26-08-17

4266

 

 

OP DE IJTKIJK

 

*

Het moet inderdaad niet altijd over geweld, massa-moorden en vernietigingen gaan: er zin ook duizeden jaren vergeten wijsheden die onze wetenschappers nog veel kunnen leren.

Het Babylonische Rijk v/d oorspronkelijke Halve Maan

*

Wiskunde is nooit mijn dada geweest en ik heb die nooit nodig gehad om tot drie te kunnen tellen.

Op hoge leeftijd moet ik nu vaststellen dat achter ons cijfer 10 en ons ‘tiendelig stelsel’ slechts een amateurwereld schuil gaat. De uitvinding van dat cijfer nul (0) was al een hele stap vooruit op de Romeinse cijferkunst die nog werkte met staafjes en letters.

Toen ik jaren geleden voor het eerst de visu geeconfronteerd werd met stukken ruïnes van aquaducten los in ’t veld, realiseerde ik mij dat ze om die te bouwen dan toch iets beter moeten gekend hebben dan onze ‘waterpas’. Om over berg en dal honderden kilometer ver water uit de bergen naar hun steden te brengen.

Of om pijlbout-rechte heerwegen te bouwen die feilloos weeral over berg en dal doorheen eeuwenoude wouden, van Punt A naar Punt B leiden. Hadden we reeds in het Lager Onderwijs ook al de visu kunnen vaststellen boven op de Casselberg. Altijd dank zij die eenvoudige dorpsonderwijzer waarover ik hier al zo dikwijls gesproken heb.

*

Zet dit 3.700 jaar oude kleitablet de geschiedenis van de wiskunde op zijn kop? Wetenschappers zeggen van wel

*

Een 3.700 jaar oud kleitablet, dat al honderd jaar geleden werd ontdekt in de Iraakse woestijn, toont volgens een nieuw onderzoek aan dat de Babyloniërs de Grieken ver voor waren in de ontwikkeling van de wiskundige tak van de trigonometrie. En dat zou de geschiedenis van de wiskunde op zijn kop zetten.

Tot nu toe werd de Griek Hipparchus, die leefde rond het jaar 120 voor Christus, altijd beschouwd als de 'vader van de trigonometrie', de wiskundige tak die zich bezighoudt met de driehoeksmeetkunde en rechthoekige driehoeken. Denk onder andere aan de beroemde stelling van Pythagoras.

Maar nieuw onderzoek, gepubliceerd in het vaktijdschrift Historia Mathematica, zet die stelling nu op zijn kop, en legt de primeur van de trigonometrie bijna 1.500 jaar eerder bij het kleitablet Plimpton 322. Dat tablet, dat gemaakt werd tussen 1822 en 1762 voor Christus, werd al honderd jaar geleden gevonden in de woestijn van Zuid-Irak door de Amerikaanse archeoloog en diplomaat Edgar Banks, die de inspiratie vormde voor filmfiguur Indiana Jones.

*

Pythagorese drietallen

Het tablet bevat een aantal rijen en kolommen met spijkerschrift die samen een zogenaamde trigonometrische tabel vormen, zo werd al in 1945 bij onderzoek uitgemaakt. De vier kolommen en vijftien rijen bevatten getallen die samen 'Pythagorese drietallen' vormen: drie ronde getallen a, b en c, waarbij a in het kwadraat plus b in het kwadraat gelijk is aan c in het kwadraat. Het gemakkelijkste voorbeeld daarvan is 3, 4 en 5 (9+16=25). Het kleitablet bevat echter veel grotere getallen.

Wetenschappers aan de Australische Universiteit van New South Wales claimen nu dat het om de oudste en meest accurate trigonometrische tabel ooit gaat. Volgens hen kan het tablet gebruikt zijn bij de constructie van tempels, paleizen en kanalen, en was het niet zomaar een onderwijsobject voor wiskundigen uit die tijd.

