24-11-17

5353

 

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Xander (lees hem verder) neemt nog maar ‘ns geen blad voor de mond. Zijn bescheiden wel zeer persoonlijke website is meer waard dan de hele rotzooi van de poco-pers. Bij Xander krijgt men en met bron-vermelding het échte nieuws heet van de naald. Bij de poco-hoernalisen krijgt men naald-nieuws zonder kop noch staart en al zeker zonder lijf.

Niets’, zo dichtte Gezelle ooit, is als een kous voeteloos en met geen r been daaraan…

*

Het Grote Niets! Het is daarnaar waar de Europese volkeren door de ‘Élite’ met de neus naartoe geleid worden… Maar de gewone Burger met gezond verstand is alert. In geen enkel van de ons omringende landen is er nog een normale ‘Regering’ mogelijk. De traditionele partijen hebben als opgewarmde kost, overal afgedaan.. Al klampen ze zich zoals de dompelaar Meneerke Peeters vast aan de postjes… De uitzondering is Frankrijk, waar een totaal nieuwe uitvinding van politiek overschot het voor mekaar gebokst heeft. Merkel moet alleen nog omvallen om totaal van de kaart te zijn, Rutte teert op één mager stemmetje voor zijn ‘Meerderheid’ en bij May in Engeland smelten de laatste loodjes onder haar voeten…

Europa is kapot geregeerd en zou dus in principe als de Burger niet oplet, als een rijpe appel in de schoot van Allahòe Hakbaar kunnen vallen…

Maar boven alles troont de EU leerling-tovenaar en Nazisetaat stevig in het zadel dat door al die tweedehands Nazi-imitatoren op de schouders wordt gedragen. Als Stoere Ridders ui teen horror-verhaal afkomstig van andere zonnestelsels…

*

OECD studie: Meeste Europese landen, ook Nederland, geen democratie meer

*

6 van 10 Nederlanders voelen zich genegeerd door tal van besluiten door politiek Den Haag - Dramatisch: Slechts 12% Fransen denkt nog serieus genomen te worden

Met een kanselier die volledig op eigen houtje, zelfs zonder instemming van het parlement, besloot om de grenzen van haar land en Europa open te zetten voor miljoenen moslimmigranten, is het niet vreemd dat nog maar 24% van de Duitsers denkt enige invloed op de politiek te hebben.

 

Uit een onderzoek van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat de meerderheid van de inwoners van de meeste Europese landen, inclusief Nederland, vinden dat ze geen invloed meer hebben op de regering, ook niet via vrije verkiezingen. Met andere woorden: deze landen zijn ondanks hun vaak hoge welvaart en parlementaire systeem niet langer democratisch, maar worden feitelijk totalitair geregeerd. Opvallend: de hetze van de politiek en massamedia ten spijt, is uitgerekend het Rusland van president Vladimir Putin één van de slechts 4 landen waar de meerderheid wèl de ervaring heeft dat de politiek naar hen luistert.

 

De in Parijs gevestigde OECD stelt iedere 2 jaar een ‘welzijnsindex’ op, waarin tal van terreinen worden onderzocht die het welbevinden van de bevolking tussen 16 en 65 jaar oud bepalen. De statistiek van 2017 laat een diepe kloof tussen de overheid en de burgers zien, die in de loop der jaren steeds groter wordt. Die kloof is in alle categorieën zichtbaar: rijk, arm, oud, jong, man, vrouw, hoog of laag opgeleid.

 

Hoewel veel mensen in de 35 onderzochte landen –zowel in als buiten Europa- zeggen een prettig en vervuld leven te hebben, voelen ze zich steeds verder verwijderd van de politieke besluitvormingsprocessen, die er eigenlijk voor en namens hen zouden moeten zijn.

 

Vertrouwen in overheid verder gedaald

 

Het inkomen, de levensverwachting en het aantal banen zijn sinds 2005 weliswaar verbeterd, maar toch zijn er teveel mensen die niet geprofiteerd hebben van het ‘lichte herstel’ van de economie. Sinds 2007 is de baanonzekerheid met een derde gestegen, en is de gemiddelde levenstevredenheid gedaald.

 

Vooral het vertrouwen in de publieke instituten zoals de overheid is diep gezonken. Een gemiddelde van slechts 38% heeft nog vertrouwen in hun regering, 4% minder dan het toch al lage percentage in 2006. Slechts één derde denkt nog dat burgers enige invloed hebben op de politiek.

