22-06-17

4176

D

OP DE IJTKIJK

*

Net als, bij dreigend Noormannen-gevaar ’n eenzame schildwacht op de uitkijktoren om de thuisblijvers te waarschuwen: zo voel ik mij vandaag.

Als peuter bij Grootmoeder gebracht toen onze Pa was overleden en Moeder het niet meer alleen kon bolwerken, was een van mijn opdrachten iedere avond bij het licht van de peroleum-lamp voor het slapengaan, de ‘Litanie van alle Heiligen’ voor te lezen uit het beduimeld ‘Gebedeboekje’ van Metje.

 

Ik las, toen bijna nog woord voor woord, en na iedere nieuwe naam antwoordde in koor de rest van het gezin. Al naar gelang de aanroepen heilige, ‘Bid voor ons’, ‘Spaar ons Heer’, ‘Verlos ons Heer’, enz. Wat bij de ‘zuiende’ moor op de Leuvense stoof   echt wel slaapverwekkend overkwam. Wij, de kinderen, vlogen dan naar bed, begeleid door de mummelde stemmen der volwassenen die daarna nog ‘n ‘Kruisgebed aframmelden voor de zielerust van iedereen die ze keden en gestorven was. De oorlog (1944) was ver van ons weg, ergens aan de Normandische Kust, werd gezegd.

 

U raadt het al. Een van die eigenaardige ‘aaroepingen’ uit dat Misboekje was ‘… ‘van de woede der Noormannen, verlos ons Heer’. En dat is altijd blijven nazinderen in mijn hoofd. Want ‘Noormannen, dat waren toen de Duitse soldaten, die ineens heel wat minder vriendelijk waren. Al waren die ‘invallen’ van vele honderden jaren geleden. Ze stonden nog altijd in het collectief geheugen der ‘Gelovigen’ geprint. En als kind zagen we de scbuwe blikken van onze familie-leden die voorbij zo’n troep zingende ‘Felfgrauen’ moest passeren.

 

De ‘Noormannen’, kwam maar een enkele keer in vele jaren plunderend en moordend onze streken teisteren.

Meet de Muzelmannen is het veel erger. Die zijn gekomen om te blijven.

*

Het is de lezer bekend: deze blog bestaat al sedert zjn ontstaan, telkens uit twee delen: een overgenomen tekst, met daarna de allerindividueelsre expresse van de aallerindividueeste emotie. Vandaag is het even anders. Ik verwijs alleen naar de link van 17/06/2017door admin op http://nageltjes.be/wp/ in de vaste overtuiging dat die niet neiuw is voor mijn eigen lezers.

Daar leren we bij, dat de woorden ‘Islam’ – ‘Moslim’, enz, moderne uitvindsels zijn om de boel te belazeren. Tot 1928 was er over de hele planeet alleen sprake van ‘Mohamedanen’. In ’t Fransoos is dat trouwens nog altijd ‘Muzelmannen’, wat nauwer aansluit bij desze cultuur van roven en moorden. Griezelig!

Slechts deze alinea…

Mohammedanen, een perfecte definitie.

Tot ongeveer 1930 sprak en schreef men in de beschaafde wereld niet over moslims maar over mohammedanen, zijnde de volgelingen van Mohammed. Een perfecte definitie. Vermits uit diens Arabische biografie bleek dat het een beruchte roofmoordenaar uit de zevende eeuw was, werd met deze definitie bijna alles gezegd. Onze schriftgeleerden hadden door het onderzoeken van de antieke Arabische koran achterhaald dat Mohammed daarin meer dan 90 keer vermeld wordt als rolmodel voor alle Mohammedanen. Hiermee was alles dus gezegd in 2 zinnetjes. Meer uitleg was niet nodig. Het woord van de enige God wordt niet tegengesproken en kan niet gecensureerd worden.

Maar in 1928 veranderden de leden van het islamitisch broederschap in Caïro van strategie en noemden zich het moslimbroederschap en de leden ervan “moslims” of volgelingen van “Moslim ibn al-Hajjaj” de auteur van de tweede langste gezaghebbende (sahih) hadith, of verzameling overleveringen over wat de roofmoordenaar Mohammed allemaal gezegd en gedaan had. Met deze truc viel de connotatie met pure misdadigheid weg, en konden mohammedanen voortaan als moslims doen alsof hun neus bloedde.

