13-04-18

4478

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Gezien van uit het standpunt van de H. Oorlog: een schitterende vertoning van het ‘Zwartepieten’ zoals in de politiek. Zij het dat er slechts weinig mensen ten offer vielen, waaronder de als dader gebrandmerkte ‘doder’, de feiten ruiken naar de trog. Om nog.

Één ding is jammer: de achtergelaten splinterbom, gevuld met scherpe metaalspuiters bedoeld als orgelpunt, ging niet af, liet het afweten. Naar het schinnt wordt die met een speciale ‘app’ uniek voor moslims, van op afstand met de GSM bediend. Moslims zijn, zo wordt gezegd, van nature laf en dus zeer bedachtzaam om in ieder geval niet zelf van de brokken te delen… Dat van de 72 maagden in de Hemel telt slechts voor de laagsten in rang. Hoger geplaatsten profiteren reeds van dergelijke geneugten hier op aarde.

Dat die lading springstoffen van meerdere tientallen kilo’s syntex niet is afgegaan, wordt nog nagegaan bij de maker erven. Die verantwoordelijke Jihad-bom-specialist vreest, gezien zijn falen in het aangezicht van de niets vermoedende vijand, niet alleen voor zijn eigen leven, maar ook voor het leven van zijn vier vrouwen en zijn vele kinderen. Want in de religie van de Wrede wordt er met zoiets niet gelachten!

De later door de Politie in het appartement van de dode dader teruggevonden voorraad van in onbruik geraakte oorlogswapens, blijft een raadsel. Inderdaad die dode ‘dader’ zal niet meer spreken en kan als dusdanig niet meer getuigen Ook dat spreekt boekdelen. De psychisch gestoorde sukkelaar werd er in geluisd, en dood zijnde, kan die zich niet eens meer verweren. Hij blijft dus levenslang gecatalogeerd als dode zwaar gestoorde ‘Duitser’ met psychische problemen.

Mooi stukje moslim-komedie die bij hen schreeuwt om herhaling.

*

Dringende raadgeving

Als Uw leven U lief is, en natuurlijk ook dat van Uw Geliefden, ga voortaan nooit meer op een druk bezocht terrasje in de zon zitten genieten. Ieder voorbijrazende truck, auto, brommer of fietser kan Uw dood zijn. Let vooral op de psychisch gestoorde bestuurders, die zijn het gevaarlijkst. En als U dat toch zou doen, dat niet uit Uw doppen kijken, zorg dan voor een goede levensverzekering. Eist dan aan de garçon Uw te serveren verfrissing in gesloten verpakking. Zorg ook dat U altijd een soort afdek-doekje mee hebt, om tijdens de consumptie Uw glas af te dekken. Zodat niemand achter Uw rug ongemerkt een of andere drug kan toevoegen.

Kortom: gebruik Uw verfrissing liever thuis, buiten het zicht en buiten alle risico.

U heeft waarschijnlijk ook dat verhaal gelezen van die twee vriendinnetjes, die op een zwoele uitgangs-namiddag een videootje met selfie van zichzelf wilden nemen. Toen ze dat een paar seconden later bekeken, merkte een van hen dat achter haar (blote) rug een arm wat in haar glas had gedeponeerd. Stel U de rest van de avond van die blonde schoonheid maar eens voor. Groepsverkrachting tot de vroege morgen van de volgende dag!

Ooei !!!! Daar betrap ik mezelf er weer op, om als een boer op zijn akker, met brede armzwaaien, aan haatzaaierij te hebben gedaan, door dit verhaal nog wereldkundiger te maken dan het al was.

Want wie zegt dat die arm niet toebehoorde aan een geboren en getogen Duitse ‘verwarde geest’ die wat autochtoon vertier zocht.

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT ‘MEI’68’ IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

‘Politie Münster vindt explosief in auto waarmee dader 4 mensen vermoordde

*

In het bestelbusje waar vanmiddag in Münster iemand op een vol terras inreed en daarbij 4 mensen vermoordde en zo’n 50 verwondde, waaronder 6 ernstig, zou de politie een explosieve lading hebben gevonden, zo berichtten regionale Duitse media. Over het motief van de dader zijn nog geen mededelingen gedaan, maar de vele honderden commentaren onder het nieuws spreken boekdelen: het zal natuurlijk wel weer een boeddhistische Eskimo zijn. (UPDATE 20.10 uur onderaan)

 

Op NU.nl probeert men de terroristische aanslag zoals gebruikelijk te bagatelliseren met koppen zoals ‘Doden en gewonden nadat voertuig inrijdt op groep mensen’, en pas in de derde alinea te melden dat ‘de autoriteiten vermoeden dat het om een aanslag gaat’.