 

Anti-democratische besluiten, ook in Nederland

 

Nederland scoort met 40% nog bovengemiddeld ‘goed’. Desondanks vinden 6 van de 10 Nederlanders dat om het even welke regering in Den Haag niet naar hen luistert, en niet langer hun belangen behartigt. Hoewel de OECD studie geen oorzaken noemt, wordt algemeen aangenomen dat het overdragen van steeds meer macht aan de EU, de almaar hoger wordende lasten, en daarnaast de massa immigratie uit islamitische landen drie van de voornaamste redenen van de toenemende ontevredenheid zijn.

 

Schrijnende anti-democratische voorbeelden uit ons eigen land zijn er te over; denk bijvoorbeeld aan de voor ons land extreem kostbare invoering van de euro (terwijl de meerderheid daarop tegen was), de genegeerde referenda over een Europese Grondwet (is er ondanks een duidelijk NEE toch gekomen middels het Verdrag van Lissabon) en Oekraïne, de gebroken ‘geen cent meer naar Griekenland’ beloftes, et cetera.. De regeringspartij met ‘Democraten’ in zijn naam, D66, wil zelfs helemaal van de volksraadpleging af, en dat terwijl de invoering hiervan ooit de belangrijkste reden van oprichting van deze inmiddels anti-democratische partij was.

 

Het voornemen van het nieuwe kabinet Rutte III om de belastingen voor grote bedrijven te verlagen, maar de lasten voor de gewone man opnieuw flink te verhogen (energie, zorg, vervoer), zal niet bepaald bijdragen aan een eventueel herstel van het vertrouwen in de politiek.

 

Wanneer is de kritieke ondergrens bereikt?

 

EU-kernlanden Duitsland (24%), Italië (17%) en Frankrijk (12%) scoren ronduit dramatisch op de OECD lijst. Het zijn mogelijk niet toevallig de landen met de hoogste immigratie- en islamiseringcijfers. De vraag is hoelang het duurt voordat een meerderheid van de Europese bevolking voelt door de huidige politici over een kritieke ondergrens te worden geduwd, en vooral of er dan nog tijd is om op democratische wijze het tij te keren. Van de EU hoeven ze niets te verwachten, die doet er juist alles aan om de democratie en soevereiniteit van de lidstaten stap voor stap geheel op te heffen.


Xander

(1) Anonymous

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

Gewoon blijven pappen en nat houden, dan komt de rest wel vanzelf. Doen zoals de Grote Verlichte Verstanden dus. Of ’n heel klein beetje slimmer zijn…

Veel hoeft dat niet te zijn…Voordat die het zich echt zullen realiseren, liggen ze uitgeteld ergens in een hoekje van de Geschiedenis. Bij het ‘Klein Gevaarlijk Afval’.

De Nieuwe Leiders zijn al gekend. Ze moeten alleen nog in de juiste posities aan de knoppen geraken.

Carlos Puidemont van Spanje, Silvio Berlusconi van Italië, Marine La Plume in Frankrijk, Geert Wilders, de AfD en de Nieuwe Vlaams Allemaal Blokkers (de NV-A & B).

De vroegere Oostbloklanden die hun les hebben geleerd bij de Sovjets, zullen vanzelf volgen…

Vrede en welvaart, hand in hand.

Waar er minder ‘in debat wordt getreden’, maar on-afgezien van het weer, on-onderbroken dapper weer de hand aan de ploeg wordt geslagen. Misschien de vele multinationals van direct afstoten, om alleen voort te doen met eigen streek-genoten. Eigen Volk Eerst, die zeker niet moet onderdoen voor de vele vreemde Meesters in het Land.

Geen mooier kroon, dan eigen schoon…

*

En wat meer is: die eigen kronen dé-localiseren’ niet om de haverklap…

*

(Hemelreiker)

21-11-17

4352

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Als U via de hieronder aangeboden link de video van het Nederlandse programma Nieuwsuur niet zou openen, dan mist U de clou van Uw leven. Want zover is het reeds gevorderd met de islamisering, dat het abnormale normaal is geworden, en het normale (het onze) als abnormaal overkomt.

Na verloop van meer dan 1 maand, komen dan toch de togen los: al dat Salafisme is slecht, maa de islam qls geheel is goed…

*

Zuhal Demir stelt onderzoek in naar omstreden islam-lezing in stadhuis Genk

*

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) wil het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen laten onderzoeken of mannen en vrouwen gescheiden mogen worden tijdens lezingen over islam. Demir doet dit na 

de berichtgeving over de ondertussen omstreden lezing in het Genkse stadhuis

door het Nederlandse programma Nieuwsuur

*

"Ik was geshockeerd en bezorgd", zegt Demir over de lezing van de twee Nederlandse islampredikers

  & Ali Houri en Abid Tounssi.

