04-03-18

4436

 

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Achiel Van Acker, Bruggeling, was ooit de vurige verdediger van de (verplichte) sympathie voor de Waals-Brusselse profiteeurs. Wilde o zo graag in ’t Fransoos kunnen klappen, maar met dat spraakgebrek van hem, sprak die tijdens de kolen-crisis die ‘charbons’ uit als ‘’sabons’. Vandaar Assiel Sarbon. En hij snapte maar niet waarom dar voor de Vlaamse waarnemers van toen zo hilarisch overkwam.

Dat als inleiding, om maar te zeggen van hoever de Vlaamse man en vrouw in de straat al komen. Wij, Vlamingen zijn al lang geen Socialisten meer, ze spreken onze eigen taal in Bestuurszaken (behoudens in Bruxellabad) en vooral: we zijn allemaal tot het besef gekomen dat dit Apenland vierkant draait.

Het wachten is alleen tot hun Cent valt, dat het alleen van henzelf afhangt als ze willen geklasseerd blijven als 13 in een dozijn, of de Geschiedenis willen ingaan als ‘Redders des Vaderlands’. Hebben onze Leiders dan lood of bloed in de aderen? Met het verhaal van Catalonië vers in geheugen, dienen ze alleen te kijken naar wat de Lega na vandaag doet aan de Overkant der Alpen.

Dromen. Denken. Doen. Volharden. Wat lukt in het zakenleven, moet ook lukken in de politiek. Want politiek is slechts het kleine broertje van om het even welk zakenimperium.

HOOFDSCHOTEL

*

VOLK, WORD STAAT

Fronters en Aktivisten stuurden de Vlaamse Beweging op weg naar zelfbestuur, omdat enkel zelfbestuur garant kan staan voor een welvarend en democratisch bestuurd Vlaanderen.

Democratisch in de zin van: bestuurd zoals de Vlamingen dat willen, los van alle Belgische of Europese betutteling.

Die boodschap blijft 100 jaar later nog altijd actueel. De Belgische staatshervormingen geven ons niet de zelfstandigheid die we nodig hebben. We hebben wel een eigen parlement en een eigen regering, maar we staan nog ver af van het zelfbestuur dat de Fronters wilden.

De miljardentransfers worden niet afgebouwd. Het tegendeel is waar. De nieuw ingevoerde effectentaks zal voor 75 tot 80% door Vlamingen worden betaald. Die taks treft overigens niet de superrijken zoals beweerd wordt, maar wel zelfstandigen en bedrijfsleiders die zelf voor hun pensioen moeten zorgen. Of hoe de communautaire stilte er voor zorgt dat Vlaanderen in alle stilte verder leeggemolken wordt. De communautaire stilte versterkt België en verzwakt Vlaanderen.

In Brussel worden de Vlamingen politiek verder in de hoek van gedoogde minderheid geduwd. De kinderbijslagregeling wordt er toevertrouwd aan een Brusselse instelling waar de Vlamingen een kleine minderheid vormen - en moeten op die manier een regeling die door anderen beslist werd ondergaan. Het resultaat van de zesde staatsmisvorming.

Noch de weg van staatshervormingen, noch die van de communautaire stilstand brengen Vlaanderen een stap verder. Het is dus tijd voor een andere keuze. Tijd om te kiezen voor eenzijdige en onomkeerbare stappen naar een zelfstandige Vlaamse staat. Volk, word staat. In de felle gebiedende wijs. Omdat het niet anders kan.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens uit te zetten voor Vlaamse onafhankelijkheid.

*

17de IJzerwake gaat door op zondag 26 augustus 2018 in Steenstrate

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Ontelbare keren was ik in mijn collegejaren daar langs de IJzer bij het monument van de Gebroeders van Raemdonck. Toen was dat daar nog een halve wildernis en de boer keek maar wantrouwig naar de zeldzame bezoeker die er zijn koeien kwam storen. Toen droomde ik daar tussen de netels en de bramen, nog van een loopbaan in de dagbladwereld.

*

Maar tussen droom en daad stonden niet aleen wetten, maar vooral praktische bezwaren in de weg. Toen heettte dat ‘kostwinnende zoon’. En het werd via de spreekwoordelijke ladder, een loopbaan in de zakenwereld. Zelfs grotendeels in de Gentse Fransprekende textielwereld rond Krul DeClercq.….Waar in de comptabiliteit de ‘Creditkant’ geschreven werd met de ‘C’ van ‘Coté Canal’….

