04-08-17

4239

OP DE IJTKIJK

 

*

Om een lang verhaal kort te maken: U krijgt hieronder het betrokken artikel slechts met mondjesmaat. Een beetje zoals Radio Klara de zoveelste sonate van Beethoven nooit in extenso geeft.

Overdaad schaadt, ook in de blogwereld. Vandaar de talrijke intervallen in de oorspronkelijke partituur van Xander… Op die manier benadert dit stukje misschien een van de zoveelste REQIiEMS van de guitige Mozart.      

‘Wann Man trotzdem noch lacht’.

Men trachtte, van zodra hij er niet meer ws, de totale schuld van de Jodenvervolging voor 150% in de schoenen van Adolf Schickelgrüber te leggen. Ja Ja, die van Hitler. Maar, zo wordt beweerd, de naam Hitler was maar een pseudoniem, want baby Dolfke was geboren toen zijn nog maagdelijk Moeke de simpele dienstbode was bij de welstellende Joodse zakenman Schickelgrüber.

Zo wordt er ook beweerd, dat de Führer nooit ten volle kennis heeft gehad van de stelselmatige vernietiging der Joden door zijn aanhangers. Toch raar nietwaar, voor de spreekwoordelijke Duitse ‘Grundlichkeit, dat daar niets van de instructies daarvoor op papier terug te vinden was. De Führer zelf had het immers veel te druk met oorlog voeren.

En waarom zou de Duitse Elite van toen zo maar zonder meer Hitler, de socialistische oproerkraaier, zo vlot gevolgd zijn, om hem aan de top te brengen? Uit vaderlandsliefde? Of uit eigenliefde?

Doden hebben het grote voordeel van de eeuwige stilte. Zij verzetten zich nooit meer tegen niets en protesteren dan ook niet tegen leugens. Zo is iedereen die de oorlog overleefd heeft, immers veilig om zo vlug ze zich her gegroepeerd hebben, te herbeginnen.

Nieuwe documentaire over Jodenhaat door moslims in Europa gecensureerd

*

Catch-A-Jew-auteur: ‘Wat de EU in Israël doet is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, met de bedoeling om de Holocaust alsnog te voltooien’ – Pogroms uit de jaren ’30 zijn weer teruggekeerd (in Parijs).

*

Vrijwel niemand wil het weten of horen, maar virtueel wordt deze ster opnieuw massaal toegepast in Europa, ook op mensen en organisaties die weliswaar niet Joods, maar wel pro-Israël zijn. (2)

In de jaren ’30 en begin jaren ’40 wilde de gevestigde orde in de Europese politiek in media niets horen, mededelen of publiceren over almaar erger wordende Jodenhaat in Nazi Duitsland, zelfs niet toen er

pogroms plaatsvonden

en later de eerste vernietigingskampen werden geopend. Anno 2017 zijn deze duistere ontkenningsjaren ’30 weer teruggekeerd, en wordt opnieuw genegeerd dat een razendsnel toenemend deel van de bevolking –vrijwel uitsluitend bestaande uit moslimmigranten- er op basis van hun ‘heilige boek’ exact dezelfde ideeën over Joden op nahoudt, en vindt dat ze allemaal moeten worden uitgeroeid. Er werd zelfs een Duits-Franse documentaire over gemaakt, alleen wil niemand in Europa deze uitzenden. En zeker wat dit onderwerp betreft geldt: ‘wie zwijgt, stemt toe’.

Tot nu toe werden er deze eeuw in Frankrijk ‘maar’ 14 Joden vermoord omdat ze Joden waren, maar zo begon het in Nazi Duitsland ook. De daders van al deze moderne haatmisdaden waren allemaal moslims.

Eindproduct geboycot omdat veel moslims Jodenhaters zijn

De Duitse publieke zender WDR en het Frans-Duitse cultuurkanaal ARTE gaven opdracht om een documentaire te maken over racisme en antisemitisme in Europa. Het eindproduct stond hen echter totaal niet aan, want wat bleek: extreemrechtse neonazi’s blijken maar voor een zeer klein deel hiervoor verantwoordelijk te zijn. Bijna alle huidige Jodenhaters zijn moslims, maar daarnaast worden ze ook gevonden in de massamedia, de vooral linkse politiek, onder ‘Palestina’ activisten, rappers en zelfs in kerkelijke organisaties.

