09-09-17

4283

 

OP DE IJTKIJK

 

*

Franken Theo blijkt in de dagelijkse praktijk meer en meer ‘the right man on the right spot te zijn. Dat niettegenstaande hij Cruella Onkelinx ooit de stuipen op het lijf joeg, omdat hij toegaf ooit aanwezig te zijn geweest op een vriendenfeestje van ’BERKENKRUIS’, van gewezen Oud Oostfronters.

 

Iets wat de man siert wegens zijn doortastendheid en kordaat optreden. Blijkbaar iets nieuws in de politiek.

 

Zijn ster stijgt, en de hare is zo goed als uitgedoofd.

*

Ja Ja, de Kracht van Verandering ten goede!!!. Het is el geen tornado Categorie 5 maar het gooit toch Heilige Huisjes omver.

Marl my words: we zullen nog veel van die amn horen. Gelukkig maar! De DM laat zelfs na schamper te doen…

 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Iemand die ook kan LUISTEREN

*

Dan toch opvang voor meest kwetsbare migranten uit Noordwijk

 

De minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen in het Maximiliaanpark krijgen dan toch een opvangplek van de regering. Tegelijk gaat de politie de transitmigranten vaker en op meer plekken in de Brusselse Noordwijk controleren.

 

Terwijl hij voor de schermen bleef beweren dat hij geen 'illegale migranten' wou opvangen, waren de diensten van Theo Francken (N-VA) achter de schermen wel op zoek naar een – gedeeltelijke – oplossing voor de honderden mensen in het Maximiliaanpark en ‘de Nord’

Verkeersbord

Het gaat niet om een grote, algemene opvang voor alle transitmigranten, wel om de meest kwetsbaren. Enkel minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen zouden onderdak krijgen. De nachten worden langer, en kouder, en de regering wil geen humanitaire drama's.

 

Op vraag van zijn kabinet kijken Fedasil en Samusocial hoe ze de opvang zullen organiseren. Fedasil staat in ons land in voor de opvang van asielzoekers, Samusocial verzorgt de daklozenopvang in Brussel. De twee organisaties hebben al een samenwerkingsakkoord en kijken binnen die conventie wat er mogelijk is.

 

Hoeveel plaatsen er precies voorhanden zullen zijn en wanneer ze zullen opengaan, is nog niet helemaal uitgeklaard door de bevoegde instanties. Francken wil de opvang in ieder geval kleinschalig houden, zodat er niet nog meer transitmigranten naar Brussel-Noord afzakken. "Wij verwachten ook niet dat er veel mensen op dit aanbod zullen ingaan", zegt Katrien Jansseune, Franckens woordvoerder. "De meesten weigeren elke vorm van opvang, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk."

'Niet gezwicht'

Francken wil het vooral niet doen lijken alsof hij gezwicht is voor de druk van de ngo's die de ergste noden van de migranten proberen te lenigen, of de burgemeesters die om pre-opvang vroegen. Daarom beklemtoont zijn kabinet dat het al lang op zoek was naar een oplossing. Vooral Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) riep de staatssecretaris al op om een tijdelijk opvangcentrum open te stellen voor de dakloze en dolende migranten rond het trein- en busstation in de Noordwijk.

 

De opvang voor de meest kwetsbare migranten betekent zeker niet dat de regering minder hard uit de hoek komt op het terrein. Gisterenochtend pakten honderd agenten vijftig mensen op in het park en de stations. Negentien van hen zullen worden opgesloten. Hoeveel er naar een gesloten centrum moeten en zullen worden uitgewezen, is nog niet duidelijk.

 

De komende dagen zal de politie haar acties nog opvoeren. Ze zullen ook niet meer op vaste momenten gebeuren, en in een ruimere omgeving van het Noordstation. "Deze acties moeten elkaar in een hoge frequentie opvolgen," zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "We mogen niet tot een point of no return komen. Hier mag geen tentenkamp of 'nederzetting' ontstaan. Dan krijgen mensen een thuisgevoel, en komt er een tweede Calais. Deze mensen zijn niet welkom, dat is de boodschap die je moet blijven verkondigen."