Onder de doden zou ook de dader zijn. Sommigen speculeren dat de dood aangetroffen bestuurder echter een slachtoffer is, die door de dader(s) werd vermoord. Dat was namelijk ook bij de aanslag op de kersmarkt in Berlijn het geval.

Vooral zware voertuigen met geblindeerde ruiten zijn verdacht…

*

Het recept van media en politiek zal weer hetzelfde zijn: afschuw uitspreken over dit ‘incident’ van een ‘verwarde man’, maar met de religie van ‘vrede’ heeft het natuurlijk helemaal niets te maken, mocht de dader (of daders) ook in dit geval een volgeling daarvan blijken te zijn.

 

UPDATE 20.10 uur: Inderdaad, de dader zou een (49 jarige) ‘Duitser’ met psychische problemen zijn geweest. Waarbij ‘Duitser’ helemaal niets zegt over zijn afkomst, want volgens de filosofie van bondskanselier Angela Merkel is iedereen die vast op Duits grondgebied verblijft, een ‘Duitser’. Daarnaast zijn er getuigen die twee mensen uit de bestelbus hebben zien springen en wegvluchten.

Zo zou het achteraf kunnen geweest zijn….

*

Het lijkt er hoe dan ook dat de media hetzelfde scenario als na Berlijn en de aanslag op een winkelcentrum in München afdraaien. De aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd uiteindelijk als zodanig erkend, maar toen was de grootste schok alweer voorbij. In München werden zelfs de vrijgegeven namen van de veronderstelde dader(s) verdraaid. Het ‘verduitsen’ van Oosterse namen door de media wordt overigens al enige jaren met de regelmaat van de klok gedaan.

 

In München zagen diverse getuigen eveneens meerdere daders wegvluchten, maar dat werd later door de politie gewoon ontkend, en dat zal nu vermoedelijk opnieuw gebeuren.

Xander

(1) Epoch Times
(2) Infowars
(3) Sputnik News

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/04/Politie-Mnste...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

In de Media staan die dingen natuurlijk even anders samengevat. Met daarbij de bedenking: ‘de dader is gekend’ – ‘boeken toe’. De mensen niet onnodig bang maken! De integratie immers moet er toch door, goedschiks of kwaadschiks. De her-volking van het Avondland immers is een zaal van leven of dood !!!!! De doden in Minster zijn dood en begraven en van de vele gekwetsten wordt ook niet meer gesproken. ’t Is toch de Ziekenbond die betaalt.

Wat zeer slim gezien is, want op die manier wordt geen argwaan gewekt bij de eigenlijke aanslag-plegers. De Politie doet net alsof zij dat plaannetje voor nog meer van dergelijke aanslagen niet doorziet, zodat er veel ervaring kan opgedaan worden om de daders ongemerkt op het spoor te komen, zodat verdere verrassingen in de kiem kunnen gesmoord of verijdeld worden.

Hou er dus rekening mee, dat er van die kant in de eerstvolgende tijd geen verdere berichten volgen.

Slaap dus op Uw twee oren. De Ovrheid waakt over U. Op haar eigen manier.

*

Hemelrijker

10-04-18

4477

 

 

 

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Opgelet !!!

Het overgenomen artikel uit De Schandaard is deze keer incognito geschreven. De redactie ondertekent alleen nog, uit voorzorg? met initialen. De reden? Even nadenken. Maar liefst niet te luid Want dan is Uw leven ook in gevaar.

*

En als U ondertussen naar ’t toilet moet, sluit dan AUB vooral goed de ogen, want zelf moogt U niet weten of U vrouw of man bent. Of iets dartussen. Gescheiden toiletten immers zijn er niet meer. Iedereen wordt over dezelfde kam geschoren.

