12-05-18

4485

 

 IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Let wel: De Schandaard brengt onderstaand artikel over de milde samenleving, samen met Moslims tot over onze oren, die zij denken binnenkort te mogen verwachten. Zo te horen zijn ze daar zelfs zeker van. Onze eigen cultuur komt op de tweede plaats.

De mist van de door de Clinton Clan Club bevichten Globalisatie daalt neer, naarmate men verder gezegd artikel leest.

Deze penneridders, hierna met naam en toenaam vrijgegeven, verspreiden duidelijk hun eigen (voorgeschreven) mening als zekere en vaststaande geruchten. Ze doen dat, toevallig uitgerekend   enkele uren vroeger dan in dezelfde nacht, Iran, de koploper van dat door hen aanbeden Globalistische Islamisme, totaal on-aangekondigd Israël met brutaal geweld aanvalt. Ze doen dat op de bestreden Golan Hoogvlakte met raketten en ander oorlogstuig. Ze doen dit, gewoon uit wraak omdat het Nieuwe Amerika de dag voordien het door Obama toegestaan handelsakkoord met Teheran eenzijdig had stop gezet. Trump kegt dat gewoon uit als ‘America First’..

De commentaar op de Radio op al deze zaken in de loop van de voormiddag?   Isrël slaat loei-hard maar overdreven terug0 Het vernietigt alles wat Iran bij de buren in de strijd tegen Assad in Syrië als oorlogstuig had ingezet tegen de ‘Zittende Regering’. Syrië immers is ook Islamist tot in de kist, maar dan niet zo fanatiek als de Ayatollahs. Die willen inderdaad, net als Nonkel Dolf destijds met zijn slogan ‘Juden Raus’, alle ‘Joden’ definitief doen verdwijnen van het aardoppervlak.

Er zijn bij de acties van Israël, een aantal onschuldige ‘burgers, waaronder weer veel kinderen, gedood. Die zullen deze avond uitvoerig worden getoond op alle Journaals… De 3 andere Euro wereldleiders (Lees: de ganse Melk Brigade) schruwelen dat het moet gedaan zijn. Allemaal de schuld van diene Onnozelaar in Het Witte Huis, die vroegtijdig deze genereuze Obama-deal heeft verbroken. Iran mag dus gerust zoveel atoombommen en atooom-raketten maken en verkopen als het wil. Iets wat de Geestelijke Leiders daar – zo helpe hen God Allah alle twee – op hun Plechtige Communie Zieltje aan Obama hadden beloofd nooit meeer e zullen doen. In ruil werd er vrijhandel toegestaan, in beide richtingen, van en naar Teheran.

En ja, dat allemaal moesten wij geloven. Onder Obama kon Iran in ’t geniep verder uitgroeien tot een geduchte atoom-macht. Terwijl het zich ondertussen dapper kon verrijken door als bevoorrechte handels-partner zaken te doen met de hele wereld. Allahu Akbar.

Maar daar komt dus nu met Trump ook ’n eind aan. Met logischer wijze omzet-en dus banen-verlies voor ons, en voor de gehele Westerse Wereld…

Diene Trump smijt dus als de eerste de beste terrorist, onze ruiten in…

Moet ik nog verder gaan? Nikke nie, hoor. Duizend keer Neen. Maar hoogst waarschijnlijk doet President Trump dat wel… Uiteraard, als gewiekst zakenman die tenminste weet waarover hij spreekt. En ja, na een voorafgaandelijke ‘deal’ met de Poet. Poetin, dat is die tiran, stel U even voor, die na Stalin, heel alleen al 20 jaar zijn stempel drukt op Moskou.

Wederzijds geven en nemen, de basis van alle eerlijke akkoorden. Handel drijven is immers kopen en verkopen met het doel winst te verwezenlijken! Les Numero Uno in het Eerste Jaar Economie op het College.

En nu aan jullie, zottekes van DS….

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

*

Gisteren om 21:11 door Wytse Van Stichel - Luc Van Gorp Foto: Photo News

*

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar ‘politiek rechts’. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

 

‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

‘Meer respect voor christendom’

Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.

‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

*

‘Religie staat voor comeback’

Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’

Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’

*

Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

U las dus in DS een mooi verhaal.     Goed geschreven et met veel inspirerende woorden. Met een paternoster van mooie gedachten en opwekkende gevoelens. Veel rondjes ‘enerzijds’ en dan weer ‘anderzijds’. Typisch in alle partijen voor alle politiekers van de oude stempel. Veel geblaat en weinig wol. Een goed voorkomen. En voor de rest zien we wel. De carrière en een goed pensioen zijn veilig. Allez, ik wil maar zeggen, Theo Francken en Jan Jambon, dat zijn, voortgaande op hun aanpak, pas politiekers van de Betere Nieuwe Tijden… Kris Peeters zou beterkerkhof-bewaker beginnen gaan te spelen, om op die manier dichter bij de Zaan Loek en de Ouaarde Oufilfriede te zijn… God hebbe van alle 3 (en van nog zoveel meer) hun barmhartige ziel.