 

Die nadruk op ontraden is er vooral omdat de regering mensensmokkelaars niet in de kaart wil spelen. Daarom is de gerechtelijke politie ook aanwezig bij elke actie. Die probeert de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen. Van Raemdonck: "Dat levert permanent resultaat op."

 

Lees ook het standpunt van Koen Vidal: "Theo Francken heeft misschien wel de moeilijkste job van het land." (+)

Bron https://www.demorgen.be/binnenland/dan-toch-opvang-voor-m...

*

NADER BEKEKEN

Als besluit een kleine ‘spielrei’ als aye-opener….

 

Om logisch te zijn, zouden de Rode Broeders als aanstichters van die vervuiling, het boeltje met eigen handen moeten klaren, in plaats dat hun opvolgers dat dienen te doen.

*

Ik zie het al gebeuren: het properste werk (zoals hierboven) voor de kopstukken van die partij. In dwangarbeiders-tenue, met aangenaaide ezeloren. En bewaakt door nors kijkende beulen met enorme herdershonden losjes aan de voet.

 

Vloeren, trappen hokjes en kantjes, iedere bekakte vierkante centimeter worden met de tandenborstel gekuist ot ze blinken, door de paar honderd verblinden die nog altijd stemmen voor deze partij. Vloeren schuren met dat soort borstels is een geplogendheid uit de vroegere ABL-jaren….Niks oneervaars dus.

Enfin, zoals U ziet, een her-opvoering van de zeden en gewoonten lijk die aangeleerd werden door hun voorgangers tijdens het Hitler Regime.

*

Neen, natuurlijk wordt onmenselijkheid niet bestraft met onmenselijkheid. Jomme Docks wist het al, net als Paus Franciscus dat: vergeveningsgezindheid de schoonste vergelding is. Mij om het even, als de monsters maar het land uitgejaagd worden.

*

(Digitalia)

08-09-17

4282

 *

OP DE IJTKIJK

 

*

*

Boodschap van Algemeen Nut.

Sint Isidoor, de Patroon van Tinternet, (allez toch volgens http://www.mannekeuitdemane.be/) is de ganse week druk bezig geweest met uitzoeken waarom UW Dienaar Digitalia nergens meer te vinden was ergens in The Clouds.

Tot hij vaststelde (en begrijpend knikte) dat betrokkene geheel in beslag werd genomen door een Zalig Nietsdoen. Als voorschot op de Eeuwige Zaligheid?

*

Ik moest de lezers trouwens allemaal zijn beste groeten overbrengen, zo luidde de boodschap via Z. Broeder Isidoor uit Kortrijk (foto hierboven), die meteen vroeg om er kond van te doen, dat men in de Hemel zot content was met Quickie als Burgemeester, die de Tsjeven daar na  vele decennia gesukkel en gegraai, eindelijk voor altijd uit het Stadsbestuur had gebonjourd.

En zo kom ik via dat buiten bonjouren in de kleine plaatselijke polletiek, tot het buiten bonjouren van de PS-SP-ä uit de Landelijke Grote Polletiek, als voorspaakje voor het buiten bnonjouren van de Tsjeven, die na de ARCO-Affaire eveneens in de coulissen zouden moeten stranden. Waardoor de vele decennia van regeren om te regeren, om zodoende zelf in de vleespotten te kunnen blijven overwinteren. Nu is het aan de DOENDERS. Die volgens het Eerste Artikel van hun statuten, dapper de weg zijn ingeslagen naar een welvarend, vrij en onafhankelijk Vlaanderen.

En waar er gehakt wordt, vliegen de spaanders in ’t rond.

***** *****

Trein-, tram- en busabonnement voor 60 euro op komst

*

Tegen eind dit jaar kunnen pendelaars in Gent en Antwerpen voor 60 euro per maand zowel bus, tram als trein nemen. Met die CityPass willen De Lijn en de NMBS bewoners uit de stedelijke agglomeraties naar het openbaar vervoer lokken.