*

De ISLAM heeft zopas inderdaad de onderduimse schuilplaatsen verlaten en vertont zich officieel als politieke partij, net zoals de NSDAP van wijlen Adolf Hitler, onzaliger gedachtenis. En net als in 1940 komt het gevaar van aan de Duitse grens, namelijk uit het Oosten, van net over de Taal- en Armoe grens. In Francofonia. Met als OKW-Hoofdstad, de Zetel van de EU Verenigde Nazies. Waar voortaan, naast de Halve Maan, ook de Swastika zal wapperen0

*

Het stond in de sterren geschreven. Want het is de Heilige Oorlog van de islammerij, tot hiertoe als eufemisme vermeld als de Jihad, wat Arabisch is voor Heilige Oorlog, voorgeschreven door hun ‘religie’… En wie is de pineut? De gewone man en vrouw in de straat. Want net als in 1940 zullen ‘de Groten’ wel platte broodjes bakken bij de Veroveraars.

De weinige overgebleven kerken worden omgevormd tot mos-keten en in het straatbeeld zijn nog alleen maardmannen en wandelende tentzeilen te zien. De straatkinderen spelen nu met houten kromzwaarden, daar waar ze in 1940 soldaatje speelden met houten namaak geweren.

En het leven gaat verder zijn gewone gang. Met, zolang de voorraad strekt, iedere week, na het Vrijdag Gebed, vaste openbare executies van Leden van dalle gewezen Populistische Partijen. Te beginnen met het VB, de NV-A en de o zo Christelijke Volkspartij. VLDërs zijn er net meer, want net zolas in 1940, het Land uit gevlucht.

Zaann-Cloot Junker, de EU Volkscommissaris, ondertussen met kroon en juwelen omgord benoemd tot Groot Sultan van heel het Continent tot tegen de Russische grens, wordt in triomf onthaald door Angela Merkel, in Berlijn. De Nieuwe Hoofdstad van Het Reich. Waar deze, zoals gebruikelijk bij Sultan benoemingen, de voorganger wordt bestraft met 100 loeiharde zweepslagen op de blote rug.

*

SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT ‘MEI’68’ IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

*

En plots is de sharia politiek hot

*

Gisteren om 11:00 door yd, tvb

Het genderinstituut gaat na of het pleidooi voor een aparte rijschool voor vrouwen en dat voor gescheiden openbaar vervoer discriminerend zijn.

 

De hele Wetstraat, van rechts tot links, reageerde vrijdag scherp op twee pleidooien voor segregatie van mannen en vrouwen. Twee keer kwam dat voorstel uit islamitische hoek.

 

Redouane Ahrouch,

*

penningmeester van de Islampartij en ­gemeenteraadslid in Anderlecht, stelde voor om mannen en vrouwen op het openbaar vervoer te scheiden. Daarmee wil Ahrouch, al twintig jaar buschauffeur voor de MIVB, naar eigen zeggen vrouwen beschermen tegen handtastelijk gedrag van mannen. Hij zegt veel klachten van vrouwen te krijgen.

Rijschool

 

 

De Nederlandse Samira Masrour

*

kondigde op Radio 2 dan weer aan binnenkort in Merksem met een rijschool door en voor vrouwen te willen beginnen, omdat sommige vrouwen zich bij een mannelijke les­gever ‘ongemakkelijker’ zouden voelen. Zowel Ahrouch als Masrour voegde toe dat het initiatief niet is ingegeven door religieuze motieven. Maar de Islampartij steekt haar einddoel niet onder stoelen of banken: dat is het invoeren van een islamitische staat (‘niet dat we handen zullen afhakken’). Ook de rijschool voor vrouwen richt zich, zoals in Nederland, vooral op praktiserende moslima’s.

 

Discriminatie

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kreeg vrijdag over beide ideeën verschillende meldingen en zegt te zullen onderzoeken of ze een inbreuk zijn op de genderwet van 2007. Die verbiedt in principe elke discriminatie op grond van geslacht. Het Instituut veroordeelde wel al de woorden van de Islampartij, ‘omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken’, aldus

Liesbeth Vanhollebeke.

 

Over het idee van de aparte rijschool voor vrouwen wil het Instituut alvast kwijt dat het ‘openstellen van een bepaalde dienst enkel voor de leden van één geslacht’ ertoe leidt dat ‘de leden van het andere geslacht ongunstiger behandeld worden louter op grond van hun geslacht. In de huidige wet maakt elke ongelijke behandeling op grond van geslacht bij de toegang tot een bepaalde dienst een discriminatie uit’.