Bij de CM (die nochtans veel goeds presteert) weeral die grote denkfout uit altijd dezelfde hoek. Om stemmen te winne? Die willen net toegeven dat de Islam geen ‘remigie’ is, maar een op-sterven-na dood zijnde politiek regime onder een religieus laagje verdoezelende patine De Islam is een archaïsch versteende stammen-ciltiir die geen tegensprak duldt. Onze Elite-Bestuurders gaan ervan uitt dat ‘de moslim’ als Pietje-de-Dood ooit ‘gematigd zal worden. Maar dat is een dodelijke utopie die maar net zolnng duurt tot er een bepaald overwicht is. Er bestaat in die 1.400 voorbije jarenr sedert Mohammed, de Kinderlokker, geen enkele bevolkingsgroep waar democratie of ‘mensenrechten‘ een kans maken. Wat we nu beleven is in feite de voorbereiding, neen, niet op integratie, maar op dominantie.

Deze bedenkingen zijn geen ‘Fingerspitzengefühl’, maar een gezonde reflectie van iemand die al bijna 100 jaar met de twee voeten op de grond – maar buiten de pollitiek - staat.

Wie het anders ziet, loopt gewoon onderste boven op deze wereldbol. Met de voeten in de lucht. En de kop in het zand.

*

Er ook op gelet dat deze Rerum Novarum redevoering in LIER werd afgestoken? Symbolischer plaats voor de in het woestijnzand weg-zinjknde Tsjeven-pärtij, kan niet, want Lierse wed dezelfde dag failliet verklaard. Pech voor de voetbal-supporters, maar even goed ook voor deze CM mini-Paus….

*

Wie kon die (Christelijke) mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

Kijk, dat is nu eens een bekentenis van formaat uit onverwachte hoek. Decennia lang heeft de CVP druk in de weer geweest om samen met Linx de Kerk in de coulissen te rijden. Vooral door klakkeloos te laten begaan. De Kerk zelf is ook machteloos blijven toekijken. Zat – voor de vorm - echt verveel met ‘Stout Rogeetje’ ddie als kindermisbruiker te schande werd gesteld. De fundamenten van het Christendom werden weggeslagen door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) die de Kerk heeft willen omvormen naar de Moderne Tijden. Door vooral alle voorgaande tradities overboord te gooien. U leest er alles over op

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Vaticaans_Concilie

*

 

Dan was de Kerk in vroeger tijden tenminste door mensenhanden als uit één rotsblok gekapt. Stel U even voor, moest de ‘Geestelijke Leider’ der Katholieke Kerk, in de veronderstelling dat Het Geloof boven de Staat zou staan (zoals de Ayatollahs) , de oorlog zou beginnen tegen, laten we zeggen… Finland.

Deze bedenking, om maar te zeggen, dat het er ooit zo aan toe is gegaan, eeuwen geleden. Met onze vooorouders de Vlamingen op kop van de Kruislegers. Dat is namelijk de weg, die de Islamitische ‘andersgelovigen’ nu nog altijd willen afleggen om eindelijk mens te worden…

Tja, Walter, dat zal dan wel weer ‘politiek incorrecte taal’ zijn, zeker? Misschien zelfs haatzaaierij. IST VERBOITEN. Daar staat binnenkort zoveel ‘Strafkamp’ op.

*

Ik weet niet of de Pausen nog altijd beweren zogezegd ‘Onfeilbaar’ te zijn inzake Geloof en Zeden. Vooral niet nu we er zelfs twee hebben: Benedictus (‘vrijwillig’ afgestreden na Blitzbezoek van Georges Soros aan het Vaticaan). Niet omdat die gewezen ‘Hitler Junge’ en als knaap onder de wapens en in uniform voor de Nazi’s heeft gevochten. Afstand van de Pauselijke Troon om strikt persoonlijke redenen. Maar de eer blijft gered. Die zijn nu me zz’n yweeën, samen met de Argentijnse Italiaan Franciscus, de man van het aanbod om ‘de andere wang aan te bieden’.

*

Ik wil zeker niet persoonlijk worden. Maar soms wordt er mij verweten, dat het Christendom een van de 5.000 erediensten is die de wereld teisteren. Simpele vraag: waar zou de Mensheid gestaan hebben zonder de Leer van de Zachtmoedige? Maar inderdaad. De volmaaktheid is niet van deze wereld… Zie ‘Stout Rogeetje’….

*

Gewoon nog ’n laatste blik op de actualiteit.

1)    De schooljeugd bestaat volgens Filip DeWinter voor 7/10 uit kinderen ‘met andere roots’. Dat wil zeggen, dat binnen max 20 jaar de Westerse Wereld gewoon niet meer zal bestaan. Als er niet dringend en ingrijpend aan ‘Reconquista’ wordt gedaan. Want de Macht dreigt in handen van ‘allahtonen’ te vallen, die reeds met twee voeten binnen de poorten van de vesting staan..

2° De Ho-Le-Bi-Kruistocht. Jeugd met Homo, Lesbische of Bi-seksuele neigingen.

Zo net op de radio vernomen dat de schooljeugd 4/10 tegenwoordig met de schrik in de broek op de schoolbanken zit.

Ja, Monseigneur De Kesel, waar blijven de woorden van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve, dat een ‘Zedelijk Volk een Groot Volk is’? Doet U er eindelijk iets aan? En als “t even kan, ietske meer dan ervoor te biidden?ç

Maar zo redeneren, ruikt inderdaad ook weeral naar ‘populisme’ en ‘identitairen’.

*

Mei ’68, weet U nog?

