08-12-17

4359

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Aan eenieder de vrije keuze, om in bovenstaande beeldspraak te bepalen wie van deze twee werelden de hamer is, en wie het aambeeld.

Hamas-leider Ismail Haniyah is een der partijen. Zo te zien,r toch ook ’n mens vab vlees en bloed….

*

En neen, dienen hamer en heeft voorlopig geen sikkel als ‘compagnon de route’ en al eker geen Engelse Sleutel. Maar wat niet is, kan nog komen…

*

Prresident Donad Trump is nu eenmaal van Duitsen bloede. Maar is al vele generaties veramerikaniseerd. Zit zelfs tot over zijn oren met lucratieve familiale banden gekluisterd aan Het Volk van Israël. Een ‘spagaat-stand’, om het te zeggen met de woorden van een zekere Bruno Valkeniers, ex-voorzitter van de Vlaamse Voorvechters.

De bij uitstek Verlichte Grote Geesten van de Verenigde Nazies Naties ontnamen onlangs het recht aan het Joodse Volk van Koning David, om na plusmuis 5.000 jaar, nog langer Jeruzalem als hoofdstad te claimen. Ze deden dat met 151 tegen 6 stemmen. Echht ’n volwaardig Hitleriaaans ‘Führerbefehl. Lees het als U zich de moeite wilt getroosten, bij http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/12/VN-neemt-reso...

*

Die site is +100.000 keer meer waard dan alle verkochte nieuwsmedia samen.

*

Onze Oosterburen, de Duitsers zijnn ronduit en vierkant gezegd, rare kwibussen. Heel normaal dat over-over-overgrootvader Trump inndertijd is uitgeweken naar de Nieuwe Wereld.…. Die Duitsers zijn ofwel hoogbegaafde geleerden of kunstenaars op vele verschillende vlakken, ofwel zijn het beesten. Ze zijn die twee meestal samen in een en dezelfde persoon. Denk aan Werner von Braun, de raket-uiitvinder uit Peenemünde, die later als Amerikaan de eerste mensen naar de maan stuurde…Z e zijn dus in onze ogen meestal een mengeling van twee uitersten Frau Angela is daar geen uitzondering op.. Wij, in de voor altijd Verwoeste Gewesten van West-Vlaanderen kunnen daarvan meespreken. Persoonlijk begrijp ik nog altijd niet goed, waarom ‘les petits Belges’ hen geen vrije doorgang hebben gegeven toen ze daarom vroegen. Liever Blode Jan, dan Dode Jan.. Want als zij Frankrijk (dat zich wegstak achter de soldaten-ransels, der Engelsen, die toch hun erf-aartsvijanden waren…) wilden op de rug springen, waarom vielen die daarvoor ons land binnen? Om het vier jaar laten totaal verwoest achter te laten? Bekijk maar ‘ns goed de grenzen, tussen die twee landen. Zonder daarin militair getraind te zijn, zult U net als ik, tal van andere mogelijkheden ontdekken. Maar neen, Duitsland stond onder het Gezag van… weer een Coburger, Wilhelm II von Sachsen Coburg Gotha… Een zogezegd ‘adelijk geslacht’ ons Vlamingen wel bekend.

Maar de Westhoek blijft voor eeuwig en een dag bepokkeld en bevlekt niet alleen met allerhande prestigieuze monumenten, maar vooral met honderdduizenden witte grafzerkjes, ‘row on row’ –‘In Flanders Fields, where the puppies grow’

 

Zo ben ik er in hun plaats zeker van, dat geen 0.0001% van de vechtenden in Flanders Fields daar met hart en ziel stond of lag te vechten…

*

Zinsverbijstering of wat dan ook: het heeft bijna 100 jaar geduurd vooraleer de bewoners van dat rampgebied daar via het toerisme, het nodige profijt uit haalden…

Wat denk U dat er zou gebeuren, moesten die – volgens de huidige manie - een petitie opstarten om alles, monumenten en heldenzerkjes, te repatriëren, ‘back tot he roots’… Zodat het landschap in zijn vroegere glorie kan hersteld worden. Waarom zijn wij op onze voorvaderlijke grond zedelijk verplicht om verder in een maanlandschap te leven?