Het vereenzaamd monument in Steenstrate was altijd, in groep of alleen, de vaste hakte, onderweg naar de IJzertoren, toen nog in Kaaskerke. Maar daar waren nadien Vlamingen ineens niet meer welkom. Zoals trouwens ook niet even verderop in Alveringhem, in het Museum Cyriel Verschaeve. Die twee geheiligde plaatsen zijn inderdaad al vele jaren gekaapt door de zakkenvullers-politiek.

Tja, beste lezers, dat wilde ik maar even kwijt, in afwachting van de komende IJzerwake die vandaag nog wat ver in het verschiet ligt. Waar er voor het 17de Jaar op rij zal gehamerd worden op steeds dezelfde nagel: de Vrijheid. Want ook dàt is een mensenrecht dat in de praktijk van de EU Naziestaat dreigt voorgoed te verdwijnen…

*

Hemelrijker

 

03-03-18

4435

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Onderstaand overgenomen artikel had inhoudelijk – woordelijk – van mijn hand kunnen zijn. Het is al van vele jaren her, de hoofdtoon op deze blog. Soort bij soort. Ordnung muss sein!!!

Correctie: dat artikel had feitelijk van iedereen kunnen geweest zijn, want het is de weergave van wat leeft bij ieder normaal functionerend individu. Wie loopt er nu moedwillig met de kop tegen de muue!

*

Zelfs de vraag hoe dat toch is gekomen, is irrelevant. Iedereen kan in elk land de schuldigen met de vinger wijzen. Ze horen thuis achter tralies! In de Verenigde Staten van Amerika zijn ze al – straffeloos - aan kant geschoven. Maar de eindoplossing voor het wegsnijden van het kankergezwel, is, na het aansporen van de eigen Overheid, als de val in een afgrijselijke diepte, waar het Volk nu met handen en voeten tegen het hooggebergte moet opklauteren.

 

 

De Verenigde Staten van Europa, als naar gewoonte het schoothondje van Amerika, hebben onder de kundige leiding van de elkaar om de oren geslagen erf-vijanden (Frakrijk en Duitsland), geprobeerd om nog beter te doen. Ze zijn ondertussen grotendeels ge-afrikaniseerd en/of geïslamiseerd. Meestal de twee samen…

Ezelsoren aannaaien, en vooraan in de klas, op de trede, op de knieën zetten als straf, helpt niet on dit geval. Misschien straks in de Lente, als symbool, alle Merkels ter wereld als dode bladeren aan de bomen hangen?

Moest het maar zo simpel zijn!

 

Vraag: de Poet, zou die op relatief zeer korte tijd, ons dan willen voorzien van pietrol en aanverwante producten? En tegen welke prijs?

Ruilhandel? Één ‘verrijker’ in ruil voo elke liter geleverde energie?

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

*

Angela Merkel erkent op TV bestaan migranten no-go zones in Duitse steden

*

Steeds meer CDU’ers uiten openlijk zware kritiek op Merkels massa immigratie - Duitsers proberen in Nederland mislukte vrijwillige vertrekpremie (€ 1000,- per migrant) uit

Zware kritiek op de CDU Partijdag in Berlijn, waar Angela Merkel ‘het verraden van de christelijke waarden’ werd verweten, en het ‘creëren van een goddeloze samenleving’.

 

Het werd jarenlang ten stelligste ontkend – en in Nederland is dat nog steeds het geval -, maar bij onze Oosterburen is het hoge woord er eindelijk uit. Bondskanselier Angela Merkel heeft in een vraaggesprek op TV erkend dat er wel degelijk (islamitische) no-go zones bestaan in Duitse steden, waar mensen niet meer zonder grote risico’s kunnen komen.

*

Merkel stelde dat het ontoelaatbaar is dat in deze migrantenwijken en stadsdelen zoveel onveiligheid is, en dat er daarom ‘iets aan gedaan moet worden’.

‘De staat moet ervoor zorgen dat mensen het recht hebben om elkaar overal in het openbaar te kunnen ontmoeten en daarheen te gaan,’ zei Merkel. ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen no-go zones zijn, dat er geen gebieden zijn waar niemand durft te komen, en die gebieden zijn er. Dat moeten we bij de naam noemen, daar moeten we iets aan doen.’

 

Tientallen grote, en talloze kleinere no-go zones

 

Bekende kranten en bladen zoals Bild en het serieuzere Focus hebben vaker geschreven dat er al meer dan 40 no-go zones (‘Problemviertel’) in Duitsland zijn, waarin hoofdzakelijk migranten wonen die niet werken maar van uitkeringen en misdaad leven. Deze snel groeiende islamitische wijken beginnen een parallelle samenleving te worden, waar niet langer de Duitse, maar de Sharia wetten heersen.