Zou dat soms geen direct gevolg kunnen zijn van dat voornoemd 2de Vaticaans Concilie dat duurde tot 1965? De datums in ieder geval wijzen in die richting…

https://www.kuleuven.be/thomas/page/tussen-droom-en-daad/

*

Gevonden grapje in één van ‘die boekjes’ .... Op de speelplaats zijn kinderen van de lagere school aanhet opscheppen tegen elkaar:     "wij zijn met 3 kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed!"     "wij zijn met vier kinderen thuis, en elk heeft zijn eigen kamer."     "wij zijn met zijn vijven, en ieder heeft zijn eigen papa!"

*

Digitaliaanse Hemelrijker

 

09-05-18

4484

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Als hier op deze Blog beide overbekende niet na te volgen voorbeeld-dictaturen samen opgevoerd worden, wil dit nog niet zeggen dat er geen andere ‘Volks Democratieën, waar ook ter wereld, kunnen voorkomen. Slavendrijverij is van alle tijden! Zij het dan dat ze zich altijd voordoen onder een andere naam.

Onderdrukking van de simpele volgzame medemens is zowat de meest voorkomende menselijke vorm van elk ‘Gezag’, net vòòr het de drempel der Beschaving ‘ontdekken’. Daar was vroeger bij ons in Vlaanderen van uit Linxe zijde, de zeer typische uitdrukking voor bekend. Meneer de Baron houdt ze arm en Meneer Pastoor houdt ze dom.

Een waarlijk domme uitspraak, want het was precies de Kerk die onze voorvaderen kennis én Beschaving hebben bijgebracht.

Van kennismaking met de Beschaafde Wereld rondom bestaan voorbeelden genoeg. Denk aan het Noord Korea van de laatste weken. Overal waar een Volk na  verloop van tijd de Beschaving ervaart, zij het de Westerse, de Chinese, de Boedhistische, de Oosterse, enz, houdt de dictatuur het niet lang meer vol. Zie de Volksrepubliek China, en ietwat vroeger, het Sovjet Rijk.. Vooral dat laatste in belangfrijk, omdat de grootsheid van het vroegere Rijk der Tsaren onder Poetin om de hoek komt kijken

Nieuw rezengroot standbeeld van Marx in Trier. Wie zou daar achter kunnen zitten? Trier, dat is toch Merkel-Land?!

*

Een vraag van ‘n totaal andere orde is of het Islamisme ooit dezelfde evolutie zal kennen. Is hoogst onwaarschijnlijk. Omdat dat systeem in wezen slechts kan bestaan, door ‘anders-gelovigen’ simpelweg altijd te willen naar het leven staan.

*

 

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

 

*

 

 

Globalistisch Pravda Netwerk: Doodzieke Westerse media verspreiden enkel nog propaganda

*

Veel mensen herinneren zich vast nog hoe in de voormalige Sovjet Unie twee grote staatskranten de publieke opinie manipuleerden, te weten de Pravda (‘Waarheid’) en Izvestia (‘Nieuws’). De Russische bevolking had een passend gezegde voor deze twee kranten: ‘Er is geen waarheid in Pravda, en geen nieuws in Izvestia’. Inmiddels geldt exact hetzelfde voor de Westerse mainstream media. Over vrijwel ieder belangrijk onderwerp krijgt u inmiddels de ‘Pravda’ variant van de waarheid, en de ‘Izvestia’ variant van het ‘nieuws’ te horen en te lezen. Kortom: we worden overvoerd met pure propaganda, die enkel de globalistische doelstellingen van een klein elite-clubje dient. Helaas kunnen veel Westerlingen nog steeds maar niet geloven dat ze zo worden belogen en bedrogen – en dat is precies de reden dat het zo eenvoudig en zo massaal kan worden gedaan.

‘Liegen en blijven liegen: er zal altijd wel iets van overblijven. 5voltaire)…

 

Voltaire (1694-1778) – De Nozem van ver voor onze tijd. Voorloper der Franse Revolutie (1789)

*

Het scenario dat de massa-media keer op keer afdraaien lijkt het volgende script te volgen:

1. Herhaal de officiële overheidsversie en stel hier geen enkele vragen bij, laat staan twijfels;

2. Als dat toch gebeurt, beschuldig critici en onafhankelijke media en blogs dan van het verspreiden van ‘nepnieuws’, en noem hen Kremlin-trollen of complotdenkers.

3. Als de officiële versie na korte of langere tijd toch onhoudbaar blijkt en bomvol gaten en ongeloofwaardigheden zit – denk aan Skripal en Douma -, negeer het onderwerp dan compleet, en ga ‘belangrijkere’ vragen stellen zoals ‘hoeveel suiker is eigenlijk goed voor u?’, of ‘welke bekende Nederlanders doen dit seizoen aan dit of dat TV-programma mee?’

 

*

Sinds de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal (welke functie hd die man wel?) en zijn dochter door Rusland een compleet kulverhaal is gebleken – oftewel: officieel nepnieuws -, is er amper meer wat over te lezen. Het is niet ondenkbaar dat dit op last van de Britse regering is gebeurd. Dergelijke bemoeienissen met de inhoud van het nieuws komen ook in Nederland voor. Heel soms lekt er iets van dat topje van de ijsberg naar buiten, zoals die keer dat Den Haag er een paar jaar geleden bij Opsporing Verzocht op aandrong om niet meer zoveel criminele Marokkanen in beeld te brengen.