Plotseling werd de documentaire als een ‘provocatie’ betiteld, die ‘olie op het vuur’ zou gooien. Het was de bedoeling om het Europese ‘populisme’ aan de kaak te stellen, maar uitgerekend de religieuze ideologie waar dat ‘populisme’ zich als enige tegen verzet, de islam, bleek de met afstand belangrijkste bron te zijn van de roep om een hernieuwde Holocaust, om ‘het werk van Hitler af te maken’, zoals al jaren op islamitische forums is te lezen.

Zowel de WDR als ARTE hebben een reputatie hoog te houden als zijnde anti-Israël en pro-islamitisch. …/… Volgens Jean Patrick Grumberg, redacteur van de Franse nieuwssite Dreuz, is ‘Frankrijk een land waar communistische burgemeesters Palestijnse moordenaars van Joden tot ereburgers benoemen.’ Bijna alle journalisten in Frankrijk zijn anti-Israëlisch, en de hoge uitzonderingen hierop moeten dat verborgen houden, anders dreigen voor deze personen vervelende consequenties. Jodenhaat door moslims is dan ook een taboe dat absoluut niet mag worden besproken, zeker niet in de door links beheerste media.

Europese Unie financiert Holocaust ontkenners

 

De documentairemakers raakten nog een andere streng verboden gevoelige snaar, namelijk de financiering van anti-Israëlische en antisemitische organisaties door de Europese Unie, die welbewust meewerkt aan het overeind houden van de hoax van een door Israël ‘bezet Palestina en bezet Jeruzalem’, en de in realiteit in het geheel niet bestaande ‘genocide’ die Israël op de Gazastrook zou uitvoeren.

 

De EU financiert zelfs een extreemlinkse organisatie, B’Tselem, die de Holocaust ontkent. ‘De Europese elites zijn nog veel antisemitischer dan de doorsnee moslim,’ aldus Tuvia Tenenbom, auteur van het geruchtmakende boek ‘Catch A Jew’ (2015). ‘Wat de Europeanen in Israël doen is niets anders dan het voortzetten van de Nazi ideologie van vroeger, om door middel van NGO’s de klus te klaren die hun voorvaderen in de Tweede Wereldoorlog niet hebben afgemaakt.’

 

Kerken werken weer volop mee

 

In de docu is tevens te zien hoe kerkelijke organisaties wederom volop meewerken met het ‘terug-van-nooit-weggeweest’ zijnde antisemitisme in Europa (en dan vragen veel christenen zich nog steeds af waarom de meeste Joden niets van het christendom willen weten), door op te roepen tot een boycot van Israëlische personen en producten, en zich aan Palestijnse / islamitische kant te scharen.

 

‘Zonder Joden is Frankrijk dood’

 

De socialistische burgemeester van Sarcelles moest tot zijn schaamte erkennen dat ‘de Franse Joden geloven dat zij in Frankrijk geen toekomst meer hebben, dat ze, om in vrede en veiligheid te kunnen leven, dit land moeten verlaten. Tegen hen zeggen dat ze ongelijk hebben, is verkeerd. Ik zeg tegen hen dat ze gelijk hebben, maar vraag hen om toch te blijven, want als ze weggaan, is Frankrijk dood. Waarom? Omdat als Joden hier hun geloof niet meer kunnen beleven, de seculiere Republiek, ons beroemde concept van de vrijheid van religie, niet meer bestaat.’

 

Antisemitisme is weer mainstream in Europa

Helaas is het antisemitisme in Europa sindsdien alleen maar meer mainstream geworden. Dat zien we onder andere in het vrijwel onbeperkt toelaten van miljoenen volgelingen van de islam, de religieuze haatideologie wier ‘god’ en ‘profeet’ het hen verplichten om alle Joden uit te roeien, en overal waar ze komen de oorspronkelijke bevolking eerst door list en bedrog, en later door geweld, terreur en onderdrukking, te onderwerpen.

 

 

Komt er een nieuwe Holocaust aan?