‘Te belachelijk voor woorden’

Politici van verschillende partijen pleitten vrijdag voor het verbieden van de Islampartij. Een aparte rijschool voor vrouwen verbieden is makkelijker. Van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), hoeft Masrour in elk geval niet te hopen op een vergunning. ‘Te belachelijk voor woorden.’

De twee initiatieven zijn koren op de molen van politieke partijen die van identiteit de inzet van de komende verkiezingen willen ­maken, en die al langer een gevaar zien in wat ze het oprukkende islamisme noemen. De voorbije jaren was er ook al veel te doen over aparte uren in openbare zwem­baden voor moslima’s. Ook fitnessclubs voor ‘women only’ zijn allang populair, al zijn die er zeker niet alleen gekomen op vraag van moslima’s. Enkele jaren geleden oordeelde een rechter in beroep overigens dat een fitnessclub mannen de toegang mocht weigeren, omdat mannen en vrouwen anders gebouwd zijn en dus anders behandeld mogen worden.

Segregatie geen discriminatie

Segregatie hoeft dus niet altijd discriminerend te zijn. ‘Van sommige diensten zijn we zeker dat mensen er ongelijk behandeld mogen worden, zoals sauna’s of vluchthuizen voor vrouwen’, zegt de Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier. ‘Over andere is het minder duidelijk.’

‘Wij vonden in 2015 dat het gescheiden zwemmen in Antwerpen kon op basis van wat het hof van beroep in Luik had geoordeeld over de aparte fitness voor vrouwen. Maar het recht evolueert voortdurend. Voor hetzelfde geld komen we binnen enkele jaren tot een ander besluit.’

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180406_03450227

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Het hoge woord SEGREGATIE is er uit. Dit is volgens Wikipedia bijlage geen nieuw woord. U kunt er zelfs alle kanten mee uit. Zie maar:

segregatie betekent scheiding. De specifieke betekenis varieert, afhankelijk van de context:

 

sociale segregatie:

rassensegregatie is de scheiding van mensen naar ras;

seksesegregatie is de scheiding van mensen naar sekse;

verzuiling is de scheiding van mensen op grond van religieuze of politieke ideologie;

biologie: de scheiding van homologe chromosomen tijdens mitose en meiose. Dit staat bekend als Mendels segregatietheorie;

scheikunde: ontmenging;

materiaalkunde: kristalsegregatie, de afwijking van de gemiddelde samenstelling in een gestolde legering na een warmtebehandeling;

geneeskunde: segregatie het beperken van contacten tussen lijders aan dezelfde ziekte.

*

 

politieke partijen die van identiteit de inzet van de komende verkiezingen willen ­maken

*

Ja, U hebt het inderdaad goed gelezen:

De e Schandaard werpt eindelijk zijn masker af. Het samenlevings-model van de islam wordt zelfs niet eens meer verkeerdelijk een ‘religie’ genoemd, maar een IDENTITEIT.

Dat wordt op de lange duur nog plezant! Bij ‘identiteit’ hoort ’n identiteitskaart, met pasfoto en met op de rug een berg ingeplante chips. Wat in het geval van al die ‘verrijkers’ neerkomt op een ondragelijke brieventas bankkaarten tankkaarten en paspoorten.. Paspoort als ‘belg’ + paspoort als bvb Marochaan + paspoort evl als moslim-aanhanger. En last but not least, het verplicht voorgeschreven Europees paspoort.

De Flikken zullen bij elke roofoverval goed hun werk hebben!

Maar alle gekheid op ‘n (tover)stokje: de Overheid, de Media en ook de gewone burger zitten in een fuik. Met enige uitgang de ‘ONDERWERPING’, zijnde de Nederlandse vertaling van het Arabisch woord voor ISLAM.

*

Hemelrijker

09-04-18

4476

 

 

VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

De waarheid over enerzijds de ‘opwarming van de aarde’, de duurzaamheid van de veel duurdere stroom door zon, zee en wind, die waarheid zal wel, zoals naar gewoonte met alle waarheden, in het midden liggen. Haardvuur is uit den boze, want het houdt de mensen gezellig thuis, daar waar, om voldoende gehersenspoeld te worden, de mens op straat dient te komen. Of op een terrasje moeten gaan zitten, waar aanslagen de maximum kans maken op het grootst aantal slachtoffers, tegen de laagst mogelijke kostprijs. Want de Groten moeten ook leven. Bestelwagens met donkere ruiten doen crashen met daarin een zelfmoordenaar zonder enig wapen, kost stukken van mensen.