Dagelijkse dosis kul over vergiftiging Skripal

 

Dat de media in Europa en de VS niet meer geïnteresseerd lijken te zijn in de waarheid, in eerlijke verslaggeving van de feiten, is een schande, zo stelt ook Rob Slane op TheBlogMire.com. Slane schrijft dat hij ‘dagelijks begon uit te zien naar de nieuwe dosis kul’ die de media over ons uitstortten over bijvoorbeeld de vergiftiging van Skripal. ‘Ze werden vergiftigd in het restaurant. O nee, het was in de auto. Nee, op de begraafplaats. En toen door de bloemen. Toch niet, het zat op de bagage. Wacht, het was toch de bank. Het zat in de pap. Nee, nee, nee, het zat op de deurknop en was in vloeibare vorm aangebracht.’

Wat uitermate vreemd was, aangezien het daar twee of drie weken zou hebben gezeten, en dat terwijl het in die tijd flink had geregend en gesneeuwd. En ondanks dit zeer geconcentreerde en besmettelijk gif stonden tal van mensen er zonder enige vorm van bescherming vlakbij, en hen overkwam niets. Desondanks zou het een door Rusland ontwikkeld zeer dodelijk militair zenuwgas zijn geweest.

Vader en dochter Skripal zouden dan ook in coma en op sterven liggen - totdat Yulia Skripal plotseling aan de telefoon was te horen. Hé, ze is ineens gezond, natuurlijk, sorry dat we vergeten zijn te melden dat ze niet meer op de IC ligt. En met haar vader Sergei gaat het ook weer goed. Overigens wist niemand in welk ziekenhuis ze zouden zijn opgenomen, of zelfs maar waar beide ‘slachtoffers’ zich bevonden.

 

Desinformatie en nonsens, maar niet uit Rusland

 

Het was bijna grappig hoe deze onzinnige – om niet te zeggen krankzinnige - berichtgeving, die kant nog wal raakte, vervolgens aan ‘Russische desinformatie’ werd toegeschreven – alsof het Kremlin alle grote kranten en nieuwszenders in het Westen controleert en aanstuurt, en ook de leiding had over het politie onderzoek in Groot Brittannië.

Of dat het Moskou was dat na bestudering van beveiligings- en verkeerscamera’s tot de ‘conclusie’ kwam dat een oogverblindend knappe en super intelligente voormalige KGB agent met de codenaam ‘Gordon’ (of was het toch ‘Cecil’ of ‘Squiffy’?), een specialist in vechtsporten met een voorkeur voor snelle auto’s en nog snellere vrouwen, de belangrijkste verdachte was – totdat de Britse Nationale Veiligheid Adviseur Mark Sedwell een week later erkende dat er geen verdachte was, er zelfs nooit een verdachte was geweest, omdat het onderzoek werd gehinderd door... het gebrek aan camerabeelden?

Russische desinformatie?

*

Natuurlijk niet, het waren de Britse media die dit uit hun duim zogen, wat vervolgens kritiekloos en blindelings door de Nederlandse media als ‘feiten’ werd overgenomen. Ze verspreidden een enorme lading desinformatie en pure nonsens, meer dan 10.000 ‘Kremlin trollen’ vanuit St. Petersburg de afgelopen 10 jaar hadden kunnen doen. Het zou een regelrechte slapstick kunnen worden genoemd, ware het niet dat het zo overduidelijk bedriegen van het volk in werkelijkheid in- en intriest, zorgwekkend en ook beangstigend is.

 

Ook chemische aanval in Douma bleek onzinverhaal

*

De chemische aanval in Douma? Zelfde verhaal. Drie landen bombardeerden ‘chemische installaties’ omdat Assad de rebellen weer eens met gifgas zou hebben bestookt, ook al ontbrak daarvan ieder spoortje bewijs, en spraken diverse Westerse journalisten ter plekke met tal van getuigen die volhielden dat die chemische aanval nooit had plaatsgevonden.

 

Geen ‘kwaliteits’journalist vroeg zich af of het niet gevaarlijk was om chemische wapenfabrieken te bombarderen, want daar zou het spul toch bij vrijkomen, wat juist nog meer slachtoffers zou veroorzaken? En aangezien dat duidelijk niet het geval was, was dat dan geen bewijs van het feit dat die bommen en raketten geen chemische installaties vernietigden, maar –zoals Syrische officials al vonder andere een fabriek voor medicijnen?

En toen één van de jonge slachtoffertjes die prominent op het NOS en RTL journaal waren getoond plotseling levend en gezond in Den Haag opdook om te getuigen dat hij geen gifgas had ingeademd, maar naar het ziekenhuis was meegenomen om daar gedwongen mee te doen met een in scene gezette panieksituatie – en hij daar enkel water over zich heen gegooid kreeg-, was er geen TV-camera en journalist om hem te interviewen.

Wéér bleek de officiële versie louter nepnieuws te zijn, dus werd het de hoogste tijd voor de Westerse en Nederlandse media om van script-2 naar script-3 over te schakelen. Skripal, Douma, ze hadden er even massaal en schandalig over gelogen, maar nu de onbenullig gehouden burger dat in de gaten zou kunnen krijgen, schotelen we hem nu snel belangrijkere zaken voor, zoals welke bekende Nederlanders er dit seizoen met een populair TV-programma meedoen.

