17-06-17

4164

 

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

 

*

Mijnheer de geldwolf,

‘God-de-Moeder’ heeft geoordeeld: barbertje moet hangen! Gij kondt dus gaan.

*

Zonder pardon mocht gij uw tricolore burgemeesterssjerp inleveren. Even hadt gij een krampachtige poging gedaan om toch nog als schepen te kunnen aanblijven in Brussel, maar ook dat werd door de ‘allerhoogste’ vakkundig de grond ingeboord. Eerst had Elio u al schoorvoetend laten vallen. De demarche van Laurette was dan ook niet minder dan het ultieme genadeschot. Zij heeft u jarenlang de hand boven het hoofd gehouden; als haar poulain rees uw ster steeds hoger. Maar, hoogmoed komt voor de

val. En dat hebt gij alleen maar aan uzelf te danken, of beter: te wijten. Gij staat immers bekend als een oude PS-krokodil en als prototype van de arrogantie van de macht. Toen gij nog Kamerlid waart, blonkt gij uit in hoogmoedigheid en misprijzen voor allen – de Vlamingen in het bijzonder – die gij beneden uw waardigheid achtte. De tirades, de brutaliteit en het weigeren van Nederlands te spreken – dat gij als autochtone Marollen-Brusselaar wel beheerst – zijn de kenmerken die men u toedicht als men aan die tijd terugdenkt. Vijanden maken aan de lopende band werd als het ware uw handelsmerk.

Het werd er niet beter op toen gij in 2013 de Kamer verliet om burgemeester te worden van Brussel, uw geboortestad, waarvan gij ook al eens OCMW-voorzitter waart. Daar

voelde gij u niet alleen burgemeester, maar de almachtige zelve, die met niemand, laat staan met de Nederlandstaligen, rekening moest of wilde houden. Als een alleenheerser en PS-potentaat zette gij u boven alles

en iedereen, daarin gesteund door de hierboven genoemde heilige tweevuldigheid.

Het kaviaarsocialisme regeerde. Uw coalitiepartners waren al blij dat de dag voorbij ging zonder dat zij voor het minste uw toorn moesten ondergaan. In die geest woekerde de PS-vergroeidheid in alle mogelijke instellingen en structuren. Het stond in de sterren geschreven dat vroeg of laat die etterbuil moest openbarsten. En zo gebeurde vorige week toen bleek dat Samusocial, de daklozenorganisatie uit uw stad, bestuurd werd door een illuster viermanschap van PS-signatuur dat onder uw bevel stond en dat niet aarzelde om zich royaal te laten vergoeden met giften die voor de sukkelaars bestemd waren. Daarmee overschreedt gij, ondertussen volkomen normloos en ethisch gevoelloos geworden, alle grenzen van het fatsoen. Gij zaagt er helemaal geen graten in, zelfs niet toen bleek dat de vergaderingen waarvoor gij vorstelijk vergoed werdt, helemaal niet hadden plaatsgevonden... Vreemd, een socialist die zich schaamteloos verrijkt op de kap van daklozen... Ieder fatsoenlijk mens heeft het daar moeilijk mee.

In uw zog teerde de anti-Vlaamse PS-furie Kartine Lalieux op uw almacht, ook in de Kamer en nadien als schepen in Brussel. Het scheelde geen haar of zij was u opgevolgd als burgemeester, maar haar absoluut gebrek aan kennis van het Nederlands

speelde in haar nadeel. En dat van u, want had zij het gehaald, dan hadt gij als haar eerste opvolger terug in de Kamer gezeten.

Men moet tenminste een tekst in vloeiend Nederlands kunnen aflezen, zoals bleek bij de voorstelling van Philippe Close, uw opvolger. Ook hij is gepokt en gemazeld in het oude PS-socialisme. Hij is een man die in de

luwte opereert, die over een enorm netwerk beschikt en die vanuit de eerste lijnen overal een vinger in de pap heeft. Kijk maar naar zijn talloze mandaten in Brusselse vzw’s en dies meer. Maar hij blijkt te kunnen lachen en vlotte babbels te houden. Dat op zich is al een trendbreuk.

