23-05-18

4495

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Neen, de Pausen sterven niet.

Mochten er Pastoors onder mijn geacht lezerspubliek voorkomen, zo vraag ik hen mij te vergeven om hierboven te beweren niet hartsgrondig rotsvast zovertuigd te zijn van de eeuwige Zaligheid in het Hiernamaals. In hun ‘denkwereld spreken zij altijd van Engelen, Aartsengelen, Serafiijnen en Cherubijnen. Vroeger was er zelfs discussie over hun onderbroeken. Ver gezocht, inderdaad. Want unisex zoxel als lange rokken moeten toen ook al bestaan hebben. Stel U voor, in onze tijden, dat de Immamd gelijk zouden hebben, en dat die schepselen Gods rond de Troon van de Almachtige, alleen maar uit vrouwen meisjes, maagden, zouden bestaan. Één grote Janboel, ja!?

Beter is het dus daarover te zwijgen. Een mens weet maar nooit.

En eenmaal er     algemeen ‘gezwogen wordt over de Eeuwigheid, is het maar klein bier meer om in het Nieuwe Europa te geloven.

“Europa’, was dat trouwens niet het beeldschoon afstammelinge van een of andere Godheid uit Vroeger Tijden? Volgens Google Chrome reeds die zelfs tussen de sterren rond, net als Zaan Loek DeHaene, schrijlings op een stier.

*

Nu vraag ik m’n eigen toch af, waarom Broekzele deze wonderbaarlijke afbeelding niet in de strijd werpt tegen Catalonia!!! Spanje is/was toch de Heimat van de stierengevechten!

Carpe diem! Geniet de dag!

In de betere Spaanse eethuisjes worden, na hun dood stieren-sieraden zelfs tot de lekkerste gerechten gerekend. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat de Godin Europa inderdaad ten allen tijde werkt op die mannelijke hormonen-huishouding, maar daarenboven ook kan instaan voor de voedsel bevoorrading.

Wie in ’s Heemsnaam zou dus tegen dit toekomstbeeld kunnen zijn? Waarbij komt, dat wij, Vlamingen, in onze handjes mogen wrijven, omdat onze Hoofdstad binnen enkele jaren de ganse Wijde Wereld zal mogen behersen…

Die Stadt gehört uns, und Morgen die ganse Welt. Waar hebben we dat nog gehoord?

https://www.youtube.com/watch?v=2JAbI94AaAY

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Brits overheidsdocument bevestigt dat EU nationale soevereiniteit opheft en Superstaat creëert

*

Brexit expert: ‘Ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zal worden, toont dit document uit 1971 aan dat dit precies het plan is’

Ook uit dit officiële, lang geheim gehouden document blijkt dat de realiteit dermate schokkend en confronterend is, dat de meeste mensen het nog steeds weigeren te geloven. En dat was en is dan ook precies de bedoeling van de antidemocratische globalisten in Brussel.

Uit een Brits overheidsdocument dat tientallen jaren lang verborgen werd gehouden blijkt dat de EU, toen nog de EEG genoemd, toen al van plan was om de soevereiniteit van de lidstaten geleidelijk op te heffen, en heel Europa vanuit Brussel te regeren. Dit plan moest minstens 30 jaar voor de burgers ontkend worden, zodat ze het verdwijnen van hun zelfbeschikkingsrecht en democratie pas in de gaten zouden krijgen als het te laat is. Het Europese schijnparlement was en is een onderdeel van die misleiding, omdat alleen de Europese Commissie daadwerkelijke macht heeft.

 

De EU een totalitaire dictatuur, waar enkel een nep democratisch masker overheen is gelegd, is in 2018 al lang niet meer een complot, maar de harde realiteit. Het document met het nummer FCO 30/1048 van het Britse Foreign and Commonwealth Office omschrijft bijna alle ontwikkelingen die in de afgelopen 47 jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en bevat aanwijzingen over hoe de aandacht van de Europese burgers moest worden afgeleid, om hen zo lang mogelijk in het duister te laten over het streven naar een federale Europese Superstaat.

