23-06-17

4178

OP DE IJTKIJK

*

Het Sjalooten Seizoen

Maar eigenlijk had ik het willen hebben over Londerzeel, dat eigenlijk Wonderzeel had moeten heten, omdat daar vandaag het bijzonderste ‘nep-nieuws’ vandaan komt. Driehonderd (300) werknemers in dienst, wat niet niks is, integendeel, en de vakbonden die willen dat hoofddoeken niet mogen verboden worden, alhoewel er uren in het rond geen dragers daarvan voorkomen. Noch mannen noch vrouwen. Als ze maar werken, zegt het ACOD, en ook dàt os wonderbaar.

Verder zijn in Brussel de duurst betaalde politici van de hele wereld aan het werk getogen, nou ja, ‘werk’, ze hebben de koppen bij elkaar gestoken, om de vereniging van het Verenigd Koninkrijk met het verenigd Europa zoveel mogelijk in stand te houden, nadat men Overzee democratisch had gekozen om te scheiden. En ik die dacht dat polletiekers er juist waren om te doen waarvoor het Volk heeft gekozen, en dat is uit elkaar gaan

*

Het ziet er dus naar uit als een soort ‘co-ouderschap’ bij een moderne echtscheiding: doen alsof.

Of de Britten nu al-dan-niet alle Mohamedanen waardoor het land terug weggezakt was naar de Middeleeuwen, zal ‘uitburgeren’ t.t.z. zal overgaan tot wat in de jaren 1400-1500 gebeurde op het Iberisch Schiereiland, de Reconquista, waarbij de Islammerij na honderden jaren bezetting, de wacht werd aangezegd. Dat fenomeen blijft onbesproken. Want het is maar al te duidelijk dat eilanders gemakkelijker hun stranden afsluiten en verdedigen dan vastelanders hun slagbomen.

Het Brits probleem ligt volgens mij voornamelijk bij de Britse Kroon. Al is het niet politiek-correct daarbij te verwijzen naar de huidige stokoude Queen Elisabeth, ook ’n Windsor, die als 12-jarig meisje samen met de hele familie, de Hitler-groet bregt. Wat haar Oom, de toenmalige King George was een uitgepsoken Nazi-fan. Reden trouwens waarom die werd afgezet.

Samengevat: Engelsen zijn bij definitie hekkendraaiers en kiezen altijd (zoals de meeste mensen) voor de kant van hun eigen profijt.

Ook dat is geen nieuws.

Verder zijn de kranten van Het Media Huis waarvan de Stichter een voormalige Hitler Junge is, na bijna 14 dagen van tropische hitte, tot de vaststelling gekomen dat er van een hittegolf in de echte zin van het woord kan gesproken worden. Wat werkelijk een openbaring moet zijn voor elke van de bijna 900.000 lezers die Het huis dagelijks zegt te hebben. Zie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediahuis

Aandacht. Dat getal slaat op 2016 en biedt dus gee enkele waarborg voor volgende jaren met afkalvend publiek voor de Gevestigde Raddraaiers.…

Verder worden we onledig gehouden, met de reis-perikelen van Crootje in de Afrikaans rimboe, lezen we voor de elfendertigste keer zeer uitvoerig, dat de dader van de mislukte aanslag van Brussel Centraal die vogens zijn familie in Marokkp het zò niet kan gemeend hebben, dat er verkoeling in de lucht (lang en breed uitgelegd) en dat vooral de boeren klagen over de droogte.

En ja, niet te vergeten hoe er bijna met tranen in de ogen verhaald wordt over de Grote nu venieitgde Moskee van Mossul. Stel U voor: het ding, dat stamt uit de jaren 1200, is niet meer. Men is er zelfs nog niet aan uit of IS dat zelf heeft gedaan, of dat het de Amerikanen zijn. Of misschien wel die lelijke Russen, die de Kalief met de onmogelijke naam samen met maar liefst 300 ‘martelaren’ van IS in Rakkà hebben vermoord.