Zo werken ‘onze’ leiders en ‘onze’ nieuwsverstrekkersverkrachters in meer of mindere mate openlijk mee aan waar de islam al meer dan 1400 jaar met vaak het grofste geweld naar streeft, namelijk de uitroeiing van het door hen zo gehate Joodse volk, en de totale onderwerping van de hele mensheid aan Allah en Mohammed.

 

Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog geldt dat zwijgen en niets doen ons automatisch medeplichtig maken aan een nieuwe Holocaust, die met iedere dag dat onze grenzen openblijven en de islam alle ruimte blijft krijgen –en zelfs meer dan enige andere ideologie speciale bescherming geniet-, steeds dichterbij komt.

Xander

(1) Gatestone Institute
(2) Afbeelding: Kjetil Ree / WikiMedia Commons CC ASA 3.0 Unported

*

NADER BEKEKEN

Waarom denkt U dat zoveel ‘vluchtelingen’ persé naar Groot Brittanië willen? Is het daar dan zó goed voor hen? Of gaan die daar op missie?

Als dat lukt, en het ziet er wel zo naar uit, dan zitten wij hier in onze ‘Lage Landen’ weer tussen maar liefst 3 vuren. Dan kunnen we nog maar eens in onze ‘rijke Vlaamse Velden’ de slagen van de totale islamisering opvangen….

 

Uw vrienden kunt U niet eenzijdig zelf kiezen. Uw vijanden wel.

 

U wet, (wij weten allemaal ) waar die zich schuil houden. Het mag niet zijn, dat de zogezegde ‘Elite’, net als de Duitse in de jaren ’30 dat deden, het voortouw neemt in de nieuwe waanzin, boven de hoofden van de samenleving. Zij zijn er voor ons, en niet wij voor hen. Want dan geraken wij weer in hun vleesmolens…

PS

En wat zeggen van die die Poolse ‘Untermenschen’, die niet alleen weerspannig zijn tegenover deze keer niet de Hitleriaanse maar de Europese ‘zegeingen’, maar die daarenboven na 70 jaar voor de hele wereld de pretentie ten toon spreiden, om aan het Duitse ‘Herrenvolk’ de rekening te presenteren van de aangerichte oorlogsschade van de jaren ’40. Op dergelijke pretentie past maar één antwoord. Dat land met een Euripees ‘leger’ binnenvallen en Angreifen.

Waar? En Hoe? Is vragen naar de bekedn e weg die op 1 September 1939 door de Führer aller Germanen is voor getoond….    

*

(Digitalia)

03-08-17

4238

 

OP DE IJTKIJK

 

*

Dat van het verband tussen de Holocaust en het (Nationaal) Socialisme is een beladen straffe uitsprak maar is wel een schot in het hart van de de (Rode) Roos. Want precies op de maat van Hedendaags Groen-Linx gedoe met de islam. Chapeau!!!!

Verlà voor wat betreft de diagnose. Voor de remedie moet U terecht bij de Verlichte Grote Verstanden die zich weten comfortabel in de kaas te hebben genesteld. Waar ze na de volgende verkiezingen (net als de ARCO-oplichters) als ratten in de val zullen zitten.

De Thomas de Mazière (met kleine D) is niet alleen als Duitser de hoogmoedige drager van een typische adellijke Franse naam – voor zijn Koninklijke Allures: zie afbeelding bovenaan – maar hij gedraagt zich ook als een tweede Napoleon. De Buonaparte van vòòr Waterloo, uiteraard.

Daar komt zever van. Ge moogt gerust zijn. Want even onnatuurlijk als de later Hitler ooit de gunst van bijna alle Duitsers kon krijgen, zo is Merkel naarstig bezig met hetzelfde te doen door zich te verzekeren van zoveel mogelijk naïeve meelopers langs hare kant. Het is niet voor niets dat Hameln zich van ouds situeert in Duitsland…

*

Thomas de Maizière: “De Holocaust heeft niets met het nationaalsocialisme te maken!”

*

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

*

Een minister van Binnenlandse Zaken die het duidelijke verband tussen de terreuraanslagen en de islam niet wil of kan onderkennen, is een dodelijk gevaar voor Duitsland.