 

Het document werd destijds opgesteld voor de regering van premier Edward Heath, die de toenmalige EEG verdragen er in het parlement wist door te drukken. Het bevat onder andere het plan voor een gemeenschappelijke munt (de euro, realiteit geworden), een fiscale (financiële) unie (in uitvoering), een Europees leger (mee begonnen), een gemeenschappelijk buitenlands beleid (op belangrijke terreinen werkelijkheid geworden), en het streven om EU-regels en wetten boven die van de afzonderlijke lidstaten te stellen (100% in- en uitgevoerd).

 

Europeanen opzettelijk misleid en belogen

 

Om deze zaken te realiseren moest de macht van de nationale parlementen, dus ook onze Tweede Kamer, geleidelijk aan Brussel worden overgeheveld. Dat zou er echter toe leiden dat de Europese volken hun parlementen niet meer zouden vertrouwen. In het document wordt daarom de conclusie getrokken om ‘het volk en de pers in het duister te laten omtrent de genoemde gevolgen, en de publieke bezorgdheid niet te verscherpen terwijl ze impopulaire maatregelen... op het verre en oncontroleerbare functioneren van de gemeenschap terugvoeren.’

 

De Europese burgers moest daarom minimaal 30 jaar het idee blijven houden dat hun landen soeverein zouden blijven. Ze mochten pas iets in de gaten krijgen als het al te laat was, en de ingeslagen koers naar een Europese Superstaat onomkeerbaar zou zijn gemaakt. Anno 2018 is dat inderdaad het geval, mede dankzij onze eigen regeringen.

 

EU geregeerd door antidemocratische, Europa-vijandige club globalisten

 

De Britse Express besteedde er enkele dagen geleden opnieuw aandacht aan, nadat de Telegraph dat zo’n 6 jaar geleden als eerste deed. In Groot Brittannië is het sinds Brexit opnieuw actueel geworden, maar op het Europese vasteland wordt het compleet genegeerd, omdat in het document bevestigd wordt dat we inderdaad worden geregeerd door een antidemocratische en zelfs vijandige club globalisten, wier plannen om de nationale soevereiniteit op te heffen inmiddels zo succesvol zijn geweest, dat nu fase 2 is ingetreden, namelijk de vernietiging van de Europese culturen door middel van massa immigratie en islamisering.

 

Het Britse volk is hier net op tijd achter gekomen, en is uit deze totalitaire, ronduit fascistische EU-dictatuur gestapt. Annabelle Sanderson, Brexit expert, wijst erop dat ‘ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zou worden, dit document uit 1971 aantoont dat dit precies het plan was. De aartsklagers (tegen Brexit) van Labour, de Liberaaldemocraten en de Tories moeten daar eens over nadenken en zich afvragen, waarom ze eigenlijk parlementariërs zijn, als ze niet echt willen dat Westminster (de Britse Tweede Kamer) verantwoordelijk is voor dit land.’

Xander

(1) Epoch Times

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Brits-overhei...

 

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Kijk, het is onbegonnen werk om te willen loochenen dat ondergetekende deze tekst integraal heeft overgenomen, met de bedoeling effectief mee te werken aan de verspreiding ervan. Het is pas toen de gendarmes aan de der stonden, dat het verkkerde van mijn beslissing mij duidelijk werd.

Een bekentenis waaraan onmiddellijk moet worden aan toegevoegd, dat ik mij compleet distantieer van de Schrijver ervan, zo ver als et Internet dat toelaat. En vooral, zover ik land zie.

***

Ik ga aan de Dames en Heren Jury-leden dan ook meer zeggen: ik peroonlijk heb deze tekst zelfs niet eens gelezen. Laat staan ermee akkoord te gaan. Jawel, Edelachtbare. Sedert de Franse Revolutie hebbekik dat goed onthouden: ‘Chacun pour soi, et Dieu pour tous’. En vermits ik dat in ’t Fransoos zeg, kan er niets mis mee zijn.

Waarom ik die Xander dan toch weer eens heb overgenomen? Ja, Excellentie, ik vraag nederig om begrip, want ik weet het ook niet. Ik denk de macht der gewoonte….