De grootste en gevaarlijkste no-go gebieden zijn Berlin Neukölln, Bremen-Huchting, Duisburg-Marxloh, Dortmund-Nordstadt, Köln-Chorweiler, Hamburg-Eidelstedt, en wijken in Essen, Bremerhaven, Mannheim en Pforzheim. Maar ook in Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Dorsten, Düsseldorf, Euskirchen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hagen, Hamm, Heinsberg, Herne, Iserlohn, Kleve, Lippe, Lüdenscheid, Marl, Minden, Mönchengladbach, Münster, Neuss, Oberhausen, Recklinghausen, Remscheid, Solingen, Unna, Witten, Neuss (Rhein-Erft) en Siegburg (Rhein-Sieg) zijn er inmiddels no-go zones. Deze laatste opsomming betreft dan nog enkel steden in Nordrhein-Westfalen, waar de problemen het grootst zijn.

Rainer Wendt, president van de Duitse politievakbond, trad al vaker in de openbaarheid met onthullingen, bijvoorbeeld dat er in Berlijn of Duisburg wijken zijn ‘waar agenten amper een auto durven aanhouden, omdat ze dan meteen door 40 of 50 (moslim)mannen worden omsingeld. Met deze aanvallen dagen ze doelbewust de autoriteit van de overheid uit, en laten ze duidelijk hun minachting voor onze samenleving zien.’

 

Multiculti paradijs Duisburg-Marxloh verandert in islamitische nachtmerrie

*

was ooit een voorbeeld van een populaire ‘multiculti’ wijk waar iedereen zo goed met elkaar zou omgaan, maar zoals op zoveel plaatsen in de wereld heeft ook hier de meest agressieve en intolerante cultuur, de islam, alle anderen verdreven. Inmiddels zijn veel wijken in de Roerstad – waar zo’n 60.000 voornamelijk Turkse moslims wonen, maar ook enige duizenden Roemenen en Bulgaren - opgedeeld door Libanese misdaadclans. De politiek is er echter nog steeds te ‘correct’ om de problemen zelfs maar bij de naam te noemen, waardoor de ‘nachtmerrie achtige toestanden’ kunnen blijven voortduren.

 

‘Terwijl de EU zo ver gaat door Polen, Hongarije en Bulgarije te bekritiseren voor het niet toelaten van migranten, worden in Duitsland eindelijk de no-go zones, die het leven voor Duitse burgers die er durven te komen tot een hel hebben gemaakt, benoemt,’ is de conclusie op Zero Hedge. (1)

 

CDU’ers beginnen zware kritiek op Merkel te geven

 

Angela Merkel moet feitelijk wel, want ze krijgt steeds meer openlijke zware kritiek van haar eigen partijleden te verduren. ‘U heeft ons op het altaar van de tijdgeest geofferd,’ zei Eugen Adler op de CDU partijdag in Berlijn. ‘U heeft de christelijke waarden verraden... daar draagt u de verantwoordelijkheid voor.... De immigratie verandert ons land... 80% is islam, en het is naïef te geloven dat zij zich zullen aanpassen. 100 miljoen christenen worden op de wereld vervolgd, de meesten door islam... De islam mag ons voorliegen en bedriegen... U heeft een goddeloze samenleving geschapen’.

 

Dergelijke ernstige verwijten vanuit haar eigen partij, die jarenlang uitsluitend uit ‘jaknikkers’ leek te bestaan, waren tot voor kort ondenkbaar. De CDU’ers zien echter dat hun populariteit onder het volk langzaam maar zeker verder terugloopt, en de afgelopen jaren al bijna 1/3 van de getrouwe CDU kiezers is weggelopen. Ook zal de opkomst van de anti-immigratie vrijheidspartij AfD –die in enkele officiële peilingen de SPD als tweede partij is voorbij gestreefd- een rol spelen.

 

Duitsers proberen in Nederland mislukte vertrekpremie uit

*

De Duitsers proberen verder een methode uit die in Nederland reeds faliekant is mislukt, namelijk het geven van een vertrekpremie tot € 1000,- per persoon als migranten vrijwillig terugkeren naar hun thuislanden. In Nederland is gebleken dat veel van deze migranten vervolgens na korte tijd met een vals paspoort (en onder een andere naam) weer op de stoep staan, om vervolgens opnieuw zo’n premie mee naar huis te nemen. Op deze wijze zijn er in ons eigen land miljoenen over de balk gesmeten.

