16-06-17

4161

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

Trump verkoopt "sponsor van terrorisme" Qatar 10 miljard euro aan wapens

President Donald Trump en de Qatarese Emir Tamim Bin Hamad al-Thani ontmoetten elkaar op 21 mei in Saoedi-Arabië. ©AP

*

De VS hebben voor 12 miljard dollar (10,7 miljard euro) wapens (????) verkocht aan Qatar. Enkele dagen geleden noemde president Donald Trump Qatar nog "een belangrijke sponsor van terrorisme". Die beschuldiging maken ook Qatars buurlanden, die het land sinds begin deze maand boycotten.

De wapendeal werd gesloten door het Amerikaanse ministerie van Defensie en omvat naar verluidt 36 F-15 gevechtsvliegtuigen. Amerikaans minister van Defensie Jim Mattis en zijn Qatarese ambtgenoot Khalid al-Attiyah ontmoetten elkaar gisteren om de verkoop te bezegelen, zo bevestigt een bron die vertrouwd is bij het akkoord.

"Veiligheidssamenwerking versterken"

"Qatar en de VS hebben hun militaire samenwerking beklonken nadat we jarenlang zij aan zij hebben gevochten in een poging het terrorisme weg te vagen en een toekomst van waardigheid en welvaart te promoten", zei al-Attiyah in een mededeling. Volgens het Pentagon zal de wapenverkoop de veiligheidssamenwerking tussen beide landen versterken.

Mattis en al-Attiyah bespraken ook de huidige militaire operaties tegen IS en het belang van het wegwerken van de spanningen in de regio, opdat alle partners in de Golf zich kunnen focussen op nieuwe stappen richting gemeenschappelijke doelen, zo voegde het Pentagon nog toe in een verklaring.

In november vorig jaar keurden de VS de mogelijke verkoop goed van 72 F-15QA vliegtuigen aan Qatar, goed voor 19 miljard euro. Het is onduidelijk of dat op de huidige verkoop slaat. Boeing Co. is de voornaamste aannemer bij de bouw van de gevechtsvliegtuigen, maar wilde geen commentaar kwijt.

Buitenlandminister spreekt president tegen

Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte verbraken op 5 juni alle diplomatieke betrekkingen met Qatar en sloten de grenzen met het land. Later deden Jemen en Libië hetzelfde.

Zij beschuldigen het schatrijke oliestaatje ervan onder één hoedje te spelen met aartsvijand Iran, banden te onderhouden met terroristische groeperingen zoals Hamas en de regio te destabiliseren. Qatar ontkent de beschuldigingen ten stelligste.

Aanvankelijk leek de Amerikaanse regering de beslissing van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, om alle banden met Qatar te verbreken, te steunen. Vorige week vrijdag verklaarde Trump in het Witte Huis: "Qatar is helaas een heel belangrijke sponsor van terrorisme. Ik heb samen met buitenlandminister Rex Tillerson, onze generaal en onze militairen besloten dat de tijd is gekomen om Qatar aan te sporen die financiering stop te zetten".

Trump leek het besluit van de andere Golfstaten zelfs naar zich toe te trekken toen hij zei dat hij dat met hen al had besproken tijdens zijn recent bezoek aan de regio.

"Het is goed te zien dat mijn bezoek aan Saoedi-Arabië en de top met 50 landen vruchten afwerpt. Ze zeiden toen dat ze hard zouden optreden tegen het sponsoren van extremisme en alles wees in de richting van Qatar. Misschien is dit het begin van het einde van de gruwel van het terrorisme", zei Trump.

Maar zijn eigen staf dacht daar anders over. Aan Reuters verklaarde een hoge regeringsfunctionaris eerder deze week dat de Saoedi's of de Emiraten tijdens Trumps bezoek niet te kennen hadden gegeven dat ze hun banden met Qatar wilden verbreken.

Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson zei, vlak voor Trump met zijn commentaar kwam: "We roepen het koninkrijk Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte op hun blokkade van Qatar te versoepelen".