Sexagesimaal

Daniel Mansfield, de leidende onderzoeker, zegt dat zijn onderzoek aantoont dat "Plimpton 322 de vormen van rechthoekige driehoeken aantoont met een tot nu toe onbekende soort trigonometrie, gebaseerd op verhoudingen, en niet op hoeken en cirkels zoals in de moderne trigonometrie die van de Grieken afstamt".

De Babyloniërs konden accurater met grotere getallen werken omdat ze niet zoals wij met een decimaal systeem rekenden (met het getal 10 als de basis), maar wel met een sexagesimaal (met het getal 60 als de basis). Aangezien 10 enkel door 2 en 5 gedeeld kan worden (wil je een rond getal uitkomen), en 60 door veel meer getallen, konden de Babyloniërs exactere berekeningen uitvoeren.

Oorspronkelijk bevatte het tablet waarschijnlijk zes kolommen en 38 rijen. "Dit is een fascinerend en ongekend geniaal werk", aldus Mansfield nog. "Het tablet bevat niet alleen de oudste trigonometrische tabel, maar het is ook de enige accurate tabel door die aparte Babylonische aanpak."

Relevant

Volgens Mansfield heeft de ontdekking ook vandaag nog relevantie, bijvoorbeeld in het wiskundeonderwijs, omdat het tablet ons op een andere manier naar trigonometrie kan leren kijken. "De Babylonische wiskunde is dan al meer dan 3.000 jaar niet meer in de mode, maar ze blijkt wel nog altijd relevant te zijn."

De wetenschappers in Sydney willen nu verder onderzoek doen naar de Babylonische wiskunde, en dan vooral via nog niet bestudeerde andere kleitabletten. "Er bestaat een hele hoop van die tabletten, maar slechts een fractie ervan is al bestudeerd. De wiskundige wereld begint nu pas in te zien dat deze oude maar als heel gesofisticeerde wiskundige cultuur ons veel kan leren."

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/32...  

*

NADER BEKEKEN

Ik heb mij in mijn jeugdjaren altijd veel beter gevoeld in gezelschap van dat ‘krinkelende winkelende waterding’ dan met die oerstomme logaritmetafels. Tafels van Vermenigvuldig, dat ging nog. Van één tot en met twaalf. De rest was niet aan mij besteed. Om et gejeugen te trainen, leerde ik nog veel liever die Mechelse Catechismus rats van buiten. Dat was al erg genoeg.

Kortom, ik mag blij zijn, in deze dagen als Vlaming te zijn ter wereld gekomen, en niet zoveel eeuwen terug, als Babyloniër!

Ik leef tenminste nog!

(Digitalia)

4265

                                                                                                                                                                                                                                          

OP DE IJTKIJK

 

*

We moeten inderdaad tegen ’n grapje kunnen. ’n Bestelbusje met gasflessen (voor huishoudelijk gebruik) die blijft rondjes rijden aan de concertzaal war straks een massa onnozel ‘muziek-kiefhebbers’ elkaar verdringen.… Spaanse nummerplaat. Allemaal om te lachen! Vooral mê diene dompelaere die poepeloerezat daarmee rondreed. Van Spanje helemaal naar hier. Op z’n eentje…

Enfin, deze keer tocch. Dar is de politie zeker van, volgens Ahmed, de burgemeester van R’dam; die de aanslag aldus heeft helpen voorkomen.

Boem!

Daar moet nogal wat af gegrinnikt zijn in al die vele ‘gebedshuizen’ in Wildersland. Wees maar gerust: de volgende keer zal het wèl raak zijn! Er mogen dan zoveel bestelwagens rondrijden als er plaats is: Oom Agent zal dan wel monkelend de andere kant opkijken.

 

Boem! Boem! Boem!

Met alle Chinezen, maar niet met den dezen!

