29-07-17

4233

OP DE IJTKIJK

 

*

Aan de donkere hemel staan duizenden sterren te twitteren en verbergen op die manier de vale halve maansikkels van de wapperende zwart-rode vlaggen. Bij nader toezien blijkt al dat gefonkel afkomstig te zijn van de vele blinkende maar vooral messcherpe sabels…

*

Als er al ’n lichtpuntje daartussen zit die ons gunstig gestemd zou zijn, is dat de wetenschap dat de oorzaak van al die ellende gekend is. Die oorzaak heeft zelfs twee namen die niet genoeg kunnen beklemtoond worden.

Waarschijnlijk ook ’n beetje een verre nasleep van de Obama kèr, bestemd voor de oren van de ‘Vrijgestelden’ der Coburger vakbonden. Straks nemen die in ons land het voortouw, en in hun voetsporen volgt dan de échte dreiging.

*

Met Kerstmis staan de Verenigde Moslim-broeders in Rome, is Paus Franciscus met dank voor de bewezen diensten over de kling gehaald en zijn alle kruisen van de daken als bij toverslag verdwenen. Met de groeten van de naamloze olie-sjeiks uit 1973, vervangen door al die halve manen die ineens zo maar uit de lucht zijn gevallen.

Ach, denk ik dan, waarom was de Vlad toen nog niet de Baas in het Kremlin, dan hadden we nu Russische olie en gas, en hadden de Arabieren hun stinkende brol mogen houden.. Waardoor die wereldwijd heel wat minder noten op hun zang hadden gehad!

Maar nu schrijven we 2017 en wirdt ons de rekening gepresenteerd. In Coburgia zullen zij die na de komende herfst gespaard gebleven zijn, rustig verder kunnen staken. Desnoods tot op het scherp van de snede…. Tot ze het hoofd in de schoot kunnen leggen.

*

Xander spreekt de dreiging rechtuit: er is amper alleen nog de maand Augustus te gaan. Niet eens de mogelijkheid om te hamsteren. Trouwens: al het geld is op ofwel grotendeels waardeloos. Dan is iedereen terug uit verlof, zodat we in onze massa-graven volop van het najaarszonnetje kunnen genieten.

Ave Caesar, morituri te salutant

*

Islamitische terreuroorlog tegen Europese bevolking barst in september los`

*

‘Diefstal van grote aantallen wapens en explosieven door migranten geheim gehouden’ - Geruchten over witte vrachtwagens met militairen, en bevrijding door de Russen

(Vanwege de onrustbarende inhoud van dit artikel stellen wij met nadruk dat het hier om vooralsnog onbevestigde berichten van Duitse en Oostenrijkse alternatieve nieuwssites en – bronnen gaat.) Een hooggeplaatste Duitse officier van Justitie zou zich na het genot van enkele glazen alcohol hebben laten ontvallen dat de overheid erop rekent dat in september een islamitische opstand/terreuroorlog tegen de autochtone bevolking uitbreekt, en dat de complete samenleving hierdoor zal instorten. Berlijn zou er bewust voor gekozen hebben om hier niets tegen te ondernemen. Andere bronnen, die dit scenario al jaren voorspellen, zeggen echter dat de bevolking, politie en het leger als reactie op de bloedige terreuroorlog massaal in opstand zullen komen, en behalve de moslims ook de huidige elite in politiek, justitie en media definitief ‘verwijderd’ zullen worden.

 

Walter Eichelburg, beheerder van Hartgeld –dat inmiddels op 400 miljoen hits per jaar zit- voorspelt sinds 2015 een ‘systeemwisseling’ die begint met een terreuroorlog door minimaal tienduizenden, zowel licht als zwaar bewapende moslimstrijders. Vijf dagen geleden schreef hij dat die systeemwisseling een aantal keer is uitgesteld, maar nu toch echt heel erg dichtbij is gekomen.

Officier van Justitie: ‘In september barst het los’

Aanleiding waren onder meer de onthullingen van de officier van Justitie, die tijdens een typisch Duits volksfeest de nodige glazen alcohol achterover had geslagen, en zich had laten ontvallen dat hem tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Binnenlandse Zaken te horen had gekregen dat de regering verwacht dat de openbare orde in september volledig instort, omdat enorme aantallen moslimterroristen, die als ‘vluchtelingen’ het land werden binnengelaten, dan hun terreuroorlog tegen de nietsvermoedende bevolking beginnen.

