04-12-17

4356

 

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Nogmaals: U bent hier terecht op het archief van een eenvoudige kolommetjes-schrijver met niet-poco gestroomlijnde gedachten. Anders dan het roken, schaadt het niet de gezondheid, maar ’t kan integendeel wel de geestelijke gezondheid aanzienlijk verbeteren. Het is een kroniek van wat ‘n slechtziende verzamelt na gedane lectuur. Het werkt automatisch via het vergrotings-programma van zijn PC, de meest sprekende teksten voor zijn tweede, derde en volgende levens. Iets wat dus bijna zo goed als vanzelf gaat, eenmaal het materiaal via klembord en vergrotingsd-module, op de vaste schijf staat.

Vaste schijven zijn tegenwoordig als het wereld-geweten van elke mens dat in ‘the clouds’ hangt. In het wolkendek dat als een stratosfeer rondom de ganse planeet hangt. Het verschaft de mensheid een kennis die bijna gelijk staat met onsterfelijkheid. Meer zelfs, als die van God zelf. De hedendaagse mens wil die oer-oude God enerzijds compleetweg redeneren, maar anderzijds maakt hij er a.h.w. aan de lopende band nieuwe bij.

Zie Wikipedia en/of Google. Tsjeefser kan het niet.

 

Maar terzake.

Collega Guvaal, die alom bekend staat voor zijn analytische geest heeft als geen ander onlangs, de vinger op open wonde gelegd. De islam is inderdaad net als het Marxisme en later het nationaal socialistisch Hitlerisme, bezig met zijn eigen ondergang te bevechten… Dat dit ten koste gaat van het eigen Aards Paradijs in onze Landen, is daarvan het logische gevolg. Onze verre voorvaderen hadden daar zelfs een spreekwoord voor= wie het gevaar bemint, zal erdoor vergaan….

*

Dat de beste moge winnen… Om vervolgens voor de Eeuwigheid de ogen te vestigen op de ware Leer volgens de Zachtmoedige uit Nazareth.

Beste Lezer, er staat NazArecht, en niet NazIredt…


*

Syrië, stand bij de rust

*

   Nu IS ook in Syrië verslagen lijkt, begint het stilaan tot de strijdende partijen door te dringen dat er op het diplomatiek vlak iets moet gebeuren. Het initiatief daartoe kwam van Vladimir Poetin die ‘zijn’ bondgenoten naar Moskou riep om daar e.e.a. te bespreken. Aan de vooravond mocht zelfs ‘overlever’ Assad even komen opdraven, maar de eventueel uiteindelijke gesprekken zullen gaan tussen Rusland, Iran en Turkije. De U.S. en zijn westerse bondgenoten werden helemaal niet uitgenodigd en hetzelfde gold voor de Koerden en de rest van de zowat 30 rebellengroepen die bij het Syrische wespennest betrokken zijn. Ongeveer de helft van hen werkt dan nog samen met Saoedi Arabië, de aartsvijand van Iran, dat zelf een hele interne politieke omwenteling meemaakt. Voeg er tenslotte nog bij dat Erdogan steeds erop gestaan heeft dat Assad zou verdwijnen en dat de Koerden aan de grens met Turkije geen eigen staat zouden krijgen. Turkije steunde de rebellen die tegen Assad vochten en de Koerden werden bewapend door o.m. de U.S.

 

   Waar in heel de discussie tot nu toe weinig over gezegd en geschreven wordt, is dat IS ook verjaagd werd uit de laatste Iraakse steden die ze bezette en dat dit vooral te danken was aan de luchtsteun die het officiële Iraakse leger kreeg van de Amerikanen en hun bondgenoten, waaronder ook België. Heel wat van de animositeit die er bestaat tussen de partijen die nu een oplossing zoeken, heeft tenslotte te maken met de tweedracht, om het zacht uit te drukken, die er zowel in Syrië als in Irak en de buurlanden bestaat tussen soennieten en sjiïeten die elkaar nog meer haten dan de in hun ogen ongelovigen.