*

Concert Rotterdam afgelast

wegens terreurdreiging: "gasflessen in busje waren voor thuisgebruik"

*

Het witte bestelbusje met Spaanse nummerplaat staat op de Mijnsherenlaan, vlak bij de concertzaal. ©ANP

*

In de buurt van de Rotterdamse concertzaal Maassilo werd rond 21 uur gisteravond een bestelwagen met gasflessen ‘gevonden’. Het bestelbusje had een Spaanse nummerplaat. In de zaal stond een optreden van de Amerikaanse groep Allah-Las op het programma, maar dat concert werd geannuleerd nog voor het busje gevonden werd, nadat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb rond half zes door de Spaanse politie werd verwittigd dat er een terreurdreiging zou zijn. Na verhoor van de chauffeur was duidelijk dat de ‘man’ geen banden had met jihadisten en er geen verband was met de aanslagen in Catalonië. De gasflessen waren bedoeld voor thuisgebruik, aldus het Spaanse persbureau Europa Press. Het persbureau baseert zich op bronnen bij de Spaanse terreurbestrijdingsdienst. De gasflessen zouden een Spaanse registratie hebben gehad. Bij zijn arrestatie zou de ‘man’ dronken zijn geweest.

PÏet Heyn Ahmed Heyn, onderweg met Spaanse ‘matten’ en met appeltjes van oranje

*

Nadat de waarschuwing uit Spanje was binnengekomen, beslisten de autoriteiten het concert van de Amerikaanse poprockband Allah-Las af te lasten. De band werd met een politie-escorte weggereden en de concertzaal werd ontruimd nog voor de deuren om 19.30 uur zouden zijn opengegaan.

Een speciale antiterreur eenheid van de politie kwam rond die tijd ter plaatse na de tip van de Spaanse politie. Burgemeester Ahmed Heyn Aboutaleb bevestigde wat later dat er in de omgeving van de concertzaal een witte bestelwagen gevonden was met daarin ‘enkele gasflessen. Het busje had een Spaanse nummerplaat.

Net als de Goede Sint, kwam dat busje uit Spanje

*

De burgemeester wees er tijdens een persconferentie gisteravond op dat er sprake kon zijn van "toeval". "Het kan ook een loodgieter of lasser zijn die toevallig in de buurt was", zei hij. "We moeten niet te snel conclusies trekken." In het busje werden wel kartonnen dozen met gasflessen aangetroffen, meldde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nadat het voertuig gecontroleerd was. Getuigen zeiden dat het ook "volgestouwd lag met tassen".

 

Het busje - "dat verdacht heen en weer reed op de Mijnsherenlaan" - werd rond 23 uur weggereden. De chauffeur van het voertuig werd overgebracht naar het politiekantoor en werd verhoord. Uit dat verhoor bleek dat er geen verband was met terrorisme en dat het dus inderdaad om toeval ging.*

Bron http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3239961/2017/08/24/Concert-Rotterdam-afgelast-wegens-terreurdreiging-gasflessen-in-busje-waren-voor-thuisgebruik.dhtml

*

NADER BEKEKEN

En zo valt er ieder dag van minuut tot minuut wat te beleven, het ene al spectacilairder dan het andere. Een traan en een lach. C’t la vie!

Dat is voorlopig het laatste besluit dat wij allemaal uit de islamisering mogen trekken. Tot iemand van ons op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is.

En toch wilen onze Verlichte Grote Verstanden nog altijd de dhimitude, het onderworpen zijn aan de inhalerige isiam, niet toegeven. Ze zijn er immers van overtuigd, dat ‘onze’ islam geen vlieg kwaad zou doen. Of wordt er gewacht tot onze Kerken allemaal dicht zijn wegens te duur in onderhoud? Of het Kruis op de torens vervangen is door de Wassende Halve Maan?

Veel tijd is er niet meer…..

*

(Digitalia)

25-08-17

4264264

.OP DE IJTKIJK

 

*

Laat er geen verwarring in de geesen komen: het is niet de Christelijke Westerse wereld die het Arabische Midden Oosten heeft willen inpamen, maar omgekeerd. En dat wil de islam met alle macht anders blijven uitleggen. De islam palmt eerst een bepaald gebied in, en als ze daaruit dan later weer verjaagd worden, riepen ze moord en brand.