 

Dat meldt De Morgen dinsdag. De bedoeling is dat een pendelaar met één kaart zowel trein, bus als tram kan nemen binnen de eigen agglomeratie. Het standaardtarief voor de formule zal 60 euro per maand bedragen, zo bevestigt de NMBS aan de krant. In oktober wordt gecommuniceerd over kortingen voor bepaalde doelgroepen.

 

Over de Citypass wordt in Vlaanderen al meer dan tien jaar gesproken. In Brussel bestaat al een variant, het MTB-abonnement. Ook Charleroi en Luik hebben al een Citypass. Maar Vlaanderen vreesde vooral voor inkomstenverlies.

 

De betrokken steden reageren alvast tevreden. Antwerpen wil volgend jaar zelfs nog een stapje verder gaan, met het Mobility-as-a-service-plan (MaaS). De Antwerpenaar kan dan één abonnement nemen om niet alleen alle openbaar vervoer maar ook taxi’s en deelfietsen en -auto’s te gebruiken.

*

NADER BEKEKEN

Efficiëntie is niet alleen kostenbesparend, maar straalt ook vitaliteit uit, twee zaken waar de voorbije generaties van beroepspolitici geen kaas van hadden gegeten. En juist daardoor geen tevreden clientèle meer overhielden.

Mistevredenheid die neigt nar revolutie. Ook op de dagen dat er uitzonderlijk eens NIET werd gestaakt. Want stiptheid is uitsluitend een verdienste van bekwame mensen. Mensen die verder zien dan hun neus lang is.

Ondergrondse waterleidingen die in 1914 in Bruxellabad de grond ingingen, werden gewon vergeten. Tot ze na 103 jaren trouwe dienst zonder de minste zorg, uiteen knalden. Met rampzalige gevolgen die (weeral eens) niemand had kunnen voorzien. Idem dito voor ondergrondse tramlijnen, gebouwd in 1981 maar onder voortdurend Socialistisch Bestuur nooit afgewerkt raakten, die 36 jaar onbenut gewoon lagen te vergaan, lijk in A”pen. Waar er fier op de borst geklopt werd voor deze nooit geziene ‘prémetro’:

Dat zijn twee kleine voorbeelden heet van de naald, spijst dezelfde stad met de stralenkrans rond de glanzende ‘A’ reeds in 2012 zichzelf bejubelde als ‘tramstad’. Omdat die trams nu eenmaal dub bel zoveel zitplaatsjes hadden….Wat ’n pluimpje was/is voor de constructeurs, niet voor de polletiekers!

Fier als een tot op de draad versleten gieter schreef DM daarover “in 2008 besloot toenmalig minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) om de braakliggende tunnels toch in gebruik te nemen”. – “Resultaat is dat deze ‘prémetro’ in één ruk de halve stad doorkruist tot aan het Astridplein, bij het Centraal Station”.

Weeral volgens DM is “de minder goede werking” veroorzaakt door “In drie jaar tijd daalde het exploitatiebudget van 900 naar 811 miljoen euro. Voilà: dat is de Schots Scheve en Skibnxe manier van zalen beredderen: gooien met geld.

 

Als er al eens ’n revelatie kon (die slimme borden hoeveel minuten en seconden het nog duurde voor de volgende tram), waren de meesten kort nadien buiten werking. En ze zijn dat nog altijd.

Succes in zaken met men iedere dag verdienen met eigen handen. Niet dolor met ‘middelen’ te smossen. Het wordt hoog tijd dat de nieuwe generatie politici eindelijk datzelfde pmrincipe leren kennen.

Na lezing, volhardt en onderteken:t

(Digitalia)

4281

 

 OP DE IJTKIJK

 

Dat lange zwart babbelwater uit Hawaï is nooit m’n vriend geweest. Al van de eerste dag, toen bleek dat zijn eedaflegging bij Inauguratie fake zou zijn geweest, want de volgende dag in besloten kring diende te worden herdaan. Anders gezegd: zijn aaabstelling was NEP. Ongeldig. Fake. Ljk alles war die slungel ook deed of verklaarde. Later bleek hij inderdaad vanaf zijn geboorte Moslimbroeder te zijn, wat alles uitlegt. Zijn eerste ‘Staatsbezoek’ en knieval (werkelijk!) aan het Egypte van na de noodlottige maar later terug geschroefde islam-revolutie.