En vooral: wie is van al dat schieten en rommelen, beter van geworden?

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

“Hamas liet gisteren al weten dat Trump "de poorten van de hel" geopend heeft met zijn beslissing’ om Jeruzalem terug te geven aan de Joden’, aldus De Morgen.

Grootspraak, natuurlijk. Maar wel zeer gevaarlijke grootspraak. Gevaarlijk, niet voor Trump of Amerika, maar (net als in Augustus 1914), voor ons en onze ‘gasten-vluchtelingen’ maar vooral voor de ganse moslim-wereld zelf.

Nu ook nog een beetje meer schuld afwentelen op Vladimir Poetin en het (Groot) Lot voor veel mensen is weer geworpen.

*

Alle lidstaten van de EU stemden voor deze resolutie, waarmee de capitulatie van Europa voor het linksradicale-islamitische blok in de Algemene Vergadering definitief werd”, aldus Xander

 

Maar even erg ‘vergeveningsgezind als Wijlen Jomme Dockx in De Collega’s, wil ik dit stukje besluiten met de - ietwat vroegtijdige - Nieuwjaarswens, dat aan de onderhandelingstafel, met de vuist op tafel, de beste moge winnen

*

(Hemelreiker)

07-12-17

4358

 

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

En de boer, hij ploegde voort…

Dat is het telkens terugkerend vers uit ‘De Ballade van de Boer’ door J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) en geeft perfect de sfeer weer waarom hier voortaan veel bedachtzamer zal worden omgespringen me, om het met de woorden van een andere beroemd Dichter te zeggen, ‘de meest individuele expressie van de meest individuele emotie’. Het is als op eieren lope,…

*

De politiek, tot hiertoe mijn dagelijks vermaak, is inderdaad net als de nukken van een balsturige buurvrouw. Ze zijn niet voor U bestemd, maar ze storen U…

*

 

Weet U, na 15 jaar leven op het platteland aan de overkant der Alpen, moet ik – verfgeveiningsgezind zijnde - toegeven dat het hier, thuis in ons geboorteland, nog zo slecht niet is. Al zou het natuurlijk stukken beter kunnen, moest Vlaanderen, zoals in vroeger tijden, weer vrij en onafhankelijk zijn. Jaarlijks 15 à 18 miljard buren een artificiële en achterhaalde staats-constructie, gedwongen moeten afstaan aan balsturige buren, is daar het meest sprekende bewijs voor.

 

Waarom ik dat zeg? Heel simpel. Daar ziet men geen rollators voor oude mensen, want dat kunnen ze niet betalen. Hier worden ze U bijna naar het hoofd gesmeten… Woon- en zorgcentra in Italië? Zoals in de Middeleeuwen. Met daar boven-op echter wel een staatszender die bijna diametraal ander ‘Nieuws’ op de samenleving loslaat dan in Coburgland..

Ach jan U moet daarbij de builen met de blutsen nemen…

Want ja, de barometer van de Toekomst, de kwaliteit van ons Onderwijs, gaat pijlsnel achteruit. Het Frans als wereldtaal is vooral bij de ‘Jongeren’, verdrongen door het Amerikaans. Om met Uw kop tegen de muur te lopen. Binnen enkele jaren zal daar nog Turks, Arabisch en Marokkaans bijkomen. Misschien zelfs Swahili en Russisch. Dus het kan nog veel slechter…

Maar, zo wist een goede vriend van vroeger mij gisteren te vertellen: ‘breken we daar ons hoofd niet over, want de Vlaming spreekt in doorsnee minstens 4 talen’…. Zelfs een dozijn, als het moet…

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Alles kan altijd beter. Dat is een vaststelling eigen aan het Mensdom. Dieren, planten en dode materie kennen dat gevoel niet. Dat doen sommige mensen rond ons ook niet. Ze zijn content met wat ze voorgeschoteld krijgen. ‘Het zal hun tijd wel duren’…- ‘Na ons de zondvloed’..