 

‘Kern van media is doodziek’, propaganda heeft waarheid verdrongen

 

‘Het is duidelijk dat de kern van de media doodziek is,’ vervolgt Slane. ‘Ze bestaan juist om zaken te onderzoeken, de feiten te volgen, en aan de gewone man te berichten wat de waarheid is. En bovenal te fungeren als een rem op een te hoogmoedig wordende staat, zodat die niet de indruk krijgt dat het maar kan doen wat het wil, omdat het toch overal mee wegkomt.’

Helaas laten de Westerse en Nederlandse media er geen twijfel meer over bestaan dat de waarheid hen totaal niet meer interesseert. Zaken worden niet meer onderzocht, nieuwsberichten worden verdraaid, en ongewenste, ‘politiek-incorrecte’ feiten –zoals ook over de massa immigratie, migrantencriminaliteit en islamisering- worden gebagatelliseerd of ontkend. In plaats van dat de professionele verslaggevers als een rem op de staat functioneren, laten ze zich juist als wapens voor diens propaganda gebruiken – staatspropaganda voor een globalistisch elite-clubje, dat virulent anti-Russisch en pro-islamitisch is, en er alles aan doet de onafhankelijke, soevereine natie-staat te vernietigen.

‘Hoe zullen we dergelijke media, die niet of nauwelijks meer iets geven om de waarheid, en die enkel de belangen van de globalistische elite dienen, noemen?’ besluit Slane. ‘Mainstream? Globalistisch Pravda Netwerk lijkt mij een juistere omschrijving.’

Xander

(1) TheBlogMire via Zero Hedge

*

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Globalistisch...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Zou het geen goed gedacht zijn, om zoals in vroegere zeer oude tijden, overal een ‘Belleman’ aan te stellen, die met toeters en bellen, op een verhoog staande, meestal aan de kerkdeur, luidkeels den bolke kond doet watvoor Nieuws er werkelijk is? Van ‘direct contact ‘ gesproken!

Folklore?????

*

In deze digitale tijden echter kunnen we de vraag stellen, of de Burger via het Internet geen verweer heeft. De Pers geniet van het zwijgrecht over de bronnen van wat ze beweren. Dat is noch min noch meer de kat bi de melk zetten. Wat altijd risico’s inhoudt, vooral als dat beest Slinx, Schots en Scheef denkt.

Bij de Media moeten wij dus doen, lijk de dom gehouden Burger vroeger moesten doen naar de Pastoors toe. Geloven.

Geloven was echter (volgens de Mechelse Catechismus) aanvaarden op het gezag van een ander. Wat toen toch tenminste een min of eer eerlijk antwoord was. Vroeger waren dat de woorden van de Pastoor in de Kerk. Nu moeten we dat geloven, omdat het ‘in de gazet heeft grestaan’…

De oplossing? De ‘Alternatieve Media’ zoals dat heet, brengen eerst de feiten en pas dan hun commentaar. En wat meer is: U weet wat U aan hen hebt. ze spelen met Open Kaart en geven altijd hun bronnen vrij. Zodat iedereen kan controleren.

Dagenlang de getrukeerde filmpjes tonen van steeds weer dezelfde ‘mishandelde kinderen’ waarvan achteraf uitkomt dat ze ‘nep’ zijn, dat kunnen alleen de ‘Staats-Media.

‘Wie de Media beheerst, beheerst de wereld’. Het zou een variant kunnen zijn op het gezegde, ‘que les Idés gouvernent le Monde’. Maar dat is Voltooid Verleden Tijd.

Donald Trump met TWITTER als ‘Sociale Media’ wendde zich rechtsreeks en zeer persoonlijk tot de massa om het Clinton Wijf in de President Verkiezingen te verslaan. Een betrouwbare open directe aanpak tegenover het gekonkelfoes van de reguliere Media. Met CNN op kop. Met het gekende gevolg. Tot ieders verrassing werd deze zakenmens uitgeroepen om Amerika uit de shit te helpen.

Vandaar dat de EU Nazistaat er alles probeert aan e doen, om ‘Fake News’ zoals zij dat heten, te weren.Weet U nog? Uit de pap-school! Alles wat ge zegt van mij, zijde zelf!!!!

Naarmate de ‘Gemeenschap’ groter wordt (en dat wordt ze, gezien de digitale mogelijkheden), moeten wij evolueren naar hoe in inze landen vroeger ooit de ‘Steden en Gemeenten’ als kleinere coherente samenlevingen, hun automatismen hadden. Men kende, om zo te zeggen, persoonlijk de toestanden waarover openbaar op een of andere manier, bericht werd. Zie de ‘Bellema,’ na de Zo,ndagsmis…

De wereld is zoveel groter geworden, maar de middelen tot communicatie zijn nog veel groter geworden. Iedereen weet bijna ogenblikkelijk wat er aan de andere kant van de Stad de Wereld gebeurt…

En zelfs ver daarbuiten, in de Ruimte

*

Digitaliaanse Hemelrijker

 

 

08-05-18

4483

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Over de wijde wereld-verhalen, die als onvoorspelbare golven op onze stranden beuken (of gewoon aanspoelen), is elk voorjaar van een speciale betekenis. Vooral in de fatale Maand Mei.