Tijdens de lezing van 30 september in het Genkse stadhuis kon het  Nederlandse programma vastleggen hoe de predikers ervoor pleiten om geen alcohol te drinken en niet naar muziek te luisteren. 

In de uitzending van deze zondag is ook te zien hoe mannen en vrouwen gescheiden de lezing bijwonen. "Moet een stadshal daarvoor dienen?" vraagt Demir zich nog af. "Ik heb ook het het Instituut voor de Gelijkeheid van Mannen en Vrouwen gevraagd of de scheiding van mannen een vrouwen tijdens de lezing een inbreuk is op het Gelijkheidsbeginsel." 

Bovendien blijkt op de Facebookpagina van Ali Houri dat hij steun vraagt voor Tarik Ibn Ali, een veroordeelde haatprediker, die de spirituele leider was voor de terroristen die een aanslag pleegden op de Bataclan. Eerder op de dag heeft de staatssecretaris ook op Twitter verontwaardigd gereageerd. In een tweet over de uitzending had ze het over "religieuze gekken", die de bevolking tegen elkaar opzetten, en vrouwen "als vuil behandelen". 

Bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is te horen dat er geen commentaar gegeven wordt over deze zaak. "Onze juridische dienst zal onderzoeken of we in deze zaak bevoegd zijn of niet", aldus communicatiemedewerker Liesbet Vanhollebeke

Bron & Link

https://www.demorgen.be/binnenland/zuhal-demir-stelt-onde...

*

Nog nooit is in de poco-media iets doodwijgen zo wzlsprekend geweest. Bestaat daar de ‘Omèrrta’ (de zwijgplicht) even dodelijk als bij de Siciliaanse Maffia? Of is men er daar integendeel veel te beschaamd over?

*

Bedenk daarbij ook langs de kant van de Overweldigers de publicitaire waarde van al de Genker opnames die ‘all over the world’ zullen verspreid worden door de mo-slimmerds. Met de boodschap ‘How we won the West’…

Maar buiten die Zulma (van wie Sjarel Premier in de Kamers de ogen niet kan van afhouden!) kijken de Heren en vooral de Dames politici zedig de andere kant op. Om geen slechte gedachten te krijgen?

Geen kik door noch Tsjeef, noch Sosse noch van de Blauwe Konijntjes, over de Genker scheve schaats. Geen wonder, want Wereldwonder en Grote Baas Wim Dries (Tsjeef vanaf zijn geboorte) van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zwaait tot volgend jaar de plak over zowat 308 Vlaamse Steden en Gemeenten.

Kortom: Genk neemt het voortouw in de Vaart der Volkeren. Recht naar beneden en de totale islamisering.

Tenzij dat gerekend is zonder de Nieuwe Vlaamse Alimentatie…

 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171120_03196732

*

(Hemelreiker)

 

 

4351

 

O U V E R T U R E  

OPUs B A R D O L LI N O

(A N DANTE)

Bij de (verweesde) Noorderburen staan er rare dingen te gebeuren. Om er ‘n paar grote ‘multinationals’ als Unilever Shell, en Akzo aan het lijntje te houden, wil het ‘Kabinet’ Rutte III hen vrijstelling geven van dividenden-belasting. Wat de nu al lege Schatkist zo’n slordige anderhalf miljard Euro zou kosten.

Geert Wilders ziet dat enigszins anders. Maar hij ontbloot vooral de ware wel zeer persoonlijke reden voor Rutte zelf… Het zijn zaken die ook in Coburgia voorkomen. In Coburgia trekken de zakkenvullers echter allemaal aan hetzelfde zeel. Waarbij ze, tegen de jeuk, met lange tanden elkaars ruggen krabben.

*

KIEZEN VOOR DE VRIENDJES OF VOOR

DE DIVIDENDEN BELASTING

*

Vz, geheime miljardendeals tussen politici en grote multinationals. Je verzint het niet. Het lijkt wel een aflevering van

House of Cards.

Met in de hoofdrol premier Rutte.

 

De man die liever miljarden euro’s weggeeft aan grote bedrijven en buitenlandse beleggers dan dat hij al dat geld besteedt aan de Nederlanders. Voor multinationals worden de Vpb-tarieven verlaagd. Voor buitenlandse aandeelhouders van grote bedrijven wordt de dividendbelasting afgeschaft.