Amerikaanse oorlogsschepen in Doha

 

Gisteren voeren twee Amerikaanse oorlogsschepen de Qatarese hoofdstad Doha binnen om er met de zeemacht van Qatar gezamenlijke militaire oefeningen te houden. Het is niet duidelijk of dit een lang van tevoren geplande operatie is, of dat de aanwezigheid van de Amerikaanse oorlogsschepen een teken is van steun van het Pentagon aan Qatar. In Qatar heeft de VS zijn grootste militaire basis in de regio: op

de luchtmachtbasis van Al Udeid

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Udeid_Air_Base en

https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Al_Udeid

(***)

zitten meer dan 110.000 Amerikaanse- en coalitietroepen. Daarmee is het een belangrijke basis in de strijd tegen IS.

Bron https://www.demorgen.be/buitenland/trump-verkoopt-sponsor...

*

(***) Google geeft geen enkele afbeelding vande Amerikaans/Engelse luchtmachtbasis van Al Udeid…

(Pssst! Dat moet geheim blijven voor de Poet! En de rest van de wereld….. want het trekt de grond weg van onder de voeten van onze Verlichte Grote Verstanden)

*

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

*

Willens nillens groeit met de minuut onze kennis over de complexiteit van de onderontwikkelde Arabische wereld die nog altijd leeft en ademt volgens de richtlijnen van een 1400 jaar oud boek nagelaten door een seniele en pedofile woestijnrover... En klaart de horizon in vrolijk morgenlicht, amper vijf maand na de Eedaflegging van Donald Trump, de nieuwe Amerikaanse President na de Zwarte Moslim-Broeder Barck Obama. Want wat betekenen anders de woorden van de Qataarse Minister, die U hierboven kon lezen in DM, die tegenover het Capitool nu ineens verklaarde dat zij samen een toekomst van waardigheid en welvaart willen promoten.

Het zijn woorden die zo goed als helemaal niet voorkomen in de Koran.

*

Dit nieuws, dat alleen in De Morgen zo uitvoerig besproken werd, is zodanig schokkend, dat we er in hoofdzaak vooral de zintuigelijke hoop op menselijkheid in aanvoelen. Aan onze ellebogen is te voelen waarom De Morgen zo ineens door de collega’s (die liever geen klare wijn schenken) als een pestlijder wordt gemeden.

JaJa, de Rijke Amerikaanse ‘Nonkels’ weten nu eenmaal sedert al de tijd dat ze ‘ontdekt’ werden, waar de poen zit. En het legt ook uit, waarom er na ‘Pearl Harbour’ voor “9/11’ nooit meer dezelfde wraak werd genomen zoals die arme Japanners in 1945 hebben moeten ondergaan.

Dat alles maakt dat het er (in eerste opicht) voor Het Avondland Europa helemaal niet goed meer uitziet. Want, totaal verarmd en aan de grond sedert WO II, een speelbal geworden van het gewapend Amerikaans-Islamitisch kolonialisme.

*

Maar, na de perikelen van de 20ste Eeuw en de uitlopers daarvan, met President Trump en Tsaar Poetin gezamenlijk aan de stuurknuppel van deze ‘Galaxy’ mogen we eindelijk vertrouwen hebben in de afloop.

Benieuwd hoe de Leugenpers deze keer zal kronkelen om uit hun eigen shuit te geraken. Maar niet getreurd: leve deze USA en dit door God gezegend Rusland.

God bless them both.

(Digitalia

15-06-17

4160

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

Arco-waarborgregeling strijdig met de grondwet

De natte droom der Tsjeven, Merkel inbegrepen: de ver-christelijkte Islam

*

Het wetsartikel dat het voor de regering-Leterme mogelijk maakte een waarborgregeling voor de Arco-coöperanten in te voeren, schendt de Grondwet. Dat concludeert het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelt dat de maatregel is genomen om een specifieke categorie personen te bevoordelen, en dus als voornemen tot nieuwe staatssteun bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld.

 

De neergang van Dexia in 2011 sleurde ook diens grootste aandeelhouders, Arco en de Gemeentelijke Holding, mee de dieperik in. Arco was de financiële arm van het toenmalige ACW, nu beweging.net. De federale regering besliste toen een garantieregeling uit te dokteren voor de 800.000 Arco-coöperanten. Tegen die ingreep ontstond protest. De Vlaamse be­leg­gers­fe­de­ra­tie VFB en in­di­vi­du­e­le aan­deel­hou­ders van Dexia vonden hem discriminerend omdat hij niet zou gelden voor de ge­wone aandeelhouders.