*

Neen, heel dar ‘Democratisch’ gedoe hing aaneen van combines en gekonkel om wereldwijd het Rik van Satan op te dringen. Die man kon in mijn ogen niets goeds meer doen. Maar bij Merkel was hij het gedroomde Godsgeschenk….

Niet te vergeten, dat hij in zijn verkiezingstijdd, The clinton Wife als tegenspeelster had. Die ook toen het onderspit diende te delven…Nadat hij haar voor rotte vis had uitgescholden….Toen was ze onwaardig in zijn ogen, maar om Trump parten te spelen, prees hij haar nadien de hemel in

En nu komen stilaan de nefaste gevolgen van zijn 8-jarig bewind aan de oppervlakte. Tot en met zijn comedia dell Arte tegenover Iran, dat andere moslimland, dat nu via Noord Korea zijn atoomproeven verder zet.

Het tegennatuurlijk samenspannen tussen ‘De Waee Moslim Omobama en de linxksende Marxiste Cminton heeft gelukkig niet gewerkt, met Donald Trump als spelbreker. Het zal nog vele tientallen jaren duren voor Amerika die 8 jaren zal re boven komen. Aks er tenminste geen WO 3 de zaken in sneltrein-tempo onderste boven gooit. Iedereen kijkt naar de oorlogsdreiging in Noord Korea, maar de bom kan evengoed barsten in het land van de opdrachtgever, het Mand derf Ayatollahs. Diegene die de penalty trapt, zet toch ook liefst de keeper op het verkeerde been!

*** ****

 

Petitie tegen ‘terrorist’ George Soros, partner van de EU, al 100.000 x ondertekend

*

FBI en Homeland Security bestempelen geweld extreemlinkse Antifa (financieel gesteund door Soros) officieel als ‘binnenlandse terreur’

 

In Europa heeft George Soros samen met de EU door middel van ‘open grenzen’ en massale moslimimmigratie de frontale aanval geopend op de oorspronkelijke Europese volken en culturen. (foto: Soros met zijn ‘partner in crime’ in Brussel, Jean-Claude Juncker – Getty Images (3)).

 

Een Amerikaanse volkspetitie tegen de extreemlinkse globalistische miljardair George Soros is inmiddels meer dan 100.000 x ondertekend. In de petitie wordt aan president Trump gevraagd om Soros officieel tot terrorist te bestempelen, omdat hij ‘opzettelijk en voortdurend probeert de Verenigde Staten en zijn inwoners met opruiende acties te destabiliseren.’ Die beschuldiging geldt in nog ernstigere mate voor Soros’ acties in Europa; als officiële partner van de EU werkt het voormalig jongerenlid van de Waffen-SS openlijk aan de vernietiging van de samenleving en cultuur van de lidstaten en autochtone volken, door het bevorderen van het uitwissen van de grenzen en de immigratie van miljoenen moslims.

 

In de petitie wordt geëist dat het Amerikaanse ministerie van Justitie George Soros en al zijn organisaties en stafleden onmiddellijk tot binnenlandse terroristen worden bestempeld, en al zijn persoonlijke bezittingen om die reden in beslag worden genomen.

 

Alinsky-terreurtactieken, steun voor Antifa en Black Lives Matter

 

‘(George Soros) heeft tientallen (en waarschijnlijk honderden) afzonderlijke organisaties gecreëerd en gefinancierd, wier enige doel is het toepassen van Alinsky terreurtactieken, om zo het instorten van de systemen en de constitutionele regering van de VS te veroorzaken. Ook heeft hij ongezonde en ongepaste invloed op de hele Democratische Partij en een groot deel van de Amerikaanse federale regering.’

 

Het ‘Alinsky (terreur)model’ waar naar wordt verwezen is een verwijzing naar Saul Alinsky’s ‘Rules for Radicals’, een letterlijk aan Lucifer (Satan) opgedragen boek* dat zo’n 8 à 9 jaar geleden op het onafhankelijke deel van het nieuwsinternet wereldwijde bekendheid verwierf omdat de vorige president Barack dat als leidraad voor zijn hele carrière zou hebben gebruikt.