 

Erger nog, het westen nam deze nieuwe terminologie over waardoor het in het oog springend verband tussen deze gelovigen in de openbaringen van Allah en pure ideologische misdadigheid was weg geknipt. Sinds de Arabische chantage met een olie-bycot in de jaren ’70 besloot men er niet meer over te spreken.

*

Tot daar deze rechtzetting die alleen wacht op een academische erkenning door onze knappe koppen.

Het mag U dus niet verwonderen, dat ook op deze blog voortaan de dingen nog alleen bij hun echte naam zullen vernoemd worden. Als de Inval der Mohamedanen o,de jaren ’60 van vorige Eeuw.. Niet zoals in vroeger tijden, te vuur en te zward. Maar door list en bedrog. Gewoon op uitnodiging van en gesteund door de Rode Elite. Die maar niet wilt inzien dat, eenmaal onafwendbaar, ze er zelf het eerste slachtoffer zullen van zijn. Verliezers zij bij Mohammedanen, al 1400 jar altijd ten dode opgeschreven.

De tekenen zijn trouwens al duidelijk: in de meese landen smelt de Linxe aanhang als sneeuw voor de zon, komen er nieuwe politieke strekkingen in afwachting dat op uiterst korte termijn, de ‘verrijkers het heft in handen nemen en zelf onze Steden, Staten, Zeeën en Landen zullen willen besturen.

Daarom herhaal ik de smeekbede uit dat oude Misboekje

‘Van de woede der Muzelmannen, verlos ons Heer’

*

Post Scriptum

Ook gelezen met hoeveel deernis onze Leugenpers de vernietiging van die Grote Moskee in Mossul (Iran) beschrijft? Erg, héç En al die brave volgelingen van Mohamed de Woestijnrover die nu met de kont omhoog in open lucht moeten bijeekomen om te ‘bidden’ en te roepen dat Allah de Grootste is, voor ze elkaar naar de keel vliegen….

*

U realiseert zich toch, samen met mij, dat de algehele vernietiging (op een hoge uitzondering na) van het Christendom in de Westerse Wereld, deel uitmaakt van dat complot en inherent deel uitmaakt van de invasie-plannen?

Zelfs de Kerk van Rome, die als een rots in de branding, weerstand diende te bieden (en dat al 2.000 jaar deed), heeft de kant gekozen van haar eigen ondergang. Christenen kunnen voortaan best terug de catacomben in. Voor zover ze niet, lijk in de tijd van Keizer Nerdo (en nu bij IS) gekruisogd en met pek ingewreven, dienen als straatverlichting.

**

Ja Ja, beste mensen, wie in een landschap voorbij de horizon wil of kan kijken, ziet veel meer dan iemand die in de loopgraven de kop en schouders intrekt voor de rondvliegende kogels. We konden dat i.v.m. WO I, tot vervelends toe lezen in de Regeime Pers. Daar worden geen doekjes meer rond gebonden. Dat komt niet allen wegens 100 jaar geleden en het gevaar dus geweken is, maar omdat het een bij uitstek goede militaire werkwijze is. De ogen mogen en kunnen open houden is zijn gewicht in goud waard.

Waarom doen onze Verlichte Grpte Verstanden dan opzettelijk hun ogen dicht?

*

(Digitalia

4175

OP DE IJTKIJK

*

Verijdelde terreurdaad in Brussel-Centraal zoveelste verwittiging

*

Uitburgering van wie zich hier niet kan voegen dringend aan de orde

 

Het Vlaams Belang feliciteert de militairen die de terreurdaad in Brussel-Centraal hebben kunnen verijdelen en daarmee een nieuw ‘22 maart’ hebben kunnen voorkomen.