Xander

1) Zero Hedge
(2) PI-News

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Angela-Merkel...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Na dit overzicht is het besluit dus, dat er niets zal veranderen zolang alles hetzelfde blijft. Merkel hangt, na maanden, nog steeds tussen hangen en wurgen. Waar blijft toch die Alternatieve Witte Ridder om aan dat lijden een einde te maken?!

*

In Italië daagt ondertussen de Nieuwe Dageraad. Nog twee keer slapen en dan valt daar een mokerslag die het Oude Avondland op zijn grondvesten zal doen daveren. Net als in de Oudheid, wordt aan de overkant van de Rubicon gewacht om zondagnacht over te steken om Rome te veroveren.

Vraag: zouden al die oversteek-bootjes nog voorhanden zijn in Lampedusa om die miljoenen mee-etende ‘Verrijkers’ terug te brengen? En zullen er trossen genoeg zijn om de gevallen ‘Globalisten’ op slaaptouw te nemen? Onderweg die lijnen kappen zou nog het beste zijn, want een warm welkom zullen die daar aan de Overkant niet krijgen.

*

Binnen twee dagen worden de (gemarkeerde) teerlingen geworpen. Om het even de geworpen ogen, de dapperen van de Lega zullen erbij zijn. Zullen misschien zelfs de lakens mogen uitdelen.

Wat is daar in ’s hemels naam mis mee, dat zij Italië in de eerste plaats willen voorbehouden aan de Italianen? Nota bene identiek hetzelfde als de V4 in het vroegere Oostblok, en al even identiek als het FN, de PVV en het VB-VV-a willen voor hun eigen Volk.

*

Deze vloek is alvast zo goed als voorbij. De rest van het handgeklap zullen we horen van achter de dikke muren van Guatanamo Bay…

Ja Jan die Trump! Met hem zijn we inderdaad nog niet aan de nieuwe patatjes…

*

Hemelrijker

 

02-03-18

4431

 

 

IEDER VOGEL IN VRIJHEID

ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*

Ongeloof en bewondering: het is een rare combinatie die iedereen zal bijblijven na het in de geest verwerken van wat nu volgt.

De volautomatische Mens zonder Begin en zonder Einde, zonder lichaam en zonder ziel, die als gewichtloze stofdeeltjes leven voorkomen in het Heelal. Mooi toch! Het is nog mooier dan de natte droom van elke Godloochenaar….

Neen, daar bedank ik voor. Hoor in de maand Mei liever de bijen zoemen nabij de veldkapel.

Ja Ja, het ‘robotisme’ was al langer bezig de Mens op alle mogelijke gebieden behulpzaam te zijn, maar om hem compleet te vervangen, ja zelfs diens plaats in te nemen, dat zou toch de grootst denkbare stupiditeit zijn die ooit uitgedacht kon worden. Erger dan kannibalisme, want dan zou de Mens eindigen met zichzelf naar binnen te spelen.

Enfin, dit wel zeer modern sprookje begint, daar waar dat van Frankenstein eindigde… Maar als U het mij vraagt, dan verkies ik toch dat vertrouwde Bijbelse Verhaal van Lazarus, die uit de dood werd ‘opgewekt’, zijn bed oppakte en wegging, al prijzend en lovend den Here.

**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

 

Wetenschappers ontwikkelen intelligente robot kopieën van overleden mensen

*

Volgende stap?: Mensen krijgen harde schijf met kopie van hun bewustzijn en geheugen in hun hoofd, waarna deze na overlijden in ander lichaam wordt geplaatst

Zweedse wetenschappers zijn een project gestart waarmee wordt geprobeerd om kunstmatig intelligente robots – ook wel androïden genoemd - te ontwikkelen die exact op overleden mensen lijken. Mocht dit project succesvol zijn, dan lijkt de logische volgende stap het implanteren van mensen met een verwisselbare ‘harde schijf’ waarop je complete bewustzijn en geheugen wordt opgeslagen, zoals in de nieuwe Netflix cyberpunk serie ‘Altered Carbon’.

Op deze wijze zouden mensen eeuwig kunnen leven, aldus het concept, dat er duidelijk niet vanuit gaat dat mensen (ook) een onzichtbare ‘geest’ of ‘ziel’ hebben, die niet kan worden gekopieerd.

De wetenschappers gaan onderzoeken hoe er digitale kopieën kunnen worden gemaakt van mensen die reeds overleden zijn. De Zweedse uitvaartonderneming Phoenix zoekt daarom naar vrijwilligers die toestemming willen geven voor het maken van exacte robot kopieën van hun overleden geliefden. De AI (Artificial Intelligence – Kunstmatige Intelligentie) technologie zou ook de stem van een overleden persoon zo nauwkeurig mogelijk moeten gaan nabootsen, en gelijk in staat moeten zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden.