Tot ongeveer 6 à 10 jaar zijn er de Kindersprookjes en Sinterklaas om voor ‘autochtone’ kindjes on te geloven. Wat meteen een zware discriminatie is te opzichte van anders religieuze kindjes die moeten wachten tot hun volwassenheid op Ali Baba en de Veertig Rovers.

 

 

*

Maar om mee te zijn met de tijd, zonder sprookjes die verschillen van mens tot mens, al naargelang het ‘Land van Heel Ver Weg’, is er nu dat Groene sprookje van ‘Carpe Diem’, geniet de dag, door, met veel centjes uit te geven, te leven van de wind, de zon en de zee. Tot in Uw huuiskamer. Netjes gedoseerd en opgemeten in Uw verbruikers-teller.

En dat dit alles zijn prijs heeft, mag geen beletsel zijn.

*

*

AAN HUIS GELEVERDE HOOFDSCHOTEL

*

Burgers voorgelogen, betalen hoofdprijs voor groene stroom die niet bestaat

Hogere energieprijzen en –belastingen voor consumenten vloeien rechtstreeks in zakken van toch al zwaar gesubsidieerde producenten

*

Het is je reinste volksverlakkerij, maar als het u maar een goed en vooral ‘groen’ gevoel geeft, hè? (Afbeelding: Getty Images (2)).

 

e beste wind-energie ter wereld. Kist niets en komt zo uit de lucht vallen.

*

De NS wil in de toekomst enkel nog op groene stroom uit windenergie gaan rijden. Sluit u een nieuw energiecontract af, is er grote kans dat de aanbieder ‘100% groene stroom’ belooft te leveren. Schiphol gaat ‘emissieloze’ elektrische bussen gebruiken, want dat zou zo ‘duurzaam’ zijn. Dorpen en steden zeggen dat hun openbare gebouwen met 100% zonne-, wind- of waterenergie zijn of worden uitgerust. En weet u wat? Het is allemaal onzin, allemaal propaganda. Duidelijker gezegd: het zijn pure leugens, enkel bedoeld om u als burger zonder morren steeds hogere rekeningen en belastingen te laten betalen, waar enkel de overheid en de toch al zwaar gesubsidieerde producenten van profiteren.

100% groene stroom kan niet bestaan

*

100% groene stroom bestaat niet en zal zelfs nooit bestaan, hoe de techniek zich ook verder ontwikkelt. Het is namelijk een zowel natuurkundige als weerkundige onmogelijkheid. Natuurwetten en het weer passen zich aan geen enkele ideologie aan, hoe ‘groen’ en ‘duurzaam’ die ook -valselijk- wordt genoemd. Wat de regering ook besluit, het zijn deze wetten en het weer die bepalen wat voor stroom u werkelijk krijgt. En die zal altijd voor een groot deel uit olie-, gas-, kolen- of kerncentrales moeten komen, want anders gaat bij iedereen letterlijk het licht uit.

*

Bij teveel wind en zonneschijn moet de overtollige elektriciteit tegen hoge kosten worden afgevoerd, meestal naar het buitenland. Bij te weinig wind en bij duisternis – meestal juist die periodes waarin de vraag naar elektriciteit het hoogst is - kan de stroomvoorziening enkel gewaarborgd en stabiel blijven als de oude vertrouwde olie-, gas-, kolen- en kerncentrales blijven draaien.

 

Wat uw energieleverancier ook beweert, u als particulier krijgt dan ook nooit 100% groene stroom. Ook de NS of Schiphol kunnen u nooit 100% duurzaam vervoer aanbieden (de bus of trein heeft dan wel geen uitlaat, maar de stroom waarop ze rijden moet ergens vandaan komen. Hetzelfde geldt voor de verplichte emissieloze nieuwe auto’s over een jaar of 10 (of eerder)). En ‘groene’ stroom van waterkrachtcentrales zoals in Zwitserland en Oostenrijk blijkt vooral van de nabij gelegen kerncentrales in Frankrijk en Tsjechië te komen.