De officier had het advies gekregen om zijn kinderen nu al weg te houden bij publieke manifestaties zoals feesten en concerten, mede omdat er de afgelopen tijd talrijke inbraken zijn geweest, waarbij grote hoeveelheden wapens en materialen zoals meststoffen werden gestolen, die met elkaar vermengd als krachtige explosieven worden gebruikt. Hij gaf zijn toehoorders de tip om in de eigen buurt of wijk een burgerwacht op te zetten, omdat de Overheid het zeker de eerste dagen van de terreuroorlog volledig zal laten afweten.

Radicale moslims willen onze landen wegvagen en vervangen door Kalifaat

 

‘Of dit klopt weet ik niet, maar het klinkt plausibel,’ was het commentaar van Eichelburg. ‘Het werd weliswaar niet direct uitgesproken, maar het is de islam die ons in september 2017 zal aanvallen, en die de Duitse staat wil wegvagen. Dat de moslims geheime wapen- en explosieven depots inrichten, is ook geen geheim. Soms wordt zo’n depot opgerold, waar in de massamedia niets over wordt bericht.’

‘Dat de radicale moslims de huidige staten van Europa willen wegvagen en in plaats daarvan een Islamitisch Kalifaat willen oprichten, is eveneens geen geheim. Ze bazuinen dat overal rond.’

De regering Merkel zou niet alleen juist voor dit doel inmiddels zo’n 2 miljoen moslimmigranten tot het land hebben toegelaten, maar hen tevens door extreem kromme rechtspraak –zoals het niet of nauwelijks bestraffen van de honderdduizenden misdaden die de migranten in korte tijd al hebben begaan, maar het juist heel streng bestraffen van iedere autochtone Duitser die zelfs maar kritiek op dit beleid heeft- het idee willen geven dat ze onaantastbaar en onoverwinnelijk zijn, en dat het op de knieën dwingen van de bevolking straks een koud kunstje is.

 

‘Laat vrouwen en kinderen nu al niet meer alleen over straat gaan’

Voordat de grote opstand –vermoedelijk in september- begint, zullen er nog veel kleinere aanvallen en aanslagen worden gepleegd, die de nodige burgerslachtoffers zullen eisen. Die zijn er nu al, maar worden - net als hoogstwaarschijnlijk ook in Nederland - zoveel mogelijk weggemoffeld als ‘incidenten’ zoals bijvoorbeeld een dodelijke steekpartij op een station of ergens op straat, waarbij het vermelden van de kenmerken van de dader(s) altijd wordt weggelaten indien migranten uit Afrika of het Midden Oosten de daders zijn.

 

Sommige wakker geworden Duitsers hebben reeds besloten om hun vrouwen en kinderen niet meer alleen over straat te laten gaan, en adviseren alle Europeanen om vergelijkbare voorzorgsmaatregelene en voorbereidingen te treffen, ‘wat jullie tieners en vrouwen zullen de massaverkrachtingen niet overleven,’ aldus een van de commentaren bij Eichelburgs artikel. ‘Nog maar een paar dagen of weken tot de finale, maar het zal overal al zo onveilig zijn, dat alles wat je in Merkeleuropa buiten de deur doet levensgevaarlijk kan zijn.’

Geruchten over witte vrachtwagens en bevrijding door de Russen

 

Veel lezers uit Duitsland en Oostenrijk zeggen op de autobahnen bij elkaar opgeteld vele honderden, meest witte, door militairen bestuurde vrachtwagens te hebben gezien, die veelal met Poolse of andere Oost Europese kentekens op weg zijn naar locaties in Duitsland. Op iedere locatie worden enkele tientallen vrachtwagens geparkeerd en bewaakt.

 

Deze militairen – volgens sommigen afkomstig uit Rusland - zouden zich gereed maken voor de grote systeemwisseling, want nadat men de terreuroorlog enkele dagen zonder ingrijpen zal hebben laten voortduren –met een maximaal aantal burgerslachtoffers-, zal het leger –al dan niet met hulp van de Russen- alsnog ingrijpen, en niet alleen de moslims, maar ook de huidige elite en politiek en media arresteren en hardhandig verwijderen.

 

Op het moment dat Centraal Europa volledig is ingestort, zouden de Russen binnenmarcheren en ons bevrijden van zowel de moslimterroristen als de huidige ‘hoogverraders in de politiek, media, justitie en ander autoriteiten’. Voordat het zover is zal er echter ‘heel veel bloed vergoten worden’.

