14-05-18

4487

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Moest U - als bij toeval - de link hierboven ‘Vlaanderen Voltooid’ over het hoofd hebben gezien, dan heeft U echt wel iets belangrijks gemist. Iets dat doet denken aan der Cobürrger wapenspreuk uit de Tijd van Napoleon.

Eendracht maakt Macht

*

Zeg dat het niet waar is, dat wij, Vlamingen, daar bijna 200 jaar over gedaan hebben, om dat spreekwoord ook voor onszelf tot het onze te naken. Met dank dan dan nog aan de twee verschoppelingen die ooit bij de NV Absurdia aan de deur werden gezet. Geen mens die zich nog herinnert waarom.

https://www.n-va.be/nieuws/persoon/Hendrik%20Vuye?page=1

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Brusselboek, een week later

9 mei 2018

De 'Onafhankelijke Kamerleden' Hendrik Vuye en Veerle Wouters in De Kamer.

foto: ©Reporters

*

Een week geleden hebben we ons #Brusselboek voorgesteld. Naast een interne vereenvoudiging van de Brusselse instellingen stellen we voor om de banden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen opnieuw aan te halen. We doen dit zowel op het niveau van het parlement als op het niveau van de regering. We stellen voor dat de eerste zes Vlaamse verkozenen voor het Brusselse parlement ook zetelen in het Vlaams Parlement. Zo komt er doorstroming van informatie tussen beide parlementen. Dit veronderstelt wel een wijziging van de bijzondere wet.

Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt.

Een ander voorstel kunnen we onmiddellijk realiseren, zonder ook maar een letter te veranderen aan de wetgeving. Minstens één van de Vlaamse ministers te Brussel wordt ook lid van de Vlaamse regering. Dit maakt dat er een institutionele band komt tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen. Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt. In Le grand vooral, een politiek praatprogramma georganiseerd door Rtbf en Le Soir, stelt Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) alvast dat het een aantal zaken zou vereenvoudigen mocht hij niet alleen lid zijn van de Vlaamse regering, maar ook van de Brusselse. Dit is ongetwijfeld het geval.

*

Bondgenoten zoeken … en vinden

In het #Grendelboek schrijven we dat wie stappen wilen zetten in de Vlaamse ontvoogding, bondgenoten moet zoeken. Vlaamse ontvoogding is een gezamenlijk project. Het wij/zij-polariseren binnen Vlaanderen helpt ons geen stap verder. Dit mag dan wel electoraal lonend zijn, het leidt alleen maar tot communautaire stilstand, niet tot staatsvorming.

*

Dat men bondgenoten kan vinden staat buiten kijf.

**

Gewezen CD&V-minister Brigitte Grouwels

stelt bij de voorstelling van ons #Brusselboek meteen dat het ‘een belangrijk, coherent en heel educatief boek’ is. Ze ziet vele positieve punten in het V&W-model en is bereid om hierover verder na te denken. Ook wij staan open voor elk voorstel dat het model nog verbetert. Grouwels vindt het ook bijzonder positief dat we Brussel op de kaart zetten in Vlaanderen en het debat aanwakkeren.

Open VLD reageert ook positief. Volgens

Guy Vanhengel

in De Tijd brengt het V&W-model ‘verbeteringen aan, versterkt de band tussen Vlaanderen en Brussel, vereenvoudigt het institutionele verhaal, en maakt het een stuk slagkrachtiger. Deze pragmatische aanpak staat in contrast met het volledig onwerkbare model van de N-VA’, besluit hij. Eenzelfde geluid valt te horen bij Vlaams Brussel-minister Sven Gatz in Le grand Oral.

Ook het Vlaams Belang reageert positief. ‘Tijdens de boekvoorstelling van het Brusselboek – een aanrader trouwens! – van Hendrik Vuye en Veerle Wouters nam ik met tevredenheid kennis van de standpunten die beide ex-N-VA Kamerleden poneerden’, schrijft Dominiek Lootens op Doorbraak.be.

 

Op de boekvoorstelling is Hilde Roosens, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel en ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, vol lof over het V&W-model.

Een gemeenschapsmodel of een gewestmodel

 

een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft

 

Dat CD&V, Open VLD en Vlaams Belang het V&W-model genegen zijn, is op zich niet verwonderlijk. De drie partijen vertrekken van een gemeenschapsmodel, dit is een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft.

Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen

 

Groen, en in zekere mate ook sp.a, kiezen voor een gewestmodel. Voor Groen betekent dit zelfs dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefent. Concreet wil dit zeggen dat er bijvoorbeeld geen onderwijs meer wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, maar alleen nog Brussels onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat Groen het Vlaamse onderwijs in Brussel wil afbouwen, want dit is net een succes. Groen loopt hier zusterpartij Ecolo blindelings achterna en gooit het kind weg met het badwater. Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen.