Met groot genoegen zie ik dat gij op de

keien staat, en dat zelfs de grote kanonnen van de PS, van Di Rupo over Laurette tot Piqué en Vervoort, u de rug hebben toegekeerd. Recht is geschied. Of uw opvolger het roer zal omgooien, zal moeten blijken, al durf

ik daar niet op wedden. Maar gij zijt alvast volkomen terecht ‘uit de weg geruimd’. Mede dankzij uzelf. Uw enige troost wellicht, is het nettoresultaat van heel die vaudeville: er is nu een Vlaamse schepen minder nadat de sp.a, die de kat de bel aanbond, de laan werd uitgestuurd, mede door de dhimmi-Vlamingen van Open Vld. Dat genoegen zou u ten voeten uit tekenen.

Tot nooit meer, zo hoop ik.

’t Pallieterke

*

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

*

Toegegeven, het is zeer ongelukkig om bij het begin van het Maatjes-Seizoen beeldspraak te gebruiken over bedorven vis. Maar er is één groot verschil: de maatjes zullen eeuwig blijven duren, en met de Socialisten is het voor altijd ‘over en uit’… Er is dus toch nog rechtvaardigheid op deze wereld.

Noem dus in Coburgia die beeldspraak maar de ‘colateral damage’ bij de Rode Perte Totale. Waar voortaan de Roos in de Gesloten Vuist mag vervangen worden door een Haringkop met open dode ogen… Een symbool dat bovendien zeer goed past bij de Kop van Olio di Poepo.…

U herinnert zich daarbij ongetwijfeld, dat een ‘dirupo’ het Italiaanse woord is voor… afgrond.

Let op de vissekop met dode ogen…..

*

Wat mij vooral bekommert in heel dat verhaal, is waar het electoraat van deze zakkenvullers, ‘de kleine man’ nu voortaan heen moet. Wegblijven uit de stemhokjes, zoals in Frakrijk? Dakannie, want in Coburgia is er stemPLICHT. De jacht is dus open. Alle bestaande partijen hengelen naar die stemmen. Neen, niet uit carrière-planning of zakkenvulderij. Nee hoor. Gewoon om het Land te dienen. Zeggen ze toch. maar het vervelende is daarbij, dat (naar mijn bescheiden mening), alleen het Vlaams Belang een passend partij-programma kan voorleggen. Nu beide ‘Centrum-Sociale’ partijen binnen een paar weken tijd van de kaart zullen geveegd zijn, liggen alle mogelijkheden breed open. Maar wèg zijn zij. De ‘Roden’ door al hun graai-topmandaten en de Gellen door de jaren aanslepende oplichting van maar liefst 8000.000 van hun trouwste aanhangers.

Moeten wij nu juichen of vloeken? Zelfs misschien wel het enige besluit nemen die nog openstaat: kiezen voor de Vlexit.

*

Zelfs de twee grote ‘Pakbonden’ aangevoerd door ‘Leiders’ met rood-blinkende kaalkoppen van puur levensgenot, zullen in die val worden meegesleept. Want die zijn nog min noch meer de vooruit geschoven frontsoldaten van de Meesters in de Wetstraat. Zij die ‘rfegeren’ over een kapot-geregeerd Land. En het dus maar best voor bekeken houden… Zodat de Universitaire titel ‘Pol & soc’ aan de tijd kan aangepast worden door alle bestaande titels als niet-bestaand te decreteren.

En wie weet, als (Soort zoekt Soort) de Coburgers eenmaal uit hun gestolen paleizen zijn verdreven, dat die ter beschikking kunnen gesteld worden voor de Brusselse échte daklozen….

(Digitalia)

16-06-17

4164

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

Oorlog in Oekraïne eist meer slachtoffers

*

Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden door de oorlog in het oosten van Oekraïne, is in de afgelopen maanden gestegen. Dat blijkt uit een VN-rapport dat dinsdag 13 juni gepubliceerd is.

 

Vechtende partijen in het oosten van Oekraïne hebben herhaaldelijk afspraken over een staakt-het-vuren geschonden en lieten vijandigheden escaleren, terwijl de oorlog inmiddels zijn vierde jaar is ingegaan.

In het rapport is gekeken naar de periode van 16 februari tot 15 mei 2017. De VN-waarnemingsmissie (HRMMU) constateerde in die periode 36 oorlogsgerelateerde burgerdoden en 157 gewonden, een toename van 48 procent vergeleken met de vorige rapportage over de periode van 16 november 2016 tot 15 februari 2017.