En mijn pro deo Advocaat hier naast mij heeft gelijk als hij steelt dat het gaat om een macht waaraan niet heb kunnen weerstaan. Immers, zo lang de Overheid zelf in de fout gaat, door dat soort teksten toe te laten zonder in te grijpen, dat is dan ook zoiets als de kat bij de melk zetten.

*

Mijn Advocaat vraagt dan ook met klank de vrijspraak. Met daarbij een verdere vrijgeleide om op mijn eigen Blog mijn eigen Vrije Meningsuiting verder te mogen debiteren. Want ziet U, Excellentie, beklaagde lijdt als gewezen boekhouder, ’n beetje aan lang nawerkende beroeps-misvoorming. Hij redeneert nog altijd in termen van debiteren en crediteren…. Hij blijft balansen en Winst- en Verliesrekeningen opmaken over alle nieuwigheden die hem omringen. Als Boekhouder is hij gewoon aan het opmaken van iemands rekeningen. Het is gewoon een soort beroepsmisvorming, ook omdat boekhouders, net als Rechters, nooit mogen liegen…

*

Digitaliaanse Hemelrijker

 

21-05-18

4494

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Wat ook Uw interesse is voor de uitzichtloze strijd voor de eigen Onafhankelkijkheied der Catalanen, cd nieduwe Minister President heeft ’n heel wat gemakkelijker naam. Al is die even Spaans als de rest van het verhaal.

Enfin, het is niet aan mij om die man aan U allemaal voor te stellen. Daar heeft onder de auspiciën van Doorbraak, Uitgeverij, een zekere Christophe Bostyn voor gezorgd. Ondergetekende is dus niet strafrechtelijk verantwoordelijk voor eventiele vergissingen, weglatingen of overdrijvingen.

Waar ondergetekende integendeel wel voor tekent, is de ongeziene daadkracht van de held en zijn o zo Christelijke wederhelft. Het is een beeld dat al vele tietallen jaren bijna niet meer te herkennen valt.

Eogen Volk Eerst voorvechter die geknield voor het Mariabeeld, in de zijbeuk van de Antwerpse Kathedraal, met opgeheven armen het Zwaard der Vergelding aanbiedt…

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Quim Torra, nieuwe Catalaanse regio-resident

15 mei 2018   Christophe Bostyn

*

Quim Torra staat bekend voor zijn rotsvaste overtuiging pro onafhankelijkheid

foto: ©Vilaweb.cat

*

Na 199 dagen direct bewind uit Madrid, krijgt de autonome regio Catalonië opnieuw een president, de partijloze advocaat, uitgever en schrijver Joaquim Torra i Pla. Vandaag, om 16.00 uur zal hij samen met Carles Puigdemont, die hij de legitieme president van Catalonië noemde en trouw zwoer, een verklaring afleggen in Berlijn. Morgen, op woensdag 16 mei, zou hij dan formeel bezit moeten nemen van het Ambt van President van de Spaanse autonome regio Catalonië.

In Madrid zien ze de volgende onweersbui alweer aankomen: Quim Torra staat bekend voor zijn rotsvaste overtuiging pro onafhankelijkheid.

Trouw en partij-onafhankelijk

 

Het profiel van

Quim Torra

is politiek gezien ideaal voor Puigdemont. Torra werkte 20 jaar als advocaat voor de verzekeraar Winterthur, de laatste twee jaar als directielid in Zwitserland, tot hij in 2007 terugkwam naar Catalonië. Hij was tot zijn terugkomst nooit betrokken in de partijpolitiek, wat hem het voordeel geeft niet zo vatbaar te zijn voor manipulaties vanuit de traditionele partij-hoofdkwartieren. Dat zal bij Puigdemont een van de doorslaggevende factoren geweest zijn voor het aanduiden van zijn opvolger aan de Generalitat. Hij kan zo vermijden dat de aloude autonomistische vleugel van het liberale Convergència (vandaag onderdeel van JuntsxCat) opnieuw aanstuurt op een matiging van de eisen tegen Madrid.

