15-05-18

4488

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

No comment. Zie Xander.

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

 

Uw camera kan de kast in: EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie

*

*

Weinig mensen weten dat vanaf 25 mei de facto een einde komt aan alle amateur fotografie in het openbaar. Dan gaat namelijk de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding. Volgens onafhankelijke waarnemers is de ware reden dat de EU op ronduit fascistische wijze probeert te voorkomen dat er steeds weer foto’s en filmpjes van de keiharde gevolgen van de massa immigratie en islamisering van onze landen – zoals terreuraanslagen, misdaden en ander agressief wangedrag - op het internet worden geplaatst.

Foto’s en filmpjes op straat, van huwelijksfeestjes, van een sportwedstrijd, van een concert, het diplomazwemmen van uw kind, een verjaardagspartijtje, een dagje op het strand, aan de boulevard – over precies twee weken u kunt het allemaal vergeten. Als er ook maar één persoon op uw foto komt die dat niet wil, dan loopt u het risico op een krankzinnig hoge boete.

*

Smartphone camera kan uit, digitale camera kan de kast in.

Het gaat niet enkel om het plaatsen van zo’n foto of filmpje op uw blog of Instagram, of persoonlijke website. Ook het opslaan in een persoonlijke map valt onder de nieuwe verordening. Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat u een foto gaat maken – zeker als het om een massa mensen op een feestje, in een drukke straat, tijdens een concert etc. -, kunt u de foto functie van uw smartphone over 2 weken wel uitzetten, en uw dure digitale camera in een kast opbergen.

 

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals voor analoge fotografie (ouderwetse afdrukken die niet met een digitale camera zijn gemaakt), foto’s in strikt persoonlijke en familiaire sfeer (die echter niet meer op het internet mogen worden gezet), kunstfoto’s, en voor foto’s van overleden mensen*. Verder gaat het uitsluitend om nieuwe foto’s, dus de verordening gaat niet met terugwerkende kracht gelden.

 

Of de regels ook voor bewakingscamera’s gaan gelden, is ons niet bekend.

(* Betekent dit dat mensen NA een terreuraanslag wel foto’s mogen maken van de dodelijke slachtoffers?)

Ook uitzonderingen mogelijk voor media en officiële journalisten

 

EU-lidstaten hebben de mogelijkheid om via nationale wetgeving de nieuwe AVG aan te passen. Zo hebben Zweden en Oostenrijk al aangekondigd om voor mediabedrijven en officiële journalisten uitzonderingsregels in te voeren. Het is ons niet bekend of dit in Nederland ook het geval is.

Wilt u toch een foto met bestaande personen op uw blog zetten, dan adviseren sommigen om de gezichten te ‘verpixelen’, dus onherkenbaar te maken. Het is echter niet zeker of deze methode door een rechtbank geaccepteerd wordt. Rechters moeten ook gaan beoordelen of straatfoto’s onder ‘kunst’ vallen of niet. Het risico voor gewone amateur fotografen is veel te groot om het er dan maar op te wagen.

Privacy verklaring op website

 

Onder de wetgeving valt ook het opslaan van IP-adressen en emailadressen door websites en blogs. Vandaar dat wij enkele dagen geleden een aparte privacy verklaring in de rechter kolom hebben geplaatst, iets wat door experts aan alle bloggers wordt aanbevolen (2).

 

Onlangs besteedden we enkele malen aan de nieuwe strenge censuurwetten die de EU aan alle lidstaten oplegt. Daarmee moeten alle niet gewenste, niet politiek-correcte meningen op het internet worden uitgebannen.

 

Totalitaire fascistische dictatuur

 

Een systeem dat bepaalt wat u wel en niet mag schrijven, denken en zeggen, en nu ook wat u wel en niet op de foto mag zetten, en waar u zich niet openlijk tegen mag verzetten (met name tegen de door Brussel besloten massa immigratie van tientallen miljoenen moslims naar Europa, de totale daaraan verbonden islamisering van ons werelddeel, en natuurlijk de EU Brussel zelf), kan met recht een totalitaire, fascistische dictatuur worden genoemd, die haar onderdanen met steeds hardere hand onderdrukt.

 

In het voormalige Oostblok was het fotograferen van stations, vliegvelden en alle door het communistische regime aangewezen ‘objecten’ eveneens ten strengste verboden. In 1989 werd de val van het IJzeren Gordijn gevierd, maar in werkelijkheid werd dat Gordijn niet opgeheven, maar door de eurocraten stapsgewijs over heel Europa uitgebreid.