In de afgelopen drie maanden was er dagelijks sprake van gebruik van wapens. Aanvallen leidden tot schade aan kritieke infrastructuur, inclusief scholen, ziekenhuizen en waterfaciliteiten. Volgens de auteurs van het rapport zijn er serieuze zorgen over de veiligheid van de burgers. Nu de zomer nadert, stellen zij, is het risico op verdere escalatie groot, zoals dat ook in de afgelopen jaren gebeurde.

Wanhoop en onzekerheid

Vanaf het begin van het conflict in april 2014 tot 15 mei 2017, kwamen meer dan tienduizend mensen om, onder wie 2.777 burgers. Er vielen minstens 23.966 gewonden. Dat is een conservatieve schatting, gebaseerd op beschikbare data. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger.

Meer dan 1,6 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht en intern ontheemd. Ongeveer 3 miljoen mensen zijn achtergebleven in het oorlogsgebied. Volgens de auteurs is onder deze mensen sprake van groeiende wanhoop en onzekerheid.

Zo zijn er onder meer problemen met de uitbetaling van pensioenen, lange wachttijden bij checkpoints en bedrijven die stilliggen als gevolg van de oorlog. Ook verbieden gewapende groepen humanitaire hulp aan mensen in de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk.

Bron http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/14/oorlog-in...

*

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

**

Terwijl deze blog op mijn werktafel ligt, vertoeft mijn goede vriend Y…die ik tijdens mijn Italiaanse periode (2001-2017) in dat Middellandse Zeeklimaat heb leren kennen en vooral waarderen. Spijts zin ‘Slavische roots’ en dito voorkomen, die voor ons geen beletsel waren. Integendeel.

Via mijn lieve echtgenote (die op en af reist tot de villa daar verkocht geraakt) hoor ik dat hij, die gevaar loopt als ‘deserteur’ in zijn thusland te worden behandeld, samen met zijn zoontje naar daar in verlof is gegaan bij zijn familie. Dat hij na jaren omzwermen ondertussen de Italiaanse nationaliteit heeft gekregen, zich gedraagt als overtuigd Orthodox Christen die hij altijd is geweest, doet er even niet toe. Zijn vrouw en dochter zijn niet mee omdat die in de toeristische sector in deze periode van het seizoen, hun jaar moeten goedmaken. Voor hem echter was de heimwee te groot geworden. Vooral toen hih hoorde dat ook wij op het punt stonden te repatriëren..….

Men is op heden in Italië zonder neiuws van daar uit over hem.

*

Kijk, de Y. en met hem de hele familie daar in .., leeft meer dan 30 jaar na de Val van de USSR nog altijd in grote angst voor al wat Russisch is. De menselijke verhoudingen zijn er verziekt, net als bij ons in Vlaanderen eenmaal de Duitse Bezetting voorbij was en er maar één soort Vaderlanders meer mocht bestaan. De Poet, voor wie hij letterlijk siddert en beeft, is voor hem de Baarlijke Duivel. Ik geloof, louter en alleen omdat het ver-westelijkte doorsnee-Oekraïiër de EU-leugens uit Brussel slikt als zoete koek.

En inderdaad, op gebied van weelde en welvaart is de Europeaan nog altijd beter af dan de gemiddelde Rus. Alhoewel daar rap verandering in komt…. Dank zij de megalomanie van de EU zakt onze levensstandaard elke dag met een paar punten, en dank zij Poetin stijgt die elke dag in dezelfde mate in Rusland.

Dit even terzijde, om onze Leugenpers die beweert dat de Poet ongewenst blijkt te zijn, tegen te spreken. Zij kletsen uit hun nek de voorgekauwde kost, en ik spreek volgens de dagdagelijkse woorden van mijn vriend Y.

Kortom, ‘Die Joekrien’ is een kolfje naar de hand van The Donald. Ik ben er zeker van, dat deze reeds tussen de soep en de patatjes mijn ander idool (Berlusconi) als twee gezworen zakenvrienden aan tafel heeft gehad. Want niet te vergeten: Il Cavaliere kent op de Kriim de kortste weg naar de beste wijnkelders. Hij vierde daar immers kort geleden, de Onafhankelijkheid van De Krim, samen met Vladimir.…

Och ja, dat was ik even vergeten. De Leugenpers stelt die Onafhankelijkheid immers voor als een ‘aanhechting’ bij Rusland. Daar waar de Volksraadpleging bij de Onafhankelijkheid duidelijk voor de vriendschap met en de beschermong van Rusland heeft gekozen.