 

Tegelijkertijd is dit gebeuren het zoveelste signaal dat deze regering de terroristische dreiging in dit land niet onder controle krijgt omdat zij weigert de oorzaken ervan te erkennen. Die zijn nochtans niet moeilijk te vinden. Het feit dat de dader een man uit Molenbeek is die niet gekend was bij de antiterreurdiensten, spreekt immers boekdelen: dit land zit door het criminele immigratiebeleid van de voorbije decennia opgescheept met grote groepen vreemdelingen, waarvan een niet onaanzienlijk deel zich niet wenst te integreren, maar hier integendeel een religieuze veroveringsoorlog wil voeren. Het is tijd dat men durft erkennen dat we in oorlog zijn met de radicale islam.

De verijdelde aanslag in Brussel-Centraal toont ook aan dat het Kanaalplan, de opkuis van Molenbeek, alle deradicaliseringsprojecten en andere preventieve maatregelen, die ons al fortuinen hebben gekost, eigenlijk geen baat hebben bijgebracht om de terreurdreiging te bekampen. Zolang men dat niet wil erkennen en men niet bereid is meer doortastende maatregelen te nemen, zullen dergelijke terreurdreigingen of -daden zich in de toekomst dan ook blijven voordoen.

 

Tom Van Grieken: “Dat is niet het toekomstbeeld waarmee wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen moeten mee opgroeien en wij willen dus dat er krachtigere maatregelen komen. Wie hier woont, dient onze normen en waarden te respecteren en daarnaar te handelen. Wie dat niet wil of niet kan, die moet er onverbiddelijk uit. Het is daarom hoog tijd om werk te maken van een snel en krachtig uitburgeringsbeleid voor wie hier niet kan of wil aarden. Zet hen uit het land, neem hen desgevallend hun Belgische nationaliteit af en laat hen hier nooit meer binnenkomen. Het woekerende moslimfundamentalisme in dit land moet met wortel en tak worden uitgeroeid.”

 

https://www.vlaamsbelang.org/verijdelde-terreurdaad-bruss...

*

NADER BEKEKEN

Tob e or not tob e…. that’s the question

*

Wijlen Dr. Broms moet zich omgedraaid hebben in zijn graf. Borms en met hem alle Vlamingen van de rechte harde lijn die via de tandeloze mond van hun Rechters gevallen zijn doorzeefd met Rijkswachtkogels.. Denk daarbij ook aan hen die als straf voor hun Vlaamse Overtuiging tijdens de oorlog ’14-’18 in de voorste linies werden gestuurd om daar zo rap mogelijk hun leven te geen voor die schurkenstaat. Het zijn oude wonden die weer opengaan bij het zien wat er gebeurt met onze Vlaamse Vaderlandsliefde voor huis en haard.

Een Antwerps satirisch digitaal tijdschrift gaf onlangs een bloemlezing op kap van de Eminente Grise van het VB. Uit respect voor de man zal ik daar verder niet op ingaan want die verdient beter.. Beter, ja dat wem. Maar toch geen standbeeld zoals ik hier kort geleden nog voorstander van was. Het is hoog tijd dat kerels uit één blok, zoals Filip DeWinter de teugels overnemen. Salonfähigkeit is des duivels en het zijn sterke benen die de parlementaire weelde kunnen dragen.

Waarom zijn alle politiekers, zonder één uitzondering, in hetzelfde beddeke ziek? Heel eenvoudig, omdat het Land dat ze zeggen te willen vertegenwoordigen, nog zieker is aan dezelfde graai-ziekte. Hoe hoger op de politieke ladder, hoe zieker. Maar naar Frans model, altijd omgekeerd evenredig met de bekwaamheid. In het zakenleven dat draait op eigen geld, betekent dat het ene faillissement na het andere. In de politiek draait alles io andermans geld, en da is on-uitputtelijk.

Ik heb er geen namen voor!

Graaizucht zit, erger dan de Rode Hond in het systeem zelf ingebakken. Het is niet te genezen en wordt als vaste traditie van vader op zoon, van generatie op generatie doorgegeven. Allen amputatie zoals uitgeoefend bij de IS kan helpen.

*

Als er al een verschil opvalt bij de andere commentaren over dit net-vermeden drama, dan is het allen dat er geredeneerd wordt zonder medelijden voor… de dader. Zo ook wordt er niet eens gejankt voor de gekwetsten want er zijn er geen.