 

Maar voor gewone Nederlanders wordt de BTW verhoogd, gaat de zorgpremie omhoog, gaat de energierekening fors omhoog en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Vz, wat zou je voor de gewone mensen in dit land allemaal kunnen doen met die 1.4 miljard euro die nu aan buitenlandse beleggers cadeau wordt gedaan? Je zou het eigen risico kunnen verlagen, de huren kunnen verlagen, de energiebelasting kunnen verlagen ipv verhogen.

 

Allemaal maatregelen waar de Nederlandse burgers wél wat aan hebben. Kies daarvoor, voor onze eigen mensen en hou op met het spekken van al die buitenlandse aandeelhouders.

 

Maar nee hoor.

Premier Rutte ziet daar niets in.

Afschaffen van de dividendbelasting is volgens hem goed voor Nederland.

 

Waarom? Dat weet hij niet.

Het CPB ook niet. Economen ook niet.

En de kiezers in Nederland snappen er al helemaal niets van.

 

Maar de heer Rutte heeft het van horen zeggen. Hij gelooft het in elke vezel. Maar wie gelooft hém nog? De man van de valse beloftes. Dit is de zoveelste bladzijde uit het grote smoezenboek van deze premier.

 

Want niet één gewone Nederlander heeft hier iets aan. De enigen die hier beter van worden zijn degenen die die anderhalf miljard euro in hun zakken steken. Buitenlandse aandeelhouders van grote multinationals.

De vrienden van de VVD.

 

Want wat blijkt? Als we de mediaberichten mogen geloven zijn het buitenlandse aandeelhouders van Unilever, Shell, en Akzo, voor wie dit kabinet de dividendbelasting afschaft.

Premier Rutte komt zelf van Unilever.

Hij heeft er tien jaar lang gewerkt. Informateur Gerrit Zalm, ook een VVD’er, is commissaris bij Shell.

En VVD-prominent Ben Verwaayen – een vriendje van de premier – is nu commissaris bij Akzo.

 

Vz, Ik hoorde sommige collega’s praten over chantage. Maar het is geen chantage. Het is oude jongens krentenbrood.

Elkaar de euro’s toespelen. Het lijkt Sicilië wel. De maffia. Palermo aan de zee.

 

Een premier die zijn eigen volk in de steek laat, maar wel bijna anderhalf miljard euro belastingkorting regelt voor de buitenlandse aandeelhouders van zijn multinationalvriendjes waar zijn partijgenoten mooie baantjes hebben.

Dat is de werkelijkheid.

Hoe is hij tot deze beslissing gekomen? Niemand mag het weten.

Met welke bedrijven heeft hij gesproken? Niemand mag het horen.

En waar zijn dan al die documenten? Niemand mag ze zien.

 

Vz, dit kabinet gooit bijna anderhalf miljard euro weg. Geld van de Nederlandse belastingbetaler. Terwijl er nul bewijs is dat het ook maar één baan oplevert.

 

Dat is puur wanbeleid. Ik kan het niet anders noemen. Als je op zo’n onverantwoorde manier omgaat met belastinggeld kan dat niet anders dan in het hele land en ook in dit huis op grote afkeuring rekenen.

 

Deze maatregel moet van tafel. Vandaag nog.

Als de premier deze maatregel vandaag niet intrekt dan zal ik in de tweede termijn namens de PVV en heel veel Nederlanders een motie van afkeuring indienen.

 

Interruptie Wilders versus Rutte: Rutte, stop met spekken VVD baantjes-carroussel.

https://www.youtube.com/watch?v=ntJEx31osZQ&feature=y...

*

T E   O N T H O U D E N

OP ONZE VASTE SCHIJF

*

Via deze laatst link had U het debat kunnen volgen, waarbij Rutte als een nijdige vos om de warme brok draot zonder ook maar één woord van de Geert te kunnen weerleggen.

Na Pim Fortuyn komt de volgende Koninklijke Executie al in zicht!

Voor ’n Premier met voor zijn ineen geflanste ‘regering’ meer partijen nodig waren dan hij vingers heeft aan zijjn twee handen, is het pompen of verzuipen. Met amper één stemetje behaalt hij een broze meerderheid. ’n Regering dus die aaneenhangt van geforceerde onmacht regelrecht tegen de belangen van de kiezers zelf.

*

Zelfs een bananen-republiek als Coburgia doet het beter!

*

(Hemelreiker)