995 is de Amerikaanse president verplicht de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Sinds 1995 heeft iedere president de verhuizing van de ambassade tegengehouden, maar Trump beslist anders en erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Drie vragen en antwoorden over de op handen zijnde verhuizing.

 

Waarom werd de ambassade tot nu toe nog niet verplaatst, ondanks die wet?

De Amerikaanse president mag alleen van de verhuizing afzien op veiligheidsgronden en dan voor een duur van zes maanden. Tot nu toe werd op die manier de ambassadeverplaatsing geblokkeerd. Net als de meeste andere landen in de wereld willen zij de status van de stad laten afhangen van de uitkomst van onderhandelingen tussen Palestina en Israël. De erkenning van Jeruzalem kan die onderhandelingen beïnvloeden.

 

Waarom ligt de verplaatsing zo gevoelig?

De meeste landen in de wereld hebben hun ambassades in Israël gevestigd in Tel Aviv en niet in Jeruzalem. Dat hangt af van de uitkomst van onderhandelingen tussen Palestina en Israël. Beide beschouwen de stad of delen daarvan als hun hoofdstad: de Palestijnen claimen alleen Oost-Jeruzalem, de Israëliërs zowel West- als Oost-Jeruzalem.

 

Waarom gaat Trump de ambassade dan toch verplaatsen?

Trump breekt met het Amerikaanse beleid. Niet eerder durfde een president het aan om te morrelen aan de status van Jeruzalem. Aan de andere kant is hij de eerste president die zijn belofte nakomt. President Obama stelde in 2008 in een toespraak dat Jeruzalem de ‘hoofdstad’ van Israël was en ‘ondeelbaar’ moest blijven, net als Bill Clinton tijdens de verkiezingscampagne in 1992 en George W. Bush in die van 2000.

 

Bovendien is het ijdele hoop gebleken dat op den duur de Israëli's en de Palestijnen de stad in hun vredesakkoord opnemen. Het vredesproces heeft de afgelopen decennia geen oplossing opgeleverd.

 

Gaat de verhuizing snel plaatsvinden?

Als president Trump de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem aankondigt, zal hij deze vermoedelijk pas over drie tot vier jaar laten plaatsvinden. De reden daarvan zou een logistieke zijn: verhuizen kost nu eenmaal veel tijd. Maar in Israël geloven ze dat niet, en zijn ze zelfs bereid om met Trump mee te denken. De burgemeester van Jeruzalem zei dat de verhuizing binnen ‘twee minuten’ geregeld kan zijn. Hij hoeft slechts het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem tot ambassade uit te roepen.

*

Benieuwd wat de slippendragers van de Vuur Rode Televisie (VRT) daar zullen van maken, eenmaal het zover is.

*

Wat er allemaal is gebeurd sedert 1947-1948 is best te vergelijken met een torenhoge krabbenmand. Vooral veroorzaakt door de aanslepende Amerikaanse laksheid om van twee walletjes te blijven eten. Het is het logisch gevolg van wat de islammerij over zichzelf dekt.

*

“Waar ooit ook maar één islammer de kont heeft geheven om te bidden, behoort voor eeuwig en een dag aan Allah”. Dat is een kloefenkapper redenering erger dan die van 1.000.000 Hitlers in slagorde. Want het komt er op neer dat volgens hen, zij en zij alleen, notabene het primitiefste volk ter wereld, de eigenaars zijn van geheel deze Blauwe Planeet, ja zelfs van het ganse Heelal en Omgeving. Die mening is gebaseerd op de recente pretentie verworven door het geld van hun stinkende pietrol, waaraan wij, Westerlingen, verslaafd zijn geraakt.

Wij allemaal samen, onder Leiding van mensen als Trump, moeten ze dus leren, dat ze met vele eeuwen tijd en stapels boterhammen, net als ieder ander Volk, recht hebben op een eigen bescheiden deel van de koek.

Respect? Dat moet iedereen verdienen. In de eerste plaats door rechtvaardigheid. ‘Gij zult niet stelen’ is, zoals U weet, het 5de van de Tien Geboden.

Niemand wordt geboren met eensoort ‘Eerstgeboorterecht’ om de hals. De Almachtige is er nu eenmaal voor iedereen. Willen of niet.

*

Hemelrijker

 

4434

 

 IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Neen, ik geloof nooit dat de Poet er iets zou aan hebben in kennis gesteld te worden van wat ondergetekende terzake denkt. En den Donald nog veel minder. Wie er wel iets van zou kunnen van opsteken, dat zijn de Broodschrijvelaars-Hournalisten van de Verkochte Media.