Om af te ronden nog een denk-oeening uit de koker van een zeer geleerd man, Perfesser aan de VUB. Volgens hem kan elke gedupeerde Vlaming die 2 jaar na elkaar de on-wettelijke Turteltaks heeft moeten betalen, die voor de Rechtbank terugvorderen. Dat in tegenspraak met een post scriptum bij het arrest zelf.

Wie dat zou doen, zegt de man, heeft enerzijds weinig kans op succes, maar anderzijds kan een ’groepsvordering’ wel vruchten dragen.

Ja, ik zei het al zo dikwijls: het zijn niet alleen Gods wegen die… Wonderzeelachtig zijn.

*

Wedet U, beste mensen, waarmee Digitalia de rest van de dag zal mee bezig zijn? Met, in samenspraak met zijn trouwe Duitse Herder, voor de rest van de dag bezig te zijn met mijn lochting. Zelfs de spinazie valt dood waar ze staat, en de regenput is leeg.

Verlà, dat is wat de mensen interesseert: geraken mijn boontjes er nog door en waarom is de openbare watervoorziening niet alleen zo slapkels, maar wordt ze bovendien verboden?

*

(Digitalia)

22-06-17

4177

OP DE IJTKIJK

*

Is het met ogen of met haken, met haken of met ogen, den Belziek blijft aaneen klitten. Gewoon de normaalste zaak in de maffia-wereld, waar hoernalisten politiekers, criminelen en Mohamedanen elkaar als ‘brothers in crime’ beschermen.

Ik overdrijf, zegt U?

Maar wat zegt U dan van die terrorist van Brussel Centraal, die in dat wel zeer speciaal interview met zijn familie in Marokko, op TV kwam vertellen dat de feiten één groe vergissing zijn. Hun zoon en broer zou – snik - zelfs nog geen appel – snik -stelen die niet van hem was….En z

o moeten neergeschoten worden zonder dat ie ’n woordje uitleg kon geven. Die par’s in de straten zijn echte moordenaars! Heel de Marokkaanse ‘Gemeenschap’ – Allah Akbar -zegt dat.

Dat ‘beschermen’ en ‘elkaar rug krabben’ pleegt zo te zijn, zien we in de recente Coburger Franse ‘Geschiedenis’ met maar liefst drie ‘Regeringen’, tot voorbij de Taal-en Armoe-grens, de eerste dominosteen valt. U leest de kranten beter dan ik, dus weet U het ook beter. Want kranten liegen nooit. Toch niet zolang dat hen goed uitkomt. Of tot het Grondwettelijk Hof een onverwachte uitspraak doet die daarenboven de Vlamingen goed uitkomt. Allez, toch op het erste zicht.

En dakannie. Freya zal in melkstaking aan, want het enige wat ze bezat, haar unieke twee uitstekende punten, zijn door die boemerang in volle borst, in gevaar gekomen. De Mohamedanen Executie Raad lijdt met haar. Evenveel handen op dezelfde buik. In nood kennen die hun vrienden en vooral hun Rode Vriendinnen.

*

De achtbare Burger doet er dus goed aan, zijn boontjes niet te rap in de week te leggen. Het Blauwe Fabriekje, bij monde van Bart Tommelein is nog zo rap niet klaar met de ontbrekende 2 miljard die aldus aan zijn neus voorbijgaan. Maarvan twee zaken één: het blijft in de Blauwe Familie.

Maar waarom al dat lawijt? Freya heeft nog geen kik gegeven, want ze is van haar melk….

Ge zoudt voor minder.

Alles is bij har even echt, net zoals haar met eigen door andere handen gemaakte thesis opde Gentse Universiteit

*

Ook gehoord van de VRT Tanghe om 19 uur, dat er NIET wordt terugbetaald, maar dat er integendeel verwoed gezocht wordt naar een ‘veiliger’ formule, zodat de Vlaming kan blijven betalen tot in alle eeuwen der eeuwen. Amen

 

Goed, hé….