Ofwel zien ze, zoals ik tot gisteren deed en vooral daarover schreef, alleen de negatieve kanten. Dat is als iedere avond metteren dat de zon ondergaat, zonder te willen beseffen dat ze daar de volgende morgen weer staat.

*

PS 1

Sarcasme, humor of cynisme zijn interessante uitlaatkleppen om ‘s mans ongenoegen te laten spreken, maar in plaats van altijd de half lege fles te zien, wat meer aandacht besteden aan de half volle fles, is de zonnekant van het leven.

De schaduw komt vanzelf.

 

PS 2

Heeft U er op gelet dat schrijver dezes zichzelf bij deze voor de eerste keer een ‘Traditionalist’ noemt, en niet langer een Flamingant, een Nationalist, een Rechtse Rakker of wat dan ook?

Al die ‘isten’ die U ook al kon terugvinden in het wapenschild van Gerard de Ritterford (Ruddervoorde) dat bovenaan elke inleiding prijkte van elk stukje op deze blog , zitten als een beschermend schild rondom het begrip ‘traditie’. U kunt het ‘Vaderlmand-lefde’ noemen, respect voor ons gezamenlijk glorierijk verleden, verbondenheid, meer zelfs; verknochtheid met de Samenleving rondom, hoe gecompliceerd die ook in elkaar steekt, eerbied voor de geldende normen en waarden van onze Beschaving. Met daar bovenop, als leidraad, maar vooral als bekroning, het begrop ‘traditie’.

(Hemelreiker)

(Hemelreiker)

05-12-17

4357

 

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Polen, 1967… amper 50 jaar geleden!

 

Het verhaal van ‘Nova Hita’ (Krakau) met daar aan gekoppeld het begin van het einde voor het staatscommmunisme, geraakt net als iedere herfst, stilaan bedolven onder de laatste zieke bladeren (van stoere eikenbomen) die naar beneden dwarrelen.

Hier en nu is het misschien aangewezen, om eerst even onze memorie bij Google bij te werken. Google is een bron van kennis waar de Paus van Roma niet veel over te zeggen krijgt. Bijgevolg is die bron voor alles, uitgenomen inzake Geloof en Zeden’, absoluut geloofwaardig. Zelfs voor analfabeten. Zie

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Huta

De media verzwijgen dat verhaal over Krakau zo veel mogelijk, omdat zij nu al het stijgende sap denken te zien blinken, die in de volgende Lente weer zal opstijgen, om nieuwe islam-loten te doen bloeien. Waarbij zij dus hun wensen voor werkelijkheid nemen. Want in onze Landen blijven dode bomen voor altijd dood. Tot ze het vuur ingaan….

*

Die valse hoop die hen wordt ingefluisterd, zou moeten uitgroeien tot een nieuw ander bos, overgewaaid uit de woeste zandwoestijnen.

*

Aan al die woestijnbomen groeien noch takken, noch bladeren, maar hangen er kromzwaarden. De bladeren zijn vervangen door kopvodden tussen afgehakte kinderhoofden. In de verte van dat soort bossen weerklinken regelmatig schoten en hoort U, tussen het spuiten van de pietrol, de ontploffingen eigen aan deze bosbouw. Want op het einde moet alles terug woestijn worden…

 

Waar U en ik dan zullen zjn? Digitalia, alias Hemelreiker, is ter zake niet de Paus van Rome en zal zich dus niet wagen aan toekomstige onzekere profetieën. Hij beschikt alleen over twee waarheidslievende ellebogen die werken als draadloze antennes voor het gezond verstand dat gratis verdeeld wordt in elke ontwikkelde Maatschappij van Vrije Burgers.. Als die ellebogen, wegens ouderdomsverschijnselen niet meer perfect werken, zijn er nog altijd de 2 grote tenen. En die wijzen inderdaad altijd vooruit, in tegenstelling tot de ellebogen die het moeten hebben van de terugwerkende kracht.