Het Grondwettelijk Hof moest daarom oordelen of er al dan niet sprake was van discriminatie. Het arrest van donderdag komt niet geheel als een verrassing. Het Grondwettelijk Hof stelde eerder immers een reeks prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. En de rechters in Luxemburg vernietigden de waarborgregeling eind vorig jaar. Het Grondwettelijk Hof wijst er in zijn antwoord op een rist prejudiciële vragen op dat de aandelen bij de coöperatieve niet hetzelfde zijn als bankdeposito's bij kredietinstellingen. Hoewel er gelijkenissen bestaan, kunnen ze dus niet op dezelfde manier worden behandeld. Bovendien blijkt dat de regering de maatregel had moeten aanmelden bij de Europese Commissie, zodat het dagelijks bestuur van de Europese Unie had kunnen beoordelen of er sprake was van ongeoorloofde staatssteun.

Staatssteun

De Europese Commissie is intussen ook effectief tot die conclusie gekomen. De regering en Arco-vehikels Arcopar, Arcoplus en Arcofin trokken naar het Gerecht van de Europese Unie om dat besluit te vernietigen. Die zaak is nog hangende, maar het Europees Hof van Justitie zag geen feiten die afbreuk doen aan de geldigheid van de beslissing.

Zonder de afloop van het geschil bij het Gerecht af te wachten, oordelen de rechters bij het Grondwettelijk Hof dat de maatregel is genomen "met het oog op de bevoordeling van een specifieke categorie van personen, maatregel die in ieder geval als een voornemen tot nieuwe staatssteun (...) bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld". Door dat na te laten, heeft de regering "ten aanzien van die categorie van personen gehandeld zonder redelijke verantwoording en met veronachtzaming van het Europees Unierecht". Dat is meteen ook strijdig met het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

 

De federale regering kondigde eerder aan dat ze dit jaar een oplossing voor het Arco-coöperanten wil vinden.

Van Overtveldt: "Zeer voorzichtig omspringen met mogelijke oplossing"

Dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het wetsartikel waarmee de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten werd ingevoerd ongrondwettelijk is, betekent dat elke mogelijke oplossing voor het dossier juridisch waterdicht zal moeten zijn. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een reactie. "We zullen zeer voorzichtig moeten omspringen met de mogelijke oplossingen die aangedragen kunnen worden voor dit dossier."

"Het arrest is net binnen, we hebben de kans nog niet gekregen het in extenso te bekijken", zegt Van Overtveldt vanuit Luxemburg, waar hij een vergadering van de eurogroep bijwoont. "Maar de eerste tekenen zijn dat het in de lijn ligt van wat het Europees Hof van Justitie ter zake al beslist had."

"Dat betekent", gaat hij verder, "dat we op een zeer voorzichtige manier zullen moeten omspringen met mogelijke oplossingen die kunnen aangedragen worden voor dit dossier." Met andere woorden: "Indien er iets op tafel komt, moet dat juridisch sluitend zijn. De onzekerheid van iedereen die (hierbij) betrokken is heeft nu lang genoeg geduurd."

"Er zijn nu belangrijke juridische vonnissen, de rechtsstaat veronderstelt natuurlijk dat je daarmee rekening houdt", besluit de minister. Wanneer de regering een oplossing zou kunnen voorleggen, kon hij niet zeggen.

Bron https://www.demorgen.be/binnenland/arco-waarborgregeling-...