Dat met de Holocaust heeft hij natuurlijk niet gezegd, onze minister van Binnenlandse Zaken. Want wie de wereldwijde islamitische aanslagen, tot nu toe meer dan 33.000 (!) sinds 9/11, wie de bijna dagelijkse aanvallen door moslims tegen Duitsers, meestal gepaard gaande met “Allahu Akbar!” geschreeuw, niet met de islam in verband kan brengen, die lukt het ook niet om de misdaden van de nazi´s niet met het nationaalsocialisme in verband te brengen. Die is of blind, of dom of onwetend – of alle drie samen. Of hij staat aan de kant van de islam – en wil met hem dit Duitsland, ons land, islamiseren. Tot welke groep de Maizière behoort, weet alleen hijzelf.

Iedere moslim kan een Jihadist worden. Het is alleen maar een kwestie van persoonlijke omstandigheden

We weten: we hebben een minister van Binnenlandse Zaken die de ene na de andere keer de in de duizenden lopende moorden op Duitsers, de talloze verkrachtingen van Duitse kinderen tot aan die van Duitse oma´s toe niet in verband gebracht wil zien worden met de islam.

Die, integendeel, aan de zijde van Merkel Duitsland wil blijven overstromen met miljoenen moslims, die in hun ideologische bagage de boodschap van de gevaarlijkste en meest moorddadige religie in de wereldgeschiedenis meenemen naar Duitsland.

Niet bij iedere moslim die hier naartoe komt, wordt deze boodschap: “Dood aan alle niet-moslims!” ook in de praktijk omgezet. Maar iedere moslim die hier naartoe komt, kan onder bepaalde omstandigheden een Jihadist worden (schuilnaam: “terrorist”)

Islamitische bedreigers zijn in principe niet te herkennen

 

Niemand kan dit controleren, niemand kan binnenin iedere moslim kijken. De aanslagen in Engeland werd door daarvoor schijnbaar “aangepaste” en “heel goed geïntegreerde” moslims gepleegd. Enkele dagen in een radicale moskee waren voldoende om van deze islamitische slapers islamitische bommen te maken.

Radicale moskeeën hebben we ook in Duitsland. Er wordt niets radicaals in die zin gepredikt wat men over het algemeen onder dit begrip verstaat. Er wordt alleen uit de koran voorgelezen – en de uitspraken van Mohammed worden geciteerd. Dat is meer dan voldoende radicaliteit.

Want Mohammed was de eerste “terrorist” in de islamitische geschiedenis. Hij liet complete stammen vermoorden, pleegde de eerste islamitische genocide op de joodse stam van de Banu Qurayza, moordde met “zijn eigen geheiligde handen”, verkocht duizenden kinderen en vrouwen als slaven en vermaakte zich seksueel met talloze van deze tot seksslavinnen gemaakte vrouwen en kinderen. Uit zijn mond zijn meer dan 1800 bevelen afkomstig om “ongelovigen” te doden. Na te lezen in

de soenna

– het boek waarin geen enkele journalist of politicus ook maar een blik werpt.

 

Om Mohammed na te doen, is het voornaamste gebod van iedere moslim. Niemand weet dit beter dan Dr. Younus Shaikh, een Pakistaanse mensenrechtenactivist, rationalist en Verlichter. In het jaar 1992 richtte hij de organisatie van rationalisten “The Enlightment” (“De Verlichting”) op, waarvan hij voorzitter werd. Daardoor vestigde hij de aandacht op zich van islamitische fundamentalisten.

 

Na een fingeerde aangifte wegens blasfemie werd hij in oktober 2000 gearresteerd en in augustus 2001 ter dood veroordeeld. Na een herziening van het vonnis werd hij in november 2003 vrijgelaten. Nu woont hij als erkend vluchteling in Zwitserland. Zijn conclusie over de islam:

“De islam is een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid”

 

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

*

NADER BEKEKEN

*

Realiseren wij ons wel voldoende, dat er geen dag voorbijgaat zonder dat er in naam van de islam meerdere dodelijke aanslagen gebeuren? En dat deze feiten crecendo gaan? Zelfs in eigen land. Al wordt er geschreven dat als ‘jongeren’ de Plissie aanvallen, kinderen of Oma’s lastig vallen, dat dit gewoon gebeurt uit baldadigheid. Of uit ‘frustratie’. Misschien zelfs wel voor de lol. Uit verveling. Als tijdverdrijf. Allemaal even onschuldig….