En dat is met onze eigen instemming mogelijk gemaakt, want wij blijven iedere keer weer op dezelfde partijen stemmen die de zeggenschap over ons eigen land en volk uit handen geven aan een clubje ongekozen globalisten in Brussel, wier belangrijkste doel is iedere onafhankelijke natie-staat in Europa totaal uit te wissen, en een einde te maken aan alle persoonlijke vrijheden.

Xander

1) Michael Mannheimer
(2) Sowmedia

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Uw-camera-kan...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Vandaag bereikt mij, eerder toevallig, dat er in de Economie al lang een soortgelijke kuisheidsgordel bestaat.

Verboden ook maar ergens één enkele jota op te slaan zonder, keer op keer en in detail, de geschreven toelating van betrokkene.

Het Europees gedoe dat privacy regelt is na te lezen op Google, en heet

GDPR: General Data Protection Regulation

https://nl.express.live/2018/05/09/gdpr-eu-regelgevers-zi...

(in ’t Vlaams is dat

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming),

*

Mijn allerlaatste Blog? Ja zeker, want binnen precies 10 dagen, dus vanaf 25 Mei van dit jaar heeft ‘Brussel’ een echt fascistische Wet ingevoerd die alle negatieve commentaar op massa-immigratie en islamisering strafbaar stelt.

Het zijn drie hoofletters, in Inglese, die het strafbaar stellen als iemand persoonlijke gegevens, teksten of afbeeldingen, over een ander persoon of een andere zaak op zijn computer of in de dossiers opslaat. Ja, inderdaad, hoe kan een zakenmens dan z’n zaken bijhouden?!

Hij kan dat inderdaad alleen als die persoon of die zaak daarvoor voortdurend zijn toestemming schriftelijk heeft gegeven…

Hitler of Stalin moesten dit nog beleefd kunnen hebben!

*

Films als ‘De Apen Planeet’ met nog zoveel afleveringen als mogelijk, hebben er niets aan!

*

Digitaliaanse Hemelrijker

 

14-05-18

4487

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Moest U - als bij toeval - de link hierboven ‘Vlaanderen Voltooid’ over het hoofd hebben gezien, dan heeft U echt wel iets belangrijks gemist. Iets dat doet denken aan der Cobürrger wapenspreuk uit de Tijd van Napoleon.

Eendracht maakt Macht

*

Zeg dat het niet waar is, dat wij, Vlamingen, daar bijna 200 jaar over gedaan hebben, om dat spreekwoord ook voor onszelf tot het onze te naken. Met dank dan dan nog aan de twee verschoppelingen die ooit bij de NV Absurdia aan de deur werden gezet. Geen mens die zich nog herinnert waarom.

https://www.n-va.be/nieuws/persoon/Hendrik%20Vuye?page=1

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Brusselboek, een week later

9 mei 2018

De 'Onafhankelijke Kamerleden' Hendrik Vuye en Veerle Wouters in De Kamer.

foto: ©Reporters

*

Een week geleden hebben we ons #Brusselboek voorgesteld. Naast een interne vereenvoudiging van de Brusselse instellingen stellen we voor om de banden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen opnieuw aan te halen. We doen dit zowel op het niveau van het parlement als op het niveau van de regering. We stellen voor dat de eerste zes Vlaamse verkozenen voor het Brusselse parlement ook zetelen in het Vlaams Parlement. Zo komt er doorstroming van informatie tussen beide parlementen. Dit veronderstelt wel een wijziging van de bijzondere wet.

Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt.

Een ander voorstel kunnen we onmiddellijk realiseren, zonder ook maar een letter te veranderen aan de wetgeving. Minstens één van de Vlaamse ministers te Brussel wordt ook lid van de Vlaamse regering. Dit maakt dat er een institutionele band komt tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Brusselse Vlamingen. Zo wordt Brussel ook daadwerkelijk een problematiek die de Vlaamse regering aanbelangt. In Le grand vooral, een politiek praatprogramma georganiseerd door Rtbf en Le Soir, stelt Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD) alvast dat het een aantal zaken zou vereenvoudigen mocht hij niet alleen lid zijn van de Vlaamse regering, maar ook van de Brusselse. Dit is ongetwijfeld het geval.