Mer het huidige Europa gaat het precies dezelfde kant uit. Gestolen blijft verworden, want de vorige eigenaars waren eigenlijk de dieven. Dieven die weer eens van de voorgaande eigenaars gestolen haddne… Grondgebied is zoals een gegeerde Bruid die telkens weer van hand tot hand wordt doorgegeven…Alleen wat vandaag telt, is de enige Waarheid.

Het is de redenering die elke dief toepast op de zaken die hij van andere heeft gestolen.

En eerlijk gezegd: zijn wij Westerlingen, ook niet ’n heel klein beetje in datzelfde beddeke ziek?

*

Het bredere mohammedaanse

Perspectief

*

Natuurlijk vertoont Cobb zoals iedere goede historicus een opportunistisch trekje.

Bin Laden en IS refereerden in ieder van hun boodschappen naar “de kruisvaarders” die weer eens die arme mohammedaanse bloedjes afslachten. Dat is een mooi uitgangspunt om te kijken of de mohammedanen die met de echte kruisvaarders te maken hadden ook zo krijsten.

*

Eén ding is duidelijk: de Jeruzalem-kruisvaarders zoals wij ze definiëren, passen niet in de mohammedaanse versie. Die klassieke kruisvaarders vochten maar aan de periferie van de mohammedaanse rijken. Er is zelfs

geen Arabische versie van de verovering van Jeruzalem. Mohammedanen zien de kruisvaarders in een veel breder en feitelijk correcter perspectief. Hun criminele ideologie vertrekt van het uitgangspunt dat iedere vierkante centimeter waar ooit een mohammedaan regeerde voor eeuwig en altijd tot het Dar-al-islam hoort en dat dit territorium voortdurend moet uitbreiden.

Diezelfde vierkante centimeter is volgens hen altijd het slachtoffer van gruwelijke agressie als het mohammedanenjuk afgeworpen wordt door buitenstaanders of door gekoloniseerde volkeren. Voor moslims zijn de kruisvaarten een eeuwenlange botsing die soms even stopt, maar altijd opnieuw begint tot de ongelovige honden en varkens eindelijk de superioriteit van de ware leer erkennen

en zich bekeren, of akkoord gaan als tweederangsburgers (dhimmi’s) te leven. Mohammedanen sluiten soms een wapenstilstand en zelfs vrede en die toestand kan eeuwen duren, maar ooit moeten die vroegere gebieden weer naar de “religie van haat en oorlog” terug. Iets wat de Israëli’s goed weten. Van daar hun misprijzen voor de westerse idioten die de bouw van moskeeën op hun grondgebied toestaan, want die gebouwen symboliseren verovering.

*

Huurlingen worden christelijke heroveraars

Cobb, die niet vijandig staat tegenover de islam, moet toegeven dat dit een ideologie van verovering is, terwijl de klassieke westerse kruisvaarten wilden heroveren wat christelijk was (en waar nog veel christenen leefden) en dat is een fundamenteel verschil.

Voor de mohammedanen beginnen de kruisvaarten dus niet met de tocht naar Jeruzalem, maar met de in hun ogen veel afschuwelijker gebeurtenissen in Al-Andalus (het hele Iberische schiereiland) en Sicilië, want die gebieden zijn tot vandaag uit de mohammedaanse greep gebleven. De historische mohammedaanse kroniekschrijvers hadden een beter oog voor de eb en vloed van de geschiedenis dan hun Europese tegenhangers.