Daar achter meer te willen zoeken is vulgair ‘populisme’… Mag niet. IST VERBOTEN. Dat soort mensen moet voor hun eigen veiligheid in afzondering (Schutzhaft) worden gestopt. Nadat die eerst gebroodroofd werden. En uitgesloten uit de maatschappij.

*

Begrijp mij niet verkeerd. Fransen en Duitsers zijn een speciaal ras. Sedert 1870 (en eigenlijk sedert altijd) hebben die de ene oorlog na de andere tegen elkaar bevochten om uit te zoeken wie de grootste was.. Nu hebben die eindelijk ontdekt (voor gezegd?) wie de Allergrotste is; namelijk de ‘god’ der Pietrol-Pompers. Maar de eigen bevolking nodig voor de instandhouding van hun samenleving, ligt, doorzeefd met kogels, grotendeels ergens onder de grond.

Dan zngt ’n Duitse madam in een bui van neerslachtigheid met triestige stem ‘Sag mir wo die Männer sind’ – ‘Wo sind Sie geblieben’?

Dus moeten die landen dringend worden her-bevolkt met alle soorten menselijke wezens uit verre vreemde landen met een achterlijke cultuur. En vooral met een ‘achterlijk’ gods-veralgen, eigen aan elke mens.

‘Macht nichts’, zegt de opvolgster van Adolf Hitler als . - ‘Das schaffen wir’

Alleen moet de zwijgende meerderheid goed opletten voor de combinatie. Moslimbloed in Duitse (of Franse) aderen, is een explosieve mengeling. Waarvan de buurlanden eens te meer het slachtoffer dreigen te worden.

*

(Digitalia)

02-08-17

4237

 

OP DE IJTKIJK

 

*

’n Dikke mercie voor Xander ons op zo’n duidelijke manier in contact te hebben gebracht met die Amerikaanse site, waar allemaal Amerikaanse Bloggers (gelieve te lezen Bloggers en niet Blokkers) aan de hele wereld gezamenlijke informatie mededelen die door de reguliere Leugenpers VOORTDUREND weggemoffeld wordt.

De site Zero Hedgedie het zout op onze patatjes kan zijn, is vrij te raadplegen op Tinternet en zou moeten inspirerend werken om de blogwereld in onze landen te verenigen. Zodat er over de hele planeet en aan de lopende band rechtzettingen van de Leugenpers kunnen georganiseerd worden.

 

Ter verdidelijking een paar ophefmakende voorbeelden rond WO II die ondertussen (noodgedwongen) opgehelderd zijn.

*

Naast de door Duitsland gefingeerde Poolse inval in Duitsland nam Hitler zogezegd weerwraak door op 1 September 1939 Polen binnen te vallen. Op 17 September viel Stalin de andere kant aan, ingevolge het Molotov-Ribbentrop akkoord van kort daarvoor…. De toenmalige Leugenpers schreeuwde (in sourdine) moord en brand over Hitler snode daad, maar ‘vergat’ met klank dat Molovo-akkoord om Polen onder huns getweeën te verdelen, want zowel Das Drtte Reich als de USSR waren toen het Lichtend Voorbeeld, twee ‘Bevriende Natie’ voor het zwaar opkomend Internationaal Communisme….

De liefde voor Hitler verdween echter als sneeuw voor de zon, dodra die in 1941 Stalin naar de keel vloog en met Blitzkrieg-spelletjes oprukte naar Moscou…

Wat ook zoveel mogelijk verzwegen werd, was

https://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo-incident...

 

van 9 November 1939, waar de Duitse SS een volgende nachtelijke Nederlandse inval in Duitsland ensceneerde.