 

   Er zal in dat deel van het Midden-Oosten nooit een duurzame oplossing voor het conflict komen als men de landsgrenzen laat zoals ze nu zijn. Als men Assad aan het bewind wil laten blijven, mag dat alleen zijn in de regio van Damascus, waar zijn sjiïetische Alawieten in de meerderheid zijn, moet men de Koerden in Syrië een eigen autonoom gebied geven en moet in alles wat er overschiet een soennietisch regime komen. Dat laatste betekent dat delen van Zuidoost Syrië en van Noord Irak een nieuwe soennitische entiteit moeten worden, zodat de rest van Irak – het centrum en het zuiden – uitsluitend sjiïetisch zal zijn, terwijl ook daar de Koerden het autonome gebied, dat ze in feite al hebben, mogen behouden. Op die manier zullen soennieten en sjiïeten van elkaar gescheiden leven zodat de ene groep de andere niet meer zal kunnen verdrukken.

 

   Het alternatief is, dat er daar nooit meer vrede zal komen…

http://blog.seniorennet.be/guvaal/

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Feel Story, Beste Lezer. Was een tijdhe uitgeteld. De schuld van het goede najaars-weer: te druk bezig geweest met de lichte laatste loodjes in de winterse tuin. Die gaat nu in slaapstand tot de eerste lente-dagen. In Italië kenden we dat 15 lange gelukkige jaren al van half Februari. Als tegen de avond de merels begonnen te fluiten in de omringende heuvels vol olijfgaarden. Dat klonk als thuis op een zwoele avond in de maand Mei….

Nu ligt er hier rijm op de daken rond ons en het is alleen de nabije ‘IJzerenweg” met de ene goederentrein na de andere, doe de stilte storen.

De tweede reden van de stilte door afwezigheid op deze blog , was het onverwachte sterven van een dierbaar familielid. 92 jaar is veel te jong om voor altijd weg te glijden in de vergetelheid. Zij was de beste Oma van uren in ‘t rond en een sieraad voor de ganse familie.

Dat kon ook niet anders, want ook haar naam was… Maria.

*

De lezer heeft dus recht op een karrevracht achterstallig leesvoer. En geloof me: die komt er aan!

*

(Hemelreiker)

02-12-17

4355

 

 

 O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Ali Houri – hierboven -levensecht maar vooral triomfantelijk voor de Kaba in Mekka. Het is net alsof hij in hoogsteigen persoon de Zwarte Steen uit de Ruimte bij Allahoe zelf is gaan halen…. Maar vooral hij is daar op die plaats, zo te zien, perfect gelukkig. Stelt zich de vraag voor ons waarom die daar dan niet meteen blijft. Voorgoed.

Als die dat niet doet, mogen we gerust stellen, dat er dinges aan de knikker is. Die hij elders kwijt wil. Om in onze landen te doen zoals mo-slommerds overal ter wereld willen doen: na een grondige opkuis, onze bloedeigen plaats innemen. Dat is dan niet zozeer om aan hun ‘God’ te behagen, maar om er zelf met heelder hopen, beter van te worden. Nadien zal geen mens zich nog mogen herinneren, dat wij er überhauot ooit geweest zij …

Ali Houri

*

Met een naam als een Westerse allegorie wil die valse profeet nu, als een moslim-fanatieker, carrière maken in Weverstad aan de Schelde. Zijn naam is waarschijnlijk nep, net zoals de rest van zijn verhaal. Als Lekka-bedevaarder zou hij het voorzet ‘Al’ in zijn naam moeten hebben. Ali Al Hoeri.

Alibaba de Hor!

*

Antwerpse schepen verbiedt lezingen van Nederlandse moslimprediker Ali Houri

*      

De stad Antwerpen verbiedt de lezingen van de conservatieve Nederlandse moslim Ali Houri. Dat bevestigde schepen van Diversiteit Fons Duchateau (N-VA) aan VTM NIEUWS. “Houri diende op basis van valse voorwendselen een aanvraag in”, zegt de schepen. Houri gaf wel al een lezing in Antwerpen en eerder ook in Genk. De prediker vindt dat naar muziek luisteren en in een café binnenlopen zondig zijn en vroeg eerder deze maand op Facebook om geld te storten voor een terreurverdachte.

Houri gaf in gemeenschapscentrum Den Tir in Antwerpen een lessenreeks over de levenswijze van de profeet Mohammed. Den Tir is nochtans verboden terrein voor ‘levensbeschouwelijke activiteiten, erediensten en religieuze activiteiten’. “Dit had niet mogen gebeuren”, liet de woordvoerder van schepen Fons Duchateau (N-VA) al weten in de krant De Morgen. “Er zijn twee opties”, aldus de schepen op Radio 1. “Ofwel is er een fout gemaakt in de administratie ofwel is de zaal gehuurd onder een vals voorwendsel. In dat laatste geval zullen we de samenwerking met de betrokken organisatie herbekijken en verstrengen.” Dat is nu dus gebeurd, de lezingen mogen niet meer doorgaan.