Hoe het afloopt, hangt voortaan uitsluitend af van Trump.En van het rielkoos einde van de Vaderlandsche Leugenpers….

(Digitalia)

4162

 

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

'Er klopt iets niet aan Russisch verhaal over al-Baghdadi'

Over deze Blauwbaard breekt het hondje De Schndaard zijn pootjes

*

Rusland bekijkt of zijn luchtmacht eind mei Abu Bakr al-Baghdadi, de 'kalief' van Islamitische Staat (IS), heeft gedood bij een bombardement op een topoverleg van de terreurgroep. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie (verleden week) vrijdag meegedeeld. Midden-Oosten-correspondent Jorn De Cock (1) is sceptisch: 'Wat zou zo'n man gaan doen op een massabijeenkomst van IS?'

(1)                Het is dus niet De Schandaard die “sceptisch” is, maar een eerder een nader bekend gemaakte ‘correspondent’….

Op 28 mei voerde de Russische luchtmacht een raid uit op de zuidelijke omgeving van het IS-bolwerk in het Syrische Raqqa. De aanval was gericht tegen een commandopost waar jihadistische leiders overlegden over een exit voor de terroristen uit Raqqa via de zogenaamde zuidelijke corridor.(*2)

(*2) Toch raar dat De Schandaard dat nu en zonder rood te worden, allemaal uitbrengt.

Op die vergadering zou ook IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi aanwezig zijn geweest. Hij zou de aanval niet hebben overleefd, aldus het ministerie. Tot 330 andere IS-strijders zouden bij dezelfde aanval omgekomen zijn.

Bron http://www.standaard.be/cnt/dmf20170616_02927948

*

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

**

Bij HLN verscheen er vandaag eveneens een veel objectiever artikel over deze ‘bijna vergeten’ bombardementen. We lezen daar heel wat meer bijzonderheden, telkens met naam en toenaam. U kunt dit nalezen op http://www.hln.be/hln/nl/39522/Oorlog-in-Syrie/article/de...

*

Zelfs de VRT, die natuurlijk nu niet meer weet van welk hout pijlen maken, brengt er een kort verslagje over. Met vooral zeer weinig woorden.

*

De Morgen brengt het objectiefste verslag, niet na even te hebben herinnerd dat de USA al vele jaren een enorme beloning voorziet voor al wie die Blauwbaard zou verlinken. Maar telkens als ze die dood verklaarden, verscheen die even later in het openbaar. Levend en wel.

En o ja, bij deze gelukte raket-aanval velen er verschillende honderden doden onder de kopstukken van de terroristenploeg. En curieus, hé! Niet allen het tijdstip dat dit uitkomt, maar eveneens het feit dat ‘de Kalief’ deze keer effectief vqn de aardbodem schujnt verdween zijn. En zonde ‘Kalief’, geen ‘Kalifaat’ meer….

De Vrede (die verschrikkelijk zal zijn?) hangt dus in de lucht. Hoe, wat en wanneer, dat zien we morgen dan wel weer.

*

Op 28 mei

Die datum is bijna een maand geleden. Meer dan genoeg tijd dus om de violen gelijk te stellen door ondertussen de aandacht af te leiden naar de vele Slinxe, Schots-en Scheef graaiende politieke kopstukken vab alle slag, en de trouwplannen van och arme een arme Jiihadist in gevangenschap. Met daartussen al eens een verloren gelopen reportageke over (heeel zeker) geen opzettelijke torenbranden.

Het is maar de dag dat Donald Trump en Qatar zelf gisteren de kat de bel hebben aangebonden, dat er ter zake enige opheldering komt. En wat meer is: de volgende dagen zal de circustent helemaal opengaan….

Verwacht U dus aan van alles inbegrepen protestmarsen, betogingen met veel vuurwerk, moord, zelfmoord, doodslag, terreuraanslagen als wanhoopspogingen om de Islamisering vooralsnog toch nog te doen lukken.

Wabt als Trump slaagt in zijn opzet, zullen er veel ‘Heilige Huisjes’ moeten sneuvelen. En zullen er veel pluimen van hoed moeten verwisselen…

*

(Digitalia)