De volgende dagen prijkten in de Duitse (Leugen)pers zelfs de foto’s van twee op Duitse bodem gesbeuvelde Nederlandse ‘soldaten’ met wapens nog in d’hand, die naar later bleken twee gestorven concentratiekap-gevangen waren geweest, die na hun dood in die uniformen werden gestopt om op ‘het slachtveld’ te worden achtergelaten. Hierover schrijft Wikipedia ten andere ook nog

“Op 9 november 1939 werden in het Venlo-incident twee Britse geheime agenten op Nederlands grondgebied gevangengenomen door de Gestapo en naar Duitsland afgevoerd. Hierbij kwam de Nederlandse luitenant Dirk Klop om het leven.

 

Om maar te zeggen, dat de Leugenpers geen recente uitvinding is, maar dat de alternatieve berichtgeving op de ‘Sociale Media’ toen wel nog niet bestond….

Anders had de wereld bvb wel kunnen geweten hebben over de ‘Noodlanding in Kwaad Mechelen’ van 10 januari 1940 waar een Duits legervliegtuigje ‘een noodlanding’ diende te maken, met aan boord de details over Hitlers aanvalsplannen voor 10 Mei 1940…

Ook al een provocatie?! Een list met dubbele bodem?

Waren die plannen toen zelfs maar gedeeltelijk op de Sociale Media bekend gemaakt geweest, dan had WO II waarschijnlijk een gans ander verloop gekend.

Zou de huidige Amerikaanse C.C.C. zich dat niet realiseren? Of hebben die daarvoor een veel te dikke nek?

*

Uit deze vaststellingen mag dus blijken, dat dank zij Tinternet, de wereld niet meer wil bedrogen worden….

*.

‘Nieuwe sancties tegen Rusland net zo crimineel als Hitlers leugen over Poolse inval in 1939’

*

Organisatie oud medewerkers inlichtingendiensten: Forensisch onderzoek bewijst dat hack niet uit Rusland kwam, maar een interne lek was (uit Washington) - Paul Craig Roberts: Er komt een oorlog aan

Het Amerikaanse Congres gaat – zeer tegen de zin van president Trump - onverminderd door op het pad naar het uitlokken van een (kern)oorlog met Rusland. (3)

Paul Craig Roberts, voormalig lid van de regering Reagan, schrijft dat de nieuwe ronde sancties tegen Rusland die door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn aangenomen, net zo crimineel zijn als de leugen van Adolf Hitler in 1939 dat Poolse troepen Duitsland zouden zijn binnengevallen, wat door de Nazi’s als voorwendsel werd gebruikt om het land aan te vallen en de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Roberts waarschuwt dat er nu opnieuw een (wereld)oorlog aan zit te komen indien Amerika (en het slaafse Europa) op dezelfde agressieve koers blijft doorgaan.

‘Het Congres heeft in zowel het Huis als de Senaat bijna unaniem duidelijk gemaakt dat ze liever de president van de VS vernietigen en het gevaar van een kernoorlog groter maken, dan dat ze een conflict met Rusland willen vermijden door de betrekkingen te normaliseren,’ begint Roberts.

*

plaats van de spanningen met de EU en het risico op een wereldoorlog met Rusland te verminderen, heeft het Congres dus voor het tegendeel gekozen, en dat enkel ‘vanwege de campagne contributies van het machtige en rijke militaire/veiligheidscomplex’. De Westerse media doen vervolgens hun deel door met flagrante leugens de haat tegen Putin en Rusland verder aan te wakkeren.

‘Roekeloos’ aansturen op conflict

Roberts noemt het opzettelijk aansturen op een conflict met Rusland ‘roekeloos’. Het naar huis sturen van 755 Amerikaanse diplomaten laat zien dat het geduld van het Kremlin met de VS op lijkt, en de Russen de illusie dat met Donald Trump de door de regering Obama en ‘team Clinton’ totaal verziekte verhoudingen weer kunnen worden hersteld, definitief lijken op te geven.

Omdat de nieuwe sancties met meer dan twee derde meerderheid werden aangenomen, kan president Trump, die er fel op tegen is, ze niet met een veto treffen. Zou hij dat toch proberen, dan zullen zijn vele vijanden in Washington (en Europa) onmiddellijk beweren op dat hij ‘samenspant’ met de Russische president Vladimir Putin – een beschuldiging die inmiddels volledig ontkracht is.