*

Bondgenoten zoeken … en vinden

In het #Grendelboek schrijven we dat wie stappen wilen zetten in de Vlaamse ontvoogding, bondgenoten moet zoeken. Vlaamse ontvoogding is een gezamenlijk project. Het wij/zij-polariseren binnen Vlaanderen helpt ons geen stap verder. Dit mag dan wel electoraal lonend zijn, het leidt alleen maar tot communautaire stilstand, niet tot staatsvorming.

*

Dat men bondgenoten kan vinden staat buiten kijf.

**

Gewezen CD&V-minister Brigitte Grouwels

stelt bij de voorstelling van ons #Brusselboek meteen dat het ‘een belangrijk, coherent en heel educatief boek’ is. Ze ziet vele positieve punten in het V&W-model en is bereid om hierover verder na te denken. Ook wij staan open voor elk voorstel dat het model nog verbetert. Grouwels vindt het ook bijzonder positief dat we Brussel op de kaart zetten in Vlaanderen en het debat aanwakkeren.

Open VLD reageert ook positief. Volgens

Guy Vanhengel

in De Tijd brengt het V&W-model ‘verbeteringen aan, versterkt de band tussen Vlaanderen en Brussel, vereenvoudigt het institutionele verhaal, en maakt het een stuk slagkrachtiger. Deze pragmatische aanpak staat in contrast met het volledig onwerkbare model van de N-VA’, besluit hij. Eenzelfde geluid valt te horen bij Vlaams Brussel-minister Sven Gatz in Le grand Oral.

Ook het Vlaams Belang reageert positief. ‘Tijdens de boekvoorstelling van het Brusselboek – een aanrader trouwens! – van Hendrik Vuye en Veerle Wouters nam ik met tevredenheid kennis van de standpunten die beide ex-N-VA Kamerleden poneerden’, schrijft Dominiek Lootens op Doorbraak.be.

 

Op de boekvoorstelling is Hilde Roosens, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel en ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, vol lof over het V&W-model.

Een gemeenschapsmodel of een gewestmodel

 

een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft

 

Dat CD&V, Open VLD en Vlaams Belang het V&W-model genegen zijn, is op zich niet verwonderlijk. De drie partijen vertrekken van een gemeenschapsmodel, dit is een model waarbij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel stevig aanwezig blijft.

Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen

 

Groen, en in zekere mate ook sp.a, kiezen voor een gewestmodel. Voor Groen betekent dit zelfs dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefent. Concreet wil dit zeggen dat er bijvoorbeeld geen onderwijs meer wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, maar alleen nog Brussels onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat Groen het Vlaamse onderwijs in Brussel wil afbouwen, want dit is net een succes. Groen loopt hier zusterpartij Ecolo blindelings achterna en gooit het kind weg met het badwater. Een gewestmodel verdedigen, dat is Brussel overlaten aan de Franstaligen.

 

Bovendien kan dergelijk model op basis van de gewesten nooit werken. Dit betekent dat men de Vlaamse Gemeenschap uit Brussel wegjaagt. Maar waarom zou Vlaanderen blijven betalen voor Brussel, indien het in Brussel niets meer te zeggen heeft? Zo dom zijn we toch niet? Indien de Brusselaars zelf naast de gewestbevoegdheden ook alle gemeenschapsbevoegdheden uitoefenen, dan laten de Brusselaars zelf Vlaanderen los. Dan moet Vlaanderen maar zijn eigen toekomst uitbouwen, zonder Brussel. Het gewestmodel leidt onvermijdelijk naar het model-Crols.

https://doorbraak.be/brusselboek-een-week-later/?utm_sour...

*

Langs Franstalige kant wordt elk Vlaams voorstel over Brussel deskundig afgeschoten. Deze keer is dit niet het geval. Het V&W-model laat de Franstaligen immers toe om zich te organiseren op de manier die ze zelf kiezen.

Brussels minister Céline Fremault (cdH) vindt het V&W-voorstel om Brussel te vereenvoudigen zelfs verleidelijk. Ze voegt er in La Libre Belgique meteen aan toe: ‘créer des doubles casquettes entre le gouvernement flamand et le gouvernement bruxellois, c’est prendre un risque énorme car cela renforcerait l’emprise des néerlandophones sur Bruxelles’. Zo bewijst Fremault meteen dat het V&W-model inderdaad de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterkt. Dat is ook de bedoeling.