Demir woedend omdat ‘religieuze gek’ mag preken in Genks stadhuis

 

De ‘lessenreeks’ startte op 19 september en zou 12 weken duren. De vzw die ze organiseert wou voorlopig niet reageren, tot ze weet wat er exact verteld is.

Rapper

De voormalige rapper Abid Tounssi - die er in Genk ook bij was - tekende eerder dit jaar ook present bij een activiteit in het cultureel centrum van Deurne. Bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) houdt echter vol dat de procedures daar op een juiste manier gevolgd zijn.

Bron https://www.hln.be/nieuws/binnenland/ook-stad-antwerpen-s...

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Een ‘Nederlandse’ moslim-predikter!!!

Hoe kandanaa? Nederland is vele duizenden jaren bewoond door Nederlanders. Die zijn (in hoofdzaak) Christelijk en de laatste jaren zelfs helemaal niks meer. Linx dus die niet eens meer in zichzelf geloven. Hie ’n hoernalist op het idee komt, om de aanvallende voorhoede van een veroverings strategie een gestolen identiteit toe te meten, mag Joost weten. Als dat tenminste zou kunnen. Wabt Hoost vande Vondel is al jàààààren zo dood als een pier. Enfin, dat woord is al zo correct als het weerbericht van de VRT de laatste tijd. Droog bij vlagen en vlagen bij rimpelloos zilerweer in de winter.

Zo zot als een achterdeur dus…. Beter nog: het werk van de Duivel die op z’n kop danst.

 

De man, deze Aligorie, is Turk (of misschien Markhaan?) via Nederland op missie naar Coburgia. Om hier beter verzameling te blazen voor alles wat van nature vreemd is aan onze Lage maat Vruchtbare Landen. Als, volgens de geldende moslim-weten er een voldoende aantal ‘gelovigen’ met de neuzen in de gewenste richting staan, volgt het signaal voor de échte aanval. Bruxellabad genoot er thans tot driemaal toe ’n voorsmaakje van. Onder de code-naam dat het ‘jongerrn’ zijn, die ‘amok willen manen’. Precies of al die ‘amok’ om te lachen zou zijn.

Hoelang nog kan de Overheid ziende blind blijven door lijdzaam nooit de oorzaken, maar altijd de gevolgen te bestrijden? Deze ‘jongeren’ en vooral hun Profeten 48 uur vasthouden vooraleer die weer onbestraft los te laten?

Op zoek gaan naar de oorzaken (de veroverings-tactiek van de islam toegeven en er vervolgens naar handelen) zit er niet in. Zou niet politiek correct zijn. Want dat ‘Staatsgeheim’ kan alleen (om de privacy niet te schenden) binnenskamers en achter gesloten deuren behandeld worden.

De Verlicjte Grote Verstanden willen noch min noch meer een ander volk uit de grond stampen. Een volk dat vooral voor hen blijft stemmen….

Dat is niet alleen de vulgairste vorm van medeplichtigheid, maar het zuiverste mede-daderschap.

Meeheulen met de vijand, ja zelfs ‘de wapens opnemen tegen het Vadermand’: het zijn begrippen die ons, de ouderen, terugvoeren tot de jaren der repressie. Voor 100 keer minder zware feiten zette het Vaderland de besten onder ons tegen de muur. Nu bezetten de nieuwe collaborateurs en de vriendjes de vetste postjes…

*

(Hemelreiker)

27-11-17

4354

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Homo Crfiticus in ‘tSCHELDT is een wijs man. Daar kolt niet één woord kritiek op. Zelfs niet één lettergreep! Maar wijze mannen kunnen zich (uit goedheid?) ook al ‘ns vergissen. De wereldwijde veroverings-oorlog der muzelmannen als ‘n ‘religie’ zoals een andere bestempelen, is een tragische vergissing met onmenselijke gevolgen.

Er wordt van op deze bescheiden stoelzitters-plaats dringend aangeraden om via Google bij de nagelaten geschriften van Arabist wijlen Hans Janssen langs te gaan. Om voor altijd van die sotternij genezen te geraken.