*

(Digitalia)

4176

D

OP DE IJTKIJK

*

Net als, bij dreigend Noormannen-gevaar ’n eenzame schildwacht op de uitkijktoren om de thuisblijvers te waarschuwen: zo voel ik mij vandaag.

Als peuter bij Grootmoeder gebracht toen onze Pa was overleden en Moeder het niet meer alleen kon bolwerken, was een van mijn opdrachten iedere avond bij het licht van de peroleum-lamp voor het slapengaan, de ‘Litanie van alle Heiligen’ voor te lezen uit het beduimeld ‘Gebedeboekje’ van Metje.

 

Ik las, toen bijna nog woord voor woord, en na iedere nieuwe naam antwoordde in koor de rest van het gezin. Al naar gelang de aanroepen heilige, ‘Bid voor ons’, ‘Spaar ons Heer’, ‘Verlos ons Heer’, enz. Wat bij de ‘zuiende’ moor op de Leuvense stoof   echt wel slaapverwekkend overkwam. Wij, de kinderen, vlogen dan naar bed, begeleid door de mummelde stemmen der volwassenen die daarna nog ‘n ‘Kruisgebed aframmelden voor de zielerust van iedereen die ze keden en gestorven was. De oorlog (1944) was ver van ons weg, ergens aan de Normandische Kust, werd gezegd.

 

U raadt het al. Een van die eigenaardige ‘aaroepingen’ uit dat Misboekje was ‘… ‘van de woede der Noormannen, verlos ons Heer’. En dat is altijd blijven nazinderen in mijn hoofd. Want ‘Noormannen, dat waren toen de Duitse soldaten, die ineens heel wat minder vriendelijk waren. Al waren die ‘invallen’ van vele honderden jaren geleden. Ze stonden nog altijd in het collectief geheugen der ‘Gelovigen’ geprint. En als kind zagen we de scbuwe blikken van onze familie-leden die voorbij zo’n troep zingende ‘Felfgrauen’ moest passeren.

 

De ‘Noormannen’, kwam maar een enkele keer in vele jaren plunderend en moordend onze streken teisteren.

Meet de Muzelmannen is het veel erger. Die zijn gekomen om te blijven.

*

Het is de lezer bekend: deze blog bestaat al sedert zjn ontstaan, telkens uit twee delen: een overgenomen tekst, met daarna de allerindividueelsre expresse van de aallerindividueeste emotie. Vandaag is het even anders. Ik verwijs alleen naar de link van 17/06/2017door admin op http://nageltjes.be/wp/ in de vaste overtuiging dat die niet neiuw is voor mijn eigen lezers.

Daar leren we bij, dat de woorden ‘Islam’ – ‘Moslim’, enz, moderne uitvindsels zijn om de boel te belazeren. Tot 1928 was er over de hele planeet alleen sprake van ‘Mohamedanen’. In ’t Fransoos is dat trouwens nog altijd ‘Muzelmannen’, wat nauwer aansluit bij desze cultuur van roven en moorden. Griezelig!

Slechts deze alinea…

Mohammedanen, een perfecte definitie.

Tot ongeveer 1930 sprak en schreef men in de beschaafde wereld niet over moslims maar over mohammedanen, zijnde de volgelingen van Mohammed. Een perfecte definitie. Vermits uit diens Arabische biografie bleek dat het een beruchte roofmoordenaar uit de zevende eeuw was, werd met deze definitie bijna alles gezegd. Onze schriftgeleerden hadden door het onderzoeken van de antieke Arabische koran achterhaald dat Mohammed daarin meer dan 90 keer vermeld wordt als rolmodel voor alle Mohammedanen. Hiermee was alles dus gezegd in 2 zinnetjes. Meer uitleg was niet nodig. Het woord van de enige God wordt niet tegengesproken en kan niet gecensureerd worden.