*

Paus voorspelde in 1992 dat islam als dodelijke gesel Europa zou binnenvallen

 

‘De hordes zullen komen, uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in het Midden Oosten’ – ‘Kerk zal getroffen worden door ergste lijden in 1000 jaar’ – ‘Dit Europa zal naar de bodem gaan en wordt een oude herinnering’

 

Terwijl paus Franciscus de islamisering van Europa toejuicht, noemde een recente voorganger dit juist het grootste gevaar in 1000 jaar, dat ons werelddeel ten onder zal doen gaan. (Foto: Getty Images (2)).

 

In schril contrast met de huidige paus, die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt, voorspelde paus Johannes Paulus II in 1992 dat de islam in deze eeuw als ‘een dodelijke gesel’ Europa zou binnenvallen. De radicale koerswijziging in het Vaticaan bevestigt andermaal dat de Jezuïtische paus Franciscus een van de belangrijkste en tevens gevaarlijkste linksradicale globalisten is, die een grote bedreiging vormt voor de toekomst van het vrije en welvarende Europa, alsmede ook voor het christendom.

 

 

‘Ik zie dat de kerk in het 3e millennium geplaagd zal worden door een dodelijke gesel, en die heet islam. Die zal Europa binnenvallen. Ik heb de hordes zien komen, van west tot oost: uit Marokko en Libië, uit Egypte, en uit andere landen in het Midden Oosten,’ aldus Johannes Paulus, die dit in een visioen zou hebben gezien.

 

Het visioen werd nu pas bekend gemaakt, vermoedelijk omdat deze een zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite bevat. Getuige van deze ‘profetie’ was msr. Mauro Longhi, een priester van Opus Dei, die tussen 1985 en 1995 de vaste begeleider van de paus was bij diens korte vakanties in het Abruzzen gebergte, niet ver van Rome.

 

‘De vijanden in de kerk zijn degenen die slapen’

 

In het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno sprak Longhi op 22 oktober over zijn ontmoetingen met de in 2005 overleden, en in 2014 heilig verklaarde Johannes Paulus. Volgens Longhi knielde de paus in een berghut ’s nachts urenlang neer om ‘hartstochtelijk met de Heer en zijn geliefde moeder Maria te spreken.’

 

Na de val van de Berlijnse Muur zou Johannes Paulus tegen Longhi hebben gezegd dat ‘voor wie bidt, alles kan veranderen. De vijanden van de kerk staan niet buiten, maar in de kerk. Het zijn degenen die slapen.’

 

Longhi is ervan overtuigd dat Johannes Paulus de gave van profetie had, en in het bijzonder visioenen kreeg. Volgens kardinaal Andrzej Deskur, destijds de beste vriend van de paus, zou hij zelfs ‘met de vleesgeworden Jezus spreken, en zijn aangezicht en dat van zijn moeder zien.’

 

‘Het pijnlijkste lijden in 1000 jaar heet islam’

 

Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. ‘Herinner de kerk in het 3e millennium hieraan: ik zie de kerk overvallen door een dodelijk lijden, dat dieper en pijnlijker zal zijn dan ooit eerder in dit millennium. Het draagt de naam islam. Ze zullen Europa binnenvallen, de hordes uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in de Orient. Europa zal naar de bodem gaan, wordt een oude herinnering, half in de schaduw, een spinnenweb, familieherinneringen. Jullie, de kerk van het 3e millennium, moeten die invasie tegenhouden – maar niet met wapens, maar met jullie volkomen geloof.’

 

Die opdracht van Johannes Paulus heeft de huidige leiding in het Vaticaan terzijde gelegd en zelfs omgekeerd, want paus Franciscus pleit juist voor het nog verder openen van de grenzen, het binnenlaten van miljoenen moslims in Europa, en zelfs letterlijk voor het einde van de bestaande Europese cultuur en samenleving.