 

Kunnen Franstaligen iets inbrengen tegen het voorstel om minstens één minister tegelijk te laten zetelen in de Vlaamse en de Brusselse regering? Echt niet, want de wet laat het toe. Meer nog, Franstaligen hebben het al vaak zelf gedaan. Tussen 1995 en 1999 is de minister voor Cultuur van de Franse Gemeenschap zelfs Charles Picqué, op dat ogenblik ook Brussels minister-president. Wat men zelf doet, kan men de ander toch niet beletten te doen? Dit weekend, naar aanleiding van de Brusselse Iris-feesten, komt ook Olivier Maingain (DéFi) met voorstellen over Brussel. En wat blijkt? Maingain stelt voor dat alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering ook lid zijn van de Waalse regering of van de Brusselse regering. Wat Maingain voorstelt aan Franstalige kant, kan hij toch moeilijk ontzeggen aan de Vlamingen?

 

 

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

In mijn vroegere werkkring, ondertussen helemaal verbouwd en aangepast aan de moderne tijd, hangt er in het directie-lokaal sedertdien een Latijnse spreuk aan de muur, met

Als je vrede wil

Bereid dan de oorlog voor.

*

Natuurlijk is dat voor veel bezoekers écht Latijn, want er staat

Si vis pacem, para bellum

En dat slaat dan ook meer op het zakenleven dan op de politiek. Wat niet wegneemt, dat wien het schoentje past, dat daan altijd ter plaatse meteen kan aantrekken.

*

Politiek in een democratie daarentegen, is, volgens alle polletiekers althans zij die het kunnen weten, de kunst der mogelijkheden. Het is dan ook de Weg der Poenschepperij.

Het is inderdaad maar hoe je het bekijkt. Toen Vlaanderen nog vrij en vrank mocht spreken – dat is dus vele honderden jaren geleden – werd hun Graaf over geheel de Christelijke Wereld, de Koning van Jeruzalem genoemd. Iets dat hijzelf weigerde, omdat hij verkoos De Bewaker van het H. Graf te worden genoemd. Toen schreven we 1099…. En dat waren toen mannen in ijzer en staal gekleed.

*

De tijden, zowel als de mensen, zijn natuurlijk niet meer dezelfde. De titel ‘Bewaker van het H. Graf’ zou na vandaag, 14 Mei 2018, eerder toekomen aan President Trump die het Godsvpml weer een eigen Hoofdstad heeft gegeven.

Ja, hij wel. Maar zo niet de al te nederig geworden Vlaming, voor wat betreft zijn eigen (ontstolen) Hoofdstad.

Was het maar waar dat binnenkort Broekzele als Hoofdstad van het Europa Nieuwe Stijl, ook in exclusiviteit belichaamd wordt door het Eigen Volk Eerst.

Ja (zucgt) het is niet belangrijk te winnen. Deelnemen is ook al goed.

*

Digitaliaanse Hemelrijker4486

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

 

Vooraleer de lezer te begeleiden in de lectuur over de beledigingen door het Amerikaanse FOX NEWS van ons teergeliefd  Vaderland, even grasduinen in de actualiteit van rond ons waarover U o zo weinig verneemt in de leidinggevende Media.

*

Op WTV op zaterdag-avond in een rapte gezien, dat er in Kortrijk  zo ‘n 250 man (vreedzaaal) op straat geprotesteerd hebben tegen de bouw van nog maar eens ’n keet voorde mo- slimmerds.

Kortrijk telt zowat 75.000 inwoners, zodat de Moslims er zowat 7% van uitmaken. Nog meer ‘Verrikers’ binnenhalen, of die ter plaatse te laten verwekken op hun normale woestijn-temoo, maakt duidelijk dat zij binnen max 10 jaar de democratische meerderheid zullen uitmaken.

Et alors? Zou de Linxe Mitterand daarop gezegd hebben. Een reactie die ongeveer overeenkomst met het ‘zittende’  Stadsbestuur onder leiding van de quicke quickelborné.

Conclusie? Die zeg ik heus niet meer voor. Want ’n mes in de buik krijgen is heden ten dage ’n routine-klus. ‘n fait divers, zoals ze in Molenbeek zeggen… Vijf woorden tussen de rubriek ‘Gebroken armen en benen’… Zue Parijs, gisteren avond.