Toen ook, in de beruchte 12 jaren durende Volmaakt Ideale Nazi Triomf-dagen (1933-1945) (***), werden er voor medeburgers met afwijkende meningen dan de Elite, overal in de Oost-landen maar vooral in Duitsland zelf,

‘werkkampen’

ingesteld. Dat was overal officieel bekend en zelfs als drukkingsmiddel vlot toegepast. Ja, zelfs in doorsnee aanvaard door de Bevolking. Die wel niets anders kon dan zwijgen en de kop laten hangen. Naarmate de oorlog dramatischer wendingen opgedrongen kreeg, werden dit concentratie-kampen of ‘vernietigings-kampen’. Enerzijds met opzet zo genoemd, vooral tegen Het Godsvolk (Joden) maar meestal ‘met voorbedachten rade’ en opzettelijk. Namelijk waren dat toch maar ’nutteloze eters’….

Dat waren omstandigheden die wel een ’boost’ gaven aan de befaamde ‘Vrijwillige Arbeids Dienst in Duitsland’ die; na verloop van tijd, ook ‘Verplicht’ werd. De Duitse Oorlogs-industrie, mar ook de Duitse Landbouw moesten immers draaiende gehouden worden…

Die Räder sollen drehen fïr den Sieg! Het stond zelfs overal in koeien van letters in Berlijn op de muren gekalkt. Zelfs nog toen die, naar de nederlaag toe, half in puin gebombardeerd waren.

Wij, Europeanen onder elkaar, beleven in onze dagen weliswaar intens de Vrede, maar meteen beleven hoe ook de eerste voortekenen en de opkomst van een Tweede Nazi-Reich zijn geweest.

De hedendaagse mensen met ‘open geest’, d.i. een ‘andere mening’ zijn toegedaan, kunnen en mogen voorlopig leven tussen hoop en vrees Hoop vanwege het ‘Nieuwe Amerika’, en vrees vanwege de geplande Globalistische onderduimse pogingen tot machtsovername.

*

Die greep naar de Macht gaat uit van/ wordt gestuurd vanwege The Clinton Clan Club. Dit opkomede Vierde Rijk, heeft als hoofdzetel Bruxellabad, ook nog altijd onze Vlaamse Hoofdstad. Het is het Europees Hoofdkwartier die het genoegen en de eer zal smaken, om eerst door raketten te worden bestoookt…. Een Hoofdkwartier, met als een à la Goebbels beknd staand ‘Ministerie van Propaganda. Bestuurd door de plaatselijke ‘Elite’ van iedere Nazi Natie Staat van de EU. Daarbij als slippendragers dapper bijgestaan door de door hen in leven gehouden en met Belastinggeld gesubsidieerde Medoa.

Gelukkig zijn er overal ‘populisten’, ‘Identitairen’, ‘Alternativen’, de Lega, de Vrije Catalanen, de PVV, het FN of het VB….. Dat zijn daardoor juist de bouwstenen van het Nieuwe Europa der Volkeren Het Europa waarover in mijn college-jaren de Socialistische Senator August Vermeylen het had. Eerst Vlaming zijn, om dan Europeeër te kunnen worden.

Naast het Idee van de ver-idealiseerde globalisatie, leeft vooral de intentie om in de eerste plaats het vreedzaam (geworden) Katholicisme te vernietigen. Net zoals Hitler de Joden wilde vernietigen. Om dit in hun geval zoveel mogelijk te vervangen door de Religie van de Wrede. Zie de uitgelokte miljoenen-immigratie van gelukzoekers uit de Magreb…. Zie de overal opduikende anarchie, het redeloos geweld van ‘jongeren’ of ‘hooligans’, de drugshandel, de ongelijkheid van vrouwen, de vrouwenhandel en zie vooral de overal opduikende terreur. Zie het gebrek aan respect voor alle Gezag en statistieken voor ‘hulpbehoevenden’ en ‘daklozen ‘…

Al wie dat enigszins anders ziet, is op termijn medeplichtig aan de vernietiging van de Europese Beschaving. Inclusief de (van ouds) aan onze Christelijke kant staande Russische ziel.

Vriend ‘Vlad’ bij Paus Franciscus

(Weeral een reden voor onze Media om Moskoum te verketteren)

*

Dag na dag moeten wij immers vaststellen (blik gericht richting Teheran) dat deze verre ‘termijn’ zich beperkt tot enkele luttele maanden of zelfs weken.

Het is dus, met beide ogen op de komende Verkiezingen, ‘alle hens aan dek’…..

(*****) Twaalf Nazi-jaren, waarvan ZES lange gewelddadige jaar van een totale oorlog).

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

EU zet volgende stap naar censureren internet door extreemlinkse ‘George Soros’ organisatie

*

Zweedse regering gaat pro-islamitische immigratie massamedia subsidiëren om ongewenst onafhankelijk nieuws tegen te gaan – EU druk bezig met feitelijke oprichting ‘Ministerie van Waarheid’, waar Nederlandse parlement zich juist tegen verzette

Zoals we eerder dit jaar berichtten heeft de Europese Commissie afgelopen week de volgende stappen gezet naar het censureren van het internet, waardoor onafhankelijke en conservatieve of ‘rechtse’ websites straks offline gehaald kunnen worden. De EU doet dat zogenaamd om ‘nepnieuws’ te stoppen en de burgers ‘media geletterdheid’ te geven, maar in werkelijkheid willen de Brusselse totalitairen geen enkele inhoudelijke kritiek meer op hun beleid dat gericht is op het verketteren en uitsluiten van Rusland, het volledig uitwissen van alle grenzen en afbreken van de traditionele natie-staat, en de vorming van een totaal geïslamiseerde EU-Superstaat die in de komende twee, drie decennia honderden miljoenen moslim-migranten naar ons werelddeel wil halen.