‘Russisch complot’ is zelfde soort leugen als Hitler gebruikte voor WO-2

 

Zelfs de Trump-hatende Washington Post geeft nu toe dat ‘de zoektocht naar geheime Russische contacten aan het afbrokkelen is’ (2). Ook een organisatie van oud medewerkers van de inlichtingendiensten constateerde dat na forsenisch onderzoek is gebleken dat de hack niet uit Rusland afkomstig was, maar dat intern gelekte info (in Washington, hoogstwaarschijnlijk door de Clinton-Democraten en McCain-Republikeinen geleide Deep State schaduwregering) werd gekopieerd, waar vervolgens een nep Russische ‘vingerafdruk’ aan werd toegevoegd.

‘Het is allemaal verzonnen,’ vervolgt Roberts. ‘En iedereen die suggereert dat het om Russische hack gaat, weet dit. Er is geen verschil tussen deze beschuldiging en die van Hitler in 1939 dat ‘afgelopen nacht Poolse troepen onze grens zijn overgestoken’,’ een criminele leugen die als voorwendsel werd gebruikt om het land binnen te vallen en te bezetten, waarmee de Tweede Wereldoorlog begon.

 

‘Er komt een oorlog aan’

 

*

‘Dat het Congres een overduidelijke schaamteloze leugen gebruikt om deze schending van het internationale recht te rechtvaardigen, en daarmee opzettelijk de Amerikaanse verhoudingen met zowel Rusland als de EU verslechtert, bewijst hoe vastbesloten Washington is het conflict met Rusland te intensiveren. Verwacht daarom nog meer valse beschuldingen, nog meer demonisering, nog meer dreigementen.’

 

‘Er komt een oorlog aan, ‘besluit Roberts.

 

Mocht dat zo zijn, dan kunnen wij Europeanen alleen maar hopen dat de Russen zich beperken tot een kernaanval op Brussel en Berlijn, zodat in één klap de twee vijandigste en kwaadaardigste regimes die de toekomst van onze landen, volken en onze kinderen bedreigen, worden uitgeschakeld. Wij vrezen echter dat zo’n oorlog wel eens totaal uit de hand kan gaan lopen, en heel Europa onder een tapijt van dodelijke nucleaire gaskolommen dreigt te verdwijnen.

Xander

(1) Paul Craig Roberts via Zero Hedge
(2) Zero Hedge

*

NADER BEKEKEN

*

Het kan toch geen teken zijn van de Goddelijke Voorziening (neen, want die is uitgeschakeld wegens het niet bestaan-decreet van de Progressieven) dat ons collectief geeheugen werd opgefrist door de verschrikkingen van ‘De Slag om Passendale’ van precies 100 jaar geleden. Wij, West-Vlamingen van de streek waar ‘het’ ooit allemaal eens gebeurde, hadden daar echt geen behoefte aan (buiten de Horeca) want we worden er iedere dag om de 10 meter aan herinnerd. Is het niet op ’t veld, in de landschappen, dan is het in de straatnamen. Uitsluitend de namen van Britse of Franse Legerleiders. Duitse namen ontbreken. Uitzondering . het ‘Studenten Friedhof in Langemark en de naam Kate Kollwitz in Vlaqdslo. Ja Ja, De Duitsers zijn inderdaad echte cultuurdragers.

Maar om naar onze schaapjes van vandaag terug te keren: de Hilteriaanse bokkensprongen van the Clinton Clan geraken inderdaad zo goed als on-omkeerbaar….

*

Ps

Over ‘Venlo’ baseer ik mij gedeeltelijk op mij geheugen van het al lang vergeten ‘Readers Digest’ waar het verhaal (met foto’s) uit de Duitse Pers van toen stonden, met de ‘gesneuvelde Nederlandse militairen’ op Duits grondgebied uitvoerig in beeld. Dat gedeelte schijnt nu bij Wiki e zijn ‘over het hoofd gezien’…..

Waarbij weer eens bewezen is, wat dien de te worden bewezen…..

SS-Sturmbannführer Walter von Schellenberg waarvan we later in Hitler 3de Reich nog veel zullen horen

 *

(Digitalia)