 

*

Mes-incident hartje Paijhs, aan de metro-uitgang.

Zie  Indonesië. 90% Moslim  10% Katholiek. Eveneens gisteren-avond: bom-incident in drie kerken, Christelijk of Protestants. Bom-gordel door gesluierde moslim-moeder met 2 kinderen aab de hand…

Inch Allah! Het is de wil van hun ‘God’, bij monde van de plaatselijke Islam zieltjes-knijper…

Maar begot, wat moet deze ‘heldin, samen met tientallen andere slachtofers, die gestorven is voor haar ‘Geloof’, in het Hiernamaals aanvangen met die 72 door Allah beloofde dagverse maagden doen?   Meer dan een zelfbedieningszaak voor gesneuvelde Jihadisten zit er volgens mij niet in!

*

Want inderdaad, volgens de nog altijd nazinderende instructies van Mutti Merkel, eX STASI-Leidster in de DDR,  moet héél Europa a.h.w. op de knieën gaan voor de ‘verrijkende’ maar fundamenteel achterlijke woestijn-‘godsdienst’ zoals de voorlopig onmachtige Clinton Club Clan (C.C.C.) dat bedoeld heeft. Zonder de Trump—relevatie vab eind 2016 was het al zo ver geweest. Massa-immigratie zinder maat noch getal. Na het gewezen ‘Bitttaniaa rules the waves’ van weleer, moest het nu over heel Europa de duizendvoudige stinkende verschrikkiing van de pietrol-pompen zijn.  De ‘Leiders’ van de pietrol-landen worden stinkend rijk en ondertussen dumpen die  via ‘emigratie’ het vuil van de straat (bij hen) bij ons…

Ach die stinkende ‘pietrol’ en al die ‘fijne stofdeeltjes’ in de lucht! Waar moet dat heen?

Nooit gehoord van waterstof-energie?  Het is een verhaal zo oud als de straat.  

Door elektrolyse wordt, liefst op zo groot mogelijke  industriële schaal,  de zuurstof in de ons omringende lucht afgescheiden van de waterstof. De vrijgekomen zuurstof interesseert geen kat, wel de vrijgekomen    waterstof. Wabt dat is gewoon pure energie. Die na verbruik, gewoon automatisch zijn natuurlijke partner, de zuurstof weer opzoekt, om weer samen te smelten.

Een wonder der natuur!

rry,  beste mensen moest ik het verkeerd onder woorden brengen.. Mijn wederhelft is gewoon ’n soort wiskundig genie, die voor haar leerlingen meer dan eens (op laboratoriumschaal) deze analyse heeft voor getoond. Gewoon omdat dit procedé voorgekauwd in de schoolboeken staat.

‘t Is nu aan U en aan alle olie-profiteurs  ter wereld om te bewijzen dat ze slimmer zijn dan ons onnozel  Crevitske, ons Ministereske van Onderwijs.

Ik, voor mijn part is het ’n losse zottigheid van het moment. Zich durven verzetten tegen de o zo bekwame Overheid!

*

Onze voorvaderlijke ‘roots’ zijn ‘passé”. Na ‘Mei 68’ noteren we nu Mei’18.

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

Fox News over België: “Brussel is de jihadihoofdstad van Europa. Politici knijpen oogje dicht om stemmen te halen

*

12 mei 2018 15u29 Bron: Fox News, Rebel Media

Fox News Katie Hopkins

vertelt tegen Fox-presentator Tucker Carlson over haar bezoek aan Molenbeek.

*

De Amerikaanse nieuwszender Fox News is bijzonder scherp voor ons land. Fox-presentator Tucker Carlson had gisteren de Britse rechtse columniste Katie Hopkins te gast. Zij had net een bezoek aan Molenbeek achter de rug en leverde een erg scherpe analyse af: “Brussel is de jihadihoofdstad van Europa”.

*

Katie Hopkins, die bekend werd door ‘reality tv‘ en nu columns schrijft voor verschillende Britse kranten, trok naar Molenbeek en interviewde er

burgemeester Françoise Schepmans (MR).

Hopkins stelde haar enkele vragen over een lijst die ze een maand voor de aanslagen in Parijs ontvangen zou hebben. Op die lijst stonden 80 jihadisten die in Molenbeek woonden, onder wie ook terroristen Salah en Brahim Abdeslam en Abdelhamid Abaaoud.