Christen-democratisch profiel

Quim Torra sloot zijn toespraak, waarmee hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, af verwijzend naar de laatste woorden van

Manuel Carrasco i Formiguera:

‘Visca Catalunya lliure!’ ‘Leve vrij Catalonië!’ was inderdaad de laatste roep die uit de mond kwam van de historische leider van de christendemocratische Unió Democràtica de Catalunya (UDC), vorig jaar ter ziele gegaan na een interne machtsstrijd over de onafhankelijkheidskwestie. Carrasco i Formiguera, minister van de Generalitat tijdens de Tweede Spaanse Republiek (1931-’39), was een van de oorspronkelijke leiders van UDC en bleef, als christendemocraat, trouw aan de republiek, zelfs toen hij er achtervolgd werd door communisten en anarchisten. Het zou echter

Franco

zijn die Formiguera na een schertsproces heeft laten terechtstellen.

*

De interesse van Torra in de Tweede Republiek, de Spaanse Burgeroorlog en de Catalaanse vlucht in ballingschap, leidden hem ertoe om na zijn terugkomst in Catalonië een uitgeverij op te starten die zich wijdt aan het herontdekken er herwaarderen van literaire en journalistieke werken van toen. Zo richt hij in 2008 ‘A contra vent’ op, ‘Tegenwind’. Hij begon zich dan ook te interesseren voor de formele politiek. Zo sluit hij zich eerst aan bij de kritische stroming pro onafhankelijkheid binnen UDC, ‘El Matí’ (De Morgen). In 2009 zou hij zich uiteindelijk aansluiten bij ‘Reagrupament’ (Hergroepering), een radicale pro-onafhankelijkheids-afscheuring van de Catalaanse sociaaldemocratische republikeinen van

Hij zette die stap samen met zijn vrouw, een lerares en net zoals Torra, praktiserend katholiek. In 2011 zou Oriol Junqueras (ERC) hem nog een plaats aanbieden op de lijsten in Girona (waar Puigdemont burgemeester was), maar dat sloeg hij af.

Dossier Catalonië

Van het maatschappelijk middenveld naar het parlement, bestuurslid van zowel ANC als Òmnium Cultural.

In 2011 maakt Torra wel de stap naar de middenveld-organisaties. Vanaf 2011 wordt hij voorzitter van het kleine Soevereiniteit en Gerechtigheid en wordt hij al snel bestuurslid van zowel ANC als Òmnium Cultural. Van 2013 tot 2015 was hij ondervoorzitter van Òmnium Cultural. Wanneer toenmalig voorzitster Muriel Casals opkomt voor de plebiscitaire verkiezingen van 27 september 2015, wordt Torra interim-voorzitter tot de ledenvergadering een nieuwe bestuur kiest met aan het hoofd de nu gevangen gehouden Jordi Cuixart. Ondertussen wordt hij door de liberale burgemeester van Barcelona, Xavier Trias, in 2013 opgepikt om het nieuwe culturele centrum El Born vorm te geven.

 

Bij werken aan de oude marktplaats werden er immers resten ontdekt van het Barcelona van voor 1714, toen bij het einde van de Spaanse Successieoorlog Barcelona in as werd gelegd door de troepen van de Spaanse en Franse koningshuizen van Bourbon. In 2015, wanneer de links-populistische Ada Colau verkozen werd, moest Quim Torra El Born verlaten en werd hij benoemd tot directeur van het Studiecentrum voor Actuele Vraagstukken, een denktank die afhangt van het departement van de president van Catalonië, toen al Puigdemont. Tot eind 2017, wanneer hij daar wordt buiten gegooid door de Spaanse regering bij machte van het beruchte artikel 155, waarmee de Spaanse regering Catalonië onder rechtstreeks bewind van Madrid plaatste. Hij zette op 21 december 2017 dan uiteindelijk toch de stap naar de formele politiek en komt er op voor Puigdemonts lijst Junts per Catalunya, waar hij vanop de elfde plaats verkozen werd voor Barcelona.