*

 

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

**

Ja, we beleven heugelijke dagen, waar het on-land Coburgia nog maar eens davert op zijn grondvesten. Bij de Roden is er de ex-burgemeester Mayeur (PS) die uit eerlijke schaamte uit de partij wordt gezet, zijn er de ‘die-hards’ die (om het Parket voor te zijn?) een actie ‘Schone Handen’ opzetten, is er Crombeen die zich met veel tromgeroffel distantieert van zijn Brusselse en Waalse bloedbroeders, is er Olio di Poepo die zichzelf een bult trekt, zijn er de slippen dragende Media die geen kant meer op kunnen, en is er vooral dat dodelijke vooruitzicht voor de Tsjeven, dat de laatste 800.000 trouwe partijleden het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor bekeken zullen houden. Wat nog niet wil zeggen, dat die Zwart-Geel zullen stemmen…

Enfin, voor al die ‘socialen’ eenzelfde afgang als bij de Zuiderburen. Iets wat er trouwens al een heel tijdje zat aan te komen….

*

En, wat het nog erger maakt: niemand kan nog herhalen wat de Dichter Albrecht Rodenbach ooit zag toen de grijze Zeeman, manhaftig kampend met de storm, zijn schuit met man en muis voelde vergaan:

‘Sloepen af en vrouwen eerst’….

Want volgens de Nieuwste Woestijn-Leer zijn vrouwen (behoudens hun buiken) het uitschot der Maatschappij…

*

En jan eindelijk wordt De Terminator de nodige eer angedaan, want zijn naam zal in alle eeuwen der eeuwen verbonden blijven met Arco en het einde van Coburgia. Die dus net geen 200 jaar zal bestaan hebben.

Deo gratias.

Maar er is meer.

De feitelijke oorzaken van de clash van Dexia zijn nooit ergens duidelijk omschreven geweest. Mislukte speculaties op wereld niveau, wordt gezegd. En iedereen zwijgt als vermoord.

Het kunnen dus evengoed enorme zwendelpraktijken gewest zijn, of diefstal op wereldformaat. Wie zal het zeggen, want alles speelde zich af in ‘internationale wateren’ waar allen het Recht van de Sterkste heerst. En waar men elkaar de handen boven het hoofd houdt.

Zijn er gerechtelijke onderzoeken gebeurd? Werd er gezocht naar de schuldigen?

Voor zover ik weet: helemaal niet. Er werd alleen op het hoogste niveau aan zelfbeklag gedaan. Terwijl aan de slachtoffers van meet af aan, blauwe bloempjes werden wijsgemaakt.

Nu de gordijnen dreigen te sluiten, zullen er waarschijnlijk tongen los komen. Want geen enkele misdaad kan nooit helemaal toegedekt blijven….

(Digitalia)

 

4159

Opmerking vooraf

Door mij niet te houden aan de afsprak met de Heer Karel Van Camp om slechts na verloop van minstens één weel met publicitaire bijbedoelingen artikels van ’t Palliterke over te nemen, zou Digitalia wel eens in zwaar water kunnen terecht komen. Maar Nood breelt Wet. Want tegen binnen een week is misschien de hele top van de PS en de SP-a in voorarrest gezet. Digitalia wil dus alleen maar zijn lezers waarschuwen, zodat die straks niet doodvallen van het verschieten…..

*

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

Het definitieve einde van de sociaaldemocratie?

*

De voorbije eeuw hebben de socialisten zich voor hun electoraal overleven altijd weten aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Tot vandaag. De sociaaldemocratie krijgt in zowat alle Europese landen zware klappen. Deze keer lijkt een herstel niet meer mogelijk.

De klassieke sociaaldemocraten bloeden zowat overal in Europa. In maart werd de Nederlandse PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen gedecimeerd: van 29 naar 9 zetels.

Vorige week ging de Franse PS kopje-onder.

Bij de presidentsverkiezingen had hun kandidaat Benoît Hamon geen tien procent van de stemmen gehaald. De parlementsverkiezingen bevestigen dat resultaat: ongeveer 10 procent van de stemmen en straks in de Assemblée Nationale 20 tot 30 zetels, in plaats van de absolute meerderheid van 290 in de periode 2012-2017. In ons eigen Vlaanderen blijft de sp.a in de peilingen rond 14 procent hangen. Het oppositiewerk tegen een centrumrechtse regering levert weinig of niets op. En wat te denken van de PS in Wallonië? Dertig jaar geleden nog dicht bij 45 procent, nu in de peilingen weggezakt naar goed 20 procent.

  1. Neen, dit is niet Boerke Naes, maar Willy Claes.
  2. Boerke Naes komt verder voor in dit verhaal…..

*

Zelfs in rode bastions hebben de klassieke socialisten het moeilijk.