*

Partij ISLAM ‘onthult’ opvallende lijsttrekker, Bart De Wever niet onder de indruk: “In Antwerpen valt carnaval precies wat later dit jaar”

*

“Ik had een lijst van meer dan dertig namen, maar het was niet de taak van de lokale politie om deze mensen te volgen. Dit was de taak van de federale politie en dat is het nog steeds”, antwoordde Schepmans.

“Ik ben geen sheriff”

“We kunnen mensen arresteren na de feiten, maar we konden niemand arresteren op basis van deze lijst”, zegt Schepmans tegen Hopkins. “Je moet het onderscheid maken tussen de administratieve autoriteit en de politie. Als administratieve autoriteit moet ik de wet respecteren.”

*

Jihadihoofdstad van Europa

Hopkins is bij Carlson erg scherp voor burgemeester Schepmans. “Zij had die lijst met die namen maar ze deed er niets mee. Ze zei dat het niet haar taak was. Dit is een deel van het probleem in de jihadihoofdstad van Europa”, zegt ze. “Politici knijpen een oogje dicht, omdat ze afhangen van moslims om stemmen te winnen.”

Partij Islam

Hopkins heeft het bij Carson ook nog even over de partij Islam. “Die partij wil scheiding tussen mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Ze willen overal halal en overal Sharia”, zegt ze. “Over welke generatie het ook gaat, veel moslims in België staan nog met één been in hun thuisland. Oude moslimtradities wegen zwaarder door dan elke Europese erfenis die ze ondertussen hebben.”

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/fox-news-over-belgie...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Kijk, mensen: moest het geheel niet zo rampzalig zijn, die (Poen)Schepmans-madam zou best van direct eindelijk haar gerichte straf ondergaan. Liefst salen let haar illustere voorganger. Die in feite de hoofdschuldige is. Als het van mij (en van 99% van alle Burgers met het hart op de rechte plaats) zou afhangen, het best met geboeide armen los door de straten van  de Hoofdstad voortgesleept worden door een van haar eigen combi’s. Met alle noodsignalen in top. Loeiende sirenes, blauwe, groene en rode zwaailichten. Voorafgegaan en gevolgd door al wat rijdt aan politie, ziekenhuiswagens, MUGs, brandweer en Civielle Bescherming bij de 17 Brusselse baronnieën. Lijk bij ‘verhanging’, tot de dood erop volgt.

Te wreed, zegt U? Ja, misschien wel. Maar dergelijk publiek vertoon zou tenminste ook bij de Islam-vrienden van CNN op de buis kome. Zodat het Clinton Wijf zich kan voorstellen wat haarzelf te wachten staat.

Zo geen ui gerokken spektakel als met De Bende van Nijvel’. Oog om oog, en tand om tand. Namens de slachtoffers van Parijs, de Batavlan, Zaventem en Maelbeek. Onze andere wang aanbieden doen we, als den boel hier wat opgekuist en Moslim Frei is geraakt.

Morgen, 14 Mei, bestaat de Joodse Staat Israël, terug op eigen bodem, sinds zeventig jaar. ’n Redelijke vegoeding voor de Holocaust. Feit dat door President Trump als eerste aangepakt wordt om Jeruzalem, door de overbrenging van Tel Aviv van zijn Ambassade, tot Hoofdstad van Israël  erkent. Recht is geschied, want voor he Godsvolk is dat het Land hunner Vaderen, dat overstroomt van melk en hibubg. Tenminste v oor zij die niet te lui zijn om de handen uit de mouwen te steken.

De ebe ‘Hoofdstad’ is an ook de andere niet. De onze, Brussel, staat vandaag de dag ter schande van de hele wereld, en het Bijbelse Jeruzalem geniet op hetzelfde ogenblik, na duizenden jaren vreemde bezetting, de eer om er hun 3de en heerlijkste Tempel van Koning David te mogen bouwen. De plannen liggen trouwens al geruimde tijd klaar.

*

Stel U even voor, dat wij Vlamingen, eveneens na eeuwen verslaving, onze eigen hoofdstad zouden terug gewonnen hebben. Er zouden nooit genoeg beiaarden kunnen gevonden worden om op te spelen. Zodat de grijsheid kan kwelen, de jonkheid dansen. En dat op alle transen, de leeuwen dansen!!!

 

*

*

Digitaliaanse Hemelrijker