Kritiek

Quim Torra houdt er al die jaren een ongezouten, soms weinig diplomatieke mening over Spanje op na. Op Twitter verweet hij ‘de Spanjaarden’ zo een volk van verspillers te zijn, dat Catalonië koloniseert. Hij verwijt zowel Frankrijk en Spanje ‘vernietigers van naties’ te zijn. Een van zijn meest spraakmakende artikels die nu opnieuw boven gerakeld worden, is ‘De taal en de beesten’, waarin hij zich danig ergert over een voorval waarbij een Spanjaard, bij een vlucht van Swiss Air naar Barcelona, zich beklaagt bij de luchtvaartmaatschappij wanneer de aankondiging bij het landen ook in het Catalaans wordt gebracht. In een poëtische maar vlijmscherpe en genadeloze taal, sabelt Torra zo de gemiddelde Spaanse nationalist neer en vergelijkt hen met ‘Aasdieren, adders, hyena’s. Beesten met een menselijke gedaante, en tezelfdertijd, met de mond vol haat. Een verontruste haat, walgend, als met een verroest gebit, tegen alles wat de [Catalaanse] taal vertegenwoordigt.’

 

Hoewel Quim Torra retorisch nochtans sterk staat, heeft hij eerder het imago van een ouderwets politicus.

De verzamelde Spaanse pers en politiek waren er dan ook als de kippen bij om op hun beurt Torra neer te sabelen en hem af te schilderen als een ‘etnicist, racist, xenofoob, supremacist’ en meer van dergelijk fraais. Torra probeerde olie op te golven te gieten door zich te verontschuldigen voor de – ondertussen gewiste – tweets en uitspraken en vroeg rekening te houden met de context en journalistieke schrijfstijlen. De toon lijkt echter gezet vanuit het unionistische kamp en de kans is groot dat Torra nog vaak aan zijn uitspraken zal herinnerd worden, zelfs al worden sommige onterecht op zijn conto geschreven. Hoewel Quim Torra retorisch nochtans sterk staat, heeft hij eerder het imago van een ouderwets politicus. Een stemmen-trekker op de hoogte van Puigdemont zal hij dus niet worden, al zeker niet tussen de Spaanstalige Catalanen.

*

AAN DE VRUCHTEN

 

KENT MEN DEN BOOM

*

Kijk, sotty beste mensen, alls ik, om af te sluiten, even de filosofische toer opga. Etnische zaken over bevolkingsgroepen, beschavingen en evoluties daarvan, doen mij ineens denken aan de natuur zelf. Hoe stromen en rivieren in de loop de eeuwen hun weg hebben gezocht, en gevonden. Daarbij bedenkend, dat niets definitiefs is.

Zo werd bij de aanleg van de E3, thans 14 categoriën verhoogd tot E17 tussen Gent en de Kust, verteld door geologen allerhande, dat deze snelweg, om zo weinig mogelijk schade aan het milieu aan te brengen, werd aangelegd in de pré-historische bedding van de Leie. Om een vlak parcours te bekomen, en zo min mogelijk graafwerken en zo te moeten doen.

So far so good. Tot de dag dat men tot de vaststelling kwam, dat er danig veel ketting-botsingen voorkwamen door de vele dichte mist op altijd dezelfde plaatsen.

Ha, ja, die vroegere rivier-bedding had zo nog altijd haar vaste gewoonten behouden… Omringede hoogten op die plaatsen? Lap! Prompt grepen de natuur-elementen daar hun kansen met de gewijzigde luchtdruk en de afgewende winden… Resultaat: ogenblikkelijk neergelaten mistgordijn…

Volgt U nog? Met in Uw achterhoofd de etnisch-geografische spelingen van het Lot?

In de Lagere Jongensschool leerden we vroeger ‘de bronnen van de IJzer’ kennen, en later gingen we inderdaad daarnaar opzoek, waar deze stroom onstond. Ergens in Noord Frankrijk zagen we op particulier terrein, een omzoomde met verroeste prikkeldraad goed afgesloten poel. Met daar midden in de heldere wolkjes opgestoten water van een onderaardse bron. En dat was alles, buiten een nietige opening aan de kant, waar water wegliep die op het zicht honderden meter ver door het landschap te volgen bleek. Enkele kolometer verder, wat dat stroompje al een heuse beek geworden, en tegen dat die breder geworden beek West-Vlanderen binnen kwam, was die beek al een rivier en zelfs een heuse stroom geworden, waarop scheepjes konden dobberen en allerlei riviervissen konden overleven.