Al is het niet overal kommer en kwel. In het Verenigd Koninkrijk haalde Labour een zeer degelijk resultaat. Maar het extreemlinkse programma van Jeremy Corbyn neigt eerder naar partijen als de Belgische PVDA/PTB en de Franse extreemlinkse partij van Jean-Luc

Mélenchon. Labour is geen klassieke sociaaldemocratische partij meer. Dat is de Duitse SPD evenmin. Kijk naar het sociaaleconomische beleid dat de partij de voorbije jaren gevoerd heeft: loonmatiging en een flexibeler arbeidsmarkt. De Duitse socialisten zijn eerder links-liberalen.

Geen antwoord op de globalisering

Hoe komt het dat de klassieke socialistische partijen het zo moeilijk hebben? Een eerste verklaring is dat ze geen antwoord hebben gevonden op de uitdagingen van de globalisering. Meer economische concurrentie, een neerwaartse loonspiraal, minder rigide arbeidsmarkten... Het zijn economische evoluties waar een deel van de bevolking moeilijk mee kan omgaan. Met de digitalisering van de economie en het verdwijnen of vervangen van klassieke kantoorbanen door computers gaan veel klassieke jobs voor de bijl. Er komen er wel andere in de plaats, maar dan vooral voor

hooggeschoolden. De Europeanen die de boot van de globalisering hebben gemist, zoeken electoraal heil bij de uitersten op het politieke spectrum. Ook omdat de toplieden van de socialistische partijen hen hebben laten vallen. Dat electoraat, in Frankrijk bijvoorbeeld het rurale noorden, is voor de socialistische elite blijkbaar niet interessant. De partijtop trok zich terug in hippe lofts in de grootsteden en kijkt sindsdien neer op het volkse electoraat. Ook dat is een verklaring waarom de socialistische top van

de basis is vervreemd. Jarenlange financiële schandalen in landen als België, Frankrijk en Italië hebben de kloof nog vergroot.

Een andere verklaring is het besparingsbeleid dat de socialistische partijen de voorbije jaren hebben moeten voeren. De financiële crisis van 2008-2009 sloeg in tal van landen een

gat in de staatskas. De Europese Commissie verhoogde de druk op de nationale regeringen: de begrotingstekorten moesten snel worden weggewerkt. Het linkse electoraat was gewoon dat de socialisten een sinterklaaspolitiek voeden. Onder druk van ‘Europa’ gebeurde het omgekeerde.

Op zoek naar nieuw electoraat

*

Het is wel zo dat de socialisten er in het verleden altijd in geslaagd zijn zich aan te passen aan de gewijzigde tijd en omstandigheden. Indien het klassieke electoraat verdween, ging men op zoek naar nieuwe kiezers. Socialisten waren aanvankelijk de verdedigers van de arbeidsklasse. Door - in tegenstelling tot de communisten - deel te nemen aan het beleid, konden ze de leefomstandigheden en de koopkracht van die arbeidersklasse aanzienlijk ver

-

sterken. Het was het naoorlogse welvaartsmodel van hoge sociale uitgaven en hoge belastingen dat vooral door de rijken werd betaald. Maar de oliecrisis van 1973 maakte een einde aan dat model. Toen al was er sprake van besparingen en liberaliseringen. Een deel van de arbeiders had zijn welvaart zo zien toenemen dat ze een stem voor de socialisten niet langer nodig achtten. Een ander deel van de arbeidersklasse viel uit de boot en keerde zich af van de socialisten. Het volgende doelpubliek van de socialistische partijen waren de grote migrantengemeenschappen. Mensen met een laag inkomen, vaak arbeiders. Kortweg, het nieuwe proletariaat voor de linkse partijen.

Echter, ook dat electoraat heeft zich intussen afgekeerd van de socialistische partijen. Velen onder hen werden welvarender en waren niet langer een onderdeel van de arbeidersklasse.

Het aantal allochtonen dat een eigen zaak of bedrijf begon, nam toe. Een ander deel haakte af omdat de vrijzinnige socialisten zich bleven verzetten tegen de religieuze normen en waarden (hoofddoek, niet aanvaarden van de gelijkheid man-vrouw) van vooral moslimmigranten.