Tot nu toe hebben mensen enkel foto’s en filmpjes om de herinneringen aan overleden geliefden levend te houden. Met een kunstmatig intelligente robot zouden ze virtueel weer met hen kunnen praten, en mooie herinneringen uit het verleden kunnen ophalen en herbeleven.

Altered Carbon: ‘Eeuwig’ leven door harde schijf in je nek

 

In de nieuwe, indrukwekkend uitziende (en peperdure) Netflix sf-cyberpunk serie ‘Altered Carbon’ hebben de meeste mensen een harde schijf in hun nek, die na overlijden door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, misdaad of ouderdom in een ander lichaam kan worden geplaatst, waardoor de overleden persoon gewoon weer verder kan leven, in theorie zelfs eeuwig. In de serie hebben alleen de rijken de beschikking over klonen- dus exacte kopieën - van zichzelf. Anderen komen na hun dood in een ander, veel ouder of juist jonger lichaam terecht, dat ook nog eens van het andere geslacht kan zijn.

Interessant is dat er in de serie ook ‘neo-katholieken’ zijn die vasthouden aan het ‘oude geloof’ dat mensen een eeuwige ziel (of geest) hebben, en dat het laten plaatsen van zo’n harde schijf een mens voor eeuwig verdoemt. Ook een verzetsgroep strijdt er tegen, maar niet om religieuze redenen. De leden van deze groep constateren dat mensen die op deze wijze ‘eeuwig’ leven steeds minder menselijk worden, omdat ze almaar extremere –gruwelijke- vormen van vermaak opzoeken om hun leven enige ‘zin’ te geven, wat ten koste gaat van andere mensen.

Christenen en andere gelovigen in een ‘eeuwige ziel’ zouden in de toekomst wetenschappers de vraag kunnen stellen hoe mensen er absoluut zeker van kunnen zijn dat het daadwerkelijk hun ‘eigen ik’ is die in een ander lichaam verder leeft, en niet enkel een kopie. In dat geval lijkt en handelt deze robot-kopie weliswaar exact hetzelfde, maar ben ‘jij’ als persoon en onafhankelijk bewustzijn wel degelijk dood en verdwenen.

 

AI’s ‘existentiële bedreiging’ voor mensheid?

Wereldberoemde wetenschappers en techneuten zoals Stephen Hawking en Elon ‘Tesla’ Musk hebben al vaak gewaarschuwd voor de gevaren van het ontwikkelen van AI technologie. Hoewel AI’s in theorie grote menselijke vraagstukken zoals energie, armoede en ziekten zouden kunnen oplossen, zouden ze ook een groot gevaar voor de mensheid kunnen vormen, zo betoogde Hawking op een conferentie in Lissabon. (1)

Musk, niet bepaald een pessimist, noemde AI’s zelfs ‘de grootste existentiële bedreiging’ voor de mensheid, omdat het risico in zijn ogen heel groot is dat AI’s op zeker moment mensen als overbodig of als een bedreiging voor zichzelf gaan zien, en zouden kunnen besluiten dat wij moeten worden uitgeroeid (‘Terminator’ filmserie) of ons te dwingen als levende ‘batterijen’ te functioneren, terwijl ons brein in een virtual reality omgeving wordt gehouden (‘The Matrix’ filmserie).

Xander

(1) Infowars
(2) Afbeelding: Michael Coghlan, Flickr (CC BY-SA 2.0).

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Wetenschapper...

*

AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DEN BOOM

*

Met een beetje heel veel sarcasme, zou men kunnen besluiten, dat aan die vergeten Waarheid van de Mechelse Catechimus teveel eer wordt aangedaan.

Weet U nog? De Vier uitersten van de Mens?

De Dood, het Oordeel, de Hel of het Eeuwig Leven.

De technologie heeft er een hele klus aan gehad om op bijna a hetzelfde uit te komen. Bij mijn weten hebben ‘vaste schijven’ geen zelfstandige Geest. De Ziel o ontbreekt. End dus blijven het intelligente maar levenloze… stenen.

De oplossing van dit raadsel? De trendsettende crematie, ons bijgebracht door de Duitse Nationaal Socialisten. Daar blijft van het menselijk genie per omgaande gewoon helemaal niets meer dan stof en as over. Iets wat nadrukkelijk herdacht wordt op iedere Aswoensdag…

Crematie is beter dan in de grond stoppen. Het is vooral goed lijk bij de Oude Egyptenaren, voor de handel in urnen…

*

Hemelrijker