*

De feiten bewijzen het. Islam = oorlog. Oorlog in al zijn vormen… Oorlog zonder ooit ook maar één blijvend vredesverdrag te eerbiedigen…

Van wat de islam precies is in de islam-landen zelf, weten we alleen maar ‘van horen zeggen’ en van de klank der Kalasjnikovs die de wereld rondgaan. In onze landen beleven we dan ook slechts de voortekenen. Dood en vernieling zaaiende trucks, atio-bommen en messentrekkende ‘jongeren’ Om maar die paar te noemen. De rest speelt zich, onder de Hoge Bescherming van de Elite, ondergronds af.

Denk daarbij gewoon aan vulkanen, die zich eerst ondergronds versterken, vooraleer het tot uitbarstingen komt…

*

Een mooi voorbeeld van gespoeld en gekarnd nep-nieuws vindt U rondom het verhaal van de ‘volkerenmoord’ in Srebrenica en wat daar echt gebeurde met de beweerde maar nooit bewezen massa-moord op maar liefst 8.000 ‘onschuldige’ moslim-mannen. Lees het ware verhaal bij

http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/11/Mladic-veroor...

en huil de gewenste krokodillentranen. Huil vooralom de veke leugens die zelfs onlangs in het Straftribunaal van Den Haag door de Rechters als evangelie werden geloofd.

*

Salafist tot in de kist

*

Homo Criticus en Zuhal Demir zijn het er roerend over eens: de twee Neder-Marokkanen die in het Genkse stadhuis moslims drie uur lang kwamen toespreken over de do’s en don’ts van de ware islam zijn religieuze gekken.

 

Onder de titel ‘Van wieg tot graf’ kwam het olijke duo uitleggen waarom korte rokjes, muziek, alcohol (zelfs degene die je zelf niet drinkt) en ettelijke andere geneugten, des duivels zijn. Dat hadden ze al eerder gedaan voor een tot tranen toe bewogen publiek – mannen vooraan, kopvodden achteraan – tijdens een reportage van de Nederlandse televisie.

 

Nu heeft Homo Criticus, de mensgeworden achterdocht zelve, er enige bedenkingen bij waarom Abid, de ex-rapper, en Ali, de ex-voetbalinternational, hun jobs hebben ingeruild voor het vredevolle doel.

De ex-rapper legt uit dat hij plots besefte dat zijn teksten in het niet vallen bij de heerlijke vertellingen uit de koran. En om de plankenkoorts te bedwingen heeft hij nu ook geen joint meer nodig.

Tja, Allah is groot, Allah is machtig.

Hij heeft een… Het vervolg rijmt dan wel, maar is toch niet het grensoverschrijdende vers dat u wellicht ooit hebt gehoord. Iets met een meter tachtig. De versie van Homo Criticus: Hij heeft een spaarpot van een miljoen of tachtig.

 

Ruimschoots voldoende om de perfecte predikers te vergoeden voor hun missie. En anders zijn er nog de vrijgevige volgers die door Ali op het smoelenboek werden opgeroepen om een terrorist-ronselaar (die geregeld Antwerpen bezocht) geldelijk te steunen.

 

Burgemeester Wim Dries (CD&V) is zich van geen kwaad bewust. Hij had A & A toch laten screenen? Mijn gedacht: Genk wordt een stadje met een moslimburgemeester en alleen halal-eethuizen. Adieu Pizza Da Giovanni, basta la pasta con prosciutto vero!

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

 doorheen de eeuwen gerespecteerd blijft. Dat is het vriendschapsverdrag vab 1219 tussen ergens een beroemde sultan en de H. Franciscus van Assisi, over het bezoekrecht van Christenen aan de Heilige Plaatsen Nazareth en Bethlehem. Dat w   s tijdens de Vijfde Kruistocht (1213-1221) waar Franciscus ongewapend was meegetrokken en precies daardoor bij de sultan op audiëntie kon. “n Hint voor de huidige Argentijnse Paus om zich met open handen en blote keel aan te bieden bij de Groot-Moefti van Jeruzalem? ?

Ook op gelet dat de Euro’s voor de islamisering rijkelijk rollen? Hoeveel daarvan zouden er in de Zwarte Kas van Kawouter Weke zjn terecht gekomen? Geld heeft geen reuk. En vooral, het heeft geen smaak! Hoogstens zullen wij daarvan iets merken aan de grootte van de reclame-panelen tijdens de verkiezingsstrijd…

Het meest opvallende verschil met de indertijd opkomend Hitler-Regime in Duitsland is, dat de SA (Sturm Abteilung), alhoewel ter plaatse aanwezig, on-opvallend op de achtergrond bleef. Hoogstens werden daar de messen in de eigen rangen geplant.

*

(Hemelreiker)