 

Belazerde burgers betalen voor groene ideologische leugens

 

Plat gezegd: u wordt belazerd. Het elektriciteitsnet moet en kan alleen met conventionele centrales op 50 Hertz stabiel worden gehouden. Het zou het onmiddellijk begeven als zelfs maar geprobeerd zou worden om het aandeel groene stroom tot ver over de helft op te schroeven. Met iedere procent meer wind- en zonne energie zullen het aantal ‘blackouts’ toenemen, totdat het licht voorgoed uitgaat. Rendabel opslaan van ‘groen’ opgewekte electriciteit zal vermoedelijk pas over tientallen jaren mogelijk zijn.

 

Terwijl de aanbieders van groene stroom zelf de (zwaar gesubsidieerde) bodemprijzen op de energie’beurs’ betalen, wordt de rekening die u, de immer goedgelovige consument, moet betalen in razendsnel tempo steeds hoger. Dat zullen velen dit jaar ongetwijfeld al op hun bankrekening hebben gezien.

Protesten tegen de massale propaganda van overheid en bedrijven zijn er nauwelijks. Zo diep zijn de leugens van de groene ideologie al tot in de denkwereld van de gewone man doorgedrongen. ‘Groene stroom’? Het is enkel een rekeneenheid geworden in de inmiddels zeer misleidende voorstelling zaken waar de moderne energiewereld opzettelijk om draait. En vooral een middel om u, de immer goedgelovige burger, de komende jaren nog veel meer geld uit de zakken te kloppen, waar vooral de grote aanbieders van zullen profiteren.

 

De asociale ‘omverdeling’ van onder naar boven – de welvaart bij de burgers verdwijnt stap voor stap, ten gunste van een klein, toch al puissant rijk eliteclubje - kan via ‘groene’ energie met de zegen van de meeste politieke partijen in nog hoger tempo worden voortgezet.

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Het was toen, in mijn jongelingsjaren, een waar meesterwerk: ‘Hoe groen was mijn Dal’ van de Brit Richard Llewylin uit Middlesex. Later kwam ik, op rijpere leeftijd daar in de streek en vond alles zoals het hoorde. Die vervloekte mijnn-terrils waren weg, her gebruikt als onderlaag voor de wegenaanleg.

Typisch Brits. In ons eigen ‘Zwarte Land’ van het kolen wingewest uit Grootvaders tijd ligt alles er nog bij zoals 50 jaar geleden. Door wildgroei overwoekerd. Het zijn overal, kilometers ver en breed, zwarte half open etterende zweren in dat groene dal. Typisch voor een half ingeslapen beroeps doppers landschap.

In dat Engels dal in Middlesex beleefde de mensen daar het mee. Ooit zongen daar iedere avond de nachtegalen en men kon er met de blote handen forellen vangen in de snelstromende rivoeren. Langzaam maar zeker werd alles vergifted en verdween de romantiek voor het kantoortje voor de werklozensteun… Het was, zei ons Ma, om te schhreien van miserie. Wat ze dan ook deed, die lange winteravonden. Met de voeten op de stoof. Terwijl de warme moor op het vuur stond te zingen.

Achn dat ‘dal’. Het was een boek uitgeleend door mijn favoriete Leraar, met de vraag in mijn vrije tijd, iets gelijkaardigs uit de duim te zuigen… Ik was volgens hem, er de geschikte man voor. Mooie natuur-beschrijvingen en zo. Wat er wel nooit van is gekomen. Want ondertussen was ik ‘opgeroepen’, waar er andere dompelaars van Walen ook rondliepen. Met evenveel tegengoesting als ik. Daar in de kazematten van Heverlee (Kazerne Etienne de Hemptinne, ne Grote) verging mijn goesting om over dat soort volk iets te verzinnen.

Maar die leefwereld (in het Frans en met veel vuile praat’ daartussen) spookt nog altijd in lijn hoofd. Die Leraar heb ik achteraf nooit meer terug gezien. En maar best ook. Waant mijn ‘dal’ zou één lange aanklacht zijn geworden oer ons nijver Volkje, dat zich de naad uit de broek werkt, om in dat ‘Zwarte Land’ de monden open te houden.

En nu ik er over nadenk, moest ik dat toch gedaan hebben. Want de wekelijkheid overtreft ook hier de fictie…

*

Hemelrijker