Dat de Poet, met of zonder reden, zich op de borst klopt: zullen zij dit dan nooit begrijpen? Of hadden ze liever zo van direct een van die Zircon-speelgoedjes voor grote mensen op hun nek gehad? Wat mij dus helemaal niet zou verwonderen, als ‘onze’ bloedeigen Nato zo verder blijft hunkeren naar oorlog met ‘Het Oostfront’. U moet weten, dat wij, op aanstoken van het Pentagon van vòòr Trump, al vele decennia bezig zijn met Rusland het bloed onder de nagels te pesten. Het kind heeft zelfs een naam. ‘Embargo’. Weer een geleerd stadhuiswoord dat boven het begripsvermogen van veel mensen gaat. Ze weten het wel, maar beseffen niet dat daardoor in veel gevallen hun eigen broodwinning op het spel staat.

Hier dreigen industrieën te verdwijnen, omdat de grenzen naar Rusland voor in- of uitvoer gesloten zijn. Op bevel van Het Pentagon. Maar the Clinton Wife verkoopt wel kant-en-klaar verfrijkt uranium aan Moskou…

Langs de ene kant ‘Open Grenzen’ om hele (donkere) volksstammen binnen te lokken die onze welstand komen mee opeten, en langs de andere kant ons de welstand uit de handen te slaan door gezegd ‘Embargo’.

Dat is, met Trump nu hopelijk rap voorbij. Overal ter wereld is het geld rond. Het moet dus veel gemakkelijker kunnen rollen. Het mag vooral niet verdwijnen zoals overal ter wereld, in de zakken van de democrats

Trouwens, in een ander artikel (bij Xander), lees ik over de erbarmelijke toestand van onze gezamenlijke Europese Legers. Waar minder dan de helft van het oorlogsmateriaal nog zou kunnen ingezet worden. Denkt U dat de Russische Inlichtingendiensten dat niet zouden weten, of minstens voelen aan hun ellebogen .

*

En dan nog iets. De enigszins aanmatigende toespraak van Poetin wordt afgekraakt tot in de kleinste botjes. Maar in bewoordingen die die duiend keer zwaarder wegen dan de commentaren rond de vlerk in Noord Korea.

Het is dus wel duidelijk. Trump is ne slechterik, en zijn vriend Poetin is nog veel slechter. Om er koud van te krijgen. Daar waar er (hopelijk) precies een Warme Vrede op komst is.

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

*

Poetin waarschuwt vijanden: “We hebben nieuwe supersonische raket die niemand kan stoppen”

*      

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn jaarlijkse State of the Union gewaarschuwd voor een nieuw type nucleaire raket dat het land heeft ontwikkeld. De raket is door geen enkel land te stoppen, maakte de president zich sterk, en heeft een “eindeloos bereik”. “Niemand wilde naar Rusland luisteren, hoewel we een nucleaire grootmacht zijn. Wel, luister nu maar naar ons”, klonk het dreigend.

“Het gaat om nieuwe strategische raketsystemen, die we ontwikkeld hebben als reactie op de eenzijdige uitstap van de Verenigde Staten uit het verdrag over raketafweer en de de facto stationering van zulke systemen op het gebied van de Verenigde Staten en buiten de Amerikaanse grenzen”, zei Poetin. Hij zei dat Rusland de VS had gewaarschuwd niet voort te gaan met antiraketsystemen. “Niemand luisterde toen naar ons.”

*

Rusland ontwikkelde een nucleair aandrijfsysteem dat op een kruisraket kan worden geïnstalleerd. Zo zou de raket een reikwijdte hebben die tien keer groter is dan andere. Het nieuwste wapen is eind vorig jaar uitgeprobeerd en kan vrijwel elke plek op de wereld treffen. Poetin liet er vandaag beelden van zien.

“Een laagvliegende en moeilijk te spotten kruisraket gewapend met een nucleaire lading en met een praktisch onbeperkte reikwijdte, onvoorspelbaar vluchtpad en de capaciteit om bijna alle onderscheppingslijnen binnen te dringen, is onkwetsbaar voor alle bestaande en toekomstige raket- en luchtafweer”, aldus Poetin.

Poetin liet tijdens de State of the Union beelden van de nieuwe raket zien.

‘Zircon’

Het wapen zal niet ingezet worden om een land als eerste aan te vallen, aldus Poetin, maar enkel als verdedigingsmiddel. Doel van de nieuwe Russische verdedigingslinie is volgens de president om “de wereldvrede te garanderen”. De Amerikaanse wapenontwikkeling noemde hij “verontrustend”, maar zal “in het niets verdwijnen” tegenover de Russische nieuwe wapens.

Geruchten over een nieuwe raket doen al langer de ronde. Het wapen, vorig jaar Zircon gedoopt, zou zich kunnen voortbewegen met 6.000 tot 7.000 kilometer per uur, vijf tot zes keer de geluidssnelheid. De raketkruisers ‘Admiral Nachimow’ en ‘Pyotr Veliky’ zouden de ‘Zircon 3M22’ als eerste aan boord krijgen. Kostprijs: 1,4 miljard euro per schip.