Elk Volk heeft de Leiders die het verdient, wordt wel eens gezegd. Maar dat komt op hetzelfde neer als een ketel soep op het vuur die eerst moet opgewarmd worden om te kunnen smaken. Alleen mag het kookpunt niet overschreden worden, anders loopt de boel over.

*

De Coburger soepketel is heden ten dage niet alleen weer eens aan het overkoken, wat overblijft is aangebrand en alleen nog goed voor de mesthoop der Geschiedenis. De jonge generatie moet van meet-af-aan herbeginnen. Aanknopen met onze rijke Vlaamse traditie waar niet de Leiders belangrijk zijn, maar de Burger.

Bij de Zuiderburen is het (bijna) gelukt: de versleten gewaden werden afgelegd en er marcheert ‘n nieuwe generatie voorop. Eens zien wat dat opbrengt. Volgens mij is die Macroni de softe versie van het compromisloze Front National. T.t.z. de overgrote meerderheid der Fransen wilde iets anders, maar was nog niet rijp voor de Grote Verandering. Wij in Vlaanderen zouden deze tussenstap moeten kunnen overslaan. De rechte weg is de kortste en die hebben wij: ‘n eigen Parlement dat bij gewone meerderheid de Onafhankelijkheid uitroept.

Dan is ineens alles weer nieuw

Of dat met de huidige tweedehands polletiekers lukt, is nog maar de vraag. Liever geen risico, maar andere en betere! Liefst zonder achteruitkijkspiegels.

Doe wel en zie niet om!

(Digitalia)

21-06-17

4174

W

 OP DE IJTKIJK

*

Twee mislukte islamitische aanslagen op Britse kinderen en station Brussel

*

Veel media berichtten gisteren al snel naar de man die op moskeegangers in Londen inreed dat de dader ‘een blanke man’ was, en moslims zijn slachtoffers. In de 999 van de 1000 gevallen is de situatie andersom, maar dan wordt vrijwel nooit al zo snel van een aanslag gesproken, maar van een ‘incident’, veroorzaakt door ‘een individu’. Zo ook bij twee mislukte aanslagen binnen 24 uur, één in Engeland, waar een moslim/immigrant (immers: ‘individu’ en geen ‘blanke man’) al met zijn auto op zo’n 20 spelende kinderen inreed, en vanavond een moslim die met een bomgordel het centraal station van Klein Marokko Brussel binnenliep en volgens getuigen ‘Allahu Akbar schreeuwde. Agenten namen hem onder vuur, waarna een ‘kleine explosie’ volgde.

15 politiewagens spoedden zich gisterenavond naar een voormalige legerbasis in Canterbury, waar kinderen aan het spelen waren. Een ‘ongeïdentificeerde man’ reed volgens getuigen met getrokken mes uit zijn raam op een andere man af, stapte uit en dreigde hem neer te steken. Daarna stapte hij weer in en reed vervolgens met hoge snelheid rechtstreeks op zo’n 20 spelende kinderen afreed, die in paniek wegvluchtten.

Bij de mislukte aanslag werden naar verluid gelukkig enkel een aantal auto’s en een kinderfiets beschadigd. De politie zette een helikopter in om de auto van de man op te sporen. Het is onduidelijk of de man inmiddels gearresteerd is.

Brussel: weer een aanslag, deze keer mislukt

In één van de snelst islamiserende steden van Europa, Brussel, was vanavond weer een poging tot een aanslag. Volgens getuigen liep een man ‘Allahu Akbar’ schreeuwend het station binnen. Agenten openden vervolgens het vuur, waarna zijn bomgordel zou zijn geëxplodeerd.

We moeten maar wennen aan aanslagen, is iedere keer de boodschap van de gevestigde orde. Geschokte verklaringen, kaarsjes, teddyberen, benefietconcerten, ‘het heeft niets met de islam te maken’, en we gaan weer gewoon door, wachtend op de volgende aanslag, die steeds sneller zal komen.