 

Waarschuwing

 

Opnieuw waarschuwen wij u dat het hier vooralsnog om louter onbevestigde berichten en geruchten gaat, complottheorieën zo u wilt, die als zodanig dienen te worden gelezen. Dat de islam en het binnenlaten van miljoenen moslims de maatschappij in veel Europese landen aan het ontwrichten is, behoeft echter geen uitleg, omdat dit voor vrijwel iedereen zichtbaar en voelbaar is. Het is dus zeker niet uitgesloten dat Eichelburg deze keer gelijk krijgt, en er inderdaad een islamitische terreuroorlog tegen ons zal losbarsten, of dat nu al in september gebeurt, of pas een paar jaar later.

Xander

(1) Hartgeld via Michael Mannheimer
(2) Afbeelding: Deels zelf samengesteld / gemodificeerd, mede gebaseerd op: Oren neu dag+ / WikiMedia Commons vrije licentie / achtergrondafbeelding deels afkomstig uit 2004, auteur onbekend, gebaseerd op: Bat Ye’or, “How Europe Became Eurabia,” FrontPageMagazine.com, July 27, 200

*

NADER BEKEKEN

*

Oc, onze niet eens verkozen Verlichte Grote Verstanden, de Federale Sjarel op kop, zijn content van hun werk. Ze zijn vooral content over zichzelf. Daarom blinken ze zo in hun vet. Zij hebben de grote lijnen getrokken en de rest is bijzaak. Hun achteruitkijk-spiegels zijn bijgesteld en focussen op wat ze eerst toch wel niet gezien hadden zeker. Als beloning mogen die als kleine kinders nu eerst naar de kermis gaan op De Schotte. Daarna gaan die in ‘reces’ om zalig uit te blazen van al dat goede leven.

 

En de boer, hij ploegde voort….

*

(Digitalia)

28-07-17

4232

OP DE IJTKIJK

 

*

Ja, het staat er deze keer wel degelijk, klaar en duidelijk: Vlaamse Onderzoekers. Neen, geen ‘belgische onderzoekers’. Daar moet veel gehuil, gevloek en tandengeknars voor geproduceerd zijn geweest. En ligt de halve redactie nu met buikloop in bed.

*

En weet U het al? Deze ontdekking werd gedaan door de VIB (Vlaamse Intelligentie in Brussel?), Afdeling KUL. Want het woord ‘Katholiek’ krijgen ze daar bij de vroegere AVV-VVK krant niet uit hun strot. Stel U voor dat ze die besmetting nooit meer kwijt geraken!

Gelieve dus te lezen: de Alma Mater, de Katholieke Universiteit van Leuven, Afd. Brussel heeft, enz.

Want als DS de volgende keer zal schrijven over Alzheimer-bestrijding, dan zal het een Brusselse, dus belgische uitvinding zijn geworden. Misschien wel tot stand gekomen dank zij de import van exotisch verstand…

Het is duidelijk dat op deze manier DS nog wat sneller zijn lezers zal verliezen. Aan mij zal het alvast niet liggen!

 

Handelsmerk van DS…

*

 

Vlaamse onderzoekers vinden nieuwe piste tegen alzheimer

*

Een team van onderzoekers van het Centrum voor Hersenonderzoek van de VIB-KU Leuven (???!!!!????) onder leiding van Bart De Strooper en Lucia Chavez-Gutiérrez, heeft een nieuwe piste ontdekte om de ziekte van Alzheimer te voorkomen. Het team heeft ontdekt hoe de eiwitoplossing in de hersenen die alzheimer veroorzaakt, tot stand komt.

In de hersenen van alzheimerpatiënten bevinden zich tal van eiwitophopingen of plaques die vermoedelijk leiden tot het afsterven van zenuwcellen en zo geheugenverlies en andere symptomen veroorzaken.

Deze plaques bestaan uit samengeklitte amyloide bèta eiwitfragmenten die geproduceerd worden door het gamma-secretase enzym. Dit enzym produceert verschillende vormen van amyloide bèta waarvan de langere fragmenten het schadelijkst zijn. Wereldwijd zijn wetenschappers op zoek naar manieren om dit samenklitten te voorkomen of om de plaques weer af te breken.

De Leuvense onderzoekers toonden aan dat de interactie tussen dit gamma-secretase en amyloide bèta bepalend is voor welk type fragment precies gevormd wordt. Hoe stabieler de interactie, hoe meer tijd om de eiwitfragmenten af te breken wat kleinere, minder schadelijke amyloide bèta fragmenten oplevert. Des te zwakker echter de verbinding tussen beiden, hoe sneller de eiwitfragmenten worden vrijgezet en hoe minder kans dat deze worden opgebroken in kleinere stukken.

De onderzoekers gaan nu op zoek naar de vertaling van deze bevinding in nieuwe geneesmiddelen.