Nog later voerden we zonder daarbij stil te staan, met de Royal Yachting Club in Nieuwpoort de havengeil uit en de Noordzee op. Waar we zelfs konden met eigen ogen aan de horizon vaststellen, dat de aarde inderdaad rond was… Geen gevaar dus dat we over de rand gingen sukkelen…

Tijdens ons 15-jarig ‘Betaald Verlof’ aan de Overkant der Alpen, maakten wse grondig kennis met een collectie andere ‘volkeren’ die allemaal in dezelfde houding sprongen als het Italiaans volkslied weerklonk. Raar hoor! De dichtstbij zijnde stad, Aquapendente, had zelfs de Zwarte Leeuw op Geluwveld als Stadswapen, maar dan een Leeuw de grootte van een kat, die op de vier poten stond met een soort kruisbanier onder de arm….

Maar de stromen en rivieren daar die uit de omringende bergen kwamen, kenden hetzelfde verhaal als die van ons in de Lage Landen. Alleen hun namen waren klassieker.

Ha ja, hé, want de wereld is rond. Al had ‘Rome’ dat daar ter plaatse ‘Urbi et Orbi’, jarenlang bestreden…

Toen al, was de immigratie het enige thema dat nog beroering wekte. Precies alsof de wereld niet meer wist, dat aan de basis van elke stroom, er ergens ’n soort van niet op te drogen bron moest zijn.

Zo hadden we ooit rond de San Bernardino–tunnel (omdat we wegens panne in de heenreis de Gothard-druke wilden vermijden) toch wel weer dezelfde panne, namelijk een niet-pakkende embrayage wegens teveel files in de bergen. We waren verplicuht daar ergens te overnachcten in ’n berghotelletje, aan de voet van weer een andere bergtop. Het was er reuze-gezellig. De gelagzaal hing vol met publiciteit over de nabije ‘bronnen van de Rijn’ die daar te bezoeken waren. Milharde, dachten we toen beiden: zelfs die machtige Rhein is ooit ergens als ’n nietig waterstraaltje beginnen… “Fest steht und treu, die Wacht, die Wacht am Rhein’… Ze moesten het eens geweten hebben! ’n Klein omwegje via Zwitserland en Eisenhower stond in Berlijn voor het het zelf wist!

*

*

Kijk, en dat is wat ik denk over de aan de gang zijnde nooit geziene volksverhuizingen. Die zijn, net als de overige natuur-elementen, van alle tijden. Zij her dart mensen altijd de natuur willen forceren, door bvb stuwdammen en op andere plaatsen kanalen te willen bouwen…

Het probleem daarbij is dus alleen, de Mens . Die wil overal ingrijpen. Dammen opwerpen. Dijken aanleggen. Beddingen verleggen. In plaats van zich aan te passen. En daar te gaan wonen of steden te bouwen waar de Natuur het hem toelaat. Denk er aan: wat zou Donker Afrika zijn, zonder Afrikanen daar?!

Ander voorbeeld.

*

De oorspronkelijke bevolking van Noord Amerika is zo goed als verdwenen. Iedereen kent de schuldigen maar geen mens die daar nog van wakker ligt.

Anders gezegd: de tijd heelt alle wonden. De ‘die hard’-Vlamingen malen er zelfs marsliedjes van. De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan.

Bloemen verwelken, scheepjes vergaan, maar onze Liefde, die blijft eeuwig bestaan…

*

Digitaliaanse Hemelrijker


20-05-18

4493

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Pinksteren is, voor wie het zich nog herinnert, de dag der Vurige Tongen De zichtbare inspiratie van de Geest die bij gelegenheid in ieder mens ontwaakt. Sommige mensen vallen daarbij van hub aard of van hun stoel. Die vurige tongen verschenen als flikkerende vlammetjes boven ieders hoofd van de verweesde Leerlingen van de Heer, nadat die voor hun ogen ten Hemel was gevaren. Dit naar het verslag van ooggetuigen. Petrus was toen net aangesteld om de eerste Paus te mogen worden. Want hij was als graniet, een kerel uit één stuk. Die war nodig, het zwaard kon hanteren om iemands oor af te slaan..