 

In ‘Rules for Radicals’ worden tal van tactieken uiteengezet voor extreemlinkse activisten om de gemeenschap via sociale werkers (‘community organizers’), maatschappelijke instanties en politieke partijen te infiltreren en hun vertrouwen te winnen, precies wat Soros heeft gedaan met behulp van bijvoorbeeld de racistische haatgroep Black Lives Matter en de Antifa terreurorganisatie. Het vele geweld dat Antifa leden al bij tal van rellen hebben gepleegd werd overigens al in april 2016 door de FBI en het ministerie van Homeland Security als ‘binnenlandse terreur’ gekenmerkt (2).

 

* Citaat uit Alinsky’s boek: 'Laten we niet vergeten erkenning te geven aan de allereerste radicaal uit onze legendes, mythologie en historie... de eerste radicaal die in opstand kwam tegen de gevestigde orde en dit zo effectief deed, dat hij er zijn eigen koninkrijk door kreeg: Lucifer.'

 

Obama ‘beste student ooit’ van Alinsky’s tactieken

 

Soros was en is een verklaard tegenstander van Donald Trump, en ondersteunde zowel de campagne van Hillary Clinton als die van Barack Hussein Obama in 2008. Obama was ooit als ‘community organizer’ actief in ACORN, een organisatie die was opgezet door de eveneens in Chicago wonende Marxistische anarchist-satanist Saul Alinsky.

 

Obama werd door Mike Kruglik, een leraar van Alinsky's extreme visies en radicale methodes, zelfs 'de beste student die ik ooit heb gehad' genoemd. Obama heeft openlijk gezegd dat hij in die tijd 'de beste opleiding van zijn leven' had gekregen, en dat hij in die periode ‘de ware aard van het christendom’ had leren kennen.

 

Thuisland Hongarije wil Soros’ organisaties verbieden

 

In Europa is uitgerekend de regering van Soros’ geboorteland Hongarije de enige die actief probeert om de subversieve, maatschappij- en staatsondermijnende activiteiten van zijn misleidende ‘Open Society’ stichtingen –die officiële partners van de Europese Unie zijn- tegen te houden. De Hongaarse regering is zelfs van plan om al zijn organisaties het land uit te zetten.

 

Omdat de petitie al meer dan 100.000 x is ondertekend, is het Witte Huis wettelijk verplicht om er een officiële reactie op te geven. Mocht de Amerikaanse regering gehoor geven aan de petitie, dan kan de EU in Brussel door Washington worden aangeklaagd wegens steun aan en samenwerking met een terreurorganisatie.

Xander

(1) Infowars
(2) Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

**

NADER BEKEKEN

*

De Schandaard brengt elders in ’n artikel met wereldschokkend nieuws. Geen NEP-nieuws deze keer!!!

Ziehier ver op voorhand deze primeur, waarvoor Omobama in hoogsteigen persoon getwitterd heeft als zot.

ALLAU AKBAR. BELGIUM IS GOING TE BE TRANSFORMED INTO A VERY NICE ISLAM COUNTRY. Alllah save the Foundig Father of thuis newspaper, the former Hitler Junge André Leysen.

En nu naar de feiten.

Het mag niemand verwonderen dat DS in naam van de Vrijheid van Onderwijs pleit voor aparte ISAL-SCHOLEN, die uiteraard zoals alle reeds bestaande onderwijsnetten zullen MOETEN gesubsidieerd wirden op kosten van Honoré Gepluimd.

HOERA!!!

Juicht, Belgen juicht, in vreugdevolle akkoorden…

*

Ha ja, want dan zullen die ‘vluchtelingen’ straks des te beter ons kunnen verjagen uit ons eigen land.

Want gekwalificeerd als de besten.

 

Overgenomen c cartoon uit “tSCHELDT

 

 

ISLAM, DE LEER VAN DE HELSE VREDE

(Digitalia)