Bij de spreekwoordelijke uitzondering op de regel gisteren, toen een blanke een aanslag op moslims pleegde, kwam diezelfde gevestigde orde woorden te kort om hun afschuw uit te spreken, en werd onmiddellijk alles en iedereen wat ‘blank’, ‘rechts’, ‘conservatief’ en ‘islamofoob’ was over één kam geschoren. Kortom: moslims mogen van politiek en media alleen slachtoffers zijn, en nooit daders.

De conclusie: dit is het nieuwe normaal, het nieuwe Europa van Angela Merkel, Emanuel Macron, Theresa May, Mark Rutte, Jean-Claude Juncker, en al die andere globalisten die er keihard aan werken om onze ooit vredige, stabiele en welvarende samenleving – om niet te spreken de toekomst van onze kinderen, die de meeste van deze ‘leiders’ niet hebben - met massa immigratie en islamisering te verwoesten.

Eerlijk is eerlijk: met de medewerking van veel van onze landgenoten, die in maart toch weer op dezelfde partijen hebben gestemd die dit alles mogelijk hebben gemaakt, en die daar de komende jaren bepaald geen einde aan willen maken – integendeel.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Express via Infowars

*

Overgenilebn bij http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/Twee-mislukte...

*

NADER BEKEKEN

**

Ja, beste Lezer, Lieve Lezeres, in ‘ Fransoos zegt men ‘A forge de forger’. Dat was in mijn jonge jaren ’50 ons eerste leerboekje Frans in het voorvaderlijk St Vincentius Colle in Ieper. Altijd op dezelfde nagel blijven kloppen, bleek dat te willen zeggen. Oefening baart kunst. Geduldig hetzelfde blijven herhalen. Tot het erin gehamerd zit.

Dat is trouwens ook wat de Regime Pers doet , en gelijktijdig alle mogelijke andere meningen eerst in een ‘cordon sanitaire’ plaatsen om ze daarna te broodroven. Dat is de leefwereld van elke dag waarin we terecht zijn gekomen. Vrij om te zeggen wat we denken, als het maar netjes poco blijft

Als lemmingen gefascineerd de speleman volgen…. Met daarbij, zoals Godfried Bomans het ooit verwoordde: ‘agge mo leut êt’.

Daarom is het zo moeilijk voor en klein individu als ‘een roepende in de woestijn om gehoord te worden. Er zijn geen profijtjes te rapen, dus zijn er niet rap volgelingen.

Maar dat wil niet zeggen, dat dit voor altijd zo moet blijven. Dat het gezond verstand alleen onder de korenmaat mag schijnen.

Er moet dus van onderaan begonnen worden met opruimen. Door, om te beginnen, niet te zwijgen als een geslagen hond. Maar door gehoor te zoeken die de hamer op altijd dezelfde nagel blijft volgen. De vonk zal wel aanslaan om op zekere dag de juiste man op de juiste plaats te krijgen.

Ik zeg u: de tijd is er rijp voor. Ongeveer 100 jaar na het eerste Bolsjevistisch-Communistische-Socialistisch, gerammel hapt de wereld naar adem. De nachtmerrie is zo goed als over, buiten de excentrieke leefwereld rond deze Europese Gedachte die ervan uitgaat dat Het Mensdom alleen kan overleven in een gladgestreken geglobaliseerde woestijn. Schone maar valse schijn, want het is de slavernij.

*

Elke revolutie begint onderaan, bij de Kleine Man. Het is maar als de wagen aan het rollen is gebracht, dat de geniën aan boord springen.

Mag ik er aan herinneren, dat er eertijds een Volk heeft bestaan dat koningen deed beven? Dat dateert inderdaad van vòòr de verknechting. Zodanig dat zelfs de herinnering aan die glorieuze dagen vergeten is geraakt.

Komaan, mannen, vrouwen: te wapen! Niet met bloederig geweld, zoals de vijand, maar met de rapier van Het Vrije Woord. Meet Gods hulp maar ook ’n klein beetje met de hulp van de2 machtigste mannen teer wereld: Trump en Poetin. Die de slang gemakkelijk onder hun hielen kunnen verpletteren.

*

 (Digitalia)