*

Hij stelde ook een onderwaterdrone voor die door onderzeeërs wordt gelanceerd en eveneens met een kernkop kan worden uitgerust. Die drone is volgens hem in staat om onbeperkte afstanden af te leggen op extreme diepte. Rusland zal het westen informatie geven over de nieuwe wapens, zei Poetin nog.

Armoede halveren

Rusland moet daarnaast de komende zes jaar de armoedegraad halveren, zo klonk het ook nog. Zes jaar is de duur van een nieuw mandaat als Poetin op 18 maart de presidentsverkiezingen wint.

“We moeten een van de belangrijkste taken vervullen om een overtuigde, langdurige inkomensgroei van onze burgers te verzekeren en om in zes jaar tijd minstens de armoedegraad te halveren”, aldus Poetin in zijn jaarlijkse toespraak. Hij beklemtoonde dat het aantal mensen getroffen door armoede is gedaald van 42 miljoen in 2000 naar 20 miljoen nu.

 

“Iedereen is voor ons van belang”, zei de president nog. Hij wil dat de werkgelegenheid wordt opgetrokken. Meetlat voor het beleid moet het welzijn van de burgers zijn. Voor de begeleiding van gezinnen en kinderen moet 40 procent meer worden uitgegeven dan de afgelopen jaren, aldus nog Poetin. Vanaf 2020 moet jaarlijkse nieuwe woonruimte voor vijf miljoen gezinnen geschapen worden. Ook moeten de pensioenen regelmatig boven de inflatie worden verhoogd.

Vierde mandaat

Poetin is al bijna twee decennia aan de macht in Rusland. Hij wil deze maand een vierde mandaat als president binnenrijven. Vandaag zei hij dat het land zijn democratische instellingen moet versterken. “Om vooruit te gaan en dynamisch te ontwikkelen, moeten we de vrijheid op alle gebieden uitbreiden, en de democratische instellingen, de lokale regeringen en structuren van de burgermaatschappij en rechtbanken versterken”, zei hij. Volgens hem heeft Rusland zich “stevig gevestigd als een democratische samenleving” die het pad van “vrijheid en onafhankelijkheid” volgt.

 

Volgens de president is het ook zaak om te reageren op de uitdagingen van de technologische revolutie. “Wie ook tot president wordt verkozen, (...) we moeten allen voelen en begrijpen wat er rondom ons gebeurt.” Hij wil dat Rusland een van de belangrijkste hubs ter wereld wordt op vlak van de opslag en verwerking van ‘big data’. Hij wil meer vooruitgang bij de ontwikkeling van robots en kunstmatige intelligentie. Buitenlanders moeten aangemoedigd worden om in Rusland te studeren als een leidinggevend land op technologievlak.

 

Volgens Poetin heeft Rusland zich ‘stevig gevestigd als een democratische samenleving, die het pad van vrijheid en onafhankelijkheid volgt’

 

De Russische staatsleider zei ook nog dat het land omgerekend zowat 160 miljard euro moet uitgeven om het wegennetwerk te verbeteren. “De komende zes jaar is het noodzakelijk om de uitgaven voor de bouw en verbetering van de Russische wegen praktisch te verdubbelen.” Poetin hekelt vaak de afnemende kwaliteit van de wegen, die ook niet breed genoeg zijn voor het moderne verkeer.

 

Op 18 maart kiest Rusland een nieuwe president. Dat Poetin opnieuw zegeviert, staat zo goed als vast.

*

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/poetin-waarschuwt-vi...

*

AAN DE VRUCHTEN

MEN DEN BOOM

*

Heb ik dat goed gelezen, dat de Poet alleen zal terugslaan?

Wat ik ook raar vind, is dat onze slinxe Media het bestrijden van de armoede niet staan toe te juichen.

Ja, ook waar! Voor de Clinton Clan Cluub moet dat ‘terigslaan’ wel degelijk bedreigend overkomen. Want die zijn in hun hoofd in de overtuiging de Waarheid in pacht te hebben.

*

En dan nog iets. Die schoonzoon van Trump. Raar dat Dady voor hem niet in de brfers springt. Dedju, daar moet de C.C.C. niet goed van zijn….

Nog zo jong en al zo bedorven!

*

PS

Ergens in mijn onderbewustzijn jagen de woorden ‘Moskou’ of ‘de Rus’ mij nog altijd op stang. Dat stamt nog uit mijn kinderjaren. Maar toen ik halfweg de jaren ’90 als toerist in St Petersburg kwam, leerde ik daar dat de Vlaamse Oostfronsrijders al lang verbroederd waren met oudgedienden van Het Rode Leger. Meer zelfs. Dat zij, die toen het ‘Goddeloos Communisme’ waren gaan bestrijden, de beiaard op die duizelingwekkende klokkentoten grotendeels uit eigen zak hadden betaald. Van dan af leerde ik de ziel van het Russisch volk beter waarderen

*

Die klokkentoren staat aan de oevers van de Neva waar er maandenlang en vruchteloos zo hard werd gevochten. Maar toen heette die stad nog Leningrad…

Hemelrijker