Xander

(1) Katholisches (/YouTube)
(2) Foto: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

Link http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/Paus-voorspel...

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

De 2.000 jaar oude Leer van het Christendom houdt voor, dat inzake Geloof en Zeden, de Pausen onfeilbaar zijn. Daar is dus met Paus Franciscus een einde aan gekomen. Die bemint als zichzelf niet alleen onze geboren vijanden als zijnde Zijn en dus ook onze ‘evennaaste’, maar Hij stelt dezen zekfs ver boven de eigen veiligheid.

Dat Rome straks het lot ondergaat van Constantinopel (1453), dat na het afslachten van al de bewoners, achteraf Istambulis geworden,komt zelfs niet eens in beeld.

 

Niet alleen is bij Rome en Cie de legitieme algemene weerbaarheid al lang zoek, voortaan is ook de bodem weggeslagen onder de begrippen ‘Geloof’ en ‘Zeden’.

 

De islam IS geen geloof, maar den militaire invulling van een uiterst wrfede veroverings-strategie. Deze keer met minder geweld, maar daarom niet minder effectief. Waarbij het past voor deze moorddadige woestijn-ijver te spreken van zand in de ogen strooien. Daarbij bij de olie-sjeiks dapper bijgetreden door onze eigen ‘Overheid’. Zie daarbij het achterop hinkend begrip ‘gezinshereniging’, waarbij elke immigrant het RECHT heeft om minstens 252 familie-leden te laten overkomen. Uiteraard op onze kosten.

*

Ooit predikten 1.000 jaar geleden de Pausen de Kruistochten naar het Midden Oosten. Om daar het gevaar in de kiem te bestrijden. Sedert de Amerikaanse wereldheerschappij (die ons inderdaad ook welvaart bracht) van na de twee wereldoorlogen, is het omgekeerde gebeurd… In die zin heeft Paus woytilla wel gelijk: er is iets on-afwendbaars aan het gebeuren.

Gisteren, zondag 3 December, was het de 1ste Zondag van de Advent Ergens iets daarover gehoord op gelezen? Neen, natuurlijk niet. Dat staat niet, want het is niet politiek correct! De Ramadam propageren is veel lucratiever!

Zelfs de compromis gaat niet, om bijvoorbeeld te zeggen: ‘Vandaag, zondag, begint de traditionele Christelijke Ramadam’.

Voor de weinigen die dat nog interesseert, luistert deze periode van het jaar naar de naam ‘Advent’ en duurt 4 weken. Het zijn weken van ‘versterving’, van vasten en vlees derven, die besloten worden met Kerstmis.

Kerstmis, 25 December, dat is niet het Feest van de (gevaarlijk geworden) Kerstmarkten of van de sneeuwi-vakanties of de zonnige city-trips naar warme stranden, maar de Geboorte van de Mensenzoon, zo’n 2.000 jaar geleden.

Christmas, Noël, Weihnachen, het Christelijke Feest dat zelfs in de Grote Oorlog ’14-’18 werd herdacht door het om middernacht stopzetten van alle vijandelijk vuur…

*

De ‘Ster van Bethlehem’ die de Drie Wijazen uit het Oosten toen volgden bestaat nu ook nog, maar zij die ze zoeken zijn al lang geen ‘Wijzen’ meer, maar aangeboren fanatieke slechterikken. Ze brengen geen wierook myrhe en goud, maar een mistgordijn van kogels, splinterbommen en antrax. Ze zijn daarenboven niet meer met zijn drieën een paardenkop, maar met drie miljaar….

Ja Ja,     als we deze sotterij volhouden, valt Kerstmis binnenkort samen met het Slachtfeest… Om er een Suikerfeest van te maken, met Laken’ die op de ‘iftar’ gaat bok de Sultan die boven hem staat.

*

(Hemelreiker)