Bron http://www.standaard.be/cnt/dmf20170727_02990344

*

NADER BEKEKEN

*

Een koppel ezelsoren erbij en nòg ’n bank achteruit voor de slimmekes van Vlaanders Schande. Moest het van mij afhangen, ze vlogen ineens voorgoed het klaslokaal uit!

Kijk, dat is van hunnentwege nu eens een schoolvoorbeeld van hoe journalistiek op dezelfde lijn kan gezet worden als incest. Erger, wat zij dag-aan-dag presteren, is hun eigen kind niet misbruiken, maar het met huid en haar opeten. Mensen-eterij uit puur winstbejag.

Een eerlijke krant had bijvoorbeeld kunnen schrijven over Vlaanderens grootheid, die nog maar eens bewezen werd. Over de generositeit van de eeuwenoude Katholieke Universiteit van Leuven die deze ontdekking opengooit voor de gehele mensheid. Zonder patent te nemen op de nu vlot te ontdekken medicatie waarmee schatten zouden kunnen binnen gehaald worden.

*

Zij hadden er Andreas Vesalius (1514-1584) kunnen bijhalen, ook al van de KUL. En van Parijs. En ook van Padua.

Ook Jozef De Veuster van Tremelo (H. Pater Damiaan 1840-1889) had kunnen vermeld worden, de Held van MolokaÏ.

Zijdelings had men er zelfs Hawaï en Obama kunnen bij betrekken, om de nadruk te kunnen leggen hoe de boom van iemands levenswerk toch de verkeerde vruchten kan voortbrengen….

Men had er Ortelius (1527 –1598) kunnen bij betrekken, de wereldberoemde cartograaf. Om aldus bij Vlaanderens ‘Gouden Eeuwen’ terecht te komen, de 16de & 17de Eeuw, de tijd dat onze Vlaamse Protestantse en Calvinistische ‘bovenlaag’ onder druk van de Spaanse bezetter nog niet naar het Noorden of naar Londen was gevlucht . Hoe daarna die ene bezetter door een andere werd opgevolgd, en na deze weer een andere. Tot in 1830 uiteindelijk de Grote Mogendheden het artificiële belgenland uit de hoge hoed konden toveren, om er een wingewest van te maken voor de Francofonie.

Wat God had verbonden (de Lage Landenbijde Zee) heeft de Mens gescheiden. En wie de natuur schendt, schendt zijn aangezicht. De Noordelijke Nederlanden bleven Oranje getrouw, en de zuidelijke Nederlanden vervielen tot armoede en hongersnood.

Ook dat hebben de Vlamingen overleefd en zo zijn we stilletjes gekomen tot het uur der Vergelding. De vuren branden. Want volgend jaar in de herfst kunnen we de rekening presenteren bij de Gemeenteraadsverkiezingen di een sringschans zijn voor de volgende landelijke verkiezingen en het Uur der Waarheid.

*

(Digitalia)

 

4231

 

 

Geacht Gezelschap,

Eigenlijk zou ik mij in dit illuster gezelschap helemaal niet thuis mogen voelen. Maar omdat het over deze ‘Grote Meneer’ gaat, onderweg naar een Nieuw Leven, doe ik dat niet.

Ik haper zo ’n beetje tussen triestig zijn, en toch hoopvol, ja, zelfs welgezind, omdat Mark Grammens, hoog op zjn wolkje, eindelijk rustig naar beneden kan kijken en zien dat ‘het goed is’. Het is genoeg geweest. Hij heeft voor vele volgende generaties de cirrecte weg getoond, nu is het aan ons allemaal om te bewijzen dat de boodschap is aangekomen.

Hij was, zo zei hijzelf, niet ‘Recjts’ en nie ‘Links’, maar dwars. Bij mij is noch rechts noch links, gewoon rechtdoor. Gewoon geen enkele afwijking vertonen, zelfs niet om den brode. Klinkt het niet, zo botse het. We zijn nu eenmaal van een taai ras dat al vele eeuwen onderwerping achter de rug heeft en nu eindelijk uit onze lethargie is ontwaakt. Medestanders als de aflijvige zijn ons voor gegaan om te ton en dat het kan.

Het is gewoon zonder omkijken met vallen en opstaan, de berg Tabor opklimmen, dezelfde weg als onze verre voorouders en Kruisvaarders hebben gebruikt om roem en eer onder hun voeten te verpulveren. Hun namen staan in onze zielen gebrand. En daar is nu een naam die voor eeuwen en tijden in Gods hand stond geschreven, bij gekomen.

Dank voor alles, o nobele vriend di de Vlaming zijn zelfrespect heeft doen terugvinden.. En vooral dank omdat ik U in alle nederigheid en met de gepaste eerbied, zo mag noemen.