Rond 1050 is Al-Andalus versnipperd in rijke maar kleine mohammedaanse rijkjes die voortdurend met elkaar vechten. Hun heersers doen een beroep op die geharde barbaarse christenkoningen die op de onvruchtbare plateaus in het noorden christelijke koninkrijken handhaafden. In ruil voor helmen goud komen die graag helpen, zien vervolgens de militaire zwakheid van die vele moslimrijkjes en veranderen hulp in regelrechte herovering. Elf jaar later doet één van de mohammedaanse heersers van Sicilië

ook een beroep op “Franken”, West-Europese huurlingen, en een grote groep Normandiërs verschijnt, zodat het Iberische scenario zich herhaalt. Dertig jaar duurt de herovering van Sicilië. Vier jaar voor paus Urbanus zijn beroemde oproep lanceert, is het eiland weer helemaal in christelijke handen. De mohammedaanse auteurs schudden hun hoofd, want die westerse “agressie” (in hun ogen) kan niet anders dan een straf zijn van Allah voor hun vrij recente gewelddadige godsdienstige verdeeldheid tussen soennieten, sjiieten (lange tijd baas in Egypte) en ismaïlieten, voor alle dynastieke ruzies, voor de opmars van de recent mohammedaans geworden

Turkse volkeren. Zowel Europese als Arabische teksten spuien volgens Cobb soms ongelooflijke nonsens over elkaars levenswijze, maar in de mohammedaanse teksten valt vooral de minachting op voor die armzalige barbaren die feitelijk oninteressant zijn

om er veel aandacht aan te besteden. De Arabieren leggen de klemtoon op het verschrikkelijke klimaat bij de Franken. Altijd sneeuw en regen en nooit zon. Ze vergelijken het met het “gematigd” klimaat in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Arabieren zijn bijzonder verbaasd dat die Franken maar één vrouw hebben die ze nooit ontrouw zijn, want in West-Europa zijn de vrouwen de baas. Ze vinden de Franken terecht onhygiënische smeerpoezen. De Arabieren staan ook op vastere grond als ze de omvang van de eigen gebieden (twaalf keer groter) vergelijken met die van de armoedzaaiers in die streken van ijs. Commerciële activiteiten hernemen nu eerst in het Westen en de grootste steden zijn vuile nesten met enkele tienduizenden inwoners. Handel is een van de oorzaken van de rijkdom van het moslimgebied met steden als Bagdad (toen al 800.000 inwoners) en Caïro (500.000 inwoners).

Spiegelbeeld

Ook de keizer van het Romeinse Rijk (dat wij Byzantium noemen, met hoofdstad Constantinopel) moet zeer tegen heug en meug een beroep doen op westerse huurlingen, al weet hij beter. De Normandiërs hebben immers de “Romeinen” uit Apulië geschopt.

Eén Normandiër heeft zelfs een tijd een eigen rijk gesticht in het Anatolisch gebied van de keizer, tot de Romeinen hem een kop kleiner maakten. Maar de 75.000 mannen en kampvolgers die in 1096 voor de poort van Constantinopel staan, heeft de keizer ook niet gevraagd. Die kunnen best zo vlug mogelijk aan de herovering van de verloren christelijke gebieden in de Levant beginnen (en die braaf weer aan de keizer geven). Hier nemen de Arabische auteurs het weer over. Alle slechte eigenschappen die de westerse kroniekschrijvers aan de mohammedanen geven, hebben een spiegelbeeld bij de Arabieren. De Franken zijn volgens hen gewetenloze boeven die niet voor de wreedste schurkendaden terugdeinzen. Ze sluiten op hun tocht naar Jeruzalem verdragen die ze nooit respecteren. Ze

bieden genade aan in ruil voor de overgave van een stad of burcht en moorden prompt alle inwoners uit of verkopen de mohammedaanse vrouwen en kinderen als slaven. Ze zijn sluw en spelen moslimheersers en -heersertjes tegen elkaar uit. Daarbij hebben ze alle geluk van de wereld, want die heersertjes doen elkaar de duivel aan in plaats van een gecoördineerde jihad te voeren tegen de indringers. Kortom, het beeld dat de Arabieren ophangen, gelijkt goed op wat de politiek correcte westerse historici nog altijd over de kruisvaarders schrijven, of wat onnozele filmmakers (The Kingdom of Heaven) produceren, want daar is Salah-al-Din ook de goede.

*

(Wordt vervolg)