De EU gaat een ‘onafhankelijk feiten-controlerend netwerk’ oprichten, waarin leden van

het International Fact-Checking Network (IFCN)

https://www.poynter.org/tags/international-fact-checking-...

*

deel van gaan uitmaken. Het IFCN werd opgericht door het Amerikaanse Poynter Institute, dat onder meer wordt gefinancierd door de extreeml-inkse Open Society stichtingen van de beruchte miljardair-globalist George Soros, die al jaren nauw samenwerkt met Brussel, en zijn haat tegen de onafhankelijke natiestaten in Europa die weigeren zich te laten islamiseren –met name de nog christelijk getinte in Oost Europa- niet onder stoelen of banken steekt.

Duitsland en Zweden voorop met censureren internet

In Duitsland heeft de regering Merkel reeds

het links-extreme fascistische German Correctiv

https://en.wikipedia.org/wiki/Correctiv...

*

ingezet om kritiek op de Overheid, de massa immigratie en de islam zo snel mogelijk te verwijderen en/of te bestraffen. Het zal geen verbazing wekken dat het German Correctiv eveneens banden heeft met Soros en zijn Open Society.

De linkse regering van Zweden trekt ruim € 1,3 miljoen uit waarmee de mainstream media ongewenst ‘nepnieuws’ moet gaan bestrijden. De huidige media volgen sowieso al jaren de strenge richtlijnen van Stockholm, waardoor amper wordt bericht over de geëxplodeerde migranten-criminaliteit in het land. Facebook kreeg zelfs speciale bevoegdheden om zogenaamde ‘nep accounts’ te wissen.

De EU zelf oefent – mede op aandringen van Duitsland en Zweden - al enige tijd grote druk uit op sociale en internet media zoals Google, Facebook en YouTube om onafhankelijk en conservatief nieuws, wat steevast ‘haatspraak’, ‘nepnieuws’ of ‘racisme’ wordt genoemd, zwart te maken en uit te bannen.

Ministerie van (extreemlinkse) Waarheid

Met dit beleid krijgt Brussel – met steun van regeringen in bijna alle West Europese hoofdsteden - is het definitief gedaan met de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog: de EU krijgt hiermee zijn eigen Orwelliaanse ‘Ministerie van Waarheid’, dat exact gaat bepalen wat u over welk onderwerp te horen en te lezen krijgt.

Het behoeft geen uitleg dat dit aangaande de EU, de islam, de massa immigratie, de integratie naar een Superstaat, de globalisering en andere ‘progressieve’ en (extreem)linkse standpunten uitsluitend positief dient te zijn, en aangaande mensen en groepen die hun volken, culturen en grenzen willen behouden, kortom alles wat ‘conservatief’ is, uitsluitend negatief. Ook Rusland zit nog steeds in dat specifieke media ‘verdomhoekje’.

 

Vorige maand veranderde D66 minister van Binnenlandse Zaken

Kajsa Ollongron

gedachten, en besloot de wens van de Tweede Kamer om verzet aan te tekenen tegen het Brusselse anti-nepnieuws bureau EUvsDisinfo alsnog te honoreren. De Tweede Kamer nam een VVD/SP motie aan waarmee Ollongren werd gevraagd zich sterk te maken voor de opheffing van dit propaganda orgaan (2). Het is onduidelijk in hoeverre het parlement zich ook gaat verzetten tegen de nieuwe censuurmaatregelen van de EU.

Xander

(1) Breitbart London
(2) NU

*

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/04/EU-zet-volgen...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Een gewaarschuwd man is er twee waard, en met Den Cleynen Blauwen DeCroo als Bevoegd Overheids Orgaan is het dubbel opletten geblazen. Men is akq vriyw 9 maand zwanger v[p1] óór men het weet.

De familie De Croo is niet echt was-bestendig. Want niet kleuren-vast.

Als Vlamingen, wordt gezegd, is het Frans thuis de voertaal. Want enen goeden Vlaming moet zijn talen kennen, als hij hogerop wil geraken. Het staat ook voornamer dan de Vlamsche taole van den platten boerenbuiten. Niks op tegen, maar wel iet of wat voorbij gestreefd. Mannen wéten waarom.

Dit zijn inderdaad de dagen van ‘The American way if liffe’. En ik ben er zeker van dat de jonge Leckie (Alex) weet dat ook. Want niet van gisteren.

Niks geen ‘Fils-à-Pappa’, maar ne vent uit één stuk. Kan zelfs zeer aangenaam e daadkrachtig overkomen. Is nog jong en kan het dus nog zeer ver brengen. Misschien ooit nog eens als ‘Regent der Beide Nederlanden’, de . Gelijkberechtigde van Macron, May en Merkel van de Melk-Brigade.

De Pappa daarentegen,, Advocaat zijnde, stond ooit zeer hoog op de Maatschappelijke en Politieke Ladder. Was en is een gewiekst zaken-advocaat die in de streek zowat voor Goed-de-Vader kan en mag spelen. Is/was volbloed ruiter op liefst zo vol-bloedige horsen, die hij tot op hoge leeftijd per ladder bestijgt. Dit laatste om geen botten te breken.