 

Bovendien kan dergelijk model op basis van de gewesten nooit werken. Dit betekent dat men de Vlaamse Gemeenschap uit Brussel wegjaagt. Maar waarom zou Vlaanderen blijven betalen voor Brussel, indien het in Brussel niets meer te zeggen heeft? Zo dom zijn we toch niet? Indien de Brusselaars zelf naast de gewestbevoegdheden ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefenen, dan laten de Brusselaars zelf Vlaanderen los. Dan moet Vlaanderen maar zijn eigen toekomst uitbouwen, zonder Brussel. Het gewestmodel leidt onvermijdelijk naar het model-Crols.

https://doorbraak.be/brusselboek-een-week-later/?utm_sour...

*

Langs Franstalige kant wordt elk Vlaams voorstel over Brussel deskundig afgeschoten. Deze keer is dit niet het geval. Het V&W-model laat de Franstaligen immers toe om zich te organiseren op de manier die ze zelf kiezen.

Brussels minister Céline Fremault (cdH) vindt het V&W-voorstel om Brussel te vereenvoudigen zelfs verleidelijk. Ze voegt er in La Libre Belgique meteen aan toe: ‘créer des doubles casquettes entre le gouvernement flamand et le gouvernement bruxellois, c’est prendre un risque énorme car cela renforcerait l’emprise des néerlandophones sur Bruxelles’. Zo bewijst Fremault meteen dat het V&W-model inderdaad de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt. Dat is ook de bedoeling.

 

Kunnen Franstaligen iets inbrengen tegen het voorstel om minstens één minister tegelijk te laten zetelen in de Vlaamse en de Brusselse regering? Echt niet, want de wet laat het toe. Meer nog, Franstaligen hebben het al vaak zelf gedaan. Tussen 1995 en 1999 is de minister voor Cultuur van de Franse Gemeenschap zelfs Charles Picqué, op dat ogenblik ook Brussels minister-president. Wat men zelf doet, kan men de ander toch niet beletten te doen? Dit weekend, naar aanleiding van de Brusselse Iris-feesten, komt ook Olivier Maingain (DéFi) met voorstellen over Brussel. En wat blijkt? Maingain stelt voor dat alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering ook lid zijn van de Waalse regering of van de Brusselse regering. Wat Maingain voorstelt aan Franstalige kant, kan hij toch moeilijk ontzeggen aan de Vlamingen?

 

 

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

In mijn vroegere werkkring, ondertussen helemaal verbouwd en aangepast aan de moderne tijd, hangt er in het directie-lokaal sedertdien een Latijnse spreuk aan de muur, met

Als je vrede wil

Bereid dan de oorlog voor.

*

Natuurlijk is dat voor veel bezoekers écht Latijn, want er staat

Si vis pacem, para bellum

En dat slaat dan ook meer op het zakenleven dan op de politiek. Wat niet wegneemt, dat wien het schoentje past, dat daan altijd ter plaatse meteen kan aantrekken.

*

Politiek in een democratie daarentegen, is, volgens alle polletiekers althans zij die het kunnen weten, de kunst der mogelijkheden. Het is dan ook de Weg der Poenschepperij.

Het is inderdaad maar hoe je het bekijkt. Toen Vlaanderen nog vrij en vrank mocht spreken – dat is dus vele honderden jaren geleden – werd hun Graaf over geheel de Christelijke Wereld, de Koning van Jeruzalem genoemd. Iets dat hijzelf weigerde, omdat hij verkoos De Bewaker van het H. Graf te worden genoemd. Toen schreven we 1099…. En dat waren toen mannen in ijzer en staal gekleed.

*

De tijden, zowel als de mensen, zijn natuurlijk niet meer dezelfde. De titel ‘Bewaker van het H. Graf’ zou na vandaag, 14 Mei 2018, eerder toekomen aan President Trump die het Godsvpml weer een eigen Hoofdstad heeft gegeven.

Ja, hij wel. Maar zo niet de al te nederig geworden Vlaming, voor wat betreft zijn eigen (ontstolen) Hoofdstad.

Was het maar waar dat binnenkort Broekzele als Hoofdstad van het Europa Nieuwe Stijl, ook in exclusiviteit belichaamd wordt door het Eigen Volk Eerst.

Ja (zucgt) het is niet belangrijk te winnen. Deelnemen is ook al goed.

*

Digitaliaanse HemelrijkerPost een commentaar