Maar in 1928 veranderden de leden van het islamitisch broederschap in Caïro van strategie en noemden zich het moslimbroederschap en de leden ervan “moslims” of volgelingen van “Moslim ibn al-Hajjaj” de auteur van de tweede langste gezaghebbende (sahih) hadith, of verzameling overleveringen over wat de roofmoordenaar Mohammed allemaal gezegd en gedaan had. Met deze truc viel de connotatie met pure misdadigheid weg, en konden mohammedanen voortaan als moslims doen alsof hun neus bloedde.

 

Erger nog, het westen nam deze nieuwe terminologie over waardoor het in het oog springend verband tussen deze gelovigen in de openbaringen van Allah en pure ideologische misdadigheid was weg geknipt. Sinds de Arabische chantage met een olie-bycot in de jaren ’70 besloot men er niet meer over te spreken.

*

Tot daar deze rechtzetting die alleen wacht op een academische erkenning door onze knappe koppen.

Het mag U dus niet verwonderen, dat ook op deze blog voortaan de dingen nog alleen bij hun echte naam zullen vernoemd worden. Als de Inval der Mohamedanen o,de jaren ’60 van vorige Eeuw.. Niet zoals in vroeger tijden, te vuur en te zward. Maar door list en bedrog. Gewoon op uitnodiging van en gesteund door de Rode Elite. Die maar niet wilt inzien dat, eenmaal onafwendbaar, ze er zelf het eerste slachtoffer zullen van zijn. Verliezers zij bij Mohammedanen, al 1400 jar altijd ten dode opgeschreven.

De tekenen zijn trouwens al duidelijk: in de meese landen smelt de Linxe aanhang als sneeuw voor de zon, komen er nieuwe politieke strekkingen in afwachting dat op uiterst korte termijn, de ‘verrijkers het heft in handen nemen en zelf onze Steden, Staten, Zeeën en Landen zullen willen besturen.

Daarom herhaal ik de smeekbede uit dat oude Misboekje

‘Van de woede der Muzelmannen, verlos ons Heer’

*

Post Scriptum

Ook gelezen met hoeveel deernis onze Leugenpers de vernietiging van die Grote Moskee in Mossul (Iran) beschrijft? Erg, héç En al die brave volgelingen van Mohamed de Woestijnrover die nu met de kont omhoog in open lucht moeten bijeekomen om te ‘bidden’ en te roepen dat Allah de Grootste is, voor ze elkaar naar de keel vliegen….

*

U realiseert zich toch, samen met mij, dat de algehele vernietiging (op een hoge uitzondering na) van het Christendom in de Westerse Wereld, deel uitmaakt van dat complot en inherent deel uitmaakt van de invasie-plannen?

Zelfs de Kerk van Rome, die als een rots in de branding, weerstand diende te bieden (en dat al 2.000 jaar deed), heeft de kant gekozen van haar eigen ondergang. Christenen kunnen voortaan best terug de catacomben in. Voor zover ze niet, lijk in de tijd van Keizer Nerdo (en nu bij IS) gekruisogd en met pek ingewreven, dienen als straatverlichting.

**

Ja Ja, beste mensen, wie in een landschap voorbij de horizon wil of kan kijken, ziet veel meer dan iemand die in de loopgraven de kop en schouders intrekt voor de rondvliegende kogels. We konden dat i.v.m. WO I, tot vervelends toe lezen in de Regeime Pers. Daar worden geen doekjes meer rond gebonden. Dat komt niet allen wegens 100 jaar geleden en het gevaar dus geweken is, maar omdat het een bij uitstek goede militaire werkwijze is. De ogen mogen en kunnen open houden is zijn gewicht in goud waard.

Waarom doen onze Verlichte Grpte Verstanden dan opzettelijk hun ogen dicht?

*

(Digitalia