Tweeduizend jaar later zijn die vlammetjes er nog altijd, maar ze staan merendeels onder de korenmaat. Het graniet van de steenrots is verworden tot een watterige substantie die zich sedert de Kruistochten als doel heeft gesteld om zich terug te trekken in nieuwe nog aan te leggen catacomben. De fut is er uit.

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Scheiding Kerk en Staat: schrik-reactie van een meerderheid

*

17 mei 2018

*

De scheiding van Kerk en Staat in Virginia (VS), geschreven door

Thomas Jefferson

**

 

foto: ©Courtesy of trustees Boston Public Library

*

Hendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden eergisteren een pleidooi om de scheiding tussen Kerk en Staat nog verder door te duwen tot een scheiding tussen maatschappij en religie. In wezen pleiten ze echter om een minderheids deel van de maatschappij uit te sluiten en hen te bestempelen als idioten die geen recht van spreken hebben. De reden — volgens hen — die deze uitsluiting legitimeert: het niet erkennen van de waarden van de Verlichting. Het ontgaat hen blijkbaar echter dat door dit te doen, zijzelf de grootste negationisten van de waarden van de Verlichting zijn.

Ze gebruiken daarbij de gekende demagogische receptuur: enkele voorbeelden die een meerderheid voldoende schrik moeten aanjagen zodat een minderheid als inferieur wordt beschouwd. De geschiedenis leert ons dat die tactiek spijtig genoeg werkt en dat enkel een maatschappij die echt gebouwd is op de waarden van de Verlichting, sterk genoeg is om de schrikreactie van de meerderheid niet te laten uitmonden in een klassenstrijd.

Verlichting en religie: gezworen vijanden?

Iedereen lijkt aan te nemen dat religie en Verlichting gezworen vijanden zijn. Jazeker, er zijn religieuze praktijken die niet hand in hand gaan met de waarden die wij hier in het Westen koesteren en waar velen voor gestreden en geleden hebben. Is het dan achter geen jammerlijke zaak dat we in de zogezegde strijd voor deze waarden, net deze waarden overboord moeten smijten?

 

Laat ik zelf een voorbeeld nemen aan de geloofs-gemeenschap waar ik deel van uitmaak, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, vaak beter gekend als de mormonen. In onze geloofs-artikelen (noem het zowat de grondwet van onze religie) staat: ‘Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.’ Kan het respect voor de democratie nog beter samengevat worden? Als men een preambule zoekt voor de grondwet, dan kan men ons geloofsartikel misschien als start gebruiken.

Het andere punt waarop zelfs christenen zoals wij worden aangevallen, is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Ook hier citeer ik uit een proclamatie van onze leiders als ik stel dat man en vrouw de plicht hebben om elkaar als gelijkwaardige partners te helpen.

Een waarde waar andere auteurs — maar niet

Vuye en Wouters

— vaak melding van maken als ze religies aanvallen, is het zelfbeschikkingsrecht. Ook in deze zal iedere mormoon u kunnen uitleggen dat wij geloven dat het loutere feit dat we hier op aarde zijn, het gevolg is van een Hemelse Vader die tegen Zijn kinderen heeft gezegd dat het nu wel eens tijd was het hemels nest te verlaten en op eigen benen ervaring te gaan opdoen.

Christenen en mensen-rechten

 

Christenen die het Evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting.

Christenen die het evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting. Ze zouden zelfs nog wel eens de vurigste verdedigers kunnen zijn van de mensenrechten, want uiteindelijk is Christus gestorven om de zwakkeren te beschermen. Hij was diegene die in een vr-ouwonvriendelijke maatschappij een overspelige vrouw niet wilde stenigen, maar begreep dat zij net als mannen verkeerde keuzes kon maken. Hij was ook diegene die stelde dat wat van de keizer was, aan de keizer toebehoorde en dus de wet, indien die niet van een onrechtvaardige bron kwam, moest gerespecteerd worden.

Tolerant Vlaanderen, maar…

 

Vlaanderen is een tolerant land, maar… lees ik in de bijdrage van Vuye en Wouters. Het past bij de typisch vlaamse zinnetjes hashtag die op Twitter zinnen verzamelt waaronder ‘ik ben geen racist maar’ of ‘met alle respect maar’… Waarbij de maar-bijzin meestal de bevestiging is van de ontkenning waarmee men begint.

Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

 

Vuye en Wouters bepleiten zin voor integratiebevordering in het onderwijs, maar in werkelijk willen ze schotten plaatsen op basis van waarden die mee de kernidentiteit van iemand kunnen vorderen. Schaf gerust het vak godsdienst af, maar vervang het door het vak ‘godsdiensten’. Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

 

Onze maatschappij is niet zo atheïstisch als politici ons nu willen laten geloven, maar eerder agnostisch. Onbekend dus onbemind en ideaal als schaamlapje voor politici die ons een maatschappijbeeld opdringen waarbij een vijandsbeeld wordt gecreëerd. Angst voor een ander werkt altijd goed om zelf aan de macht te komen.

Advertentie

Dossier Catalonië

 

Als christen roep ik dus op voor een christelijke benadering: heb uw tegenstander lief en bid voor hem. Leer hem kennen en er zal vrede zijn. Dat leunt veel dichter aan bij de waarden van de Verlichting.

David Geens

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

U kreeg hierboven opgediend wat de pot gekookt heeft. Ieder denkt er het zijne van, maar volgens mij is het verstandige taal.

Zodanig dat er misschien boven mijn hoofd ook “n soort waak-vlammetje kon verschijnen. Ja, inderdaad. Onze Westerse Beschaving is, na de Klassieken en de herinnering aan de Germaanse ‘Goden’, groot geworden in hoofdzaak door het Christendom. De Leer van de Zachtmoedige, met fouten, gaven en en gebreken, met hoogten en laagten. Met vallen en opstaan.

Maar sedert de Verlichting, de Franse Revolutie, de verloedering, de zedenverwildering, de opkomst van de ‘Geleide Democratie’, van Meo ’68, van de ongebreidelde immigratie, etc, ets, worden de fundamenten van het Christendom angstvallig geweerd uit elk beslissings-orgaan, meestal ‘Regering’ genoemd.

Waarom zetelt er in geen enkel Parlemt, een vertegenwoordiging van de eredienst? Die mee helpt de beslissingen te nemen, Uiteraard, elk naar Godsvrucht en Vermogen, d.w.z. naargelang ieders draagkracht aan leden die dus in vrede met elkaar leven.

Als evenwichtsoefening kan de Staat dan oiok zitting nemen in het Kerkelijk Bestuur.

Om Vrede te hebben, moet het inderdaad altijd van twee kanten komen.

Als negatief bewijs van deze stelling, brengt ondergetekende de huidige resultaten van onze ‘Beschaving’ naar voor.

Heel de Westerse Wereld is het Noorden kwijt. Er wordt ernaar gezocht in alle mogelijke richtingen, maar het is als een blinde die slaat naar een ei.

Wordt er trouwens niet met recht en reden gezegd, dart Chhristus de allereerste Communist is geweest en dat Pilatus Hem precies daarvoor aan het Kruis heeft gewild….

Ja Ja, Pinksteren is inderdaad de Hoogdag der Verlichting….

*

PS

Neen, nogmaals neen! Toeval bestaat niet. En toch moet het lukken, dat gisteren bij dat sprookjesachtige huwelijks feest op Windsor Castle, de Angelicaanse Aartsbisschop in zijn toespraak tot de verzamelde Groten der Aarde, uitdrukkelijk zei, dat de Kliefde het cement is van alle samenlevingen.

Mij persoonlijk spijt het enorm, dat noch Poetin noch Trump daarbij konden zijn… Of is het zó, dat na de Brexit, het Verenigd Koninkrijk terug als voorbeeld voor de Europese ‘omslag’, als ‘Wede’ zal dienen? Ik mag het VURIG hopen. Ooit waren het toch Ierse monniken die Europa christianiseerden?!

Zou het daarom zijn, dat Ierland bij de EU is gebleven? Omdat de Geschiedenis zich, net als de ‘Vurige Tongen’ der Herniewing, voortdurend herhaalt….

*

Digitaliaanse Hemelrijker