Zijn Hoge Positie verplichtte hem ooit, om samen met andere Hovaardigheidsbekleders, dwarsdoor de Koninklijke Pampers te kijken van de nieuwe baby, om te constateren dat het een ‘zij’ iof een ‘hij’ was. Gaat nog terug naar de ‘Salische Wetten’ waardoor vrouwen de Troon niet waardig waren. Gezegd ‘onderzoek’ dat beschreven staat als ‘de viso’ (= gezien met eigen ogen) is echt bevestigen. Niet op Fingerspotzengefühl, maar op zicht. En tegensprekelijk. In het bijzijn van getuigen… Ja Ja, Noblesse Oblige.

*

Wordt verondersteld, waarschijnlijk ergens in een onbewaakt ogenblik, dat deze Cobourger Hoog Geplaatste Heer Minister van ‘van alles en nog wat’ in verschillende ‘regeringen’, zich ooit heeft laten ontvallen

(in paarden-milrieu’s zeer normaal dat er hen iets ‘ontvalt’ dat later gewoon op straat terug te vinden is

een overtuigd Orangist, d.i. Hollands en dus anti-Belgisch gezind te zijn.

Die man leeft dus nog, ofwel in het verre Verleden, toen de Nederlanden eensgezind en welvarend nog onder de Oranje Kroon leefden. Dat was ofwel in de tweede helft der Middeleeuwen, ofwel na de Val van Napoleon (Waterloo 1812) gedurende ‘Het Hollands Bewind. In de streeek van de Vlaamse Ardennen leeft dat Orange-gevoel trouwens nog heel intens…Dat ‘Hollands Bewind ‘ duurde van 1815 tot en met de Brabantse Revolutie van 1830. Toen werden de Zuidelijke Nederlanden op aanstoken van ‘Parijs’, de speelbal der Grote Mogendheden.

De Engelse Lord Nigel Farage, Eu- Parlementslid, had het er onlangs nog over in het EU-Parlement, na de pleidooi van onze Charle Premier. ‘Bemium is no State’, ‘maar a artifiicial construction’ riep die uit voor de hesloten oren van de weinig andere aanwezigen. Michel ontplofte bijna…. Want die was daar om namens ons allemaal, om de EU-Begroting 2021-2027 goed te keeuren, waar vooral opviel (maar in de Media zoveel mogelijk verzwegen) dat de ‘middelen’ ter bevordering van de r immigratie ver drievoudigd worden. Vanwege Zaan Cloot Junker, de Commissie Voorzitter, een precisie-bombardemet met een JU88 Stuka.

De Stuka was ooit Hitlers ‘Sturz Kamp Fligzueg’ dat met loeiende sirenes en vuurspuwend mitrailleurvuur iit de wolken dook, om bij ons de stromen vluchtelingen in Mei ’40 weg te maaien…

Straks op 10 Mei, ‘vieren’ we de 78ste verjaardag van deze verschrikking.

Dan gingen op 21 Julie 1831 de gordijnen open voor het optreden der Cobourger Verschrikkingen. Met de grootste rokkenjager aller tijden, Leopold I, als Koning der ‘Belgians’, een nieuw voor de gelegenheid uitgevonden nationaliteit.

En ja, toen bestond het Vlaamse Volk nog wel, maar hun Groten’ spraken ondertussen al allemaal Frans.

Kijk, ook ik voel mij een Heel-Nederlander en ik hunker zelfs in mijn slaap naar de her-opstarting der Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen. Maar ondergetekende is, alhoewel ook ‘Senior’, nooit Minister geweest en zou dat ook nooit (willen) worden. Maar, juist daardoor beter geplaatst zijnde dan Senior DeCroo (deCroo?) om uit te kijken naar iets anders dan deze apen-staat. Een Onafhankelijk Vlaanderen zou een goede stap vooruit zijn. Om dan, zo gauw de gelegenheid zich voordoet, ‘Bilaterale Besprekingen’ te organiseren om beide Koninkrijken te laten samensmelten. Naar eventuele verloren gegane jobs als koning en kioningin moeten wij niet omzien. Beide vorstenhuizen zullen nooit moeten gaan stempelen of aankloppen bij de Liefdadigheid. Ze hebben zich beiden in de loop der jaren rijk genoeg gestolen. De ene al meer dan de andere met sympathie van hun respectievelijke Burgers.

Verder heb ik tot slot helemaal niets toe te voegen aan de woorden van Vriend Xander. Mij rest alleen hem te bedanken voor nog maar eens het zoveelste schot in de roos. Ik was wel aangenaam verrast om voor de elfendertigste keer zijn boodschap te kunnen doorgeven aan zoveel mogelijk lezers. In de hoop dat de noodkreet uit het zeemansleven ‘alle hens aan dek’ ook hen aanspreekt.

Het is niet vijf vòòr

twaalf, maar een kwartier óver twaalf.

*

PS

Toeval bestaat dus echt niet!

Het is alsof Beëlzebub zich op zijn staart getrapt voelde door deze Blog, zelfs al stond die nog niet eens op Tineternet.

Crootje Junior kwam namelijk intussen op TV met de ‘Pelgische‘ versie van het Europees Censuur-Dictaat waarover ik jet een paar dagen geleden had.. Hij heet dat de site fakenews.be En die zal voor heel wat tewerkstelling van Ambtenaren zorgen.

Goed, hé???!!!!

*

Digitaliaanse Hemelrijker