Resultaat: vandaag blijft bij het rode electoraat enkel een kleine groep van socialistische stamboomkiezers over; gepensioneerde ambtenaren, onderwijzend personeel uit het staatsonderwijs en een aantal verdwaalde syndicalisten. Tussen 5 en 10 procent van het electoraat. Die zoektocht naar nieuwe kiezers is anno 2017 mislukt, of gewoon nooit echt

begonnen. De socialisten betalen er een zware prijs voor.

*

 

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

**

Ik schat zo wat gedurende meer dan 60 jaar een trouw lezer te zijn van dit humoristisch Antwerps weekblad. Later is daar door mijn snel groeiend sarcasme ‘TSCHELDT bijgekomen. Maar sedert de al lang geleden ter ziele gegane ‘Vooruit’, las ik, in weerwil van mijn drukke bezigheden, als tegenwicht altijd ‘De Morgen’. Gewoon omdat de Waarheid als een weldoende balsem, gewoonlijk in het midden ligt. Pallieter en ‘tSCHELDT staan beiden al veel langer in een soort ‘cordon sanitaire’ nog voor dat woord door Graaier Gheyels werd uitgevonden. Tijdens mijn drukke loopbaan (voor een groot deel bij de Oost-Vlaamse Franssprekende Textiel-Emite) grotendels in ’t geniep. Ik had dus de mogelijkheid als bevoorrecht waarnemer te kunnen vaststellen, dat ook dàt ras-echte Vlamingen waren. Zij het meet een dun laagje Franstalig vernis er op.

Heb dus vele jaren kennis gemaakt met veel Frans met haar op…. Zo van ‘Ici, c’est un vrai tire-trou (trekgat)…

*

Zoals ‘t Pallieterke de dingen met woorden als een meesterwerk schildert, zo hebben ik en mijn leeftijdgenoten ze ook in de werkelijkheid van elke dag meegemaakt. Het Rood Gespuis hebben we zien hun ziel verkopen voor 30 Zilverlingen om toch mar zo dicht mogelijk bij de vetpotten te kunnen blijven zitten. Liefst zo close mogelijk met die de o zo Chhristelijke Volks Bedriegers waarvan Martens en Het Vilvoords Boerenpaard wel de topvedetten zijn geweest.

Daar al deze volksmenners, Geel, Groen, Rood, Blauw en Gestreept, hun eigen volk en land naar de ondergang hebben geregeerd, wenst Digitalia hen een eeuwig leven toe. Bij voorkeur in de Hel.

Of de Vlaams Nationalisten die nu bij definitie zouden moeten aan de Macht geraken, het al-dan-niet beter zullen doen, is in handen van die van Hierboven. Maar niet vergeten: de lagen puin en menselijk afval liggen meters dik.

Als Ieperling heb ik vastgesteld, dat ‘De Verwoeste Gewesten’ indien verstandig aangepakt, weelderig kunnen leven met de opbrengst van al die miserie. Is na te vragen bij de plaatselijke Horeca, die nu 100 jaar na de Verscrikking, weelderig leeft van het ramptoerisme.

Waarom ik bij dat alles heel de tijd aan ‘Boerke Naes’ van Guido Gezelle moet denken, is mij een openbaring. U weet wel die struikrover die dat simpel Vlaams Boerke dacht te kunnen beroven….

En lopen dat die rover deed….. Want Boerke Naes was naar de stad gerrokken om twee runderen te verkopen. Huh bracht, toen hij met stapkens licht beurze zwaar naar huis toe kwam, zeshonderd franken mee. Aar ook een spinternieuw gekocht ‘’zevenshot’ mee, en dat stak vol kogels….

*

PS

Vanaf morgenvroeg ligt er van ’t Pallieterke een dubbele oplage te koop in de kranenwinkels…. Vandaag donderdag was alles ineens uitverkocht. Dit nummer wordt dus zijn gewicht in goud waard en mag in geen enkel Vlaams huisgezin als alibi ontbreken. Denk aan de Brugse Metten.

(Digitalia)